فهرست مطالب

پژوهش در آموزش شیمی - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، بهار 1402)

نشریه پژوهش در آموزش شیمی
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، بهار 1402)

 • مقالات منتشر شده در چهارمین همایش ملی آموزش شیمی ایران
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • زکیه اکرمی*، مهسا عرب زاده، الهه خواجه، فاطمه زاده اریفی صفحات 1-13

  رویکرد یادگیری از طریق مشاهده زمینه مشاهده رفتار و عملکرد مناسب را در آموزش شیمی برای معلمان فراهم آورند. در این رویکرد فراگیر از طریق مشاهده رفتار و عملکرد معلم و هم کلاسی هایش می تواند به یادگیری بپردازد و با انجام فعالیت های گروهی به حل مسایل آموزشی بپردازد. در این پژوهش تاثیر انجام یک آزمایش با وسایل ساده طبق رویکرد یادگیری از طریق مشاهده بر دانستن مفهوم انحلال یونی در دانش آموزان پایه دهم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم رشته های تجربی و ریاضی مدرسه هاجر شهر اصفهان بودند که 17 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش با بررسی روی گروه های آزمایش و کنترل انجام شد. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، آزمون تشخیصی حاوی دو سوال شامل یک سوال تشریحی و یک سوال چهار گزینه ای می باشد. سوال تشریحی آزمون مربوط به تکمیل واکنش انحلال ترکیبات یونی و سوال چهار گزینه ای آن مربوط به یون های تشکیل شده بعد از انحلال ترکیبات یونی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد آموزش بر اساس رویکرد یادگیری از طریق مشاهده بر یادگیری مفهوم انحلال یونی تاثیر مثبت دارد و دانش آموزانی که این مفهوم را بر اساس رویکرد یادگیری از طریق مشاهده فراگرفته اند، می توانند به سوالات این مبحث به درستی پاسخ دهند.

  کلیدواژگان: آزمایش با وسایل ساده، انحلال یونی، دانش آموزان پایه دهم، یادگیری از طریق مشاهده
 • علی فرهودی*، وحید امانی، اسماعیل اولی صفحات 25-34

  هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج وار بر یادگیری درس شیمی دانش آموزان پسر سال اول متوسطه دوم  بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل آموزش و پرورش منطقه 4 تهران بوده وحجم نمونه دبیرستان ابوذر غفاری با تعداد 41 نفر دانش آموزپسر پایه دهم است که در دو کلاس 20 و 21 نفره جای گرفتند. در این پژوهش از روش پیش آزمون -پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل وبرای هر دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط یکسان اجرا شد. شیوه آموزش در گروه گواه به این صورت بود  که دانش آموزان مباحث مورد نظر را با روش تدریس سنتی و مرسوم آموزش دیدند و در گروه آزمایش دانش آموزان  با مدل طراحی آموزشی موج وار آموزش دیدند. پایایی آزمون گرفته شده با فرمول کودر- ریچاردسون 20، مقدار 0.94 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره [1] استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که مدل طراحی آموزشی موج وار تاثیر مثبت معنا داری نسبت به روش تدریس سنتی داشته است (p<0.05) 

  کلیدواژگان: موج وار، کوواریانس چند متغیره، آموزش پژوهی، طراحی آموزشی
 • فاطمه قربانی*، محمد اصلانی راجعونی، علی اکبر غلامرضایی، ایرج شهسواری، نورمحمد محمد حسنی صفحات 68-84

  در جهان معاصر توجه به علوم و فناوری های نو برای دستیابی به پیشرفت از عناصر اساسی به شمار می آید. بی شک شناخت درست علوم و فنون جدید، آموزش و نهایتا به کارگیری آن ها عامل اصلی رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی است .بدیهی است که بدون توجه به این امر تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی به نحو مقتضی امکان پذیر نخواهد بود. در بین فناوری های نو، فناوری نانو توجه همگان را به خود معطوف کرده است. این فناوری که یک رویکرد در تمامی رشته های علوم و مهندسی است، توانایی تولید مواد، ابزار و دستگاه های نوین را با دست کاری سطوح اتمی و مولکولی دارد. امروزه حوزه ی این فناوری به اکثر علوم پایه و مهندسی کشیده و مقبولیت بین رشته ای یافته است. گستره ی کاربرد این فناوری در حوزه پزشکی، فناوری زیستی، مواد، فیزیک، مکانیک، برق، الکترونیک، شیمی، بهداشت، کشاورزی و... نظام های آموزشی را برآن می دارد تا با ارایه مفاهیم و سرفصل های مربوط به نانو مواد و کاربردهای آن، آگاهی دانش آموزان را دراین زمینه علمی افزایش دهند. با گنجانیدن مطالب مرتبط با نانوفناوری به صورت تدریجی در کتب علوم و شیمی دوره متوسطه می توان تا حدودی خلاء آگاهی دانش آموزان در این شاخه علمی را جبران کرد. هر چندکه آموزش اصولی این فناوری مستلزم برنامه ریزی مدون می باشد. استفاده از ابزارهای مناسب، تصاویر و طرح های تحقیق کلاسی می تواند در انتقال مفاهیم اصلی به دانش آموزان و درک بهتر مقیاس ها بسیار مفید باشد.

  کلیدواژگان: علوم نوین، نانو فناوری، نانو مواد، آموزش، مدارس
 • فائزه ایمانی*، علیرضا خدائی صفحات 85-109

  در حال حاضر در سراسر جهان، یکی از مهمترین چالش ها در برنامه های ایمنی، حفاظت و پیشگیری در محیط کار و آزمایشگاه است؛ زیرا که سلامتی والاترین نعمت الهی محسوب می شود و حفظ و مراقبت از آن باید از اولویت های زندگی و کار باشد. شیمی به عنوان یکی از پرکاربردترین علوم تجربی که  به طور مستقیم در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم؛ زمانی آموزشش از تاثیرگذاری بالاتری برخوردار خواهد بود که بسیاری از مفاهیم توام با آزمایش تدریس شود. با انجام کار عملی یادگیری تسهیل یافته و در زمان نیز صرفه جویی می شود و همچنین باعث رشد خلاقیت، نو آوری و بالا بردن روحیه کار گروهی بین دانش آموزان می شود. تحقیقات نشان داده اند که عدم توجه و علاقه معلمان به شیوه علمی در تدریس نبود امکانات لازم در آزمایشگاه، نبود ایمنی کافی در آزمایشگاه به ویژه در مقاطع پایین تر تحصیلی و خطراتی که جان دانش آموزان را تهدید می کند، می باشد .این مقاله که به صورت کتابخانه ای_توصیفی انجام گرفته و مطالب از منابع معتبر گردآوری و تحلیل شده است؛ سعی بر آن شده تا خطرات و ترس های ناشی از کار در آزمایشگاه بررسی شود؛ تا با کاهش یا حذف آن موارد ورود یادگیرندگان به محیط آزمایشگاهی عاری از هرگونه خطرات احتمالی باشد و باعث سهولت در امر آموزش شود.

  کلیدواژگان: ایمنی، آزمایشگاه، شیمی، آموزش، یادگیری
 • ناصر کریمی، زینب شجیع، حسین واحدی صفحات 110-118

  استفاده از روش های تدریس مناسب و  کارا می تواند فرایند آموزش را تسریع و عمیق تر نماید. عدم توجه به بیان مفاهیم و عدم استفاده از مثالهای کاربردی درشیمی سبب می شود دانش آموزان  با جنبه تیوریک این درسها ارتباط مناسبی برقرار نکنند و انگیزه کافی برای یادگیری درس های پایه در آنها به وجود نیاید. این تحقیق با هدف کاربرد اصول فیزیک در آموزش مفاهیم شیمی به دانش آموزان و دانشجویان صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع مرور ادبیات پژوهشی است. پژوهش های صورت گرفته در بین سال های 1996 تا 2022 در حوزه کاربرد مفاهیم فیزیک در آموزش مفاهیم شیمی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از مفاهیم فیزیک در تدریس مفاهیم شیمی موجب افزایش علاقمندی و نگرش تحصیلی مثبت در درس شیمی می شود.

  کلیدواژگان: اصول فیزیک، آموزش شیمی، کاربرد مفاهیم
 • زهرا بیات*، دوست محمد سمیعی صفحات 130-145

  این پژوهش به بررسی میزان به کارگیری شیوه فعال در محتوای ترمودینامیک کتاب های درسی شیمی دوره متوسطه دوم چاپ 1401 با تکنیک ویلیام رومی و آنتروپی شانون پرداخته است. هدف این تحقیق کاربردی است و مشخص می کند که این محتوا تا چه میزان توانسته است در نحوه آموزش ترمودینامیک به فراگیران با ارایه مقوله های فعال موثر باشد. برای اجرای تحقیق ابتدا محتوای ترمودینامیک در جامعه آماری که شامل 3 کتاب درسی شیمی متوسطه دوم است، شناسایی شد و سپس با تکنیک ویلیام رومی در سه بخش متن، تصاویر و پرسش ها در مقوله های معین کدگذاری و بررسی شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روند تغییر ضریب درگیری مقوله ها (شاخص میزان فعالیت دانش آموزان در فرآیند یادگیری) در متن، تصاویر و پرسش ها به ترتیب 245/0، 33/1، 30/5 است، بنابراین مقوله های متن کمتر از حد مطلوب و غیرفعال است، تصاویر مطلوب و فعال هستند و پرسش ها به سمت بیشتر از توان فراگیر و غیرفعال است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از روش آنتروپی شانون، میانگین بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت مقوله های متن غیرفعال بیشتر از فعال بوده، و به نظر می رسد این امر به دلیل ناملموس بودن این بخش از مباحث ترمودینامیک است با این وجود در حوزه تصاویر و پرسش ها مقوله های فعال بیشتر از غیرفعال  هستند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، آنتروپی شانون، روش ویلیام رو
 • عارف سربازمولان*، جعفر عظمت صفحات 146-162
  تلاش برای بهبود نظام آموزشی کشورها از جمله اقدامات مهم پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت در همه کشورها می باشد. بررسی نظام های آموزشی کشورهای پیشرو در تعلیم و تربیت و استفاده از تجارب موفق آن ها می تواند در بهبود نظام آموزشی کشورهای دیگر موثر باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحقیقات کیفی توصیفی- پیمایشی پژوهش انجام گرفت و با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به نظام های آموزشی کشور فنلاند و ایران، پایگاه های اطلاع رسانی، منابع کتابخانه ای مطالب جمع آوری گردید. بررسی محتوا و هدف های آموزشی در کشور فنلاند بر خلاف ایران نشان می دهد در فنلاند محققان دانشگاه های مختلف در کنار طراحان آموزشی قرار می گیرند. در کشور ایران و فنلاند محتوا در ارتباط با اهداف آموزشی از قبل تعیین، انتخاب و سازماندهی می شوند ولی در کشور فنلاند معلم در انتخاب محتوای منطبق بر اهداف آموزشی آزادی عمل بیشتری دارد. در آخر راهکاری که برای بهبود نظام آموزشی ایران توصیه می شود این است که از پژوهشگران دیگر دانشگاه ها هم در جهت تولید محتوای آموزشی یاری بگیریم و به معلم در انتخاب محتوای آموزشی آزادی عمل بیشتری بدهیم.
  کلیدواژگان: آموزش شیمی، فنلاند، دبیرستان، ایران
 • معصومه قلخانی*، محبوبه آقایی چادگانی، زهره احمدی صفحات 163-182

  با توجه به اینکه مبحث برقکافت یکی از مباحث مهم و دشوار است که مفاهیم انتزاعی را شامل می شود، لذا تعداد زیادی از فراگیران در یادگیری آن دچار مشکل و با کج فهمی های زیادی مواجه می شوند. گستردگی زیاد مبحث برقکافت و کاربردهای متنوع فرآورده های آن در زندگی، آموزش به شیوه نوین این موضوع را می طلبد. طی سالها رویکردهای بی شماری برای اصلاح تدریس و فعالیت های مکمل آن تدوین شده است. یادگیری بر اساس کاوشگری و ساخت مفهوم توسط خود فراگیران می تواند نقش بسزایی در خلاقیت، نوآوری و ایجاد انگیزه و علاقه در یادگیری آنان داشته باشد. طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد کاوشگریE 5 به دنبال تسهیل یادگیری است. پژوهش حاضر تلاش می کند روش اجرای آزمایش های کم هزینه با الگوی کاوشگری را در سلول برقکافت بیان کند و به مزایای این شیوه بپردازد. در پایان پیشنهاداتی در زمینه این پژوهش مطرح می گردد. با بکارگیری این محتوا برای آموزش می توان شاهد یادگیری معنی دار و درک عمیق تری از موضوع در فراگیران باشیم. نتایج این پژوهش می تواند در تدوین برنامه درسی محتوای شیمی کمک کند تا با تدریس الگوی کاوشگری یادگیری مادام العمر صورت گیرد و فراگیران را برای زندگی در جامعه و صنعت آماده سازد.

  کلیدواژگان: طراحی، آموزش، کاوشگری، برقکافت، یادگیری
 • مهرنوش پهلوانلو صفحات 183-199

  یادگیری و آموزش درس شیمی به علت مفاهیم پیچیده، ناملموس و انتزاعی آن اغلب دشوار تلقی می شود. یکی از راه های تسهیل این امر، استفاده از فناوری های آموزشی در تدریس شیمی است. فناوری واقعیت افزوده، یک تجربه تعاملی از یک محیط واقعی است که امکان افزایش درک مفاهیم پیچیده را در اکثر سطوح آموزشی فراهم می کند. با وجود پژوهش های فراوان انجام شده در داخل کشور که در زمینه کاربرد واقعیت افزوده در آموزش صورت گرفته است، هیچ مطالعه نظام مندی که بر کاربرد این فناوری در آموزش شیمی تمرکز داشته باشد، یافت نشد. پژوهش حاضر، یک مرور متون نظام مند به منظور بررسی دستگاه های پرکاربرد، مزایا و چالش های استفاده از واقعیت افزوده در آموزش شیمی است. در میان نتایج، مفاهیم مربوط به ساختار های مولکولی از جمله موضوعاتی بود که در آموزش و یادگیری آن، بیشترین استفاده از واقعیت افزوده صورت می گرفت و مزایای استفاده از این فناوری در حوزه یادگیری عاطفی متمرکز شده است. تلفن های هوشمند و تبلت ها، دستگاه های غالب در استفاده از این فناوری در کلاس های درس بودند. همچنین با توجه به نتایج تحقیقات مورد مطالعه، پیشنهاداتی در جهت حمایت از استفاده فعال از این فناوری در آموزش شیمی عنوان شد.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، آموزش شیمی، فناوری آموزشی، یادگیری
 • ندا ابراهیم پور*، محمدصادق ذاکرحمیدی، روشنک کیان صفحات 200-213

  رویاها و تخیل انسان ها اغلب باعث ظهور علم و فناوری جدید می شود. نانو فناوری، در قرن بیست و یکم، از چنین رویاهایی متولد شد. نانو شیمی یکی از شاخه های مهم علم شیمی است که به بررسی شیمی مواد در مقیاس ذره ای نانو متری می پردازد. از این رو نانو فناوری به عنوان تولید و کنترل ماده در ابعاد بین 1 تا 100 نانومتر تعریف می شود که در آن پدیده های منحصر به فرد امکان کاربردهای جدیدی همچون حامل های دارو، حسگر های الایندگی، سلول های خورشیدی و پلیمرهای زیست تخریب شونده را فراهم می کنند. در یک بازه زمانی تقریبا نیم قرنی، نانو فناوری به پایه و اساس پیشرفت صنعتی تبدیل شده است. از این رو تحقیق و توسعه در این زمینه، توسعه نیروی کار، آموزش و برنامه ریزی درسی بخش جدایی ناپذیر روند پیشرفت در زمینه نانو فناوری است که باید مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد. واضح است که دانش آموزان آینده سازان جامعه و سرمایه اجتماعی آن می باشند، آشنایی این قشر از جامعه، با مفاهیم پایه ای فناوری های نوین و پراهمیت از سال های آغازین دانش اندوزی، امری ضروری است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مرتبط با نانو مواد، کاربردهای آن و تازه ترین یافته ها، به زبان ساده و قابل درک برای دانش آموزان به صورت قدم به قدم تشریح شود.

  کلیدواژگان: نانو، نانو فناوری، حامل دارو، حسگر آلایندگی، پلیمرهای زیست تخریب شونده
 • روشنک کیان*، محمدصادق ذاکرحمیدی، ندا ابراهیم پور صفحات 214-221

  بلورمایع ها موادی هستند که خواص ساختاری و مکانیکی آنها حدواسط خواص مایعات و بلورهاست یعنی می توانند مانند مایع جاری شوند درحالی که مولکول های آن همانند جامدات دارای نظم و جهت گیری خاصی می باشند. درسال های اخیر بلورمایع ها به علت داشتن ویژگی ساختاری منحصربفرد توجه محققین بسیاری را به خود جلب کرده است. با توجه به اینکه اثرات حلال نقش مهمی در بسیاری از برهمکنش های فیزیکی و شیمیایی ایفا می کنند، بررسی ویژگی های اپتیکی آنها در زمینه های مختلف صنعتی و پزشکی حایز اهمیت است. ممان دوقطبی از ویژگی مهم اپتیکی و الکترونی مولکول هاست که تغییرات آن منجر به تغییر ساختار الکترونی و در نتیجه تغییر رفتار فوتوفیزیکی و بیولوژیکی این دسته از مولکول ها می شود. برهمین اساس در این کار پژوهشی با استفاده از روش طیف سنجی به محاسبه ممان دوقطبی حالت پایه و برانگیخته بلورمایع های صفحه ای شکل با سه گروه استخلافی مختلف پرداخته شده است. نتایج حاصل نشاندهنده وجود ابرالکترونی در مرکز ساختار این دسته از بلورمایع هاست.

  کلیدواژگان: بلورمایع های صفحه ای، رفتارفوتوفیزیکی، حلقه آروماتیک، ساختار فضایی، ابرالکترونی
 • علی بی مثل شعربافی، حسام پورشالچی صفحات 222-230

  با توجه به تولید علم و تحول بنیادین آموزش و پرورش ضروری از حرکت به سوی استفاده از روش های آموزشی فعال ترکیب شود. مراکز تربیت معلم با ارایه برنامه های درسی جدید نقش موثری در تربیت دبیران و یادگیری فراگیران دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی و طرح ارایه دیدگاه های در زمینه روش های موثر تدریس در درس شیمی می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی منابع مختلف ازجمله کتب و مقالات برای ارایه راهبردهای تدریس موثر در آموزش شیمی پرداخته شده است. یک مدرس خوب شیمی برای تدریس خود باید روش هایی را انتخاب کند که در آ ن ها دانش آموزان به صورت فعال در فرآیند آموزش و یادگیری درگیر باشند و برای آن ها ایجاد چالش نماید. نمی توان برای همه دانش آموز در مناطق مختلف یک شیوه تدریس یکسان به کار برد و با وجود اینکه معلم در کلاس با دانش آموزان زیادی سر و کار دارد که ممکن است بعضی از آن ها حافظه دیداری قوی داشته باشند، برخی حافظه شنیداری و غیره. اما معلم باید روش هایی را  که با ویژگی های بیشتر دانش آموزان سازگار است انتخاب کند. با این حال، باتوجه به بررسی منابع برای راهبردهای تدریس موثر در آموزش درس شیمی روش های نقشه مفهومی، انجام آزمایشات جالب و درسی برای آغاز کلاس، استفاده از ضرب المثل، تدریس در محیط های طبیعی، سوال پرسیدن از دانش آموزان و پرورش خلاقیت، مطالعه ی قبل از ورود و شیوه های نمایشی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: راهبردهای تدریس، آموزش، شیمی
 • مریم امام جمعه*، مهشید گلستانه، سید محسن موسوی صفحات 242-263

  از جمله ویژگی های عصر جدید که عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات نامیده می شود ، ورود فناوری های جدید در بخش اطلاعات و ارتباطات می باشد که نتایج آن ، افزایش حجم و تنوع اطلاعات ، تغییر کاربردهای اطلاعات ، تغییر کانال های ارتباطی و افزایش میزان دسترسی به اطلاعات می باشد . بنابراین آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن ها که” سواد اطلاعاتی “نامیده می شود ، فراتر از” سواد سنتی “است و بایستی با ظهور فناوری های نوین موردتوجه تمامی افراد قرار گیرد. درس شیمی از جمله دروسی است که درک مفاهیم آن از دید دبیران و دانش آموزان دشوار است و معمولا نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شیمی به دلیل ویژگی آزمایشگاهی و کاربردی بودن، قابلیت بالایی برای ارایه مفاهیم، با شبیه سازی و پویانمایی (انیمیشن) رایانه ای دارد. آموزش به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عنوان یکی از ابزارهای موثر برای یادگیری بهتر یادگیرندگان باشد. هدف از این پژوهش به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شیمی می باشد.

  کلیدواژگان: فناوری و اطلاعات و ارتباطات، آموزش شیمی، اینترنت، آموزش الکترونیکی
 • محمد صالحی اول*، امیرمحمد بهرامی مداح صفحات 264-270

  کج فهمی به هر نوع تصورات باطلی اطلاق می شود که باعث به وجود آمدن اعتقادات غیر علمی، مفاهیم درهم، مفاهیم و نظریه های ساده و بدون ریشه علمی می شود. کج فهمی ها طیفی گسترده از مفاهیم علمی را در بر می گیرد. کج فهمی ها نه تنها در شیمی، بلکه در سایر رشته ها در همه ی سطوح مسبب مشکلات عمده مربیان علوم، محققان علمی، معلمان و دانش آموزان هستند. اگر مفهوم مورد نظر از نظر علمی انتزاعی و از مفاهیم غیرقابل درکی باشد، شناخت کج فهمی ها و مقابله با آن ها بسیار ضروری تر خواهد بود. مقاله ی حاضر، نوعی مقاله ی مروری می باشد که در آن به موضوع کج فهمی های رایج دانش آموزان در آموزش شیمی در متوسطه دوم پرداخته شده است. در توضیح دادن مفاهیم شیمی، نباید از اصطلاحات و تعاریف مبهم استفاده کرد و باید از توضیحات واضح و قابل درک استفاده کرد. معلمان باید از ارایه داده های اضافی زاید به دانش آموزان خودداری کرد. آشنا بودن معلمان با انواع کج فهمی ها در فصول مختلف درس نیز راهکار بسیار مناسبی می باشد.

  کلیدواژگان: کج فهمی، آموزش شیمی، شیمی
 • علیرضا خدائی، جعفر عظمت* صفحات 289-312
  شیمی مفاهیم انتزاعی زیادی دارد که دانش آموزان در درک و یادگیری آنها با مشکل مواجه هستند. این مفاهیم مهم هستند زیرا اگر این مفاهیم زیربنایی توسط فراگیران به درستی درک نشوند، مفاهیم یا نظریه-های علمی بعدی قابل درک نخواهند بود. بیشتر دانش آموزان در درک مفهومی شیمی مشکل دارند و با وجود تلاش زیاد برای امتحانات شیمی در امتحانات ناموفق هستند. آموزش علوم می کوشد دانش آموزان را به کسب دانش علمی وادار کند. دانش به طور مداوم در حال تحول و توسعه است. افراد معانی و مفاهیم را تغییر می-دهند تا با برداشت های خود از دانش مطابقت داشته باشند. بنابراین، معنا و مفهوم به عنوان محصول نهایی، توانایی شناختی است. از طریق تعامل فرد با موقعیت های پیچیده تر، مفاهیم، ایجاد، تقویت، گسترش یا  به کلی حذف و متحول می شوند در پژوهش حاضر به بررسی و مرور حول مفاهیم علوم تجربی به ویژه مفاهیم تفهیمی و ادراکی یا کج فهمی های مفاهیم شیمی پرداخته شده است همچنین به شرح روش های تفهیم مفاهیم و کج فهمی های پیش آمده پرداخته و سپس پژوهش محققان مختلف حول مفاهیم شیمی و دروس علوم پایه مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاداتی در جهت تسهیل در یادگیری مفاهیم انتزاعی شیمی ارایه گردیده است که مثمرثمر خواهد بود.
  کلیدواژگان: مفاهیم شیمی، درک شیمی، کج فهمی، یادگیری، آموزش شیمی
 • زهرا قربانی*، فاطمه صابری ایرج، عبدالحکیم پنق صفحات 313-321

  هدف این پژوهش بررسی ارتباط فصل سوم شیمی دهم با کتاب های علوم تجربی دوره اول دبیرستان می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری آن، کتاب های علوم تجربی و فصل سوم شیمی دهم است که در سال 1401 به چاپ رسیده است. در این پژوهش اهداف و محتوای آموزشی کتاب های مذکور بررسی و مقایسه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و  تحلیل،  به معلمان شیمی پایه دهم کمک می کند تا از پیشینه ی علمی دانش آموزان در ارتباط با فصل سوم شیمی دهم با عنوان " آب آهنگ زندگی" مطلع شوند تا بتوانند متناسب با آن فرایند یاددهی فراگیران را بهبود بخشند. همچنین راهکارهایی جهت بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان ارایه شده است. در این پژوهش مشخص شد که بین کتاب های علوم تجربی دوره اول و فصل سوم شیمی دهم ارتباطی وجود دارد که دانستن آن برای تدریس پایه دهم الزامی می باشد. همچنین اگر دانش آموزی مفاهیم درسی کتاب علوم تجربی را به خوبی فرا نگرفته باشد ممکن است در درک و تحلیل مباحث شیمی دچار کج فهمی هایی شده و یادگیری ناقص داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش علوم تجربی، آموزش شیمی، محلول ها، یون ها، آب
 • امیرمحمد بهرامی مداح*، جعفر عظمت، زهره سرکان صفحات 336-354

  شیمی، علم زندگی است و تصور زندگی بدون شیمی غیر ممکن می باشد. در نبود علم شیمی، دیگر نوری از خورشید ساطع نخواهد شد، سوخت و سازی در بدن جانوران و گیاهان انجام نخواهد شد و حتی هیچ گونه تولید و فعالیت اقتصادی رخ نخواهد داد. شیمی همچنین یکی از دروس مهم مقطع دبیرستان می باشد. با این وجود، آموزش شیمی همواره دارای مشکلات و سختی هایی بوده است و معلمان همواره در فکر یافتن راهکاری برای تسهیل یادگیری شیمی بوده اند. استفاده از کارهای عملی و آزمایشگاه شیمی یک راه حل بسیار مناسب برای افزایش میزان یادگیری شیمی می باشد. آموزش همراه با کار عملی، می تواند دانش آموزان را به تفکر وا دارد و به یادگیری آن ها کمک شایانی بکند. در همین راستا، این تحقیق با هدف مرور اهمیت آموزش شیمی از طریق کارهای عملی و نقش آن در فهم دانش آموزان انجام شده است و چندین آزمایش ساده و کم هزینه که می توانند در امر یادگیری تسهیل ایجاد کنند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد مطالعه، جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی و بررسی مقالات، کتب و پایان نامه های مرتبط با آموزش شیمی و کاربرد آزمایشگاه در آموزش شیمی می باشد. و در پایان نیز به اهمیت استفاده از آزمایش ها برای تسهیل یادگیری شیمی پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: آموزش شیمی، آزمایشگاه شیمی، کار عملی، فهم دانش آموزان
 • فاطمه مومنی* صفحات 355-367

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تکالیف واگرای درس شیمی دهم بر افزایش یادگیری و آشنایی بیشتر دانش آموزان با کاربردهای علم شیمی در زندگی دانش آموزان کلاس دهم رشته علوم تجربی مدرسه شهید محبوبه دانش شهر آشتیان در سال تحصیلی 1401-1402 انجام گرفت. این پژوهش با روش اقدام پژوهی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته در بین دانش آموزان مورد بررسی واقع شد. روایی این پژوهش از طریق نظرخواهی از 2 تن از دبیران باسابقه ی شهر اراک به تایید رسید و همچنین پایایی آن نیز با انجام آزمون مجدد تایید شد. یافته ها حاکی از این است که دادن تکالیف واگرا به دانش آموزان منجر به افزایش یادگیری و آشنایی بیشتر دانش آموزان با کاربردهای علم شیمی در زندگی خود و همچنین تثبیت بیشتر مطالب درس شیمی در ذهن آنان و همچنین درک و فهم عمیق تر این درس می شود. پیشنهاد می شود معلمان برای افزایش یادگیری در درس شیمی، از تکالیف واگرا استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تکالیف واگرا، درس شیمی، یادگیری دانش آموزان
 • سعید تیزرو خسمخی*، منیره رحیمی، وحید امانی صفحات 379-386

  در این پژوهش میزان کارآمدی شش روش مطالعاتی متفاوت در یادگیری درس شیمی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری مورد بررسی در این پژوهش 52 نفر از دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی سال دوازدهم یکی از دبیرستان های منطقه 8 شهر تهران بودند. سوالات این پژوهش به صورت پرسشنامه چند گزینه ای تنظیم شده بود که در اختیار دانش آموزان قرار داده شد و سپس نتایج حاصل از آن ها توسط روش های تحلیلی-توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت حصول اطمینان از میزان کارآمدی این شش روش در آزمون های شیمی، از دانش آموزان خواسته شد که ابتدا در یک آزمون تشریحی و سپس در یک آزمون چهارگزینه ای استاندارد با سطح سوالات متوسط شرکت کنند. با توجه به نتایج کلی به دست آمده طی این پژوهش مشخص شد پیش خوانی و پس خوانی مطالب درسی و نیز مطالعه مستمر اما کوتاه مدت در طول هفته، بر بهبود یادگیری درس شیمی و نیز عملکرد مطلوب دانش آموزان در آزمون های این درس تاثیر چشمگیری دارد.

  کلیدواژگان: روش مطالعاتی، روش های تحلیلی-توصیفی، پیش خوانی، پس خوانی
 • معصومه پایدار*، فاطمه رحمتی حسن آبادی صفحات 387-402

  ذهن انسان فعال است و معلم شرایط یادگیری را ایجاد می کند و مهارت های ذهنی و قابلیت های تفکر را تقویت می نماید .روش تدریس از مهم ترین عناصری است که در تحقق هدف های آموزشی به طور فزاینده ای موثر می باشد.کاوشگری روشی پژوهشی است که می تواند ما را در درک چه و چگونگی جهان پیرامون یاری کند. این مقاله با به کارگیری الگوی تدریس کاوشگری هدایت شونده  به بررسی اثر بخشی در یادگیری مفهوم موازنه و آرایش الکترونی پرداخته است. روش پژوهش انجام شده مروری - توصیفی با رویکرد کاربردی است. در این کار پژوهشی تعدادی کاربرگ که برای اهداف مورد نظر در کلاس درس شیمی تهیه و اجرا شده اند معرفی می گردد. با تدوین کاربرگ هایی مبتنی بر چرخه کاوشگری هدایت شده، فراگیر داده ها را محک می زند و توضیحات را به منظور توسعه مفاهیم شیمیایی می نویسند. مشاهده ها در بررسی نشان داد که این الگوی تدریس موجب فعال شدن دانش آموزان و مشارکت کامل آنان در امر آموزش ویادگیری می شود.

  کلیدواژگان: کاوشگری هدایت شده، تدریس، موازنه، آرایش الکترونی
 • مهدی شعبانی*، ستار صابری صفحات 438-445

  فراگیران اغلب مطالعه شیمی دبیرستان را چالش برانگیز می دانند به دلیل آنچه که باعث درک نادرست از مسایل علمی است و محققان به آن کج فهمی می گویند. کج فهمی نه تنها در شیمی بلکه در سایر رشته های علمی و در سطوح مختلف آنها نیز مشاهده می شود. تعیین باورهای غلط دانش آموزان در شیمی برای تدریس و یادگیری موثر شیمی بسیار مهم است. در این مقاله به شناسایی و بررسی چهار کج فهمی در دانش آموزان پایه دهم، در مورد مفاهیم ساختار اتمی، ساختار ترکیبات یونی، تفاوت بین ترکیب و عنصر و تفاوت بین پیوندهای درون مولکولی و برون مولکولی پرداخته شده است. برای اخذ نتایج در این مطالعات از تست های CMDT استفاده شده است. این یافته ها می تواند جهت اصلاح برنامه آموزش شیمی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کج فهمی، آموزش شیمی، ساختار اتمی، عنصر، پیوندهای شیمیایی، پیوندهای یونی
 • هادی الهام* صفحات 446-460

  برنامه های کاربردی آزمایشگاهی که در اواسط قرن بیستم به کار گرفته شدند نه تنها  نقطه نظر جدیدی را فراهم کردند بلکه یک بعدجدیدی را به درس های آموخته شده به ارمغان آوردند. در ابتدا آن ها برای اثبات دانش نظری مورد استفاده قرار گرفتند اما اخیرا به محیط هایی تبدیل شدند که دانش آموزان به راحتی دانش را به عنوان یک فرد یا در گروه ها کشف می کنند. فعالیت هایی که با شکل اخیر آزمایشگاه ها به وجود آمده اند, طور قابل توجهی به آموزش دانش آموزان برای رویکرد سازنده گرا کمک کرده اند, که تحقیق, جستجوی راه حل ها, کشف راه حل های علمی و دلایل عمیق در مورد مفاهیم علمی هستند. با این حال, در مرحله کنونی نظام آموزشی ما, این فعالیت ها را نتوانسته درمحتوی دروس بگنجاند. حال با مطالعه در سیستم های آموزشی چند کشور, آزمایشگاه های مجازی به عنوان یک راه حل جایگزین برای مشکلات آموزش به صورت دوره های کاربردی ظاهر شده اند. در این تحقیق با هدف استفاده از آزمایشگاه های مجازی، مزایا و معایب آن ها مورد بررسی قرار گرفت و برخی مطالعات آزمایشگاهی مجازی  در زمینه شیمی معرفی و ارایه گردید.

  کلیدواژگان: آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه شیمی، پیشرفت دانش آموزان، محیط یادگیری
 • مسعود سعادتی، سید محمدحسن شریفیان* صفحات 510-522

  پژوهش حاضر به منظور مطالعه میزان درک دانشجومعلمان سال اول و دوم رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در مورد برخی مفاهیم پایه موضوعات ترمودینامیک و سینتیک شیمیایی و استخراج کج فهمی های موجود در بین آنها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجومعلمان رشته آموزش شیمی و روش جمع آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی چند سوال درباره مفاهیم مورد نظر است که روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که برخی از دانشجویان این دانشگاه در درک این مفاهیم مشکل دارند و کج فهمی هایی مشابه با کج فهمی های گزارش شده در منابع علمی برای دانش آموزان دوره متوسطه دارند. مشخص گردید که استفاده از استدلال ترمودینامیکی برای حل مسایل سینتیکی، عدم توانایی در استفاده از دانش خود برای یک حل مسیله معین و نقش کتابهای درسی از علل پیدایش برخی کج فهمی ها در میان دانشجومعلمان است. نتایج نشان داد که درباره تفسیرهای نادرست احتمالی دانشجومعلمان باید هوشیاری کافی وجود داشته باشد تا احتمال بروز کج فهمی کاهش یابد. معرفی تعاریف همراه با نشان دادن کاربردها در مورد مسایل خاص و بحث در مورد کج فهمی های رایج پیشنهاد پژوهش حاضر برای پیشگیری از برداشت نادرست دانشجویان است.

  کلیدواژگان: آموزش شیمی، کج فهمی، ترمودینامیک، سینتیک، دانشجومعلم
|
 • Zakyeh Akrami *, Mahsa Arabzadeh, Elaheh Khajeh, Fatemeh Zadehoreyfi Pages 1-13

  The approach of learning through observation provides a platform for observing appropriate behavior and performance in chemistry education for teachers. In this approach, the learner can learn by observing the behavior and performance of the teacher and his classmates and solve educational problems by doing group activities. In this research, the effect of conducting an experiment with simple devices according to the learning through observation approach on knowing the concept of ionic dissolution in tenth grade students has been investigated. The statistical population included all female students of the 10th grade of experimental and mathematical fields of Hajar school in Isfahan city, 17 of them were selected as a statistical sample using available sampling method. The research was conducted by examining experimental and control groups. The research data collection tool is a diagnostic test containing two questions including one descriptive question and one four-choice question. The descriptive question of the test is related to the completion of the dissolution reaction of ionic compounds and its four-choice question is related to the ions formed after the dissolution of ionic compounds. The results of the research show that education based on the approach of learning through observation has a positive effect on learning the concept of ionic dissolution and students who have learned this concept based on the approach of learning through observation, can answer the questions of this topic correctly.

  Keywords: Experiment with simple devices, Ionic dissolution, 10th Grade Students, Learning through observation
 • Ali Farhoudi*, Vahid Amani, Esmaeil Oula Pages 25-34

  The purpose of this research was to investigate the effect of education based on the wave-based educational design model on the learning of the chemistry course of the first year students of the second secondary school. The statistical population of this research includes the education of the 4th district of Tehran, and the sample size is Abuzar Ghaffari High School with the number of 41 male students of the 10th grade who were placed in two classes of 20 and 21 students. In this research, the pre-test-post-test method was carried out with the control group and experimental group for both experimental and control groups under the same conditions. The reliability of the test taken with Kuder-Richardson 20 formula was 0.94. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) method was used to analyze the data. The results of the research showed that the wave educational design model had a significant positive effect compared to the traditional teaching method (p<0.05).

  Keywords: wave-based educational design model, MANCOVA, chemistry
 • Fatemeh Ghorbani *, Mohammad Aslani Rajjouni, AliAkbar Gholamrezaei, Iraj Shahsawari, NoorMohammad Mohammad Hosni Pages 68-84

  In the contemporary world, paying attention to new sciences and technologies is one of the basic elements to achieve progress. Undoubtedly, the correct understanding of new sciences and techniques, education and finally their application is the main factor of cultural, social, industrial and economic growth and development. It is obvious that without paying attention to this, the realization of educational and research goals will not be possible in an appropriate manner. Was. Among the new technologies, nanotechnology has attracted everyone's attention. This technology, which is an approach in all fields of science and engineering, has the ability to produce new materials, tools and devices by manipulating atomic and molecular levels. Today, the field of this technology has extended to most basic sciences and engineering and has gained interdisciplinary acceptance. The scope of the application of this technology in the field of medicine, biotechnology, materials, physics, mechanics, electricity, electronics, chemistry, health, agriculture, etc. requires educational systems to provide related concepts and topics. to nano materials and their applications, to increase students' awareness in this scientific field. By gradually including the materials related to nanotechnology in the science and chemistry textbooks of secondary school, it is possible to partially compensate for the lack of knowledge of students in this scientific branch. Although the basic training of this technology requires written planning. The use of appropriate tools, images and classroom research plans can be very useful in conveying the main concepts to students and better understanding the scales.

  Keywords: New sciences, Nanotechnology, nanomaterials, Education, Schools
 • Faezeh Imani, Alireza Khodaei * Pages 85-109

  Currently, all over the world, one of the most important challenges in safety programs is protection and prevention in the workplace and laboratory; Because health is considered the highest blessing of God and its maintenance and care should be one of the priorities of life and work. Chemistry is one of the most widely used experimental sciences that we face directly in our daily life; His teaching will be more effective when many concepts are taught along with testing. By doing practical work, learning is facilitated and time is saved, and it also causes the growth of creativity, and innovation and raises the spirit of teamwork among students. Research has shown that the lack of attention and interest of teachers in the scientific method of teaching is the lack of necessary facilities in the laboratory, the lack of sufficient safety in the laboratory, especially in the lower levels of education, and the dangers that threaten the lives of students. taken and the material has been collected and analyzed from reliable sources; An attempt has been made to investigate the risks and fears caused by working in the laboratory; By reducing or eliminating those cases, the entry of learners into the laboratory environment is free from any possible risks and makes education easier.

  Keywords: Safety, laboratory, chemistry, Teaching, learning
 • N. Karimi*, Z. Shaje, H. Vahedi Pages 110-118

  Using appropriate and efficient teaching methods can speed up and deepen the education process. lack of attention to pay attention to the expression of concepts and lack of attention to use practical examples in chemistry causes students to not make a proper connection with the theoretical aspect of these lessons and not to have enough motivation to learn basic lessons in them. This research has been done with the aim of applying the principles of physics in teaching chemistry concepts to students. The current research method is a review of research literature. Researches conducted between 1996 and 2022 in the field of application of physics concepts in teaching chemistry concepts have been investigated. The results of the research show that the use of physics concepts in teaching chemistry concepts increases the interest and positive academic attitude in the chemistry course

  Keywords: Principles of physics, Teaching chemistry, application of concepts
 • Zahra Bayat *, Doostmohammad Samiei Pages 130-145

  This research has investigated the extent of using the active method in the content of thermodynamics in second edition highschool chemistry textbooks volume 1, 2, 3. The purpose of this research is practical and clarify how successful the books has been in therm of active content. The statistical population includes 3 high school chemistry textbooks. First, the content of thermodynamics was identified and it was coded and analyzed using William Rumi's technique including text, images and questions in specific categories. The results of this research showed that the change of the coefficient of the categories (indicator of students' activity in the learning process) in the text, pictures and questions is 0.245, 1.33, and 5.30 respectively, so the text is less desirable than expected and passive, the images are desirable and active, and the questions are more inclusive and passive. Also, based on the results of Shannon's entropy method, the average information load and importance coefficient of passive text categories is higher than active, while it is the opposite in the field of images and questions.

  Keywords: Content Analysis, Shannon Entropy, William Romi's method
 • Aref Sarbaz Molan *, Jafar Azamat Pages 146-162
  Trying to improve the educational system of countries is one of the important actions of researchers in the field of education in all countries. Examining the educational systems of leading countries in education and using their successful experiences can be effective in improving the educational system of other countries. In this article, the research was conducted using descriptive-survey qualitative research method, and the materials were collected by referring to the documents related to the education systems of Finland and Iran, information databases, and library sources. Examining the educational content and goals in Finland, unlike Iran, shows that in Finland researchers from different universities are placed next to educational designers. In Iran and Finland, the content is determined, selected and organized in relation to the educational goals, but in Finland, the teacher has more freedom to choose the content that matches the educational goals. Finally, the recommended solution for improving Iran's educational system is to get help from researchers from other universities to produce educational content and to give teachers more freedom in choosing educational content.
  Keywords: Chemistry Education, Finland, High School, Iran
 • Masoume Ghalkhani, Mahbube Aghaei Chadgani, Zohreh Ahmadi . Pages 163-182

  Considering that the topic of electrolysis is one of the important and difficult topics that includes abstract concepts, therefore, a large number of learners have problems in learning it and face many misunderstandings. The vastness of the topic of electrolysis and the various applications of its products in life requires education in a new way. Over the years, countless approaches have been developed to improve teaching and its complementary activities. Learning based on exploration and construction of the concept by the learners themselves can play a significant role in creativity, innovation and creating motivation and interest in their learning. Educational design based on 5E exploration approach seeks to facilitate learning. The present study tries to explain the method of conducting low-cost experiments with an iquary method in the electrolysis cell and to discuss the advantages of this method. At the end, some suggestions are presented in the field of this research. By using this content for education, we can witness meaningful learning and a deeper understanding of the subject in learners. The results of this research can help in formulating the curriculum of chemistry content to teach the exploratory model of lifelong learning and prepare learners for life in society and industry.

  Keywords: Design, Education, Inquiry, Electrolysis, learning, Experiment
 • Mehrnoosh Pahlevanloo * Pages 183-199

  Learning and teaching chemistry is often considered difficult due to its complex, intangible and abstract concepts.  One of the ways to facilitate this is the use of educational technologies in teaching chemistry.  Augmented reality technology is an interactive experience of a real environment that allows for increased understanding of complex concepts at most educational levels.  Despite the many researches conducted inside the country on the application of augmented reality in education, no systematic study was found that focuses on the application of this technology in chemistry education.  The current research is a systematic literature review in order to investigate widely used devices, advantages and challenges of using augmented reality in chemistry education.  Among the results, the concepts related to molecular structures were among the subjects in which augmented reality was used the most in teaching and learning, and the benefits of using this technology are concentrated in the field of emotional learning.  Smartphones and tablets were the dominant devices in the use of this technology in classrooms.  Also, according to the results of the studied research, suggestions were made to support the active use of this technology in chemistry education.

  Keywords: Augmented Reality, Chemistry Education, Educational Technology, learning
 • Neda Ebrahimpour*, MohammadSadegh Zakerhamidi, Roshanak Kian Pages 200-213

  Human dreams and imagination often give birth to new science and technology. Nanotechnology, the frontier of the 21st century, was born from such dreams. Nanotechnology is defined as the production and control of matter between 1 and 100 nanometers in which unique phenomena enable new applications such as drug delivery, pollution monitoring sensors, solar cells and biodegradable polymers. In a span of almost half a century, nanotechnology has become the foundation of industrial progress. Therefore, research and development in this field, workforce development, education and curriculum planning are an integral part of the progress process in the field of nanotechnology, which should be given more attention. It is clear that students are the future builders of society and its social capital, it is essential to familiarize this segment of society with the basic concepts of new and important technologies from the early years of knowledge acquisition. In this article, an attempt has been made to explain the concepts related to nanomaterials, their applications and the latest findings in simple and understandable expression for students.

  Keywords: Nano Scale, Nanotechnologhy, Drug Delivery, Pollution Monitoring Sensors, Biodegradable Polymers
 • Roshanak Kian *, MohammadSadegh Zakerhamidi, Neda Ebrahimpour Pages 214-221

  Liquid crystals are materials that their structural and mechanical properties are between the liquids and crystals. Meaning that, they can flow like a liquid while its molecules like solids, have a certain order and orientation. In recent years, liquid crystals have attracted the attention of many researchers due to their unique structural features. Considering that solvent effects play an important role in many physical and chemical interactions, it is important to investigate their optical properties in various industrial and medical fields. Dipole moment is an important optical and electronic property of molecules, its changes lead to change in electronic structure and as a result change in photophysical and biological behavior of this group of molecules. Based on this, in this research work, dipole moment in the ground and excited states of Discotic liquid crystals with three different substitution groups were measured through UV–visible spectroscopic technique. The results reveal that the electron cloud resides in the central part of these liquid crystals.

  Keywords: Discotic liquid crystals, photophysical behavior, aromatic ring, spatial structure, electron cloud
 • Ali Bimesl Sherbafi, Hesam Pourshalchi * Pages 222-230

  According to the production of science and the fundamental transformation of education, it should be combined with the use of active educational methods. Teacher training centers play a role in training teachers and students by providing new curricula. The current objectives are to review and present the plan in the field of educational research methods in chemistry. A good chemistry teacher should choose methods for his teaching that students are actively involved in learning and studying and create challenges for them. But the teacher chooses the methods that are compatible with the characteristics of most of the students. With this, according to the review of resources for teaching strategies in teaching chemistry, conceptual design methods, conducting interesting and educational experiments at the beginning of the class, using proverbs, teaching in natural environments, asking questions before students and creative education, from entering and methods A show is suggested.

  Keywords: teaching strategies, Education, chemistry
 • Maryam Emamjoeh, Mahshid Golestaneh*, Seyed Mohsen Mousavi Pages 242-263

  Among the features of the new era, which is called the era of information and communication technology, is the introduction of new technologies such as information and communication, the results of which are an increase in the volume and variety of information, a change in the use of information, a change in communication channels, and an increase in access to knowledge. Therefore, Getting to know information and communication technologies and their use, called "information literacy", is beyond "traditional literacy" and should be considered by all people with the emergence of new technologies. Chemistry is one of the subjects whose concepts are difficult to understand from the point of view of teachers and students, and usually, there is no positive attitude toward it. Due to its laboratory and functional characteristics, the chemistry lesson has a high ability to present concepts, simulations, and computer animation. The purpose of this research is to use information and communication technology in chemistry education.

  Keywords: Technology, information, communication, Chemistry Education, Internet, Electronic Education
 • Mohammad Salehiavval *, AmirMohammad Bahrami Maddah Pages 264-270

  Misconceptions refer to any kind of false ideas notions that cause non-scientific beliefs, confused concepts, simple concepts and theories without scientific roots. Misconceptions cover a wide range of scientific concepts. Misconceptions not only in chemistry, but in other fields at all levels cause major problems for science educators, scientific researchers, teachers and students. If the concept in question is scientifically abstract and incomprehensible oncepts, it will be much more necessary to recognize Misconceptions and deal with them. The present article, is a kind of review article in which the subject of common Misconceptions of students in teaching chemistry in the high school has been discussed. In explaining chemistry concepts, vague terms and definitions should not be used and clear and understandable explanations should be used. Teachers should refrain from providing redundant data to students. It is also a very good solution for teachers to be familiar with different types of misconceptions in different lessons.

  Keywords: Misconception, Chemistry Education, chemistry
 • Alireza Khodaei, Jafar Azamat * Pages 289-312
  Chemistry has many abstract concepts that students have difficulty understanding and learning. These concepts are important because if these underlying concepts are not properly understood by the learners, subsequent scientific concepts or theories will not be understood. Most of the students have difficulty in understanding the concepts of chemistry and despite trying hard for chemistry exams, they fail the exams. Science education tries to make students acquire scientific knowledge. Knowledge is constantly developing. People change meanings and concepts to fit their perceptions of knowledge. Therefore, meaning and concept as the final product is a cognitive ability. Through a person's interaction with more complex situations, concepts are created, strengthened, expanded, or completely removed and transformed. In the present research, we examined and reviewed the concepts of experimental sciences, especially understanding and perceptual concepts or misunderstandings of chemistry concepts. We explained the methods of understanding the concepts and the misunderstandings that occurred, and then the research of different researchers was discussed about the concepts of chemistry and basic science courses. In the end, based on the reviewed research, suggestions have been presented that will be fruitful.
  Keywords: concepts of chemistry, chemistry, understanding chemistry, Misunderstanding, learning, Teaching chemistry
 • Zahra Ghorbani *, Fatemeh Saberi Iraj, Abdolhakim Pangh Pages 313-321

  The purpose of this research is to investigate the relationship between the third chapter of 10th grade chemistry and science textbooks of the junior high school. This research is of a descriptive-content analysis type and its statistical population is science textbooks and the third chapter of 10th grade chemistry, which was published in 1401. In this research, the aims and educational content of the mentioned textbooks have been investigated and compared and analyzed. The results of the analysis will help 10th grade chemistry teachers to learn about the scientific background of students in connection with the third chapter of 10th grade chemistry titled "Water, the song of life" so that they can improve the learning process of the students accordingly. Also, methods are provided to improve the learning process of students. In this study, it was found that there is a correlation between the science textbooks of the first year of the junior high school and the third chapter of 10th grade chemistry, which is necessary to know for teaching the 10th grade chemistry. Also, if a student has not learned the concepts of the textbook of science well, he may have misunderstandings to analyzing chemistry topics and have incomplete learning.

  Keywords: science education, Chemistry Education, Solutions, Ions, Water
 • AmirMohammad Bahrami Maddah *, Jafar Azamat, Zohre Serkan Pages 336-354

  Chemistry is the science of life and it is impossible to imagine life without chemistry. In the absence of chemistry, the sun will no longer shine, metabolism will not be carried out in the bodies of animals and plants, and even no production and economic activity will occur. Chemistry is also one of the important subjects in high school. Nevertheless, chemistry education has always had problems and difficulties, and teachers have always thought of finding a solution to facilitate the learning of chemistry. Using practical work and chemistry laboratory is a suitable solution to increase the amount of learning chemistry. Education along with practical work can make students think and help them learn. In this regard, this research has been conducted with the aim of reviewing the importance of teaching chemistry through practical tasks and its role in students' understanding, and several simple and low-cost experiments that can facilitate the learning of chemistry have been investigated. The study method is searching in Persian and English databases and reviewing articles, books and theses related to chemistry education and the use of laboratories in chemistry education. And at the end, the importance of using experiments to facilitate the learning of chemistry has been discussed.

  Keywords: Chemistry Education, Chemistry laboratory, Practical work, Students' understanding
 • Fatemeh Momeni* Pages 355-367

  The present research was conducted with the aim of investigating the effect of the different assignments of the 10th chemistry lesson on increasing students' learning and familiarity with the applications of chemistry in the lives of the 10th grade experimental science students of Shahid Mahbobe Danesh School in Ashtian city in the academic year of 1401-1402. This research was investigated with the action research method and using the researcher-made questionnaire tool among the students. The validity of this research was confirmed by asking the opinion of 2 senior teachers of Arak city and its reliability was also confirmed by retesting. The findings indicate that giving divergent assignments to students leads to an increase in students' learning and more familiarity with the applications of chemistry in their lives, as well as more stabilization of the contents of the chemistry lesson in their minds, as well as a deeper understanding and understanding of this lesson. . It is suggested that teachers use divergent assignments to increase learning in chemistry.

  Keywords: Divergent homework, chemistry lesson, student learning
 • Saeed Tizro Khesmakhi *, Monireh Rahimi, Vahid Amani Pages 379-386

  In this research, the effectiveness of six different study methods in learning chemistry has been investigated. The statistical sample investigated in this research was 52 students of the 12th grade of experimental and mathematical fields from one of the high schools in the 8th district of Tehran. The questions of this research were prepared in the form of a multiple-choice questionnaire, which was given to the students, and then the results were evaluated by analytical-descriptive methods. In order to ensure the efficiency of these six methods in chemistry tests, the students were asked to participate first in a descriptive test and then in a standard four-choice test with average level of questions. According to the general results obtained during this research, it was found that pre-reading and post-reading of course materials, as well as continuous but short-term study during the week, has a significant effect on improving the learning of the chemistry course and also the desired performance of the students in the tests of this course.

  Keywords: Study method, Analytical-descriptive methods, Pre-reading, post-reading
 • Masomeh paydar *, Fatemeh rahmati hasanbadi Pages 387-402

  The human mind is active and the teacher creates learning conditions and strengthens mental skills and thinking abilities. Teaching method is one of the most important elements that are increasingly effective in achieving educational goals. Exploration is a research method that can help us understand what and how the world around us is.This paper uses guided probe teaching model to investigate the effectiveness of balancing concept and electronic arrangement. The research method is a descriptive review with an applied approach. In this research work, a number of worksheets that have been prepared and implemented for the desired purposes in the chemistry classroom are introduced. By compiling worksheets based on guided probe cycles, the learner benchmarks the data and writes explanations for the development of chemical concepts. Observations of this study showed that this teaching model leads to the activation of students and their full participation in teaching and learning.

  Keywords: Guided exploration, Teaching, Balancing, electronic arrangement
 • Mehdi Shabani *, Satar Saberi Pages 438-445

  Learners often find studying secondary school chemistry challenging, and commonly develop alternative understandings of the subject, variously labelled by researchers as misconceptions. Misunderstanding is observed not in chemistry but also in other scientific fields and at different levels. Determining students’ misconceptions in chemistry is important for an effective teaching and learning chemistry. in this article, four misunderstandings in tenth grade students have been identified and investigated. The concepts of atomic structure, structure of ionic compounds, difference between compound and element, difference between intramolecular and extramolecular bonds were investigated. CMDT tests have been used to obtain results in these studies. These findings can be used to improve the chemistry education program.

  Keywords: Misconceptions, Chemistry Education, atomic structure, Element, Chemical bonds, Ionic bonds
 • Hadi Elham* Pages 446-460

  Laboratory applications that were introduced in the mid-twentieth century not only provided a new point of view but also brought a new dimension to the lessons learned. Initially, they were used to prove theoretical knowledge, but recently they have evolved into environments where students can easily explore knowledge as individuals or in groups. The activities that have come about with the recent form of laboratories have significantly helped to educate students for a constructivist approach, which are research, searching for solutions, discovering scientific solutions and deep reasons about scientific concepts. However, at the current stage of our educational system, these activities could not be included in the course content. Now, by studying the educational systems of several countries, virtual laboratories have appeared as an alternative solution to the problems of education in the form of applied courses. In this research, with the aim of using virtual laboratories, their advantages and disadvantages were investigated and some virtual laboratory studies in the field of chemistry were introduced and presented.

  Keywords: Virtual laboratory, Chemistry laboratory, student progress, learning environment
 • Masoud Saadat, Seyyed Mohammadhasan Sharifian Pages 510-522

  In the present study the understanding of chemsistry teacher students of chemistry education department of Farhangian University about some concepts of thermodynamics and chemical kinetics has been studied and their misconceptions extracted. The statistical population of the research is student teachers of chemistry education and the method of data collection is a researcher-made questionnaire containing several questions about the desired concepts. After confirming the validity of the questionnaire, the test was held in normal class conditions and without prior notice to the students. The results of the study showed that some students of this university have difficulty in understanding these concepts and have misunderstandings similar to those reported in literature for secondary school students. It was found that the use of thermodynamic reasoning to solve kinetic problems, the inability to use one's knowledge to solve certain problems, and the role of textbooks are causes of misunderstandings among student teachers. The results showed that there should be enough vigilance about the possible misinterpretations of student teachers to reduce the possibility of misunderstanding. Introducing definitions along with showing applications on specific problems and discussing common misunderstandings is the suggestion of the current research to prevent students' misconceptions.

  Keywords: Chemistry Education, Misconception, Thermodynamics, Kinetics, Teacher Student