فهرست مطالب

نشریه پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد
پیاپی 2 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعیده شجاع رضوی* صفحات 1-20
  بیماری صرع اختلالی عصب شناختی محسوب می شود، بررسی های شناختی در این زمینه می تواند روشن گر چگونگی این اختلال باشد. با بررسی های شناختی می توان چگونگی آسیب مغزی و تاثیر این آسیب ها در کنش های رفتاری بیماران را تشخیص داد. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای بیست کودک سالم (3 تا 5 ساله) و بیست کودک دارای صرع (در همان سن) پرداخته است تا در این بررسی مقایسه ای، شناخت بهتری از این بیماری و دانش شناختی هر دو گروه در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن مند حاصل شود. روش پژوهش حاضر توصیفی-آزمایشی است و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در متغیرها، صورت گرفته است. شیوه پژوهش حاضر برگرفته ازشیوه ی بیالکا- پیکال (2003) و شجاع رضوی (1395) است. یافته ها نشان داد که کودکان سالم در آزمون عبارات استعاری جاخالی بسیار خوب عمل کرده و با کسب امتیازات بالا و پاسخ های صحیح در تکمیل عبارات استعاری همکاری لازم را داشتند. در آزمون کارت های دوتایی نیز کودکان طبیعی با بالاترین امتیاز درک و کاربرد کامل عبارات استعاری بدن مند را در تمامی حواس کسب کرده اند. کودکان دارای صرع در پرکردن عبارات جاخالی با تفاوت اندکی از کودکان سالم به پرسش ها پاسخ گفتند. در مرحله آزمون کارت های دوتایی کودکان دارای صرع بیشترین پاسخ صحیح را در حواس بویایی و چشایی داشته اند و کمترین پاسخ صحیح را در حواس بینایی و لامسه به دست آوردند. همچنین، نتایج نشان داد که بیماری صرع در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن مند کودکان تاثیر منفی داشته است. صرع می تواند دانش شناختی کودکان را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: صرع، پرسشنامه عبارات استعاری، آزمون درک و کاربرد عبارات استعاری، روان شناسی شناختی، کودک فارسی زبان
 • علی مالمیر*، روح الله یعقوبی، حیات عامری، محمد دبیرمقدم، فردوس آقاگل زاده صفحات 21-44
  پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی برجسته سازی و حاشیه رانی کنش ها و واکنش ها در بازنمایی ایدیولوژیک متن، به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش است که یک گفتمان سیاسی، چگونه از فرایند اسم سازی برای توصیف وقایع و رخدادها بهره می برد و این کاربرد در خدمت چه اهدافی است. بدین منظور متون سخنرانی روسای جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پس از امضای توافق هسته ای برجام در سال 2015 از نگاه گفتمان شناسی انتقادی انتخاب شده است. در بخش اول تحلیل داده ها تعداد 508 بند شناسایی و تحلیل شده است، که شامل متن کامل سخنرانی طرفین مذاکره است. در بخش دوم تحلیل ها، کاربرد استعاره دستوری اسم سازی در پوشش اخبار تحولات پیرامون توافق هسته ای، در بازه زمانی پس از خروج آمریکا از توافق لغایت گام پنجم ایران در کاهش تعهدات برجامی، در دو رسانه داخلی و دو رسانه خارجی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است نقش اسم سازی در بازنمایی های متفاوت از رویدادی واحد در رسانه های گفتمان های رقیب، نمایان شود. داده های این بخش نیز شامل 8 عنوان خبری از رسانه های چهارگانه فوق در پنج مقطع زمانی خاص است، که در آن ها تحولی عمده پیرامون توافق برجام صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد هم در تنظیم متن سخنرانی دو رییس جمهور و هم در پوشش تحولات سیاسی پیرامون توافق هسته ای توسط رسانه ها، استعاره های دستوری اسم سازی بیش از آنکه به دنبال حذف کنش گر از کانون توجه مخاطب باشد، به دنبال برجسته سازی خود کنش است و گفتمان های رقیب با این برجسته سازی ها به دنبال القای معنای موردنظر خود به مخاطب هستند.
  کلیدواژگان: استعاره دستوری، اسم سازی، بازنمایی ایدئولوژیک، برجسته سازی، گفتمان شناسی انتقادی، برجام
 • عرفان رجبی* صفحات 45-68

  مطالعه حاضر در پی آنست که رابطه بین گفتمان، زبان، سوبژکتیویته را بررسی کند. بدین منظور، رمان آبی ترین چشم (1970) اثر تونی ماریسون، نویسنده آفریقایی-آمریکایی معاصر،انتخاب شد. برای حصول این هدف، تحلیل گفتمان انتقادی و زبان شناسی نظامند نقش گرای مایکل هالیدی به عنوان چارچوب نظری و عملی پژوهش اتخاذ شد. روش تحلیل شامل انتخاب بخشهای کلیدی رمان و تحلیل آنها به کمک مقولات دستور نظامند نقش گرای مانند تحلیل فرآیندهای گذاریی، وجه ، عنصرخود ایستای فعل،وجه نما، مبتداسازی بود. سپس داده های در جداولی خلاصه و یافته های کلیدی تفسیر شدند. پراکتیس اجتماعی رمان نیز مورد بحث قرار گرفته و ارتباط آن با یافته ای بدست آمده از تحلیل های قبلی بررسی شد. آنگاه ساخت رمان براساس بینامتنیت، بیناگفتمان و بافت گذاری مجدد نیز مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای پیشین بر هویت مبتنی بر پارادایم فرهنگی و نژادی تمرکز کرده اند. این پژوهش با اتخاذ رویکرد گفتمانی نشان داد سوبژکتیویته امری پیچیده و چند لایه است. ساخت رمان متشکل از پراکتیس های اجتماعی گوناگون، پراکتیس های گفتمانی و شگردهای متنی است. رمان در چارچوب افق تحولات تاریخی-اجتماعی-فرهنگی جامعه سیاهپوستان و جامعه آمریکا قابل فهم است و برهمین اساس هویتی نوینی را مطرح نکرده است.

  کلیدواژگان: ماریسون، سوبژکتیویته، تحلیل گفتمان، زبانشناسی نقش گرای
 • حسین داوری* صفحات 69-82
  بررسی دامنه نفوذ و گسترش وام واژه های فارسی در زبان های مختلف و از آن جمله زبان های اروپایی با انتشار آثاری چند در دهه های اخیر همراه بوده که خود بیانگر اهمیت و البته جذابیت موضوع است. بررسی آثار موجود نشان می دهد که شناسایی و معرفی وام واژه های فارسی در زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سویدی، آلبانیایی و اسپانیایی با پژوهش هایی داخلی و خارجی همراه بوده که خلا چنین بررسی هایی درباره زبان ایتالیایی به عنوان یکی از زبان های مهم اروپایی کاملا مشهود است. در حالی که تعداد وام واژه های ایتالیایی در زبان فارسی انگشت شمار است، نتایج پژوهش حاضر مبین وجود حداقل پنجاه وام واژه فارسی در زبان ایتالیایی است که در این مقاله شماری از آنها در قالب بیست مدخل معرفی، به روش کتابخانه ای توصیف و تحلیل شده اند. علاوه بر معرفی واژه در زبان مبدا و مقصد بر پایه منابع و فرهنگ های معتبر، به سیر انتقال، زبان های واسط و دگرگونی های معنایی و آوایی آنها نیز اشاره شده است.
  کلیدواژگان: ریشه شناسی، وام واژه، زبان فارسی، زبان ایتالیایی، دگرگونی معنایی
 • زانیار نقشبندی، ولی غلامی* صفحات 83-104

  تبیین فرایند حالت دهی گروه های اسمی همواره یکی از چالش های برجسته صورت های مختلف دستور زایشی بوده و به همین دلیل تا کنون رویکردهای نظری گوناگونی برای تحلیل صوری این پدیده در چارچوب این سنت زبان شناختی ارایه شده است. در این میان رویکرد ساختاری، برگرفته شده از آرای چامسکی و رویکرد ساختواژی، ارایه شده از سوی مارانتز، بیکر از مهم ترین آن ها محسوب می شوند. مقاله حاضر درصدد است تا روند اشتقاق نحوی و به تبع آن فرایند حالت دهی موضوعات فعلی را در ساخت های متعدی مفعولی در زبانی هورامی در چارچوب دو رویکرد کمینه گرای پیش گفته بررسی نماید و از این رهگذر نقاط ضعف و قوت هر یک از دو رویکرد مذکور را در ارایه تبیینی منطقی و نظریه بنیاد از داده های هورامی برجسته کند. تحلیل داده های برگرفته شده از هورامی در نهایت نشان می دهد که هیچ یک از دو رویکرد نحوی و ساختواژی به تنهایی نمی تواند خصوصیات ساخت های مفعولی را در این زبان به شکلی کامل و موجه تبیین کنند و به همین دلیل اتخاذ دیدگاهی ترکیبی و متشکل از هر دو رویکرد برای بررسی خصوصیات متنوع این ساخت ها منطقی تر به نظر می رسد. نتایج این جستار در مقیاسی کلان تر کفایت تبیینی رویکردهای نظری ترکیبی را برای تحلیل الگوهای حالت دهی در چارچوب دستور جهانی تایید می نماید.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: حالت دهی، مطابقه، برنامه کمینه گرا، رویکرد نحوی، رویکرد ساختواژی، فاز
 • سید ابوالقاسم فضائلی*، هادی زینی ملک آبادی صفحات 105-127

  جایگاه دعا در ادیان مختلف به خصوص در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست، کلمه دعا و مشتقاتش 182 بار در آیات قرآن کریم بکار رفته است. آثار گوناگون دعا با رویکردهای مختلف در این زمینه نشان دهنده اهمیت این مسیله نزد دانشمندان مسلمان است. با این وجود هنوز ادراک دقیق و جامعی از دعا به عنوان یک مفهوم که در فرایند عملی آن نیز اثرگذار است، تبیین نشده است؛ این به این دلیل است که تاکنون واژه دعاء و مشتقاتش در قرآن با رویکرد معناشناسی بررسی نشده است. این نوشتار قصد دارد با دانش معناشناسی به روش تحلیلی توصیفی به تبیین واژه دعاء در قرآن بپردازد و مولفه های معنایی آن را به کمک همنشین ها و جانشین ها و اضدادش در قرآن استخراج کند. نتیجه بررسی همنشین های این واژه در قرآن به این صورت است: همنشین های اشتدادی، مثل آتی، سمع، اجاب و استجاب، امن، هدی، جعل، سلم و قوم؛ همنشین های تقابلی: شرک، کفر، ضلال و ضرر و همنشین های مکملی: الله، رب، رسول و انسان. با بررسی همنشین های این واژگان ، جانشین های واژه دعاء بدست آمد: قول، امنیت، علم، تبعیت، هدایت، اتیان، کفر و مشیت. همچنین، یافته ها نشان داد که از بررسی همنشین ها و جانشین ها، مولفه های معنایی که برای واژه دعاء به دست داده شد عبارتند از «قول، امنیت، علم، هدایت، کفر، فضلیت، تبعیت، صدق، حکمت و کتابت». از این رو، با تحول در معنا بر اساس تبیین روابط همنشینی و جانشینی، معنای دقیقی از دعا ارایه می شود که به بسیاری از ابهامات نظری و عملی در حوزه دعا پاسخ می دهد.

  کلیدواژگان: معناشناسی، دعاء، قرآن، همنشین، جانشین
 • زهرا معراجی* صفحات 129-151
  تعارف از مهم ترین مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان و عنصر اصلی ادب آیینی فارسی است و نقش مهمی را در ارتباطات ایرانیان و ارتباطات بین فرهنگی میان ایرانیان و غیرایرانیان ایفا می کند. شناسایی تعارف یکی از امکان ها و شرایط عمده در شناسایی وضعیت فرهنگ و زندگی روزمره ایرانی است. این مقاله با بهره گیری از جامعه شناسی صوری زیمل و نظریه کنش گفتار آستین در زبان شناسی به بررسی جایگاه «تعارف ایرانی» در آموزش زبان فارسی و پیچیدگی های کلامی آن می پردازد. تعارف، علی رغم در هم تنیدگی با زبان و فرهنگ ایرانی، در پژوهش های زبان و فرهنگ ایرانی به عنوان زبان دوم چندان مورد توجه نیست. تعارف ایرانی جنبه های مختلف و متعددی دارد و به نسبت موقعیت، سن، تحصیلات و سطح اجتماعی افراد متغیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان آگاهی و دیدگاه فارسی آموزان خارجی از یادگیری تعارفات ایرانی هنگام قرارگیری آن ها در شرایط مختلف است و نیز روش تحقیق به صورت مصاحبه غیر حضوری با فارسی آموزان خارجی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد. میزان آگاهی بسیاری از فارسی آموزان خارجی برای یادگیری تعارفات ایرانی زیاد بود و آموزش تعارفات ایرانی را برای ارتقاء کیفیت یادگیری زبان فارسی الزامی دانستند. به دلیل ناآشنایی زبان آموزان غیرفارسی زبان با تعداد محدودی از ساختارهای اجتماعی تعارف و کنش های گفتاری با مشکل مواجهه می شدند. هم چنین یافته ها نشان می دهد که آشنایی با سازوکار فرهنگی تعارف، موجب دریافت بهتر پیام های تعارف توسط فارسی آموزان می شود به طوری که در تقویت ارتباطات اجتماعی می توانند آگاهانه از آن استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تعارفات ایرانی، کنش گفتار، ارتباطات اجتماعی ایرانی، زبان فارسی، گویشوران غیرایرانی
 • مهسا خلیلی* صفحات 153-170
  ارزش و نظام تبادل آن در کنار نظامهای گفتمانی از مباحث با اهمیت در نشانه معناشناسی به شمار می ‎روند. این مفاهیم در تعریف نوع روابط افراد و حل بحران های ارزشی در تحلیل های نشانه معناشناختی نقشی بسزا ایفا می کنند. این پژوهش حکایت اول از باب نخست گلستان را به عنوان موضوع بررسی برگزیده و به دنبال شناسایی الگوی نظام ارزشی، چگونگی تغییر ارزش ها و سپس آشکارسازی نقش تغییر ارزش ها در حل بحران های ارزشی موجود در حکایت است. مسیله پژوهش پیش رو این است که آیا تغییر ارزش ها در گلستان به عنوان منبعی تاثیرگذار برای فارسی زبانان منجر به شکل گیری سبک تازه ای از زندگی میان آنان شده است یا خیر. یافته های پژوهش نشان‎گر آن است که سعدی در آفرینش این حکایت از ساز و کار دگرگونی ارزش ها بهره جسته است و درنهایت دگرگونی ارزش ها موجب تغییر معنا و نیز حل بحران موجود در حکایت شده اند. این پژوهش با بهره ‎گیری از رویکرد مطرح در نشانه معناشناسی مکتب پاریس، به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام شده است.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی، نظام کنشی، نظام شوشی، نظام تنشی، نظام ارزشی
 • بهناز وهابیان*، زهرا محمدی صفحات 171-182
  استعاره در ادب فارسی، قدمت و جایگاه والایی داشته است. ادبیات ذاتا پدیده ای اجتماعی است و پیوند ادبیات و جامعه پیوندی متقابل، دیرینه وانکارناشدنی است. نویسندگان و شاعران از دیرباز اندیشه های اجتماعی خود را با عناصر هنری آمیخته اند و درقالب شعر و نثر بیان کرده اند. هدف این پژوهش، بررسی انواع استعاره های هستی شناختی در داستان سه تار است. نگارندگان در صددند تا نشان دهند که استعاره های هستی شناختی در داستان سه تار چگونه به کار رفته است و چه مفاهیمی از طریق این استعاره ملموس شده اند. ماهیت روش شناختی این پژوهش کیفی، توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از داستان سه تار اثر جلال آل احمد گردآوری شده اند. یافته ها حاکی از آن است که راوی به منظور انتقال مفاهیم موردنظر از استعاره به خوبی بهره گرفته است. همچنین، نتایج نشان داد که کاربرد استعاره های هستی شناختی در این داستان از فراوانی بالایی برخوردار بوده، به گونه ای که تعداد 15 مورد از استعاره ها شامل 3 استعاره هستومند و ماده، 9 مورد استعاره مکان و ظرف و 3 مورد استعاره شخصیت بخشی بوده اند.
  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، استعاره مفهومی، استعاره هستی شناختی، داستان سه تار
 • سیده فاطمه حسینی، مریم ایرجی*، سید عبدالمجید طباطبایی لطفی صفحات 183-199
  ادبیات در هر دوره ای نشان دهنده و بازتاب شرایط جامعه از پیشرفت و افول، یاس و امید مردمان بوده است. شادی و غم دو عنصر مهم در زندگی است که تبلور آن در زبان و ادبیات نیز نمود پیدا کرده است. پژوهش حاضر سعی داشته به بررسی استعاره های یاس و امید در نمونه هایی از ادبیات چهار دهه اخیر و تاثیر جامعه بر آن از میان پرمخاطب ترین رمان های چهار دهه اخیر بر اساس چارچوب لیکاف (1980) بپردازد. بدین منظور چهار رمان پرمخاطب، از دهه 60 «نخل های بی سر»، 70 «روی ماه خدا را ببوس»، 80 «چراغ ها را من خاموش می کنم» و رمان دهه 90 «پاییز فصل آخر است» به شیوه توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. پیکره پژوهش جملاتی از هر چهار رمان است که جداگانه بررسی و استعاره های بالا و پایین که حاکی از امید و یاس است استخراج و جداگانه تحلیل گردید. یافته ها نشان دادکه در ادبیات هر چهار دهه استعاره های پایین بیشتر استفاده شده و بیشترین فراوانی آن در دهه 90 پدیدار گشته و شرایط و فضای جامعه در فرازوفرود این استعاره ها موثر بوده است.
  کلیدواژگان: استعاره، ادبیات، امید، یاس، لیکاف
 • فرخ لطیف نژاد رودسری*، سعید جهانپولاد صفحات 201-223
  انسان صنعتی سعی دارد با ورود به عصر دیجیتال و آگاهی ازیک سونگری اومانیسم، نگاه خود را نسبت به جهان گسترش دهد و در این راه نیاز به تغییر زبان دارد. آلستر پنی کوک در کتاب زبان شناسی کاربردی پسا انسان گرا (2016) تعریف تازه ای از مفهوم زبان ارایه داده است که در ایران تازگی دارد و متاثر از نگرش پسااومانیستی و ریشه های پدیدارشناسانه و مباحث شناختی به ویژه بدن مندی است. در این نگاه، زبان تنها ابزار ارتباطی و خاص انسان نیست، بلکه انسان با دخالت تمام حواس پنجگانه در تعامل با انسان های دیگر و حیوان و گیاه و اشیا به سر می برد و همه آنها در درک و دریافت و شناخت او اثر می گذارند. پژوهش حاضر که با هدف تغییر زبان به منزله تغییر نگرش به روشی توصیفی-تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این دو پرسش اساسی است که پسازبان چه تغییری در مفهوم سوسوری زبان ایجاد کرده است و این تغییرات چه تاثیری بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دارد. نتایج حاصله مبتنی بر آن است که پسازبان در زبان شناسی کاربردی پساانسان گرا، تعریف جدیدی از زبان ارایه می دهد که مانند زبان شناسی سوسور مبتنی بر رابطه بین الاذهانی اشخاص و اتکا به زبان معیار نیست، بلکه سعی دارد ارتباط زبانی بین انسان و اشیا و غیرانسان را به گونه ای برقرار کند که منجر به درک و تعامل عمیق تر و نوعی هم پیوندی بین همه موجودات کره زمین شود تا از این راه به جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از عصر صنعتی سرمایه داری اومانیستی و برقراری عدالت بین گونه های انسانی، زبانی و غیر انسانی بپردازد.
  کلیدواژگان: پسازبانی، زبان شناسی کاربردی پسا انسان گرا، پنی کوک، درون کنشی، هم پیوندی، درهم تنیدگی
 • بهمن گرجیان*، سید فواد ابراهیمی، شیدا اسکندری صفحات 225-251
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که به بررسی انواع زمان افعال و همچنین انواع نمود در گویش بختیاری می پردازد. داده های این پژوهش از طریق مطالعه میدانی و ضبط 10 ساعت مصاحبه با گویشوران بختیاری بر اساس اصول واژه شناسی کاتامبا و استنهام (2007) مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفته اند. در گویش بختیاری برخلاف زبان فارسی شناسه ها به فعل اصلی می چسبند و فعل معین (بودن) بدون تغییر می ماند. ساختار اصیل ماضی بعید همچون دیگر ارکان گویش بختیاری از نفوذ زبان فارسی مصون نمانده و می رود که فرو ریزد و فراموش شود. ماضی بعید نیز در گویش بختیاری مثل فارسی است، فقط به جای «بود» از «بید» یا «بی» یا «وی» استفاده می شود. برای بیان زمان آینده در این گویش معمولا همان مضارع اخباری به کار می رود. در گویش بختیاری قرار دادن تکواژ تصریفی /e/ در آغاز فعل، قبل از ستاک فعلی بیانگر نمود ناقص است. برای نشان دادن رخداد فعلی که کاملا به پایان رسیده است می توان از گذشته ساده یا ماضی بعید استفاده کرد. در این گویش ساخت هایی به صورت گذشته کامل و دارای نمود کامل هستند. نتایج این پژوهش می تواند در دستیابی به ساخت دستوری این گویش کمک کند.
  کلیدواژگان: زمان، نمود، گویش بختیاری، زبان فارسی
|
 • Saeede Shoja Razavi * Pages 1-20
  The present research has done a comparative study of twenty healthy 3 to 5 year old children and twenty children with epilepsy (the same age) so that in this comparative study, a better understanding of this disease and the cognitive knowledge of both groups in understanding and using metaphorical expressions of the body be achieved.
  Methodology
  The current research method is descriptive-experimental and it was done without any interference in the variables. The method of the present research is derived from the methods of Bialecka-Pikul (2003) and Shoja Razavi (2015).
  Findings
  Healthy children performed very well in the evasive metaphorical expressions test and by obtaining high scores and correct answers, they had the necessary cooperation in completing the metaphorical expressions. In the test of double cards, normal children with the highest score of understanding and full use of metaphorical expressions have obtained in all senses. Children with epilepsy responded to the questions in filling in blank expressions with little difference from healthy children. In the test of double cards, children with epilepsy had the most correct answers in the sense of smell and taste and the least correct answer in the sense of sight and touch.
  Conclusion
  Epilepsy has a negative effect on children's understanding and use of embodied metaphorical expressions. Epilepsy can affect children's cognitive skills
  Keywords: Epilepsy, Metaphorical Expressions Questionnaire, Metaphorical Expressions Comprehension Test, Cognitive Psychology, Persian-speaking child
 • Ali Malmir *, Rouhollah Yaghoubi, Hayat Ameri, Mohammad Dabir Moghaddam, Ferdows Aghagolzadeh Pages 21-44
  The present study intends to examine how political discourse employs nominalization to describe events and occurrences and for what specific purposes. The research aims to explore how actions and reactions are foregrounded and backgrounded in the ideological representation of texts. To achieve this goal, the speeches of the ex-presidents of the Islamic Republic of Iran and the United States, subsequent to the signing of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015, have been selected for critical discourse analysis.The first stage of data analysis involves identifying and analyzing 508 clauses. The second phase examines the use of nominalization metaphors in the coverage of developments surrounding the nuclear agreement during the period from the US withdrawal from the agreement to Iran's fifth step in reducing its JCPOA commitments. To demonstrate the role of nominalization in the various representations of a single event in rival discourse media, two domestic and two foreign media outlets are examined. The data in this section also includes eight news titles from the above-mentioned media outlets in five specific time periods, in which a significant development surrounding the JCPOA has taken place. The results indicate that nominalization metaphors are not used to eliminate the agent from the center of attention, but rather to highlight their own actions. Rival discourses use these highlights to elicit their own desired meaning to the audience, both in the arrangement of the speeches of the two presidents and in the coverage of political developments surrounding the nuclear agreement by the media.
  Keywords: Grammatical Metaphor, Nominalization, Ideological representation, Foregrounding, Critical Discourse Analysis, JCPOA
 • Erfan Rajabi * Pages 45-68

  The current study investigates the relation between discourse, desire, madness, subjectivity in Toni Morrison’s The Bluest Eye(1970). With this in view, it opted for critical discourse analysis and systemic functional linguistics as its theoretical and practical frameworks. Some of the key sections of the novel were selected and analyzed using the categories such transitivity, mood, modality, thematization and finite and lexical choices. The findings were tabulated and the most significant ones were interpreted. Next, the social practice of the novel was elaborated more and was connected with the findings of the textual analysis. Afterwards, the intertextuality, interdiscursivity and re-contextualization were discussed. The novel makes more sense when it is read against the socio-historical-cultural developments of the black community in American context. The research concludes that the cultural/racial models of reading the subjectivity in the novel run the risk of not providing a comprehensive image of the identity. Identity is a multifaceted phenomenon which is fed by several sources. The Bluest Eye does not offer any new project of identity. Rather it works within the historical horizons of its production.

  Keywords: Morrison, discourse analysis, Subjectivity, Functional linguistics
 • Hossein Davari * Pages 69-82
  The study of the penetration and expansion of Persian loanwords in different languages including European languages has resulted, especially in the recent decades, in presenting some works which are indicative of the topic's importance and attractiveness. Reviewing the works reveal that finding Persian words in English, German, French, Swedish, Albanian and Spanish have been documented in some national and international studies, but the lack of such a study regarding Italian as an important European language seems obvious. While the number of Italian words in Persian is limited, the findings of the present study indicate that the number of Persian loanwords in Italian is around fifty. In this paper, twenty Persian words in Italian are introduced, described and analyzed. In addition to introducing the words in the donor and recipient languages, based on the authentic references and dictionaries, the transfer route, intermediary languages and semantic and phonological changes are dealt with.
  Keywords: etymology, loanwords, Persian, Italian, semantic change
 • Zaniar Naghshbandi, Vali Gholami * Pages 83-104

  Case marking has always been a challenging issue to account for in various versions of the generative enterprise. Among the several available approaches seeking to theoretically deal with case marking, two approaches have been significantly highlighted: the first one, entitled as the syntactic approach, is advocated by Chomsky in the basic versions of minimalist program and the second one, which is generally described as the morphological or dependent approach to case marking, was first proposed by Marantz and subsequently elaborated on by Baker, among others. Focusing on the accusative alignment in present-tense transitive constructions in Hawrami, the present paper attempts to compare the explanatory adequacy of these approaches. It is indicated that none of these approaches can comprehensively account for the case-marking patterns in the accusative constructions in Hawrami. Although the syntactic approach can explain the bilateral relationship between the case-marking properties of the subject and its agreement with T, it fails to come up with a plausible analysis for the case-making of the object, in which case the dependent approach is more theoretically equipped to account for. Therefore, in line with previous studies in this regards, it is recommended that employing an eclectic approach, in which the theoretical apparatus of both syntactic and dependent frameworks are being used, can result in a more logical scenarios for the minimalist analysis of case-marking patterns in syntactic structures. 

  Keywords: Case marking, agreement, Minimalist Program, Syntactic Approach, Morphological Approach, Hawrami
 • Seyed Abolghasem Fazaeli *, Hadi Zeini Malek Abadi Pages 105-127

  the "prayer" have been used 182 times in the verses of the Holy Quran. This study intends to explain the concept of prayer and extract its semantic components from the Quran with a semantic approach. Therefore, the purpose of this study is to understand the root meaning of (prayer) in the Qur'an. After reviewing the verses including the root of the prayer and its derivatives, the prayer companions are further divided into three categories. Interfaith Companions: Coming, Hearing, Accepting, Believing, Guiding, Putting, Surrender, Conflicting Companions: Shirk, Disbelief, Misguidance and Loss and Complementary Companions: Allah, the Rabbit, the Apostle and the Human. By examining the companion vocabulary of prayer, the root substitutes for prayer and its derivatives are as follows: speech , Security, Science, Guidance , Compliance, Come , Disbelief and Providence . Finally, in order to reach the semantic components of the word prayer, we will examine the vocabulary companions of the word prayer and the companions of the word prayer, and the semantic components will be: speech, faith, science, guidance, coming, disbelief, grace, Wanting, hearing, sinking, adherence, truthfulness, Wisdom , scripture and endurance.

  Keywords: Semantics, Doa, Quran, Companion, Successor
 • Zahra Meraji * Pages 129-151
  The term "Ta’arof" is one of the most important components of the cultural identity of Iranians and the main element of Persian ritual literature, which plays an important role in the communication between Iranians and intercultural communication between Iranians and non-Iranians. Identifying "Ta’arof" is one of the major possibilities and conditions in identifying the state of Iranian culture and daily life. Using formal sociology (Zimel, 1971) and speech act theory (Austin, 1962) in linguistics, this article examines the position of "Iranian Ta’arof " in Persian language teaching and its verbal complexities. ‘Iranian Ta’arof’ has many different aspects and vary according to the position, age, education and social level of people. The purpose of this study is to investigate the level of knowledge of foreign Persian-language learners in learning ‘Iranian Ta’arof’ in different situations and conditions of conversations and daily life. The statistical population was foreign Persian- language learners of advanced and supplementary courses at Allameh Tabatabai University in Tehran and Ferdowsi University in Mashhad. Among them, 9 people, aged 21 to 39, were selected by simple random sampling. The research method was done in the form of face-to-face interviews with foreign Persian-language learners through a questionnaire. The results showed that the level of knowledge of foreign Persian learners in learning ‘Iranian Ta’arof’ was high and they considered the teaching of ‘Iranian Ta’arof’ necessary to improve the quality of learning Persian language. Also, the findings showed that familiarity with the cultural mechanism of Ta’arof leads to a better reception of Ta’arof messages by Persian learners, so that they can consciously take advantage of it in strengthening social communication.
  Keywords: Iranian Ta’arof, speech act, Iranian social communication, Persian, non-Persian speakers
 • Mahsa Khalili * Pages 153-170
  Value and exchange system, along with discourse regimes, are important topics in semiotics. These concepts play a significant role in defining the type of relationships between people and solving value crises in semiotic analyzes. This research has chosen the first story from the first chapter of Golestan, as the subject of study and seeks to identify the model of the value system, how the values change and then achieves the role of the change of values in solving crises exist. The research problem is whether the change of values in Golestan as an influential source for Persian speakers has led to the formation of a new style of life among them or not. The findings show that Saadi used the mechanism of transformation of values in the creation of this story, and finally, the transformation of values caused the change of meaning and also the resolution of the crisis in the story. This research has been carried out in a library and descriptive analytical method, based on the approach of Paris School in semiotics.
  Keywords: semiotics, Actional regime of discourse, Sensible regime of discourse, Tensive regime of discourse, Value system
 • Behnaz Vahabian *, Zahra Mohammadi Pages 171-182
  Metaphor has a long history and a high position in Persian literature. Literature is inherently a social phenomenon, and the connection between literature and society is a long-standing and inextricable mutual link. Storytellers and poets have already mixed their social thoughts with artistic elements and expressed them in the form of poetry and prose. The aim of this study is to investigate the types of ontological metaphors in the story of Setar. The authors are looking for the question of how the ontological metaphors are used in the story of Setar and what concepts have been made tangible through this metaphor. The methodological nature of this qualitative study is descriptive-analytic, and the data were collected from the story Setar written by Jalal Al Ahmad. The findings indicated that the narrator has used metaphor well in order to convey the desired concepts. Also, the results showed that the use of ontological metaphors in this story was very frequent, such that the number of metaphor used in this story were 15 metaphors, including 3 metaphors of entity and substance and substance, 9 metaphors of container and place, and 3 metaphors of personification.
  Keywords: : cognitive linguistics, conceptual metaphor, ontological metaphor, Setar story
 • Seyedeh Fatemeh Hosseini, Maryam Iraji *, Seyyed Abdolmajid Tabatabee Lotfi Pages 183-199
  Literature in every period has shown and reflected the conditions of the society from the progress and decline to despair and hope of its people. Happiness and sadness are two important elements in life which are expressed in language and literature. The present study has tried to investigate the metaphors of despair and hope in the literature of the recent four decades and the impact of society on it in the most popular novels of the last four decades based on the framework of Lakoff (1980). For this purpose, four popular novels from the 60s "Nakhlhaye Bisar", 70s "Roye Mahe Khoda ra Bebos", 80s "Cheragh ha ra Man Khamosh Mikonam" and the 90s novel "Paeiz Fasle Akhar Ast" were analyzed in a descriptive-analytical way. The body of the research is sentences from all four novels, which were analyzed separately, and metaphors of high and low, which indicate hope and despair, were extracted and analyzed separately. The findings showed that in the literature of all four decades, low metaphors were used more and the highest frequency appeared in the 90s, and the conditions and atmosphere of the society were effective in the ups and downs of these metaphors.
  Keywords: Metaphor, LITERATURE, Hope, despair, Lakoff
 • Farrokh Latifnejad Roodsari *, Saeed Jahanpoolad Pages 201-223
  industries poolotion cause we entere to new araa of topology that named Antro posian.thus scientists decided change human's attirude toward a universal approach. Therefor we face on philosophy and Linguistics essenial change s.postlanguage represent a new definition of language ooposite on SuSur's system. we have two main question's in this paper. what's difference bitween susur's and peny cook. and another qustion that how change social and cultural structures.we achive to new information. langige is not a relation betweenminds but alsi Th at's a sort of relation between human's, animal's, plants and even things in our planet and the other one in the world.hgf nbv nbv c.mn xvgh hjhkgl bbggft lokb post language and post humanism lki qwe lkiu vcxz lkjh qwer tyui pracseology hn unity and binary opposision type and local language establish justify betwween humans. bakhtin dialoge can produce polyphony , ambiguity and resemblance in nature and social societies.
 • Bahman Gorjian *, Seyed Foad Ebrahimi, Shida Eskandari Pages 225-251
  The present study investigated the tense and aspect from morphological and phonological perspectives in the Bakhtiari dialect as a linguistic variety of the Persian language. This dialect is used in four provinces of Charmahal and Bakhtiari, Isfahan, Kohgiloye and Boyerahmad, and Khuzestan. The method of the study is descriptive which has been conducted through field study. Data were collected in Charmahal and Bakhtiari provinces and the north of Khuzestan province. About 10 hours of peoples' daily conversations were recorded and analyzed based on Katamba and Stonham (2007). Results showed that the future and past tenses of this dialect have attached auxiliary verbs of "be "pronounced as "bid", "vi" or "bi". The bound morpheme of /e/ is initially attached to the verb stem which shows no perfect aspect of this structure. Thus, the perfect aspect cannot be seen in this dialect; therefore, simple past or past perfect tense is used interchangeably. Past perfect aspects can be seen as a frequent structure in this dialect. The results of this study can help linguistics arrive at a complete picture of Bakhtiari's verbal constituents. It also may be a guide for investigating other Persian language dialects regarding their grammatical structures.
  Keywords: Tense, aspect, Bakhtiari dialect, Persian language