فهرست مطالب

نشریه سیاست دفاعی
پیاپی 124 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرتضی رفیعی بصیری، مهدی جاودانی مقدم*، داود کیانی صفحات 11-38
  نقش ایران در سوریه نه تنها در جنگ اخیر، بلکه به موازات تاریخ، گسترده است به گونه ای که این روابط را می توان کهن ترین روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران با یکی از کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه دانست. در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران، همکاری های دو کشور بیشتر ناشی از وجود دشمن مشترک بوده است. بنابراین وجود رژیم بعث عراق و رژیم صهیونیستی و اکنون افراطی گرایی سلفی به عنوان دشمنان مشترک دو کشور، مهم ترین متغیرهای موثر بر اتحاد استراتژیک ایران و سوریه بوده اند. این پژوهش تلاش دارد تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و از منظر اصول حاکم بر سیاست جهانی در منطقه خاورمیانه و مبانی حقوق بین الملل به این پرسش پاسخ دهد که « نقش ایران در بحران سوریه با توجه به منطق ریالیستی حاکم بر سیاست جهانی در منطقه خاورمیانه و قواعد حقوق بین الملل چگونه قابل ارزیابی است؟» یافته های این پژوهش نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصالت حاکمیت و دفاع مشروع در حقوق بین الملل و متکی بر مداخله با دعوت و رضایت از سوی دولت سوریه و درچارچوب ریالیسم تدافعی و موازنه تهدید، حفظ امنیت خود را از امنیت سوریه آغاز کرده است.
  کلیدواژگان: بحران سوریه، سیاست جهانی، حقوق بین الملل، دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران
 • بهزاد قاسمی*، حسین شرفیه صفحات 39-65
  شواهد تاریخی و تجربی حاکی از آن است که، روند دولت سازی در کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه نه تنها روند مطلوبی را طی نکرده ؛ بلکه با بحران مشروعیت، خشنونت‏های قومی و مذهبی‏، ناکارآمدی‏، بحران هویت و مداخلات مواجه بوده است (مقدمه). در این مقاله، علت شناسی بحران دولت در افغانستان و راهبرد دولت مطلوب به عنوان هدف مقاله به صورت یک مسیله طرح شده است (هدف). مولفه‏های هویتی به عنوان عامل مهم دولت سازی در افغانستان بوده به دلیل تداوم تضادهای هویتی و اجتماعی به تاخیر افتاده، از سوی دیگر نقش عوامل خارجی نیز به این مسیله دامن زده است. پرسش اصلی مقاله این است که؛ بحران دولت سازی در افغانستان چه عوامل و دلایلی داشته است؟ و راهبرد دولت مطلوب پسا طالبان چیست؟ (سوال) این پژوهش از حیث هدف بنیادی-کاربردی با تکیه بر روش کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی در صدد است تا با ابزار کتابخانه‏ای سوال یادشده را مورد بازکاوی و بازنمایی قرار دهد (روش). در تبیین چرایی موانع دولت سازی در افغانستان به نظر می‏رسد روند دولت سازی در افغانستان متاثر از دو سطح ملی و فراملی می‏باشد که در بعد ملی تضادهای هویتی و اجتماعی و در سطح فراملی مداخلات کشورهای منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای مهم‏ترین علل بحران دولت در افغانستان است (یافته). نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که افغانستان برای تشکیل دولت مطلوب نیازمند است تا زمینه‏های مشارکت تمامی اقوام برای تشکیل دولت فراگیر فارغ از مداخلات خارجی ایجاد شود و دولت فراگیر مردمی با مقبولیت مردمی، منطقه‏ای و بین المللی شکل بگیرد (نتیجه).
  کلیدواژگان: دولت سازی، قوم گرایی، دولت مطلوب، دولت شکننده، بحران
 • حمید درج* صفحات 67-99
  پس از حوادث 11 سپتامبر،حمله آمریکا و ایتلاف بین المللی به افغانستان به بهانه سرکوب گروه های تروریستی القاعده و طالبان و نیز ایجاد صلح و امنیت در این کشور صورت پذیرفت؛اما عملکرد آمریکا به دلایل متعدد؛نه تنها به صلح و ثبات افغانستان کمک نکرد؛ بلکه به قدرت یابی مجدد و سریع طالبان در این کشور منجر شد.لذا سوال اصلی پژوهش این است که ایالات متحده در قبال افغانستان به ویژه در شرایطی که طالبان دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفته؛چه سیاستی را دنبال می کند؟ فرضیه پژوهش این است که پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر،آمریکا ضمن آغاز فرایند صلح سازی در افغانستان در تلاش برای حذف گروه های تروریستی القاعده و طالبان از صحنه سیاسی و امنیتی این کشور برآمد؛اما این اقدامات به سبب حمایت های پیچیده خارجی از طالبان و از طرفی انعقاد توافق نامه صلح میان ترامپ و طالبان به قدرت یابی و حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان منجر شد که این امر تاثیر به سزایی بر معادلات منطقه ای از جمله امنیت ملی ایران خواهد داشت.یافته های پژوهش نشان می دهد؛هم اکنون دولت بایدن سعی دارد به جای منزوی کردن طالبان،با استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر تحریم ها، رفتار آن ها را تغییر دهد تا ضمن رعایت حقوق بشر،روندی دمکراتیک تر در اداره کشور در پیش بگیرند.واشنگتن همچنین با باز نگه داشتن باب مذاکره با طالبان مصمم است که طالبان باید یک دولت فراگیر و با ثبات تشکیل دهد و ضمن قطع ارتباطات خود با گروه های تروریستی به همکاری با جامعه بین المللی جهت مبارزه با آن ها مبادرت ورزد.این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: آمریکا، طالبان، مذاکره، تحریم، رئالیسم تهاجمی
 • محمدمهدی اسماعیلی*، روح الله قادری کنگاوری، مهدی فیروزکوهی صفحات 101-128

  تهدیدات امنیتی را بایستی اصلی ترین بحران موجود در منطقه غرب آسیا قلمداد نمود. این بحران بعضا بسترساز شکل گیری و تعمیق ایتلاف های امنیتی کشورها در برابر تهدیدات مشترک گردیده است. در این میان، امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی در جریانات پس از بیداری اسلامی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه، با مشترک قلمداد نمودن تهدیدات بالقوه ایران به صورت خاص و جبهه مقاومت شیعیان به صورت عام، به ایتلافی راهبردی در عرصه های امنیتی اقدام نمودند. از این رو تحقیق کنونی با بهره گیری از تیوری موازنه قوا و وموازنه تهدید به روش تحلیلی- توصیفی و منابع مکتوب و مجازی به دنبال ارایه پاسخی به سوال چگونگی «مناسبات امنیتی حاکم بر روابط امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی» می باشد فرضیه تحقیق کنونی تاکیدی است بر این مسیله که جمهوری اسلامی ایران تهدیدی مشترک بر امنیت و بقای رژیم صهیونیستی و امارات تلقی می گردد، به همین سبب، این مسیله بسترساز اصلی شکل گیری مناسبات امنیتی امارات و سران صهیونیستی گردیده است. یافته های تحقیق نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی با تاکید بر تعارض هویتی، جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید بقای خود می انگارد. امارات نیز با تاکید بر تعارض منافع و نقش آفرینی محدود، احساس عقده حقارت عمیقی در قبال جمهوری اسلامی ایران می نماید. به همین دلیل، ایتلاف راهبردی صهیونیست ها و اماراتی ها با هدف تغییر ساختار امنیت منطقه(ژیوپلتیک خاورمیانه) صورت پذیرفته است که پیامدهایی برای جمهوری اسلامی دارد.

  کلیدواژگان: امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی، مناسبات امنیتی، تهدیدات امنیتی، جمهوری اسلامی ایران
 • سهیل امامیان* صفحات 129-149
  در جهان معاصر، تحولات خاورمیانه از پردامنه ترین و ژرف ترین تحولات در ساختار سیاسی کشورهای منطقه به شمار میآید. سوریه نیز به عنوان یکی از کشورهای منطقه درگیر این تحولات بوده است. بحران سوریه یکی از پیچیده ترین بحران های جوامع عربی است که با گذشت چندین سال ادامه دارد. ایران و ترکیه به عنوان دو کشور منطقه ای از ابتدا در این بحران وارد شده و با هدف تغییر نقشه سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه، سعی بر کنترل سوریه دارند. تلاش در جهت این مهم، آنها را به سمت رقابتی بی سابقه مبتنی بر متغیرهای ایدیولوژیکی و هویتی وارد کرده است. ترکیه و ایران ازجمله بازیگران منطقه ای میباشندکه رویکرد فعالانه ای را در خصوص این تحولات در راستای منافع خود در پیش گرفته اند. بحران سوریه برخورد منافع راهبردی ترکیه و ایران را آشکار کرده است. این دو کشور در حال دنبال کردن سیاست های مخالف در بحران سوریه هستند. این مقاله به بررسی رابطه علی بین راهبردهای منطقه ای ترکیه و ایران به عنوان متغیر مستقل و سیاست های متناقض این دو کشور در بحران سوریه به عنوان متغیر وابسته می پردازد. هدف از انجام این پژوهش آن است که نقش منطقه ای ترکیه و ایران را با درنظرگرفتن سیاست های متضاد این دو کشور با استفاده از نظریه بازیها در بحران سوریه را بدست آوریم . در این مقاله با استفاده از مدل سازی نظریه بازیها (بازی با مجموع صفر) تجزیه و تحلیل لازم در خصوص راهبردها و سیاستهای اعمالی از طرف دو کشور که اهداف متضادی در کشور سوریه دارند مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بحران سوریه، خاورمیانه، تجزیه وتحلیل نظریه بازی، تعادل نش
 • نجله خندق* صفحات 151-176
  پدیده داعش نه فقط برای خاورمیانه بلکه برای تمام جهان، تهدیدی جدی است . تشکیل چنین نیرویی در هر حوزه جغرافیایی ناشی از ضعف در نظام کنترل حکومت است و تضعیف قدرت متمرکز در عراق و به دنبال آن در سوریه زمینه ساز به وجود آمدن این پدیده گردید که به دنبال آن ایتلاف ناقص و متعارض بازیگران سیاسی ضد داعش، باعث بقا و توسعه آن گردید. اگر بازیگران سیاسی منطقه ای و فرا منطقه ای باهم متحد می شدند و استراتژی یکسان برای از بین بردن داعش در پیش می گرفتند، می توانستند خطر داعش را ریشه کن کنند، اما تک روی بازیگران با استراتژی متناقض باعث ایجاد فرصت برای رشد داعش و بروز مشکلات عدیده در سطح بین المللی شد که، فاجعه مرگباری را در سطح وسیع جغرافیایی بنیان نهاد و منابع انسانی و مالی عظیمی را به نابودی کشید که اثرات آن در ابعاد مختلف بررسی ژرفی را می طلبد. چارچوب نظری پژوهش، «کارکردگرایی»، روش پژوهش «تحلیل کیفی» و ابزار گرداوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. سوال اصلی این است که مهم ترین عوامل اصلی و بازیگران زمینه ساز بحران های منطقه چه بوده اند ؟ هدف این مقاله بررسی و تبیین عوامل موثر در شکل گیری داعش، بحران های سیاسی منطقه ، بین المللی شدن این بحران و دخالت بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای می باشد ، نتایج نشان می دهد آمریکا در تشکیل تروریسم غرب آسیا در جهت تحقق اهداف خود به دنبال تشدید اختلافات قومی مذهبی است و همچنین می توان ادعا کرد که آمریکا طراح و پدید آورنده داعش می باشد.
  کلیدواژگان: آمریکا، داعش، عراق، سوریه، افغانستان
 • نیما رضایی*، مجتبی شریعتی صفحات 177-213
  24 فوریه 2022(پنجم اسفندماه 1400) نیروهای روسی از مرز عبور نموده و وارد خاک اوکراین شدند. هدف این پژوهش واکاوی دلایل تلفات سنگین ارتش روسیه در جنگ سال 2022 با اوکراین می باشد. از این رو، چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر آموزه های دو استراتژیست بزرگ تاریخ یعنی کلازویتس(Clausewitz) و جومینی(Jomini) که اتفاقا هر دو مدتی نیز در خدمت ارتش روسیه بوده اند، انتخاب می گردد تا بتواند از عهده پاسخ گویی به پرسش اصلی این پژوهش برآید. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «دلایل تلفات و خسارات سنگین ارتش روسیه در جنگ سال 2022 با اوکراین چیست؟»، این فرضیه را ارایه می دهد که «بروز تلفات و خسارات سنگین ارتش روسیه در جنگ سال 2022 با اوکراین ناشی از 9 عامل زیر می باشد: الف)طراحی و اداره جنگ اوکراین توسط طراحان نظامی روسیه براساس رویکرد جومینی: چنان چه جنگ براساس رویکرد کلازویتسی دنبال می شد تلفات و هزینه ها بسیار کم تر بود، ب)عدم انجام عملیات SEAD پیش از آغاز نبرد، ج)ناتوانی در برهم زدن C4 ارتش اوکراین، د)عدم اختلال موثر در قابلیت های ISR ارتش اوکراین (در کنار ناتوانی در زمین گیر نمودن پهپادهای رزمی(UCAV) ارتش اوکراین)، ه)لجستیک(آماد و پشتیبانی) بسیار ضعیف، و)غفلت از عنصر روانی نبرد، ز)عدم توجه به این مطلب که برتری هوایی منجر به پیروزی در روی زمین نخواهد شد، ح)عدم قطع خطوط تدارکاتی ارتش اوکراین، ط)غفلت از خلاقیت ها و ابتکارهای نظامی ارتش اوکراین(و در اصل طرف غربی)».
  کلیدواژگان: کلازویتس، جومینی، روسیه، اوکراین، جنگ سال 2022
 • بهادر امینیان* صفحات 215-235
  ناتو یکی از مهمترین نهادهای چندلایه شکل دهنده نظم آمریکایی در طول 75 سال گذشته بوده است و به عنوان یکی از استوانه های این نظم ، توانسته نقش تعیین کننده ای در هژمونی آمریکا ایفا نماید.امروزه تحولات گسترده در نظم امنیت جهانی در حال تحقق است. افول هژمونی آمریکا و سربرآوردن قدرتهای جهانی و منطقه ای جدید از ابعاد این تحول هستند و ناتو در این چارچوب با چالشهای جدی روبرو است . همچنین کشورهای نیز باید تحولات جدی در مساله امنیت خود بوجود آورند. در این مقاله تلاش شده به این مساله پرداخته شود که ناتو در رویارویی با این تحولات با چه چالشهایی روبرو است و چگونه می تواند درشکل دهی معماری نظام امنیتی مشارکت جوید و اصولا با چه سرنوشتی روبرو خواهد بود. برای پاسخ به این مساله آینده پژوهانه ، پنج سناریو محتمل در برابر آینده ناتو توضیح داده شده است . در این چارچوب عملکرد ناتو در ایجاد و هماهنگی شبکه ای از کشورهای همفکر و متحد غرب در مناطق مختلف مطرح شده است. در یکی از سناریوهای بیشتر محتمل ، به ناتو به عنوان شبکه ای از متحدین جهانی پرداخته شده است که در ایجاد نظم امنیتی جهانی تاثیر زیادی دارد. همچنین در بخش چه باید کرد این مساله طرح شده است که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر ناتو چه باید باشد.
  کلیدواژگان: ناتو، نظم امنیت بین الملل، شبکه متحدین جهانی، هژمونی، قدرت منطقه ای
|
 • Morteza Rafieibasiri, Mahdi Javdanimoqadam *, Davood Kiani Pages 11-38
  Iran's role in Syria is widespread not only in the recent war, but also in the course of history, so that these relations can be considered the oldest political, economic and military relations between Iran and one of the Arab countries in the Middle East. In the period after the Islamic Revolution of Iran, the cooperation between the two countries was mostly due to the existence of a common enemy. Therefore, the existence of the Ba'athist regime in Iraq and the Zionist regime, and now Salafi extremism as common enemies of the two countries, have been the most important variables affecting the strategic alliance between Iran and Syria. This study tries to answer the question using "descriptive-analytical method and from the perspective of the principles governing world politics in the Middle East and the principles of international law:" Iran's role in the Syrian crisis according to the realist logic of world politics in "How can the Middle East and the rules of international law be assessed?" The findings of this study show that the Islamic Republic of Iran, citing the originality of sovereignty and legitimate defense in international law and relying on intervention with the invitation and consent of the Syrian government and in the framework of defensive realism and threat balance, maintains its security from security. Syria has begun.
  Keywords: Syrian crisis, world politics, international law, Self defense, Islamic republic of Iran
 • Behzad Ghasemi *, Hosseyn Sharafiye Pages 39-65
  Historical and empirical evidence suggests that the process of state-building in the Islamic world and in developing countries has not only not gone well; Rather, it has faced a crisis of legitimacy, ethnic and religious violence, inefficiency, an identity crisis, and interference (Introduction). In this article, the etiology of the government crisis in Afghanistan and the strategy of the desired government as the goal of the article is presented as an issue (goal). Identity components have been an important factor in state-building in Afghanistan and have been delayed due to the persistence of identity and social conflicts. On the other hand, the role of external factors has also contributed to this issue. The main question of the article is that; What are the causes of the state-building crisis in Afghanistan? And what is the strategy of a favorable post-Taliban government? (Question) This research, in terms of fundamental-applied purpose, relying on qualitative method and descriptive-analytical type, intends to review and represent the mentioned question with library tools (method). In explaining the obstacles to state-building in Afghanistan,
  Keywords: Ethnicism, desirable state, fragile state, Crisis
 • Hamid Dorj * Pages 67-99
  After the events of September 11, 2001,, the United States and the International Coalition invaded Afghanistan under the pretext of suppressing al-Qaeda and Taliban terrorist groups, as well as establishing peace and security in the country;But American performance for a variety of reasons;Not only did it not contribute to peace and stability in Afghanistan;Rather, it led to a rapid re-emergence of the Taliban in the country.Therefore, the main question of the research is that the United States has an attitude towards Afghanistan, especially in the context of the Taliban regaining power in this country;What policy does it follow?The research hypothesis is that after 9/11,the United States began the peace process in Afghanistan in an effort to eliminate al-Qaeda and Taliban terrorist groups from the political and security scene; However, these measures, due to the complex foreign support for the Taliban and the conclusion of a peace agreement between Trump and the Taliban, led to the Taliban gaining power and re-ruling Afghanistan, which had a significant impact on regional equations, including security,Iran will have a national team.Research findings show;Instead of isolating the Taliban, the Biden government is now using economic tools such as sanctions to change their behavior so that they can pursue a more democratic process of governing the country while respecting human rights.Washington also remains committed to negotiating with the Taliban and is determined that the Taliban should form an inclusive and stable government and work with the international community to combat them while severing ties with terrorist groups.
  Keywords: US, Taliban, Negotiation, Sanctions, Aggressive Realism
 • Mohammad Mahdi Esmaeili *, Ruhollah Qaderi, Mahdi Firouzkouhi Pages 101-128

  Security threats should be considered the main crisis in the West Asian region. This crisis has sometimes contributed to the formation and deepening of state security coalitions against threats. In the meantime, the United Arab Emirates and the Zionist regime in the post -Islamic Awakening process and promoting the Islamic Republic's position in the region, by sharing Iran's potential threats in particular and the Shiite Resistance Front in general, to a strategic coalition in the security fields. They did. Therefore, the current research seeks to answer the question of how "the security relations governing the UAE and the Zionist regime is an affirmation that the Islamic Republic of Iran is considered a common threat to the security and survival of the Zionist and UAE regime. For this reason, this has become a major basis for the formation of UAE security relations and Zionist leaders. The findings of the study indicate that the Zionist regime, emphasizing identity conflict, considers the Islamic Republic of Iran the biggest threat to its survival. The UAE also emphasizes the conflict of interest and limited role -playing, a sense of inferiority towards the Islamic Republic of Iran.

  Keywords: United Arab Emirates, Zionist regime, security relations, security threats, Islamic republic of Iran
 • Sohiel Emamian * Pages 129-149
  In the contemporary world, the developments in the Middle East are among the most extensive and profound developments in the political structure of the countries in the region. Syria, as one of the countries in the region, which has been going on for several years. Iran and Turkey, as two regional countries, have been involved in this crisis from the beginning and are trying to control Syria with the aim of changing the political map and balance of power in the Middle East. Efforts to do this have led them to unprecedented competition based on ideological and identity variables. Turkey and Iran are among the regional actors that have taken an active approach to these developments in their own interests. The Syrian crisis has revealed the clash of strategic interests between Turkey and Iran. The two countries are pursuing opposing policies in the Syrian crisis. This article examines the causal relationship between the regional strategies of Turkey and Iran as an independent variable and the contradictory policies of the two countries in the Syrian crisis as a dependent variable. The purpose of this study is to obtain the role of the regions of Turkey and Iran by considering the conflicting policies of these two countries using game theory in the Syrian crisis. In this article, using modeling game theory (zero-sum game), the necessary analysis of strategies and policies implemented by two countries that have conflicting goals in Syria has been examined.
  Keywords: Syrian crisis, the Middle East, Game Theoretical Analysis, Nash Equilibrium
 • Pages 151-176
  The phenomenon of ISIS is a serious threat not only to the Middle East but to the whole world. The formation of such a force in any geographical area is due to the weakness of the government control system, and the weakening of centralized power in Iraq and subsequently in Syria led to the emergence of this phenomenon, which led to the incomplete and conflicting coalition of anti-ISIL political actors. It was developed. If regional and trans-regional political actors were united and pursued the same strategy to eliminate ISIL, they could eradicate the ISIL threat, but the monopoly of actors with contradictory strategies created opportunities for ISIL to grow and create many problems at the international level. , Established a deadly catastrophe on a large geographical scale and destroyed vast human and financial resources, the effects of which require in-depth study in various dimensions. The theoretical framework of the research is "functionalism", the research method is "qualitative analysis" and the data collection tool is library and documentary. The main question is what were the most important main factors and actors underlying the crises in the region? The purpose of this article is to investigate and explain the factors influencing the formation of ISIL, the political crises in the region, the internationalization of this crisis and the involvement of regional and trans-regional actors. It seeks to escalate ethnic-religious divisions, and it can also be claimed that the United States is the designer and creator of ISIS.
  Keywords: America, ISIS, Iraq, Syria, Afghanistan
 • Nima Rezaei *, Mojtabaa Shariati Pages 177-213
  February 24, 2022 Russian troops cross the border and enter Ukraine. Therefore, the theoretical framework of this research is based on the teachings of two great strategists of history, namely Clausewitz and Jomini, who also happened to have served in the Russian army for some time, in order to be able to Answer the main question of this research. Following the main question, "What are the reasons for the heavy casualties of the Russian army in the 2022 war with Ukraine?", This study hypothesizes that "the heavy casualties of the Russian army in the 2022 war with Ukraine" It is due to the following 9 factors: 1) Design and management of the Ukrainian war by Russian military planners based on the Jomini approach: If the war was pursued according to the Clausewitz approach, the losses and costs would be much lower, 2) Failure to do so SEAD operation before the start of the battle, 3) inability to disrupt the Ukrainian Army C4, 4) failure to effectively disrupt the Ukrainian Army ISR capabilities (in addition to inability to dismantle the Ukrainian Army UCAVs), 5) logistics is very weak, 6) neglect of the psychological element of battle, 7) failure to pay attention to the fact that air superiority will not lead to victory on the ground, 8) failure to cut the supply lines of the Ukrainian army, 9) neglect of creativity And the military initiatives of the Ukrainian army (and essentially the Western side).
  Keywords: Clausewitz, Jomini, Russia, Ukraine, War of 2022
 • Pages 215-235
  NATO has functioned as one of the main pillars of the security order during the past 75 years, and as a multi-layered institution, it has been able to play a decisive role in American hegemony. Due to the extensive developments in the global security order, the decline of American hegemony and the rise of new global and regional powers, NATO is facing serious challenges. Also, European countries are facing serious problems in securing their security. In this article, while examining these developments and challenges, it is tried to address the issue of what is the future of NATO, what challenges NATO is facing and how NATO can participate in the architecture of the security system. In order to answer this futuristic question, five possible scenarios for the future of NATO have been explained, and in particular, the issue of NATO's role in creating and coordinating a network of united western-oriented countries in different regions has been raised. Also, the issue of the approach of the Islamic Republic of Iran to NATO has been raised in the section of what should be done.
  Keywords: NATO, international security order, network of global allies, hegemony, Regional Power