فهرست مطالب

نشریه امنیت ملی
پیاپی 48 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید رسولی*، محسن اسلامی، نرگس مرتضائی صفحات 9-34
  در دهه های اخیر، جهان بیش از پیش شاهد اثرگذاری عامل ژیوپلیتیک بر محیط بین الملل بوده است. زیرا ژیوپلیتیک می‎تواند راهبردهای سیاست خارجی کشورها را تعیین کرده و با شناسایی محدودیت ها و امکانات موجود در فضای جغرافیایی کشور، زمینه دستیابی به اهداف سیاسی، قدرت و امنیت کشور را فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت خاصی که ازلحاظ ژیوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا دارد، از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس، این پژوهش باهدف تبیین فرصت های ژیوپلیتیکی مولد قدرت و امنیت پایدار ایران در منطقه غرب آسیا، درصدد پاسخگویی به این پرسش است، که وزن ژیوپلیتیک ایران در معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا چگونه ارزیابی می شود؟ روش شناسی پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد، داده ها و اطلاعات موردنیاز را به روش کتابخانه ای و از طریق دستیابی به منابعی مانند کتاب، مقاله و گزارش های پژوهشی فراهم و گردآوری نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر ژیوپلیتیک (به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار در شکل دهی معادلات امنیتی ایران) و دو متغیر ژیوکالچر و ژیواکونومیک (به عنوان دو مولفه از اندیشه های ژیوپلیتیکی) می‎توانند به عنوان متغیرهای میانی، نقش آفرینی کرده و سه ضلع اصلی معادلات امنیتی قدرت ایران را در غرب آسیا شکل دهند. نتایج پژوهش نشان داده است که عامل ژیوپلیتیک به عنوان یک متغیر کهن، همچنان  می تواند برای جمهوری اسلامی ایران امنیت ساز بوده و معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، ژئوکالچر، امنیت و منطقه غرب آسیا
 • کاظم سام دلیری، محمداقبال علی اصغری، علی نقی طالبی، محمدرضا دارا*، رضا صفری صفحات 35-61

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل، رویکردهای ایالات متحده آمریکا در طول چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مساله ارتباط ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، ماهیت موضوع از منظر هزینه های چالش و سازش و همچنین فرصت ها و تهدیدات مربوط به ارتباطات بین این دو، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته است، بنابراین از آنجا که این پژوهش در راستای کمک به درک صحیح درخصوص رابطه ایران و آمریکا انجام می شود، پژوهشی کاربردی- بنیادی است و از آنجایی که، رویکردهای آمریکا در چهار دهه مقابله با جمهوری اسلامی ایران را تبیین می نماید، پژوهش توسعه ای است.یافته های تحقیق نشان می دهد، ایالات متحده آمریکا در قالب بکارگیری سه رویکرد قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند، هر آنچه در توان داشته است را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بکار برده است و شواهد موجود حاکی از این واقعیت است که پس از انقلاب اسلامی ایران، اقدامات آمریکا به دفعات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته است.هچنین نتیجه بررسی رویکردهای تقابلی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه راهبردهای جمهوری خواهان و دمکرات ها، نشان می دهد که دشمنی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، محدود به دولت های مختلف و یا به صورت کلی تر محدود به جمهوری خواهان یا دمکرات ها نیست، بلکه متوجه کلیت نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است

  کلیدواژگان: ایران، آمریکا، قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند
 • سید حسن عقیلی، محمدجواد رمضانی* صفحات 63-85

  در این مقاله سعی شده است نقش سرویس های اطلاعاتی در اعلام هشدار اولیه بحران های سیاسی، تشدید و حل و فصل آنها مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله استدلال می کند که در این دنیا با پیچیدگی و به هم پیوستگی فزاینده ی سرویس های اطلاعاتی ممکن است پیش بینی بحران و نتایج محتمل آن برای سیاستگذاران مهیا نباشد، اما احتمال کمک سرویس های اطلاعاتی به سیاستگذاران در درک موقعیت بحرانی، غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی متصور است چراکه پیچیدگی آن طیف گسترده ای از نتایج محتمل را در بر می گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است و به این نتیجه می رسد که طی ادوار زمانی مختلف نقش سرویس های اطلاعاتی در مدیریت بحران به ویژه با ظهور و گسترش دنیای وب تکامل گسترده ای یافته و رویداد های پیش بینی نشده می توانند از طریق دنیای کاملا شبکه بندی شده با پیامدهای فاجعه بار و همینطور رویداد های کم اهمیت به حیطه یک بحران تشدید شده انعکاس پیدا کنند. از این رو، نیاز مبرم به روش جدیدی برای حمایت از سیستم اطلاعاتی برای سیاست گذاران درگیر بحران وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرویس اطلاعاتی، بحران، مدیریت، شبکه وب
 • محمدرضا کریمی قهرودی*، رضا کشاورز، محمدرضا موحدی صفت، محمود صالح اصفهانی صفحات 87-112

  امروزه با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، زیرساخت ها و سامانه های اطلاعاتی مراکز دفاعی نیز بر بستر فناوری اطلاعات بنا نهاده شده است ؛ به-طوری که در اثر غفلت و کوتاهی در مراقبت از شبکه، احتمال از دست رفتن اطلاعات و دارایی ها متصور خواهد بود؛ برای اینکه پاسخ گویی به رخدادهای پیش آمده در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد، راه اندازی یک تیم پاسخ گویی رایانه ای در مراکز دفاعی امری ضروری است؛ به-طوری که در یک بستر قابل اطمینان بتوان شبکه را کنترل نمود و حملات و نفوذهای غیرمجاز را تشخیص داد و در کم ترین زمان ممکن با ارتباط بهینه بین اجزاء، سرعت پاسخ گویی را بالا برد؛ از طرفی حفظ سلسله مراتبی و چابکی و استفاده از سامانه های بلادرنگ از تمایزات این تیم نسبت به تیم های غیردفاعی است؛ در این تحقیق با اتکاء به روش کتابخانه ای، داده های مورد نیاز استخراج شد و با نظر خبرگان حوزه دفاع سایبری، سوالاتی تنظیم و در بین 65 نفر از خبرگان جامعه هدف توزیع گردید؛ نتایج این تحلیل با استفاده از نرم افزار spss، به عنوان نتایج تحقیق ارایه شدو برای مرکز فرماندهی، مدل هماهنگ کننده و برای لایه های پایین تر، مدل ترکیبی(توزیع شده و متمرکز) پیشنهاد شد؛ همچنین نحوه تعاملات، خدمات و سرویس ها، میزان اختیارات، روش گزارش گیری و چارت سازمانی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مدل، رخداد، تیم پاسخ گویی فوریتی رایانه ای، مراکز دفاعی، سلسله مراتبی
 • منظر احمدی، ابراهیم متقی*، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 113-136

  مبارزه با فساد اداری و سلامت بورکراتیک به عنوان مسیله ای حیاتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد. بستر و مامن فساد اداری، اداره امور دولتی است و از جمله اینکه در وزارت صنعت ، معدن و تجارت به دلیل نقشی که در نظام اقتصادی کشور دارد وجود سلامت بورکراتیک و شناخت عوامل موثر بر آن دارای اهمیت است. از این رو هدف اصلی بررسی عوامل موثر بر فساد سازمانی با نگرش به سلامت بورکراتیک است و کلیه کارکنان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان جامعه آماری (1100 نفر)، تعداد حجم نمونه 285 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss 23 انجام شده است.در نتیجه تحقیق، مهمترین عوامل موثر بر سلامت اداری که منجر به کاهش فساد اداری در بخش معدن وزارت متبوع می گردند عبارتند از نظارت کارآمد، شایسته سالاری در انتصابات، مسیولیت پذیری کارکنان، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی کارکنان، وجود سیستم پاداش و مجازات عادلانه، تامین معیشتی کارکنان، عدم پاسخگویی به بهره برداران. این عوامل 4/21 درصد از متغیر وابسته (سلامت بورکراتیک) را تبیین می کنند. میزان تاثیرگذاری این عوامل در افزایش سلامت بورکراتیک و کاهش فساد اداری 4/21 درصد می باشد که باید مورد توجه مسیولان و برنامه ریزان در این حوزه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فساد، فساد اداری، سلامت بوروکراتیک
 • شهریار بیژنی، محمد طالبی*، محمدحسن انتظاری، محمود صالح اصفهانی صفحات 137-154

  تهدیدات امنیت سایبری در دنیا نظیر دسترسی غیرمجاز به شبکه یا هک کردن، فیشینگ ، کلاهبرداری ایمیلی، هرز نامه نویسی و تروریسم سایبری باعث وارد آوردن خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری به سازمان ها شده اند. تصمیم گیرندگان در سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که کلیه سیستم های شرکت خود، از آخرین استانداردهای امنیت سایبری پیروی می کنند. امروزه پاسخ به این سوال که در حال حاضر امنیت سازمان در چه جایگاهی قرار دارد، خود یک چالش اساسی است. . به همین خاطر بایستی به صورت مدون و برنامه ریزی شده، سیر ارتقاء سطح کمی و کیفی امنیت سازمان را مشخص و تبیین نمود. از این روی اندازه گیری میزان رشد و بلوغ امنیت سایبری در سازمان نیز چالش بعدی است. ضرورت این اندازه گیری، ما را به سمت بهره برداری از یک الگو سوق می دهد. در این پژوهش با کمک نرم افزارهای تحلیلی smartPLS و SPSS یک مدل مفهومی بلوغ امنیت سایبری برای اپراتورهای مخابراتی معرفی شده که با آن می توان سطح امنیت سایبری سازمان را اندازه گیری و مشخص نمود. مدل مذکور شامل 4 بعد، 18 مولفه، و 99 شاخص، بوده که پنج مولفه جدید مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل معماری و فرایند، عدم قطعیت، مدیریت ذی نفعان، مدیریت چرخه عمر، و فناوری های نوظهور نیز شناسایی و در الگوی بلوغ امنیت سایبری پیشنهادی جانمایی گردیده اند.

  کلیدواژگان: امنیت سایبری، الگوی بلوغ، اپراتور مخابراتی
 • علیرضا کیقبادی*، علی اصغر جعفری صفحات 155-178

  رسانه ‏ها در دنیای امروز جایگاه ویژه و منحصر به فردی در مدیریت افکار عمومی دارند به طوری که نظام‏ های سیاسی تلاش می‏ کنند از رسانه‏ ها برای هدایت و مهندسی ارزش‏ها و نگرش های جامع استفاده کنند. در واقع رسانه ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت تغییر و تحولات اجتماعی به شمار می آیند و به واسطه این کارکرد مهم، تاثیر مستقیمی در انسجام ملی و در نهایت افزایش قدرت نرم کشورها می‏ گذارند. هدف از انجام این پژوهش این است که نقش رسانه ملی را در مدیریت تغییرات اجتماعی واکاوی وتبیین کند بر این اساس، فرضیه اصلی پژوهش این است که نقش رسانه ملی مبتنی بر پیش بینی و پیش تدبیری و با بهره گیری از آموزه های اسلامی ایرانی موجب مدیریت تغییرات اجتماعی خواهد شد. برای پاسخگویی به مساله تحقیق از روش آمیخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران حوزه های رسانه و ارتباطات، جامعه شناسی و علوم اجتماعی تشکیل داده اند.که از پرسشنامه نیزبه عنوان تکنیک جمع آوری داده ها استفاده شده است ضمن اینکه برای آزمون روایی و پایایی گویه های پرسشنامه از دیدگاه کارشناسان، انجام پیش آزمون و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری این پژوهش،نشان می دهد که نقش رسانه ملی بر مدیریت تغییرات اجتماعی تعیین کننده بوده و تاثیر مثبت دارد و با الهام از آموزه های اسلامی ایرانی موجب ارتقاء و افزایش قدرت نرم کشور خواهد شد.

  کلیدواژگان: افکار عمومی، رسانه ملی، قدرت نرم، مدیریت تغییرات اجتماعی
 • کاظم سام دلیری، محمدرضا خسروی، بهمن رحیمی، منوچهر شریفی* صفحات 179-196

  «نفوذ» یکی از راهبردهای اعمال قدرت است که در اعصار قدیم در اشکال سخت و نیمه سخت و در عصر جدید در قالب نرم از سوی کشوری علیه کشور دیگر یا از جانب شخصی بر روی شخص دیگر اعمال می گردد. در این مقاله محققین با هدف بررسی نفوذ سیاسی آمریکا در دوره پهلوی برآنند تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مدل کیفی با رویکرد تبیین گری اختیار عاقلانه و ساختاری- علی، محورها و مصداق های نفوذ سیاسی آمریکا در دوره پهلوی مبتنی بر اسناد و مدارک متقن را مورد توجه و مداقه قرار دهند.بررسی ساختار سیاسی دوره پهلوی نشان می دهد آمریکا برای نفوذ در حوزه سیاسی این دوره به جهت ساختار حکومت استبدادی که عمده قدرت در اختیار حاکم است لذا تمرکز خود را با اولویت یک بر قدرت اول سیاسی کشور (شاه) و سپس بر قدرت دوم سیاسی کشور (دولت مردان عالی پهلوی) نموده و با نفوذ و تسلط بر این دو محور اهداف و منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا را تامین می نماید.

  کلیدواژگان: آمریکا، پهلوی، نفوذ، نفوذ سیاسی
|
 • Majid Rasouli *, Mohsen Eslami, Narges Mortezaei Pages 9-34
  In recent decades, changes and developments in the international arena in various forms have provided the grounds for the growing dependence of countries on each other. In such a way that this dependence has made it very difficult to achieve national interests and security without active and powerful acting and role-playing resulting from a realistically foreign policy in the regional and global arena. Whereas the adoption of an effective foreign policy in order to create sustainable security depends on recognizing the influencing factors on the foreign policy of countries; Therefore, efforts should strengthen these mentioned factors to achieve national goals and create security. On this basis, among the security maker factors, geopolitical factors is one of the most important and influential factor, because geopolitics can determine the foreign policy strategies of countries and by identifying the limitations and facilities in the geographical space of the country, can provide achievement grounds to political goals, power and security of the country. The main purpose of this study is to explain the geopolitical opportunities that generate power and sustainable security for Iran in the region of Southwest Asia. This study seeks to answer the question of how is Iran's geopolitical weight evaluated in the security equations of the of Southwest Asia region? Methodology governing the present study, which has a descriptive-analytical nature, Based on the theory of Barry Buzan's regional security complex, it is based on the assumption that the geopolitical variable (as the main influential factor in shaping Iran's security equations)
  Keywords: geopolitics, geoeconomy, geoculture, security, the West Asian region
 • Kazem Samdeliri, MohammadEghbal Aliasghari, Ali Naghi Talebi, MohammadReza Dara *, Reza Safari Darreie Pages 35-61

  The main purpose of this study is to examine and analyze the approaches of the United States of America to confront the Islamic Republic of Iran during the four decades of the Islamic Revolution. The analysis of the research findings shows that the United States has used everything it could to confront the Islamic Republic of Iran in the form of three approaches of hard power, soft power and smart power, and it can be seen that in the post-revolutionary period, US actions It has endangered the national security of the Islamic Republic of Iran.Examining the US confrontational approaches against the Islamic Republic of Iran and comparing the strategies of Republicans and Democrats, it is clear that the US enmity with the Islamic Republic of Iran is not limited to this or that government and to Republicans or Democrats in general, but to the entire US political system. It is against the Islamic Republic of Iran. In this study, while examining the dimensions of the relationship with the United States, the nature of the issue has been explained in terms of the cost of challenges and compromises, as well as the opportunities and threats of communication with the United States. It is a applied-fundamental research, and since we intend to explain the US approaches in the fourteen decades of confrontation and challenge with the Islamic Republic of Iran, it will be a developmental research.

  Keywords: Iran, The united states, Hard Power, Soft Power, Smart Power
 • Seyed Hasan Aqili, Mohammadjavad Ramezani * Pages 63-85

  This article tries to examine the role of intelligence services in announcing the initial warning of political crises, their intensification and resolution. This article argues that in this world, with the increasing complexity and interconnectedness of intelligence services, crisis forecasting and its likely consequences may not be available to policymakers, but the potential for intelligence services to help policymakers understand critical, uncertain and It is unpredictable because its complexity encompasses a wide range of possible outcomes. This research has been done with a qualitative approach and with a descriptive-analytical method and library study tools and concludes that the role of intelligence services in crisis management has evolved over different periods of time, especially with the emergence and expansion of the web world. And unforeseen events can be reflected in an intensified crisis through a fully networked world with catastrophic consequences, as well as trivial events. Hence, there is an urgent need for a new way of supporting the information system for policymakers in crisis.

  Keywords: Intelligence service, Crisis, management, web network
 • MOHAMMADREZA KARIMI GHOHROODI *, Reza Keshavarz, MohammadReza Movahedi Sefat, Mahmoud Salehe Esfahani Pages 87-112

  Today, with the growth and development of information technology, the infrastructure and information systems of defense sectors are also built on the basis of information technology; In such a way that due to negligence and failure to take care of the network, the possibility of loss of information and assets will be imagined; In order to respond to incidents in the shortest possible time, it is necessary to set up a Ict response team in defense centers; So that the network can be controlled in a reliable platform and unauthorized attacks and intrusions can be detected and the response speed can be increased in the shortest possible time with optimal communication between components; On the other hand, maintaining hierarchy and agility and using real-time systems is one of the distinctions of this team compared to non-defensive teams; In this research, by relying on the library method, the required data was extracted, and with the opinion of experts in the field of cyber defense, questions were prepared and distributed among 65 experts of the target community; The results of this analysis using spss software were presented as research results and a coordinating model was proposed for the command center and a hybrid model (distributed and centralized) was proposed for the lower layers; Also, the manner of interactions, services, the amount of authority, the method of reporting, and the organizational chart were presented

  Keywords: Model, incident, emergency response team, defense sectors hierarchy
 • Manzar Ahmadi, Ebrahim Motaghi *, Alireza Mohsenitabrizi Pages 113-136

  Bureaucratic health and the fight against corruption is a vital issue in many developing countries, including Iran. The bedrock of corruption is the administration of government affairs and in the Ministry of Industry, Mines and Trade, due to its role in the country's economic system, the existence of bureaucratic health and knowledge of the factors affecting it is important. Therefore, the main purpose is to study the factors affecting bureaucratic health and all employees and managers of this ministry as a statistical population (1100 people). The sample size was 285 people and simple random sampling method was used. Data analysis was performed in the form of descriptive and inferential statistics from of SPSS 23 software. As a result of research, that the most important factors affecting administrative health that lead to reducing corruption in the mining sector of the Ministry mentioned are: efficient supervision, meritocracy in appointments, staff accountability, organizational justice, organizational trust, satisfaction Job, Employees 'organizational commitment, Existence of fair reward and punishment system, Employees' livelihood, Lack of accountability to exploiters. these factors explain a total of 21.4% of the dependent variable, (bureaucratic health), At Overall the effectiveness of these factors in increasing bureaucratic health and reducing corruption is 21.4%, which should be considered by Officials and planners, be placed in this area.

  Keywords: Corruption, Administrative corruption, Bureaucratic Health
 • Shahriar Bijani, Mohammad Talebi *, MohammadHassan Entezari, Mahmoud Salehesfahani Pages 137-154

  the need for a cyber security maturity model of telecom operators will be inevitable. In this regard, Firstly, 350 indicators were extracted from about 100 theoretical literatures. Secondly, all components of 17 security maturity models like: C2M2, CySAFE, COBIT-IS, Forrester, etc were studied and 16 common components of those are ranked.The 350 extracted indicators were then mapped in the 16 components. About 40 indicators were not included in these components. So 5 new components (as innovation of proposed model), were added and the remaining 40 indicators located in those, as follows: Architecture and process, emerging technologies, stakeholder management, life cycle management, uncertainty.Thirdly, 4 widely used security maturity models in ICT businesses were selected. Then, component / indicators of the proposed maturity model were mapped on the 4 selected models to be sure the correspondence of each of the components/ indicators of the proposed model with 4 selected maturity models ones. In addition, by reviewing the theoretical literature and field and library studies, 4 dimensions include: human, process, technology, and data, and 5 maturity levels were selected for proposed model. Finally, a total of 4 dimensions, 18 components, 99 indicators, and 5 maturity levels were obtained as proposed model.

  Keywords: Maturity Model, Cyber Security, Telecom Operator
 • Alireza Keyghobadi *, AliAsghar Jafary Pages 155-178

  In today's world, the media have a special and unique place in the management of public opinion, so that political systems try to use the media to guide and engineer comprehensive values and attitudes. In fact, the media is one of the most important tools for managing social change and transformations, and due to this important function, have a direct impact on national cohesion and ultimately increase the soft power of countries. The purpose of this study is to understand the role of national media. Analyze and explain in the management of social change. Accordingly, the main hypothesis of the research is that the role of the national media based on prediction and foresight and using Islamic-Iranian teachings will lead to the management of social change. To answer this question, mix methods have been used. The statistical population of this study consists of experts in the fields of media and communication, sociology and social sciences. To test the validity and reliability of the questionnaire items from the perspective of experts, pre-test and also calculation of Cronbach's alpha (0.80) has been used. The data collection tool was a questionnaire and reference to documents. The results of statistical tests of this study show that the role of national media on the management of social change is decisive and has a positive effect and inspired by Islamic-Iranian teachings will promote and increase the soft power of the country

  Keywords: Public opinion, IRIB, soft power, social change management
 • Kazem Sam Deliri, Mohammadreza Khosravi, Bahman Rahimi, Manochehr Sharifi * Pages 179-196

  "Influence" is one of the strategies of exercising power that is exercised in ancient times in hard and semi-hard forms and in the new age in soft form by one country against another or from one person to another. In this article, with the aim of examining American political influence in the Pahlavi period, researchers intend to use a descriptive-analytical research method based on a qualitative model with a rational and structural-causal explanatory approach to the axes and examples of American political influence in the Pahlavi period. Examine sound documents.An examination of the political structure of the Pahlavi period shows that the United States, in order to influence the political sphere of this period, due to the structure of the authoritarian government in which the main power is in power, therefore focuses first on the first political power of the country (Shah) and then on the second political power. The country (the government of the great Pahlavi men) and by influencing and dominating these two axes, it will achieve the goals and interests of the United States in the West Asian region.

  Keywords: America, Pahlavi, Influence, political influence