فهرست مطالب

تغییرات اجتماعی - فرهنگی - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 77، تابستان 1402)

نشریه تغییرات اجتماعی - فرهنگی
سال بیستم شماره 2 (پیاپی 77، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ایوب محمودی، سیف الله سیف اللهی*، طهمورث شیری، صمد رسول زاده اقدم صفحات 7-35
  هدف توسعه پایدار تامین نیازهای حال، آینده و رسیدن به وضعیت متوازن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. در واقع توسعه پایدار ارز دیجیتال توسعه است. نظام اجتماعی ایران علیرغم وجود پتانسیل های لازم جهت توسعه اقتصادی-اجتماعی، توسعه ای تک بعدی است که حالت آنومی اقتصادی-اجتماعی به خود گرفته است. هدف این مقاله تحلیل و تبیین جامعه شناختی ساختار و کارکرد توسعه اقتصادی- اجتماعی و توسعه پایدار در ایران از سال 1400-1357 می باشد. روش بکار رفته در این مقاله اسنادی، تکنیک مورد استفاده تحلیل محتوی بوده و از رویکرد بومی دکتر سیف اللهی شامل: عناصر جغرافیایی- اقلیمی، معیشتی- اجتماعی، قومی-جمعیتی، فرهنگی و مدیریتی- سیاسی استفاده شده است. همچنین دو مولفه خاص گرایی و توسعه محلی توسط نگارنده به آن اضافه گردیده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است عدم توجه و شناخت ساختارهای توسعه به وجود آورنده ی وضعیت فعلی و توسعه ناپایدار کشور است. در نتیجه (1) ناپایداری توسعه ایران به دلیل شرایط داخلی، شرایط خارجی و نظام جهانی (2) بودجه بندی و بودجه ریزی کشور بر اساس نفت، توسعه ایران را دچار تقلیل گرایی از نوع نفت گرایی کرده که اخیرا این تقلیل گرایی از نفت گرایی به تقلیل گرایی جناحی- سیاسی تغییر جهت داده است. تمامی این موارد در بحرانی شدن و بروز مشکلات و آسیب های مختلف اجتماعی از قبیل فقر، اعتیاد، فحشا، خودکشی بی هنجاری مدگرایانه، تورم، مدرک گرایی، لمپن گرایی، استفاده بی رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست نقش اساسی داشته است.
  کلیدواژگان: ساختار و کارکرد توسعه، توسعه اقتصادی-اجتماعی، توسعه پایدار، ایران
 • صغرا آزمایش آسیابسری، مهرداد محمدیان*، نادر مطیع حق شناس، محمد مهدی لبیبی صفحات 36-57
  این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت های نهم تا دوازدهم بر پدیده فقر و فلاکت اقتصادی در استان گیلان پرداخته است. به منظور گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. فرایند مصاحبه با 37 مورد مصاحبه ادامه یافت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که در حوزه ی سلامت دولت احمدی نژاد با محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده، اشتغال زایی، برخوردار نمودن همه اقشار جامعه از دفترچه سلامت و تقلیل هزینه های درمان و دولت روحانی با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان و فراهم نمودن زمینه های پوشش بیمه ای گسترده گام های مثبتی برداشته شده است. در حوزه ی مسکن، احمدی نژاد با مدیریت جامع توزیع مسکن بستر توسعه شهرسازی را فراهم کرده و موجب اشتغال زایی زیادی برای جوانان و افراد جویای کار شد. این درحالی است که در نتیجه ی سیاست گذاریهای دولت روحانی، مشکلاتی همچون تشکیل حباب مسکن، کاهش میزان ساخت و سازها و همچنین تشدید مهاجرت های داخلی در نتیجه از بین رفتن زمینه های اشتغال مشاهده می شود. دولت احمدی نژاد با اعمال سیاست های بازتوزیعی، طرح صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه های زودبازده، توزیع سهام عدالت و هدفمندسازی یارانه ها و دولت روحانی با گسترش چتر حمایتی برای مددجویان نهادهای دولتی تلاش کردند تا میزان احساس محرومیت نسبی را در میان اقشار مختلف جامعه کاهش بدهند. در حوزه ی آموزش رشد نجومی تعداد مدارس غیر انتفاعی در دولت های مذکور و ایجاد نابرابری آموزشی از مهم ترین مقوله های احصاء شده می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست های اجتماعی، فقر، اشتغال، تورم، تامین و رفاه اجتماعی
 • سعید انورخطیبی* صفحات 58-79

  در دهه گذشته، استفاده از گزارش دهی پایداری به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط و گزارش عملکرد اهداف پایداری توسط شرکت ها، منجر به آگاهی روزافزون از ارزش و توسعه آن در دنیای شرکت ها شده است. بنابراین، بررسی این پدیده برای درک بهتر و شناسایی عناصر مشخصه آن حایز اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک ادبیات برای ایجاد عناصر متمایز گزارش پایداری و ارایه یک چارچوب نظری کامل است که امکان طبقه بندی محرک هایی را که برای اتخاذ گزارش پایداری حیاتی هستند، فراهم می کند. از طریق تجزیه و تحلیل، عناصر مشخصه گزارش پایداری را در یک خلاصه همگن و مختصر توصیف می شود. محرک های حاصل، ممکن است نه تنها در زمینه گزارش های غیرمالی، بلکه در تشویق بازتاب های توسعه اقتصادی-تجاری کافی باشد که ممکن است الهام بخش مسیرهای تحقیقاتی جدید برای محققان در این زمینه باشد. 

  کلیدواژگان: نظریه مشروعیت، نظریه ذینفعان، نظریه نهادی، اطلاعات غیر مالی
 • مریم افخمی، محمد عباس زاده*، مهران صمدی، جواد علیپور صفحات 80-100

  پژوهش حاضر درصدد بررسی فهم تجارب زیسته دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی از آموزش مجازی با رویکرد پدیدارشناسی است. نمونه گیری به روش هدفمند با ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق فردی نیمه ساختاریافته که در آن از شرکت کنندگان درخصوص تجربه زیسته پیرامون آموزش مجازی سوال شد. مصاحبه تا مرحله اشباع ادامه یافت. یافته ها نشان داد تجربیات زیسته دانشجویان از آموزش مجازی شامل تجربیات مرتبط با فرد، ابهام نسبت به آموزش مجازی، علاقمند به آموزش مجازی، آموزش مجازی به مثابه کلاس خصوصی، تجربه حضور در کلاسی که در آن حضور نداشتم، آموزش مجازی مرتبط با خانواده، هزینه ها، عدم تمرکز در محیط خانه، همراهی خانواده، ناراحتی خانواده، تجربیات آموزش مجازی مرتبط با اساتید و دانشگاه، تعامل بیشتر با اساتید، امکان استفاده از کلاس ها به صورت ضبط شده، عدم اعتماد اساتید و دانشگاه به آموزش مجازی، تجربیات آموزش مجازی مرتبط با اینترنت و ابزار اتصال به کلاس، مشکلات فنی، تجربیات آموزش مجازی مرتبط با سامانه مجازی، همراهی تدریجی با آن، عدم ارایه جزوه آموزشی از طرف دانشگاه، عدم پاسخ پشتیبان، تجربیات آموزش مجازی مرتبط با امتحانات مجازی، بسته شدن آزمون به دلیل مشکلات فنی و زیرساختی، دشواری آزمون ها نسبت به آزمون حضوری، کاربردی و تحلیلی بودن امتحانات، ماندگاری سوالات در حافظه، پیشنهادات تحقیق شامل فراهم آوردن زمینه مناسب برای تعامل بیشتر، افزایش کیفیت محتوا، افزودن کیفیت تدریس، مدیریت زمان و هزینه، ارزیابی مستمر کیفیت سامانه ها، اختصاص اینترنت به دانشجویان و اساتید، برگزاری کلاس های مجازی توام با حضوری، مشارکت دانشجویان از طریق ارایه ها یا پرسش وپاسخ در کلاس.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، پدیدارشناسی، تجربه زیسته، چالش ها، ارزیابی الکترونیکی
 • سید ابراهیم موسوی، مهدی زینالی*، احمد محمدی، یعقوب پور کریم صفحات 101-126

  طی دو دهه گذشته تحولات عمده ای در محیط های کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمد که تاثیر عمیق و همه جانبه ای بر کارکرد و فعالیت بنگاه های اقتصادی بر جامعه گذاشته است. به طوری که حیات بسیاری از سازمان ها به توانایی آن ها در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه و کاهش هزینه ها در تمام طول فرآیند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. حسابداری مدیریت می تواند به خوبی این نقش حیاتی را با بهره گیری از استراتژی های شکست ناپذیری ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف، بررسی پیامدهای اجتماعی حسابداری مدیریت با رویکرد شکست ناپذیری انجام گردید. روش تحقیق به صورت آمیخته بود که ابتدا فاز کیفی و سپس فاز کمی اجرا شد. روش بخش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد(رویکرد نظامند) و بخش کمی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل: خبرگان حسابداری مدیریت، مدیران عملیاتی و هییت علمی دانشگاه ها بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و پس از جمع آوری داده های مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد و در نهایت با 28 نفر مصاحبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه تهیه گردید. نتایج تحلیل کیفی توسط نرم افزار ان ویوو نشان داد کدهای محوری شامل 50 کد بود که با توجه به رویکرد استقرایی در تحقیق حاضر محقق به 16 کد اصلی دست پیدا کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد: نقش حسابداری مدیریت از شرکتی به شرکت دیگر و صنعتی به صنعت دیگر، از اقتصادی به اقتصاد دیگر متفاوت است که لازمه این توجه به ابزارهای حسابداری مدیریت از جمله بودجه ریزی است.

  کلیدواژگان: توسعه توان اجتماعی، حسابداری مدیریت، شکست ناپذیری، زنجیره ارزش
 • حسن بابایی، بهرام قدیمی* صفحات 150-177

  ورزش ابزاری برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش و راهی برای توسعه و حفظ سلامت جسمی و روانی در آحاد جامعه است . یکی از سازمانهایی که می تواند از ورزش به عنوان ابزاری در جهت سالم سازی افراد ناسالم و ناهنجار (بزهکار) که به نوعی نظم جامعه و امنیت آن را مختل نموده اند و در محیط بسته ای به نام زندان نگهداری می شوند، استفاده کند، سازمان زندانها است . مطالعه حاضر از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی استفاده شد ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گراندد تیوری مدل استراوس و کوربین ، مصاحبه با 35 نفر و سپس، در بخش کمی به شیوه پیمایشی پرسشنامه در اختیار 260 نفر از زندانیان مرد شهر سنندج قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تایید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (70/0) محاسبه شد در این خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری" با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شد که محکی برای اعتبار « نظریه برپایه » تلقی می شود. یافته ها نشان داد که پدیده کیفیت مجازات بعنوان یک پدیده ای اجتماعی در تناسب اقدام بازبینانه فرد زندانی باشد که می خواهد از طریق ورزش خود را از لحاظ روحی تقویت کند تا روی بازگشت به جامعه داشته باشد و این پژوهش می تواند الگوی مناسبی با نگاهی کلی گرا ، سیستمی و بلندمدت به مقوله کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین باشد.

  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن، جامعه پذیری، اصلاح مجرمان
 • مسعود محمدی، داوود حسینی نسب*، علی نقی اقدسی صفحات 178-193
  در دنیای مدرن امروزی ،سلامت فکری و انتقادی هر جامعه ای در گرو پرورش دانش آموزانی با قدرت تفکر بالا و سواد رسانه ای قوی است. هدف از این پژوهش بررسی روش های یادگیری در چهار سطح مختلف در چهارچوب طبقه بندی فعالیت های متمایز شده آشکار یادگیری (DOLA) بر درگیری تحصیلی تفکر و سواد رسانه ای دانش آموزان است.سوال اصلی این است که آیا آموزش در چهارچوب فعالیتهای متمایز شده آشکار (DOLA) (سطوح آموزشی انفعالی، فعال،سازنده گرا، تعاملی) بر درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر کلاس دهم موثر است .روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح های پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم دبیرستان های دولتی شهر میاندوآب در سال تحصیلی 1396-1395 بود. 117 نفر (30 نفر در گروه کنترل، 28 نفر سطح فعالیت تعاملی، 30 نفر سطح فعالیت سازنده گرا،29 نفر سطح فعالیت فعال) به طور تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری نمرات درگیری تحصیلی از پرسشنامه درگیری تحصیلی تینیو (2009) استفاده شد. تمام گروه ها به مدت 8 جلسه تحت آموزش قرار گرفت. بعد از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون کوواریانس یک راهه (ANCOVA) و مقایسه زوجی بونفرونی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که آموزش در این چهارچوب بر درگیری تحصیلی تفکر و سواد رسانه ای تاثیر مثبت و معناداری دارد. سطح تعاملی نسبت به سایر گروه ها بالاترین اختلاف مثبت را با بقیه گروه ها داشت و بعد از آن به ترتیب سطح سازنده گرا، فعال و انفعالی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: فعالیت های متمایز شده آشکار یادگیری، درگیری تحصیلی، سواد رسانه ای
|
 • Ayyoub Mahmoudi, Seyfollah Seyfollahi *, Tahmures Shiri, Samad Rasoulzadeh Aghdam Pages 7-35
  Sustainable development aims at meeting the current and future needs and achieving a balanced social, economic and bio-environmental status. In fact, it can be considered as the digital currency of the development. Contrary to the fact that social system in Iran contains the required potential for socio-economic development, there exists a one dimentional development reflected in the form of socio-economic anomie. Therefore, the main purpose of the present study is the sociological analysis of the structure and function of socio-economic and sustainable development in Iran from 1978 to 2021. Documentary method and content analysis were used in the study considering Seyfollahi’s approach including geographic-climatic, socio-living, tribal-demographic, cultural and political-managerial elements. Moreover, in the process of conducting the research, two variables of local development and particularism were included in study. The overall results of the study indicate that ignoring the development structures would be the main reasons for the current unsustainable development in Iran. Therefore, the detailed results revealed that: 1. Unsustainable development in Iran is the result of domestic, foreign and global circumstances. 2) Petrol budgeting has led to petrol-oriented reductionism in Iran. 3) Recently, there exists a shift away from petrol-oriented reductionism to political party-oriented reductionism. It is concluded that all of the above-cited factors have played a leading role in the appearance of more serious problems and social harms including poverty, drug addiction, prostitution, anomalous fashionable suicide, inflation, academic-degree orientation, lampoonism, indiscriminate use of natural resources and environmental destruction.
  Keywords: Structure, Function of Development, Socio-Economic Development, Sustainable Development, Iran
 • صغرا آزمایش آسیابسری, Mhrdad Mohammadian *, Nader Motihaghshenas, Mohamad Mehdi Labibi Pages 36-57
  This research has investigated the impact of the support policies of the 9th to 12th governments on the problems of poverty and economic misery in Gilan province. In order to collect data, a technical interview was used and the purpose sampling method. The interview continued with 37 interviews. Data analyzed with MAXQDA software. The results show that in the field of health, the Ahmadinejad government focused on prevention and treatment in the family doctor plan, job creation, providing all sections of the society with health booklets and reducing treatment costs, and the Rouhani government by creating structural reforms in the health and treatment system and providing the basis Extensive insurance coverage has taken positive steps. In the field of housing, Mr. Ahmadinejad provided a platform for the development of urban development with his comprehensive management of housing distribution and created many jobs for young people and job seekers. This is while, as a result of Rouhani's government's policies, problems such as the formation of a housing bubble, a decrease in the amount of constructions, and also the intensification of internal migrations are observed as a result of the loss of employment opportunities. The Ahmadinejad government, by implementing redistribution policies, the Imam Reza Stamp Fund plan, the plan for early-returning enterprises, the distribution of equity shares and the targeting of subsidies, and the Rouhani government, by expanding the support umbrella for government institutions, tried to reduce the degree of relative deprivation among different classes. Society to reduce.
  Keywords: Social policies, poverty, Employment, inflation, provision, social welfare
 • Saeed Anwar Khatibi * Pages 58-79

  In the last decade, the use of sustainability reporting as a tool for communicating and reporting on the performance of sustainability objectives by companies has led to a growing awareness of its value and development in the corporate world. Therefore, exploring this phenomenon for a better understanding and identifying its characteristic elements is important. This study aims to systematically review the literature to establish the distinctive elements of sustainability reporting and provide a complete theoretical framework that allows the classification of the drivers that are crucial for adopting sustainability reporting. Through the analysis, we describe the characteristic elements of sustainability reporting in a homogeneous and concise summary. The drivers that result, may prove useful not only in the context of non-financial reporting but also in encouraging adequate economic-business reflections that may inspire new research trajectories for scholars field.

  Keywords: Legitimacy theory, Stakeholder Theory, Institutional theory, non-financial information
 • Maryam Afkhami, Mohammad Abbaszadeh *, Mehran Samadi, Javad Alipur Pages 80-100

  The present study seeks to investigate and understand the lived experiences of students of central Tehran Islamic Azad University of virtual education with a phenomenological approach. Purposive sampling and data collection tools, semi-structured in-depth individual interviews during which the participants were asked about the lived experience of virtual education, the interview process continued until the saturation stage, information was obtained from the interview. Virtual education related to family, costs, lack of concentration environment, family companionship, family discomfort, virtual education experiences related to professors and university, more interaction with professors, possibility of using recorded classes, lack of trust of professors and university in virtual education ,Experiences of virtual education related to the Internet and class connection tools, technical problems, experiences of virtual education related to the virtual system, gradually accompanying it, lack of providing a training booklet from the university, lack of support response, experiences of virtual education related to virtual exams, closure Exam due to technical and infrastructural problems, the difficulty of the exams compared to face-to-face exams, practicality and analytical of exams Persistence of questions in memory, Research suggestions include providing a suitable context for further interaction Adding teaching quality, increasing the quality of teaching, time and cost management Continuous evaluation of systems quality, Allocation of the Internet to students and professors, Holding virtual and face-to-face classes, Student participation through presentations or Q&A in class.

  Keywords: virtual education, phenomenology, Lived experience, challenges, electronic assessment
 • Seyed Ebrahim Mousavi, Mehdi Zeynali *, Ahmad Mohammadi, Yaghob Pourkarim Pages 101-126

  During the last two decades, major developments in the business environment in the world have emerged, which have had an all-round impact on the functioning and activities of economic enterprises on the society. So that the life of many organizations is focused on their ability to increase the accuracy of the cost management system and reduce costs throughout the process and value chain. Management accounting plays a vital role in using invincible strategies. The present research was conducted with the aim of investigating the social consequences of management accounting with an invincible approach. The research method was mixed, first the qualitative phase and then the quantitative phase. The method of the qualitative part of the foundation data theory type and the quantitative part was also done using confirmatory factor analysis. The statistical population of the qualitative part was management accounting experts, operational managers and university faculty. The sampling method was carried out in the targeted qualitative section and after collecting the interviews until theoretical saturation was reached and finally 28 people were interviewed. The data collection tool was prepared in the qualitative stage, semi-structured interview and in the quantitative part of the questionnaire. The results of qualitative analysis by En Vivo software showed that the core codes included 50 codes, which reached 16 main codes according to the inductive approach. The results show: the role of management accounting varies from company to company and industry to industry, from economy to economy, which requires attention to management accounting tools including budgeting.

  Keywords: Development of social power, Management Accounting, Invincibility, Value Chain
 • Hassan Babaee, Bahram Ghadimi * Pages 150-177

  Exercise (sport) is a tool to improve the level of well-being and comfort and a way to develop and maintain physical and mental health in society.One of the organizations that can use sports as a tool to heal unhealthy and abnormal people (criminals) who have somehow disrupted the order and security of society and are kept in a closed environment called prison, is Prison organization. In this regard, sport in prison can be used as a practical solution in educating and reforming prisoners. First, in the qualitative part of the research, using the grounded theory technique of Strauss and Corbin model, 35 people were interviewed and then, in the quantitative part, a questionnaire was given to 260 male prisoners in Sanandaj town. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was calculated by Cronbrach’s alpha (70%). It is considered a "theory based" for validity. The findings showed that the phenomenon of the quality of punishment as a social phenomenon is commensurate with the review action of a prisoner who wants to strengthen himself mentally through exercise to return to society, and this study can be a good model with an overview Oriented, systematic, and long-term, the work of sport is to re-socialize criminals and seeks to guide the actions of managers in the long time horizons and wider areas of implementation.

  Keywords: Crime Prevention, Re-socialization, Socialization, Correction of Criminals
 • Masoud Mohammadi, Dawood Hosseini Nesab *, Alinaghi Naghi Aghdasi Pages 178-193
  In today's modern world, the intellectual and critical health of any society depends on educating students with high thinking power and strong media literacy. The purpose of this research is to investigate learning methods at four different levels in the framework of the classification of Differentiated Overt Learning Activities (DOLA) on the academic engagement of students' thinking and media literacy. The main question is whether education within in the framework of the classification of Differentiated Overt Learning Activities (DOLA) (passive, active, constructive, interactive learning levels) on the academic engagement of students' thinking of 10th grade male students.The research method is semi-experimental and pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all the 10th grade male students of public high schools in the city of Miandoab in the academic year of 2015-2016. 117 people (30 people control group, 28 people interactive level, 30 people constructive level, 29 people in the active level) were randomly selected as a sample. Tinio's (2009) academic engagement questionnaire was used to measure academic engagement scores. All groups were trained for 8 sessions. After collecting the data, one-way covariance test (ANCOVA) and Bonferroni pairwise comparison were used using SPSS software. The results showed that education in this framework (DOLA) has a positive and significant effect on the academic engagement of thinking and media literacy. The interactive level compared to other groups had the highest positive difference with the rest of the groups, and then they were placed in constructive, active and passive levels respectively.
  Keywords: Differentiated Overt Learning Activities, Academic Engagement, media literacy