فهرست مطالب

نشریه مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی
پیاپی 65 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس مروتی، سید جلال الدین حسینی غنچه*، حسن حاله صفحات 1-15

  در این پژوهش یک مدل کنترل فرآیند آماری ترکیبی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر راندمان و کیفیت در صنایع تولیدی و قطعه ساز ارایه شده و سپس تحت کنترل قراردادن و بهینه سازی این فرآیندها مد نظر قرار می گیرد. صنایع تولیدی و قطعه ساز به عنوان بدنه اصلی صنایع کشور جهت مطالعه موردی و پیاده سازی در نظر گرفته شده است. جهت کشف عوامل اثرگذار بر راندمان از تکنیک های خوشه بندی استفاده می شود. و سپس با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم به پیش بینی راندمان و کیفیت در این صنایع پرداخته می شود و در مرحله پایانی جهت رسم نمودارهای کنترل، از نمودارهای کنترل پراکندگی و میانگین متغیرها استفاده می گردد. جدول مقایسه ای پارامترها توسط خروجی نرم افزار کلمنتاین تهیه شده و در بخش شبکه عصبی از نرم افزار رپیدماینر استفاده می شود. نتایج حاصل از شناسایی عوامل اثرگذار و پیش بینی از نظر فنی به مقادیر هدف نزدیک بوده و نمودارهای کنترل با حدود کنترل فنی مشخصه ها همخوانی داشته و جهت بهینه سازی مقدار هدف که راندمان و کیفیت است مفید می باشد.

  کلیدواژگان: خوشه بندی، راندمان، صنایع تولیدی، کنترل فرآیندآماری، کیفیت
 • ویدا صادقی، انور بهرام پور*، سید علی حسینی صفحات 16-33

  مشتریان منبع اصلی درآمد و دارایی مهم برای هر سازمان هستند. با این دیدگاه، امروزه شرکت ها تلاش بیشتری را برای حفظ مشتریان موجود آغاز کرده اند. از آنجا که در بسیاری از شرکت ها هزینه به دست آوردن مشتری جدید بسیار بالاتر از هزینه ایجاد رضایتمندی مشتری فعلی است، رویگردانی مشتری به حوزه اصلی نگرانی این شرکت ها تبدیل شده است. لذا شرکت های مبتنی بر مشتری از جمله شرکت های فعال در صنعت مخابرات به دلیل رویگردانی مشتریان با چالش بزرگی روبرو هستند. با توسعه سریع صنعت مخابرات، پیش بینی رویگردانی به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی در به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار محسوب می شود. پیش بینی رویگردانی مشتری به اپراتورها اجازه می دهد تا قبل از مهاجرت مشتریان فعلی به اپراتورهای دیگر، یک دوره زمانی برای اصلاح و اجرای یک سری اقدامات پیشگیرانه داشته باشند. در این پژوهش یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای پیش بینی و تخمین رویگردانی مشتریان شرکت مخابرات استان کردستان (دارای 529000 مشترک) با روش های مختلف داده کاوی و یادگیری ماشین (شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون چند جمله-ای (PR)، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی، آدابوست و جنگل تصادفی) ارایه شده است. نتایج ارزیابی های انجام شده بر روی مجموعه داده های شرکت مخابرات استان کردستان عملکرد بالای روش های شبکه های عصبی مصنوعی با دقت 99.9% ، آدابووست با دقت 100% و جنگل تصادفی با دقت 100% را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: پیش بینی، رویگردانی مشتریان، داده کاوی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی مصنوعی
 • شیرین کرباسی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی*، عباس خمسه، کیامرث فتحی هفشجانی صفحات 34-53

  رشد و توسعه روزافزون تکنولوژی های نوظهور هم زمان با ورود به انقلاب صنعتی چهارم با ویژگی های هوشمند و دیجیتال سبب تحولات بسیاری در شکل سنتی کسب وکارها گردیده و سازمان ها را ناگزیر از همسو شدن با این تغییرات جهت تداوم در بازار رقابتی نموده است. نقشه راه تکنولوژی از موثرترین رویکرد ها جهت همسو نمودن استراتژی های سازمان با برنامه ریزی در حوزه تکنولوژی است که از منظر استراتژیک و تلفیق آن با تکنولوژی های نوین انقلاب صنعتی چهارم، نقشه راه تکنولوژی انقلاب صنعتی چهارم سازمان ها را به سوی تکنولوژی های نوین هوشمند و دیجیتال در راستای تحقق اهداف سازمان و افزایش بهره وری در تولید رهنمون می گردد. در واقع نقشه راه تکنولوژی نوعی ابزار آینده نگاری تکنولوژی و برنامه ریزی استراتژیک در راستای بررسی ساختار مند از توسعه تکنولوژی و علومی است که تاثیرات بالایی بر رقابت صنایع و خلق ثروت و افزایش کیفیت زندگی دارد. این پژوهش درصدد تحلیل عوامل موثر هوشمند و دیجیتال انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد مدیریت راهبردی در تدوین نقشه-راه تکنولوژی صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی می باشد. در همین راستا ابتدا با استفاده از ادبیات و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان ذی ربط در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی عوامل متعددی استخراج گردید و سپس به روش دلفی فازی عوامل نهایی شده و با استفاده از تکنیک TOPSIS رتبه بندی شدند. نتایج نمایانگر این است که معیار طراحی و تولید هوشمند بالاترین رتبه را داراست و همچنین مولفه تعریف و متعادل سازی سبد تحقیق و توسعه رتبه اول و مولفه ارزیابی تکنولوژی رتبه دوم و مولفه ارزیابی تغییرات بازار رتبه سوم را دارا می باشند.

  کلیدواژگان: نقشه راه تکنولوژی، نقشه راه تکنولوژی انقلاب صنعتی چهارم، تحول دیجیتال، هوشمند سازی، آینده نگاری
 • داود دهقان*، کیامرث فتحی هفشجانی، جلال حقیقت منفرد صفحات 54-69
  آلایندگی بر اثر دفن زیست توده ها، امکان تولید انرژی پاک از زیست توده ها و تقاضای زیاد برای دریافت انرژی، بهینه سازی شبکه زنجیره تامین ‏زیست توده ‏را مهم و ضروری ساخته است. هدف این مقاله، ‏‎ ‎بهینه سازی شبکه‎ ‎زنجیره‎ ‎تامین‎ ‎زیست‎ ‎توده‎ ‎در چهار سطح به منظور کاهش هزینه های ‏اقتصادی و زیست محیطی است. مهم ترین‎ ‎شکاف‎ ‎پژوهشی‎ ‎برطرف‎ ‎شده‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مقاله،‎ ‎تعیین‎ ‎خروجیهای‎ ‎مطلوب‎ ‎و‎ ‎نامطلوب زیست‎ ‎توده ها در‎ ‎مراکز‎ ‎تفکیک‎ ‎سازی و در نظرگرفتن حالت چند دوره ای، چندمحصولی با وسایل حمل و نقل ناهمگن است. مدل پژوهش، دو هدفه برنامهریزی خطی‎ ‎عدد‎ ‎صحیح‎ ‎مختلط‎ ‎با عدم‎ ‎قطعیت‎ ‎و‎ ‎اختلال است ‏‎ ‎بدین منظور چهار سناریو، طراحی گردید. مدل با روش الگوریتم ژنتیک و ‏MOPSO‏ و با نرم افزار ‏پایتون حل گردید.اعتبارسنجی‎ ‎مدل،‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎مورد مطالعه ای‎ ‎واقعی‎ ‎در‎ ‎استان‎ ‎فارس‎ ‎بررسی‎ ‎شده‎ ‎است. مدل پیشنهادی توانسته است پایداری و تاب ‏آوری را همزمان، پیاده سازی نماید که موجب کاهش هزینه ها، کاهش انتشار کربن و افزایش تجاری شدن تولید انرژی از زیست توده ها شده است از ‏اینرو سبب افزایش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این شبکه از زنجیره تامین میشود مدل پیشنهادی میزان تولید انرژی را 1/2 درصد نسبت ‏به زمانی که خروجیهای مطلوب و نامطلوب در نظر گرفته نشوند کمتر تشان می دهد یعنی به واقعیت بسیار نزدیکتر می کند. با انجام تحلیل حساسیت ‏بر روی داده های واقعی، کارایی مدل اثبات گردید.‏
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ‏MOPSO، خروجیهای‎ ‎مطلوب‎ ‎و‎ ‎نامطلوب، شبکه زنجیره تامین زیست توده ‏
 • سید شهرام فاطمی، مهرداد جوادی*، امیر عزیزی، سید اسماعیل نجفی صفحات 70-90

  در این تحقیق مدل هوشمند نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه بر اساس متدولوژی شبکه عصبی مصنوعی - منطق فازی به کمک محیط هوش مصنوعی نرم افزار متلب بر اساس ساختار مدل پنج لایه شبکه های عصبی مصنوعی فالکن ارایه شده ، روش تحقیق بر مبنای تفکر سیستمی است. پس از تعیین مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه به کمک پرسش نامه و بر اساس دیتاست یک نمونه 2000 تایی از داده و گزارشات مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت طی سالهای 1396 تا 1401 (بصورت شش نیم سال) و اعتبار سنجی داده توسط متخصصان نگهداری و تعمیرات 240 واحد صنعتی، مدل هوشمند طراحی گردید، که پس از اجرای مدل در کارخانجات نساجی بروجرد به عنوان محل اجرای طرح می توان ادعا نمود اگر (If) ؛ پنج عامل "فن آوری" دارای مقادیر 9129/0 وضعیت خوب (کران بالای تابع عضویت خوب)، "کارکنان" دارای مقادیری 9239/0؛ وضعیت خوب (کران بالای تابع عضویت خوب)، "محیط کار" دارای مقادیر 8859/0؛ نسبتا خوب (کران پایین تابع عضویت)،"کیفیت" دارای مقادیر 9999/0؛ وضعیت کاملا خوب (بالا ترین تابع)، " استراتژی" دارای مقادیر 9999/0؛ وضعیت خوب (کران بالا) در نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه باشند، آنگاه (Then) : وضعیت متغیر خروجی تحقیق یعنی "بهینه سازی عملکرد نگهد ا ری و تعمیر ات پیش گیرانه (Y) در پنجمین سطح خود یعنی خیلی خوب برابر با 882/0 قرار خواهد داشت.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی، نگهداری و تعمیرات پیش گیرانه، هوش مصنوعی
 • مهدی علیزاده برمی، محمدعلی افشار کاظمی*، محمدعلی کرامتی، عباس طلوعی اشلقی صفحات 91-115

  در سال های اخیر رقابت های صنعتی و اقتصادی، مباحث زیست محیطی و فشار دولت ها بر تولیدکنندگان برای مدیریت پسماند محصولات و از طرفی سود ناشی از بازیافت محصولات، اهمیت طراحی شبکه زنجیره تامین معکوس و حلقه بسته را دوچندان کرده است. تحقیق موردنظر در زمینه طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چهار سطحی در شرایط عدم قطعیت درصد بازیافت محصولات انجام می شود. هدف اصلی این تحقیق، ارایه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح است که به منظور حداقل سازی هزینه های زنجیره تامین و زمان خدمت دهی به مشتریان تحت شرایط عدم قطعیت ایجاد می شود. این مدل شبکه تامین با در نظر گرفتن تیوری صف و بهینه سازی سیستم بازیافت محصولات طراحی می شود.یکی از نکات مهم تحقیق، مدل سازی عدم قطعیت در میزان بازگشت محصولات مصرفی به چرخه زنجیره تامین حلقه بسته است. این تحلیل به منظور ایجاد یک رهیافت استوار برای مدل سازی مساله مورد استفاده قرار می گیرد.در انتها، عملکرد مدل پیشنهادی در صنعت تولید کاغذ ارزیابی می شود و یک تحلیل حساسیت با توجه به متغیرهای تصمیم بین دو الگوریتم فراابتکاری جستجوی هارمونی چندهدفه و الگوریتم ژنتیک مرتب سازی مغلوب ارایه می شود.

  کلیدواژگان: الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه، برنامه ریزی استوار، برنامه ریزی خطی مختلط، زنجیره تامین حلقه بسته، تئوری صف
|
 • Abbas Morovvati, Seyed Jalaledin Hosseini Ghoncheh *, Hasan Haleh Pages 1-15

  In this research, a combined statistical process control model is presented to identify factors affecting efficiency and quality in manufacturing and component manufacturing industries, and then controlling and optimizing these processes is considered. Manufacturing and component industries are considered as the main body of the country's industries for case study and implementation. Clustering techniques are used to discover factors affecting efficiency. And then using decision tree algorithms to predict efficiency and quality in these industries, and in the final stage, control charts of dispersion and average variables are used to draw control charts. The comparison table of the parameters is prepared by the output of the Clementine software, and RapidMiner software is used in the neural network section. The results obtained from the identification of influencing and forecasting factors are close to the target values from a technical point of view, and the control charts are consistent with the technical control limits of the characteristics and are useful for optimizing the target value, which is efficiency and quality.

  Keywords: Clustering, Efficiency, manufacturing industries, Quality, Statistical Process Control
 • Vida Sadeghi, Anvar Bahrampour *, Seyed Ali Hosseini Pages 16-33

  The main sources of income and assets are important for any organization. With this view, companies have started to do more to maintain health. Since in many companies the cost of acquiring a new customer is much higher than actual customer satisfaction, customer churn has become the main area of evaluation for these companies. Client-facing companies, including those active in the technology industry, are facing a major challenge due to customer attrition. With the rapid development of the telecommunications industry, dropout prediction becomes one of the main activities in gaining a competitive advantage in the market. Predicting customer churn allows operators a period of time to remediate and implement a series of preventative measures before customers migrate to other operators. In this research, a decision support system for predicting and estimating the churn of customers of Kurdistan Telecommunication Company (with 52,900 subscribers) with different data-mining and machine methods (including simple linear regression (SLR), multiple linear regression (MLR). Polynomial regression. (PR), logistic regression, artificial neural networks, Adabust and random forest) are presented. The results of the evaluations carried out on the data set of the Kurdistan Province Telecommunication Company, the high performance of artificial neural network methods with 99.9% accuracy, Adabust with 99.9% accuracy, 100% accuracy and random forest It shows 100% with accuracy.

  Keywords: Prediction, Customer churn, Data mining, Machine Learning, Artificial Neural Networks
 • Shirin Karbasi, GholamReza Hashemzadeh *, Abbas Khamseh, Kiamars Fathi Hafshejani Pages 34-53

  he technology roadmap is one of the most effective approaches to align the organization's strategies with planning in the field of technology, from a strategic point of view and its integration with the new technologies of the fourth industrial revolution, the technology roadmap of the fourth industrial revolution leads organizations to new smart and digital technologies in order to achieve the organization's goals. And it leads to increase in productivity in production. This research aims to analyze the effective smart and digital factors of the fourth industrial revolution with a strategic management approach in developing a technology roadmap for power equipment manufacturing and energy supply industries.This research aims to analyze the effective factors of the fourth industrial revolution on the development of a technology roadmap for power plant equipment manufacturing and energy supply industries.In this regard, first by using the literature and interviews with a number of relevant experts in the power plant equipment manufacturing and energy supply industries, several factors were extracted, and then the factors were finalized using the fuzzy Delphi method and ranked using the TOPSIS technique. The results show that the criterion of intelligent design and production has the highest rank, and the component of defining and balancing the research and development portfolio has the first rank, the technology evaluation component has the second rank, and the market changes evaluation component has the third rank.

  Keywords: Technology roadmap, fourth industrial revolution technology roadmap, Digital Transformation, intelligentization, Foresight
 • Davod Dehghan *, Kiamars Fathi Hafshejani, Jalal Haghighat Monfared Pages 54-69
  Pollution due to biomass burial, the possibility of producing clean energy from biomass and the high demand for ‎energy have made the optimization of the biomass supply chain network important and necessary. The purpose of ‎this article is to optimize biomass supply chain network at four levels in order to reduce economic and ‎environmental costs. The most important gap in research, resolved in this article, is the determination of the ‎desirable and undesirable outputs of the masses in the centers. Separating and considering the multi-period, multi-‎product mode with heterogeneous transport means. The research model is a two-objective linear programming of a ‎correct number mixed with uncertainty and disturbance, four scenarios were designed for this purpose. The model ‎was solved with genetic algorithm and MOPSO method and with Python software. Validation of the model was ‎investigated in a real case study in Fars province has been The proposed model has been able to implement ‎sustainability and resilience at the same time, which has reduced costs, reduced carbon emissions, and increased the ‎commercialization of energy production from biomass, thus increasing the willingness of investors to invest in this ‎network. It is supplied from the supply chain. The proposed model makes the amount of energy production 2.1% ‎lower than when the favorable and unfavorable outputs are not considered, which means it is much closer to reality. ‎By performing sensitivity analysis on real data, the efficiency of the model was proved
  Keywords: biomass supply chain network, desirable, undesirable outputs, ‏ genetic algorithm, MOPSO algorithm‎
 • Sayyed Shahram Fatemi, Mehrdad Javadi *, Amir Azizi, Sayyed Esmail Najafi Pages 70-90

  In this research, the intelligent model of preventive maintenance and repairs based on artificial neural network methodology - fuzzy logic with the help of artificial intelligence environment of MATLAB software based on the structure of Falcon's five-layer model of artificial neural networks is presented, the research method is based on systems thinking. After determining the most important factors affecting preventive maintenance and repairs with the help of a questionnaire and based on a dataset of 2,000 samples of data and reports of the Director General of Textile and Clothing Industries of the Ministry of Safety during the years 1396 to 1401 (in the form of six and a half years) and validity Data evaluation by the maintenance and repair experts of 240 industrial units, a smart model was designed, which after the implementation of the model in Borujerd textile factories as the place of implementation of the plan can be claimed if (If); Five "technology" factors have values of 0.9129; Good condition (upper bound of good membership function), "Employees" has values of 0.9239; good condition (upper bound of good membership function), "working environment" has values of 0.8859; relatively good (lower limit of the membership function), "quality" has values of 0.9999; Perfect condition (highest function), "strategy" has values of 0.9999; good status (upper limit) in preventive maintenance and repairs, then: the status of the output variable of the research, i.e."Optimization of preventive maintenance and repairs performance (Y)" will be at its fifth level, i.e. very good, equal to 0.882.

  Keywords: Artificial Intelligence, artificial neural network, fuzzy logic, preventive maintenance, repairs
 • Mahdi Alizadeh Beromi, MohammadAli Afshar Kazemi *, Mohammadali Keramati, Abbass Toloie Ashlaghi Pages 91-115

  In recent years, the growing industrial and economic competition, environmental concerns, and governmental pressures on manufacturers regarding waste management have underscored the significance of designing a reverse supply chain and closed-loop network. Simultaneously, the potential for profit arising from product recycling has further emphasized the importance of these systems. This research focuses on developing a four-stage closed-loop network model for the supply chain, taking into account the uncertainty of product recycling rates. The primary objective of this study is to provide an integer linear programming model aimed at minimizing supply chain costs and customer service time under uncertain conditions. The supply chain model is designed by integrating queuing theory and product recycling system optimization. A critical aspect of this research involves modeling the uncertainty in the return rate of consumer products in the closed-loop supply chain, with the aim of developing a robust approach to address this issue. Additionally, the performance of the proposed model in the paper industry is evaluated, and a sensitivity analysis is conducted with respect to the decision variables using two metaheuristic algorithms: the Multiple Objective Harmony Search and the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm.

  Keywords: Closed-loop supply chain, mixed linear programming, Multi-objective meta-heuristic algorithms, Queuing theory, robust programming