فهرست مطالب

نشریه حقوق و مطالعات سیاسی
سال یکم شماره 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسیم مختاری* صفحات 248-257
  اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اصولا در امور جزایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده باشد و قراینی در تایید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. لذا در اقراری که از روی اجبار، تهدید و شکنجه صورت گیرد هیچ گونه ارزشی نداشته و حتی نمی تواند طریقیت داشته باشد؛ و اقرار گرفتن به این شیوه، نقص کامل حقوق شهروندی در رسیدگی های قضایی است. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، رعایت حقوق شهروندی در محاکم قضایی است و مهم ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، امنیت و آزادی در جلسات دادرسی و بالاخص بحث اقرار متهمان است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار به تبیین جایگاه «اقرار» در دادرسی ها و میزان اعتبار آن با تاکید بر رعایت اصول شهروندی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: عدالت کیفری. اعتبار اقرار. شهروندی. حقوق شهروندی
 • عطیه وجدانی فخر*، سید محمد حسینی صفحات 258-269

  جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه و پر سابقه است که امروزه خود مسیله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی می تواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خودرای دهد یا پای بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چندوچون آن به بحث و گفتگو پرداخته اند. داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده دار این سمت است. قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شیون فقیه جامع الشرایط در کنار ولایت است. قضا، یکی از مهم ترین ارکان حکومت اسلامی است و شاید با جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است. چنانچه بخواهیم صرفا به موازین فقهی و شرعی تمسک و استناد کنیم درمی یابیم که در عصر غیبت ولایت قضایی «بالنیابه» به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولا داوری غیر فقیه یا غیر ماذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است. لذا مقاله حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تاثیر و طرق ارزیابی علم دادرس مکتوب گردیده است و سرانجام پس از طرح مباحث مربوطه به این نتیجه می رسد که در حقوق موضوعه ایران باتوجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد. به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی می کند اما نمی تواند در صدد اثبات امری بر آید.

  کلیدواژگان: رسیدگی قضایی، علم قاضی، شهروندان، حقوق شهروندی
 • سید محمد حسینی* صفحات 270-287

  در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت انسان ها، معرفی کرده اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، برحسب شرایط می تواند به یکی از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می گردد. ب) سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می گردد. ج) سرقتی که واجد هیچ یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون گذاران تلاش کرده اند که بامطالعه ی منابع فقهی در رابطه با مسیله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه جانبه ارایه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارایه شوند.

  کلیدواژگان: سرقت، حد، سرقت حدی، قانون مجازات اسلامی1392، فقه امامیه
 • مرضیه بابازاده نمینی* صفحات 288-309

  عدم ارایه اطلاعات و یا دادن اطلاعات زیاد می تواند منفی و بازدارنده باشد؛ بنابراین قید لزوم در ارایه اطلاعات، بسیار مهم است و اطلاعاتی باید ارایه گردد که بیان آنها لازم بوده، دارو بدون آن به کالایی خطرناک تبدیل می شود. در حقوق انگلیس و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده نیز معمولا سازنده محصول نهایی کسی است که به عنوان تولیدکننده متحمل مسیولیت می شود، اما سازنده اجزاء متشکله معیوب، پاسخگوی خسارت ناشی از محصول نهایی معیوب است و همچنین فرد ترکیب کننده مواد، تولیدکننده تلقی می شود. در حقوق ایران مسیولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‎باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‎کننده شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی ناشی از اخفای مضرات دارو در حقوق موضوعه ایران با نگاهی به حقوق انگلیس پرداخته است. نتایج نشان می دهد که مسیولیت مدنی ایران و انگلستان در ظاهر تفاوت هایی دارند. در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، عمد و بی احتیاطی دو موجب مستقل برای دعاوی مسیولیت مدنی محسوب می شوند. جبران خسارت ناشی از اشتباه، قصور و غفلت مسیولان داروخانه در ارایه دارو طبق نسخه پزشک بر عهده بیمه گر مسیولیت حرفه ای داروخانه ها و دراگ استورها است. با استناد به قاعده تسبیب، داروسازان در قبال مصرف کنندگان ضامن شناخته شده و مسیول جبران خسارات وارده بر آنها می باشند.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، اخفای مضرات دارو، حقوق ایران، حقوق انگلیس
 • فاطمه فارسیان* صفحات 310-329
  روش بررسی

  در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی. دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایران مدکس، ساینتس دایرکت، کورنس، اشپرینگر، گوگل اسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسی شده شامل 41 مقاله بود که مربوط به 20 سال اخیر (از سال 2000 تاکنون) به زبان های فارسی و انگلیسی در برداشت. پژوهش هایی که حجم نمونه و نحوه اجرای نامشخصی داشتند یا فقط روی پروتکل های امنیتی و بانکداری غیر الکترونیک انجام شده بود، از روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آن ها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف شدند.

  یافته ها

  باتوجه به اینکه مبادلات پولی و مالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین رو، همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیکی به طور گسترده ای به استفاده از فن آوری ارتباطات و اطلاعات روی آورده اند. درنتیجه، طی چند دهه اخیر سیستم های پرداخت الکترونیک به تدریج در حال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی هستند.

  نتیجه گیری

  بانک ها تحت تاثیر تغییرات جهانی شدن و آزادسازی مالی قرار دارند، در واکنش به این تغییراتبانک ها خدمات قابل ارایه به مشتریان را گسترش وابستگی خود را به تکنولوژی افزایش می دهند در حالی که رقابت برای ارایه خدمات بانکی افزایش یافته است، بانک ها در تلاش هستند تا به سطوح بالاتری از پذیرش بانکداری اینترنتی در میان مشتریان خود برسند.

  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیکی، تصمیمات مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
 • فرشته عباسی تبریزی* صفحات 330-344
  زمینه
  آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق میافتد. چنین حوادثی، توجه حقوقدانان و صاحبنظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ، کلیه مقالات چاپ شده تا زمستان 1400 به زبان فارسی و لاتین در زمینه تحولات حقوق بین المل در خصوص جبران خسارت ناشی از آلودگی های نفتی مورد بررسی قرار گرفتند. این مقالات از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی، مجله حقوقی بین المللی ، ماهنامه اکتشاف و تولید ، sid.ir ، فصلنامه مجلس و راهبرد و نشریات سیویلیکا ، فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، با استفاده از کلید واژه هایی نظیر؛ مقررات محیط زیست، آلودگی نفتی، مسیولیت بین المللی دولت ها، جبران خسارت، آلودگی زیست محیطی، به دست آمده اند. همچنین از مجلات معتبر علمی از مقالات و وب سایت های فوق استخراج شده است.
  یافته ها
  تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسیولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص هتای خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسیولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: مقررات محیط زیست، آلودگی نفتی، مسئولیت بین المللی دولت ها، جبران خسارت، آلودگی زیست محیطی
|
 • Nasim Mokhtari * Pages 248-257
  The significance of confession in criminal actions and even in civil ones is such that legal scholars call it as the queen of reasons. Its importance is such that being always cited as the prominent reason in lawsuits. The accuracy and validity of the research has been investigated and there is evidence to confirm it, and may not be relevant to determine the accused guilt through the knowledge and inference of the court and thus, has no value and cannot even have a practice. Confession in this way is a perfect violation of citizenship rights in judicial proceedings. One of the evident examples of criminal justice is the observance of citizenship rights in the courts and the most profound element for respecting citizenship rights, security and freedom in court hearings, more particularly the defendants’ confession. Ensuring the rights of citizens and administering justice in all steps of the trial, including crime detection, prosecution, investigation, trial, punishment or security measures, is one of the basic duties of criminal justice. This article explains the position of “confession” in the trials and its validity with emphasis on the citizenship principles.
  Keywords: confession, Criminal Justice, Validity of confession, citizenship rights
 • Atiyeh Vejdanifakhr *, Seyyed Mohammad Hosseini Pages 258-269

  The permission of a non-innocent judge to rely on his personal knowledge as a judge is one of the long-standing issues recently become a problem which is afflicted by the judiciary. The matter of whether a judge can consider himself as non-reliance in a trial and vote only with his knowledge or whether being adhered to the reasons proposed by both parties in the trial has long been raised in our law and jurists have discussed its practice. Arbitration between the people and the resolution of lawsuits is a provincial position and the judge is in charge of this position. Judgment is a religious position and one of the duties of a comprehensive jurist other than the guardianship. It is one of the prominent pillars of the Islamic government, and perhaps it can be stated with confidence that the most basic duty of any government is resolving hostility and the issue of conflict between citizens as well as justice realization in numerous social areas. If we want to rely merely on jurisprudential and religious standards, we find that in the era of the absence of judicial guardianship, “in vain” is entrusted to a comprehensive jurist, and in principle, judging a non-jurist or not authorized by the jurist is illegitimate and non-influential. Hence, the proposed study has been dedicated to identify the significance, definition, impact and evaluative techniques of judge knowledge and finally, after discussing the relevant issues, it is concluded that in Iranian law, according to existing laws, only science of the evidence is valid. And the judge's personal knowledge is only in charge of controlling function of the other evidence. In other words, it merely stands for the untrue evidence, but cannot try to prove anything.

  Keywords: judicial proceedings, judge knowledge, Citizens, citizenship rights
 • Seyyed Mohammad Hosseini * Pages 270-287

  In Imami jurisprudence and Islamic Penal Code, the theft issue has been introduced as one of the crimes against human property and ownership: a) Theft which is comprehensive of the penance condition and is referred to as the penance theft; in this case, the thief is sentenced to theft. b) Robbery committed in the form of armed robbery or banditry and causes public terror, in which case it is regarded as combat and corruption on earth and its perpetrator is condemned as combat and corruptor on earth. c) Theft that does not meet any of the above- mentioned conditions; in this case, it is known as canonical punishment theft and the thief is canonical punishment. This article deals with partial theft in the Islamic Penal Code of 2013 and its compliance with jurisprudential texts. Through studying the jurisprudential sources related to the issue of theft, they have determined the limits and punishments appropriate to the form and dimensions of theft crime. The proposed article has of course never been attempted to provide comprehensive research; however as far as possible, the related issues should be presented based on the research topic.

  Keywords: Theft, penance, penance theft, Islamic Penal Code of 1392, Imami Jurisprudence
 • Marzieh Babazadeh Namini * Pages 288-309

  Failure to provide information or to provide a lot of information can be negative and deterrent; therefore, the necessity of providing information is very important, and information must be provided that they are necessary, and the drug without it becomes a dangerous commodity. In English law and consumer rights protection law, the manufacturer of the final product is usually the one who takes responsibility as the manufacturer. But the manufacturer of the defective component is responsible for the damage caused by the resulting defective product, as well as the person composing the material, is deemed by the manufacturer. In Iran's law, the responsibility for compensating the consumer is determined by the responsible authority of the person or legal person, whether private or public, which has caused the user to enter the damage and harm. This research uses a descriptive-analytic method to study the comparative study of civil liability caused by the actuarial disadvantages of drugs in Iranian law with a view to English law. The results show that the civil liability of Iran and the UK are apparently different. In England, unlike Iranian law, deliberately and unwittingly, they are two independent lawsuits for civil liability. Compensation for mistakes, misdemeanors and neglect the pharmacists' offices in the delivery of medicines are subject to the responsibility of the insurance professional of pharmacy and drag companies, according to the doctor's dossier. According to the Teshibod rule, pharmacists are known as guarantors for consumers and are responsible for compensating them for damages.

  Keywords: Civil Liability, Drug Abuse, Iran Law, English Law
 • Fatemeh Farsian * Pages 310-329
  Analysis method

  in this review study, which was conducted in 1400, articles indexed in proquest,scientific information, database (SID) magiran, ovid,Irandoc, Iranmedex, sciencedirect, cochrane,springer,google scholar, scopus databases were used. The collection of reviewed articles included 41 articles related to the last 20 years (from 2000 until now) in persian and English. Studies with unspecified sample size and implementation or only on non- electronic security and banking protocols, were excluded from the study. Articles whose full text was not available were also excluded from the study.

  Finding

  Given that monetary and financial exchanges are an integral part of commercial exchanges, therefore, along with the expansion of global e-commerce, monetary and financial institutions to widely support and facilitate e- commerce widely use the information and communication technology they have brought. As a result, electronic payment systems have been gradually replacing traditional payment systems over the past few decades.

  Conclusion

  Banks are affected by changes in globalisation and financial liberalisation, in response to which banks are expanding their service to customers, expanding their dependence on technology, while competition for banking services has increased. They are trying to reach higher levels of Internet banking acceptance among their customers.

  Keywords: Electronic banking, customer decisions, electronic customer relationship management
 • Fereshteh Abbasi Tabrizi * Pages 330-344
  Background
  Oil pollution in the sea occurs periodically and intermittently. Such incidents are of high significance in jurists and experts to the risks of marine environmental pollution. Nowadays, the environmental abuse has transcended national borders, while the function of the international legal system in this area has not been so successful and satisfactory.
  Materials and Methods
  In this study, all papers published up to the spring-2022 in Persian and Latin on evolutions in international law regarding compensation for oil pollution were reviewed. These publications are searched through databases, International Law Journal, Exploration and Production Monthly, sid.ir, Parliament Quarterly and Civilica Strategy and Publications, Mazandaran University of Medical Sciences Journal Quarterly, using keywords such as; environmental regulations, oil pollution, international responsibility of governments, compensation, environmental pollution have been obtained. It has also been extracted from reputable scientific journals from the above articles and websites.
  Findings
  Compilation of environmental damage indicators, other than preventing the occurrence of environmental pollution, assist to fulfill the international responsibility of governments in the occurrence of environmental damage, so the study and analysis of the possibility of compiling the index of environmental damage. It is essential and inevitable in international treaties to prove the international responsibility of states.
  Conclusion
  Although the existence of international conventions and their countries’ membership has had a positive impact on reducing oil pollution, however it has not been enough to perfectly eliminate oil pollution and the provision of basic guarantees in international agreements with effective international oversight is essential.
  Keywords: Environmental Regulations, Oil Pollution, international responsibility of governments, Compensation, Environmental pollution