فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue: 1, 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کاظم استادی* صفحات 1-22

  کتاب تفسیر منسوب به امام حسن بن علی عسکری (ع) یا تفسیر ابومحمد اطروش، از تفاسیر ماثور متقدم شیعه است؛ که از دیرباز میان اندیشمندان شیعه امامیه، مخصوصا علمای متاخر، مورد مناقشه و گفتگو بوده است؛ و حتی عده ای، آن را به نسبت امامیین عسکریین (ع)، جعلی و موضوع می دانند. مناقشات درباره این کتاب، چند بعدی است؛ یعنی هم شامل تاریخ تالیف و انتساب کتاب به مولف می شود، و هم شامل اسناد، راویان و محتوای کتاب می شود. بنابراین لازم است این تفسیر از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گیرد؛ که یکی از این ابعاد، بررسی رجالی راویان این اثر است؛ تا مشخص شود که سلسله اسناد تفسیر چگونه هستند؟ آیا در این سلسله راویان، افتادگی و اضطرابی وجود دارد؟ و نیز، وضعیت رجالی این راویان چگونه می باشد؟ چون بررسی راویان اسناد تفسیر تا شیخ صدوق، در مقالات دیگری پرداخته شده، در نوشته حاضر، فقط به بررسی رجالی ده تن از راویان اسناد این تفسیر، از شیخ صدوق تا عسکری اطروش پرداخته شده است. در این بررسی رجالی راویان، مشخص شد که غالب راویان این بخش از اسناد تفسیر، در منابع امامیه، مجهول هستند؛ و مابقی آنها نیز، توثیق نشده اند

  کلیدواژگان: حسن بن علی، اطروش، تفسیر امام حسن ناصری عسکری، احتجاج، صدوق
 • مجید بزرگمهری، عین الله کشاورز ترک، ایرج گلجانی امیر خیز، آرش پیامی* صفحات 23-46
  در حوزه آینده پژوهی در متون وحیانی تاکنون کارهای پژوهشی متنوعی در مراکز دانشگاهی به انجام رسیده است. آنچه در این پژوهش ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، پرداختن به پیش فرض هایی می باشد که در آن می باید مد نظر قرار گیرد. فهم آینده پژوهانه از متن وحیانی، همانطور که از نام آن پیداست، مبتنی بر سه پایه چیستی فهم، چیستی آینده و چیستی متن وحیانی می باشد. به عبارت دیگر، بسته به آنکه چه درک و برداشتی از خود پدیده فهم داشته باشیم، چه برداشت و تصوری از آینده داشته باشیم و متن وحیانی را چگونه متنی بدانیم و چه انتظاری از آن داشته باشیم، فهم آینده پژوهانه ایی که از آن می شود، متفاوت خواهد بود.در این راستا، در بخش نخست مقاله سعی می شود تا به این نکته پرداخته شود که پژوهش هایی که در حوزه آینده پژوهشی انجام شده اند بر پایه چه برداشت و انتظاری از قرآن مجید انجام شده اند و چگونگی این برداشت و انتظاری، چطور می تواند مطالعات آینده پژوهانه را تحت تاثیر قرار دهد. در بخش بعدی بر روی مفهوم آینده متمرکز شده ایم و اینکه که چگونه فهمی که از آینده، در پارادایم های مختلف پدید می آید، فهم آینده پژوهانه از متن وحیانی را تحت تاثیر قرار می گیرد. این بررسی نشان می دهد که مفهوم آینده از امری عینی، صلب و بیرونی به سمت امری ذهنی و ریشه دار در باورهای امروز آدمی در حال حرکت بوده است.
  کلیدواژگان: فهم آینده پژوهانه، قرآن مجید، پارادایم
 • مجید معارف*، حسین رضایی صفحات 47-60
  از دیرباز تا کنون، یکی از روش های مبارزه با قرآن کریم، ترویج شبهاتی علیه این کتاب آسمانی بوده و در این راستا مخالفان از هیچ کوششی دریغ نکرده اند. از جمله این شبهات، خرافه انگاری داده های علمی قرآن کریم که به کرات از سوی مخالفان مطرح گردیده است. به باور آنها ریشه گزاره های علمی قرآن را می بایست در باورهای خرافی و غلط گذشتگان جستجو کرد که پیامبر (ص) آنها را از گذشتگان و محیط علمی-فرهنگی عصر خود به عاریت گرفته است. در همین زمینه اخیرا کتابی با عنوان «نقد قرآن» نوشته شخصی به نام سها منتشر گردیده و نویسنده به منظور دستیابی به این هدف، در طرح شبهات متعددی این ادعا را مطرح کرده که فلان مطلب علمی در قرآن کریم، برگرفته شده از فلان باور خرافی و غلط قدیمی است. وی تلاش فراوان کرده که به هر طریق ممکن، بین گزاره های علمی قرآن با نظرات علمی جهان باستان و خرافه های قدیمی ارتباط برقرار نماید. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، در صدد بررسی این ادعا و نقد آن است و می کوشد با انجام پژوهش جامع درباره تعدادی از این شبهات، ارتباط گزاره های علمی قرآن و نظرات علمی جهان باستان را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: گزاره های علمی قرآن، خرافه انگاری، نقد قرآن، سها
 • ابوالحسن مومن نژاد*، فرج تلاشان صفحات 61-74

  ذات اقدس پروردگار در قرآن کریم با صفات جلال و جمال فراوانی توصیف شده که همگی حاکی از علو شان و تنزه خداوند از صفات نقص و کاستی است و پاره ای از این صفات در متن تورات حاضر نیز آمده است.با باور به آسمانی بودن دین یهود نباید اختلاف و تفاوتی از جهت ذکر اسماء و صفات الهی در این ادیان باشد. پژوهش حاضر که با هدف بررسی تطبیقی صفت علم الهی در قرآن کریم و تورات (عهد قدیم) و روش توصیفی -تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی فراهم آمده،در تلاش است تا با تبیین نقاط مشترک و متفاوت الهیاتی اسلام و یهود، تصویری از صفاتی که به علم الهی اشاره دارد،در این دو دین بزرگ ابراهیمی ارایه نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد هر چند اصل توحید میان اسلام و یهودیت مشترک است اما وجه افتراق آن در اسلام نفی صفات بشری از ذات اقدس الهی است.برخلاف قرآن که در پرداختن به صفات جلالیه، علم خداوند سبحان را نامحدود می داند،در تورات علم الهی به سان علم انسان و همراه با محدودیت، با ویژگی پشیمانی برخاسته از نقص در دانش و...آمده است. همچنین در تورات، سنت شفاهی یهود بسیاری از این صفات با عبارت دیگری مورد اشاره قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: قرآن، تورات، علم الهی، عهدین، اسلام و یهود
 • سیده فاطمه حسینی میرصفی*، عبدالرضا پورمطلوب، رحمت فرحزادی صفحات 75-90

  قرآن کریم در آیات 28و36 سوره حج به خوردن و خوراندن گوشت قربانی حج و تعیین مصرف کنندگان آن، یعنی «خویشتن»، «بایس الفقیر»، «قانع» و «معتر» دستور داده است. در بخش نخست، این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی و توصیفی به چگونگی انعکاس ترجمه دقیق فقهی و لغوی افراد و ویژگی های مصرف کنندگان سه گانه قربانی، در ترجمه های سه تن از فقهای مترجم معاصر قرآن مجید پرداخته و چگونگی تعیین و توضیح و بازتاب روایات فقهی را در تعیین و تبیین افراد فوق الذکر در ترجمه ها و تفاسیر قرآن مجید مشخص و تناسب مفاهیم لغوی و فقهی، معاجم و روایات را با مفهوم واژه های ارایه شده، توسط هرکدام از مترجمین محترم را بررسی و ارزیابی نماید.هم چنین در ادامه این پژوهش با استفاده از منابع روایی معتبر، تفاسیر و معاجم لغوی سعی در تبیین و توضیح روایات فقهی در تعیین و چگونگی توزیع سه سهم گوشت قربانی بین افراد فوق الذکر داشته؛ و در پایان چگونگی انعکاس و جمع بندی این موضوع در تفاسیر را، با توجه به بیان آیات مذکور، دارد.

  کلیدواژگان: قربانی، هدی، بدن، البائس الفقیر، قانع، معتر
 • سید محمدکاظم علوی* صفحات 91-100

  زمان بستر زیست انسان در این جهان است. و نه تنها بستر زیست بیولوژیکی اوست بلکه زمینه ای برای زیست هوشمندانه او نیز بوده است. انسان درباره زمان می اندیشد و از زوایای علوم مختلفی به آن می نگرد؛ از فیزیک گرفته تا فلسفه؛ و از کیهان شناسی گرفته تا انسان شناسی. مفهوم «زمان» در قرآن نیز مورد توجه بوده است و با توجه به اختصاص سوره ای مستقل به این مفهوم و سوگند به زمان در قالب مفهوم «العصر» جایگاه ویژه ای را به آن اختصاص داده است. ارتباط معرفتی این مفهوم با مفاهیم «انسان»، «خسران»، و «ایمان» از منظر وجودی حایز اهمیت فراوانی است که روی کرد حاضر در این مقاله را سامان می دهد.وضعیت وجودی و اگزیستانسیالیستی انسان وضعیت این-جهانی است که زمان مندی را می طلبد. این یک امکان برای انسان است که حاکی از محدودیتی زمانی برای انسان است. این وضعیت با احساس خسران در گذر زمان همراه می گردد که مطلق بوده و غیرقابل انفکاک از وضعیت این-جهانی است. این وضعیت انسان است و البته وضعیتی که امکاناتی را پیش روی انسان قرار می دهد. زمان بر انسان می گذرد و انسان را با مفهوم ابدیت و جاودانگی مواجه می سازد. ابدیت به مثابه امکانی فراروی انسان قرار می گیرد تا با تضادی وجودی روبرو گردد تا با انتخاب ایمان به مبدا و مقصدی فرازمانی و مکانی به رستگاری به عنوان یک دغدغه وجودی دست یابد.

  کلیدواژگان: ایمان، زمان، سوره ی «_ العصر»، ابدیت، خسران
 • میثم اقدسی خبیصی، آذر باقری مسعود زاده، ندا فاتحی راد* صفحات 101-122

  پژوهش تطبیقی حاضر تلاش به بررسی ترجمه درخواست های های خداوند و پیامبر را در قرآن کریم با تمرکز بر رویکرد منظور شناسی دارد. به طور ویژه، این تحقیق تکنیک های کاربردی در ترجمه آیات قرآن را بر اساس مدل باخ و هارنیش (1979) نشان داد. همچنین این پژوهش تفاوت های بین ترجمه ها را تحلیل کرد و صحت ترجمه ها را در ارایه جملات امری بررسی کرده است. بدین منظور، تعدادی سوره حاوی بیشترین جملات امری به عنوان متن منبع ST  و دو ترجمه انگلیسی قرآن کریم توسط علی (1989) و آربری (1995) به عنوان متن مقصد (TT) انتخاب شدند. بر اساس آمار، در اکثر آیات منتخب، سه تکنیک "استغاثه"، "پرسش" و "الزمات" با فراوانی 9 و تکنیک "منع" با فراونی 6 استفاده شده است. تفاوت های شناسایی شده بین دو ترجمه عبارتند از یافتن معادل های مناسب، انتخاب فعل صحیح، یافتن معنی درست، حفظ محتوی امری، انتخاب کلمه مشترک در متن مقصد و غیره. علاوه بر این، نتایج حاکی از نادرستی های واژگانی و کاربردی، یافتن ضمیر صحیح، انتقال نیروی گفتاری واژه های مبدا به متن مقصد و تاکید بر یک مضمون با شکل نحوی متفاوت بود. اما، اکثر آیات عوامل دقیق را به عنوان ترتیب کلمات، انتقال محتوی جملات امری بر اساس تفسیر اول، افزودن کلماتی برای مشخص کردن مفهوم، انتقال کارکرد موردنظر از طریق اعمال علامت تعجب و حفظ مفهوم خاص فرهنگ ارایه کرده اند. شایان ذکر است که در اکثر موارد مترجمان توانسته اند با موفقیت معانی کلمات عربی را به انگلیسی منتقل کنند.

  کلیدواژگان: ترجمه، ترجمه متون اسلامی، قرآن کریم، منظور شناسی، کنش های کلامی
 • اکرم سادات محمودی* صفحات 123-134

  زبان شناسی شناختی رویکردی در مطالعه زبان است که به بررسی رابطه میان زبان وذهن او و تجارب اجتماعی وفیزیکی او می پردازد . زبان شناسی یکی از دانش های میان رشته ای است که هدف آن تامل ودقت در ساز وکار رابطه ساختار وعناصر سازنده یک متن برای درک بهتر چگونگی روند تکمیل معنای نهفته در آن است . هربرت پل گرایس یکی از فیلسوفان تحلیلی زبان شناختی است که متناسب با این دیدگاه ودرباره مکالمات وکنش های زبانی ومعنای غیر مستقیم وانها در زبان روزمره مطالعات دقیق وگسترده ای انجام داده که به عنوان اصول همکاری گرایس معروف شده است .گرایس مکالمه را رفتاری هدفمند وعقلانی وآنرا نوعی تعامل مبتنی بر همکاری میداند که منطق خاص خودرا دارد .مطابق نظریه وی هر گفتگوی موفقی مبتنی بر رعایت 4 اصل همکاری (کمیت ،کیفیت،ارتباط وشیوه) می باشد وهرگونه عدول وخروج از یکی یا چند اصل از اصول چهارگانه چنانچه مبنی بر قرینه وغرض مشخصی باشد منجر به استلزام ارتباطی میگردد واگر این غایت فراهم نگردد خروج از این اصول ،گفت وگو به شکست منتهی میشود توصیفی تحلیلی بررسی شده دراین پژوهش برخی مکالمه های حضرت عیسی وحواریون در قران کریم براساس نظریه قواعد گرایس به روش نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مکالمه های حضرت عیسی وحواریون در قران کریم ازقاعده4 اصل همکاری تخطی صورت گرفته 3اصل بیش از همه مشهود است که کمیت 3باردرمکالمه های حضرت عیسی وحواریون در قران کریم ودواصل دیگراصل ارتباط وروش سهمی هماهنگ در گفت وگوی حواریون وحضرت عیسی دارند

  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، اصول تعاون، معنای ثانوی، حواریون وحضرت عیسی (ع)، پل گرایس
 • حسین محمدی فام، سیدمجید نبوی*، زهرا زمان لو، مرتضی پهلوانی صفحات 135-150

  امروزه هرمنوتیک و بحث های مرتبط با آن در حوزه قرآن بیشتر از گذشته مطرح می شود این نگارش درصدد بررسی رابطه هرمنوتیک با قرآن یا روش فهم قرآن در دو حیطه عام و خاص است و اینکه فهم عام و خاص از قرآن چیست و چه ملاک ها و ضوابطی برای فهم خاص از قرآن وجود دارد؟جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده و روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.پس از بررسی ها مشخص شد که اینکه در هرمنوتیک فلسفی هر فهم صحیح دانسته می شود دارای اشکال است همچنین قرآن دارای مراتبی در فهم است که در درون مقاله به انواع آن اشاره شد علاوه بر این فهم خاص از قرآن دارای آداب ظاهری و باطنی است وضو داشتن و پاک بودن دهان و غیره از آداب ظاهری است و از آداب باطنی می توان به کلام خدا دانستن قرآن، تدبر در آن و غیره اشاره کرد. همچنین ظوابط و ملاکهایی برای فهم خاص قرآن وجود دارد که می توان آن را هرمنوتیک قرآن دانست.

  کلیدواژگان: هرمنوتیک، فهم قرآن، فهم عام، فهم خاص
 • زهرا جلیلی، مصطفی جوانرودی* صفحات 151-164

  ترجمه ی قرآن کریم به عنوان کتابی آسمانی، از اهمیت بالایی برخوردار است و از میان دو رویکرد کلی ترجمه، یعنی ترجمه-ی مقصدگرا و مبداگرا که هر کدام ویژگی های خاص خود دارد؛ ترجمه مبداگرا بهترین نوع ترجمه برای آن است تا مفاهیم حیات بخش آن، با کمترین تغییر به زبان مقصد انتقال یابد. آنتوان برمن نظریه ای دارد که در آن به سیزده عامل انحراف ترجمه از متن اصلی اشاره می کند. در این جستار، سه مولفه ی شفاف-سازی، غنازدایی کمی و غنازدایی کیفی، در ترجمه ی ناصر مکارم شیرازی و حسین انصاریان در سوره ی مبارکه ی النبا مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل متون آن بر پایه ی مقابله ی متن مقصد با متن مبدا پرداخته و به این پرسش ها پاسخ دهد: آیا سه عامل شفاف سازی، غنازدایی کمی و کیفی نظریه ی برمن، در ترجمه ی مکارم و انصاریان وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا چه حد است؟ و نقش کدام یک بیشتر است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان سه مولفه ی بررسی شده، بیشترین تعداد از آن مولفه ی شفاف سازی است که میل به توضیح را در نزد دو مترجم نشان می دهد. برخی تصویرسازی ها و تمثیل های بی بدیل آیات در متن مبدا نیز، به خوبی در متن مقصد، معادل سازی نشده و لذا ترجمه بنا بر نظریه ی برمن، در جاهایی دچار تحریف شفاف سازی و غنازدایی گشته-است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، نظریه ی برمن، سوره ی النبا، شفاف سازی، غنازدایی
 • ریحانه زارع ده آبادی*، حمید روستائی صدرآبادی صفحات 165-182
  قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، با تعیین نمودن مجازات های سنگینی چون اعدام، کیفر را به عنوان سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر قرار داده است. نص قانون مبارزه با مواد مخدر، «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» را به عنوان ضوابط جرم انگاری مفروض دانسته است. در همین راستا، سوالی که مطرح می شود این است که: براساس چه مبنایی ضابطه «افساد فی الارض» و «کمیت گرایی» در قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است؟ با تدبر در آیات و روایات می توان دریافت که حتی اگر جرایم مواد مخدر، مصداق افساد فی الارض دانسته شود، برای احراز نمودن جرم افساد، معیارهای کیفی چون گستردگی عمل ارتکابی، ورود خسارت عمده به افراد و جامعه و استمرار در انجام آن، از ارکان اساسی معرفی می شود. در حالی که قانون گذار با مبنا قرار دادن کمیت مواد مخدر مکشوفه، در صدد تفسیر و رفع ابهام از معیارهای کیفی مذکور می باشد. در این نگارش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر اسلامی، این نتیجه حاصل شده است که برای احراز جرم افساد، ملاک های کیفی و میزان تاثیری که آن فساد بر روی افراد و جامعه می گذارد، مورد توجه می باشد و رویکرد کمیت گرایی مبنای شرعی و قرآنی ندارد و با فلسفه جرم انگاری مستقل افساد فی الارض که همان از بین بردن ریشه فساد و تباهی در جامعه و حفظ نظام اجتماعی است، منافات دارد.
  کلیدواژگان: افساد فی الارض، کمیت گرایی، قانون مبارزه با مواد مخدر، آموزه های قرآنی
 • مهدی نظام آبادی، علی اصغر تجری*، هادی واسعی صفحات 184-200

  الفاظ قرآن حکیمانه است و با علوم ادبی، حقایقی از آن کشف می شود. پرسش این تحقیق آن است که: «حکمت و آموزه های ادبی سوگند به وقت شب از ماده «لیل» در قرآن کریم چیست؟» با روش توصیفی و تحلیلی، بخشی از این آموزه های برگرفته از علوم ادبی عبارتند از: 1) سوگند به تمام، آغاز، وسط یا پایان شب و شب های دهگانه؛ بیانگر اهمیت مقسم. 2) فعل «یغشی» و «یسر» بیانگر حدوث تدریجی شب. 3) حذف مفعول «یغشی» گویای تعمیم و مفعول «یغشاها» زمین و امور دیگر. 4) «ال» جنس یا عهد در «اللیل»(فجر:4) بیانگر جنس شب یا شب معین. 5) عطف «اللیل» به «لیال عشر» بیان عام بر خاص و عطف به «الفجر» بیان امری متضاد. 6) ایجاز به حذف «ی» آخر «یسر»(فجر:4) بیانگر رسایی سخن؛ ایجاز به حذف عاید در (انشقاق:17) بیانگر عمومیت. 7) نکره آوردن «لیال‏» بیانگر عظمت و تعیین شب های مخصوص. 8) نسبت «غشی»، «سجی»، «یسر» به «اللیل» مجاز عقلی از نسبت فعل یا علت به زمان. 9) «سجی»، «وسق»، «عسعس»، «یسر» استعاره از اموراتی مربوط به شب. 10) «عسعس» کنایه از پایان شب. 11) تقابل شب با روز یا شب با صبح؛ بیانگر تفاوت آثار طبیعی یا دو چهره حق و باطل.

  کلیدواژگان: حکمت، ادبی، سوگند، شب، قرآن کریم
|
 • Kazem Ostadi * Pages 1-22

  The Tafsīr book attributed to Imām Hassan ibn ʿAlī ʿAskarī (AS) or Tafsīr of  Abū Muḥammad Uṭrūsh is one of the Tafsīr al-Ma’thūr (traditional interpretation) of early Shi’a, which has long been the subject of controversy and discussion among Imāmī Shiite thinkers, especially the later scholars; and  even some consider it as fabricated which has been attributed to Imāmayn  ʿAskarīyayn (AS). Controversies about this book are multidimensional; that  is, it includes both the date of authorship and attribution of the book to the  author, and also includes the Isnād, narrators, and content of the book. Therefore, it is necessary to examine this interpretation from various aspects; one of these dimensions is the rijālī review of the narrators of this work to  find out how is its chains of transmitters? Is there any vacancy and anxiety in these chains of narrators? And also, what is the rijālī status of these narrators? Since the review of the narrators of Isnād up to Sheikh Sadūq has been discussed in other articles, in this article, only the rijālī review of ten of the narrators of this Isnād is discussed from Sheikh Sadūq to ʿAskarī Uṭrūsh. In this rijālī review of the narrators, it was found that the majority of the narrators of this part of the Tafsīr Isnād are unknown in the Imāmī sources, and the rest have not been confirmed.

  Keywords: Hassan ibn ʿAlī, Uṭrūsh, Tafsīr of Imām Hassan Nāṣirī ʿAskarī, Iḥtijāj, Sadūq
 • Majid Bozorgmehri, Ain Allah Keshavarz Turk, Iraj Golgani Amirkhiz, Arash Payami * Pages 23-46
  In the field of futurology research in the revelatory texts, various research works have been done in academic centers. What has been paid less attention in these researches is dealing with the presuppositions that should be taken into consideration. The futurological understanding of the revelatory text, as its name suggests, is based on the three pillars of the quiddity of understanding, the quiddity of future, and the quiddity of the revelatory text. In other words, depending on what understanding and perception we have of the phenomenon of understanding itself, what perception and imagination we have of the future, and how we consider the revelatory text as a text and what we should expect from it, makes our futurological understanding different. In this regard, in the first part of the article, an attempt is made to address the point that the researches that have been carried out in the futurological field are based on what perception and expectation of the Holy Qur'an and how this perception and expectation can be used in futurological studies. In the next section, we are focused on the concept of the future and how the understanding of the future that emerges in different paradigms affects the futurological understanding of the revelatory text. In the next section, we are focused on the concept of the future and how the understanding of the future that emerges in different paradigms affects the futurist's understanding of the revelatory text. This study shows that the concept of the future has been moving from something objective, rigid and external to something subjective and rooted in people's beliefs today.
  Keywords: Paradigm, futuristic Understanding, Holy Qur'an
 • Majid Maaref *, Hossein Rezaee Pages 47-60
  From a long time until now, one of the methods of fighting against the Holy Quran has been to spread doubts against this divine book, and in this regard, the opponents have not spared any effort. Among these doubts, the superstition of the scientific data of the Holy Quran, which has been repeatedly raised by the opponents. According to them, the root of the scientific propositions of the Quran should be sought in the superstitious and false beliefs of the past, which the Prophet (PBUH) borrowed from the past and the scientific-cultural environment of his age. In this context, recently a book entitled "Criticism of the Qur'an" written by a person named Saha was published, and in order to achieve this goal, the author has put forward the claim that some scientific material in the Holy Qur'an is derived from some superstition in order to achieve this goal. And it is old wrong. He has made great efforts to connect the scientific statements of the Quran with the scientific opinions of the ancient world and old superstitions in every possible way. The current research, which was carried out by a descriptive-analytical method with a critical orientation and based on library sources, aims to investigate this claim and criticize it, and tries to establish the relationship between the scientific propositions of the Qur'an by conducting a comprehensive research on a number of these doubts. and explain the scientific opinions of the ancient world.
  Keywords: Scientific propositions of the Quran, Superstition, criticism of the Quran, Saha
 • Abolhassan Momen Nezhad *, Faraj Talashan Pages 61-74

  The most holy nature of God is described in the Holy Qur'an with many attributes of glory and beauty, all of which indicate the exaltation of God's dignity and His purity from the attributes of imperfection and deficiency. Some of these attributes are also found in the text of the today text of Torah. Believing in the heavenly nature of the Jewish religion, there should not be any difference regarding the mention of divine names and attributes in these religions. This research, which is aimed at the comparative study of the attribute of divine knowledge in the Holy Qur’an and Torah (Old Testament) and the descriptive-analytical method based on library and documentary information, tries to explain the common and different theological points of Islam and Judaism to present the attributes that refer to divine knowledge in these two great Abrahamic religions. Findings show that although the principle of monotheism is common between Islam and Judaism, its difference in Islam is the negation of human attributes from the divine essence. Unlike the Qur'an, which considers the knowledge of God Almighty as unlimited, the Torah deals with the divine knowledge as Human science accompanied by limitations, with the feature of regret arising from the deficiency in knowledge and.... Also, in the Torah, the oral traditions of the Jews, many of these attributes are mentioned with other words.

  Keywords: Qur’an, Torah, Divine Knowledge, Testaments, Islam, Jews
 • Seyedeh Fatemeh Hosseini Mirsafi *, Abdorreza Poormatloob, Rahmat Farahzadi Pages 75-90

  The Holy Qur'an, in verses 28 and 36 of Surah Al-Hajj, commands the eating and feeding of the meat of the Sacrifice of Hajj and determines its consumers as "self", "miserable poor", "Qane’" and "Mu'tar". Through a descriptive method, this research intends to examine the translation and clarification of these concepts by three contemporary jurists and also determine and explain the jurisprudential narrations in deciding the share of Sacrifice of Hajj in the interpretations of the Holy Qur’an and examine and evaluate the appropriateness of lexical and jurisprudential concepts, dictionaries and traditions based on the meaning of the presented words by each of the respected translatorsAlso, this study, using valid narrative sources, interpretations and lexical dictionaries, has tried to explain the characteristics of the three groups of consumers of the sacrifice and the way the three shares of sacrificial meat are distributed among them. Finally, the topic has been summarized and its interpretation in the exigencies based on the Qur’anic verses has been demonstrated.

  Keywords: sacrifice, miserable poor, Qane&rsquo, the Mu', tar
 • Seyed MohammadKazem Alavi * Pages 91-100

  Time is the basis of human life in this world and it is not only his biological background, but also a background for his intelligent life. Man thinks about time and looks at it from the angles of different sciences; from physics to philosophy; and from cosmology to anthropology. The concept of "Time" has also received attention in the Qur'an, and due to the dedication of an independent surah to this concept and the oath to time has assigned a special place to it in the form of the concept of "al-ʿAṣr". The epistemological connection of this concept with the concepts of "Man", "Loss", and "Faith" is very important from an existential point of view, which organizes the current approach in this article. The existential and existentialistic condition of man is the condition of this world that requires timing. This is a possibility for humans, which indicates a time limit for humans. This situation is associated with the feeling of loss in the passage of time, which is absolute and inseparable from the situation of this world. This is the human condition and, of course, it is a condition that presents possibilities to the human being. Time passes on man and confronts man with the concept of eternity and immortality. Eternity is placed in front of man as a possibility to face an existential contradiction in order to achieve salvation as an existential concern by choosing faith in a transcendental and spatial origin and destination.

  Keywords: Faith, Time, Surah Al-ʿAṣr, salvation, eternity, loss
 • Maysam Aqdasi Khabisi, Azar Bagheri Masoudzade, Neda Fatehi Rad * Pages 101-122

  This comparative study sought to explore the translation of requests between God and Prophet in Holy Quran with focus on pragmatic approach. More specifically, the study highlighted the applied techniques in the translations of Quranic verses based on Bach and Harnish's (1979) model. It further analyzed the differences between the translations and examined the translations accuracy in rendering imperatives’ pragmatics. In doing so, some Surah with the most imperative examples were selected as source text, and two English translations of Holy Quran by Ali (1989) and Arberry (1955) were selected as target text. Based on the data, three types of the techniques as "requestives", "questions", and " requirements" were employed in the most of verses with 9 cases, and "prohibition" found in 6 cases. The identified differences between two translations listed as finding the right equivalents, choosing the correct verb, finding meaning faithfully, preserving the imperative function, selecting the common words in TL, etc. The results also indicated some inaccuracies as lexical and pragmatics, finding right pronoun, transferring the illocutionary force of the source words into the TT, and emphasizing on the same theme with different syntactic form. However, most verses provided the accurate factors as word order, transferring the imperative function based on the first interpretation, adding some words to clarify the context, conveying the intended function through applying the exclamation mark, and keeping culture-specific notion. It is worth mentioning that in most cases, the translators could successfully convey the meaning of Arabic words in to the English ones.

  Keywords: translation, Translation Islamic Text, the Holy Quran, Pragmatics, Speech acts
 • Akram Sadaat Mahmoodi * Pages 123-134

  Cognitive linguistics is an approach in the study of language that examines the relationship between his language and mind and his social and physical experiences. Cognitive Linguistics is one of the interdisciplinary sciences whose purpose is reflection and precision in the mechanism of the relationship between the structure and the constituent elements of a text in order to better understand the process of completing the meaning and the concept hidden in it. Herbert Paul Grice is one of the linguistic analytical philosophers that according to this point of view, has conducted detailed and extensive studies on conversations and linguistic actions and their indirect and implicit meaning in everyday language, which has become known as Grice's cooperative principle. Conversation is one of the constructive elements of every narrative text that plays a central role in transferring the meaning. Grice sees conversation as a purposeful and rational behavior and it is a type of cooperation-based interaction that has its own logic. According to his theory, every successful dialogue is based on observing the 4 principles of cooperation (quantity, quality, communication and method) and if any deviation from one or more of the four principles is based on a certain relationship and purpose, it leads to the necessity of communication and if this goal is not provided departing from these principles will lead to the failure of dialogue. Therefore, in this research, some of the conversations between Jesus and the apostles in the Holy Qur'an have been analyzed, based on the theory of Grice's rules in a descriptive and analytical method in order to answer the question of how the cooperative principle is used and violated and what effect these violations have on the meaning and purpose of speaker. The results show that the dialogues of Jesus and the apostles in the Holy Qur'an violate the 4th principle of cooperation. The 3rd principle is most evident that the words of Jesus and the apostles have the quantity of 3 times in the Holy Qur'an and 2 other principles namely the principle of communication and the principle of method have a harmonious participation in the dialogue of the apostles and Jesus.

  Keywords: Cognitive Linguistics, Cooperative Principle, Secondary Meaning, Apostles, Jesus, Paul Grice
 • Hossein Mohammadifam, Seyed Majid Nabavi *, Zahra Zamanlo, Morteza Pahlavani Pages 135-150

  Today, hermeneutics and its related debates in the field of the Qur’an are discussed more than past. This research tries to investigate the relationship between hermeneutics and the Qur’an or the method of understanding the Qur’an in two general and special areas, and the questions that: What is the general and special understanding of the Qur’an and what are the criteria for a specific understanding of the Qur’an?Gathering materials in this research is in the form of a library and the method in this research is descriptive and analytical.After the investigations, it became clear that this is not true to consider every understanding correct in philosophical hermeneutics.Also, the Qur’an has levels of understanding, the types of which were mentioned in the article; moreover special understanding of the Qur’an has outward and inward manners. Performing ablution and keeping the mouth clean, etc., are outward manners, and the word of God, knowing the Qur’an, thinking about it, etc. are inward manners. Also, there are rules and criteria for a special understanding of the Qur’an, which can be considered the hermeneutics of the Qur’an.

  Keywords: Hermeneutics, Understanding the Qur&rsquo, an, General Understanding, Specific Understanding
 • Zahra Jalili, Mustafa Javan Roodi * Pages 151-164

  The translation of the Holy Quran as a heavenly book is of great importance and among the two general approaches of translation, i.e. destination-oriented and origin-oriented translation, each of which has its own characteristics; Source-oriented translation is the best type of translation for its life-giving concepts to be transferred to the target language with minimal changes. Berman points to thirteen factors of deviation of the translation from the original text In this essay among the thirteen factors of text distortion, three components of clarification, quantitative enrichment and qualitative enrichment in the translation of Makarem and Ansarian in Surah Al-Naba have been studied. In this article, an attempt is made to examine and analyze its texts by using the descriptive-analytical method based on the comparison of the target text with the source text and to answer these questions: Are there three clear factors Is there quantitative and qualitative enrichment of Berman's theory in the translations? If there is, to what extent? And which one's role is greater? The findings of the research indicate that among the three investigated components the largest number is the clarification component, which shows the desire to explain in the eyes of the two translators. Some unique illustrations and similes of the verses in the source text have not been equated well in the target text, and therefore, according to Berman's theory, the translation has been distorted, clarified and de-enriched in some places.

  Keywords: Quran, Berman', s theory, Surah Al-Naba, clarification, de-enrichment
 • Reyhaneh Zare Dehabadi *, Hamid Rosstaei Sadrabadi Pages 165-182
  In the Anti-Narcotics Law approved in 2016, the legislator has made punishment as the governing criminal policy for drug crimes by determining heavy punishments such as death. The text of the anti-narcotics law has considered "corruption in the world" and "quantitativeness" as criteria for criminalization. In this regard, the question that is raised is: On what basis are the rules of "corruption in the land" and "quantitativeness" established in the anti-narcotics law? By considering the verses and traditions, it can be understood that even if drug crimes are considered as an example of corruption in the world, in order to establish the crime of corruption, qualitative criteria such as the extent of the committed act, major damage to individuals and society, and the continuation of it, are The basic elements are introduced. While the legislator is trying to interpret and clear the ambiguity of the mentioned qualitative criteria by placing the quantity of discovered drugs as the basis. In this writing, using the descriptive-analytical method and relying on reliable Islamic sources, the conclusion has been reached that in order to determine the crime of corruption, qualitative criteria and the extent of the impact that corruption has on individuals and society are considered. Quantitative approach has no Sharia and Quranic basis and contradicts the philosophy of independent criminalization of corruption on earth, which is to eliminate the root of corruption and corruption in society and maintain social order.
  Keywords: corruption in the world, quantitativeism, anti-narcotics law. Quranic teachings
 • Mehdi Nezamabadi, AliAsghar Tajari *, Hadi Vasei Pages 184-200

  The words of the Qur'an are wise and truths can be discovered from it with literary sciences. The question of this research is"What is the wisdom and literary teachings of swearing at night from the root "Layl" in the Holy Quran?" With a descriptive and analytical method, some of these teachings taken from literary sciences are: 1)oath to the whole, beginning, middle or end of the night and ten nights; Expressing the importance of division. 2)The verbs "Yaghshi" and "Yaser" express the gradual occurrence of night. 3)Removing the object "yaghshi" which means generalization and the object "yaghsha" land and other things. 4)"Al" gender or promise in "Al-Lail"(Fajr:4) indicates the gender of the night or a certain night. 5)The inflection of "Al-layl" to "Layal-e-Ashr" is a general over specific expression, and the inflection to "al-Fajr" is an opposite. 6)Allowing the removal of the "y" at the end of "Yasr"(Fajr:4) to express the eloquence of the speech; The permission to remove the adaf in (Shishq:17) expresses the generality. 7)Golding "Layal" expressing the greatness and designation of special nights. 8)The ratio of "Ghashi", "Saja", "Yaser" to "Al-Layl" is allowed by reason of the ratio of verb or cause to time. 9)"Sajji", "Wasaqh", "Aasas", "Yaser" are metaphors for things related to the night. 10)"Aasas" is an allusion to the end of the night. 11)contrast of night with day or night with morning; Expressing the difference between natural works or the two faces of right and wrong.

  Keywords: wisdom, Literary, oath, night, holy Quran