فهرست مطالب

هنر مدیریت سبز - سال یکم شماره 4 (زمستان 1401)

نشریه هنر مدیریت سبز
سال یکم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نیکی شایان مهر، بهنود برمایه ور* صفحات 7-22

  صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از مصرف کنندگان عظیم منابع طبیعی و ایجاد کننده تاثیرات منفی زیست محیطی شناخته شده است. بر این اساس، این صنعت به طور فزاینده ای به سمت اتخاذ راهبرد های پایدار و نوآورانه گام برداشته تا تاثیرات منفی این حوزه را به حداقل برساند. مطالعات بسیاری نیز در زمینه ی مفاهیم ناب، سبز، هوشمند و پایداری در حوزه ساخت وساز مورد بررسی قرار گرفته که برخی از آن ها این مفاهیم را در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار داده اند. از این رو، پژوهش حاضر، مترصد است تا به ارایه ی مدلی مفهومی با هدف واکاوی چگونگی تعامل میان مفاهیم ناب، سبز و هوشمند با مفهوم پایداری در صنعت ساخت و ساز بپردازد. برای این منظور، پژوهش های موجود در قالب مرور ادبیات نظری و با روش تحلیل محتوا به عنوان روشی برای بررسی و به کارگیری تحقیقات و مطالعات انجام گرفته موجود در جهت دستیابی به درک جامعی از هم افزایی میان این مفاهیم و چگونگی تاثیر آن بر نایل آمدن بر اهداف پایداری در بخش ساخت و ساز، اتخاذ شده است. براساس یافته ها، ساخت وساز ناب، سبز، هوشمند و پایدار هر یک به کاهش آلودگی زیست محیطی، کاهش هزینه ها، کاهش زمان، بهبود عملکرد و افزایش کیفیت زندگی برای ساکنین کمک می کنند. هم افزایی میان این مفاهیم، بینشی جدید به منظور کاهش آثار منفی صنعت ساخت وساز در اختیار این صنعت قرار می دهد که این امر زمینه ساز تحولی در بخش صنعت ساخت و ساز و معماری برای دستیابی به اهداف سه گانه ی توسعه ی پایدار (زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی) و تشویق شرکت های درگیر با امر ساخت وساز برای اعمال راهبردها و فن آوری های نوین در پروژه های ساختمانی خواهد شد.

  کلیدواژگان: ساخت و ساز ناب، ساخت وساز سبز، ساخت وساز هوشمند، ساخت و ساز پایدار
 • حمید فرزانه*، وحید احمدی صفحات 23-40
  این مقاله منتج از پژوهشی است هدفمند، در جهت بررسی معنای عمیق جاودانگی در معماری ایران در دوره ی معاصر و مقایسه ی آن با مفهوم پایداری و معماری پایدار و نیز ماندگاری در معماری غرب در دوران معاصر. به نظر می رسد تعریف و تحقیق چندانی در رابطه با علل و عوامل جاودانگی در معماری ایران و جهان انجام نشده است. آنچه به صورت محدود انجام گرفته بیشتر به بیان توصیفی از بناهای ادوار مختلف معماری پرداخته است. به دلیل نزدیکی معنای این دو واژه به یک دیگر، مرزبندی چندان مشخصی هم بین واژه ی ماندگاری با پایداری مدنظر قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش، بیان تفاوت اساسی بین دو مفهوم جاودانگی و پایداری در معماری و همچنین بیان ویژگی ها، عوامل و اصول موثر بر معماری جاودان در تفکر غربی و شرقی است. بنابراین در مقاله ی حاضر، پس از بیان معنای واژه های ماندگاری و پایداری و مقایسه ی لغوی آن ها با یک دیگر، به بیان دیدگاه های صاحب نظران درباره ی راز ماندگاری و مفاهیم پایداری پرداخته شده است. برای تبیین موضوع زیگورات چغازنبیل، مجموعه ی مذهبی- سیاحتی میدان نقش جهان، بازار تبریز، میدان آزادی، برج ایفل، برج پیزا و کولوسیوم مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع این پژوهش با شناسایی و انتخاب بناهای شاخص و جاودانه ی معماری شرقی و غربی مختلف بر مبنای میزان استقبال مردمی از آن ها در دوره های مختلف و مقایسه ی دلایل جاودانگی آن ها در پی یافتن چرایی و رمز جاودانگی در مجموعه ی آثار معماری به جامانده از دوران گذشته است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت موضوع از روش استدلال منطقی بهره برده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معماری زنده و روح معنوی به عنوان عامل ماندگاری و جاودانگی معماری امروز مطرح می شود. همچنین مشخص شد که تفاوت اساسی معماری جاودان و پایدار در وجود عنصر معنی و معنویت است و ساختمان هایی که در طراحی آن ها بعد معنوی محوریت بیشتری داشته، در گذر زمان نیز ماندگارتر و جاودان تر بوده اند.
  کلیدواژگان: جاودانگی، پایداری، معاصر، فلسفه غرب، فلسفه شرق
 • فائزه بهنامی فرد*، ندا بهنامی فرد، بهنام براتی مشهدی صفحات 41-55

  کودکان یکی از مهمترین گروه های ساکن در محلات شهری هستند که احساس آن ها نسبت به محله ، تاثیر زیادی بر رشد فردی و اجتماعی آن ها داشته و توجه به خواسته های آن ها در طراحی و ساماندهی محلات شهری- به ویژه محلات قدیمی و فرسوده که کیفیت مناسبی ندارند- از اهمیت و ضرورت قابل توجهی برخوردار است. در این راستا، در پژوهش حاضر، هدف آن است که با استفاده از رویکردی آمیخته و با تمرکز بر محله ی حصارک بالا واقع در بافت فرسوده ی مصوب شهر کرج، دیدگاه های کودکان دبستانی بررسی و ارزیابی شود. در این راستا 1) میزان علاقه ی کودکان به محله (گردآوری داده ها به کمک ابزار مصاحبه و تحلیل آن ها به صورت کمی و با کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس.) و همچنین 2) تفسیر دیدگاه های بصری و نوشتاری آنها در ارتباط با محله ی ایده آل (گردآوری داده ها به کمک  نقاشی و متن (انشاء) و تحلیل داده ها به صورت کیفی و با ساز و کارهای توصیفی و تفسیری) مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع 134 کودک در بخش اول و 28 کودک در بخش دوم این مطالعه، مشارکت داشته اند. یافته ها در بخش اول نشان دهنده ی کم بودن میزان علاقه ی کودکان به محله ی فعلی خود و ارتباط معنادار این مسیله با جنسیت و سن آن ها داشته و در بخش دوم نمایانگر نقش مهم عناصر مختلف طبیعی و مصنوع در تصویر و تجسم آن ها از محله ی ایده آل است.

  کلیدواژگان: شهر کودک مدار، محله ی دوستدار کودک، محله، روانشناسی کودک، نقاشی کودکان
 • زهرا حاجی مختاری توران پشتی* صفحات 57-71
  ازآنجاکه برخی از فضاهای شهری، به محلی برای عبورومرور تبدیل شده و تبادلات اجتماعی در آن ها کمتر به چشم می خورد، می توان از هنر عمومی که نقش مهمی در افزایش کیفیت های فضاهای عمومی دارد، استفاده نمود. هدف پژوهش، بررسی تاثیرگذاری انواع هنرهای عمومی بر ارتقا کیفیت های محیطی است. پژوهش پیش رو تحلیلی و کاربردی بوده است. در بررسی نمونه ی موردی، جمع آوری داده ها با استفاده از شیوه ی مشاهده ی مستقیم و پرسشگری (120 پرسشنامه) صورت گرفته و داده ها به صورت توصیفی در نرم افزار اس.پی.اس.اس تحلیل و از آزمون های همبستگی استفاده شده است. نمونه ی انتخاب شده، محدوده ی پارک دانشجو و تیاتر شهر واقع در منطقه ی 12 شهرداری تهران بوده که مهم ترین دلیل انتخاب آن وجود فعالیت های هنری و پتانسیل های فضا برای ارتقای آن ها بوده است. نتیجه ی مشاهدات نشان می دهد که هنرهای عمومی بر کیفیت های محیطی تاثیر مستقیم می گذارند. از مهم ترین کیفیت های موثر می توان به کیفیت های سرزندگی، انعطاف پذیری و اجتماع پذیری اشاره کرد. همچنین وجود هنرهایی چون اجرای موسیقی زنده، اجرای نمایش خیابانی و آبنما تاثیر زیادی بر ایجاد کیفیت های ذکر شده دارند. دیوارنگاری در دسته ی هنرهای پویا، بر کیفیت رویدادپذیری با میزان معناداری 0.01 و سطح اطمینان 95%  و همچنین هنر عمومی در دسته هنرهای ایستا، بر کیفیت غنای بصری با میزان معناداری  0.001 و سطح اطمینان 95%  بیشترین تاثیرگذاری را دارد. فعالیت های هنری موجود در این محدوده بیشتر در قسمت تیاتر شهر بوده و در فضای پارک دانشجو این گونه فعالیت ها کمتر به چشم می خورد و تنها برخی از انواع هنرهای ایستا در این قسمت وجود دارد.
  کلیدواژگان: هنر عمومی، کیفیت های محیطی، فضاهای شهری، هنر ایستا، هنر پویا
 • نادیا اشرفی، مهدی خاکزند* صفحات 73-88

  انتخاب چندمعیاره سیستم های نما براساس معیارهای پایداری اثرات زیست محیطی و اقتصادی سیستم های جایگزین، به طور گسترده در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب مصالح مناسب برای نما تصمیم پیچیده ای است. بااین حال، طراحی پایدار نیاز به پیوند بین اثرات اقتصادی و زیست محیطی  دارد که دو رکن نظام پایدار هستند. انتخاب مصالح نما تنها بر اساس اثرات زیست محیطی صرف نتوانسته است راه حلی پایدار باشد. این مقاله درصدد است که روشی برای انتخاب مصالح نمای ساختمان با محاسبه ی اثرات زیست محیطی، صوتی و اقتصادی ارایه نماید. این پژوهش معیارهای پایداری منتخب برای شناسایی پایدارترین سیستم مصالح در نما را از میان پنج الگوی نماهای قابل دسترس در محدوده ی منتخب شامل: آجرکاری دوگانه، پانل کامپوزیت آلومینیومی، روکش سرامیکی، پانل های بتن اتوکلاو و بلوک های بتنی بر اساس انرژی بهینه ی نهایی متشکل از دو عامل (مقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی) و شاخص کاهش صدا در بستر شهر سنندج (با اقلیم سرد و خشک) در مقیاس یک ساختمان طراحی شده، بررسی کرده است. در پژوهش حاضر از روش ترکیبی استفاده شده، و از طریق مطالعه ی موردی و انجام تحلیل محتوا در مبانی نظری، عوامل مهم موثر بر انرژی بهینه و کاهش صوت به دست آمده است. سپس در محیط شبیه ساز دیزاین بیلدر معیارها آزمون شده و نهایتا نتایج توسط پیمایش از طریق تکنیک ای.اچ.پی. مورد مطالعه قرار گرفته است. این تکنیک برای شناسایی اهمیت نسبی معیارهای مختلف پایداری و رتبه بندی سیستم های مختلف مصالح نمای جایگزین موجود در محدوده استفاده شده که در ارزیابی و شبیه سازی نهایی با توجه به سه معیار اشاره گردیده در محیط شبیه ساز، نمای بتن اتوکلاو شده بیشترین حالت بهینه انرژی و شاخص کاهش صدا را داشته است.

  کلیدواژگان: مصالح نمای بهینه، معیار زیست محیطی، اقتصادی، صوتی
 • علیرضا سلیمانخانی*، حسین ذبیحی صفحات 89-112
  گردشگری و شهر را می توان به عنوان هم زاد یک دیگر معرفی کرد؛ چراکه سرآغاز پدیده ی گردشگری را می توان به شهرها نسبت داد. بخش گردشگری در نظام کنونی اقتصاد بین الملل، به عنوان یکی از شاخص های مهم در مبادلات تجاری و فرهنگی در جوامع گوناگون مطرح شده است. اما نمی توان این موضوع را انکار کرد که بخش گردشگری در ایران تا حدود زیادی از دست یابی به موفقیت های چشم گیر نسبت به سایر کشورهای جهان محروم مانده است. مهم ترین دلیل را می توان در ضعف خط مشی های کلان در جهت توسعه این بخش و عدم توجه به تمام ابعاد گردشگری در ایران دانست، در این میان مدیریت شهری با در اختیار داشتن منابع انسانی و مالی، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و مدیریت بهره برداری از آن ها می تواند مهم ترین نقش را در توسعه مدیریت گردشگری شهری ایفا نماید. پژوهش حاضر مترصد است به شناسایی و تبیین نقش مدیریت شهری در راستای توسعه ی گردشگری شهری بپردازد. این پژوهش از نوع کاربردی است. همچنین در صدد ارایه ی مدل و چارچوبی برای تببین نقش و روابط میان مدیریت توسعه ی گردشگری شهری و مدیریت شهری است. بنابراین این بعد از پژوهش معطوف به جنبه های تبیینی و تفسیری است. بنابراین این پژوهش ترکیبی (آمیخته) بوده و از راهبرد پس کاوی به   منظور دستیابی به اهداف و پاسخگویی به سوالات پژوهش، استفاده نموده است. سیاست ها، قوانین و مقررات، ضوابط، بودجه، تعارضات کارکردی میان متولیان گردشگری شهری مورد توجه این پژوهش بوده است. در ایران برخلاف تصور عموم، شهرداری ها نقش چندانی در توسعه ی گردشگری ندارند. مهم ترین مشکلات معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در خصوص گردشگری شامل رفع مسایل حقوقی و فراهم شدن بستر قانونی در جهت توسعه و تفویض اختیارت مرتبط با گردشگری شهری از دولت به شهرداری ها است. براساس یافته ها، وظایف پیشنهادی برای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در راستای تحقق توسعه ی گردشگری شهری کارآمد در چهار بخش زیر تببین شده است: موانع و مشکلات در زمینه ورود مدیریت شهری به حوزه گردشگری؛ منافع حاصل از توسعه ی گردشگری برای معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران؛ وظایف پیشنهادی برای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ و نتایج حاصل از توسعه گردشگری شهری در تهران.
  کلیدواژگان: گردشگری شهری، مدیریت شهری، مدیریت گردشگری، توسعه گردشگری
|
 • NIKKI SHAYANMEHR, Behnod Barmayehvar * Pages 7-22

  The construction industry is known as one of the major consumers of natural resources and the creator of negative environmental impacts. Accordingly, the industry has increasingly taken steps to adopt sustainable and innovative strategies to minimize the negative impacts in this area. Many studies have been conducted on the concepts of lean, green, smart and sustainable in the field of construction, and a few of them have studied these concepts together. Therefore, the present study has presented a conceptual model with the aim of investigating how lean, green and smart concepts interact with the concept of sustainability in the construction industry. To this end, the systematic literature review has been adopted by the researchers of this study as a way to review and apply the existing research and studies to achieve a comprehensive understanding of the synergy between these concepts and how it affects the achievement of sustainability goals in the construction sector. The lean, green, smart and sustainable construction will each help reduce environmental pollution, reduce costs, reduce time, improve performance and increase quality of life for residents.The combination of these concepts provides a new perspective to reduce the negative effects of the construction industry, which paves the way for a transformation in the construction industry and architecture to achieve the three goals of sustainable development (environmental, economic and social) and encourage construction companies to implement and new technologies in construction projects. Finally, implementing these concepts separately or together will improve the construction process as one of the largest producers and consumers of waste and energy.

  Keywords: Lean construction, Green construction, Smart construction, Sustainable construction
 • Hamid Farzaaneh *, Vahid Ahmadi Pages 23-40
  This article is the result of a purposeful study to investigate the deep meaning of immortality in Iranian architecture in the contemporary period and compare it with the concept of sustainability and sustainable architecture as well as sustainability in Western architecture in the contemporary period. It seems that not much definition and research has been done on the causes and factors of immortality in Iranian and world architecture. What has been done in a limited way is more to describe the buildings of different architectural periods. Due to the closeness of the meaning of these two words to each other, there is no clear demarcation between the word sustainability and sustainability to date. The purpose of this study, while expressing the fundamental differences between the two concepts of immortality and sustainability in architecture, is to express the characteristics, factors and principles affecting eternal architecture in Western and Eastern thinking. Therefore, this study seeks to find the reason and the code of immortality in the collection of architectural works left over from the past. The secret of sustainability and the concepts of sustainability are discussed. The results of this study are based on the fact that living architecture and spiritual spirit are considered as a factor of permanence and immortality of today's architecture. And the Colosseum is examined. The present study is a logical argument in terms of the nature of the subject. The results of the present study are based on the fact that the fundamental difference between immortal and sustainable architecture is the existence of the element of meaning and spirituality. In addition, Western thinking seems to be shifting from materialistic thinking to immaterial and metaphysical thinking.
  Keywords: Immortality, Sustainability, contemporary, Western philosophy, Eastern philosophy
 • Faezeh Behnamifard *, Neda Behnamifard, Behnam Barati Mashhadi Pages 41-55

  Children are an important group of residents in urban neighborhoods whose feelings and views about their neighborhood and its quantitative and qualitative characteristics have a great impact on their individual and social development. Therefore, paying attention to their demands in designing and organizing urban neighborhoods, especially in old and dilapidated neighborhoods that do not have good quality, is of considerable importance and necessity. So, the present cross-sectional study with a mixed method and focusing on the Hesarak Bala neighborhood located in the dilapidated area of Karaj, tries to examine and evaluate the views of fourth to sixth grade children regarding (1) their level of interest in their neighborhood (collecting data using interview and analyzing it with a statistical mechanism) as well as (2) their visual and written perspectives on their ideal neighborhood (based on their drawings and its analysis thorough an interpretive mechanism). In this regard, 134 children participated in the first part and 28 children in the second part. The findings in the first place indicate the lack of children’s interest in their current neighborhood and the significant relationship between this issue and their gender and age, and in the second place show the importance of various natural and artificial elements in their image and visualization of the ideal neighborhood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

  Keywords: Child-centered city, child-friendly neighborhood, old neighborhoods, children psychology, children&rsquo, s drawings
 • Zahra Hajimokhtari Toranpooshti * Pages 57-71
  Whereas some of the urban spaces have gone to a place where there is only a place for traffic and social exchanges is less visible; Environmental art can be used as an effective tool that plays an important role in increasing the quality of public spaces. The purpose of this study is to investigate the impact of environmental arts on the promotion of environmental qualities. This article has been analytical and applied. In the case study, data collection was performed using direct observation and questionnaire (120 questionnaires) and the data were analyzed descriptive with SPSS software and correlation tests were used. The selected sample was the area of Daneshjoo Park and Shahr Theater Theater located in District 12 of Tehran Municipality, the most important reason for which was the existence of artistic activities and the potential of space to promote arts. The results of the observations show that public arts have a direct impact on environmental qualities. One of the most important qualities that increase due to the presence of environmental art is the qualities of vitality, flexibility and sociability. Also, the existence of arts such as live music, street performances and water-view have a great impact on creating the mentioned qualities. The fresco in the category of dynamic arts has the greatest impact on the quality of event with a significance of 0.01 and 95% confidence, and the same art in the category of static arts has the greatest impact on the quality of visual richness with a significance of 0.001 and 95% confidence. The artistic activities in this area are mostly located in the Shahr Theater and in the Daneshjoo park, such activities are less visible or there are only some types of static arts in this part.
  Keywords: environmental art, environmental qualities, urban spaces, static art, dynamic art
 • NADIA Ashrafi, Mehdi Khakzand * Pages 73-88

  Many researchers have been conducted regarding to how select facade systems based on economic and environmental sustainability. For a sustainable system, both economic and environmental factors must be taken into account. Choosing facade materials solely based on environmental factors is not lead to the sustainable system. The research paper explores the environmental, acoustic, and economic impacts of facade materials, and finally presents appropriate facade materials for a building. The goal of this research is to investigate sustainability criteria for identifying the most sustainable facade material systems, among five options including Double Brickwork, Aluminum Composite Panel, Ceramic coating, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), and concrete blocks. The two main factors are optimal energy calculated by combining two factors (thermal resistance, thermal conductivity coefficient) and sound reduction for Sanandaj city. Factors were tested in Design Builder's simulator environment, and finally, the results were analyzed through the AHP technique to measure the relative importance of different factors and rank the different facade materials. Based on the results, Autoclaved Aerated Concrete facades have the best energy mode in a simulator environment and sound reduction criteria based on the three factors mentioned.

  Keywords: optimal facade materials, environmental, Economic, sound criteria
 • Alireza Soleimankhani *, Hossein Zabihi Pages 89-112
  Tourism and the city can be introduced as twins because the beginning of the phenomenon of tourism can be attributed to cities. The tourism sector in the current system of the international economy has been raised as one of the important indicators in commercial and cultural exchanges in various societies. But it cannot be denied that the tourism sector in Iran has been largely deprived of achieving remarkable successes compared to other countries. The most important reason can be seen in the weakness of macro policies for the development of this sector and the lack of attention to all aspects of tourism in Iran, in the meantime, urban management with human and financial resources can play the most important role in the development of urban tourism management. Since the current research tries to identify and explain the role of urban management in the direction of urban tourism development, this research is an applied one. Also, the nature of this research is to provide a model and framework to explain the role and relationships between urban tourism development management and urban management. Therefore, this aspect of the research is focused on the explanatory and interpretive aspects. Therefore, this research is mixed and uses the post-exploration strategy to achieve the goals and answer the research questions. Policies, laws and regulations, rules, budgets, and functional conflicts among urban tourism managers are considered as well. In Iran, contrary to public opinion, municipalities do not play a significant role in the development of tourism. The most important problems of the municipality's social and cultural deputy regarding tourism include solving legal issues and providing a legal basis for the development and delegation of authority related to urban tourism from the government to the municipalities.
  Keywords: Urban tourism, Urban management, Tourism management, Tourism development, Tourism development