فهرست مطالب

پژوهش های ادیانی - پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)
 • پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریدالدین فریدعصر*، سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، منصور براهیمی صفحات 9-37

  قرآن در مقام متنی وحیانی و روشنگر همواره مدعی این بوده است که با توسل به شیوه های گوناگون کلامی، مومنان را از پیچ وخم های زندگی آگاه کرده، آنها را به سوی خیر و صلاح راهنمایی می کند. در این میان قصه گویی از جمله ابزارهایی است که راه گشای انتقال معنا به مخاطبان بوده است. حال اگر بر این بخش از آیات قرآنی توجه و تاملی روایت شناسانه و ادبی صورت گیرد، قطعا مخاطبان را با لایه هایی از معنا مواجه می کند که ظرایفش پیش تر از نگاه ها دور مانده بود. این مقاله در صدد است به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتاب خانه ای، با تاملی در رویکرد روایت شناسانه و ترسیم مدلی از عناصر یک روایت منسجم، بررسی جزء پژوهانه درباره قصه موسی و خضر انجام دهد و دریابد که چنین چشم اندازی ما را به چه سطحی از معنا هدایت می کند

  کلیدواژگان: روایت، خوانش روایت شناسانه، خوانش ادبی، عناصر روایت، قصص قرآنی، موسی و خضر
 • زینب احقر، بخشعلی قنبری*، عبدالرضا مظاهری صفحات 39-61
  انواع عشق از دغدغه های غزالی و آگوستین است که بررسی آن گامی در عشق پژوهی است که با روش های توصیفی و مقایسه ای بررسی شده است. یافته ها نشان داد این دو، عشق را از منابع معرفت به شمار آورده و متعلق به حقیقت و غیرحقیقت (خدا و غیرخدا) دانسته اند. آگوستین عشق به حقیقت و هر چیزی در امتداد حقیقت را عشق به خدا می داند، اما عشق به غیرحقیقت، به جز عشق های هم راستا با عشق الاهی، را مردود می داند. در دید آگوستین، عشق به غیرحقیقت به دو نوع معطوف به خدا مانند عشق به همسایه و خود (نامساوی با خودپرستی) و غیرمعطوف به خدا تقسیم می شود. غزالی انواع عشق (الاهی و انسانی) را به مثابه عشق به حقیقت و فاقد قبله می داند و آن را به حقیقی، مجازی، مقبول و مردود تقسیم نمی کند. هر دو ضمن باور به اصالت عشق به حقیقت در نحوه آن اختلاف نظر دارند؛ غزالی، برخلاف آگوستین، مجاز را جزیی از حقیقت بلکه از عشق الاهی و امری تشکیکی می داند. در جریان عشق در هستی، آگوستین عشق را در درون انسان، دارای حیث التفاتی، جزء وظایف انسان، موجب سعادت، جزء توصیه های اولیا و کسبی می داند، و غزالی آن را در درون و بیرون، فاقد حیث التفاتی و فطری برمی شمرد. نیز غزالی خدا را عاشق و آموزگار نخستین عشق معرفی می کند. از دید آگوستین، فقدان عشق به خیر یا ترس از دست دادن، توجیه کننده آن است. نیز عشق به فضیلت مشروط به دوری از خودخواهی، عجب، امیال گناه آلود، اراده جاه طلبانه و حاکمیت غرور انسان است، اما غزالی فضیلت را مساوی علم (واصل به ساحل دریای عشق) و معرفت را استغراق در دریای عشق می داند
  کلیدواژگان: عشق، حقیقت، خیر، فضیلت، آگوستین، احمد غزالی
 • غلامعباس هاشمی*، مهراب صادق نیا، محمدتقی انصاری پور صفحات 63-85

  ضرورت تعامل با شهروندان اهل کتاب با وجود اختلافات فراوان در اعتقاد و احکام شرعی، ضروری است و اختصاصی به زندگی در جامعه اسلامی ندارد. اگرچه خاستگاه این اختلافات اختلاف در عقیده است ولی فقط از طریق قواعد و مبانی فقهی حل شدنی است. فقه شیعه ظرفیت هایی دارد که می تواند در قالب اصول و قواعد کلی، بسیاری از موانع این تعاملات را از میان بردارد تا علاوه بر آسان سازی تعاملات اجتماعی، زمینه گفت وگوی بین الادیانی را نیز فراهم کند. یکی از قواعد اصلی و راه گشا در حل این مسیله، قاعده فقهیه الزام است. مدلول قاعده الزام، پذیرش و نیز پذیراندن احکامی است که صاحبان ادیان به آن معتقدند، اگرچه برخلاف فقه شیعه باشد. قلمرو جریان قاعده الزام، ابواب گوناگون فقهی همانند بیع، اجاره، وقف، طلاق، نکاح، ارث و دیات است. قاعده به اختلافات مذهب شیعه با سایر مذاهب اسلامی اختصاص ندارد، بلکه نفوذ احکام هر صاحب دینی را که متیقن آن اهل کتاب اند شامل می شود. تردیدی نیست که با حل موانع زندگی شخصی و اجتماعی در عرصه های گوناگون، زمینه برای گفت وگوی بین الادیانی و مطرح کردن منطق بلند قرآن و اسلام نیز فراهم می شود. با این بیان، بررسی قاعده الزام به عنوان قانونی راه گشا در روابط اجتماعی بین الادیانی از جوانب گوناگون، از جمله مدلول قاعده، مدارک قاعده و مصادیق تطبیقی قاعده در پژوهشی مستقل ضروری است. مقاله پیش رو عهده دار این موضوع است

  کلیدواژگان: اهل کتاب، قاعده الزام، عقود، ایقاعات
 • سپیده ملکی*، سید رضی موسوی گیلانی، احمد شهدادی صفحات 87-108
  مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که «فهم مخاطب» از هنر اسلامی چگونه محقق می شود، شکل گرفته است. پرسش مذکور نیز به واسطه اتخاذ «رویکرد حکمی و عرفانی» در خوانش هنر، قابلیت مطرح شدن یافته است. می دانیم مواجهه با هنر از دریچه رویکردهای مختلف، نتایج متفاوتی در پی دارد؛ نخستین نتیجه اتخاذ رویکرد حکمی و عرفانی، قایل بودن به «صورت» و «معنا» در متن هنر است. وانگهی، فهم محتوای نهفته در صورت آثار به سادگی ادراک فرم محسوس که مهم ترین شرط آن، سلامت حواس مخاطب است، میسر نمی شود. شرح چگونگی نیل مخاطب به معرفت و فهم معنای نهفته در صورت آثار، هدف نگارنده از این پژوهش است؛ چراکه می دانیم از میان تمام مخاطبان آثار هنرهای معناگرای اسلامی، همگی قادر به «فراروی از فرم» و «دریافت محتوا» نیستند، بلکه «تحقق شروطی» لازم است تا مخاطب بتواند با تامین آن، به «فهم هنر اسلامی» و معرفت حقیقت متجلی در زیبایی صورت آن، نایل گردد. آشکارگی این شروط، به مدد تحلیل و با استناد به داده هایی که از طریق کتاب خانه ای گرد آوردیم، محقق شده است. پژوهش حاضر در گام نخست، «چیستی هنر» و در گام دوم، «چگونگی فهم آن» را تشریح می کند؛ سپس شروطی که تحقق فهم مخاطب، مستلزم تهیا آن است، با استناد به مرصاد العباد، از «شناخته شده ترین منابع حکمی و عرفانی» بیان می شود که فصلی از آن درباره «محترفه و اهل صنایع» است
  کلیدواژگان: هنر اسلامی، سنت حکمی و عرفانی، هنر و عرفان، مرصاد العباد
 • سمیه خلیلی، محمد شکری فومشی*، علیرضا شجاعی صفحات 109-131
  یکی از مضامین اصلی در آموزه های مانی، که آشکارا در ادبیات مانوی بازتاب یافته، رنج است. در این دین رنج با امتزاج خیر و شر، یا به بیان بهتر با اسارت نور در بطن تاریکی آغاز می شود و تا فرجام جهان استمرار می یابد. در حقیقت، این رنج، رنجی کیهانی است که باید تحت فرآیند خاصی با گذر از آن به رهایی و رستگاری دست یافت. از این رو، بشارت دهنده ای از سوی پدر بزرگی، خدای متعال مانوی، فرود می آید تا روح را از این رنج اسارت برهاند. از همین رو است که تعالیم سخت گیرانه ای در مانویت آموزش داده می شود تا برگزیدگان و پارسایان مانوی نیز، همسو با ایزدان، در کار رهایی انوار ایزدی از بطن تاریکی مشارکت کنند. این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی و با محوریت سروده های ایرانی مانوی نگاشته شده، در صدد است به ماهیت انگاره رنج در مانویت بپردازد و به درک بهتر ما از فلسفه و عرفان مانوی جهت دهد
  کلیدواژگان: مانی، مانویت، رنج، سرودهای مانویان، رستگاری
 • آزاده پشوتنی زاده* صفحات 133-164
  فرش های «عرب جنی» فارس با توجه به رنگ زمینه، به دو دسته اصلی سفید و آبی تقسیم می شوند. این نمونه فرش حاوی نقوش متنوع و متعدد از جانداران، گیاهان و موجوداتی است که «اجنه» خوانده می شوند. خصلت اصلی فرش عرب جنی، فقدان نقشه از پیش تعیین شده/ ذهنی بافی است. ایزدبانوی ناهید/ آب تنها نقش مشترک در تمام نمونه ها است. نقش «پادشاه اجنه/ صخرجنی» نیز مختص به فرش های زمینه آبی (تیره و روشن) است. اما فرش های زمینه سفید خصلت ها و نقوش دیگری دارند؛ زیرا علاوه بر تکثر و تعدد نقش ایزدبانوی ناهید نسبت به همتای آبی اش، بانویی با دامن قهوه ای به همراه دانه های رنگین و بالاتنه آبی، حوالی ایزدبانوی ناهید ایستاده که ایزدبانوی اشتاد و یاریگر ایزد تشتر است. شناسایی مرد/ مردان سبز و آبی پوش به عنوان همراهان ایزدبانوی اشتاد از ضروریات پژوهش است. با توجه به متون دینی زرتشتیان، مرد/ مردان ایزدان زامیاد و تیشترند که در ادوار اسلامی ایران به خضر و الیاس نبی تبدیل شده اند. گاه فقدان مرد/ مردان سبز و آبی پوش، با نقوش نمادین تیشتر/ الیاس و زامیاد/ خضر به صورت رود روان و گیاهان در مرکز فرش جایگزین شده است. فرش «عرب جنی» سفید در زمره فرش های نجومی است که گاه شماری و زمان گاهنبارهای آفرینش زمین و گیاه را یادآوری می کند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای، با رویکرد مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: فرش «عرب جنی» فارس، زمینه سفید، ایزدبانوی اشتاد، ایزد تیشتر، ایزد زامیاد، خضر (ع)، الیاس (ع)
 • خلیل حکیمی فر*، الهه میری صفحات 165-192
  بررسی مفاهیم «برکت» و «نفرین» در میان مردم بین النهرین باستان، نمونه ای از تحولات باورهای دینی نزد این مردم را نشان می دهد. از حیث التفاتی، این عقاید از بن مایه های دینی و اسطوره ای صاحبان این تمدن ها بوده و در زندگی آنها کارکردی عمیق داشته است. بدین صورت که «برکت» به معنای عنایت خدایان در تغیر اوضاع نامناسب بوده و درخواست نفرین به تصریح یا به تلویح تقاضای داوری آنان برای اوضاع و احوال ناعادلانه به شمار می رفته است و کسانی که از حربه نفرین استفاده می کردند در پی عدالت و اصلاح آسمانی بودند. این عقاید به مرور زمان از باورهای معطوف به مرکز معنای دینی دوره باستان به مرکز معنایی یهودیت وارد شده و در این فرآیند محتوای مفهومی اش را حفظ کرده است. این پژوهش با روش پدیدارشناسی و مقایسه ای، این مفاهیم و فرآیند تحولات دینی آن در فرهنگ دینی پیش از یهودیت و بعد از آن را بررسی می کند
  کلیدواژگان: برکت، نفرین، میان رودان، عهد عتیق، پدیدارشناسی دین
 • سورنا فیروزی*، رضا مهرآفرین، محمدامین سعادت مهر صفحات 193-230

  درباره باورهای مذهبی مادی ها، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. برخی اینان را پیرو کیش زرتشتی می دانند و گروهی دیگر، نظری مخالف آن دارند. اینکه گروه های مختلف مادی، آیا از دینی یکسان برخوردار بوده اند و اینکه این دین، چه صفاتی داشته و تا چه حد به دین ایرانی زرتشتی یا به باورهای مشترک و رایج جمعیت های میان رودانی نزدیک بوده، موضوعی است که در این پژوهش بررسی می شود. برخلاف برخی از دیدگاه ها که بر تاثیر جهان بینی میان رودان بر نگرش ایرانی تباران ساکن مناطق غربی فلات ایران پافشاری می کنند، در پژوهش پیش رو دیده شد که چه بر مبنای محتوای منابع مکتوب دست اول که سندهای میان رودانی هستند و چه پیرو گزارش های یونانی زبان که منابع دست دوم محسوب می شوند و چه بر اساس برخی عناصر فرهنگی خود مادی ها (مانند نام های فردی)، دین غالب این گروه جمعیتی ایرانی تبار، از یک سو، علایمی از نزدیکی به دین زرتشتی را نشان می دهد و از سوی دیگر، تفاوت هایی آشکار با باورهای میان رودانی را بیان می کند. اینکه ذهنیت مذهبی بخشی از مادی ها، در ضدیت کامل با فرهنگ دینی حاکم بر میان رودان بوده است، بنیاد نوشته کنونی را تشکیل می دهد

  کلیدواژگان: ماد، زرتشتی، اومن- مند، آشور، بابل، نبونئید
 • علی قناعتیان جهرمی، طاهره حاج ابراهیمی*، سید فتح الله مجتبایی، ابوالفضل محمودی صفحات 231-254
  تخریب معبد دوم به فروپاشی قوم یهود انجامید و شورش های پیاپی و شکست های پس از آن، در حالی که منتظر مسیحای موعود و نجات در آخرالزمان بودند منجر به قتل عام، اسارت و تبعیدشان شد و در نتیجه سرخوردگی و روگردانی برخی یهودیان از دین را به همراه داشت. در این بین، خاخام ها برای امیددادن به مردم و نجات دین یهود، روایت های زندگی پس از مرگ را تحت تاثیر همسایگان زرتشتی شان به شکلی نو تبیین کردند تا این اعتقاد در میان قوم ویران شده یهود تقویت شود که ظالمان به سزای اعمالشان می رسند و نیکوکاران و رنج دیدگان پاداش خواهند گرفت. مقایسه متون مذهبی اولیه یهودی، از جمله طومارهای بحرالمیت، با نخستین متون مکتوب یهودی در قرون وسطا نیز تغییر در نحوه بیان عقاید زندگی پس از مرگ، بهشت و جهنم و دوگانه های خیر و شر و خدا و شیطان را تایید می کند؛ دوگانه هایی که پس از تبعید بابلی و تخریب معبد اول آغاز و در دوره پس از تخریب معبد دوم در پی سرخوردگی های ناشی از شورش های ناموفق و در زمان تدوین تلمود تشدید شد. این تغییرات را می توان با توجه به دلایل تاریخی، از جمله مجاورت و زندگی تحت حکومت های ایرانی، توحیدی بودن ادیان زرتشتی و رفتار ایرانیان با یهودیان در تبعید توضیح داد
  کلیدواژگان: معبد دوم، یهودیت، زرتشتی، طومارهای بحرالمیت
 • محمدمهدی علیمردی* صفحات 256-279

  چیستی زمان و هستی، همان طور که سایر ملل به آن توجه دارند، در آیین جینه نیز محل تاکید واقع شده و یکی از محورهای مهم در متون آن آیین به شمار می آید که اساس باور پیروان را تشکیل داده است. زمان با کیهان و هستی در ارتباط است و کیهان در پرتو زمان در چرخه ای دایم در گردونه زمان توجیه می شود. همان طور که زمان در یک چرخه و دور، مراحل و تقسیماتی دارد که آغاز و انجامی برایش متصور نیست، هستی هم در دایره زمان بدون آغاز و انجام دایم در حال دوران مراحل خود طلوع و غروب می کند. افزون بر آن، اهمیت جهان شناسی آیین جینه در توجیه بی خدای عالم با ماده ای عظیم یا مهاستا در شش دسته، جی وه و اجی وه، دهرمه و ادهرمه، کاله و پودگله است.

  کلیدواژگان: زمان، هستی، جی وه و اجی وه، دهرمه و ادهرمه، کاله و پودگله
 • محمد کریمی پرویز، علی شیرخانی*، علی محسنی صفحات 281-308
  ادموند برک از اندیشمندان غربی است که به دلیل وجود گزاره های کاربردشناسانه از دین و فلسفه در اندیشه سیاسی اش توجه محققان را برانگیخته، اما فقدان وجود نظریه و دانش نویسه نظام یافته، باعث تفاسیر متناقض و مغلوط از اندیشه وی شده است. به دلیل اهمیت نقش دین و فلسفه در مبانی انسان شناختی، معرفت شناختی و جامعه شناختی برک و کارکرد آن در تحولات سیاسی و اندیشه ای دو قرن گذشته، نوشتار حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و کاربست روش تحلیل استدلالی، برآیند دین، قانون طبیعت و مشی استدلالی را به عنوان سه رکن بنیادین معرفت شناسانه و کاربردشناسانه، در اندیشه برک بررسی کرده و به برخی تناقضات اساسی در این زمینه پاسخ داده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که برک علی رغم اینکه الاهی دان نیست، مخالف تفسیر غیروحیانی از دین، فطرت انسان و جامعه انسانی است. همین دیدگاه در مبانی معرفت شناختی اش نیز جاری است، به نحوی که ادراک او از قانون طبیعت، تکریم حکمت عرفی، اعتقاد به انقیاد حکومت استبدادی از قانون، تاکید پیوسته بر حقوق شهروندی، تمایزگذاری بین کارکردهای عقل عملی و عقل نظری و درک او از انسان اجتماعی نظم یافته به سوی خیر عمومی، همگی متاثر از اندیشه الاهیاتی او، به ویژه مکتب تومیسم، بوده است. هرچند برک در اندیشه اش فاقد نظام استدلال قیاسی استوار و نظریه مانع بود و درکش از دین گاه جزیی و بر پایه مفروضات دینی بوده است تا شناخت او از حقیقت دین، اما همین نگاه یزدانی، در هدف و مشی استدلال سیاسی و نظریه اخلاقی برک نیز به چشم می خورد که در نهایت باعث توجه واقع گرایانه اش به انسان، طبیعت، حقوق، حاکمیت و آزادی در قالب نظم جهان شمول الاهی شده است
  کلیدواژگان: برک، اندیشه، استدلال، وحی، انسان، حکمت، سیاست
 • الله کرم کرمی پور*، احسان کریمیان ها صفحات 309-332
  مقاله حاضر، این پرسش را می کاود که پدیده فوتبال چگونه می تواند «امر دینی» را از طریق حضور و اشکال رقابتی و ارتباطی خود در صحنه های باشگاهی یا ملی جهانی به نمایش بگذارد. این پدیده، در آنجا که 22 در مستطیلی سبز به دنبال رقابت بر سر جام یا مدال مبارزه می کنند، گستره ای از مبادلات پولی، تجاری، زیبایی، هنری، فرهنگی، اخلاقی و دینی را به نمایش می گذارد. در این میان، فوتبال به کل پیچیده ای از بازیکنان، هواداران و باشگاه داران تبدیل می شود که گرایش ها، رفتارها و هویت های فرهنگی، دینی و معنایی را آشکار می کند. در این مقاله با روش پدیدارشناسی-تفسیری و تکنیک نشانه شناسی-تحلیلی به پدیده فوتبال به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های ورزشی که می تواند کنش ها و نشانه های امر دینی را بازنمایی کند، پرداخته ایم. ابتدا مبنای نظری و رویکردهای کلی ناظر به این پدیده بررسی شده و سپس ویژگی ها و کارکردهایش ذیل عناوین، ابعاد نمایشی، پیش بینی ناپذیری، هویت بخشی، قدرت رسانه ای، مناسبتی مناسکی، جادوی و معنوی و در قالب سجده های شکر و شادی سامان یافته است. در نتیجه این بررسی و با هدف فهم امر دینی در فوتبال، به دست می آید که قابلیت شکل پذیری و سیالیت این پدیده در مواجهه با فرهنگ های متکثر، مهم ترین میدان اجتماعی در به کارگیری زبان نمادین و نمایش امر دینی در قالب حرکات و مناسک، به صورت فردی و تیمی گروهی است
  کلیدواژگان: بازنمایی، امر قدسی، پدیده فوتبال، امر دینی، نماد
|
 • Faridoddin Faridasr *, Seyyedabolgasem Hoseyni, Mansoor Barahimi Pages 9-37

  The Quran, as a revelatory and enlightening text, has always claimed that by resorting to various theological methods, it informs believers about the twists and turns of life and guides them toward goodness. Meanwhile, storytelling has been one of the path-breaking tools for conveying meaning to the audience. Suppose this part of the Quranic verses is paid attention to and a literary and narratological reflection is made. In that case, it will definitely confront the audience with layers of meaning whose subtleties were previously hidden from the eyes. Using the descriptive-analytical method and library sources, this article intends to conduct a case study about the story of Moses and Khidr by reflecting on the narratological approach and drawing a model of the elements of a coherent narration. It also tries to discover what level of meaning such a perspective leads us to

  Keywords: Narration, Narratological Reading, Literary Reading, Elements of Narration, Quranic Stories, Moses, Khidr
 • Zeinab Ahghar, Bakhshali Ghanbari *, Abdol-Reza Mazaheri Pages 39-61
  The types of love are one of the concerns of Ghazali and Augustine, the investigation of which is a step in the study of love, conducted with descriptive and comparative methods. The findings show that both scholars considered love as one of the sources of knowledge belonging to the truth and non-truth (God and non-God). Augustine considers the love of the truth and everything along the truth to be the love of God, but he rejects the love of non-truth, except for the loves that are in line with divine love. In Augustine's view, love for untruth is divided into two types; directed to God, such as love for neighbors and self (unequal to selfishness), and non-directed to God. Ghazali considers the types of love (divine and human) as love for the truth lacking Qiblah (direction towards the Kaaba) and does not divide it into real, virtual, accepted, and rejected. Both scholars, while believing in the authenticity of love for the truth, disagree on how it should be; Ghazali, unlike Augustine, considers the figure of speech to be a part of the truth but also of divine love and a non-uniform concept. Regarding the flow of love in existence, Augustine considers it to be inside man having the mode of intentionality and to be a part of human duties, a cause of happiness, a part of the advice of saints, and acquirable. Ghazali, however, considers it to be inside and outside lacking the mode of intentionality and nature. In addition, Ghazali introduces God as the lover and teacher of the first love. From Augustine's point of view, the lack of love for the good or the fear of loss is its justification. Moreover, the love of virtue is conditional on avoiding selfishness, self-admiration, sinful desires, ambitious will, and the rule of human pride, but Ghazali considers virtue to be equal to knowledge (connected to the shore of the sea of love) and knowledge to be immersed in the sea of love.
  Keywords: love, Truth, goodness, virtue, Augustine, Ahmad Ghazali
 • Gholam Abbas Hashemi *, Mehrab Sadeghnia, Mohammad Tagi Ansaripour Pages 63-85

  Interaction with the People of the Book is necessary despite the many differences in beliefs and rulings, and it is not specific to living in an Islamic society. Although the origin of these distinctions is a difference in creed, it can only be resolved through jurisprudential rules and foundations. By using general principles and rules, Shiite jurisprudence has the capacity to remove many obstacles to these interactions in order to facilitate interfaith dialogue and social interactions. One of the main and problem-solving rules for this issue is the jurisprudential rule of obligation. It means to accept and make someone accept the rulings that the religious people believe in, even if it is against Shiite jurisprudence. The scope of this rule covers various jurisprudential subjects such as sale, lease, endowment, divorce, marriage, inheritance, and blood money. The rule is not limited to the differences between Shiites and other Islamic sects but also applies to the followers of other religions, especially the People of the Book. There is no doubt that by solving the obstacles of personal and social life in various fields, the ground for inter-religious dialogue and presenting the rich logic of the Quran and Islam is also provided. Therefore, it is necessary to examine the rule of obligation, its meaning, evidence, and examples as a law that opens the way for inter-religious social relations from various aspects. Hence, the present article deals with this topic

  Keywords: People of the Book, rule of obligation, Unilateral Contracts, Bilateral Contracts
 • Sepideh Maleki *, Seyyed Razi Mousavi Gilani, Ahmad Shahdadi Pages 87-108
  The present study aims to answer how the audience's understanding of Islamic art is realized. This question has been raised due to the adoption of a philosophical-mystical approach to studying art. We know that studying art from various perspectives can lead to different results. The first result of adopting a philosophical-mystical approach is to accept "form" and "meaning" in art content. Moreover, understanding the hidden content behind the form of artwork is not as simple as perceiving the tangible form, the most important prerequisite of which is the health of the audience's senses. The purpose of this research is to explain how the audience can reach the knowledge and understanding of the hidden meaning behind the form of artwork. We know that not all audiences of meaningful Islamic artwork can go beyond the form and realize the content. However, certain conditions must be fulfilled so that the audience can understand Islamic art and know the truth manifested in its beauty. These conditions are clarified through analysis and citing library data. In the first step, the current research explains "what is art" and in the second step, "how to understand it". Then, the conditions of the audience's understanding are stated by referring to Mersad al-Ebad, one of the most well-known religious and mystical sources, a chapter of which is about artisans and professionals
  Keywords: Islamic art, Philosophical, Mystical Tradition, Art, Mysticism, Mersad al-Ebad
 • Somayeh Khalili, Mohammad Shokri-Foumeshi *, Alireza Shojai Pages 109-131
  One of the main themes in Mani's teachings, clearly reflected in Manichean literature, is suffering. In this religion, suffering begins with the fusion of good and evil, or rather the entanglement of light in the darkness, and continues until the end of the world. In fact, this is a cosmic suffering, passing through which under a special process would lead to emancipation and salvation. Hence, an evangelist from the Great Father, the Almighty Manichaean God, descends to free the soul from the suffering of this captivity. This is why strict teachings are taught in Manichaeism, so that the chosen and pious Manichaeans, along with God, participate in emancipating divine lights from the darkness. This research, conducted with an analytical-descriptive method and a focus on Iranian Manichaean hymns, seeks to address the concept of suffering in Manichaeism and provide a better understanding of Manichaean philosophy and mysticism.
  Keywords: Mani, Manichaeism, Manichaean Hymns, salvation
 • Azadeh. Pashootanizadeh * Pages 133-164
  According to the background color, the "Arab-Jinni" Persian carpets are divided into two main categories; white and blue. This type of carpet contains various motifs of animals, plants, and creatures that are called "jinn". The main feature of these carpets is the lack of a predetermined /mind-weaving plan. The only common visual element in all the carpets of "Arab-Jinni" is the goddess Venus. The image of the "King of the Jinni" is specific to the blue (dark and light) background carpets. But the white background carpets have other features and patterns; because, in addition to the multiplicity of the role of the goddess Venus compared to her blue counterpart, a lady with a brown skirt with colorful beads and a blue top is standing around the goddess Venus, who is the goddess Aštād and the helper of the god Tištar. Identifying the man/men wearing green and blue as the companions of the goddess Aštād is one of the necessities of this research. According to Zoroastrian religious texts, the man/men are Zāmyād and Tištar gods, who were renamed Khidr and Elijah in the Islamic periods of Iran. Sometimes the absence of man/men wearing green and blue clothes has been replaced by the symbolic motifs of Tištar / Elijah and Zāmyād /Khidr in the form of a flowing river and plants in the center of the carpet. The white "Arab-Jinni" carpet is one of the astronomical carpets that remind the chronology and times of the creation of the earth and plants. Using library sources, the research was done with a comparative and descriptive-analytical approach.
  Keywords: Arab-Jinni Fars Carpet, White Background, Goddess Aštād, Zāmyād, Tištar Gods, Khidr, Elijah
 • Khalil Hakimifar *, Elahe Miri Pages 165-192
  The change in the concepts of "blessing" and "curse" among the ancient Mesopotamians shows an example of the evolution of religious beliefs among them. The beliefs were part of the religious and mythological foundations of the owners of these civilizations and had a deep function in their lives. Therefore, blessing meant the favor of the gods in changing unfavorable situations and asking for a curse explicitly or implicitly was considered to be a request for their judgment for unjust situations and those who used the tactic of cursing were seeking heavenly justice and reform. Over time, these beliefs, while preserving their conceptual content, entered the semantic center of Judaism from the religious meanings of the ancient period. Using the phenomenological and comparative method, the present article examines these concepts and the process of their religious evolution in the religious culture before and after Judaism
  Keywords: blessing, Cursing, Mesopotamia, Old Testament, Phenomenology of Religion
 • Sorena Firouzi *, Reza Mehrafarin, MuhammadAmin Saadat Mehr Pages 193-230

  Various views have been proposed about the religious beliefs of the Medes. Some consider them followers of Zoroastrianism and others have the opposite opinion. This research deals with the following questions: Did different groups of the Medes have the same religion? What are the characteristics of their religion? To what extent was it akin to Zoroastrianism or the common beliefs of the people of Mesopotamia? Contrary to the views insisting on the influence of Mesopotamia worldview on the attitude of Iranians living in the western regions of the Iranian Plateau, the present study shows that based on the content of Mesopotamian documents as the first-hand written sources, Greek-language reports as the second-hand sources, and according to some cultural elements of the Medes (e.g. individual names), the dominant religion of this group of Iranian descent, on the one hand, has similarities to Zoroastrianism and on the other hand, has clear differences with Mesopotamia beliefs. The fact that the religious mentality of a group of the Medes was in complete opposition to the religious culture ruling Mesopotamia forms the foundation of the current paper

  Keywords: Medes, Zoroastrianism, Umman-manda, Assyrian, Babylonia, Nabonidus
 • Ali Ghanaatian Jahromi, Tahereh Hajebrahimi *, Seyyed Fathollah Mojtabaie, Abulfazl Mahmoodi Pages 231-254
  The destruction of the Second Temple led to the collapse of the Jewish community. Then successive rebellions and defeats, while Jews were awaiting the promised Messiah and salvation in Apocalypse, led to their massacre, captivity, and exile resulting in frustration and apostasy. In the meantime, intending to hearten the disappointed people and save Judaism, the rabbis expressed the narratives of life after death under the influence of their Zoroastrian neighbors in a new way to strengthen the belief among the devastated Jewish people that the oppressors will be punished for their deeds and the righteous and the oppressed will be rewarded. The comparison of early Jewish religious texts, including the Dead Sea Scrolls, with the first written Jewish texts in the Middle Ages, confirms the change in the way of expressing beliefs about life after death; heaven and hell; and the dualities of good and evil, God and Satan. The dualities began after the Babylonian exile and the destruction of the First Temple. They intensified in the period after the destruction of the Second Temple following the frustrations caused by the failed rebellions and during the compilation of the Talmud. These changes can be explained according to historical reasons, including living in the vicinity and under Iranian governments, the monotheism of Zoroastrian religions, and the behavior of Iranians with Jews in exile
  Keywords: Second Temple, Judaism, Zoroastrianism, Dead Sea Scrolls
 • MohammadMahdi Alimardi * Pages 256-279

  The essence of time and existence, as it is considered in other nations, is emphasized in Jainism and is counted as one of the important topics in its texts, which forms the basis of the followers' belief. Time is related to the cosmos and existence, and in the light of time, the cosmos is justified in a constant cycle in the wheel of time. Just as time in a cycle has stages and divisions for which there is no beginning or end, existence also rises and sets in the circle of time without beginning and ending in the cycle of its stages. In addition, the importance of Jainism's cosmology is in justifying the atheism of the universe with a great substance or mahastha in six categories, Jivah and Ajivah, Dharma and Adharma, Kale and Podgale.

  Keywords: time, existence, Jivah, Ajivah, Dharma, Adharma, Kale, Podgale
 • Mohammad Karimiparviz, Ali Shirkhani *, Ali Mohseni Pages 281-308
  Edmund Burke is one of the Western thinkers who have attracted the attention of researchers due to the use of pragmatic propositions from religion and philosophy in his political thought. However, the lack of systematic written theory and knowledge has caused contradictory and erroneous interpretations of his thought. Considering the importance of the role of religion and philosophy in Burke's anthropological, epistemological, and sociological foundations and their function in the political and intellectual developments of the past two centuries, the present article by adopting a qualitative approach and applying the method of argumentative analysis seeks to examine the outcome of religion, natural law and reasoning as three fundamental, epistemological, and pragmatic pillars in Burke's thought and to answer some basic contradictions in this regard. The findings show that despite not being a theologian, Burke is against the non-revealed interpretation of religion, human nature, and human society. The same point of view is also present in his epistemological foundations, in such a way that his understanding of natural law, respect for conventional wisdom, belief in the submission of authoritarian government to the law, the continuous emphasis on the rights of citizens, distinction between the functions of practical reason and theoretical reason, and his understanding of social man ordered towards the common good, are all influenced by his theological thought, especially the school of Thomism. Burke lacked a stable system of comparative reasoning and opposing theory in his thought, and his understanding of religion was sometimes partial and based on religious assumptions rather than his understanding of the truth of religion. However, the same divine view is also seen in the purpose and method of his political reasoning and moral theory, which ultimately led to his realistic attention to man, nature, rights, governance, and freedom in the form of divine universal order.
  Keywords: Burke, thought, Reasoning, wisdom, Politics
 • Allahkaram Karamipour *, Ehsan Karimianha Pages 309-332
  The present article discusses the question of how the phenomenon of football can manifest "religious fact" through its presence and competitive and communicative forms in the club or national/world arenas. This phenomenon, while 22 people in a green rectangle compete for a trophy or medal, displays a range of monetary, commercial, aesthetic, artistic, cultural, moral, and religious exchanges. In the meantime, football becomes a complex of players, fans, and club owners, which reveals tendencies; behaviors; cultural, religious, and semantic identities. In this article, with the phenomenological-interpretive method and the semiotic-analytical technique, the football phenomenon is discussed as one of the most important sports that can represent the actions and signs of religious fact. First, the theoretical basis and general approaches to this phenomenon are examined, and then its features and functions are organized under the headings, dramatic dimensions, unpredictability, identity giving, media power, occasion-ritual, magical and spiritual, and in the form of thanksgiving and happiness prostrations. As a result of this study, aimed at understanding the religious fact in football, the malleability and fluidity of this phenomenon in the face of multiple cultures is the most important social field to use symbolic language and to represent the religious fact in the form of gestures and rituals individually and in groups.
  Keywords: Representation, Sacred Fact, Football Phenomenon, Religious Fact, Symbol