فهرست مطالب

محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1402)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 22، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی هدایتی شهیدانی، دانیال رضاپور*، صدیقه آذین صفحات 9-38

  روسیه کشوری با پیوندهای دیرینه در قاره آفریقا است به طوری که نقش آن در قاره سیاه را می توان با توجه به ملاحظات ژیوپلیتیک و ژیواکونومیک این کشور و توجه به ایده «شکوه و عظمت» روسیه که برگرفته از امپراطوری تزاری می باشد، تحلیل کرد. با توجه به عدم تمایل آمریکا به مداخله مستقیم در امور آفریقا در سال های اخیر، مسکو درصدد است تا به ایده شکوه و عظمت تزاری ها تحقق بخشیده و ایفاگر نقش یک قدرت بزرگ در صحنه آفریقا باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سوال است که  روسیه در قاره آفریقا به دنبال چه اهدافی و منافعی بوده است و آیا مسکو در رسیدن به منافع مورد نظر خود طی سال های اخیر در کشورهای آفریقایی موفق بوده است؟ فرضیه نگارندگان عبارت است از اینکه روسیه در پی ارتقای نقش خود به عنوان یک قدرت بزرگ در قاره آفریقا می باشد؛ اما موفقیت این نقش عمدتا محدود به تلاش برای کمک به موازنه گری، تامین سلاح کشورهای آفریقایی و حل منازعات، کمک های آموزشی محدود و تامین منافع گوناگون خود از جمله منافع سیاسی بوده است. این پژوهش جنبه توصیفی - تحلیلی داشته و گردآوری داده ها برای انجام آن به روش کتابخانه ای صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: روسیه، قاره آفریقا، قدرت بزرگ، پوتین، سیاست خارجی
 • حمید خسروی*، علی طاهری صفحات 39-69

  سیاست های کلی نظام برای ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و همچنین به دنبال برداشتن گام هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت می باشد و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر اساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد. لذا با مراجعه به گزارشات مراجع ذی صلاح مشاهده می گردد سیاست های کلی نظام به نحو مطلوب پیاده سازی نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حقوق عمومی، به صورت توصیفی - تحلیلی به بررسی الزامات حقوقی پیاده سازی این سیاست ها، در سازمان های دولتی پرداخته و برای این منظور پیاده سازی سیاست کلی را از سه بعد 1) اجرایی کردن، 2) اجرا پذیر کردن و 3) اجرا کردن مورد بررسی قرار داده است.

  کلیدواژگان: موانع اجرا، موانع حقوقی، سیاست های کلی نظام، بند 1 اصل 110 قانون اساسی، بند 2 اصل 110 قانون اساسی
 • فرزاد سلطانی*، صفورا ترک لادانی صفحات 71-88

  همزمان با آغاز رقابت انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017، امانویل مکرون به عنوان یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات، شعار حمایت از جامعه فراگیر با تنوع فرهنگی را سر داد. این در حالی بود که با آغاز دوران ریاست جمهوری وی از سال 2017، فرانسه نسبت به سال های گذشته با رشد فزاینده ی «اسلام هراسی» مواجه شده است. به عبارتی دیگر، مکرون برخلاف شعارهای انتخاباتی اش، مواضع و سیاست های ضد اسلامی را در طی دوران ریاست جمهوری 5 ساله خود (2022-2017) داشته است. بنابرین، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که علل سیاست های ضد اسلامی امانویل مکرون در دوران اول ریاست جمهوری چیست؟ یافته های تحقیق حاکی از این است که عواملی همچون، انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی، بهره برداری سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری 2022، بهره برداری سیاسی به منظور حمایت از تصویب قانون ضد اسلامی در پارلمان و نگرانی از افزایش جمعیت مسلمانان در فرانسه باعث شده تا دولت مکرون مواضع اسلام هراسی را اتخاذ کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت بوده است.

  کلیدواژگان: مسلمانان، فرانسه، اسلام هراسی، انتخابات ریاست جمهوری و امانوئل مکرون
 • علیرضا محرابی، حامد ابراهیمی، مجید پناهی مهربانی* صفحات 89-111

  یکی از دلایل بروز بحران آبی در یک کشور می تواند کاهش میزان تامین آب این کشور از یک منبع آبی مشترک بین دو کشور باشد. زمانی که کشور بالادست در خصوص تخصیص حق آبه کشور پایین دست به تعهدات خود عمل نکرده و با تغییر مسیر یا ایجاد سدهای آبی گسترده در مسیر رودخانه منابع آبی کشور پایین دست را محدود سازد، می تواند کشوری را که مخصوصا در مناطق خشک یا نیمه خشک جهان قرار گرفته است را با مخاطراتی جدی مواجه سازد و بحران آبی را که یک بحران ژیوپلیتیکی شناخته می شود رقم بزند. پروژه سدسازی جنوب شرقی کشور ترکیه موسوم به گاپ که در بستر رودخانه های دجله و فرات ایجاد شده است، کشور پایین دست این رودخانه ها یعنی عراق را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. این پروژه آب رودخانه های دجله و فرات و حوزه تحت پوشش آنها در عراق را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن کانون های گرد و غبار موجود در این کشور را که منطبق بر مناطق تحت پوشش این رودخانه ها بوده اند را فعال نموده است و متعاقب آن بحران ریزگردها در کشور عراق تشدید شده و ج.ا.ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی بحران آبی به وجود آمده در حوزه پایین دست رودخانه های دجله و فرات با اجرای پروژه گاپ در کشور ترکیه می پردازد و همچنین تاثیر آن بر فعال شدن کانون های گرد و غبار در کشور عراق و تحت تاثیر قرار گرفتن ج.ا.ایران در پی وقوع بحران ریزگردها را مورد بررسی قرار داده است، همچنین در این پژوهش برای بهره گیری از نظرات نخبگان از روش مصاحبه عمیق نیز استفاده شده است.

  کلیدواژگان: هیدروپلیتیک، ج.ا.ایران، عراق، ریزگردها، گاپ
 • سید مهدی موسوی سرچشمه، مهدی عزیزی مهماندوست، کریم ابراهیمی* صفحات 113-137

  در این مقاله با نگاهی متفاوت نسبت به پژوهش های مرسوم به پیوند بین اخوت و سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. ایده سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی در جهت ایجاد همبستگی میان افراد در دهه های اخیر مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. یکی از راهکارهای مطمین برای نیل به سرمایه اجتماعی و در نتیجه امنیت جانی و روانی همانا ایمان به دین اسلام و تجلی این ایمان در برقراری اخوت دینی است. در این میان رفتار پیامبر به عنوان مبدع اخوت در ماجرای عقد اخوت از منظر سرمایه اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، اول رسیدن به چگونگی رابطه بین اخوت ایمانی و سرمایه اجتماعی و دوم اینکه اثبات امتیاز و برتری مولفه ها و معیارهای اخوت ایمانی نسبت به معیارهای موجود سرمایه اجتماعی به منظور نیل به امنیت است؛ لذا در این مطالعه میان رشته ای در نهایت این نتیجه حاصل شد که اخوت ایمانی با اصلاح سرمایه اجتماعی موجود و متناسب سازی آن با اقتضایات دین اسلام از جمله مهم ترین لوازم ایجاد امنیت است؛ راهبرد سرمایه اجتماعی اخوت مدار به گونه ای است که وقوع آن برابر با تامین امنیت اطمینان بخش برای امت اسلامی خواهد بود.

  کلیدواژگان: پیامبر(ص)، اخوت دینی، اسلام، امنیت، قدرت نرم، سرمایه اجتماعی
 • هادی استاجی، حجت الله جهانی راد*، محسن خرمی آلام، رضا قلیزاده شمس، محمد علمی صفحات 139-175

  هدف این مقاله بررسی نقش نیروی دریایی راهبردی آجا در پشتیبانی از سیاست های خارجی ج.ا.ا طی سال های دهه90 بوده است که با تکیه بر منابع کتابخانه ای تلاش گردید ابتدا نقش های نظامی، انتظامی، دیپلماتیک (سیاسی) و مردم یاری نداجا و همچنین سیاست خارجی ج.ا.ا تشریح و سپس با فعالیت های این نیرو در دریا و ساحل در بازه زمانی دهه 90 و به ویژه بعد از راهبردی شدن تطبیق داده شد. در این پژوهش نقش نیروی دریایی راهبردی آجا در پشتیبانی از سیاست های خارجی ج.ا.ا با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون حضور ناوگروه ها در آب های آزاد و بین المللی، حضور در بندرهای کشورهای دوست، حضور ناوگروه دریایی کشورهای دوست در آب های ج.ا.ا، برگزاری رزمایش، تامین امنیت کشتیرانی، عملیات امداد و نجات و سفرهای مقامات نداجا به سایر کشورها و بالعکس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل سوال های پژوهش نشان داد که فعالیت های نداجا در دریا با مجموع 88.42% و فعالیت های نداجا در ساحل با مجموع 82.95% بر اساس فرضیه تحقیق تایید و به عنوان نتیجه تحقیق عملکرد نداجا در دریا و ساحل در دهه90 در پشتیبانی از سیاست های خارجی ج.ا.ایران مسجل گردید.

  کلیدواژگان: نیروی دریایی راهبردی، پشتیبانی، سیاست خارجی، دیپلماسی دریایی
|
 • Mehdi Hedayati, Danyal Rezapour *, Sedighe Azin Pages 9-38

  Russia is a country with long-standing ties to the African continent, so that Russia's role in the Black Continent can be analyzed in terms of its geopolitical and geoeconomic considerations and the idea of Russia's "glory" derived from the tsarist empire. Russia is now trying to realize the idea of the glory of the tsars and to play the role of a great power on the African scene, given the situation, given the reluctance of the United States to intervene directly in African affairs. This article answers the question of what goals and interests Russia is pursuing in Africa and why Moscow has been active in African countries in recent years to achieve its desired interests? The authors' hypothesis is that Russia seeks to enhance its role as a major power on the African continent; In practice, however, this role is largely limited to efforts to help balance, arms and conflict resolution in African countries, educational assistance, and economic benefits. This research has a descriptive-analytical aspect and data collection has been done to do it by library method.

  Keywords: Russia, Africa, great power, Putin, Foreign Policy
 • Hamid Khosravi *, Ali Taheri Pages 39-69

  The general policies of the system are aimed at creating stability and order in order to move towards specific goals at the macro level and also seek to take coordinated steps by the government forces in this direction, and in this sense, it is a novel institution in the Islamic Republic of Iran. It is considered Iran. According to paragraphs 1 and 2 of Article 110 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, communicating the general policies of the system and monitoring its good implementation is one of the duties of leadership in the system of the Islamic Republic of Iran, which is done after consulting with the Expediency Council accept.Therefore, by referring to the reports of competent authorities, it can be seen that the general policies of the system have not been implemented in an optimal way. Using the library method and interviews with public law experts, this research investigated the legal requirements of the implementation of these policies in government organizations in a descriptive-analytical manner, and for this purpose, the implementation of the general policy from three dimensions 1 ) implementing, 2) implementing and 3) implementing.

  Keywords: Obstacles to implementation, legal obstacles, general policies of the system, paragraph 1 of Article 110 of the Constitution, paragraph 2 of Article 110 of the Constitution
 • Farzad Soltani *, Safoura Ladani Pages 71-88

  At the beginning of the French presidential election in 2017, Emmanuel Macron, as one of the candidates of this election, chanted the slogan of supporting an inclusive society with cultural diversity. Nevertheless, France has faced the increasing growth of "Islamophobia" with the beginning of his presidency in 2017 compared to previous years. In other words, contrary to his presidential slogans, Macron has had anti-Islamic positions and policies during his 5-year presidency (2017-2022). Therefore, the present study aims to investigate the reasons and goals of Emmanuel Macron's anti-Islamic policies during the first term of his presidency. In fact, this article seeks to answer the question "what are the goals of Macron's anti-Islamic policies?" The research hypothesis is that some factors such as deviating public opinion from domestic problems, deriving political benefits for the 2022 presidential election, taking advantages to support the anti-Islamic law approval in the parliament, and concerns about the Muslim population growth in France pushed the Macron government to adopt Islamophobic positions. The current study is carried out with a descriptive and analytical method, and information is collected under library and documentary research method, containing books, specialized articles, and the Internet.

  Keywords: Muslim, France, Islamophobia, Emmanuel Macron, presidential election
 • Alireza Mehrabi, Hamed Ebrahimi, Majid Panahy Mehrabany * Pages 89-111

  One of the reasons for the water crisis in a country can be the reduction of the water supply of this country from a common water source between the two countries. When the upstream country does not fulfill its obligations regarding allocating the water rights of the downstream country and by changing the river course or creating extensive water dams in the river course, it limits the water resources of the downstream country, this issue can make the country that is especially in dry areas or The semi-arid part of the world is placed, facing serious risks, and creating a water crisis, which is known as a geopolitical crisis. This project has greatly reduced the water of the Tigris and Euphrates rivers and also the area covered by them in Iraq, and accordingly, the dust centers in this country that correspond to the areas covered by these rivers are active, and it has led to the aggravation of the micro dust crisis in Iraq and has also affected I.R.Iran.This research has been conducted with a descriptive-analytical method to investigate the water crisis in the country downstream of the Tigris and Euphrates rivers, caused by the implementation of the "GAP" project in Turkey and its effect on the activation of dust centers in Iraq. It has investigated the influence of Iran, also in this research; the in-depth interview method has been used to take advantage of the opinions of elites.

  Keywords: Hydropolitics, I.R.Iran, Iraq, dust storm, GAP
 • Seyed Mehdi Mousavi Sarcheshme, MAHDI AZIZI MEHMANDOOST, Karim Ebrahimi * Pages 113-137

  Social Capital is concerned by sociologists as a concept to make Correlation between people and Okhovat (brotherhood) is an outstanding criterion to achieving sustainable Correlation. Prophet's behavior in making Okhovat between Mohajerin and Ansar in the viewpoint of Social Capital is a practical pattern; The purpose of this research, which is written with a descriptive-analytical method is firstly to express the relationship between the brotherhood of faith and social capital, and secondly prove the advantages of brotherhood criteria faith to achieve sustainable social capital and finally providing security in compare of standards of Western societies criteria in achieving social capital. The subject is formed from religious dimension and western sociology dimension therefore applied sources should contain mentioned dimensions. Collected Discussions are set in four parts: in the first part the author mention that Social Capital binds society together and Okhovat is applied as a trusted solution to achieve the society that omitted any differences of class and manifestations and Islamic Ommah' which is the product of successful implementation of Okhovat and look at Prophet's behavior as an appropriated pattern. In the second part, describe the history and definitions of Social Capital and Okhovat and their criteria and axioms. In the third part the Prophet's behavior is analyzed and Okhovat application in Subjective and objective dimensions is explained.  In the fourth part the researcher discusses the relationship between Social Capital and Okhovat and stresses that Okhovat is an exact mechanism and better criterion to improve social capital. Finally the conclusion is that Okhovat is a cause of remaining Islamic society.

  Keywords: Holy Prophet, Religious Okhovat, Islam, security, soft power, social capital
 • Hadi Estaji, Hojat Jahanirad *, Mohsen Khorami Alam, Reza Gholizadeh Shams, Mohammad Elmi Pages 139-175

  The purpose of this article is to examine the role of the strategic navy of Aja in supporting the foreign policies of Aja during 2011 to 2021. Also, the foreign policy of I.R.I was explained and then adapted to the activities of this force in the sea and on the coast in the period of during 2011 to 2021 and especially after the strategicization. In this research, the role of the AJA strategic navy in supporting the foreign policies of the AJA by considering variables such as the presence of fleets in open and international waters, the presence in the ports of friendly countries, the presence of the naval fleets of friendly countries in The waters of I.R.I, the holding of exercises, the provision of shipping security, rescue and relief operations, and the trips of NDAJA officials to other countries and vice versa were examined. The results of the analysis of the research questions showed that the activities of Nedaja in the sea with a total of 88.42% and the activities of Nedaja in the beach with a total of 82.95% were confirmed based on the hypothes of the research and as a result of the research, the performance of Nedaja in the sea and on the beach in the during 2011 to 2021 Support for the foreign policies of the Republic of Iran was confirmed.

  Keywords: Strategic Navy, supporting, Foreign Policy, Maritime diplomacy