فهرست مطالب

هنر مدیریت سبز - سال یکم شماره 2 (تابستان 1401)

نشریه هنر مدیریت سبز
سال یکم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی خاک زند*، کامیاب کیانی صفحات 7-25
  خانه های حیاط دار کلاسیک شهر پکن از یک سبک طراحی خاص به عنوان مبنای طراحی استفاده می کنند، که برای غنی و فقیر اصول اصلی طراحی خانه یکسان است. این سبک طراحی با نام تخصصی سیه یو آن نام برده می شود. خانه های حیاط دار کلاسیک پکن به عنوان یک نوع سبک طراحی، اقامتگاه ‎سنتی و نمادی از هویت، مورد توجه اقشار مختلف مردم پکن قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی شده روابط فضایی موجود در خانه های حیاط دار کلاسیک پکن با جریان های انرژی که اساس طراحی این سبک از خانه ها هستند مورد تحلیل قرار گیرد. این خانه ها به دلیل طراحی خاصی که دارند می توانند الگوی مناسبی برای مسکن سبز باشند، در طراحی این خانه ها توجه ویژه ای به استفاده از مصالح بوم آورد، ارتباط داخل و خارج محیط خانه، مصرف انرژی، ارتباط با طبیعت شده، که از مولفه های مسکن سبز است. نویسندگان در پایان مدلی تفکیک شده از ویژگی های عینی و ذهنی خانه های حیاط دار کلاسیک پکن همراه با مدلی مفهومی از تطبیق بررسی جریان انرژی ‎چی و روابط ‎فضایی ارایه کرده اند که می تواند تاثیر بسزایی در شناخت هر ‎چه بیشتر معماری کلاسیک شهر ‎پکن داشته باشد. این چارچوب به عنوان هویت شکل گیری و نشان دهنده ی رابطهی جریان انرژی ‎چی و زندگی کاربران در محیط خانه های حیاط‎ دار کلاسیک ‎پکن است.
  کلیدواژگان: خانه های حیاط &lrm، دار، خانه کلاسیک پکن، فنگ &lrm، شویی، انرژی&lrm، چی، روابط&lrm، فضایی، ارتباط &lrm، بصری، مسکن سبز
 • پرناز گودرزپروری*، نازنین رحمانی صفحات 27-42
  آنچه موجبات بروز مشکلات زیست محیطی را فراهم نموده، تغییر شکل «رابطه انسان با طبیعت» به «انسان علیه طبیعت» و پیدایش زمینه ی سلطه جویی و بهره برداری بیش ازاندازه و تخریب گرایانه انسان از منابع طبیعی است. اگرچه اقدامات محدودی در سطح بین المللی و ملی در جهت مقابله با بحران زیست محیطی صورت گرفته است؛ ولی این اقدامات، موفقیت مورد انتظار را در برنداشته است. به نظر می رسد توجه ویژه به فرهنگ زیست محیطی آحاد جامعه، بالاخص تلاش در جهت ارتقا فرهنگ زیست محیطی کودکان دبستانی از اهمیت بالایی برخوردار است. این کودکان به لحاظ برخورداری از ویژگی های خاصی چون گذراندن دوره ی دوم تربیت (دوره ی اطاعت و فرمان برداری)، نقش پذیری و تاثیرپذیری بسیار زیاد از محیط اطراف، تثبیت هدف از انجام این پژوهش احساس نیاز و ضرورت طراحی محیطی با رویکرد سبز است. نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی - مقایسه ای و مبتنی بر مطالعه موارد موفق در حوزه گرافیک محیطی سبز انجام شد، نشان می دهد با گرافیک محیطی می توان با آموزشی غیرمستقیم سعی در نهادینه کردن فرهنگ محیط زیستی داشت. مدارس کشور می توانند با حرکت به سمت گرافیک محیطی در قالب مدرسه سبز، ارزش زندگی پایدار را در دانش آموزان نهادینه کنند. دبستان به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای گذران کودکی و هم به دلیل نقش پرورشی می تواند پلی باشد برای آشتی کودک امروز و شهروند فردا با طبیعت ودر عین حال از خود آموزش گیرنده به عنوان بازوی اجرایی فرایند تثبیت فرهنگ زیست محیطی بهره گرفت. مدرسه با گرافیک محیطی زیست محیطی، فضایی پویا برای مشاهده، کشف، تجربه و یادگیری را برای دانش آموزان فراهم می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت سبز، طراحی، گرافیک محیطی، دبستان، مدرسه سبز
 • اکبر دبستانی رفسنجانی* صفحات 43-58

  با گسترش کمی، دانشکده های معماری و شهرسازی، بعد کیفی آن دچار بی توجهی شده است. از طرفی مقالات متعددی به کیفیت آموزش در فضاهای آموزشی دانشکده های معماری پرداخته اند؛ اما در مورد فضاهای جمعی در محیط های داخلی، پیشینه نظری کافی در دست نیست. هدف این پژوهش بررسی مولفه های موثر در طراحی داخلی که نقش اصلی در ارتقای حس مکان و تعلق مکان دانشجویان در مراکز آموزشی را دارند، و هم چنین اولویت بندی این عوامل با هدف بالا بردن تمایل دانشجویان به حضور در فضاهای آموزشی است که موجب بالا رفتن کیفیت آموزش می گردد. روش تحقیق کاربردی-پیمایشی است که در سه مرحله انجام گرفته است. مرحله ی اول بررسی اسناد کتابخانه ای و شناسایی مولفه های شکل دهنده مکان؛ مرحله ی دوم با روش دلفی از 15 متخصص عوامل بین رشته ای جمع بندی شده است. در مرحله بعد پرسشنامه محقق ساخته بین 90 دانشجوی دانشگاه هنر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، توزیع و تکمیل شده است. در این پژوهش، فعالیت انتخابی در لایه اول و چشم انداز و شکلی گیری رویدادهای ساخت در لایه دوم، در بالاترین اولویت های مخاطبان فضاهای جمعی در محیط دانشکده معماری و شهرسازی قرار گرفتند. درنتیجه این پژوهش که حاصل بررسی اولویت ها و اهمیت پارامترهای مرتبط با ابعاد فعالیتی، کالبدی و کیفیتی فضاهای جمعی محیط های داخلی دانشکده بود، مشخص شد که حس مکان تنها محدود به عوامل کالبدی نیست و عوامل کالبدی به همراه عوامل موثر در ارتقای کیفی فضا و بازتعریف فضا برای رخ دادن فعالیت های پویا، سرزنده و اجتماعی، نقش کاراتری در ارتقای حس مکان فضاهای جمعی محیط های داخلی دانشکده معماری و شهرسازی داشته اند.

  کلیدواژگان: حس مکان، فضای جمعی، کیفیت فضایی، طراحی داخلی، فضای آموزشی
 • امیرمسعود نخعی شریف*، هیرو فرکیش صفحات 59-73
  نقد علمی است دیرینه که سالیانی زیاد در زمینه های مختلف به کار گرفته شده است. در طول تاریخ نیز همواره نقد در هر زمینه ای موجب پیشرفت آن بوده است. فلسفه ی هنر، جوهره ی هنر است که هویت اصلی زمینه های مختلف هنر را بیان می کند. معماری نیز مفهوم اصلی خود را توسط فلسفه ی خود بیان می کند. نقد معماری با شیوه های متفاوتی انجام می گیرد؛ یکی از این روش ها که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، فرآیندی بر مبنای فلسفه ی هنراست. هدف این نوشتار، ارایه ی الگویی کارآمد برای نقد معماری بر پایه ی فلسفه ی هنر است. پژوهش حاضر با کمک روش کتابخانه ای و بررسی اسنادی و تحلیل های توصیفی-تفسیری به بررسی منابع حاضر در این حوزه پرداخته و با تحلیل مطالب به دست آمده، نتایج ارایه شده است. بر طبق این مدل نقد معماری باید در چهار مرحله صورت گیرد: 1- گرایش و سبک هنر اثر، 2- تفکر و هدف معمار و دیدگاه عموم درباره ی اثر، 3- مقایسه و 4- نقد اثر و نقد نقد. اساس این مدل نقد، بر پایه نقد فلسفه ی هنر است که با دو رویکرد روان شناختی (طبیعی) که فلسفه ی خود را از خالق و یا هنرمند می گیرد و دیدگاه زمینه ای (فرهنگی) که اثر هنری، ذات و جوهره ی خود را از زمینه و محیط اطراف خود به ارث می برد، بیان می شود. در این مدل نقد، مقایسه جایگاه به سزایی دارد که بدون مقایسه، نقدی صورت نمی پذیرد. نتیجه ی پژوهش موکد آن است که این مدل کارایی استفاده در نقد معماری را دارد.
  کلیدواژگان: معماری، فلسفه، نقد، فلسفه هنر، نقد معماری، مطالعات تطبیقی
 • محمدمیلاد حیدری خلف بادام، بهنود برمایه ور* صفحات 75-86

  با گسترش آگاهی در خصوص ساخت وساز پایدار و افزایش نگرانی های محیط زیستی، حوزه ی جدیدی در مدیریت پروژه با عنوان «مدیریت پروژه ی سبز» شکل گرفته است. مدیریت پروژه ی سبز، به عنوان یک سازمانی جهانی، از طریق متدولوژی ها و استانداردهای مدیریت پروژه ی پایدار، به دنبال سازگارسازی پروژه ها با محیط زیست  در جهت ارتقای پایداری و بازآفرینی سیارات به ویژه کره ی زمین است. یکی از این متدولوژی ها، پی.آر.آی.اس.ام است که با رویکرد مدیریت پروژه و با محوریت توسعه ی پایدار، به شرکت ها امکان می دهد تا ضمن ادغام پایداری در فرآیندهای خود، پروژه های خود را مدیریت کنند و از این طریق اثرات منفی زیست محیطی را کاهش دهند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ارتقای ساخت وساز پایدار در صنعت ساختمان با رویکرد مدیریت پروژه ی سبز از طریق  این متدولوژی به منظور تحقق توسعه ی پایدار است. از این رو، در این پژوهش کاربردی، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی و راهبرد توصیفی-پیمایشی و نیز استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، شش عامل اصلی موثر در ارتقای ساخت وساز پایدار در صنعت ساختمان (تعهد و مسیولیت پذیری، اخلاق و قدرت تصمیم گیری، یکپارچگی و شفافیت (فرآیند های پروژه)، توسعه ی منابع (طبیعی)، تساوی اجتماعی و محیط زیستی و رونق اقتصادی) مشخص و برای هر کدام از آن ها پنج عامل مهم شناسایی و اولویت بندی شد. در این راستا، مهم ترین عوامل موثر، از بین شش عامل اصلی، توسعه ی منابع (طبیعی) و از بین سی عامل فرعی، کارفرما به عنوان حامی مالی، شناخته شد.

  کلیدواژگان: ساخت و ساز پایدار، توسعه پایدار، صنعت ساختمان، مدیریت پروژه سبز، پی.آر.آی.اس.ام
 • سمیه عیدیان* صفحات 81-108
  آرمان گرایی از ویژگی های اصلی بشر و محرک اصلی در زندگی اوست. می توان با شناخت انسان و نیازهای او به معماری مطلوب رسید تا به پایداری انرژی و تولید انرژی پاک، صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش تخریب محیط زیست و سیمای مطلوب شهری و کاهش آلودگی هوا دست یافت. از طریق طراحی های نوین، فناوری های روز، معماری سبز و زیرساخت های جدید و هوشمند مجهز، می توان الگوهای متداول ساخت و ساز و حمل و نقل را بهبود بخشید تا با ایجاد محیطی مطلوب، کیفیت زندگی ارتقاء یابد و با داشتن ساختمان های سبز، پایدار و هوشمند به معماری و شهرسازی پایدار رسید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل آمیخته است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر ساخت شهر پایدار، ضمن مرور مفاهیم مطرح شده در ادبیات نظری شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق، با ترکیب یافته های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های اولیه با 13 نفر متخصص حوزه شهرسازی، معماری و عمران  عوامل موثر بر ساخت شهر پایدار شناسایی شده است. این خصوصیات در 3 دور با روش تحقیق دلفی انجام شد و 5 عامل به دست آمد. در ادامه به منظور شناسایی اولویت تاثیرگذاری 384 پرسش نامه بین اعضای سازمان نظام مهندسی تکمیل شد و با روش تحقیق سلسله مراتبی داده ها بررسی شد. در ادامه به منظور تایید نتیجه، با استفاده از روش تحلیل استنباطی، فرضیان آزمون شد و تاثیر عامل ها بر توسعه پایدار مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد برای رسیدن به ساخت شهر پایدار با استفاده از معماری سبز و فناوری های نوین ساخت و ساز، باید به ترتیب به عوامل ساختمان ها، حمل ونقل، پارک ها و فضاهای سبز، طراحی شهری و فناوری های نوین پرداخته شود و سپس با برنامه ریزی برای این عوامل گام های موثری در راستای توسعه و ساخت شهر پایدار برداشته شود.
  کلیدواژگان: شهر آرمانی و ماندگار، فناوری های نوین ساخت وساز، معماری سبز، توسعه پایدار، حمل ونقل
|
 • Mehdi Khakzand *, Kamyab Kiani Pages 7-25
  Beijing's classic courtyard houses (siheyuan) have come to the attention of various segments of Beijing as a traditional residence and symbol of identity. This study tries to present the history, identity and design philosophy of Beijing Classic Yard Homes. Also, the interpretations and special features of these houses, including special attention to Feng Shui and the flow of qi energy, have been examined. Beijing's classical and traditional architecture has long and ancient roots in the culture and identity of its people. Culture and identity are two important factors in the formation of traditional Beijing architecture, which have been used as design pillars and have attracted the attention of the Beijing people. This study considers the classic Beijing courtyard houses as an identity and cultural feature of this city and tries to introduce as many objective and mental features of traditional Beijing houses as possible. It is based on the Chinese belief in Feng Shui and Qi energy. With a comparative approach, a simulation is performed on the spatial relationships and visual communication in these houses, which further examines the relationship between the energy flow in these houses and the spatial and visual communication, and a new reading Provides Beijing classic backyard houses. At the end, the authors have presented a separate model of the objective and subjective features of the classic Beijing courtyard house, along with a conceptual model of adapting the study of qi energy flow and spatial relationships, which can have a significant impact on understanding as much as possible. Have the classic architecture of Beijing. This framework is formed as an identity and reflects the relationship between qi energy flow and users' lives in the environment of Beijing's classic backyard houses.
  Keywords: Courtyard houses, Beijing Classic House, Feng Shui, Qi energy, space relations, visual communication, Green Housing
 • Parnaz Goodarzparvari *, Nazanin Rahmani Pages 27-42
  What has caused the environmental problems is the transformation of "man's relationship with nature" to "man against nature" and the emergence of domination and over-exploitation and destructive use of natural resources. Although limited measures at the level International and national measures have been taken to deal with the environmental crisis, but the measures have not met the expected success, and it seems that special attention is paid to the environmental culture of individuals, especially efforts to promote the environmental culture of primary school children in terms of enjoyment. Special features such as passing the second period of training (period of obedience and obedience), role-playing and being very influenced by the environment, the consolidation of learning and the formation of behavior and personality, etc. are of great importance, no special priority and program is assigned Is. Many researchers believe that environmental protection is a habit that should be learned from childhood to become a mental belief. Therefore, the purpose of this study is to feel the need and necessity of environmental design with a green approach.Environmental graphics of schools as well as giving importance to the environment, the green approach can play a key role in educating students about the environment. Therefore, with environmental graphics, we can try to institutionalize environmental culture with indirect education, and the country's schools can institutionalize the value of sustainable life in students by moving towards environmental graphics in schools and green schools, Elementary school as one of the most important spaces for childhood and also because of the role of upbringing can be a bridge for reconciling today's child and tomorrow's citizen with nature. The school provides students with a dynamic environment for observation, discovery, experience and learning with environmental graphics.
  Keywords: Green management, Design, environmental graphics, elementary school, green school
 • Akbar Dabestani Rafsanjani * Pages 43-58

  With the slight expansion of the faculties of architecture and urban planning, its qualitative dimension has been neglected. On the other hand, several articles have dealt with the quality of education in the educational spaces of architecture schools, but there is not enough theoretical background about common spaces. The purpose of this study is to investigate the effective components in interior design that play a major role in promoting a sense of place and belonging of students in educational centers, and prioritize these factors to increase students' desire to attend educational spaces that increase the quality of education. The research method is applied-survey which has been done in three stages. First, review the library documents and select the components that form the place; In the second stage, these interdisciplinary factors were summarized by Delphi method from 15 specialists. In the next stage, a researcher-made questionnaire was made among 90 students of the University of Arts who were randomly selected. In this study, selective activity in the first layer and the perspective and formation of construction events in the second layer were among the highest priorities of the audience of collective spaces in the environment of the Faculty of Architecture and Urban Planning. As a result of this study, which was the result of examining the priorities and importance of parameters related to the activity, physical and quality dimensions of collective spaces in the faculty, it was found that the sense of place is not limited to physical factors and physical factors along with effective factors Space for dynamic, lively and social activities will play a more effective role in promoting a sense of place in the collective spaces of the interior of the Faculty of Architecture and Urban Planning.

  Keywords: Sense of Place, Collective Space, Spatial quality, Interior design, Educational space
 • Amirmasood Nakhaiee Sharif *, Hero Farkisch Pages 59-73
  Criticism is a long-standing science that has been used for many years in various fields. Throughout history, criticism in any field has always led to the development of that field. Philosophy of art is the essence of art, which expresses the main identity of each field of art. Architecture also expresses its main concept through its philosophy. To understand and critique an architectural work, one must understand its philosophy. One way of criticizing architecture is to use methods of criticizing the philosophy of art. Philosophy of art is one of the sciences that philosophers have been trying to define for years. In the critique of art philosophy, there are two psychological perspectives that take their philosophy from the creator or the artist and the contextual perspective that the work of art inherits its essence and essence from its context and environment. . Today, Iranian architecture suffers from anonymity, one of the reasons for which is the lack of theoretical foundations for its critique, which has caused every architect to pursue his own style and tendency, without being aware of its mistakes and shortcomings. With the right critique of architecture and the architect can take a step towards resolving the crisis of anonymity. The purpose of this article is to evaluate the feasibility of using both psychological and contextual perspectives in architecture. The present study, with the help of the library method, has examined the existing sources in this field and has reached the hypothetical results by analyzing the obtained materials. The results indicate that architecture accepts the critique of philosophy of art. The most important step in this process is to recognize the architectural work in order to determine the point of view of the critique.
  Keywords: Architecture, Philosophy, Criticism, Philosophy of Art, Architectural Criticism, Comparative Studies
 • Mohammad Milad Heydari Khalaf Badam, Behnod Barmayehvar * Pages 75-86

  With the spread of awareness about sustainable construction and increasing environmental concerns, a new area of project management has emerged called "green project management". Green Project Management (GPM), as a global organization, through sustainable project management methodologies and standards, seeks to adapt projects to the environment to promote sustainability and regeneration of planets, especially the Earth. One of these methodologies is PRISM, which with a project management approach and focus on sustainable development, allows companies to integrate sustainability in their processes, manage their projects and thus reduce the negative environmental impact.The main purpose of this study is to identify and prioritize the factors affecting the promotion of sustainable construction in the construction industry with a green project management approach through PRISM methodology in order to achieve sustainable development. Therefore, in this applied research, research data were collected and analyzed through library and field methods and descriptive-survey strategy as well as the use of interview and questionnaire tools.Based on the research findings, six main factors influencing the promotion of sustainable construction in the building industry (commitment and responsibility, ethics and decision-making power, integrity and transparency (project processes), resource development (natural), social and environmental equality and economic prosperity) and for each of them, five important factors were identified and prioritized. In this regard, the most important effective factors, among the six main factors, the development of resources (natural) and among the thirty sub-factors, the employer as the sponsor was identified. Keywords: Sustainable construction, Building industry, Green project management, PRISM methodology

  Keywords: Sustainable construction, Sustainable development, Building industry, Green project management, PRISM
 • Somaieh Eidian * Pages 81-108
  In reviewing the categories discussed in the theoretical literature, including theoretical foundations and research background, using a combination of findings from library studies and conducting initial interviews, the list of factors affecting the sustainable city in 102 cases identified after reviewing the opinion of experts in the first group 4 Dimensions of parks and green spaces, urban design, transportation and buildings were achieved, which in the second group of experts, the dimension of "new technologies in the city" was achieved.In fact, due to the quantitative aggregation of opinions, it was selected in this study. These characteristics were then upgraded to 5 factors during the Delphi stages, which were confirmed as factors of sustainable urban construction.In this study, first, the required data were evaluated and analyzed after classification and extraction using statistical methods applying survey methods and through combined techniques (interview and questionnaire), according to the statistical population of experts,. To hypothesize the impact of known variables on the sustainable city by the statistical community of engineers and explain the extent of their impact.The results show that in order to achieve the construction of a sustainable and ideal city for sustainable development with the help of green architecture and new construction technologies, according to the combined analysis conducted in this study, the factors of buildings, transportation, parks and Green spaces, urban design and new technologies should be addressed and then effective steps should be taken towards the development and construction of a sustainable and ideal city by planning for these factors. The other finding of this research goes on step dipper and investigates sub-criteria of these five elements and their influence on sustainable city.
  Keywords: a Sustainable, Ideal City, Modern Construction Technologies, green architecture, Sustainable development, Logestics