فهرست مطالب

پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1401)

نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرزانه صنیعی، احسان قبول* صفحات 1-23

  رافایل دومان جزو اولین فرانسویانی است که در دوره صفویه به ایران سفر می کند و حاصل اقامت طولانی مدتش را در اصفهان در قالب اثری با عنوان وضع ایران در سال 1660 به زبان فرانسوی می نویسد. از آن جایی که این اثر سرچشمه بسیاری از تصاویر ایرانیان در دیگر سفرنامه های فرانسوی به شمار می آید لازم است تصاویر ایرانیان از نظرگاه های متنوع تحلیل و بررسی شود. در این پژوهش امثال و اصطلاحات فارسی ای را که دومان در اثرش ذکر کرده شناسایی و طبقه بندی کرده ایم و با بهره گیری از دانش تصویرشناسی - که تصاویر یک قوم را در ادبیات و فرهنگ ملتی دیگر بازمی جوید - و با مراجعه به منابع تاریخی و بررسی نشانه های درون متنی، علل پیدایش و گسترش آن را در میان ایرانیان شرح داده ایم تا از این رهگذر از یک سو به شناختی از مردم و جامعه ایران عصر صفوی دست یابیم و از سوی دیگر دلایل نگرش دومان به ایرانیان را روشن سازیم. بر این اساس مجموعا 6 مثل و 11 اصطلاح به زبان فارسی در سفرنامه دومان شناسایی شد که 12 مورد دارای تصویرپردازی مستقیم و 5 مورد تصویرپردازی غیرمستقیم است و از مجموع 17 مثل و اصطلاح، 12 مورد دارای بار ارزشی منفی است که دیدگاه منفی دومان را به ایرانیان آشکار می سازد. علل این نگاه ریشه در ماموریت تبلیغی و نگاه اروپامحور دومان دارد. از منظر مفهومی نیز بیشتر امثال و اصطلاحات دارای زمینه فرهنگی است که اولویت این مسیله را برای نویسنده بیان می کند.

  کلیدواژگان: رافائل دومان، وضع ایران در سال 1660، عصر صفوی، امثال، اصطلاحات، تصویرشناسی
 • میترا مرادی*، علی عباسی صفحات 24-38

  بخش آغازین رمان که ما از آن تحت عنوان پیش گویه یاد می کنیم، شالوده و اساس متن است. پیش گویه جایی است که صدای روایی شروع به ظاهر شدن در دنیای خیالی داستان می کند. از سوی دیگر این رابطه ای که توسط پیش گویه بین خواننده و متن ایجاد می شود، محکوم به این است که سرانجام در جایی که همان بخش پایانی یا خاتمه ی متن است قطع شود، در نتیجه بخش پایانی نیز دارای اهمیتی استراتژیک است زیرا دربرگیرنده ی زمان-مکانی است که خواننده از متن جدا می شود. در این بررسی برآنیم تا بخش های آغازین و پایانی رمان حرف هایی که نگفتیم نوشته ی مارک لوی را مورد مطالعه قرار دهیم. می خواهیم بدانیم نویسنده از چه مکانیسم ها و تکنیک هایی جهت پردازش این دو جایگاه استراتژیک استفاده کرده است؟ ساختار این رمان مانند چرخه است، به همین دلیل بررسی چگونگی شکل گیری داستان و چگونگی پایان آن بسیار جالب بوده و پیوندهای میان این دو قسمت رازهایی را درباره جایگاه شخصیت ها و حضور آنها در شکل گیری داستان آشکار می کند. لذا ابتدا مبانی روش شناختی و توضیحاتی درباره مفهوم پیش گویه و خاتمه ارایه کرده و سپس به تحلیل متن می پردازیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نویسنده با بکارگیری تکنیک هایی نظیر داستان-پردازی فوری و شروع در میانه ی رویدادها خواننده را مستقیما وارد داستان کرده و سپس با بهره گیری از تکنیک معمای متن خواننده را ترغیب به ادامه ی خوانش می نماید. به علاوه، شباهت هایی که بین پیش گویه و خاتمه مشاهده می شود، بیانگر مهارت نویسنده در بکارگیری بازی های زبانی در پردازش دو آستانه ی آغازین و پایانی داستان است.

  کلیدواژگان: پیش گویه، خاتمه، جایگاه استراتژیک، لوی، صدای روایی
 • زهرا بمپوری رضا آباد، مژگان مهدوی زاده* صفحات 49-67

  ویژگی های معماری "خانه مشروطیت" با رویکرد ژیوپویتیک کنت وایتچکیدهنویسنده، شاعروفیلسوف اسکاتلندی، کنت وایت ، در طول یکی از سفرهای خود، متوجه انرژی نهفته در مکان ها شد وتیوری ژیوپویتیک به ذهن او خطور کرد. او در کتابی به نام فلات آلباتروس (1994)به بررسی این فرضیه پرداخت، رابطه ی حساس وظریف میان انسان وزمین را بررسی کرد وبه دیدگاه نوینی از پیرامون خویش دست یافت. وایت در آثار خود، مکان را نه به صورت تصوری، بلکه عینی توصیف می کند و نیز، ویژگی ها و ارتباط آن با روح آدمی را به تصویر می کشد. ژیوپویتیک رویکردی بینارشته ای است ودر توسعه ی علوم انسانی و به ویژه ادبیات، کمک های شایانی به پژوهشگران خواهد کرد. در این تحقیق، بر آنیم ببینیم جگونه با استناد به مولفه های ژیوپویتیک وایت می توانیم به کاربست نظریه ژیوپویتیک در خانه ی مشروطیت اصفهان متعلق به حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی بپردازیم، سپس با استناد به آثار کنت وایت وبه ویژه فلات آلباتروس که اصلی ترین منبع برای مطالعه ی این رویکرد است، عوامل و پایه های اساسی معماری خانه ی مشروطیت اصفهان را بررسی خواهیم کرد. هدف ما شناختی دقیق از این رویکرد نوین است و نتیجه، گامی هر چند ناچیز در راه بومی سازی علوم انسانی است. 

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: ژئوپوئتیک، کنت وایت، فلات آلباتروس، فضا، خانه ی مشروطیت
 • نصرت حجازی*، سحر نظری صفحات 68-93

  متون حقوقی به دلیل ماهیت پیچیده و ناهمگون خود به سختی قابل درک و ترجمه _ درون‏زبانی و به طریق اولی، ترجمه بینازبانی _ هستند. این مسیله، ضرورت ایجاد متونی ساده و قابل هضم را برای مخاطب توجیه می‏کند. پرسشی که در این میان مطرح می‏شود این است که صرفنظر از چالش‏های اصطلاح‏شناختی، معناشناختی، پراگماتیک و غیره که همواره مترتب متون حقوقی است، در طول "فرآیند ساده‏سازی" این گونه متون، مترجم با چه چالش‏ها و برون‏رفت‏هایی رو به روست؟ فرض بر این است که علاوه بر تنوع و تعدد متون حقوقی که خوانش‏پذیری را با مشکل رو به رو می‏سازد، پیچیدگی در فهم متون حقوقی ناشی از تعدد لایه‏های درهم‏آمیخته تفسیری است که ذاتا با این دست متون اجین شده است. در این رابطه بر این باوریم که استفاده از رویکرد تفسیری-فلسفی که مبنای هرمنوتیک اشتاینری را تشکیل داده می‏تواند در فرآیند ساده‏سازی و شفاف‏سازی متون حقوقی _ به ویژه در سطح تفسیری مترجم حرفه ای_ موثر واقع شود. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاربست ساختار چرخه‏ای اشتاینر می‏تواند بر اساس چهار مرحله «تسلیم»، «تجاوز»، «الحاق» و «استرداد» به ساده‏سازی ترجمه متون حقوقی و فهم بهتر محتوای این متون کمک کرده و مترجم را به انعکاس شفاف‏تر و کامل‏تر دلالت‏های معنایی سوق دهد.

  کلیدواژگان: ترجمه تخصصی، متون حقوقی، ساده&rlm، سازی، رویکرد هرمنوتیک (فلسفی-تفسیری)، ژرژ اشتاینر
 • فاطمه پورعزت، مهدی حیدری*، آناهیتا سادات قائم مقامی صفحات 94-117

  مارتین هایدگر یکی از فلاسفه معاصر است که در پیدایش جریان های مهم فلسفی نقش اساسی داشته است. او معتقد بود که راه درست اندیشیدن، کشف افق پرسش بنیادین درباره هستی است. اینکه اساسا «وجود داشتن» یک موجود به چه معناست؟ برای تفسیر آن می بایست وجود و هستی دازاین (انسان) را بررسی نمود. از دید ایشان «دازاین» تنها موجودی است که مرگ آگاهی دارد و این آگاهی شاید در ابتدا او را دچار اضطراب وجودی کرده و به پوچی سوق دهد ولی در نهایت با یافتن مفهومی برای زندگی تبدیل به نیرویی برای گسست از روزمرگی و پوچی می شود. ما بر آنیم در این پژوهش با روش تحلیل متنی-توصیفی، برخی جنبه های ناپیدا و درونی شخصیت-های داستانی ژان اشنوز(نویسنده معاصر فرانسوی) را از خلال نظریه های هستی شناسی هایدگر مورد بررسی قرار دهیم و انعکاس مشخصه های دازاین را در رمان های اشنوز باز یابیم. همچنین به بررسی نقش سرگشتگی، حیرانی و تاثیر آن بر هویت انسان که در راستای مفاهیم فلسفی شکل گرفته از ورای نوشته های این نویسنده بپردازیم و نشان دهیم با دریافت این شناخت از «هستایش و وجود داشتن»، دازاین (انسان یا شخصیت اشنوزی) اگر نحوه بودنش در جهان لحاظ شود در جایگاه موجودی میان همه موجودات، محدود و متناهی به زمان و مکان نیست، شاید این دازاین هیچگاه در هستی خود کامل نباشد ولی وجود داشتن او همان در راه بودن اوست و اینگونه است که تنهایی، سرگردانی، هراس، سقوط شخصیت های اشنوزی همگی شرایطی را مهیا می سازند که به آگاهی بیشتر، شناخت و خودآگاهی ایشان منتهی می شود.

  کلیدواژگان: مارتین هایدگر، ژان اشنوز، هستی شناسی، هویت انسان، حیرانی، هراس
 • صدیقه شرکت مقدم*، سپیده صفیه نواب زاده شفیعی، غزل زارع صفحات 118-138

  ترجمه عملی است که امکان تبادل افکار و دیدگاه های اندیشمندان و نویسندگان در سراسر دنیا را فراهم می کند. در میان متون مختلف ادبی، ترجمه شعر از نظر برخی از محققان دشوار و حتی غیرممکن به نظر می آید. مشکل اصلی، بازآفرینی ریتم و ضرباهنگی است که متن ادبی را به شعر مبدل می سازد و خود بخشی از معنای آن را در بر می گیرد. در میان شاعران فرانسوی، اشعار پل ورلن از جایگاه ویژه ای در ادبیات فرانسه برخوردار است، زیرا این شاعر نسبت به فرم، موسیقی و صدا بسیار حساس است. محمد رضا پارسایار به عنوان مترجم برخی از اشعار این شاعر، سعی کرده تا سازشی میان وفاداری به متن و زیبایی شناختی ابیات برقرار سازد.در این پژوهش سعی بر آن است تا ترجمه فارسی «رویای آشنا » و «خاکسپاری» سروده ورلن را بر مبنای آراء افیم اتکین بررسی نماییم تا دریابیم آیا فرم، ریتم و ضرباهنگ آن به خوبی در زبان مقصد انتقال یافته است یا خیر. برای نیل به این مقصود، دسته بندی انواع ترجمه شعر به شیوه اتکین را ملاک کار خود قرار می دهیم و به بررسی میزان واگرایی و همگرایی میان اشعار ورلن و متون ترجمه شده توسط پارسایار در سطوح مختلف معنا، فرم، موسیقیایی، ریتم و صدا می پردازیم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پارسایار بیشتر از شیوه «ترجمه-بازآفرینی» استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: شعر، ورلن، ترجمه، اتکین، پارسایار
 • زهرا خسروی*، محمدرضا حاجی آقا بابایی صفحات 139-165

  بررسی مقایسه ای دو ترجمه از نمایش نامه "دست های آلوده" بر اساس نظریه گرایش های ریخت شکنانه آنتوان برمنچکیدهدرام یا نمایشنامه یکی از زیرمجموعه های مهم در حوزه متون ادبی است. برگردان نمایشنامه با توجه به جنبه های کلامی و غیرکلامی با ترجمه سایر انواع ادبی تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه آنتوان برمن (1991-1942)، نظریه پرداز فرانسوی در حوزه مطالعات ترجمه، در روند ترجمه و به خصوص ترجمه ادبی، مترجم ممکن است دچار سیزده گونه گرایش تحریفی شود که درنتیجه به بافت اثر آسیب می رسد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از نظریه ریخت شکنانه برمن، به بررسی دو ترجمه از پرده ی اول نمایشنامه دست های آلوده سارتر می پردازد. این نمایشنامه را جلال آل احمد و قاسم صنعوی ترجمه کرده اند. برای داوری میان این ترجمه ها، دو نکته را باید در نظر گرفت: نخست انتقال معنا و سپس انتقال حال و هوای متن. صرف آشنایی نسبی با زبان مبدا و مقصد و همچنین اندکی خلاقیت ادبی نمی تواند الزاما ترجمه خوبی به بار بیاورد. در پژوهش حاضر، پس از معرفی نظریه گرایش های ریخت شکنانه، تلاش خواهیم کرد به بررسی کاربست پذیری آن در نقد نمایشنامه ترجمه شده به فارسی و میزان اجراپذیری در صحنه نمایش بپردازیم. 

  کلیدواژگان: آنتوان برمن، نظریه تحریف متن، دست های آلوده، ژان پل سارتر، جلال آل احمد، قاسم صنعوی
 • مختار عیسائیان*، میترا طوسی صفحات 166-191

  مسیله ترجمه کتب آسمانی و شناخت رویکردهای مناسب آن، همواره یکی از موضوعات پرسش برانگیز بوده است. میزان ترجمه پذیری متون دینی به سبب دشواری ترجمه کلام وحی و حفظ شان و تقدیس گفتار آسمانی، از جمله مهم ترین موضوعات مد نظر عالمان دینی، مفسران و زبان شناسان مسیحی و مسلمان برای ترجمه کتب آسمانی شان بوده است. از جمله رویکردهای مناسب برای مطالعه و سنجش یک ترجمه، مقابله و بررسی ترجمه های یک متن مقدس و مقایسه آنها با متن اصلی با توجه به تفاسیر و تحلیل های موجود است. ما نیز در این نوشتار با یک رویکرد معناشناختی، با تطبیق ترجمه های موجود از قرآن به زبان های فارسی و فرانسه، امکان و میزان ترجمه پذیری معادل های الفاظ «الموالی» و «ولی» در آیه 5 سوره مریم را مورد تحلیل و سنجش قرار خواهیم داد. درواقع، نظر به وجود الفاظ مقدس و به خصوص تقدس کلام الهی، با رجوع به منابع موجود در تحلیل و تفسیر قرآن، در قالب یک مطالعه تطبیقی به مطالعه معادل های فارسی و فرانسوی واژگان مورد نظر می پردازیم و با بررسی معنای واژگانی و بافتی کلام قرآنی با توجه به مولفه های دینی، تاریخی، فرهنگی متن مقدس، دلایل نارسایی هایی معنایی و ترجمه ناپذیری دو واژه مورد پرسش را بیان خواهیم کرد. در این پژوهش هفتاد ترجمه فارسی و چهل ترجمه فرانسوی موجود از قرآن در این دو زبان مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. در راستای فهم دقیق تر تمامی مولفه های معنایی، جدا از ترجمه های موجود، بعضی از تفاسیر و تحلیل های مفسران بزرگ شیعی راهنمای بزرگ ما در درک و فهم بهتر متن قرآنی خواهند بود.

  کلیدواژگان: ترجمه قرآن، چندمعنایی، ولیا، الموالی، مطالعه تطبیقی، معادل های فرانسوی واژگان
 • سعدی جعفری کاردگر* صفحات 192-214

  چکیدهواکاوی نقدهای انجام شده بر آثار صادق چوبک بیانگر نوعی اختلاف نظر در انتساب او به ناتورالیسم است. برخی اورا نویسنده ای ناتورالیست می پندارند و برخی دیگر اصیل و نوپرداز. نکته قابل تامل در تحلیلهای این منتقدین، فقدان تعریف دقیق و مستندی از ناتورالیسم و اصول آن است. به دلیل وجود نظرات متعدد و متفاوت ، خواننده نقدهای ایشان نه تنها به درک درستی از ناتورالیسم نخواهد رسید، بلکه در مورد صحت کاربرد اتیکت ناتورالیست برای چوبک دچار تردید خواهد شد. برای رفع ابهامات ذکر شده، اصول این مکتب و میزان تاثیر پذیری صادق چویک از آن بر اساس نظریه های امیل زولا در مانیفست ناتورالیسم رمان تجربی مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا مفاهیم "رمان تجربی"، "متد تجربی"، "رمان نویس"، "جبرگرایی" و "سبک" تبیین شدند. سپس روش کار، مضامین، شخصیتها و سبک زولا و چوبک مورد قیاس قرار گرفتند. بر اساس نتایج این تحقیق، ظاهرا بیانیه ناتورالیسم فرانسوی چندان مورد توجه و استفاده منتقدین ایرانی قرار نگرفته است. شاید دلیل برداشتهای متنوع و گاه نارسا از این مکتب همین موضوع باشد. تفاوتهای آشکار میان دو نویسنده در مواردی همچون روش کار، مضامین، شخصیتها و حتی سبک دیده می شوند. بر اساس اصول مطرح شده در رمان تجربی، صادق چوبک نویسنده ای ناتورالیست نیست.

  کلیدواژگان: صادق چوبک، امیل زولا، ناتورالیسم، رمان تجربی، مانیفست ناتورالیسم، جبرگرایی
|
 • Farzaneh Saniei, EHSAN GHABOOL * Pages 1-23

  Rafael Du Mans is one of the first Frenchmen who traveled to Iran during the Safavid era and wrote the results of his long-term stay in Isfahan in his work entitled Iran's Situation in 1660 by French language. This work became the source of many images of Iranians in other French travelogues, so it is necessary to analyze and study the images of Iranians from various points of view. In this research, we have identified and classified the Persian proverbs and idioms mentioned by Du Mans in his work, and based on the knowledge of imagology and by referring to historical sources and examining intertextual signs, we have explained the reasons for emergence and spread among Iranians in order to to gain information about the people and society of Safavid Iran, on the one hand, and to clarify the reasons for Du Mans 's attitude towards Iranians on the other hand. Based on this, a total number of 6 proverbs and 11 idioms in Persian were identified in Du Mans’ Travelogue consisting of 12 direct and 5 indirect imaging. Among these 17 proverbs and idioms, 12 are negative which expresses Du Mans’ negative view of Iranians. The reasons for this view can first be traced to the purpose of Du Man's trip and his European arrogance. Also, after classifying the genesis of proverbs and idioms, it was found that most of them have a cultural background that expresses the priority of this issue for the author.

  Keywords: Raphael Du Mans, Iran', s Situation in 1660, travelogue, Safavid era, proverbs, idioms, Imagology
 • Mitra Moradi *, Ali Abbasi Pages 24-38

  The beginning section of the novel,"incipit", is the basis of the text. The incipit is where the narrative voice appears in the imaginary world of the story. This relationship, created between the reader and the text, is condemned to be discontinued in the final section of the text, thus, the closure has also strategic significance because it involves time-space where the reader is separated from the text. In this study, we are going to study the incipit and the closure of the novel All those things we never said, by Marc Levy. We would like to know what mechanisms have been used by the author to process these two positions? The structure of this novel is like a cycle, that is why it is interesting to study how the story takes shape and how it comes to an end. The links between these two positions reveal secrets about the presence of the characters in the formation of the story. We present, first of all, methodological bases and explanations on the notion of incipit and closure and then we proceed to an analysis of the text. The results of this research show that the author, using techniques such as in medias res, brought the reader directly into the story, then used the technique of enigma of text to encourage the reader to continue reading. The similarities between the incipit and the closure show the author's skill in using the language techniques in the treatment of the incipit and the closure.

  Keywords: incipit, closure, strategic position, Levy, Narrative Voice
 • Zahra Bampouri Rezaabad, Mojgan Mahdavi Zadeh * Pages 49-67

  Architecture specificities of Khâneh Mašrouteh (Constitution House) by Geopoetics approach of Kenneth WhiteAbstract:Scottish writer, poet and philosopher Kenneth White, noticed during one of his travels, the energy hidden in places and the theory of geopoetics came to his mind. In Le Plateau de l’Albatros, he explores this hypothesis, examines the delicate relationship between man and the earth and arrives at a new visison of the world. Geopoetics being an interdisciplinary approach will help researchers in the development of human sciences and more particularly of literature. In this research, by referring to the whit’s geopoetic indicators, we want to know how, we could apply this theory to understand the architecture of Khâneh Mašrouteh (House of the Constitution), belonging to Hâj Aghâ Nourollah Najafi Esfahani. Then, by referring to the major works of White, more particularly to Le Plateau de l’Albatros, the main source of study of this theory, we will closely examine the architectural specificities of Khâneh Mašrouteh (House of the Constitution), in order to understand this new approach in detail. Our goal is understand this new theory, with a view to a new way of adaptation of the human sciences.

  Keywords: Geopoetic, Kenneth White, Le Plateau de l&rsquo, Albatros, space, Khâ, neh Ma&scaron, routeh (Constitution House)
 • Nosrat Hejazi *, Sahar Nazari Pages 68-93

  Legal texts _by their heterogeneous and protean nature _ are difficult to understand and a fortiori _to be translated intralinguistically or extralinguistically. This question leads us to emphasize the need to produce translated texts that would be assimilable by the receiver. The question that would then arise is that, abstracting from the various challenges of the translation of the legal texts _ principally those associated with terminological, pragmatic and above all interpretative issues(…) _ what are the challenges and solutions that a specialized translator may encounter while his simplifying operation? It is hypothesized that in addition to the multiple diversified nature of legal texts which make the reception of these texts difficult to grasp, the difficulty of understanding these texts stems mainly from the inextricable overlaying of manifold interpretative layers that are innate to them. It is therefore suggested that the interpretative-philosophical approach on which the Steinerian hermeneutics is based could serve as a precious aid during the process of simplification and clarification of interpretative elements _ especially for what aligns with the interpretative side of the specialized translator.The results of this research indicate that the Steinerian cyclic structure _composed of the four stages of "the surge of confidence", "aggression", "incorporation" and "restitution", would prove to be an incomparable tool for a clearer understanding of these texts and that thanks to it, the translator achieves a simpler, more precise and successful transposition of the desired concepts

  Keywords: traduction spé, cialisé, e, les textes du droit, simplification, l&rsquo, approche hermé, neutique (philosophique-interpré, tative), George Steiner
 • Fatemeh Pourezzat, Mahdi Heydari *, Anahita Sadat Ghaemmaghami Pages 94-117

  Martin Heidegger is one of the contemporary philosophers who has played a key role in the emergence of important philosophical currents. He believed that the right way to think is to discover the horizon of the fundamental question of existence, which means "the existence" of a being. To interpret it, one must question the existence of Dasein (man). From his point of view, “Dasein” is the only being who is aware of death, and this awareness, by finding meaning in life, becomes a force to break with the everyday and the absurd. In this research, with the method of textual-descriptive analysis, we intend to examine some unpublished and internal aspects of the fictional characters of the works of Jean Echenoz through the ontological theories of Heidegger and to reflect the characteristics of Dasein in the novels of Echenoz. Furthermore, we examine the role of confusion, wandering and its effect on human identity, in line with philosophical concepts formed beyond the writings of this author, and we will conclude that by receiving this knowledge of "being and existence"; this Dasein (human or Echenozian personality) if his way of being in the world is considered, in the position of a being among all beings, he is not limited to time and space.This Dasien may never be perfect but his existence is the path he travels and this is how the loneliness, the wandering, the fear, the fall of the Echenozian characters all contribute to a greater grip of consciousness, recognition and self-awareness.

  Keywords: Martin Heidegger, Jean Echenoz, ontology, human identity, wandering, fear
 • Sedigheh Sherkat Moghadam *, Sepideh-Safie Navabzadeh Shafiei, Ghazal Zare Pages 118-138

  The translation allows us to transmit and exchange ideas, reflections, and the vision of the world. But among the various literary texts, the translation of the poetry has been declared as impossible or difficult by several specialists of the field. The major difficulty is to recreate the union of the meaning and sound which characterizes the poetry and is a part of the meaning of poems. Among various poetic genres, the poetry of Verlaine has a special place, because this poet is very sensitive with respect the form, musicality, rhythm, and sonority. The translator of a poem imposes on himself a compromise between the fidelity to the text, which is not strictly exact, and the research for the aesthetic effect. Our research work aims to criticize the translation of Verlainian poems into Persian to see if each poet's form, rhythm, and sound have transmitted well in the translation. For our analysis, we will follow the classification made by Etkind. In this research, we will study the divergence and the convergence between Verlaine’s poems and the texts translated by Parsayar on different levels, such as the meaning, form, musicality, rhythm, sound, etc. Apart from the lexical field, the poems of Verlaine strictly follow the fixed rules of the French versification, therefore a first hypothesis makes us think to the importance and the necessity of the poetic form transmission and the rhythm of these poems to the fixed form in the target language.

  Keywords: Poetry, Verlaine, translation, Etkind, Parsayar
 • Zahra Khosravi *, MOHAMMAD REZA HAJI AGHA BABAEI Pages 139-165

  A Comparative Analysis of Two Translations of The Play Dirty Hands Based on Antoine Berman’s Theory of Deforming TendenciesDrama has been one of the most important subcategories in the field of literary and this genre presents a special case because play translation is different from other types of translation in that it involves paying attention to both verbal and non-verbal aspects of the texts in their translations. Antoine Berman (1942-1991), a prominent theorist in the field of Translation Studies, claims that translators are prone to 13 deforming tendencies in the process of translation, particularly in literary translation, which results in textual deformation. The present descriptive-analytical research aims at analyzing two translations of the first act of the play Dirty Hands by Jalal Al-e-Ahmad and Qasem Son’avi, employing Berman’s deformation theory. In translation assessment two factors are of significance: conveying the meaning and conveying the mood. The mere fluency in source and target language and a touch of literary creativity will not result in a translation of high quality. In this case, both of the translators have conveyed the meaning successfully. However, Jalal Al-e-Ahmad seems to be successful in capturing the mood and establishing hypertextual relations, thus; the context of the original was also translated successfully. In the present research, we will try to introduce the theory of deforming tendencies, criticize the translation of Dirty Hands, and analysis the extent of its applicability on the stage.

  Keywords: Antoine Berman, Deformation Theory, Dirty Hands, Jean-Paul Sartre, Jalal Al-e-Ahmad, Qasem Son&rsquo, avi
 • Mokhtar ISSAIYAN *, Mitra Toussi Pages 166-191

  The question of the translation of sacred text and the appropriate approaches in this regard has always remained interesting subjects. Given the difficulties of translating sacred texts and the importance of maintaining the sacredness of the divine word, the translatability of the sacred text remains the most important question for theologians and translators of biblical and Quranic texts. In translation studies, the analysis of translations of sacred texts, based essentially on exegesis and tafsïr (explanations), constitute a relevant approach. Thus, in this research, from a comparative and semantic perspective, we will examine the possibility and suitability of French and Persian translations of the Quran concerning the terms “Al-mavali” and “vali” in verse 5 of Surah Maryam. Indeed, we will base our analyzes essentially on the sources dealing with the meaning of Quranic terms and expressions, with regard to the sacredness of the divine word, and compare the equivalents proposed by the translators. While taking into account religious, historical and cultural parameters, we will study the lexical and contextual meanings of the terms in question and shed light on the reasons for the semantic impropriety of the equivalents and the untranslatability, in a general sense, of the said terms. In this study, we analyze seventy Persian translations and forty French translations of the Quran. For the sake of a good understanding of the different meanings of the verse, apart from the existing translations, we take advantage of the tafsïrs and the comments of certain reputed Shiite exegetes of the Quran.

  Keywords: translation of the Quran, Polysemy, vali, al-mavali, comparative studies, French equivalents of the terms
 • Sadi Jafari Kardgar * Pages 192-214

  AbstractThe analysis of the criticisms made on Sadegh Chubak's works shows a kind of disagreement in his attribution to naturalism. Some consider him a naturalist writer, while others consider him original and innovative. A noteworthy point in the analyzes of these critics is the lack of a precise and documented definition of naturalism and its principles. Due to the existence of many and different opinions, the reader of his reviews not only will not get a correct understanding of naturalism, but will have doubts about the correctness of using the naturalist etiquette for Chubak. In order to resolve the mentioned ambiguities, the principles of this literary school and its influence on Sadegh Chubak were investigated based on the theories of Emile Zola in the manifest of Naturalism of the Experimental novel. First, the concepts of "experimental novel", "experimental method", "novelist", "determinism" and "style" were explained. Then the working methods, subjects, characters and style of Zola and Chubak were compared. According to the results of this research, apparently, the statement of french naturalism has not received much attention and use by Iranian critics. Maybe this is the reason for the diverse and sometimes insufficient perceptions of this school. The obvious differences between the two writers can be seen in things such as work methods, subjects, characters and even style. Based on the principles presented in the experimental novel, Sadegh Chubak is not a naturalist writer.

  Keywords: Sadegh Chubak, Emile Zola, Naturalism, Experimental novel, Manifest of naturalism, Determinism