فهرست مطالب

عقل و دین - پیاپی 26 (بهار و تابستان 1401)
 • پیاپی 26 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرضیه تیموری، عباس بخشنده بالی* صفحات 7-22

  یکی از مشکلات انسان مدرن، «ازخودبیگانگی» است. این بیماری شناختی، شامل تمامی دردهای فردی و اجتماعی انسان می شود. راهکارهای اندیشمندان غربی، تکیه بر ابزار حس و تجربه دارد و بر اثر ضعف موجود در منابع  شناختی، کارساز واقع نشده است. ابن عربی تنها راه رهایی را درک معرفت شهودی و ورود به مسیر سلوک عرفانی می داند. از نظر او استفاده از عقل و حس به جای شهود، انسان را به مادیات و محسوسات محدود می نماید و از توجه به ملکوت غافل ساخته و از اصل سلوک جلوگیری می کند که نتیجه ی آن بیگانگی انسان از خود حقیقی خویشتن است. چنین انسانی در عرفان ابن عربی، انسان الحیوان نامیده می شود. در این مسیر باید به زدودن حجاب های ظلمانی پرداخت و تلاش نمود با ریاضت ها و عباد های خالصانه، تاریکی های دل را به روشنایی تبدیل کرد. لذا در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده تلاش گردید سیری معرفتی از «انسان الحیوان» به «انسان کامل» که همان خروج از ازخودبیگانگی است ترسیم شود.

  کلیدواژگان: ابن عربی، از خود بیگانگی، انسان الحیوان، انسان کامل، معرفت شهودی
 • سید مجتبی جلالی*، علی طاهری دهنوی صفحات 23-39

  موضوع نظام احسن از مباحث مهم فلسفی و کلامی است. اعتقاد به علم، حکمت، قدرت و عدالت خداوند، خلقت نظام احسن را اقتضا دارد. پژوهش حاضر با محوریت تطبیق و بررسی آراء صدرالمتالهین شیرازی و رنه دکارت پیرامون نظام احسن انجام شده که به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ مسایل آن می پردازد. از یافته های پژوهش آن است که ملاصدرا به وجود نظام احسن و اکمل اعتقاد داشته و براساس مبانی خود نظیر نظام احسن در عوالم مافوق الطبیعه، عالم طبیعت و مجموع عالم، از اموری نظیر تعلق علم، اراده و رضای حق، حکمت و غایت مندی افعال خدا، فقر ذاتی موجودات و اصالت وجود، در جهت اثبات نظام احسن بهره برده است. دکارت همانند صدرا به وجود نظام احسن اذعان داشته و آن را در تبیین هایی چون کمال عالم خلقت، اجزاء تکامل بخش عالم، انسان جزیی از عالم کبیر، کامل تر بودن جهان با وجود نقص برخی اجزاء و محال بودن صدور کامل از ناقص مورد تایید و تصدیق خود قرار داده است که از نظر مفهومی و محتوایی با دلایل صدرا مشابه و گاه منطبق است. این در حالی است که برخلاف صدرا در کلام وی قایلیت به مصداق عینی مشخص برای علت غایی در نظام احسن ملاحظه نمی شود.

  کلیدواژگان: صدرالمتالهین شیرازی، رنه دکارت، نظام احسن، دلائل نظام احسن
 • احترام کاظمی، محمدرضا شمشیری* صفحات 41-57

  این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی فراهم آمده به دنبال چگونگی تعامل عقل و دین بنا بر علیتی است که در فلسفه ابن سینا و مالبرانش اثبات شده است. این دو با نگاهی خدامحورانه، به دنبال ارایه علیتی هستند که ذیل آن خدایی همخوان با دین را به اثبات رسانده و تصویری عقلانی و همخوان با آموزه های دینی از عالم نشان دهند. عالم ابن سینا عالمی است که در راس آن خدای علت العلل و در طول، علل ثانیه در زنجیره ای علی و معلولی نقش آفرینند. مالبرانش روابط علی را به تعاقب پدیده ها تقلیل داد؛ مقارنه گرایی مطرح از سوی او همانا علیتی تک قطبی بود که در یک طرف آن، خدای همه کاره در مقام علت حقیقی و طرف دیگر آن ماده بی جان و بی تاثیر قرار دارد. مالبرانش تمامی تاثیر و تاثرات عالم را به خداوند سپرده است؛ نگاه خدامحورانه مالبرانش و استناد مستقیم فعل ارادی انسان به خداوند، وی را به جبرگرایی نزدیک و راه را بر تجربه گرایان افراطی چون هیوم باز می کند. در مقابل، ابن سینا ذیل اثبات مجردات و عقول عشره طولیه و عقل فعال، اختیار انسان را به رسمیت شناخته و اراده ی او را در عالم موثر می داند.

  کلیدواژگان: ابن سینا، مالبرانش، علیت، عقل، دین، مقارنه گرایی
 • مریم اردشیر لاریجانی*، محدثه عیسوی صفحات 59-74

  فمینیسم در نگاه کلی نظریه ای است که به دنبال برابری زنان و مردان می باشد.  فمنیسیم، در طول سه دوره ای که پشت سر گذاشته، دستخوش تغییرات فراوانی شده و انواع گوناگونی به خود دیده است نظیر فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیسم، فمینیسم رادیکال، فمینیسم سوسیال و فمینیسم پست-مدرن تا فمینیسم اسلامی. نوشتار حاضر مسیله مادری را در فمینیسم رادیکال مورد بررسی قرار می دهد و سپس براساس نظرات برخی حکمای معاصر مسلمان به نقد و بررسی مولفه های آن می پردازد. فمینیست های رادیکال با مسایلی همچون ازدواج، تولیدمثل و مادری و به طور کلی خانواده به شدت مقابله می کنند. آنها ازدواج را مساوی با فحشا دانسته و مادری را سدی بزرگ بر سر راه زنان می دانند که هدف آن سرکوب زنان است. در بستر فکر اسلامی معاصر نیز اندیشمندانی نظیر علامه طباطبایی (ره)، شهید مطهری (ره) و آیت الله جوادی آملی و برخی دیگر، نگاهی متفاوت به موضوع خانواده به ویژه مسیله مادری داشته اند که به آن خواهیم پرداخت. علی رغم فمینیست های رادیکال که مادری را مانعی بر سر راه سعادت زنان می دانند، اسلام و حکمای مسلمان، به طور کلی مادری را به منزله پلی می دانند که می تواند زن را به مقامات عالی معنوی برساند. به عبارتی، یکی از راه های دستیابی به سعادت دنیا و آخرت از مسیر رابطه مادر با فرزندش حاصل می شود. در این راستا مقایسه آراء و دیدگاه های گوناگون، ما را به فهم عمیق تر و متفاوتی از مسیله مادری و فرزندآوری خواهد رساند.

  کلیدواژگان: فمینیسم رادیکال، مادری، ابن سینا، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، شهید مطهری، آیت الله مصباح یزدی
 • محمد شکری*، مظاهر احمدیان چهاربرج صفحات 75-91

  مقاله «خداوند کتاب را نازل کرده است» به قلم آقای شبستری با سه پرسش اصلی «معانی کتاب در قرآن؟ معانی نزول کتاب در قرآن؟ و « کتاب » بر چه کسی نازل شده است؟»، به دنبال اثبات این مطلب است که قرآن بر شخص پیامبر نازل شده است نه بر عموم مردم؛ اما با استفاده آیات، روایات و ادله عقلی، نظریات ایشان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. از جمله ادله ای که می توان در نقد نظریه ایشان بیان کرد، عبارتند از: آیات نزول تدریجی قرآن، آیات هدایت عمومی قرآن، آیات تحدی، آیاتی که عموم مردم یا مومنین را مورد خطاب قرار داده و... همچنین روایاتی که تشویق به حفظ و کتابت قرآن دارد، دلالت بر نزول قرآن بر عموم مردم - نه فقط شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله) -دارد. این مقاله که به صورت تحلیلی توصیفی کتابخانه ای در یک مقدمه و سه بخش اصلی مطابق سه سوال مطرح شده در مقاله آقای شبستری تدوین شده، در صدد بیان پاسخ شبهات وارده در مقاله فوق است و بیان می دارد تمامی ادعاهای مقاله ازجمله نظریه «زیست جهان وحیانی» ادعایی بیش نیست و هیچ سند معتبر عقلی و نقلی بر حقانیت یا مطابقت آن ذکر نشده است. یکی از اهداف نزول تدریجی این بود که شرع مقدس، به مرور زمان و با تکمیل دین به مردم ارایه شود. همچنین در صدد آن است که نشان دهد قرآن کتاب شریعت ساز و منبع اصلی دین مبین اسلام است که  برای بیان شریعت و تکالیف عموم مردم در راستای سعادت ابدی نازل شده است.

  کلیدواژگان: شبستری، نزول قرآن، کتاب، سنت، علامه طباطبایی
 • عباس فتحی، احمد بهشتی* صفحات 93-106

  انسان دو بعد وجودی دارد: بدن و نفس. نفس را کمال اول بدن دانسته اند، یعنی کمالی که انسانیت انسان به آن است. یعنی بدون نفس، انسان جز جمادی بی حیات نخواهد بود. پس مهم ترین بعد وجودی انسان نفس اوست، اما نفس با بدن ارتباط دارد و درباره تعلق نفس به بدن تردیدی نیست. تعلق آن تدبیری است نه حلولی. نفس خود آگاه است و وجود خود را بالبداهه ادراک می کند. بدن به منزله مرکب نفس است. مادامی که نفس به بدن نیاز دارد، آن را تدبیر می کند. هنگامی که قوا و استعدادهایش به فعلیت رسید، رهایش می کند. موت، یعنی آغاز حرکتی نوین برای رسیدن به هدفی دیگر. آنچه سبب حیات است سبب موت نیست؛ بلکه آنچه سبب موت است سبب حیات است. بعد از حیات دنیوی نوبت به موت می رسد. موت دنیوی، مقدمه حیات برزخی و موت برزخی مقدمه حیات اخروی است. نفس در همه این مراحل، مدبر بدن است، اعم از بدن دنیوی و برزخی و به تعبیر دقیق صدرایی، حامل بدن است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی به بررسی چگونگی رابطه نفس و بدن خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: نفس، بدن، حیات، موت، تعلق، برزخ، آخرت
 • رضا عباس زاده*، ولی الله نقی پورفر، محمدعلی اخویان صفحات 107-125

  ترادف از مسایل بنیادین در روابط مفهومی است و بازنگری در مفهوم و ادله وجود یا عدم وجود آن نقشی مهم در فهم دقیق گزاره های دینی دارد. اساس بسیاری از اختلاف نظر اندیشمندان به تفاوت در تعریف از ترادف باز می گردد. قرآن کریم مهم ترین منبع برای دستیابی به مفهوم ترادف و ادله عدم وجود آن است. ازاین رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است با روش تحلیل محتوا، مفهوم ترادف و ادله آن در قرآن بررسی شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد، اعجاز ادبی، إحکام و اطلاق امر به تدبر در قرآن از مهم ترین دلایل قرآنی اصل عدم ترادف هستند. همچنین، اعتقاد به اصل عدم ترادف آثار اعتقادی و تربیتی مهمی را در تفسیر مفردات و ترکیبات قرآن به همراه دارد. در این پژوهش با توجه به ادله قرآنی، قلمرو این اصل را از مفردات به ترکیبات ناقص و ترکیبات کامل نحوی، گسترش داده و از این طریق از اختلاف معنایی و مغفول ماندن پیام های مهم از سوی مفسران پرده برداشته است و نقش چنین اصلی را در فهم معارف به صورت نمونه به عنوان یک روش مهم در ترجمه و تفسیر متون تبیین نموده است.

  کلیدواژگان: بازنگری ادله، اصل عدم ترادف، تاثیر، معارف دینی
 • محمد غفوری منش*، حمید حمیدیان صفحات 127-140

  تا کنون و به صورت جداگانه پژوهش های متعددی با موضوع «عقل» در حوزه معرفت شناسی و نیز موضوع «رفتار» در حوزه اخلاق و تربیت صورت پذیرفته است. نوشتار پیش رو، با محوریت کلام امام علی (علیه السلام) به مطالعه میان رشته ای موضوع «عقل و رفتار» پرداخته است؛ زیرا بدون شک روایات امیرالمومنین (علیه السلام)، به عنوان یکی از منابع مهم در پژوهش ها و نظریه پردازی های اسلامی محسوب می شود. در این مقاله، تلاش گردیده تا چیستی و چگونگی ارتباط عقل و رفتار و نیز ابعاد و زوایای مختلف آن ارایه گردد. یافته های این پژوهش نشان دهنده "سیر تکاملی و تنازلی" دو سویه است. از سویی، از روایات بسیار به دست می آید که چگونگی رفتار فرد و جامعه، نشانگر میزان و سطح رشد عقل آنان است. همچنین با دقت در دیگر روایات، دریافت می گردد که انسان، با عقل خویش در سه ساحت و حوزه رفتارشناسی، رفتارگرایی و رفتارسازی ورود پیدا می کند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی، مسیله مذکور را در احادیث علوی مورد بررسی قرار داده است.

  کلیدواژگان: امام علی(علیه السلام)، ارتباط، عقل، رفتار، انسان
 • فاروق طولی*، محمد نجاتی، مهدی حسنی آزاد، عباس تقوی صفحات 141-157

  با وجود انفکاک جدی طب مدرن و سنتی، می توان در بین این دو وجوه اشتراک قابل توجهی یافت. نگاه دو حوزه طب سنتی و مدرن به سیستم ایمنی و وظایف آن، بحثی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. در طب سنتی به جهت نگاه ماکروسکوپی و حکمی-فلسفی به بدن انسان، سیستم ایمنی یا طبیعت مدبره وجودی مستقل و در عرض وجود نفس ناطقه دارد که مهمترین وظیفه اش حفظ هماهنگی بدن (سلامتی) است. طبیعت مدبره طبیب مستقیم بدن است که طبابت را تحت ربوبیت حق تعالی انجام می دهد. از آنجایی که بیماری در این طب وجودی مستقل ندارد، درنتیجه وظیفه دوم طبیعت مدبره که مقابله با بیماری ها است، فرع وظیفه حفظ سلامتی است. در این وظیفه طبیب خادم طبیعت مدبره است؛ اما در طب مدرن به جهت نگاه میکروسکوپی و غلبه تفکر داروینی، اصل بر تنازع بقا است. بدن انسان به صورت دایمی مورد تهاجم مهاجمین است و صحنه جنگ دایمی است. بر این اساس بیماری وجود دارد و سیستم ایمنی وظیفه اصلی اش مبارزه با بیماری است و وظیفه تعادل بخشی در بدن فرع این وظیفه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به شواهد مستدل، بیماری وجودی نسبی داشته و نمی توان از وجود آن صرف نظر نمود. بر این اساس احاله کارکرد طبیعت مدبره در مبارزه با بیماری ها به وظیفه حفظ تعادل قابل مناقشه است. از سوی دیگر ارجاع کارکرد سیستم ایمنی در ایجاد هماهنگی و تعادل به مبارزه با بیماری ها در طب مدرن نیز با توجه به بیماری های اتوایمنی قابل دفاع نخواهد بود.

  کلیدواژگان: طب سنتی، طب مدرن، طبیعت مدبره، سیستم ایمنی، هموستاتیک
|
 • Marzieh Teimouri, Abbas Bakhshandeh Bali * Pages 7-22

  One of the problems of modern human being is "Alienation". This cognitive disease includes all individual and social human pains. The solutions of Western thinkers have not been effective because of relying on the sense cognition and empirical experience and the weakness in cognitive resources. Ibn-Arabi believes that the only way to liberation is intuitive knowledge and entering the path of mystical conduct. From his point of view, using reason and sense instead of intuition limits human to material and tangible things and makes him neglect to pay attention to celestial kingdom (Malakout) and prevents the principle of conduct, which results in alienation of human from his true self. In the mysticism of Ibn-Arabi, such a person is called "Insan al-heywan". In this way, one should remove dark barriers and try to turn the darkness of the heart into light with austerities and sincere worship. Therefore, in this article, which was written with a descriptive-analytical method, an attempt was made to draw a movement line from "Insan al-heywan" to "Insan al-Kamil" which is the the resulf of freedom from alienation.

  Keywords: Ibn-Arabi, alienation, Insan al-heywan, Insan al-kamil, intuitive knowledge
 • Sayyed Mojtaba Jalali *, Ali Taheridehnavi Pages 23-39

  Nizam Ahsan (the best system) is one of the important philosophical and theological topics. Belief in God's knowledge, wisdom, power and justice necessitates the creation of “the best system”.  This research seeks to do a comparison and review of the views of Sadrul Matalhin Shirazi and Rene Descartes. It is about "Ahsan" system which deals with the answers to its problems in a descriptive and analytical way. The research has shown that Mulla Sadra believed in the existence of a perfect system and he has implemented issues like relation to  the God’s knowledge, will and satisfaction, the wisdom and finality of God's actions,  the inherent poverty of creatures and the fundamental nature of God, based on his principles such as the perfect system in methaphysics, nature and the whole world, in order to speculate the perfect system. Like Sadra, Descartes acknowledged the best system and has approved it in his explanations of things like the perfection of creation, the completing parts of the world, and the man as a part of the great world as well as the world’s being more complete despite the imperfections of some parts and also in the impossibility of  procession of perfect from the imperfect. These expalnations are similar to Sadra’s in terms of concept and content. Unlike Sadra, Descartes has explained no concrete application for the ultimate cause in “best” system.

  Keywords: Sadrul Mutalhin Shirazi, Rene Descartes, Nizam Ahsan, reasons for Nizam Ahsan
 • Ehteram Kazemi, Mohammad Reza Shamshiri * Pages 41-57

  Using a descriptive-analytical method, this study seeks to find the interaction between wisdom and religion based on the causality proven in the philosophy of Ibn Sina and Malebranche. These two philosophers, with a God-oriented view, sought for presenting a causality under which a divinity compatible with religion has been proven, illustrating a rational picture of the world that is compatible with religious principles. At the apex of Ibn Sina’s world, it is God who is the cause of the causes, and at the length, there are the second causes that play roles in a chain of causes and effects. Malebranche reduced the causal relations to a kind of sequence of phenomena. Occasionalism is a unipolar causality, on one side of which, there exists the omnipotent God as the real cause, and on the other side, there is an inanimate and ineffective matter. Malebranche attributed all the effects and impressions of the world to God. Malebranche’s God-oriented perspective and his direct attribution of man’s volitional action to God made him oriented toward determinism, opening the way for extreme empiricists such as Hume. Conversely, under the proof of abstracts, active intellect, and the Ten Intellects (longitudinal order), Ibn Sina recognized the free will of man and considered man’s will to be effective.

  Keywords: Ibn Sina, Malebranche, causality, reason, religion, Occasionalism
 • Maryam Ardeshir Larijani *, Mohaddeseh Eisavi Pages 59-74

  In general, feminism is a theory that seeks gender equality. During the three periods Feminism has gone through, it has undergone many changes and has seen various types such as liberal feminism, Marxist feminism, radical feminism, social feminism and post-modern feminism and also Islamic feminism. This article examines the issue of motherhood in radical feminism and then reviews its components based on the opinions of some contemporary Muslim scholars. Radical feminists deal strongly with issues such as marriage, reproduction, motherhood, and the family in general. They consider marriage equal to prostitution and consider motherhood as a big obstacle on the path of women, whose purpose is to suppress women. In the context of contemporary Islamic thought, thinkers such as Allameh Tabatabaei (RA), Shahid Motahari (RA) and Ayatollah Javadi Amoli and some others have had a different view on the issue of the family, especially the issue of motherhood. Their view is discussed. Despite the radical feminists who consider motherhood as an obstacle to women's happiness, Islam and Muslim sages generally consider motherhood as a bridge that can bring women to high spiritual positions. In other words, one of the ways to achieve the happiness of this world and the hereafter is through the relationship between a mother and her child. In this regard, the comparison of different opinions and views will lead us to a deeper and different understanding of the issue of motherhood and childbearing.

  Keywords: Radical feminism, Motherhood, Ibn Sina, Allameh Tabatabai, Ayatollah Javadi Amoli, Shahid Motahari, Ayatollah Mesbah Yazdi
 • Mohammad Shokri Chaharborj *, Mazahir Ahmadian Chaharborj Pages 75-91

  The article "God has revealed the book" written by Shabestari seeks to prove that Qur'an was revealed to prophet not to the public. To do so, the following three main questions are raised: what are the meanings of the "Book" in Qur'an? What are the meanings of the "revelation of the Book" in Qur'an? And to whom was the "Book" revealed? In the present study, Shabestari’s views are examined and criticized using Qur'an verses, narrations, and intellectual proofs. Some proofs, among others, which reject his views include: the verses on the gradual revelation of the Qur'an, Qur'an as the guidance for the public, Taḥaddī Verses (verses challenging deniers of the Prophet), verses addressing general public or the believers, as well as the narrations encouraging people to memorize and write the Qur'an and implying the revelation of the Qur'an to the public, not only to the Prophet (PBUH). The present descriptive-analytical study aims to respond to the doubts raised in Shabestari's article. Presenting an introduction, the paper includes three main parts, corresponding to three questions posed in Shabestari's study. The researchers show that all the opinions made in Shabestari's paper including the theory of the "Revelation lifeworld" are nothing but claims and that no intellectual or narrative evidence has been mentioned proving their authenticity or truth. One objective of the gradual revelation of the Book was to present the holy Sharia to people over time, while their religion was being completed. The study also seeks to show that Qur'an is the Book creating the Sharia and is the main source of Islam, which was revealed to present Sharia and the duties of the people to reach the eternal happiness.

  Keywords: Shabestari, revelation of the Qur'an, Sunnah, Allameh Tabataba'i
 • ABBAS FATHI, Ahamad Beheshti * Pages 93-106

  Human being has two existential dimensions, body and soul. In other words, they are the physical and the metaphysical things. The soul is considered as the first perfection of the body. This is the perfection on which the humanity of the mankind depends on. That is, without the soul, man will be nothing but a lifeless inanimate object. Therefore, the most important aspect of human existence is his/her soul. Furthermore, the soul is related to the body and there is no doubt that the soul relates to the body. That relation of the soul is managing the body, not immanentistic. The soul is self-conscious and perceives its own existence in a self-evident way. The body is the carrier of the soul. As long as the soul needs the body, it manages the body and when the powers and talents of the soul are actualized, the soul abandons the body. Death means the beginning of a new movement towards another destination. What causes the life is not the cause of death; rather, what causes the death is the cause of life. After the worldly life, death comes. Worldly death is a precursor to life in Barzakh (i.e. purgatory life: the period between death and resurrection) and the death in Barzakh is a precursor to life in the hereafter. In all these stages, the soul is the managing master of the body, both the worldly body and the one in purgatory life; And according to Sadra's accurate explanation, it is the carrier of the body. In this study, a descriptive analytical method is employed in order to deal with the relationship between the soul and the body.

  Keywords: soul, Body, Life, Death, Relation, Purgatory, hereafter
 • Reza Abbaszadeh *, Vallia Alla Naghipoor Far, Mohammadali Akhaveian Pages 107-125

  Synonymy is one of the fundamental issues in conceptual relationships, and reviewing the concept and evidence of its existence or non-existence plays an important role in the accurate understanding of religious propositions. A number of disagreements among thinkers arise from the difference in the definition of synonymy. The Holy Quran is the most important source for obtaining the concept of synonymy and the evidence of its non-existence. Therefore, in the present study, an attempt has been made to investigate the concept of synonymy and its evidence in the Quran using the content analysis method. The result of the research shows that Quran’s literary miracle, as well as its explicity and the absolute command to deliberation in the Quran are among the most important Quranic reasons for the principle of non-synonomy. Also, the belief in the principle of non-synonyms brings important religious and educational effects in the interpretation of single words of Quran as well as its compounds. In this research, according to the Qur'anic evidence, the scope of this principle has been expanded from nouns to incomplete combinations and complete syntactic combinations, and in this way, it has revealed the difference in meaning and the neglect of important messages by the commentators, and the role of such a principle in understanding knowledge has been explained, for example as an important method in the translation and interpretation of texts.

  Keywords: Revision of evidence, the principle of non-synonymy, Influence, religious teachings
 • Mohammad Ghafoorimanesh *, Hamid Hamidian Pages 127-140

  So far, several researches have been conducted separately on the subject of "intellect" in the field of epistemology and also on the subject of "behavior" in the field of ethics and education. The following article, with the focus on the words of Imam Ali (AS), has studied subject of "intellect and behavior" in the interdisciplinary approach. Undoubtedly, the Hadiths of Amir al-Mo'menin (AS) are considered as one of the important sources in Islamic researches and theories. In this article, an attempt has been made to present what and how intellect and behavior relate to each other, as well as the various dimensions and angles of it. The findings of this study indicate a two-way "evolution and decline". Based on many Hadiths, the behavior of the individual and society indicates the extent and level of development of their intellect and based on some other Hadiths, man, with his intellect, enters the three fields of cognitive behavior, behaviorism and behavior construction. This research has studied the mentioned issue in Imam Ali hadiths by descriptive-analytical method.

  Keywords: Imam Ali (AS), Relationship, reason, Behavior, Human
 • Farugh Tooli *, Mohammad Nejati, Mehdi Hosni Azad, Abbas Taghavi Pages 141-157

  Despite the significant difference between the modern and traditional medicine, it is possible to find significant similarities between the two. The view of traditional and modern medicine on the problem of the immune system and its functions is the subject discussed in this article. Due to the macroscopic and wisdom-philosophical view of the human body, in traditional medicine the immune system (Tabiate modabbereh: measure nature) has an independent existence from a rational self, and its most important duty is to maintain the harmony of the body (health). The measure nature is the direct physician of the body that performs medicine under the Lordship of God. Since, in this view, disease does not have an independent existence, the fight against diseases, which is the second duty of resourceful nature, will be a subsidiary duty of maintaining health. But in modern medicine, the principle is the struggle for survivall, due to the microscopic view and the dominance of Darwinian thinking. The human body is always attacked by invaders and is a scene of constant war. Therefore, the disease has an external existence and the main duty of the immune system is to fight against the disease, and the duty of balancing the body will be a subsidiary of this duty. It seems that according to the substantiated evidence, the disease has a relative existence and its existence cannot be ignored. Based on this, describing the function of the measure nature of fighting diseases as the duty of maintaining balance can be criticized. On the other hand, referencing the function of the immune system in creating coordination and balance to fight against diseases in modern medicine is not defensible considering autoimmune diseases.

  Keywords: traditional medicine, Modern Medicine, resourceful nature, immune system, hemostatic