فهرست مطالب

پژوهش های علوم تاریخی - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1402)

نشریه پژوهش های علوم تاریخی
سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 33، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید اسدپور، فرج الله احمدی*، حسین اسکندری صفحات 1-21
  راه ها در گذر زمان از عوامل و زمینه های اساسی در توسعه کشورها بوده اند و از آن ها به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصادی ملت ها یاد شده است. تاکید مورخان و پژوهشگران به طور عمده بر نقش های اقتصادی، سیاسی و نظامی راه ها بوده و بیشتر پژوهش های صورت گرفته درمورد راه ها، درباره این موضوعات است. خلیج فارس نیز از این قاعده مستثنا نیست. این در حالی است که خلیج فارس به عنوان یک شاهراه تجاری، نقش اساسی و پررنگی در زمینه فرهنگ نیز ایفا کرده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که خلیج فارس چه نقشی در بازنشر فرهنگ و سنت های ایرانی تا پایان دوره صفویه در مشرق زمین داشته است. به نظر می رسد جاذبه فرهنگ ایرانی و گسترش تجارت مبتنی بر تسامح و تساهل بازرگانان ایرانی و مسافرت های مبلغان مذهبی و معنوی و دیگر گروه های ایرانی که از طریق خلیج فارس شکل گرفتند، زمینه ساز استقرار جوامع ایرانی در فراسوی مرزهای ایرانی و گسترش فرهنگ ایرانی شد. این مسیله در قالب موضوعاتی مانند زبان فارسی، آداب و رسوم و همچنین هنر و معماری ایرانی متبلور شده است. در این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، ایران، مشرق زمین، زبان فارسی، هنر، معماری
 • حمید حاجیان پور*، خلیل صالحی صفحات 23-43
  تجارت بین المللی در قرن شانزدهم میلادی شاهد تغییرات ژرفی بود که شکل گیری کمپانی های تجاری و کشف راه های دریایی جدید را می توان از مصادیق بارز آن دانست. یکی از نخستین کمپانی هایی که در این قرن موجودیت یافت و توانست راه دریایی جدیدی را به تجارت بین المللی بگنجاند، کمپانی مسکوی بود. این کمپانی همچنین موفق شد نخستین مناسبات تجاری و دیپلماتیک مستقیم میان انگلستان و ایران را از مسیر دریاهای شمالی و روسیه منعقد کند. اما بعد از دو دهه فعالیت کمپانی در ایران عصر صفوی، این موسسه بازرگانی از ادامه فعالیت های تجاری در ایران صرف نظر کرد و جوامع تجاری انگلستان، ارتباط با ایران را از مسیرهای دیگری پیگیری کردند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسیله است که چرا کمپانی انگلیسی مسکوی از استمرار تجارت با ایران از طریق دریایی شمال و روسیه صرف نظر کرد و چه عواملی در اتخاذ چنین تصمیمی موثر بودند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی علل قطع روابط تجاری میان ایران و انگلستان در نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی برای برهه ای از زمان است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مناسبات سیاسی میان دولت های صفوی، عثمانی، روسیه و انگلستان با یکدیگر و نتایج ناشی از آن مانند جنگ ها، صلح ها، رقابت ها و تیرگی روابط میان آن دولت ها تاثیرات سویی بر عملکرد کمپانی گذاشت. شرایط جغرافیایی و امنیتی حاکم بر مسیر مورد استفاده کمپانی نیز موانع عدیده ای را بر سر راه بازرگانان انگلیسی ایجاد می کرد. علاوه بر عوامل مذکور، تجار انگلیسی پس از پشت سرگذاشتن این مشکلات و سختی ها، خود را با رقبای کهنه کار و پرتجربه ای مانند ترک ها، ونیزی ها و ارامنه در بازارهای ایران مواجه می دیدند. مجموع این موانع مدیران کمپانی مسکوی در لندن را به ترک تجارت با ایران از طریق راه های شمالی متقاعد کرد.
  کلیدواژگان: کمپانی مسکوی، صفویه، انگلستان، ایوان مخوف، تجارت خارجی، روسیه
 • احمد بازماندگان خمیری* صفحات 45-70
  دریای پارس در طول تاریخ همواره یکی از مسیرهای ارتباطی مناطق اقتصادی شرق و غرب آسیا به حساب آمده است. این دریا با تسهیل انتقال کالا، حلقه اتصال تجارت این ناحیه بود و خود جزیی از این مناسبات قلمداد می شد که در حاشیه اقتصاد اقیانوس هند قرار داشت. با برآمدن ملوک هرموز، این نقش همچنان ادامه پیدا کرد، اما ماهیت روابط تغییر یافت و خود به منطقه اقتصادی مستقلی تبدیل شد؛ به طوری ‎که از اقیانوس هند استقلال یافت و به تعبیر والرشتاینی، از منطقه نیمه پیرامونی به مرکز تبدیل شد؛ چرا و چگونه این تغییر و تبدیل رخ داد؟ امرای هرموز چگونه این تغییر را ایجاد کردند؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی، به این پرسش ها پاسخ می دهد و چگونگی این دگرگونی را بازمی نمایاند. پژوهش حاضر نشان داد امرای هرموز با درک درستی از مناسبات و اهمیت دریای پارس کوشیدند از ابزارهای دردسترس برای تشکیل یک حوزه مستقل استفاده کنند و تا حدودی در دستیابی به اهدافشان موفق بودند. برخلاف دیدگاه طرفداران والرشتاین، سیاست و تمرکز قدرت سیاسی، عامل اصلی شکل گیری جهان اقتصاد دریای پارس بود. این عامل خود را در دو شکل اتحادیه تجار و تسلط بر مسیرهای دریایی نشان داد.
  کلیدواژگان: دریای پارس، هرموز، جهان اقتصادی، هند، تجارت
 • حسن رستمی*، مسعود بیات صفحات 71-92
  بحران نان در عصر قاجار، با اهداف و برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارتباط مستقیمی داشت. ولایت خمسه با مرکزیت زنجان از نقاط مهم تولید و عرضه غلات بود؛ اما در سال های مشروطیت تا اواخر قاجار، با سختی های فراوانی مواجه شد. در این مقطع به رغم سال های کمی بارش، غلات به میزان مورد نیاز در منطقه تولید می شد؛ اما نان به دست مردم نمی رسید یا با قیمت بالا و به سختی عرضه می گردید. آن چه مشخص است، نقش و جایگاه عناصر و گروه های مختلف در این موضوع بی تاثیر نبود. بنابراین مسیله پژوهش این است که دخالت ها و سیاست های عناصر و گروه های نفوذ در بحران نان منطقه خمسه چگونه بود؟ و چه پیامدها و نتایجی به دنبال داشت؟ به نظر می رسد با فرمان ناصرالدین شاه نسبت به فروش اراضی خالصه، طبقه بالا زمین های فراوانی به دست آوردند. از سوی دیگر با نبود قشون دایمی و قانون دقیق در زمینه نظامی گری، برخی از گروه های شهری از اصنافی مانند خبازان وارد رسته های نظامی شدند که با احتکار و گران فروشی، بحران های متعددی را در خمسه به وجود آوردند. در سال های مشروطه و پس از آن، با توجه به ضعف دولت و احتمال همکاری خوانین زمین دار و قشون خمسه با عمال محمدعلی شاه مخلوع و حضور کارگزاران ضعیف، موانع و مشکلات ادامه یافت. این مسیله با ورود قوای خارجی و بروز جنگ جهانی اول به قحطی و مرگ عده ای از مردم انجامید. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع اصیل و اسناد، به شیوه توصیفی- تبیینی موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: نان، زنجان، قاجاریه، خوانین، خبازان، قدرت های خارجی
 • شهرزاد محمدی آئین، علی اکبر جعفری*، علی اکبر کجباف صفحات 93-126

  شرایط اقلیمی نامناسب و بحران های طبیعی از مهم ترین مخاطراتی است که زندگی روستاییان و موجودیت روستاها را در معرض تهدیدهای مختلف قرار می دهد. مرگ ومیر انسان ها و احشام، تخریب خانه ها و شبکه آب های زیرزمینی، ازبین رفتن محصولات و کمبود مواد غذایی، فقر، بیکاری و مهاجرت، نمونه این تهدیدها است. بررسی اسناد و گزارش های موجود از دوره پهلوی نشان می دهد از میان مخاطرات طبیعی در استان اصفهان، سه بحران خشکسالی، سیل و آفات گیاهی بیشترین تاثیر منفی را در روستاها داشته است. براین اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و اسنادی به این سوال پاسخ می دهد که چرا روستاییان استان اصفهان دوره پهلوی در رویارویی با بحران های طبیعی، روستاها را ترک می کردند. هدف پژوهش، تحلیل آثار بحران های خشکسالی، سیل و آفات نباتی بر وضعیت روستاییان استان اصفهان در دوره پهلوی (1304-1357) است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیامدهای حوادث مزبور از جمله ناپایداری اقتصاد کشاورزی، بیکاری و فقر، بر زندگی روستاییان استان اصفهان در دوره پهلوی تاثیر نهاد. کمبود اعتبارات عمرانی روستایی و بخش کشاورزی، نبود نیروی انسانی متخصص در برنامه ریزی روستایی و آشنا با مدیریت بحران، تمرکزگرایی و فراهم نبودن فرصت شغلی در روستاها نیز اثرات زیان آور این عوامل را تقویت می کرد. درنتیجه روستاییان فقیر با توجه به ازدست دادن حداقل امکانات زندگی خویش، راه حلی جز مهاجرت نمی یافتند و این پدیده پیوسته روبه رشد بود. تمرکز بر یک موضوع اجتماعی در مقطعی از تاریخ گذشته استان اصفهان با استفاده از اسناد نویافته و بررسی و تحلیل داده های موجود در این دسته از منابع، نشانگر نوآوری موضوع است.

  کلیدواژگان: بحران های طبیعی، روستا، توسعه، مهاجرت، دوره پهلوی
 • سورنا فیروزی*، محمدامین سعادتمهر صفحات 127-153

  تاختن دو نیروی پرجمعیت نظامی به سرزمین های مانیا، اورارتو، ماد و آشور، یکی از رخدادهای مهم منطقه آسیای غربی در نیمه نخست هزاره یکم پیش از میلاد است که بازتاب آن، هم در نبشته های هم زمان با آن آشوریان دیده می شود و هم در نوشته های بعدی نویسندگان یونانی زبان. اینکه این مردمان از چه جمعیتی و با چه تباری بوده اند، موضوعاتی است که به آن ها پرداخته شده است. پژوهش پیش رو ضمن بررسی این نکته ها، به این مسیله می پردازد که شناخت آشوری ها و بعدها توصیف پارسیان از هویت گیمری برآمده از چه نگرشی بوده و بر چه پایه هایی ایجاد شده اند. مطالعه کنونی نشان می دهد دو اصطلاح «اومن-مند/ ماند/ مندو» و «ارین-مند/ ماند/ مندو» در هزاره نخست پیش از میلاد، به طور ویژه هم حامل نام تباری مادی ها و هم ذهنیت حاکم نزد شاهان و کاتبان درباری بوده است، همچنین هدف از بیان آن، خطاب کردن اختصاصی مادی ها بوده که البته در کنار آن ها، صورت ها و آوای دیگر نیز در متون به کار رفته است. اینکه در هزاره یادشده، نام مند برای نخستین بار برای سرزمین مادی ها به کار برده شده، نکته بنیادینی است که از آن یاد شده است. این مقاله نشان می دهد توصیف دو فرمانروای گیمری در متون اسرحدون و آشوربانیپال با نام یادشده، نه به منظور تعلق آنان به جمعیت مند، بلکه اولا در سطح فرهنگ آشوری ندانستن فرهنگ جمعیت های غرب فلات و دوم، انتساب نامشان به برخی از دشمنان برای تحقیرشان بوده است. این مسیله، هم برای نام آن نام ها و هم برای نام گوتی بارها دیده شده است.

  کلیدواژگان: گیمری، ماد، اومن-مند، ارین-مند، آشور
|
 • Hamid Asadpour, Farajollah Ahmadi *, Hossein Eskandari Pages 1-21
  Over time, roads have been identified as the vital economic arteries of nations, as they have been one of the fundamental factors and domains in the development of nations. The majority of the research conducted on roads focuses on the economic, political, and military functions of roads, as do most historians and researchers. The Persian Gulf does not deviate from this norm. In addition to its function as a trade corridor, the Persian Gulf has also played a fundamental and important role in the realm of culture. This study endeavors to answer the fundamental question of what impact the Persian Gulf has had on the evolution of Iranian culture and customs. It appears that the expansion of trade based on the tolerance of Iranian merchants and the travels of religious and spiritual missionaries and other Iranian groups formed through the Persian Gulf paved the way for the formation of Iranian communities outside of Iran's borders and the spread of Iranian culture. This issue crystallizes into topics including Persian language, customs, and Iranian art and architecture. This topic has been investigated using library resources and a descriptive analyticmethod.
  Keywords: Persian Gulf, Iran, East of the Earth, Persian language, Art, Architecture
 • Hamid Hajianpour *, Khalil Salehi Pages 23-43
  In the 16th century, international trade underwent profound changes, the establishment of trade corporations and new trade routes being among the most significant proofs and evidence. The Muscovy Company was one of the first companies to successfully explore and incorporate a new marine route into international trade. It was also able to initiate the first direct commercial and diplomatic relations between England and Iran through the northern seas and Russia. However, after twenty years of business work in Safavid Iran, it ceased its commercial activities in Iran and English commerce. This paper investigates the causes that prompted Muscovy Company to discontinue trade with Iran via the northern seas with Russia, as well as the effective factors that led to this decision. This paper employs a descriptive-analytical approach based on library sources to investigate the reasons for the temporary break in commercial relations between England and Iran in the second half of the 16th century. Our research indicates that the political relations between the Safavid, Ottoman, Russian, and English governments, as well as the ensuing wars and peace, competition, and hostile relations, negatively impacted the company's operations. The geographical and security conditions that dominated the company's route created numerous obstacles for the business of the English merchandise. In addition to overcoming these obstacles, they had to compete with ancient and experienced Turks, Armenians, and Venetians on the Iranian market. The aforementioned impediments persuaded the London-based leaders of the Muscovy Company to abandon trade with Iran via the northern routes.
  Keywords: Muscovy Company, the Safavid, England, Ivan the Terrible, Foreign Trade, Russia
 • Ahmad Bazmandegan Khamiri * Pages 45-70
  Throughout its history, the Pars Sea has been regarded as one of the communication routes between East and West Asian economic regions. By facilitating the transfer of goods, this sea served as the trade link between this region, and it was regarded a part of these connections, which were situated at the edge of the economy of the Indian Ocean. This role persisted with the rise of Hormuz, but the nature and structure of relationships changed. At this point, the Persian Sea itself became an independent economic region and acquired some independence from the Indian Ocean; according to Wallerstein, it shifted from a semi-peripheral to a central position. Currently, the Pars Tavantes Sea should establish a balanced and reciprocal relationship with other global sectors. Why and how did this transformation occur? How did the authorities of Hormuz effect this transformation? This article attempts to address these questions using a descriptive-analytical approach and a historical perspective in order to pave the way for this transformation. This research revealed that Hormuz rulers, with a correct comprehension of the ties and significance of the Persian Sea, attempted to use the available tools to establish an independent domain, with varying degrees of success. Traditional trade sea routes and trade hubs in the Persian Sea were among these instruments. This research also revealed that, contrary to the belief of Wallerstein's supporters, who in their studies of the economic worlds of other regions did not identify political concentration as one of their characteristics, politics and the concentration of political power were the most influential factors in the formation of the Persian Sea's economic world. By establishing political power and destroying other independent commercial centers, the kings of Hormuz were able to transform the Persian Sea into a separate economic realm.
  Keywords: Persian sea, Hormuz, economic world, India, trade
 • Hasan Rostami *, Masood Bayat Pages 71-92
  The crisis of bread in the Qajar era was directly linked to social, economic and political goals and programs. Khamseh province with central Zanjan was one of the most important points of production and distribution of cereals; But in the constitutional years until the late Qajar, it was very difficult. At this time, despite the few years of rainfall, cereals were produced as needed in the region; But the bread didn’t get to the people or was offered at a high price and barely. What is clear was that the role and position of different elders and groups in this regard was not ineffective. So the issue of research is what was the interference and policies of the elders and groups of influence in the Khamseh bread crisis? And what were the consequences and results? It Seems that with Naser al-Din Shah’s decree regarding the sale of Governmental lands, the upper class got a lot of land, On the other hand, with the absence of permanent army and precise law on militarization, some urban groups, such as the bakers, entered the military, which created numerous crises in Khamseh with hoarding and expensive. In the constitutional years and after, due to the weakness of the government and the possibility of cooperation between the landowners and the army of Khamsa with the agents of the deposed Shah Muhammad Ali and the presence of weak agents, the obstacles and problems continued. This led to the famine and death of some people with the arrival of foreign forces and the revelation of World War I.  The present study, using the original sources and documents, examines the subject in a descriptive-explanatory way.
  Keywords: Bread, Zanjan, Qajarieh, grandee, bakers, Foreign Power
 • Shahrzad Mohammadi Aeen, Aliakbar Jafari *, AliAkbar Kajbaf Pages 93-126

  Unsuitable climatic conditions and natural crises are among the most important dangers that expose the lives of villagers and the existence of villages to various threats. The death of humans and animals, destruction of houses and underground water network, loss of crops and lack of food, poverty, unemployment and migration are examples of these threats. Examining the available documents and reports from the Pahlavi period shows that among the natural hazards in Isfahan province, drought, flood and plant pests had the most negative impact on the villages. Based on this, the present research aims to answer this question with a descriptive-analytical method and based on the information obtained from library and documentary sources. Why did the villagers of Isfahan province leave the villages during the Pahlavi period in the face of natural crises? The aim of  the research is to analyze the effects of drought, flood and plant pests on the condition of the villagers of Isfahan province during the Pahlavi period. The results of the research show that the consequences of the aforementioned events, including the instability of the agricultural economy, unemployment and poverty, greatly affected the lives of the villagers of Isfahan province during the Pahlavi period. The lack of rural construction credits and the agricultural sector, lack of specialized human resources in rural planning and informed with crisis management, the concentration and lack of employment opportunities in the villages also strengthened the harmful effects of these factors. As a result, poor villagers had no choice but to migrate due to the loss of minimum living facilities, and this phenomenon was constantly growing. Focus on a social issue at a point in the past history of Isfahan province using newly found documents and review and analyze the data available in this category of sources, it indicates the novelty of the subject.

  Keywords: natural crises, Village, Development, Migration, Pahlavi period
 • Sorena Firouzi *, MuhammadAmin Saadat Mehr Pages 127-153

  In the first half of the first millennium BCE, the invasion to Manai, Urartu, Media, and Assyria by two large military forces was one of the most significant events in the West Asian region. This invasion is reflected in both the inscriptions of the Assyrian court and the texts of later Greek authors. This is significant because with the arrival of these emerging groups, new cultural materials infiltrated the conquered territory, and the previously established border equations were disrupted. Concerns have been expressed regarding the population from which these invaders originated, their ethnicity, and their cultural background. While examining these aspects, leading research also addresses where Assyrian cognition and later Persian descriptions of Gimeri/Cimmerian identity originated and how they were created. The present study shows that the two terms “umman-man-da / ma-an-da / man-du” and “ÈRIM/N-man-da / ma-an-da / man-du” in the first millennium BC, in particular, carry both the Medes identity and the prevailing mentality among the kings and court scribes, its expression was specific to the Medes, which, of course, along with them, other forms and sounds have also been used in the mentioned texts. The fact that the name manda was first applied to the land of the Medes in the mentioned millennium is a fundamental point that is discussed in this article.

  Keywords: Cimmerian, Scythian. Medes, Umman-manda, ERIN-manda, Assyria