فهرست مطالب

نشریه مطالعات سیاسی
پیاپی 59 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جهانبخش مرادی*، مهربد مرادی، حسین کریمی فرد، مجید روحی دهبنه صفحات 1-20
  بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تشدید شکاف و اختلاف بین روسیه و جهان غرب، نگرانی های زیادی در مورد پیامدها و تاثیر این تحولات بر روند مذاکرات هسته ای ایران پدید آمد و در بین تحلیل گران این سوال به وجود آمده است که با شکل گیری بحران اوکراین و تنش به وجود آمده در بین کشورهای دخیل در پرونده ی هسته ای ایران، مذاکرات هسته ای ایران، چه مسیری را می پیماید. در این خصوص، 5 دیدگاه در بین تحلیل گران شکل گرفته است که همانند طیفی از بی اثر بودن بحران اوکراین بر مذاکرات هسته ای ایران تا تاثیرپذیری حداکثری خود را نشان می دهند. بر این اساس، سوال اصلی که در اینجا وجود دارد این است که بحران اوکراین چه تاثیری بر مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و سعی در بررسی این موضوع دارد و با در نظر گرفتن شواهد و قراین موجود و با تمسک به نظریه ی آشوب و اثر پروانه ای، نتیجه ای که عاید شده این بوده است که علی رغم وجود دیدگاه ها و چشم اندازهای مختلف و بعضا متضاد؛ بحران اوکراین بر مذاکرات هسته ای ایران موثر واقع شده است و همین تاثیر باعث پیگیری سیاست تنش زدایی اکثریت کشورهای درگیر در این موضوع شده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از این سیاست به روند قدرتمندشدن خود در منطقه ادامه داده و مذاکرات هسته ای را به سرانجامی برساند.
  کلیدواژگان: بحران اوکراین، مذاکرات هسته ای، نظریه آشوب، اثر پروانه ای
 • علی فلاحی سیف الدین*، علی فلاح نژاد صفحات 21-48
  تحولات تاریخی از مجرای رویدادهای مسالمت آمیز و خشونت باری چون رفورم، انقلاب، جنبش های اجتماعی، کودتا و شورش شکل می گیرد. ترور از شیوه های تغییر خشونت باری است که بسته به میزان استحکام و ثبات ساختارهای سیاسی، تاثیرات متفاوتی بر روند تحولات بر جای می گذارد. خشونت سیاسی و ترور هم علت و هم معلول انسداد یا فقدان ساختارهای سیاسی نهادینه شده در درون جوامع است. در نبود مکانیسم هایی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، کشمکش حادث می شود و از خارج از چارچوب های مورد اجماع گروه های سیاسی و به شیوه های خشونت آمیز فیصله می یابد.خشونت سیاسی و ترور در ایران ، از زمان مشروطه متاثر از تحولات تاریخی داخلی و خارجی، اشکال جدیدی یافت و یکی از متداول ترین شیوه های کنش گری سیاسی و تحقق بخشی به آمال و آرمان های شخصیت ها و گروه های رانده شده یا خارج از بلوک قدرت شد. ریشه های فکری ایدیولوژی های مستعد خشونت، مثل تفسیرهای ناصواب از اسلام و باور به کارآمدی شیوه مبارزات مسلحانه، در کنار انسداد سیاسی و ساختاری در دولت برای مشارکت و کنش گری مسالمت آمیز در تاریخ معاصر ایران، خشونت و ترور را به ابزاری علی الظاهر موثر برای پیشبرد اهداف سیاسی جریان ها و گروه های مزبور تبدیل کرده است. دغدغه اصلی این پژوهش را بررسی میزان تاثیر گذاری به کارگیری خشونت به عنوان شیوه ای از کنش سیاسی، بر روند تحولات تاریخی ایران در دوره پهلوی دوم تشکیل می دهد. بنابراین در نوشتار حاضر با اتکاء به روش تحلیلی-توصیفی روند شکل گیری خشونت سیاسی و به کارگیری ترور در ایران معاصر و تاثیرگذاری آن بر تحولات پهلوی دوم را مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: خشونت سیاسی، ترور، انسداد سیاسی، بی ثباتی سیاسی
 • فاطمه بیرانوند*، الهه کولایی، علی اشرف نظری صفحات 49-70
  این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به تبیین وجوه تاریخی و سپس تفسیر داده های جمع آوری شده درباره جریان چپ و زنان چپ گرا در چارچوب نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز در دوره پهلوی دوم می پردازد. در این جهت، ضمن بررسی تحولات جریان چپ و فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان چپ گرا، سعی در پاسخ گویی به این پرسش است که کنش های سیاسی و اجتماعی زنان چپ گرا چه تاثیری بر فرآیند توسعه سیاسی ایران در دوره پهلوی دوم داشته است؟ در پاسخ به پرسش فوق و مطابق نظریه ساخت یابی گیذنز، رابطه متقابلی میان ساختار و کارگزار وجود دارد که بر اساس آن زنان چپ گرا به عنوان کارگزاران جریان چپ می توانستند بر ساختار سیاسی رژیم پهلوی تاثیرگذار بوده و در برقراری یک نظام سیاسی توسعه یافته نقش آفرینی کنند. اما روند بررسی مقاله و دستاورد پژوهش حاکی از این است که کنش های سیاسی و اجتماعی زنان چپ گرا، با توجه به ساختار سیاسی رژیم پهلوی و غلبه دیکتاتوری نتوانست نقش موثری در فرآیند توسعه سیاسی و برقراری یک نظام دموکراتیک داشته باشد.
  کلیدواژگان: زنان، توسعه سیاسی، جنبش چپ، چریک، رژیم پهلوی
 • سوسن خالقی، عیسی حسن زاده*، محمدرضا نعیمی، عباسعلی طالبی صفحات 71-87
  این مقاله به عنوان بررسی رابطه تحزب با توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی در ایران به سیر تحولات اقتصادی و سیاسی در قالب برنامه های توسعه توجه دارد تا رابطه بین توسعه سیاسی و اقتصادی را دریاید . به لحاظ روش شناسی، تحقیق از نوع کیفی وتوصیفی تحلیلی است که به روش اسنادی انجام می شود. نتایج حاصل از بررسی حاکی از این است که انقلاب اسلامی نتیجه مشارکت تمامی گروه های سیاسی اعم از گروه های دینی، دینی و ملی، ملی گرایان با گرایش های سوسیالیستی و لیبرالی است و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی نیازمند مشارکت سیاسی احزاب و گروه ها و مشارکت اقتصادی بخش خصوصی است. پس از انقلاب این موارد در برنامه های توسعه کشور در قالب برنامه های پنج ساله دیده شده که سازمان برنامه و بودجه کارگزار اصلی تهیه نیازمندی ها و تدوین برنامه است. حزب جمهوری اسلامی علی رغم این که فراگیرترین حزب انقلابی و اسلامی بود اما به علت اختلافات ناشی از نگرش و گرایش سیاسی بدون تاثیرگذاری در نظام اقتصادی و فقط با حذف رقبا به سمت انزوا و تعطیلی کشیده شد. جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دچار اختلاف و انشقاق شد. احزاب کارگزاران سازندگی و گروه های 18گانه اصلاحات بیشترین تاثیرگذاری را در برنامه های توسعه اقتصادی ایران داشتند و به میزانی که از سهم مشارکت احزاب کم شده برنامه های توسعه نیز ناکارا بوده اند. به طوری که بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد را به ترتیب در برنامه های سوم، اول، دوم، پنجم و چهارم می توان سراع داشت.
  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، کارگزار، تحزب
 • محمد طاهری خنکداری* صفحات 89-105
  خروج نیروهای آمریکایی از کابل در اوت 2021 و تشکیل امارت اسلامی در افغانستان به دنبال فرار دولت قانونی این کشور، دوباره واژه هایی چون القاعده، طالبان، داعش، نیروهای تندرو، رادیکال و بنیادگرا را به سرتیتر رسانه های خبری و تحلیلی تبدیل کرد. بسیار مهم است بدانیم که این گروه ها از کجا نشات می-گیرند و تفکراتشان بر چه مبناهایی استوار است؟ به نظر می رسد اندیشه سیاسی این گروه ها فاقد چارچوب نباشد بلکه با مجموعه ای از داده های معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی و فرجام شناسی پشتیبانی می شود. در این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیکی اقدام به بررسی بنیادهای اساسی اندیشه سیاسی گروه های اسلام گرای سلفی خواهیم کرد. گروه هایی که تحت عناوین مختلفی چون بنیادگرایی اسلامی، سلفی، داعشی، طالبانی و امثالهم از آنها یاد می شود. البته این گروه ها ممکن است از زوایای مختلف تفاوت-هایی با هم داشته باشند، ولی در مبانی اشتراکات بسیاری با هم دارند که با توجه به این مبانی مشترک مورد توجه قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: بنیادگرایی سلفی، مبانی اندیشه سیاسی، سیاست و حکومت
 • علی میرزایی، داراب فولادی*، امید علی احمدی صفحات 107-122
  اندیشه های علی شریعتی آثار عمیقی بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. یکی از کارهای عمده او تاکید بر عنصر مسیولیت اجتماعی در فرایند کنش سیاسی بوده است. او برای این کار به بازتعریف سیاست و مفاهیم مرتبط با آن پرداخت. پژوهشگران در این تحقیق مبانی نظری و جانمایه خوانش شریعتی از سیاست بویژه نظریه امت و امامت را مورد بررسی قرار داده و در این چارچوب به این سوال محوری پاسخ داده اند: شریعتی چگونه به بازتعریف مفاهیم عمده سیاسی پرداخته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد شریعتی در بازتعریف مفاهیم سیاسی تحت تاثیر رویکرد انتقادی از یکسو و گفتمان سوسیال دموکراسی از سوی دیگر قرار داشته و تلاش وی برای تلفیق آنها با عناصر مکتب تشیع به ارایه نظریه امت و امامت و بازتعریف مفاهیم سیاسی در این چارچوب منتهی شده است. در فرآیند انجام این پژوهش، اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و با کاربست روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد استنتاج قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: سیاست، دموکراسی، ملت، زمامدار، امت و امامت
|
 • Jahanbakhsh Moradi *, Mehrbod Moradi, Hossein Karimifard, Majid Rouhi Pages 1-20
  After Russia's military invasion of Ukraine and the deepening of the gap between Russia and the Western world, many concerns arose about the consequences and impact of these developments on the process of Iran's nuclear negotiations. And the tension that has arisen among the countries involved in Iran's nuclear case, what path will Iran's nuclear negotiations take? In this regard, 5 views have been formed among analysts, which show a spectrum from the ineffectiveness of the Ukraine crisis on Iran's nuclear negotiations to its maximum effectiveness. Based on this, the main question here is what effect does the Ukraine crisis have on the nuclear negotiations of the Islamic Republic of Iran? This article has been written with a descriptive and analytical approach and tries to investigate this issue and by considering the available evidence and by adhering to the theory of chaos and the butterfly effect, the result obtained is that despite the existence of different views and perspectives. and sometimes contradictory; The crisis in Ukraine has affected Iran's nuclear negotiations, and this effect has led to the pursuit of de-escalation policies by the majority of countries involved in this issue. Therefore, the Islamic Republic of Iran can continue its strengthening process in the region by taking advantage of this policy and complete the nuclear negotiations.
  Keywords: Ukraine crisis, Nuclear negotiations, Chaos theory, Butterfly Effect
 • Ali Fallahi Saifoddin *, Ali Fallahnejhad Pages 21-48
  Historical changes are shaped by peaceful and violent events such as reform, revolution, social movements, coups, and Rebellion. Terror is a method of violent change that, depending on the strength and stability of political structures, has different effects on the course of change.Political violence is both the cause and effect of the obstruction or lack of publicly accepted and institutionalized political structures within societies. In the absence of mechanisms for the peaceful settlement of disputes within societies, Disagreements lead to conflict and are resolved outside the consensus framework by violent meansPolitical violence in Iran, despite its long history, has emerged in new forms since the constitutional movement, influenced by domestic and foreign historical developments, and has become one of the most common methods of political action by expelled or out-of-power groups.The ideological roots of groups prone to violence, especially misinterpretations of Islam and the belief in the effectiveness of armed struggle, along with the political and structural obstruction of peaceful participation in contemporary Iran, have made violence a seemingly effective tool for advancing their political goals.The main issue of this study is to examine the impact of the use of violence as a method of political action on the course of historical changes in Iran in the second Pahlavi periodTherefore, in this article, relying on analytical-descriptive method, the process of formation of political violence and the use of terror in contemporary Iran and its impact on the changes of the second Pahlavi period has been studied.
  Keywords: Political violence, terror, political obstruction, political instability
 • Fatemeh Beyranvand *, Elaheh Colaee, Ali Ashraf Nazari Pages 49-70
  This research applies a descriptive-analytical approach to explain historical aspects and consequently interprets the data regarding the left movement and left wing women based on the Anthony Giddens's construction theory in the second Pahlavi dynasty.In this regard, after examining the developments of the left movement and the political and social activities of left wing women, we will try to answer the question that what effects the political and social actions of left wing women have had on the process of political development in Iran in the second Pahlavi dynasty?To answer the above question according to Giddens's construction theory, There is a mutual relationship between structure and agent which based on, the left wing women as agents of the left movement had potential to influence the political structure of the Pahlavi dynasty and play a role in establishing a developed political system.As result, this research reveals the political and social actions of left wing women, due to the political structure of the Pahlavi regime and the domination of dictatorship, had no effective role in the process of political development and establishment of a democratic system.
  Keywords: Women, political development, Left Movement. Guerrilla, Pahlavi Regime
 • Susan Khaleghi, Isa Hasanzadeh *, Mohammadreza Naeimi, Abasali Talebi Pages 71-87
  As a study of the relationship between political parties and economic development after the Islamic revolution in Iran, this article pays attention to the course of economic and political developments in the form of development programs. The research is a qualitative and descriptive type of analysis, which is carried out by a documentary method. The results of the survey indicate that the Islamic revolution is the result of the participation of all political groups, including religious, religious and national groups, nationalists with socialist and liberal tendencies, and economic and political development requires the political participation of parties and groups and the economic participation of the private sector. After the revolution, these things have been seen in the country's development plans in the form of five-year plans, where the program and budget organization is the main agent of preparing the requirements and formulating the plan. Despite the fact that the Islamic Republic Party was the most comprehensive revolutionary and Islamic party, it was pulled towards isolation and closure due to differences caused by political attitudes and tendencies, without affecting the economic system and only by eliminating competitors. The parties of construction agents and the 18 groups of reforms had the most influence in Iran's economic development programs, and to the extent that the participation of the parties has decreased, the development programs have also been ineffective. So that the highest alignment and the best performance can be achieved in the third, first, second, fifth and fourth programs respectively.
  Keywords: political development, Economic Development, Broker, Partisanship
 • Mohammad Taheri Khonakdari * Pages 89-105
  The withdrawal of American forces from Kabul in August 2021 and the formation of the Islamic Emirate in Afghanistan following the escape of the country's legal government, once again turned words such as Al-Qaeda, Taliban, ISIS, extremist, radical and fundamentalist forces into the headlines of the news and analytical media. . It is very important to know where these groups originate from and what are their thoughts based on? It seems that the political thought of these groups does not lack a framework, but is supported by a set of epistemological, ontological, anthropological, sociological and epistemological data. In this article, using the hermeneutic method, we will examine the basic foundations of the political thought of Salafist Islamist groups. Groups that are mentioned under different titles such as Islamic fundamentalism, Salafi, Daesh, Taliban and the like. Of course, these groups may have differences with each other from different angles, but they have many commonalities in the basics, which are considered according to these common basics.
  Keywords: Salafi fundamentalism, the foundations of political thought, politics, government
 • Ali Mirzaee, Drab Fouladi *, Omid Aliahmadi Pages 107-122
  Ali Shariati's thoughts had a profound impact on Iran's political and social developments. One of his main works was emphasizing on the element of social responsibility in political behavior. In this framework, he redefined politics and related concepts. In this research, we have examined the theoretical foundations of Shariati's reading of politics, especially the theory of ummah and imamate, and in this framework we have answered the main question: How did Shariati redefine the main political concepts? The findings of the research show that in redefining political concepts, Shariati was influenced by the critical approach on one hand and the discourse of social democracy on the other hand. he attempt to combine both with the elements of the Shia theory of ummah and imamate and redefine political concepts in this framework. In conducting this research, the necessary information was collected through the library method and inferred using the qualitative method and descriptive-analytical approach.
  Keywords: Politics, democracy, nation, Ruler, Ummah, Imamate