فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال بیستم شماره 10 (پیاپی 143، دی 1402)

مجله علوم و صنایع غذایی ایران
سال بیستم شماره 10 (پیاپی 143، دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • زهرا صفدریان، محمد کاظمیان*، شیلا صفائیان صفحات 1-12

  درحال حاضر فرآورده های گوشتی یکی از پرمصرف ترین غذاها در دنیا محسوب می شوند.صنایع غذایی نه تنها وظیفه تهیه غذای مطلوب برای عموم مردم را دارد،بلکه توجه به مولفه های تغذیه ای و سلامتی بخش مانند کاهش مصرف نیتریت و نگهدارنده ها مانند اسید آسکوربیک نیز مواردی است که چالش بزرگی برای متخصصین و فعالان در این زمینه می باشد.این تحقیق با هدف بررسی جایگزینی نیتریت و اسید آسکوربیک در فرمولاسیون سوسیس ماهی انجام شد.نمونه ها در قالب 5 تیمار شامل:C(نمونه شاهد بدون پودر کاهو و پودر زغال اخته)،T1(1 درصد پودر کاهو و 5 درصد پودر زغال اخته)،T2 (2 درصد پودر کاهو و 5 درصد پودر زغال اخته)،T3(4 درصد پودر کاهو و 5 درصد پودر زغال اخته) و T4(6 درصد پودر کاهو و 5 درصد پودر زغال اخته)تولید شدند.اخیرا محققان به دنبال استفاده از جایگزین های طبیعی به جای نیتریت در صنعت گوشت هستند تا هم کیفیت فرآورده ها تا حد قابل قبولی حفظ شود و هم از فساد زودهنگام آنها جلوگیری شود؛در این رابطه بسیاری از محققان به استفاده از مواد گیاهی به عنوان منابع خوب آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی روی آوردند. با توجه به اینکه زغال اخته منبع غنی از ترکیبات فنلی،آنتوسیانین و ویتامین C است،لذا می تواند منبع خوبی از آنتی اکسیدان های طبیعی به حساب آید.تجمع نیترات در سبزی هایی مانند کاهو بیشتر از سایر سبزی ها می باشد.میزان نیترات موجود در اندام های مختلف سبزیجات متفاوت بوده،بنابراین کاهو منبع مناسبی برای تامین نیترات مورد نیاز است. با توجه به نتایج به دست آمده از ویژگی های شیمیایی،تیمار T4 (نمونه سوسیس ماهی حاوی 6 درصد پودر کاهو و 5 درصد پودر زغال اخته) در تمامی ویژگی های شیمیایی تیمار در رنج استاندارد قرار داشت.

  کلیدواژگان: ویژگی های شیمیایی، سوسیس ماهی، کاهو، زغال اخته
 • سپیده سلیمانفلاح، ژاله خوشخو*، ابراهیم حسینی، محمدحسین عزیزی تبریززاد صفحات 13-29

  در این پژوهش تاثیر عصاره دانه کامل انگور ریزپوشانی شده در نانوذرات کیتوزان (به  ترتیب به نسبت 0.5 به 1) بر روی سوریمی تهیه شده از ماهی کیلکا مورد بررسی قرار گرفت .  خصوصیات فیزیکی نانوذرات (اندازه ذرات ، پتانسیل زتا و PDI به ترتیب :nm  3/177  ،mv 94/32+  و 405/0 تعیین گردید . همچنین خصوصیات مورفولوژی (عکس SEM) مورد بررسی قرار گرفت و داده ها نشانگر این بودند که نانوذرات تولیدی در وضعیت مطلوبی قرار دارند . پس از تهیه سوریمی از ماهی کیلکا ، تیمارها شامل : سوریمی (شاهد) - سوریمی حاوی نانوذرات کیتوزان - سوریمی حاوی عصاره و سوریمی حاوی نانوذرات کیتوزان  به همراه عصاره آماده گردید و فاکتورهای شیمیایی نشانگر فساد در سوریمی (pH ،  TVB-N، TBA و پر اکسید) بر روی تیمارهای مختلف در روز های آزمایش (روز صفر ، اول ، سوم ، ششم و نهم) در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت . همچنین ارزیابی حسی تیمارها پس از پخت با روش هدونیک  انجام پذیرفت . نتایج نشانگر این بودند که تغییرات فاکتورهای شیمیایی ذکر شده در تیمارهای حاوی نانوذرات کیتوزان به همراه عصاره در مقایسه با سایر تیمارها کاهش (p˂0.05) یافته است . در خصوص ارزیابی حسی استفاده از نانوذرات کیتوزان به همراه عصاره افت کمتری را در فاکتورهای طعم و مزه ، بو و پذیرش کلی محصول توسط مصرف کننده نشان داد . با توجه به نتایج بدست آمده ، استفاده از نانوذرات کیتوزان حاوی عصاره در سوریمی ماهی کیلکا ، موجب به تاخیر انداختن فساد سوریمی و افزایش ماندگاری محصول و بهبود خواص ارگانولپتیکی در طی دوره نگهداری در یخچال می شود .

  کلیدواژگان: عصاره دانه انگور، نانوذرات کیتوزان، ژلاسیون یونی، سوریمی کیلکا
 • زهرا نظری* صفحات 30-44

  پژوهش حاضر، باهدف تولید امولسیون ژل با اسیدهای چرب اشباع و ترانس کاهش یافته باقابلیت مصرف به عنوان شورتنینگ، انجام شد. از هیدروکلوییدهای گوار، κ-کاراگینان ، CMC و مالتودکسترین برای تهیه امولسیون ژل، استفاده شد. برای پایداری امولسیون، از امولسیفایر PGPR (1 درصد) استفاده شد. در فاز اول پژوهش، برای تولید امولسیون ژل با استفاده از صمغ گوار0 تا 25/0 درصد، κ-کاراگینان 0 تا 2 درصد، CMC 0 تا 3 درصد و مالتودکسترین 0 تا 20 درصد، با نرم افزار Design Expert و به وسیله روش سطح پاسخ و طرح بهینه، فرمولاسیون های مختلفی ارایه و نمونه ها تولید شدند. آزمون های ارزیابی حسی و سفتی دستگاهی انجام گرفت و مدل های رگرسیونی برای پیش بینی پاسخ های سفتی، پذیرش کلی و سفتی دستگاهی ارایه و فرمولاسیون بهینه تعیین شد. در فاز دوم پژوهش، فرمولاسیون بهینه امولسیون ژل در سطوح 25، 50، 75 و 100% برای تولید بیسکویت مورداستفاده قرار گرفت و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و اندیس پراکسید موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با جایگزینی 50% شورتنینگ با امولسیون ژل می توان بیسکویتی با میزان چربی و اسید چرب اشباع کمتر و بدون ترانس و ازنظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی مشابه با نمونه حاوی شورتنینگ به دست آورد.

  کلیدواژگان: امولسیون ژل، بهینه سازی، شورتنینگ، بیسکویت
 • انیس طالبی*، لیلا رفیعی صفحات 46-61

  امروزه توسعه غذاهای ایمن، غیرآلرژی زا و غنی شده با مواد مغذی و ترکیبات زیست فعال به منظور بهینه سازی سیستم ایمنی، پیشگیری و کاهش بیماری ها افزایش یافته است؛ لذا هدف از این پژوهش تهیه نوشیدنی فراسودمند فاقد گلوتن بر پایه جودوسر حاوی عصاره زنجبیل و استویا بود. بدین منظور اثر عصاره زنجبیل در سطوح 5/1، 3 و 5/4% و جایگزینی استویا با ساکارز در سطوح 25، 50 و 75% در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در فرمولاسیون نوشیدنی فراسودمند فاقد گلوتن بر پایه جودوسر حاوی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاریوم به منظور بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی در طی مدت زمان نگهداری (21 روز) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که در طی مدت زمان نگهداری در تمامی تیمارهای مورد بررسی میزان بریکس، ماده جامد کل، pH و ظرفیت آنتی اکسیدانی به طور معناداری کاهش و میزان اسیدیته نمونه ها افزایش یافت و از طرفی با افزودن عصاره زنجبیل میزان بریکس، ماده جامد کل و pH نمونه های نوشیدنی تولیدی کاهش و ظرفیت آنتی اکسیدانی و اسیدیته نمونه ها افزایش یافت؛ همچنین جایگزینی استویا با ساکارز منجربه کاهش بریکس، ماده جامد کل، اسیدیته گردید ولی میزان pH و ظرفیت آنتی اکسیدانی به طور معناداری افزایش یافتند. نتایج بررسی زنده مانی باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاریوم نشان داد که در تمامی نمونه ها، رشد باکتری ها با گذشت زمان روند کاهشی داشته ولی با این وجود میزان باکتری های زنده در محدوده استاندارد حفظ گردید. براساس نتایج ارزیابی حسی نیز نمونه ی حاوی3% عصاره زنجبیل و 25% استویا از نظر ارزیابان امتیاز بالاتری کسب کرد. در نهایت براساس تمامی نتایج حاصله می توان بیان کرد که افزودن عصاره زنجبیل و شیرین کننده استویا در نوشیدنی فراسودمند فاقد گلوتن منجر به بهبود خصوصیات نوشیدنی تولیدی گردید و می توان به عنوان یک نوشیدنی فراسودمند جدید با خواص تغذیه ای مطلوب معرفی کرد.

  کلیدواژگان: نوشیدنی فاقد گلوتن، پروبیوتیک، عصاره زنجبیل، استویا
 • پانیذ یگانه، آریو امامی فر*، مصطفی کرمی، فخرالدین صالحی صفحات 62-77

  هدف این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد وزنی-وزنی) تخم مرغ در جایگزینی با آرد سویا و افزودن صمغ دانه اسفرزه (صفر، 5/0 و 1 درصد وزن آرد برنج) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک برنجی بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. جایگزینی تا 50 درصد تخم مرغ با آرد سویا در فرمولاسیون خمیر، ویژگی های فناورانه (رنگ، بافت و تخلخل) و حسی کیک های تولیدی را به شکل معنی داری بهبود بخشید (05/0p<). با افزایش درصد جایگزینی به بیش از 50 درصد کاهش معنی داری در ویژگی های مذکور کیک ها مشاهده شد (05/0p<). روند افزایشی تا 1 درصد صمغ دانه اسفرزه در فرمولاسیون علاوه بر افزایش ویسکوزیته خمیر، سبب افزایش رطوبت، حجم، تخلخل و نرمی کیک های تولیدی شد (05/0p<). در مقایسه با نمونه های حاوی تخم مرغ کامل و بدون صمغ اسفرزه، به ترتیب بیشترین مقدار رطوبت، تخلخل، حجم و نرمی و امتیاز حسی، در نمونه هایی که 50 درصد تخم مرغ آن ها با آرد سویا جایگزین شده بود و حاوی 1 درصد صمغ اسفرزه بودند و کمترین آن ها در نمونه حاوی 100 درصد آرد سویا و بدون صمغ اسفرزه مشاهده گردید. کاهش کیفیت رنگ (کاهش مولفه L و افزایش مولفه a) و همچنین افت ویژگی های حسی طعم و رنگ این نمونه ها، کاهش معنی داری در مقایسه با نمونه شاهد (حاوی 100 درصد تخم مرغ) نشان داد (05/0p<). بنابراین می توان نتیجه گرفت که آرد سویا قابلیت جایگزینی با تخم مرغ در کیک های بدون گلوتن را دارد و افزودن صمغ دانه اسفرزه به فرمولاسیون خمیر کیک های بدون گلوتن با میزان تخم مرغ کاهش یافته در بهبود ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن ها تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: جایگزین تخم مرغ، کیک بدون گلوتن، اسفرزه، آرد برنج، آرد سویا
 • زینب نوشی منجیلی، علیرضا صادقی ماهونک*، وحید عرفانی مقدم، محمد قربانی، هدی شهیری طبرستانی صفحات 78-90

  دانه های گیاهان Cucurbitaceae (کدو، خربزه و غیره) یکی از منابع غنی پروتیین، بشمار می آیند. پروتیین ها از جمله منابع تغذیه ای مهم انسان هستند. هیدرولیز آنزیمی پروتیین دانه کدو با استفاده از پیش تیمار مایکروویو منجر به تولید هیدرولیزشده هایی با خواص زیست فعالی، از جمله فعالیت آنتی اکسیدانی می شود. استفاده از پیش تیمار مایکروویو باعث ایجاد تغییراتی در ساختمان 3 بعدی پروتیین ها می شود، ساختار 3 بعدی پروتیین را باز کرده و دسترسی آنزیم به پیوندهای پپتیدی را تسریع می کند. بنابراین، استفاده از پیش تیمار مایکروویو، روشی مناسب برای صرفه جویی در زمان و غلظت آنزیم مورد استفاده در هیدرولیز آنزیمی می باشد. در این پژوهش محلول محتوی کنسانتره پروتیین دانه کدو در معرض انرژی مایکروویو با توان 500-900 وات طی 30-90 ثانیه قرار گرفت و به عنوان محلول سوبسترا در آزمایشات هیدرولیز آنزیمی استفاده شد. هیدرولیز آنزیمی توسط آنزیم پانکراتین، با غلظت 5/0 تا 5/2 درصد نسبت به سوبسترای پروتیینی در بازه زمانی 20 تا 190 دقیقه، دما و pH اپتیمم پانکراتین، به منظور تولید هیدرولیز شده هایی با پتانسیل آنتی اکسیدانی انجام شد. قدرت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش های مهار رادیکال آزاد DPPH، آنتی اکسیدانی کل (جذب در 695 نانومتر) و فعالیت شلاته کنندگی آهن، اندازه گیری شد. بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از پیش تیمار مایکروویو در زمان 105 دقیقه و نسبت E/S 5/1 درصد بود و شرایط بهینه ارایه شده توسط نرم افزار برای دست یابی به بیشینه فعالیت شلاته کنندگی آهن (5/95%)، مهار رادیکال آزاد DPPH (5/%51) و آنتی اکسیدانی کل (جذب در 695 نانومتر) (976/0)، زمان 102 دقیقه و نسبت E/S 5/1 درصد بود که 5/89% با نتایج بدست آمده مطابقت داشت.

  کلیدواژگان: پانکراتین، پیش تیمار مایکروویو، دانه کدو، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • زهرا سرگزی، محمدامین میری*، محمدعلی نجفی صفحات 91-107

  هدف از انجام این تحقیق، تقویت خاصیت ضد میکروبی نانوالیاف فعال حاوی اسانس اکالیپتوس با استفاده از غلظت های مختلف اسانس نعناع فلفلی برای استفاده به عنوان بسته‎بندی فعال می‎باشد. نانوالیاف حاوی مخلوط اسانس اکالیپتوس (10 درصد) و اسانس نعناع فلفلی (غلظت های 0، 2.5، 5، 10 درصد (حجمی/حجمی)) تولید  شد. نتایج SEM و Image-J نشان داد که بارگذاری اسانس، قطر الیاف الکتروریسی شده را از 200 به 400 نانومتر افزایش داد. تصاویر SEM نشان داد که مورفولوژی الیاف الکتروریسی شده به شکل لوله‎ای است. XRD برای مطالعه ساختار فیزیکی الیاف الکتروریسی شده به کار گرفته شد و دیفراکتوگرام‎های XRD نشان می‎دهد که افزودن اسانس به زیین، منجر به تغییر ساختار کریستالی زیین نشده است. ترموگرام‎های TGA نشان داد که بارگذاری اسانس باعث افزایش پایداری حرارتی الیاف الکتروریسی شده، گردید. طیف FTIR برهمکنش بین الیاف الکتروریسی شده و اسانس را نشان می دهد. آزمایش ضد میکروبی به روش انتشار دیسک انجام شد و نتایج نشان داد که پوشش فیبری حاوی اسانس از رشد استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیا کلی جلوگیری نموده. با توجه به نتایج این تحقیق، الیاف حاوی مخلوط اسانس‎های اکالیپتوس و  نعناع فلفلی را می توان به عنوان یک بسته بندی فعال برای استفاده در بسته‎بندی مواد غذایی مختلف مانند پنیر، گوشت و برخی محصولات غذایی دیگر در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: مخلوط اسانس‎ها، الکتروریسی، زئین
 • غزال نصرتی، حسین جوینده*، محمد حجتی، محمد نوشاد صفحات 108-124

  امروزه، فرآورده های غذایی عملگرا به عنوان رژیم غذایی سلامت بخش به شکلی گسترده ای مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است. همچنین، استفاده از میکروارگانیسم های خاص مانند باکتری های پروبیوتیک، امکان توسعه غذاهای نوین با قابلیت نگهداری مناسب را فراهم نموده است. در این پژوهش، به منظور تولید پنیر فراپالوده فراسودمند از پودر آب پنیر فراپالوده با املاح کاهش یافته (DUWP) در سطوح 0، 1 و 2 درصد و پودر لاکتولوز در سطوح 0 و 1 درصد به عنوان ترکیبات پری بیوتیک استفاده گردید. به علاوه، از باکتری ها بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم به عنوان باکتری پروبیوتیک استفاده شد. ویژگی های بافتی شامل سفتی، پیوستگی، چسبندگی، ارتجاع پذیری، حالت صمغی و قابلیت جویدن و خواص حسی شامل رنگ، رایحه، بافت و طعم نمونه های پنیر سین بیوتیک در طی 60 روز نگهداری (1، 30 و60 روز) در دمای 4 درجه ی سانتی گراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر DUWP و پودر لاکتولوز به غیر از چسبندگی و حالت ارتجاعی سبب کاهش قابل توجه مقادیر ویژگی های بافتی شد (001/0>P). همچنین به طورکلی، به غیر از ویژگی چسبندگی و پیوستگی، سایر مقادیر پارامترهای بافت تا اواسط دوره نگهداری افزایش و پس از آن کاهش یافت. نتایج حسی نیز نشان داد که هرچند افزودن پودرهای DUWP و لاکتولوز سبب کاهش ویژگی های حسی گردید، اما اختلاف معنی داری در اکثر موارد میان نمونه شاهد (فاقد پودرهای DUWP و لاکتولوز) و نمونه حاوی 1% از هر یک از پودرهای مذکور مشاهده نگردید (05/0<P). بنابراین، براساس نتایج به دست آمده، نمونه سین بیوتیک حاوی 1% پودر DUWP و 1% پودر لاکتولوز به عنوان بهترین نمونه پنیر سین بیوتیک فراپالوده مشخص گردید. با توجه به پتانسیل این محصول در ارتقای سلامت جامعه و کاهش ابتلا به بیماری، تولید و مصرف این پنیر عملگرا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سین بیوتیک، پنیر فراپالوده، ویژگی های بافت، دوره نگهداری
 • لیلا یوسفی* صفحات 126-139

  در پژوهش حاضر تاثیر پیش تیمار اولتراسوند در توان 40 کیلو وات و در مدت زمان 20 دقیقه به همراه حلال های تک جزیی آب و اتانل و دو جزیی آب/اتانل به صورت 30% (آب):70% (اتانل) و 60% (آب):40% (اتانل)، بر بازدهی استخراج، مقدار کل ترکیبات فنولی و فلاوونوییدی و همچنین میزان مهار رادیکال های آزاد عصاره استخراج شده از گیاه هوفاریقون مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار استفاده شد و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن، در سطح احتمال α=1%  و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه  14 انجام پذیرفت. طبق نتایج، بیشترین میزان استخراج (3/18 درصد)، مقادیر کل ترکیبات فنولی (mg GAE/g dw 295/0) و فلاوونوییدی (mg QE/g dw 105/0) و میزان مهار رادیکال های آزاد (21/84 درصد) در نمونه های پیش تیمار شده با اولتراسوند به همراه حلال دو جزیی آب / اتانل]30% (آب):70% (اتانل)[و کمترین میزان استخراج (21/4 درصد)، مقادیر کل ترکیبات فنولی (mg GAE/g dw 051/0) و فلاوونوییدی (mg QE/g dw 0115/0) و همچنین میزان مهار رادیکال های آزاد (53/47 درصد) در حلال تک جزیی آب (100%) اندازه گیری شدند.

  کلیدواژگان: هوفاریقون، Hypericum perforatum L.، اولتراسوند، استخراج، ترکیبات فنلی
 • شهاب جلیل سرقلعه، بهروز علیزاده بهبهانی*، محمد حجتی، علیرضا وسیعی، محمد نوشاد صفحات 140-147

  جاشیر گیاهی است که در طب سنتی به دلیل خواص درمانی آن مورد استفاده قرار می گرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر ضد قارچی عصاره آبی جاشیر بر روی آلترناریا آلترناتا، آلترناریا سولانی، ساکارومایسس سرویزیه و فوزاریوم سولانی انجام شد. روش های ضد قارچی مورد استفاده عبارت بودند از دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت قارچ کشی (MFC). غلظت عصاره مورد استفاده در این مطالعه 20، 40، 60 و 80 میلی گرم در میلی لیتر بود. این مطالعه نشان داد که اثر ضد قارچی وابسته به غلظت عصاره است و با غلظت افزایش می یابد. ساکارومایسس سرویزیه حساس ترین گونه به عصاره و فوزاریوم سولانی مقاوم ترین گونه بود. در 80 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره، قطر بازداری برای ساکارومایسس سرویزیه به ترتیب 90/11 میلی متر و 13 میلی متر در روش دیسک دیفیوژن آگار و چاهک آگار بود. قطرهای بازداری مربوطه برای فوزاریوم سولانی به ترتیب 60/9 میلی متر و 20/10 میلی متر بود. در حالت ترکیبی (برهمکنش) عصاره آبی جاشیر با آنتی بیوتیک نیستاتین برای تمامی سویه های قارچی حالت هم افزایی مشاهده شد. مقادیر MIC و MFC برای ساکارومایسس سرویزیه به ترتیب 32 و 128 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج MIC و MFC برای فوزاریوم سولانی به ترتیب 256 و > 512 میلی گرم در میلی لیتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی جاشیر می تواند به عنوان یک عامل ضد قارچ طبیعی برای مهار رشد قارچ های بیماری زا در میوه ها و سبزیجات تازه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جاشیر، عصاره آبی، قارچ های بیماری زا، اثر ضد قارچی، ماندگاری
 • حسن برزگر*، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 150-157

  گیاه تلخه به عنوان یک داروی پایین آورنده قند خون شناخته می شود و خواص ضدمیکروبی عصاره ها و اسانس های تولیدی از آن به اثبات رسیده است؛ بنابراین، این مطالعه با هدف استخراج عصاره آبی گیاه تلخه و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن انجام شد. استخراج عصاره آبی تلخه با استفاده از روش خیساندن صورت گرفت. فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی تلخه در برابر باکتری های اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، لیستریا مونوسیتوژنز و باسیلوس سریوس با استفاده از روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت ضدمیکروبی عصاره وابسته به غلظت بوده و بالاترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 100 میلی گرم در میلی لیتر عصاره مشاهده گردید. بر اساس آزمون های دیسک دیفیوژن آگار و چاهک آگار، باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بالاترین و  اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی‏ و باسیلوس سریوس کمترین قطر هاله عدم رشد را به خود اختصاص دادند. حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتری های اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی، لیستریا مونوسیتوژنز و باسیلوس سریوس به ترتیب برابر با 64، 64، 16 و 32 میلی گرم در میلی لیتر به دست آمد و مقادیر حداقل غلظت کشندگی برای این باکتری ها به ترتیب 512، 512، 256 و 256 میلی گرم در میلی لیتر بود. بطور کلی، باکتری های گرم مثبت در مقایسه با انواع گرم منفی در برابر عصاره حساس تر بودند. رشد باکتری های پاتوژن و بیماری های منتقله از این باکتری ها را می توان با استفاده از ترکیبات ضد میکروب طبیعی مانند عصاره آبی گیاه تلخه کنترل نمود.

  کلیدواژگان: گیاه تلخه، فعالیت ضدمیکروبی، عصاره آبی، باکتری های پاتوژن، بیماری های ناشی از غذا
 • مصطفی رحمتی جنیدآباد*، فاطمه برنا، مختار حیدری صفحات 159-168

  انگور میوه ای بسیار فسادپذیر است که دارای عمر نگهداری کوتاهی می باشد. به دلیل افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان تمایل به استفاده از ترکیبات نگهدارنده طبیعی به جای آفت کش ها و نگهدارنده های شیمیایی افزایش یافته است. اسانس های گیاهی به دلیل ترکیبات موثره بالقوه از مناسب ترین ترکیبات طبیعی مورد استفاده به شمار می آیند. از این رو، هدف از این پژوهش، شناسایی ترکیبات شیمایی اسانس رازیانه، تعیین میزان فنول و فلاونویید آن، بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و فعالیت ضد قارچی این اسانس بر  آن بر تعدادی از کپک های عامل فساد پس از برداشت میوه انگور بود. ترکیبات شناسایی شده در اسانس رازیانه شامل limonene، fenchone، p-allylanisole و anethole بود که در مجموع 60/97 درصد کل اسانس را تشکیل دادند. میزان فنول کل اسانس رازیانه برابر با 29/26 میلی گرم گالیک اسید در گرم اسانس و میزان فلاونویید کل آن برابر 23/19 میلی گرم کویرستین در گرم اسانس به دست آمد. خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس این گیاه در روش مهار رادیکال های آزاد DPPH، ABTS و رنگ بری بتاکاروتن- لینولییک اسید به ترتیب 56/38، 12/42 و 30/30 درصد به دست آمد. همچنین در بررسی اثر ضد قارچی بر کپک های عامل فساد مشخص گردید که اسانس رازیانه قادر به مهار و کنترل کپک های ریزوپوس استولونیفر، آسپرژیلوس نایجر و بوتریتیس سینه را می باشد. با توجه به ترکیبات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی موجود در رازیانه، اسانس این گیاه می تواند به عنوان یک ترکیب با خاصیت عملگرایی در افزایش عمر نگهداری محصولات کشاورزی از جمله انگور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اسانس رازیانه، فنول و فلاونویئد کل، اثر ضد قارچی و آنتی اکسیدانی، انگور
 • محمدجواد مرشدحسن*، شبنم حمزه، زهرا سیر صفحات 170-188

  وجود یک لایه کاکایو در انتهای بطری شیرکاکایو از نظر مصرف کننده ناخوشایند است و معمولا میزان رسوب ذرات کاکایو در انتهای بطری اولین موردی است که جلب توجه می کند. هدف از این پژوهش بررسی اثر پنج سطح از پایدارکننده ها شامل: زانتان، کاپاکاراگینان و مونودیگلیسیرید بر ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی شیر کاکایو به روش سطح پاسخ (RSM) بود. از اینرو، 20 تیمار در سه بلوک و با شش تکرار در نقطه ی مرکزی تولید شد. سپس آزمون های فیزیکوشیمیایی و حسی انجام پذیرفت. برای تولید شیرکاکایوی بهینه با ویسکوزیته ی مناسب 110 سانتی پوآز و کمترین میزان رسوب و دوفازشدن، از روش بهینه یابی عددی استفاده شد. نمونه های پیشنهادی نرم افزار در آزمایشگاه تولید و با نتایج واقعی شیرکاکایو ها با آزمون T-test یک نمونه ای در سطح اطمینان 95% مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به عدم مشاهده تفاوت معنی دار، صحت مدل پیش گویی شده تایید شد. بر اساس نتایج مشخص شد که افزایش هیدروکلوییدها در سطح اطمینان(P<0.001) سبب افزایش ویسکوزیته و همینطور افزایش پایداری محصول و کاهش میزان تشکیل رسوب گردید. ارزیابی حسی نشان داد که کاپاکاراگینان بیشترین تاثیر را بر پذیرش کلی داشت و سپس به ترتیب زانتان و مونودیگلیسیرید نقش مثبت داشته اند(P<0.001).

  کلیدواژگان: پایدارکننده، پایداری فیزیکی، روش سطح پاسخ، شیرکاکائو
 • علی عبدالله زاده، عباس جلیل زاده*، حسین شیردل صفحات 190-201

  مخلوط قهوه (Coffee Mix) یکی از نوشیدنی های فوری محبوب در دنیا است که مصرف فراوانی پیداکرده است. این محصول به دلیل داشتن مقدار قابل توجهی شکر در فرمولاسیون  می تواند مشکلات تغذیه ای  به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر پودر عسل و زنجبیل به دلیل داشتن خواص فراسودمند می تواند در فرمول پودر مخلوط قهوه فوری مورد استفاده قرار گیرد، تا هم اثرات ضد تغذیه ای شکر را حل نموده و هم از خصوصیات فراسودمند زنجبیل و پودر عسل بهره گیری شود. در این پژوهش تاثیر افزودن پودر عسل به عنوان جایگزین شکر در مقادیر 0، 5 ، 10، 20، 30 و 35 درصد شکر مصرفی و پودر زنجبیل در مقادیر 0، 05‏/0، 1‏/0، 2‏/0، 3‏/0 و 35‏/0 درصد به فرمولاسیون قهوه فوری 3 در 1 اضافه شده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ترکیبات فنولی، ظرفیت آنتی اکسیدانی و ویژگی های حسی و خصوصیات میکروبی مخلوط قهوه مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج تحقیقات نشان داد افزودن پودر عسل و زنجبیل به مخلوط قهوه فوری موجب بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و مقبولیت کلی آن می گردد. آزمون های حسی انجام شده توسط ارزیابها نیز مشخص کرد که تیمار20 درصد پودر عسل و 2‏/0 درصد زنجبیل و تیمار10 درصد پودر عسل و 3‏/0 درصد زنجبیل از نظر مقبولیت کلی، نمونه های مطلوبتری بودند. تیمار30 درصد پودر عسل و 3‏/0 درصد زنجبیل بالاترین میزان ترکیبات فنلی  و ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشت.بنابراین مناسب‎ترین تیمار از لحاظ خصوصیات تغذیه ای، تیمار 30 درصد پودر عسل و 3/0 درصد زنجبیل بود.

  کلیدواژگان: پودر عسل، زنجبیل، مخلوط قهوه، قهوه فراسودمند، ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • آرمین احمدنژاد، بهروز علیزاده بهبهانی*، محمد حجتی، علیرضا وسیعی، محمدامین مهرنیا صفحات 204-214

  کالوتروپیس پروسرا از خانواده Apocynaceae در ایران استبرق نامیده می شود. این گیاه در مناطق گرمسیری و سواحل جنوبی ایران و شمال آفریقا، آسیای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی روی تپه های ماسه ای ساحلی یافت می شود. در این پژوهش آزمایشگاهی، عصاره استبرق با استفاده از حلال آب استخراج شد. اثر ضد قارچی عصاره آبی استبرق بر سویه های آلترناریا آلترناتا، آلترناریا سولانی، ساکارومایسس سرویزیه و فوزاریوم سولانی  بررسی شد. فعالیت ضد قارچی عصاره استبرق با روش های دیسک دیفیوژن آگار (کربی-بویر)، انتشار در چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی ارزیابی شد. در حالت ترکیبی (برهمکنش) عصاره آبی استبرق با آنتی بیوتیک نیستاتین مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی، ساکارومایسس سرویزیه و آلترناریا سولانی به ترتیب با بالاترین و کمترین قطر هاله عدم رشد، حساس ترین و مقاوم ترین سویه های قارچی نسبت به عصاره آبی استبرق بودند. بطوریکه قطر هاله عدم رشد برای ساکارومایسس سرویزیه و آلترناریا سولانی در حضور غلظت 80 میلی گرم در میلی لیتر عصاره به ترتیب برابر با 20/13 و 20/8 میلی متر بود. در حالت ترکیبی (برهمکنش) عصاره آبی استبرق با آنتی بیوتیک نیستاتین برای تمامی سویه های قارچی حالت هم افزایی مشاهده شد. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی برای سویه ساکارومایسس سرویزیه به ترتیب 16 و 64 میلی گرم بر میلی لیتر بود. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی برای آلترناریا سولانی به ترتیب 128 و > 512 میلی گرم بر میلی لیتر بود.

  کلیدواژگان: استبرق، اثر ضدقارچی، نیستاتین، قطرهاله عدم رشد
|
 • Zahra Safdarian, Mohammad Kazemian*, Sheila Safaean Pages 1-12

  Currently, meat products are considered one of the most consumed foods in the world. The food industry is not only responsible for providing good food for the general public, but paying attention to nutritional and health-giving components such as reducing the consumption of nitrites and preservatives such as ascorbic acid is also a challenge. It is great for experts and activists in this field. This research was done to investigate the replacement of nitrite and ascorbic acid in the formulation of fish sausage. The samples are in the form of 5 treatments including C (control sample without lettuce powder and blueberry powder), T1(1%lettuce powder and 5% blueberry powder), T2 (2%lettuce powder and 5%blueberry powder), T3 (4%lettuce powder and 5%blueberry powder) and T4 (6%lettuce powder and 5% blueberry powder) blueberries) were produced. Recently, researchers are looking for the use of natural substitutes instead of nitrite in the meat industry to maintain the quality of the products to an acceptable level and to prevent their early spoilage; in this regard, many researchers use turned to plant materials as good sources of antioxidants and antimicrobials. Because blueberries are a rich source of phenolic compounds, anthocyanin, and vitamin C, they can be considered a good source of natural antioxidants. Nitrate accumulation in vegetables such as lettuce is higher than in other vegetables. It is different in different organs of vegetables, so lettuce is a good source of nitrate supply. According to the results obtained from the chemical characteristics, the T4 treatment (fish sausage sample containing 6%lettuce powder and 5% blueberry powder) was in the standard range in all the chemical characteristics of the treatment.

  Keywords: chemical properties, fish sausage, lettuce, Cornus mas
 • Sepideh Soleymanfallah, Zhaleh Khoshkhoo*, Ebrahim Hoseini, Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad Pages 13-29

  In this study, the effect of microencapsulated grape extract in chitosan nanoparticles (0.5:1 ratio) on surimi prepared from Kilka fish was investigated.  Physical properties of nanoparticles (particle size, zeta potential, and PDI) were 177.3 nm, +32.94 mV  and   0.405 respectively. Also, morphological characteristics  (SEM photo) were  studied and the data showed that the produced nanoparticles were in a favorable condition. After preparation of surimi from Kilka fish, treatments included: Surimi (control)   Surimi containing chitosan-surimi  nanoparticles containing extract and surimi  containing chitosan nanoparticles and extract were prepared and chemical factors of deterioration in surimi (pH,  TVB-N,  TBA  and peroxide) were evaluated on different treatments days (0, 1, 3, 6 and 9) at refrigerator temperature. Also, sensory evaluation of treatments was done  after cooking  by hedonic method. The results showed that the changes in the chemical factors mentioned in the treatments containing chitosan nanoparticles and extract were reduced (p˂0.05).   Sensory evaluation of the use of chitosan nanoparticles along with extract showed a decrease in taste, odor and overall acceptance factors by the consumer. According to the results, The use of chitosan nanoparticles containing extract in surimi of Kilka fish can delay the deterioration of surimi and increase the shelf life of the product and improve organoleptic properties during refrigerated storage.

  Keywords: Grape extract, Chitosan – nano particle, Ionic gelation, surimi (Clupeonella cultriventris)
 • Zahra Nazari* Pages 30-44

  The current research was conducted to produce a gel emulsion with reduced saturated and Trans fatty acids that can be used as shortening. Hydrocolloids of guar gum, κ-carrageenan, CMC, and maltodextrin were used to prepare gel emulsion. For emulsion stability, PGPR (1%) was used as an emulsifier. In the first phase of the research, for the production of gel emulsion using guar gum from 0 to 0.25%, κ-carrageenan from 0 to 2%, CMC from 0 to 3%, and maltodextrin from 0 to 20%, different formulations were determined by Design Expert software and by Response surface method and optimal design, and samples formulations were produced. Sensory and hardness evaluation tests were performed and regression models for predicting hardness (sensory) responses, overall acceptance, and hardness were presented and the optimal formulation was determined. In the second phase of the research, the optimal formulation of gel emulsion at the levels of 25, 50, 75, and 100% was used to produce biscuits, and the physicochemical, sensory, and peroxide value were investigated. The results showed that by replacing 50% of shortening with biscuit gel emulsion with less amount of fat and saturated fatty acid and without Trans and in terms of physicochemical and sensory properties, it is obtained similar to the sample containing shortening.

  Keywords: gel emulsion, optimization, shortening, biscuit
 • Anis Talebi*, Leila Rafiei Pages 46-61

  Nowadays, developing of safe, non-allergenic, enriched with nutrients and bioactive compounds foods in order to optimize the immune system, prevent and reduce diseases has increased; Therefore, the aim of this research was to prepare a gluten-free functional beverage based on oat containing ginger extract and stevia. For this purpose, the effect of ginger extract (1.5, 3, 4.5%) and the replacement of stevia with sucrose ( 25, 50, 75%) in the form of a factorial experiment based on a completely randomized design in the formulation of a functional gluten-free beverage based on oat containing L.plantarium bacteria was evaluated in order to investigate its physicochemical, sensory and microbial properties during the storage (21 days). The results showed that during the storage, in all treatments, the amount of Brix, total solid, pH and antioxidant capacity decreased significantly and the acidity of the samples increased and on the other hand, with the addition of ginger extract the amount of Brix, total solid and pH of the produced beverage samples decreased and the antioxidant capacity and acidity of the samples increased; Also, the replacement of stevia led to a decrease in Brix, total solid, acidity, but the pH and antioxidant capacity increased significantly. The results of the study of the survival of Plantarium bacteria showed that in all samples, the growth of bacteria decreased during the storage, but the amount of live bacteria was maintained within the standard range. Based on the sensory evaluation results, the sample containing 3% ginger extract and 25% stevia received a higher score from the panalists. Finally, based on all the results, it can be said that the addition of ginger extract and stevia in gluten-free functional beverage led to the improvement the properties of beverage and it can be introduced as a new functional beverage with favorable nutritional properties.

  Keywords: Gluten-free beverage, probiotic, ginger extract, stevia
 • Paniz Yeganeh, Aryou Emamifar*, Mostafa Karami, Fakhreddin Salehi Pages 62-77

  The aim of this study was to investigate the effect of egg replacing with soy flour in different proportions (0, 25, 50, 75 and 100% w/w based on the weight of egg) and incorporation psyllium gum in different proportions (0, 0.5, and 1% w/w based on the weight of rice flour) on the physicochemical and sensory properties of rice cake. A factorial experiment with a completely randomized design with three replications was used for data analysis. The substitution of egg by soy flours up to 50% significantly improved the technological characteristics (color, texture and porosity) and sensory attributes of the samples (p<0.05). Increasing of the proportion of egg by soy flour by more than 50% significantly decreased these properties. The addition of up to 1% psyllium gum to the batter not only increased the batter viscosity, but also improved moisture, volume, porosity and softness of the cake samples. Compared with the sample containing the whole egg and without psyllium gum, the highest and the lowest contents of moisture, volume, porosity, softness, and sensory properties were determined in the samples containing up to 50% soy flour as an egg substitute and incorporated with 1% psyllium gum and the samples containing full soy flour and without psyllium gum, respectively. A higher darkness (L value) and redness (a value) and low sensory scores of tastes and color of compared to the control, were observed in the samples containing up to 50% soy flour as an egg substitute and incorporated with 1% psyllium gum. Therefore, it was found that the egg could be substituted by the soy flour in gluten free cakes and incorporation of psyllium gum to the cake batter formulation with reduced egg can be effective for improving their physicochemical and sensory characteristics.

  Keywords: Egg substitute, Gluten-free cake, Psyllium, Rice flour, Soy flour
 • Zeinab Nooshi Manjili, Alireza Sadeghi Mahoonak*, Vahid Erfani Moghadam, Mohammad Ghorbani, Hoda Shahiri Tabarestani Pages 78-90

  The seeds of Cucurbitaceae plants (pumpkin, melon, etc.) are one of the rich sources of protein. Proteins are one of the most important nutritional sources for humans. Enzymatic hydrolysis of pumpkin seed protein by using microwave pretreatment leads to the production of hydrolyzates with bioactive properties, including antioxidant activity. The use of microwave pretreatment causes changes in the 3D structure of proteins, It opens the 3-dimensional structure of the protein and accelerates the access of the enzyme to the peptide bonds. Therefore, the use of microwave pretreatment is a suitable method to save time and enzyme concentration which are used in enzymatic hydrolysis. In this study, The solution of pumpkin seed protein concentrate was exposed to microwave energy with a power of 500-900 W for 30-90 seconds and it was used as a substrate solution in enzymatic hydrolysis experiments. Enzymatic hydrolysis by pancreatin, with the concentration of 0.5 to 2.5% compared to the protein substrate, was performed in the time from 20 to 190 minutes, at the optimum temperature and pH of pancreatin, in order to produce hydrolysates with antioxidant potential. Antioxidant power was measured by using DPPH radical scavenging activity methods, total antioxidant activity (Absorbance at 695 nm) and iron chelating activity. The highest amount of antioxidant activity by using microwave pretreatment was in 105 minutes and the ratio of 1.5% E/S and the optimal conditions that provided by the software to achieve the maximum iron chelating activity (95.5%), DPPH radical scavenging activity (51.5%) and total antioxidant (Absorbance at 695 nm) (0.976), was in 102 minutes and the ratio of 1.5% E/S of which 89.5% corresponded with the obtained results.

  Keywords: pancreatin, microwave pretreatment, pumpkin seeds, antioxidant activity
 • Zahra Sargazi, Mohammad Amin Miri*, Mohammadali Najafi Pages 91-107

  The purpose of this research is to strengthen the antimicrobial properties of active nanofibers containing eucalyptus essential oil by using different concentrations of peppermint essential oil for use as active packaging. Nanofibers containing a mixture of eucalyptus essential oil (10%) and peppermint essential oil (concentrations of 0, 2.5, 5, 10% (v/v)) were produced. SEM and Image-J results showed that the loading of essential oil increased the diameter of electrospun fibers from 200 to 400 nm. SEM images showed that the morphology of electrospun fibers is tubular. XRD was used to study the physical structure of electrospun fibers and XRD diffractograms show that adding essential oil to zein did not change the crystalline structure of zein. TGA thermograms showed that the loading of essential oil increased the thermal stability of electrospun fibers. FTIR spectrum shows the interaction between electrospun fibers and the essential oil. Antibacterial test was done by disc diffusion method and the results showed that the fibrous coating containing essential oil prevented the growth of staphylococcus aureus and escherichia coli. According to the results of this research, fibers containing a mixture of eucalyptus and peppermint essential oils can be considered as an active packaging for use in packaging different food products such as cheese, meat and some other food products.

  Keywords: Mixture of essential oils, Electrospinning, Zein
 • Ghazal Nosrati, Hossein Jooyandeh*, Mohammad Hojjati, Mohammad Noshad Pages 108-124

  Nowadays, Functional food products as healthy diets have been considered extensively among consumers. Moreover, the use of particular microorganisms, for instance probiotic bacteria, offers probabilities to progress novel foods with appropriate shelf life. In the current research, in order to produce a functional ultrafiltrated (UF)-cheese, demineralized UF-whey powder (DUWP) at the levels of 0, 1 and 2%, and lactulose powder at the levels of 0 and 1% were used. Furthermore, bifidobacterium bifidum was used as probiotic bacteria. The textural characteristics in terms of hardness, cohesiveness, adhesiveness, springiness, gumminess and chewiness and sensorial propertis of the symbiotic cheese samples including odor, color, texture and taste were evaluated during 60 days of storage period at 4 ◦C. Results showed that addition of DUWP and lactulose powders except for adhesiveness and springiness caused significant decrease in all textural parameters (P<0.001). Besides, except for adhesiveness and cohesiveness, the mean values of textural parameters usually enhanced up to middle of the storage time and thereafter decreased up to end of storage period (p<0.05). Sensory results revealed that although addition of both DUWP and lactulose powders resulted in lower sensory scores, no significant differences were found between control (without DUWP and lactulose) and sample containing 1% of each both mentioned powders (P>0.05). Therefore, based on the obtained results, sample having 1% of DUWP and 1% of lactulose determined as the best symbiotic UF-cheese sample. Since the potential contribution of this product in community health promotion and reduction of diseases risk, the production and consumption of this functional cheese is proposed.

  Keywords: Synbiotic, Ultrafiltrated cheese, Texture parameters, Storage period
 • Leila Yousefi* Pages 126-139

  In this study, the effect of ultrasound pretreatment (at 40 kW power, for 20 min) with single partial solvent including water and ethanol and two partial solvents containing water/ethanol in the form of 30% (water): 70% (ethanol) and 60% (water): 40% (ethanol), were considered on the extraction efficiency, total phenolic and flavonoid compounds, as well as the free radical inhibition rate of the St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) extract. In order to analyze the data, a completely randomized design was used in three replications, and the comparison of means was done by Duncan's multi-range test, at the probability level of α=1%, and using SPSS 14. Based on the results, the highest amount of extraction efficiency (18.3 %), total phenolic (0.295 mg GAE/g dw) and flavonoid (0.105 mg QE/g dw) compounds and the inhibition rate of free radicals (84.21 %) was measured in the samples pre-treated with ultrasound along with two partial solvents [30% (water): 70% (ethanol)] and the lowest amount of extraction efficiency (4.21%), total phenolic (0.051mg GAE/g dw) and flavonoid (0.0115 mg QE/g dw) compounds as well as free radical inhibition rate (47.53 %) was specified in water (100 %) solvent.

  Keywords: St. John’s wort, Hypericum perforatum L., Ultrasound, Extraction, phenolic compounds
 • Shahab Jalil Sarghaleh, Behrooz Alizadeh Behbahani*, Mohammad Hojjati, Alireza Vasiee, Mohammad Noshad Pages 140-147

  Prangos ferulacea is a plant that has been used in traditional medicine for its therapeutic properties. The present study was conducted to investigate the antifungal effect of P. ferulacea aqueous extract on Alternaria alternata, Alternaria solani, Saccharomyces cerevisiae, and Fusarium solani. The antifungal methods used were disc diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum fungicidal concentration (MFC). The extract concentrations used in the study were 20, 40, 60, and 80 mg/mL. The study found that the antifungal effect was concentration-dependent and increased with concentration. S. cerevisiae was the most sensitive species to the extract while F. solani was the most resistant. At 80 mg/mL, the inhibition zones for S. cerevisiae were found to be 11.90 mm and 13.00 mm in disc diffusion agar and well diffusion agar methods, respectively. The corresponding zones were 9.60 mm and 10.20 mm for F. solani, respectively. In the combined mode (interaction) of P. ferulacea aqueous extract with nystatin antibiotic, synergistic mode was observed for all fungal strains. The MIC and MFC values for S. cerevisiae were 32 and 128 mg/mL, respectively. The MIC and MFC results for F. solani were found to 256 and > 512 mg/mL, respectively. The results of this study showed that P. ferulacea aqueous extract could be used as a natural antifungal agent to inhibit the growth of pathogenic fungi on fresh fruits and vegetables.

  Keywords: Prangos ferulacea, Aqueous extract, Pathogenic fungi, Antifungal effect, Shelf-life
 • Hassan Barzegar*, Behrooz Alizadeh Behbahani Pages 150-157

  The plant Russian knapweed is known as a blood sugar lowering drug, and the antimicrobial properties of its extracts and essential oils have been proven; Therefore, this study was conducted with the aim of extracting the aqueous extract of R. knapweed and investigating its antimicrobial activity. The aqueous extract of R. knapweed was extracted by the maceration method. The antibacterial activity of the extract against Escherichia coli, Salmonella typhi, Listeria monocytogenes, and Bacillus cereus was investigated using disk diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum bactericidal concentration methods. The results of this research showed that the antimicrobial activity of the extract was dependent on the concentration and the highest diameter of the inhibition zone was observed at the concentration of 100 mg/ml of the extract. Based on disk diffusion agar and well diffusion agar tests, Listeria monocytogenes bacteria had the highest and Escherichia coli, Salmonella typhi, and Bacillus cereus had the lowest inhibition zones, respectively. The minimum inhibitory concentration for Escherichia coli, Salmonella typhi, Listeria monocytogenes, and Bacillus cereus bacteria was obtained as 64, 64, 16, and 32 mg/ml, respectively, and the minimum bactericidal concentration values for these bacteria were 512, 512, 256, and 256 mg/ml, respectively. In generally, the Gram-positive bacteria were more sensitive to the extract compared to the Gram-negative types. The growth of pathogenic bacteria and the diseases transmitted by these bacteria can be controlled by using natural antimicrobial compounds such as R. knapweed aqueous extract.

  Keywords: Russian knapweed, Antimicrobial activity, Aqueous extract, Pathogenic bacteria, Foodborne diseases
 • Mostafa Rahmati*, Fatemeh Borna, Mokhtar Heidari Pages 159-168

  Grape is a very perishable fruit that has a short shelf life. Due to the increase in consumer awareness, the tendency to use natural preservative compounds instead of pesticides and chemical preservatives has increased. Plant essential oils are considered to be the most appropriate natural compounds due to their potentially effective compounds. Therefore, the aim of this research was to identify the chemical compounds of Foeniculum vulgare essential oil, determine its phenolic and flavonoid content, and investigate the antioxidant and antifungal activity of this essential oil against a number of molds that cause spoilage after grape fruit harvesting. The compounds identified in F. vulgare essential oil included limonene, fenchone, p-allylanisole and anethole, which made up 97.60% of the total essential oil. The total phenol content of F. vulgare essential oil was equal to 26.29 mg GAE/g and the total flavonoid content was equal to 19.23 mg QE/g. The antioxidant properties of the essential oil of this plant were obtained by DPPH, ABTS and beta-carotene-linoleic acid decolorization methods, respectively, 38.56, 42.12, and 30.30%. Also, , it was found that Foeniculum vulgare essential oil is capable of inhibiting and controlling Rhizopus stolonifera, Aspergillus niger, and Botrytis cinerea. Due to the antimicrobial and antioxidant compounds present in F. vulgare, the essential oil of this plant can be used as a compound with practical properties to increase the shelf life of agricultural products, including grapes.

  Keywords: Foeniculum vulgare essential oil, total phenol, flavonoid, anti-fungal, antioxidant effect, grape
 • Mohammadjavad Morshedhassan*, Shabnam Hamzeh, Zahra Siyar Pages 170-188

  Phase separation and cocoa precipitation at the bottom of the bottle of cocoa milk is unpleasant from the consumer's point of view. Usually the amount of cocoa particles precipitate at the bottom of the bottle is of most importance. The aim of this research was to investigate the effect of five levels of stabilizers including: xanthan, κ‐carrageenan and mono-diglyceride on the sensory and physicochemical characteristics of cocoa milk using the response surface method (RSM). Therefore, 20 treatments were produced in three blocks with six replications at the central point, then physicochemical properties and sensory evaluation tests were performed. Numerical optimization method has been applied to produce optimal cocoa milk with a suitable viscosity of 110 centipoise and the lowest amount of phase separation and precipitation. The suggested samples of the software were compared in the production laboratory with the real results of cocoa milk with a one-sample T-test software at a 95% confidence level, which confirmed the correctness of the predicted model due to the absence of significant differences. Based on the results, it was found that the increase of hydrocolloids caused an increase in viscosity as a confidence level (p<0.001), as well as an increase in product stability and a decrease in the amount of sediment formation. Sensory evaluation showed that κ‐carrageenan had the greatest effect on overall acceptance, followed by xanthan and mono-diglyceride (p<0.001).

  Keywords: cocoa milk, physical stability, response surface methodology, stabilizer
 • Ali Abdollahzadeh, Abbas Jalilzadeh*, Hossein Shirdel Pages 190-201

  Coffee Mix is one of the most popular instant drinks in the world, which is widely consumed. This product can cause nutritional problems due to the significant amount of sugar in the formulation. On the other hand, due to its beneficial properties, honey and ginger powder can be used in the instant coffee powder formula, to solve the anti-nutritional effects of sugar and to take advantage of the beneficial properties of ginger and honey powder. In this study, the effect of adding honey powder as a substitute for sugar in amounts of 0, 5, 10, 20, 30, and 35% of the consumed sugar and ginger powder in amounts of 0, 0.05, 0.1, 0.2, and 3 0.0 and 0.35% were added to the 3 in 1 instant coffee formulation and the physicochemical properties, phenolic compounds, antioxidant capacity and sensory properties and microbial properties of the coffee mixture were evaluated. The research results showed that adding honey and ginger powder to the instant coffee mixture improves its physicochemical properties and overall acceptability. Sensory tests conducted by the evaluators also determined that the treatment of 20% honey powder and 0.2% ginger and the treatment of 10% honey powder and 0.3% ginger were more favorable samples in terms of overall acceptability. The treatment of 30% honey powder and 0.3% ginger had the highest amount of phenolic compounds and antioxidant capacity. Therefore, the most appropriate treatment in terms of nutritional characteristics was the treatment of 30% honey powder and 0.3% ginger.

  Keywords: Honey powder, Ginger, Coffee mixture, Functional coffee, Phenolic compounds, Antioxidant activity
 • Armin Ahmad Nejhad, Behrooz Alizadeh Behbahani*, Mohammad Hojjati, Alireza Vasiee, Mohammad Amin Mehrnia Pages 204-214

  Calotropis procera from the Apocynaceae family is called Stabregh in Iran. This plant is found in tropical areas and southern coasts in Iran and North Africa, Middle East Asia, and Southeast Asia on coastal sand dunes. In this study, the C. procera extract was separated using water solvent. The antifungal effect of C. procera aqueous extract on Alternaria alternata, Alternaria solani, Saccharomyces cerevisiae, and Fusarium solani was investigated. The antifungal activity was evaluated through, disk diffusion agar (Kirby-Bauer), well diffusion agar, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum fungicidal concentration (MFC). In the combined mode (interaction) of C. procera aqueous extract with nystatin antibiotic was investigated. In general, Saccharomyces cerevisiae and Alternaria solani were the most sensitive and resistant fungal strains with the highest and the lowest diameter of inhibition zone, respectively. So that the diameter of the inhibition zone for Saccharomyces cerevisiae and Alternaria solani in the presence of 80 mg/ml extract concentration was equal to 13.20 and 8.20 mm, respectively. In the interaction of C. procera aqueous extract with nystatin antibiotic, synergistic mode was observed for all fungal strains. The MIC and MFC values for S. cerevisiae were 32 and 128 mg/mL, respectively. The MIC and MFC results for Alternaria solani were found to 256 and > 512 mg/mL, respectively.

  Keywords: Calotropis procera, Antifungal activity, Nystatin, Inhibition zone diameter