فهرست مطالب

نامه الهیات
سال شانزدهم شماره 62 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نفیسه نوید* صفحات 1-22

  دیدگاه اسلام در مورد زن و جایگاه وی، با سایر ادیان ابراهیمی، بسیار متفاوت است. با وجود اینکه ادیان الهی، همگی از منبع وحی سرچشمه گرفته اند، اما اختلاف موجود ناشی از تحریفاتی است که در طول تاریخ در آموزه ها و کتب آسمانی آنها به وجود آمده است. آیین تحریف شده یهود، رویکرد منفی نسبت به زن دارد و او را وجودی ثانوی و طفیلی مرد می داند که همواره باید مطیع و در تملک مرد باشد و از حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش محروم است. آیین تحریف شده مسیحیت نیز، آفرینش زن را به تبع مرد و برای او می داند. زن موجودی ناقص و در خدمت مرد است و او را فریبکار و اغواگر می داند که همواره باید از شر او در امان بود و لایق بسیاری از حقوق انسانی نیست. دین اسلام، ارزش والایی برای زن قایل است. قرآن خلقت زن و مرد را مستقل و جوهر انسانیت را یکی می داند و زن را همچون مرد، لایق بهره مندی از تمامی حقوق انسانی می داند و او را در رسیدن به مرحله کمال و قرب الهی در ردیف مردان قرار می دهد.

  کلیدواژگان: جایگاه زن، ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت
 • محمدکاظم رستمی کفاکی، ابراهیم یاقوتی*، امرالله نیکومنش صفحات 23-40

  مسیولیت مدنی پزشک،به عنوان یکی از مقوله های مورد بحث در حوزه مسیولیت مدنی وحقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. مسیولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظرغالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف وتسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوقدانان مسیولیت پزشک رانیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند.نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار، چه تجویز داروی اشتباهی،یا قصور در اعمال جراحی وغیره در هر صورت مسیول شناخته می شود ودر صورت تسبیب در ورود زیان،تنها در موردی ضمان را برعهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد.با توجه به بررسی سیر تاریخی قوانین مصوب در باب مسیولیت پزشک در حقوق ایران، به موجب قانون مجازات 1392 در صورت عدم تقصیر پزشک در علم و عمل ضمانی برای وی وجود ندارد، هرچند برایت اخذ نکرده باشد (تبصره 1 ماده 495)؛ در واقع قانون مجازات جدید مبنای تقصیر را پذیرفته است. این در حالی است که پیش از این پزشک ضامن هرگونه خسارتی بود که در حین درمان به بیمار وارد می شد ولو مرتکب قصوری هم نمی شد.

  کلیدواژگان: مسوولیت مدنی، فقه اسلامی، تعهد و مسوولیت پزشک، خطای پزشکی، مسئولیت کیفری
 • رضیه فرخی، محمد قاسمی*، مریم حاجی عبدالباقی، مهریار شبابی صفحات 41-57

  در مسیر ارتقاءدینورزی موانعی وجود دارد که گاه کاملا همچون سدی، جلوی مسیر رشد را می گیرند، گاه حرکت آن را کند میکنند و گاه آنقدر این مانع قوی است که آن را به عقب می راند و دین و فرهنگ، بهکناری نهاده می شوند. و از آن جایی که حکومت دینی علاوه بر رفع نیازهای مادی مردم،مسیولیت فراهم کردن بستر ارتقاء دینورزی را نیز دارد با عملکرد صحیح می تواند پس از شناسایی موانع به رفع آن بپردازد دسته اول موانع درونی هستند که در خود مسلمانان به ظهور و بروز رسیده اند، و دسته ی دوم موانع بیرونی هستند که بیرون از جوامع اسلامی فراروی ارتقاءدینورزی قرار داده شده اند. هدف این پژوهش شناخت مشکلات و موانع درونی و بیرونی بر سر راه حکومت دینی است تا با اتخاذ راه حلهای مناسب و اقدام بجا و به موقع بر آنها فایق آید. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است شیوه گردآوری اطلاعات کنابخانه ای می باشد و از نرم افزارهای متناسب، پایگاه ها و کتابخانه های الکترونیکی و منابع مکتوب به عنوان ابزار استفاده شده است برخی از این موانع مانند: وارونه نشان دادن اسلام، پیراسته کردن ظواهر اسلام از اخلاق اسلامی در بین مسلمانان،افراط و تفریط های بدون ارتباط با دین، تکه تکه کردن دین به عنوان عوامل درونی و اثرپذیری از فرهنگ های ضد دینی در جوامع اسلامی، تبلیغات ویرانگر ضد دینی به قصد تخریب چهره ی اسلام، فضای مجازی، اباحی گری، عرفان های نوظهوربه عنوان عوامل بیرونی می توان اشاره نمود.

  کلیدواژگان: موانع، ارتقاء، دینورزی، حکومت دینی، تهاجم فرهنگی
 • مرجانه مهدی زاده، سید محمد موسوی بجنوردی* صفحات 58-71

  بی تردید از مهمترین منابع احکام و شریعت روایات معصومین علیهم السلام می باشد و از آنجا که بیشترین این روایات به نحو خبر واحد به دست ما رسیده است توجه به این دسته از روایات و سخناز چگونگی حجیت آنها از اهمیت وافری برخوردار است ؛ از جمله راه های بررسی حجیت این دسته از روایات استفاده از ادله تعبدی (آیات و روایات) است ، از مهمترین این آیات آیات (نبا) و (نفر) می باشد . ما در اینجا برآنیم به این آیات با تکیه بر سیره عقلا در بحث از حجیت خبر واحد بپردازیم و با توجه به اینکه بعضی از دانشمندان معاصر بر این نظر هستند که در بررسی حجیت خبر واحد از جنبه سیره عقلا امکان پذیر بوده و نقش شارع در این زمینه امضای آن است ، این آیات را از این جهت مورد بررسی قرار می دهیم .

  کلیدواژگان: سیره عقلا، حجیت، خبر واحد
 • سمیه عبداللهی، زهره اخوان مقدم*، محمدرضا آرام صفحات 72-89

  یکی از مسایل مهم در تفسیر وهرمنوتیک، توجه به زبان خاص متن است. شناخت زبان متن، نوعی رویکرد به متن برای شناخت نیت مولف است. این بحثی نوظهور در میان قرآن پژوهان می باشد ودر آن اختلافاتی بنیادی وجود دارد، اما زبان شناسی متن، به چشم بسیاری از اندیشمندان «الگوی فرهنگ بشری » به شمار می آید. با دقت در روایات تفسیری، شواهدی بر توجه اهل بیت (ع) به این عنصر مهم در فهم قرآن به دست می آید وکشف وجوه آن نیازمند تلاش علمی در این زمینه است. در این نوشتار سعی شده به روش تحلیلی -توصیفی به واکاوی این مبحث در روایات تفسیری اهل بیت (ع)-به عنوان آگاهان تام به تمام قرآن از تمام جهات- پرداخته شود. بدین منظور ابتدا مباحثی در زمینه زبان شناسی قرآن بیان گردیده و با بیان اهمیت این علم، در دیدگاه هرمنوتیستهای روشگرا و همچنین کشف و بازخوانی روایاتی در توجه به زبان شناسی، مولفه های از این مبحث در کلام اهل بیت (ع) شناسایی و معرفی گردد.

  کلیدواژگان: زبان شناسی قرآن، نشانه شناسی، روایات اهل بیت(ع)، هرمنوتیک روشگرا
 • الهام سیاحی، مریم بختیار*، فرج الله براتی صفحات 89-108

  از موضوعات کلامی مورد بحث بین اندیشمندان اسلامی؛ موضوع سجده ملایکه بر حضرت آدم (ع) است. لذا بحث از «ضرورت سجده ملایکه بر آدم (ع)» از موضوعات مهم و لازم معرفتی است. سجده زیباترین حالت و باشکوه ترین و خاضع ترین جلوه عبادت در مقابل حضرت احدیت است و بندگان در حالت سجود، از هر حال دیگری به حضرت حق نزدیک ترند. ما معتقدیم سجده برای غیر ذات مقدس خداوند جایز نیست، زیرا سجده نهایت خضوع و مصداق بارز عبودیت، مخصوص واحد یکتاست. با توجه به این که قرآن کتاب هدایت است، فهم درست آیات الهی در میزان هدایت انسان موثر است، در نتیجه بررسی آیات مربوط به سجده ملایکه بسیار مهم است، بنابراین این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، به بررسی ضرورت و علت سجده ملایکه برآدم (ع)، و اشاره به علت تمرد شیطان در اجرای امر الهی می پردازد. سجده ملایکه برای آدم (ع)، به تفسیر مفسران؛ به معنای پرستش نیست، بلکه برای احترام و تعظیم و تکریم آدم (ع) بوده است، و چون این امر به دستور خداوند بوده است، اجرای فرمان آن، به مثابه پرستش خداوند است، و سجده شکری، برای خلقت چنین موجود شگرفی به نام آدم.

  کلیدواژگان: ملائکه، سجده، آدم، قرآن، عرفان و امام خمینی (ره)
|
 • Nafiseh Navid * Pages 1-22

  Islam's view on women and her status is very different from other Abrahamic religions. Although divine religions, all originate from the source of revelation, But the existing difference is due to the distortions that have occurred in their teachings and scriptures throughout history. The distorted Jewish religion has a negative attitude towards women and he is a secondary existence and a human which must always be submissive and owned by a man And she is deprived of her economic and social rights. The distorted religion of Christianity also considers the creation of woman to be according to man and for him. A woman is an imperfect creature and serves a man And she considers her a deceiver and a seducer You should always be safe from his evil and it does not deserve many human rights. Islam attaches great value to women. The Quran considers the creation of man and woman as independent and the essence of humanity as one and he considers women as worthy of benefiting from all human rights and she places her in the ranks of men in reaching the stage of perfection and closeness to God.

  Keywords: Position of women, Abrahamic religions, Islam, Christianity, Judaism
 • Mohammadkazem Rostami Kafaki, Ebrahim Yaghoti *, Amrollah Nikomanesh Pages 23-40

  The civil liability of the doctor, as one of the discussed categories in the field of civil liability and private rights, is very important. Civil liability in Iranian law is based on the theory of loss and accrual, according to the majority of jurisprudence. Based on this, most of the jurists have justified the doctor's responsibility by relying on these two rules. The result of this is that the doctor is responsible in any case if he is responsible for harming the patient, whether it is prescribing the wrong medicine, or negligence in surgery, etc. It is known, and in case of incurring a loss, he is liable only in the case that he is at fault.According to the review of the historical course of the approved laws regarding the responsibility of the doctor in Iranian law, according to the Penal Law of 2012, if the doctor is not at fault in knowledge and action, there is no guarantee for him, even if he has not been acquitted (Comment 1, Article 495); In fact, the new penal law has accepted the basis of guilt. This is despite the fact that before this, the doctor was the guarantor of any damage caused to the patient during the treatment, even if he did not commit negligence.

  Keywords: Civil liability, Islamic jurisprudence, doctor', s obligation, responsibility, medical error, Criminal Liability
 • Razieh Farokhi, Mohamad Ghasemi *, Maryam Hajiabdolbaghi, Mahryar Shababe Pages 41-57

  There are obstacles in the path of the promotion of religiosity that sometimes block the path of growth like a barrier, sometimes they slow down its movement, and sometimes this obstacle is so strong that it pushes it backwards and religion and culture aside.. Moreover, since the religious government, in addition to meeting the material needs of the people, is also responsible for providing a platform for the promotion of religion with proper performance, and can solve the obstacles after identifying them. The first group are the internal obstacles that have appeared in the Muslims themselves, and the second group are the external obstacles that have been placed outside the Islamic societies to promote Islam. The purpose of this research is to know the internal and external problems and obstacles on the way of the religious government in order to overcome them by adopting appropriate solutions and taking appropriate and timely action. The research method is descriptive-analytical, the method of collecting information is library, and suitable software, electronic databases and libraries, and written sources have been used as tools. Some of these obstacles are such as showing Islam upside down, trimming the appearance of Islam from Islamic morals among Muslims, excesses unrelated to religion, fragmenting religion as internal factors and being affected by anti-religious cultures in Islamic societies. Destructive anti-religious propaganda aimed at destroying the face of Islam, virtual space, promiscuity, and emerging mysticism can mention as external factors.

  Keywords: Obstacles, promotion, religiosity, theocracy, Cultural invasion
 • Marjaneh Mahdizadeh, Sayyed Muhammad Musawi Bujnurdi * Pages 58-71
 • Somayeh Abdollahi, Zohreh Akhavan Moghadam *, MohammadReza Aram Pages 72-89

  One of the important issues in hermeneutic interpretation is paying attention to the specific language of the text. Knowing the language of the text is a kind of approach to the text to understand the author's intention. This is an emerging debate among Quran scholars and there are fundamental differences in it, but the linguistics of the text is considered "the model of human culture" in the eyes of many thinkers. By carefully interpreting the narratives, there is evidence of the Ahl al-Bayt's attention to this important element in understanding the Qur'an, and discovering its aspects requires scientific effort in this field. In this article, an analytical-descriptive method has been tried to analyze this topic in the commentary traditions of the Ahl al-Bayt (AS) as those who are fully aware of the entire Qur'an from all aspects. For this purpose, discussions on the linguistics of the Qur'an have been discussed, and by stating the importance of this science, in the perspective of methodical hermeneutics, as well as the discovery and rereading of traditions with regard to linguistics, components of this topic have been identified and introduced in the words of the Ahl al-Bayt (PBUH). be made

  Keywords: Linguistics of the Qur'an, Semiotics, traditions of Ahl al-Bayt (PBUH), methodical hermeneutics
 • Elham Sayahi, Maryam Bakhtiar *, Farajollah Barati Pages 89-108

  Among the theological topics discussed among Islamic thinkers; The subject is the prostration of the angels to Adam (pbuh). Therefore, the discussion of "necessity of prostration of angels on Adam" is one of the important and necessary topics of knowledge. Sajdah is the most beautiful state and the most magnificent and submissive manifestation of worship in front of Hazrat Ahadit, and servants in the state of prostration are closer to Hazrat Haqq than in any other situation. We believe that prostration is not permissible for anyone other than the holy essence of God, because prostration is the ultimate submission and a clear example of servitude, specific to the one and only. Due to the fact that the Quran is a book of guidance, the correct understanding of the divine verses is effective in the degree of human guidance, as a result, it is very important to examine the verses related to the prostration of the angels, so this research, in a descriptive-analytical way, investigates the necessity and reason for the prostration of the angels to man. (AS), and refers to the reason for Satan's disobedience in implementing the divine order. Prostration of the angels for Adam (as), according to the commentary of the commentators; It does not mean worship, but it was for respect, bowing and honoring Adam (pbuh), and since this was ordered by God, carrying out its command is like worshiping God, and prostrating thanksgiving for the creation of such a wonderful being called human.

  Keywords: angels, Sajdah, Adam, Quran, Irfan, Imam Khomeini (RA)