فهرست مطالب

مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری - پیاپی 50 (پاییز 1402)

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری
پیاپی 50 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید کامران یگانگی*، سهیلا خان محمدی صفحات 11-36

  این پژوهش با هدف ارزیابی بلوغ مدیریت اطلاعات یک سازمان با رویکرد نوآورانه در مواجهه با شرایط اضطراری بوده و با معرفی نرم افزارهای سیستم های اطلاعاتی تحت وب به ارایه اطلاعاتی به مدیران بحران در سطوح و فعالیتهای مختلف می پردازد تا بخشی از مسایل مربوط به عدم هماهنگی هایی که در هنگام بحران وجود دارد را حل نمایند. کشورهایی که قدمت زیادی در بحث مدیریت بحران و استفاده از سیستمهای اطلاعاتی دارند در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و جهان سوم پیشرفت چشمگیری داشته اند.تجارب تلخ حاصل از بحرانهای پیش آمده در سالهای اخیر  بیانگر آن است که پیشگیری و مهار بحرانها ، قبل از هر چیز مستلزم اتخاذ تصمیمات موثر بر اساس اطلاعات صحیح و ساختاریافته است که به سرعت و با سهولت در دسترس تصمیم گیرندگان قرار می گیرد لذا امروزه مقوله مدیریت بحران به کمک نوآوری های تکنولوژیکی با تاکید بیشتری مورد توجه قرار گرفته است.از کاربردهای سیستمهای اطلاعاتی , مدل سازی حوادث و شبیه سازی آنها می باشد که با استفاده از آنها امکان پیش بینی حوادث و بررسی تبعات آنها امکان پذیر می گردد چون در بسیاری از موارد رویدادها و اتفاقات, معلول تعامل صدها متغیر و فاکتور می باشد که بهترین ابزار تحلیل و پیش بینی ,سیستمهای پردازش تبادلات می باشند که قادرند به صورت خودکار و هوشمندانه هزاران متغیر (علت و معلول) را با هم مقایسه کرده و با محاسبات دقیق یک تصویر و برداشت کلی بدست داده که کمک موثری به تحلیل گران خواهد بود.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مدیریت ریسک، پیشگیری، فن آوری های نوین
 • مهرداد تیموری، جمال بیگی*، فاطمه احدی صفحات 37-62

  با شیوع بحران کرونا به جهت پیشگیری و مبارزه با این بیماری، نیازمند اتخاذ تدابیر و دستورالعمل هایی در جهت رعایت حق بر امنیت جامعه و در کنار آن، رعایت حق بر سلامت زندانیان در نظام عدالت کیفری شد. هدف از پژوهش بررسی جلوه های تعارض این دو حق و تاثیر آن در مدیریت بحران کرونا است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. در تنظیم پژوهش، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج از منابع و متون بوده است. یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر آن است که اعطای مرخصی های طولانی مدت و استفاده بیش تر از نهادهای ارفاقی کیفری در دوران شیوع بحران کرونا، باعث به وجود آمدن تعارض های حق بر امنیت جامعه با حق بر سلامت زندانیان، ازجمله افزایش مسیولیت نیروی پلیس، کاهش احساس امنیت در بین شهروندان ناکرده بزه و تغییر نرخ جرایم در جامعه خواهد گردید که این امر در مدیریت بحران نیز تاثیر خواهد داشت. هم چنین، در شرایط عادی هر دو حق جزء حقوق بنیادین بشری هستند و در کنار یکدیگر قرار می گیرند و نمی توان حقی را بر دیگری در اولویت قرارداد؛ اما در مواقع بحرانی ازجمله بحران کرونا به نظر می رسد که حق بر امنیت جامعه بر حق بر سلامت زندانیان اولویت داشته باشد؛ زیرا ازلحاظ کمیت حق بر سلامت معدود زندانیان در مقابل حق بر امنیت جامعه اکثریت جامعه قرار دارد.

  کلیدواژگان: حق بر امنیت، حق بر سلامت، وضعیت اضطراری، مدیریت بحران، بحران کرونا
 • بررسی امنیت فضای سایبری و مهندسی ایمنی در سیستم ها و زیرسیستم های شبکه حمل و نقل ریلی (مطالعه موردی: راه آهن منطقه ای ایتالیا)
  پژمان صالحی*، مهران خلج، داود جعفری صفحات 37-62

  مطالعه پیشینه حملات سایبری به شبکه های رایانه ای و سامانه های حمل ونقل ریلی، آسیب پذیری این سیستم ها را در مقابل تهدیدهای احتمالی نفوذ گران و هکرها نشان می دهد. طی سال های اخیر روش های اجرایی و دستورالعمل های متعددی برای ارتقای سطح امنیت سامانه های حمل ونقل ریلی در برابر ریسک های موجود در فضای مجازی طراحی و مستند شده است. تکثر و تنوع در دامنه شمول این اسناد، اهمیت و ضرورت امنیت و ایمنی را در برابر حملات فزاینده و پیچیده سایبری نشان می دهد. در این راستا بازار فن آوری های جدید و خدمات نوآورانه ی امنیتی در این حوزه از صنعت،رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد بااین حال مخاطرات فضای تبادل اطلاعات در شبکه های رایانه ای صنعت حمل ونقل ریلی همچنان یکی از مهم ترین چالش های این عرصه محسوب می شود. لذا در این مطالعه به منظور شناسایی تهدیدهای محیطی و کسب آگاهی در خصوص نقاط آسیب پذیری سیستم های حمل ونقل ریلی در برابر حملات سایبری از یک نمونه موردی که شامل نقض ساختار ایمنی تسهیلات حیاتی است، استفاده شده است. در صنعت حمل ونقل ریلی، مجموعه ی نرم افزارها و سخت افزارهای نصب شده در قطار و تجهیزات کنار ریلی با عنوان سامانه «فیزیکی - سایبری» شناخته می شود که این مطالعه کوشیده است نقاط آسیب پذیری آن ها را از طریق آنالیز ریسک ها بررسی نماید.ازاین رو برای مطالعه موردی تحقیق حاضر از یک درخت "حمله - خطا" استفاده شده است که می تواند امکان تحلیل ریسک های امنیتی و ایمنی را در شبکه ریلی به صورت یکپارچه فراهم نماید. برخی نتایج این تحقیق نشان می دهد که مخاطرات امنیتی در شبکه ریلی دارای اهمیتی برابر با ریسک های ایمنی است و لذا یکپارچگی منسجم میان امنیت و ایمنی ریلی امنیت را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: امنیت سایبری، مهندسی ایمنی، حمل ونقل ریلی، تاب آوری، نفوذ گری
 • حسن قاضی* صفحات 87-111
  پیشرفتهای اخیر در علوم رایانه، شبکه و مخابرات فرصت های جدیدی برای به کارگیری شبیه سازی و بازی به عنوان ابزاری روش شناسانه برای بهبود مدیریت بحران ارایه می کند. برای ارایه به روزرسانی سناریوها به بازیکنان در قالب «خبر» و ابلاغ توجیه های از پیش ضبط شده به بازیکنان توسط خبرگان می توان از فیلم های ویدیویی استفاده کرد. سازمانهایی که مسیولیت مدیریت بحران را بر عهده دارند هم اکنون در حال به کارگیری این فناوریها در ساخت سامانه های مدیریت بحران برای هماهنگ کردن پاسخ به بحران، پشتیبانی از تصمیم ها در خلال بحران و پشتیبانی از فعالیتهای پیش و پس از بحران هستند. یافته های مقاله گویای این است که؛ سامانه های مدیریت بحران چنانچه با ذهنیت بازی طراحی شوند می توانند به آسانی در وضعیت شبیه سازی مورد استفاده قرار گیرند تا بتوان بازی مدیریت بحران را به مرحله اجرا گذارد. چنین کاربردی از سامانه هم چنین فرصتهایی را در اختیار کارکنان قرار می دهد که با استفاده از همان ابزارهای موجود در بحران واقعی، برای بحرانهای حقیقی تمرین کنند. در این مقاله، ضمن معرفی زمینه استفاده از شبیه سازی و بازی در آموزش مدیریت بحران، توصیفی از معماری شبیه سازی و بازی ارایه شده و به یک مطالعه موردی برای نمایش چگونگی به کارگیری محیط مجازی در آموزش مدیریت بحران پرداخته است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، بازی، سامانه های مدیریت بحران، محیط های مجازی
 • مهدی ابراهیمی نژاد*، باهره حکمت میرحسینی صفحات 113-135
  با توجه به این که کشور ما در منطقه ی حادثه خیزی قرار داشته و بسیاری از مسایلی که باید در مورد مسایل ایمنی برای کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی رعایت گردد، مورد غفلت واقع شده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی از دیدگاه کارکنان جمعیت هلال احمر کرمان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی- پیمایشی است که به روش پرسشنامه ای در قالب 4 معیار و 26 سوال با حجم نمونه ی 108 نفر انجام شده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد و میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ 865/0 است. تحلیل استنباطی پرسشنامه با استفاده از آزمون رگرسیون در محیط نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ پیشگیری بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی تاثیر معناداری دارد. همچنین ایجاد امنیت و پیشگیری، رهبری شایسته، مسیولیت پذیری و یادگیری و آموزش بر کاهش خسارات ناشی از سوانح طبیعی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ پیشگیری، کاهش خسارت، سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر کرمان
 • ایرج صالحی کهریزسنگی*، محمدمهدی رشیدی صفحات 137-156

  استفاده از قابلیت مدیریت دانایی برای تدوین چشم انداز تامین رضایت بیماران و حفظ سلامت افراد جامعه بسیار با اهمیت است و در بسیاری از موارد استفاده از دانایی وتجربه کارکنان جان بسیاری از افراد را در موقعیت های بحرانی نجات داده است. همواره در مورد خروج نخبگان از کشور بحث های زیادی تحت عنوان مهاجرت یا فرار مغزها مطرح می شود اما مدیران ما کمتر به این موضوع توجه کرده اند که رفتن یک شخص با تجربه از سیستم در واقع همان خروج دانش وتجربه چند ساله یک نیروی انسانی کار آمد است . در بین بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مراکز درمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی همواره با بحران هایی روبروست که برنامه ریزی برای اداره آن بحران ها ضروری می باشد.لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مدیریت دانایی بر کاهش بحران با توجه به نقش واسطه ای چابک سازی منابع انسانی در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان است.نتایج حاکی از آن است که دانش وچابکی تیم درمانی زمانی که بحرانی دامن گیر یک مرکز درمانی می شود وضعیت کاری را بسیار بهبود می بخشدو در مجموع، مدیریت دانایی بر عملکردکلی این مرکز درمانی موثر بوده و باعث بهبودکیفیت خدمات سلامت وکاهش خطرات احتمالی و نهایتا رضایت بیماران می گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانایی، چابکی منابع انسانی، مدیریت بحران، سرمایه فکری
|
 • Kamran Yeganegi *, Soheila Khan Mohammadi Pages 11-36

  This research aims to evaluate the maturity of an organization's information management with an innovative approach in facing emergency situations, and by introducing web-based information systems software, it provides information to crisis managers at different levels and activities in order to solve some of the issues related to lack of coordination. to solve those that exist during the crisis. Countries that have a long history of crisis management and the use of information systems have made significant progress compared to developing countries and the third world.The bitter experiences of the crises that occurred in recent years indicate that the prevention and containment of crises, first of all, requires making effective decisions based on correct and structured information that is quickly and easily available to decision makers, so today the category Crisis management with the help of technological innovations has been more emphasized.Considering the dependence of most processes on information technology in the third millennium, this article examines the importance and application of information technology systems in crises.

  Keywords: crisis management, Risk Management, Prevention, New Technologies
 • Mehrdad Teymouri, Jamal Beigi *, Fatemeh Ahadi Pages 37-62

  With the spread of the corona crisis, in order to prevent and fight this disease, it became necessary to adopt measures and instructions to respect the right to the safety of the society and, in addition, to respect the right to the health of prisoners in the criminal justice system. In setting up the research, documentary and library methods were used and the analysis of the obtained information was qualitative and based on inferences from sources and texts. The findings and results of the research indicate that the granting of long-term leave and the greater use of criminal justice institutions during the outbreak of the Corona crisis, caused conflicts between the right to the safety of society and the right to the health of prisoners, including increasing the responsibility of the police force, reducing the sense of security among Citizens will be victimized and crime rates will change in society, which will also affect crisis management. Also, under normal conditions, both rights are part of the fundamental human rights and are placed next to each other, and one right cannot be prioritized over the other; But in times of crisis, such as the Corona crisis, it seems that the right to the safety of society takes priority over the right to the health of prisoners; Because in terms of quantity, the right to the health of the few prisoners is against the right to the safety of the majority of the society.

  Keywords: Right to Security, Right to Health, Emergency Situation, crisis management, Corona Crisis
 • Investigating cyberspace security and safety engineering in rail transport network systems and subsystems (case study: Italian regional railways)
  Pejman Salehi *, Mehran Khalaj, Davood Jafari Pages 37-62

  Studying the history of cyber attacks on computer networks and rail transportation systems shows the vulnerability of these systems against the possible threats of intruders and hackers. In recent years, several implementation methods and guidelines have been designed and documented to improve the security level of rail transportation systems against the risks in cyberspace. The multiplicity and diversity in the scope of these documents shows the importance and necessity of security and safety against the increasing and complex cyber attacks. In this regard, the market of new technologies and innovative security services in this field of the industry shows considerable growth, however, the risks of information exchange space in the computer networks of the rail transport industry are still one of the most important challenges. is considered to be in this field. Therefore, in this study, in order to identify environmental threats and gain knowledge about the vulnerability points of rail transportation systems against cyber attacks, a case example that includes a violation of the safety order of critical facilities has been used. In the rail transport industry, the set of software and hardware installed in the train and the equipment beside the rail is known as the "physical-cyber" system, and this study has tried to investigate their vulnerability points through risk analysis.

  Keywords: Cyber Security, safety engineering, rail transportation, resilience, penetration
 • HASAN GHGAZI * Pages 87-111
  Recent advances in computers, networking, and telecommunications offer new opportunities for using simulation and gaming as methodological tools for improving crisis management. Videos can be used to present scenario updates to players in “newscast” format and to present pre-taped briefings by experts to players. Organizations responsible for crisis management are already using such technologies in constructing crisis management systems (CMSs) to coordinate response to a crisis, provide decision support during a crisis, and support activities prior to the crisis and after the crisis. The findings of the present study reveal that if designed with gaming in mind, the CMSs could be easily used in a simulation mode to play a crisis management game. Such a use of the system would also provide personnel with opportunities to rehearse for real crises using the same tools they would have available to them in a real crisis. In this paper, we provide some background for the use of simulation and gaming in crisis management training, describe an architecture for simulation and gaming, and present a case study to illustrate how virtual environments can be used for crisis management training.
  Keywords: Simulation, gaming, crisis management systems, virtual environments
 • Mehdi Ebrahiminejad *, Bahereh Hekmatmirhosseini Pages 113-135
  Considering that our country is in the area of incident and many of the issues that need to be addressed regarding safety issues in order to reduce the damage caused by natural disasters, the present study was aimed at investigating the impact of the prevention culture on the reduction of damage From the natural disasters, Kerman Red Crescent staff members' views were taken. The current research is in terms of applied purpose and its nature is a descriptive survey that was carried out using a questionnaire in the form of 4 criteria and 26 questions with a sample size of 108 people. A stratified random sampling method was used and the reliability was based on Cronbach's alpha of 0.885. Inferential analysis of the questionnaire was done using regression test in SPSS software. The results showed that the prevention culture has a significant effect on reducing the damage caused by natural disasters. Also, security and prevention, good leadership, accountability, and learning and education have a significant impact on reducing the damage caused by natural disasters.
  Keywords: Preventive Culture, Reduce Damage, Natural Disasters, Red Crescent Society of Kerman
 • Iraj Salehi *, Mohammadmahdi Rashidi Pages 137-156

  The use of knowledge management capability is critical to formulating a vision of patient satisfaction and maintaining community health, and in many cases the use of knowledge and experience of staff has saved many lives in critical situations. There has always been a lot of talk about leaving the elite in the country as immigration or brain drain, but our managers have paid little attention to the fact that the departure of an experienced person from the system was in fact the departure of many years of knowledge and experience of a manpower. Is . Among public and private hospitals, health centers covered by the Social Security Organization always face crises that require planning for crisis management. Therefore, the purpose of this study was to investigate the direct and indirect effects of knowledge management on crisis reduction due to the mediating role. Human resource agility in Dr. Ali Shariati hospital in Isfahan. The results show that knowledge and agility of the medical team when the crisis is critical to a health center greatly improves the working condition and overall, knowledge management affects the overall performance of this medical center. And improves the quality of Wake's health services Possible risks and ultimately patient satisfaction.

  Keywords: knowledge management, human resource agility, crisis management, intellectual capital