فهرست مطالب

قبسات - پیاپی 108 (تابستان 1402)

فصلنامه قبسات
پیاپی 108 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی عسگری یزدی، سهیلا پیروزوند صفحات 5-25

  در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به دیدگاه آلبر کامو مبنی بر معنادارنبودن و پوچی زندگی پرداخته‏ایم. وی بر این باور است که خدا و جهان ماورایی وجود ندارد و همچنین دلیلی برای حضور انسان در این جهان و معنای ازپیش‏تعیین‏شده‏ای برای زندگی انسان وجود ندارد و انسان برای رهایی از این پوچی باید ارزش‏هایی را برای خود جعل کند. برخی از نقدهای وارد بر کامو عبارت‏اند از اینکه منحصرکردن دایره معرفت بر امور تجربی از طریق تجربه قابل اثبات نیست. انسان به دلیل محصوربودن در عالم ماده، توانایی تدوین برنامه جامع را برای زندگی‏اش ندارد. نبود معیاری ثابت برای جعل ارزش‏ها سبب نقدناپذیری ارزش‏ها و بسته‏شدن قضاوت و داوری می‏شود.

  کلیدواژگان: انسان، آلبر کامو، جعل ارزش، پوچی زندگی
 • حمیدرضا شاکرین* صفحات 27-50
  از جمله مباحث مهم دین شناختی، مسیله منشا دین و راز پایایی و مانایی آن است. ریچارد داوکینز زیست شناس فرگشتی معاصر دین را محصول جانبی تصادفی در فرایند تکامل زیستی به شمار آورده است. در این نگاه دین در پرتو انحراف و کج روی از چیزهای دیگری پدید آمده که آنها بر خلاف دین، به خودی خود ارزش بقا دارند. او کوشیده است آنچه را که دین می تواند برون داد جانبی آنها تلقی شود، برشمارد و تبیینی از پیوند دین با آنها ارایه کند. مقاله پیش رو بر آن است با مراجعه به آثار داوکینز، تقریر و تبیین او در این زمینه را بررسی کرده، در بوته سنجش گذارد. حاصل مطلب این است که تبیین‏های وی افزون بر برخی اشکالات عام و فراگیر، هر یک به اشکالات خاصی نیز مبتلا بوده و از تبیین دین و ارایه تصویری علمی و اعتمادپذیر از منشا آن ناتوان است.
  کلیدواژگان: دین، منشا دین، اسپندرل، محصول جانبی، داوکینز
 • سید محمدعلی دیباجی صفحات 51-66

  در دهه ‏های اخیر قبل از افول ستاره فلسفه دین تحلیلی در قرن بیست ویک میلادی ادبیات فلسفه دین با این چالش مهم مواجه شد که فلسفه‏ ورزی در باب دین منحصر به سنت فلسفی تحلیلی نیست و در نظام ‏های فلسفی دیگر هم وجود دارد. در این صورت تفاوت آن با دیگر نظام ها چیست؟ پاسخی که مقاله به آن رسیده است، این است که در فلسفه تحلیلی اصل با پرسشگری در باب مسیحیت است و این پرسشگری در اغلب موارد منجر به تعلیق جواب یا خدشه در معرفت ‎مندی باورهای دین می‎شود. در مقاله این موضوع  بحث می‎شود که پرسشگری تمام فعالیت فلسفی نیست و صدق معنای فلسفه ورزی در باب دین آنجاست که ما به یک تعبیر فلسفی از یک عقیده دینی دست یابیم. از سوی دیگر در نظام هایی مثل حکمت اسلامی، در پی پرسش، تعبیری از آموزه و عقاید اسلام عرضه می‎شود که در آن سازگاری درونی، عقل ‏محوری و حقانیت دینی مفروض است و دنبال می‎شود. نوع دین و نظام فلسفی در اینجا بسیار تعیین کننده است. البته این دو نوع رویکرد، تفاوت نظام ‏مند داشته، تضاد بنیادی با یکدیگر ندارند؛ اما در مسیله تمامیت با یکدیگر متفاوت ‏اند.

  کلیدواژگان: فلسفه دین، فلسفه تحلیلی، پرسشگری، حکمت اسلامی، فلسفه قاره ای
 • عبدالحمید واسطی صفحات 67-92

  مطرح‏شدن چگونگی دست یابی به «علم دینی» و «علوم انسانی اسلامی» و ناکارآمدی یا ناکافی‏بودن استناد به تک‏گزاره ها در ادله نقلی برای حل مسایل مطرح در علوم انسانی، سبب توجه به ضرورت تدوین روش برای اکتشاف «نظریه ها» با ابتنا بر قرآن و روایات شد. «رویکرد شبکه ای» بستری برای پاسخ به این ضرورت است. رویکرد شبکه ای تلاشی برای کشف حداکثری متغیرهای مرتبط با یک موضوع و دقیق سازی روابط میان آنهاست تا بتوان از برایند این روابط به یک اثر مطلوب نایل شد. از سوی دیگر نظریه ها بر اساس نوع روابط میان متغیرهای مرتبط با یکدیگر که برایند آنها منجر به یک اثر بشود، شکل می گیرند و به همین دلیل می توانند عهده دار تبیین و پیش بینی شوند. در نظریه های پیچیده نیاز به استفاده از منطق سیستم ها و رویکرد شبکه ای است که مبتنی بر تعریف حداقل 25 نوع رابطه اصلی است و تعیین این روابط گسترده، سبب شکل گیری «هستان شناسی» در موضوع مورد نظر می شود که زیرساختی برای استفاده از «هوش مصنوعی» برای پردازش های جدید در موضوع مورد نظر و دست یابی به نتایج جدید است. در این مقاله این روابط ارایه شده و تلاش شده است با استفاده از آنها قسمتی از آنتولوژی موجود در آیه «ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین» به عنوان مطالعه موردی، اکتشاف گردد.

  کلیدواژگان: تفسیر قرآن، رویکرد شبکه ای، روش تفسیر، آنتولوژی، هوش مصنوعی
 • محمدرضا کریمی والا*، روح الله نصیری اطهر صفحات 93-112

  از مسایل اساسی نفس‏شناسی فلسفی در راستای تبیین چگونگی تعلق نفس به بدن، حشر نفس و حقیقت ابدان دنیوی و اخروی است. ملاصدرا بر مبنای حرکت جوهری استکمالی نفس، نفس را وجودی متسع در مراتب ادراکی معرفی می‏کند و نفسیت نفس را در تعلق به بدنی می‏داند که از سنخ ادراک بوده و حایز حیات ذاتی و متغایر با بدن عنصری است که ذاتا میت بوده و با مشارکت ماده تحقق می‏یابد و با علم حصولی و وساطت موجود مجرد حاضر نزد نفس قابل درک می‏باشد. از منظر ملاصدرا نفس تا زمانی که برای انجام افعال در حیات دنیوی به بدن مادی اشتغال دارد، آثار مرتبه خیالی نفس، توان ظهور و بروز ندارد؛ اما وقتی این اشتغال تضعیف یا مرتفع شود، بدن اخروی که حاصل تظاهرات قوه خیال و متناسب با ملکات نفسانی است، به صورت متغیر و متبدل، تحقق عینی می‏یابد. نوشتار پیش رو با شیوه اسنادی-تحلیلی در صدد وانمایی ابدان عنصری و ادراکی بر اساس آرای ملاصدرا و بر مبنای تعابیر آیات و روایات در حالات اخروی نفس انسانی است تا هم‏راستایی این دو منظر به‏روشنی نمایان شود و درنتیجه معلوم شود آنچه در شرع راجع به ابدان بیان شده، درواقع مراتب مختلف از یک حقیقت است که از بدن عنصری شروع شده و به مراتب اخروی می‏رسد و مراتب فرامادی آن بر اساس وجود ادراکی نفس تبیین می‏گردد.

  کلیدواژگان: آیات و روایات، ملاصدرا، نفس، بدن عنصری، ابدان ادراکی
 • محمد صفر جبریئلی، محمدعلی جبرئیلی صفحات 113-134

  سید جمال الدین اسدآبادی (1254-1314ق) متفکر و اندیشمند مسلمان شیعی که در پی انحطاط علم، فرهنگ و تمدن مسلمانان در قرن‎های اخیر به دنبال چاره جویی و ارایه راه حل برای برون رفت از  وضعیت موجود بود. او با اعتقاد به مبانی فکری تشیع دوازده امامی، برخورداری اسلام از یک نظام کامل و جامع، همبستگی دین و سیاست و توجه بیش از پیش به ابعاد اجتماعی دین اسلام  به مبارزه با استبداد و استعمار در دو جبهه داخلی و خارجی همت گماشت و بر خلاف دیدگا‎ه‏های سکولاریسم و علمانیت، تاکید فراوانی بر حکومت دینی داشت. او با معرفی دو الگوی «خلافت اسلامی» برای اهل سنت و «ولایت فقیه» برای شیعیان به ویژه ایران از مبانی، ارکان، شرایط ویژگی ها و اهداف آن سخن گفت. نوشتار حاضر با استناد به آثار او به تبیین و تحلیل مبانی فکری و دیدگاه های او درباره حکومت دینی پرداخته و نقش تاثیرگذار او در تاسیس حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را نشان داده است.

  کلیدواژگان: سیدجمال الدین، حکومت، حکومت دینی، ولایت فقیه
 • محمدحسین نائیجی، معصومه سلطانی* صفحات 135-166

  تثبیت رابطه حق -سبحانه و تعالی- با ماسوا نیازمند تبیینی هماهنگ با بیان وحیانی است. آیه 72 سوره احزاب معرف امانت الهیه ای است که انسان به رغم ظلومیت و جهولیت حامل آن است. چیستی این امانت با رویکردهای مختلف روایی کلامی معرفتی تحلیل شده است؛ مفسران پیش از صدرالمتالهین احتمالاتی در این زمینه مطرح کرده‏اند؛ اما از دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی همه آنها در حد حدس و گمان بوده و ملاحظاتی بر آنها وارد است؛ زیرا در همه آنها معنای امانت و تحفظ بر آن در بازگرداندن سالم آن به صاحبش مغفول مانده است. هدف این نوشتار نقض اقوال نادرست و تبیین حقیقت امانت الهیه بر اساس مبانی حکمت متعالیه است. طبق تحلیل معرفتی قرآنی، امانت الهیه ولایت الهیه رسول خدا ص و امیرمومنان ع یا کمال مرتبه عبودیت است و قوه ظلومیت وجهولیت انسانی بستر افاضه عدل و علم است و معنای مدحی دارد؛ گرچه در تحلیلی دیگر خالی از معنای مذمتی نیست. حمل امانت مذکور مبدا و اساس تمام کمالات و تجسم عینی همه خیرات و تمثل تمامی کمالات انسانی است. نتیجه این مقاله مبدا و مبنای تمام مطالعات در حوزه فلسفه دین است. روش توصیف و تحلیل داده ها کتابخانه ای-اسنادی است.

  کلیدواژگان: عرضه، حقیقت امانت الهی، انسان کامل، ولایت الهیه، صدرالمتالهین، علامه طباطبایی
 • حمیده مختاری صفحات 167-189

  خداباوران در مسیله دعا با چالش هایی از جمله چالش های اخلاقی مواجه اند. ناسازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و مسیله دعا این گونه قابل بیان است: خداوند خیر محض، قادر مطلق و دارای کمال اخلاقی است و باید هر خیری را که سبب بهبود زندگی انسان شود، عطا کند و اگر چنین نکند، خلاف کمال اخلاقی عمل کرده است. پس کمال اخلاقی خداوند دلالت دارد که دعا کارآمد نیست و اگر در مواقعی خداوند از عطای خیری دریغ کند، این امر ناسازگار با کمال اخلاقی خداوند است. روشن است به وضوح این امر با دیدگاه اکثر خداباوران و با ادعای متون اصلی سنت های دینی که بر کارآمدی دعا تاکید می کنند، در تعارض است. در مقاله کنونی به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا کمال اخلاقی خداوند به عنوان یکی از صفات الهی با امکان کارآمدی دعا سازگار است؟ آیا کمال اخلاقی خداوند این اجازه را می دهد که تامین برخی نیازهای انسانی منوط به دعا شود؟ آیا خداوندی که دارای کمال اخلاقی است، می تواند برخی دعاها را مستجاب نکند؟ اگر به سبب دعانکردن یا به سبب عدم استجابت دعا رنج و شری متوجه انسانی شود، آیا بروز چنین موقعیتی با کمال اخلاقی همخوان است؟ خواهیم دید هیچ یک از موقعیت های مطرح در پرسش های گذشته سبب خدشه بر کمال اخلاقی خداوند نخواهند بود. بر این اساس مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ناسازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و مسیله دعا می پردازد. به این منظور نخست به انتقادهای بیسینگر که متوجه مسیله کمال اخلاقی خداوند در دعاست، پرداخته می شود؛ آن گاه تلاش می شود ناسازگاری میان کمال اخلاقی خداوند و مسیله دعا نسبت به آنچه بیسینگر گفت، گسترش یابد و به آنها پاسخ داده شود. با همین هدف چهار اشکال دیگر در نسبت کمال اخلاقی خداوند و مسیله دعا ارایه و طرح شده است.

  کلیدواژگان: خداوند، دعا، استجابت دعا، کمال اخلاقی
|
 • Ali Asgariyazdi, Soheila Piroozvand Pages 5-25

  In this article, we have used a descriptive and analytical method to discuss Albert Camus' view that life is meaningless and purposeless. He believes that there is no God and the otherworldly world, and that there is no reason for human presence in this world and a predetermined meaning for human life, and that man must forge values ​​for himself in order to get rid of this meaninglessness and meaninglessness. . There are criticisms of Camus's view, some of which are that limiting the realm of knowledge to empirical matters cannot be proved by experience; Due to being confined to the material world, man is not able to formulate a comprehensive plan for his life. The lack of a fixed standard for creating values ​​makes values ​​uncritical and impossible to judge.

  Keywords: Man, Albert Camus, Creating value, meaninglessness of life
 • Hamidreza Shakerin * Pages 27-50
  Studying the basis of origination and persistence of religion is an important issue in the scientific study of religion.  Richard Dawkinz, the contemporary evolutionary biologist, however, introduces religion as an accidental by-product of evolution. According to this view, religion is not however, an adaptive object, rather is produced by misfunction of the other adaptive ones. Dawkinz has tried to find the adaptive objects wich religion may be made of, and explain the relation between them and religion. The present issue is to study and evaluate this idea. The conclusion is that the above mentioned explanation of religion is affected by some general and special objections. Therefor it is not able to deliver a reliable scientific explanation of religion.
  Keywords: Religion, basis of religion, spandrel, by-product, Richard Dawkinz
 • Seyeed MohammadAli Dibaji Pages 51-66

  In recent decades, before the decline of the star of analytical philosophy of religion in the 21st century, the philosophy of religion faced the important challenge that philosophizing about religion is not exclusive to the analytical philosophy and exists in other philosophical systems as well. In this case, what is the difference between it and other systems? The answer that the article has reached is that in analytical philosophy, the principle is with questioning about the Christian religion, and this questioning in most cases leads to the suspension of the answer or damage to the knowledge of religious beliefs. In this article, it is discussed that questioning is not all philosophical activity and the truth of the meaning of philosophizing about religion is when we reach a philosophical interpretation of an opinion. On the other hand, in systems such as Islamic philosophy, after questioning, an interpretation of Islamic teaching and beliefs is presented, in which internal consistency, rationality, and religious truthfulness are assumed and followed. The type of religion and philosophical system is very decisive here. Of course, these two types of approaches have systematic differences and do not fundamentally contradict each other, but they differ from each other in the issue of completeness.

  Keywords: Philosophy of Religion, Analytical Philosophy, Questioning, Islamic philosophy, Continental Philosophy
 • Abdolhamid Vaseti Pages 67-92

  The introduction of how to achieve to “religious science” and “Islamic humanities”, and the inefficiency or inadequacy of relying on single propositions in narrative evidence to solve the problems raised in humanities, is the reason for paying attention to the necessity of developing a method for the discovery of “theories” with emphasis on Quran and hadiths. The “network approach” is a platform to answer this necessity. The network approach is an attempt to discover the maximum number of variables related to a subject and clarify the relationships between them so that a desired effect can be achieved from the results of these relationships. On the other hand, theories are formed based on the type of relationships between variables related to each other that their results lead to an effect for this reason they can be responsible for explaining and predicting. In complex theories, it is necessary to use the logic of systems and the network approach, which is based on the definition of at least 25 types of main relationships, and the determination of these extensive relationships causes the formation of “ontology” in the subject in question, which is an infrastructure for using “artificial intelligence” for new processes in the subject and achieving new results. In this article, these relationships are presented and an attempt has been made to explore a part of the anthology contained in the verse “This Book, there is no doubt in it, is a guide to those who guardas” as case study using them.

  Keywords: Interpretation of the Qur'an, Network Approach, method of interpretation, ontology, artificial intelligence
 • MohammadReza Karimivala *, Ruhollah Nasiri Athar Pages 93-112

  One of the basic issues of philosophical psychology in the direction of explaining how the soul belongs to the body, is the resurrection of the soul and the truth of worldly and hereafter bodies. Based on the substantial perfection motion of soul, Mullā Ṣadrā introduces the soul as an expanded being in the levels of perception and considers the being soul of soul as belonging to a body that is a part of perception and has an inherent life and is different from a material body that is dead by nature and with the participation of matter is realized and can be understood through acquiring science and the mediation of the immaterial being present to the soul. From Mullā Ṣadrā’s point of view, as long as the soul is occupied with the material body to perform actions in the worldly life, the effects of the imaginary degree of the soul cannot appear and manifest; But when this preoccupation is weakened or lifted, the otherworldly body, which is the result of the manifestation of the power of imagination and corresponds to the sensual properties, will be objectively realized. This article, with a documentary-analytical method, aims to show the material and perceptive bodies based on Mullā Ṣadrā’s opinions and based on the interpretations of verses and narrations in the afterlife states of the human soul, so that the alignment of these two views can be clearly seen. As a result, it becomes clear that what is stated in the Sharia about bodies is actually different degrees of the same truth, which starts from the material body and reaches the otherworldly levels, and its immaterial degrees are explained based on the perceptual existence of the soul.

  Keywords: Verses, hadiths, Mullā Ṣadrā, soul, Material body, Perceptive bodies
 • Mohammad Safar Jebraili, MohammadAli Jebraili Pages 113-134

  Sayyid Jamāl ad-Dīn Asadābādī (1838-1897) a Shia Muslim thinker who, following the decline of Muslim science, culture and civilization in recent centuries, was looking for a solution to get out of the existing situation. He believed in the intellectual foundations of Shia The Twelve Imams, Islam's possession of a complete and comprehensive system, the solidarity of religion and politics, and paying more attention to the social aspects of Islam, emphasized the fight against tyranny and colonialism on both internal and external fronts, and contrary to the views of secularism, he emphasized a lot on religious rgovernment. By introducing the two models of "Islamic caliphate" for the Sunnis and “Velâyat-e Faqih” for the Shiites, especially Iran, he talked about its foundations, elements, conditions, characteristics and goals. This article, referring to his works, explains and analyzes his intellectual foundations and views on religious government and has shown his influential role in the establishment of religious government based on Velâyat-e Faqih.

  Keywords: Sayyid Jamāl, Government, Religious Government, Velâyat-e Faqih
 • MohammadHosein Naeiji, Masoumeh Soltani * Pages 135-166

  Establishing the relationship between God and all other than God requires an explanation in harmony with the revelation. The seventy-second verse of Surah Al-Ahzab is an introduction to the Divine trust that man, despite the most unjust and ignorance, bears it. The nature of this trust has been analyzed by epistemological theological narration methods. The commentators before Mullā Ṣadrā have raised possibilities in this field, but from the point of view of Mullā Ṣadrā and Allameh Tabataba'i, all of them are only conjectures and there are have some complications, because in all of them, the meaning of trust and preservation of it, in returning it safely to its owner, has been neglected. The purpose of this article is to refute false statements and clarify the Divine trust based on the foundations of transcendental philosophy. According to the Qur'anic epistemic analysis, Divine trust is the Divine guardianship (Velâyat-e Elahi) of the Holy Prophet and the Amir al-Mu'minin or the perfection of the order of servitude, and the human power of the most unjust and ignorance is the basis of the spread of justice and knowledge, and it has a praiseworthy meaning, although in another analysis it is not free from a reprehensible meaning. The aforementioned trust is the origin and basis of all perfections and the objective embodiment of all good and the representation of all human perfections. The result of this article is the origin and basis of all studies in the field of religious philosophy. The method of describing and analyzing data is a document library.

  Keywords: Presentation, the Divine Trust, Perfect Man, Divine Guardianship, Mullā Ṣadrā, Allameh Tabataba'i
 • Hamideh Mokhtari Pages 167-189

  Theists are facing challenges in the matter of prayer, including moral challenges. The inconsistency between God's moral perfection and the prayer can be expressed as follows: God is pure Good, Powerful, and has moral perfection, and He must grant every good that improves human life, and if He does not do so, He has acted against moral perfection. Therefore, God's moral perfection implies that prayer is not effective, and if God withholds a good gift at times, this is inconsistent with God's moral perfection. It is clear that this is in conflict with the view of most theists and with the claims of the main texts of religious traditions that emphasize the efficacy of prayer. In this article, we are looking for answers to these questions: Is the moral perfection of God as one of the divine attributes compatible with the possibility of the efficacy of prayer? Does God's moral perfection allow that the provision of some human needs depends on prayer? Can God, who has moral perfection, not answer some prayers? If suffering and evil happen to a person due to not praying or due to the unanswered prayer, is such a situation compatible with moral perfection? We will see that none of the situations raised in the previous questions will harm God's moral perfection. Based on this, this article investigates the incompatibility between God's moral perfection and the prayer using a descriptive-analytical method. For this purpose, first, Basinger's criticisms, which focus on the issue of God's moral perfection in prayer, are discussed; then the incompatibility between God's moral perfection and the prayer will be tried to expand and respond to what Basinger said. For this purpose, four other complications have been presented and proposed in relation to God's moral perfection and the prayer.

  Keywords: God, prayer, Answering Prayer, Moral Perfection