فهرست مطالب

پاسخ - پیاپی 31 (پاییز 1402)

نشریه پاسخ
پیاپی 31 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آیت الله نجم الدین مروجی طبسی* صفحات 7-20

  مناظره و شیوه مناظره از مسایل مهم در پاسخگویی به شبهات است که شما طلبه‎ها باید نسبت به آن آگاهی پیدا کرده و در پاسخگویی به شبهات به این نکاتی که گفته می‎شود دقت کنید و برخی از این شیوه و فنون مناظره‎ای که بیان می‎شود مربوط است به  بعضی از خاطراتی که خودم درگیر آنها بودم، به تناسب سال‎هایی که به مکه معظمه مشرف می‎شدم، گاهی در بعثه مقام معظم رهبری در مکه یا مدینه یا در کشورهای دیگر، بحث‎هایی که داشتیم.
  مسیله مناظره در پاسخگویی به شبهات آن هم در این دوران که دشمن کمر همت بسته است، با تمام ابزارها و اهرم‎ها وارد شده است که مذهب را به خیال خودش به شکست بکشاند، خیلی مهم است. چون اقتدار مذهب را فهمید، هنوز باور نمی‎کرد که مذهب این قدر قدرت داشته باشد، باور نمی‎کرد علمای مذهب این قدر برد دارند، لذا با تمام قدرت و امکانات، اتاق‎های بی‎فکری (اتاق فکر می‎گویند)، اما من می‎گویم اتاق شیطنت. اتاق‎های شیطنت راه انداختند، افراد را خریدند، امکانات در اختیار آنها گذاشتند که اعتقادات مردم را سست و ضعیف کنند.

  کلیدواژگان: مناظره شیوه مناظره شیوه پاسخگویی شبهات وهابیت
 • یدالله حاجی زاده صفحات 21-41

  یکی شبهاتی که درباره زندگانی امام سجاد8 و عملکرد آن حضرت در برابر یزید مطرح شده شبهه «بیعت امام سجاد8 با یزید و سانسور علمای شیعه» است. با توجه به روایت صحیح السندی که کلینی در کافی درباره بیعت امام سجاد8 با یزید نقل کرده و در آن روایت، امام به بندگی یزید اعتراف کرده، این گمانه شکل گرفته که آن حضرت در حقیقت با حاکم ظالم زمان خویش سازش کرده است. در این میان علمای شیعه نیز متهم به پنهان کاری این روایت شده اند! بررسی شبهه با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع حدیثی و آثار پژوهشی ای که درباره امام سجاد8 به نگارش درآمده نشان می دهد که روایت مذکور هرچند از نظر سندی ایرادی ندارد، اما از جهت محتوایی ایراداتی جدی بر آن وارد است. ادعای پنهان کاری علمای شیعه نیز به جهت نقل این روایت توسط بسیاری از علما و نویسندگان شیعی قابل پذیرش نیست.

  کلیدواژگان: امام سجاد علیه السلام، بیعت، یزید، عالمان شیعه، کلینی
 • امیرعلی حسنلو، ذکرالله محمدی * صفحات 41-58

  شکی نیست که فهم هر متن و نوشته ‎ای نیازمند پیش شرط‎ های علمی همچون دانستن زبان و فرهنگ و زمانه صدور و تولید متن است؛ بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، فهم متن ناممکن است؛ فهم متون مقدس و کتاب ‎های آسمانی از جمله قرآن کریم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقاله پیش‎رو درصدد بررسی شبهه ‎ای است که نگاه امام خمینی به فهم قرآن را بر خلاف شیعیان اصیل و متقدم زمان ایمه علیهم السلام دانسته و شبهه ‎گر برای اثبات ادعای خود معتقد است که شیعیان کنونی بویژه مراجع و بنیان‎گذار نظام مقدس اسلامی در عقاید و باورهای شیعه بدعت نموده و بر این باور است که شیعه کنونی ساخته افکار و سیاست بازی آنها می‎ باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نسبت به گزاره ‎های روایی در آثار امام خمینی(ره)، درصدد رد ادعای شبهه ‎گر است، این تحقیق اثبات می ‎کند که عقاید شیعه اولیه با شیعه کنونی با توجه به رویکرد کلی شیعه در تفسیر قرآن به خود قرآن و اصولی که پیامبر(صلی الله و علیه و آله) و اهل‎بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن ارایه نموده‎اند تفاوتی نمی‎کند؛ شرایط تفسیر قرآن و کسی که بتواند قرآن را تفسیر کند بعنوان اصل و اساس است که در بین مفسران شیعه هرگز در طول تاریخ قابل تغییر نبوده است.

  کلیدواژگان: امام خمینی، فهم قرآن، شرایط فهم قرآن، قرآن و اهل‎بیت علیهم السلام، وسوسه های شیطان
 • رسول چگینی صفحات 59-80

  از مهمترین ادله اهل‎ سنت بر مشروعیت خلافت خلیفه اول، نماز ابوبکر در زمان بیماری رسول‎ خداصلی الله و علیه و آله است. این دلیل بسیار مورد توجه  اهل ‎سنت قرار گرفته و آن را در زمره نخستین ادله روایی ذکر می ‎کنند. در این گفتار با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع حدیثی، کلامی و تاریخی  اهل‎ سنت، ماجرای نماز ابوبکر مورد کاوش علمی قرار می‎ گیرد و نقدهای درونی و بیرونی این جریان بیان می ‎شود. عدم وجود نص بر خلافت ابوبکر و عدم دلالت نیابت در نماز جماعت بر نیابت در خلافت از نقدهای بیرونی است که ناسازگاری این ماجرا با دیدگاه  اهل ‎سنت را به نمایش می‎ گذارد. نقد درونی این جریان با طرح پرسش هایی ارایه می ‎شود از قبیل چرایی تخلف و تعلل عایشه در برابر امر پیامبرصلی الله و علیه و آله؛ چرایی حضور پیامبرصلی الله و علیه و آله در نماز جماعت با وجود ناتوانی و ضعف شدید؛ چگونگی حکم اقامه شدن نماز توسط پیامبرصلی الله و علیه و آله، و عدم قصد پیامبرصلی الله و علیه و آله از نیابت نماز جماعت برای نیابت امامت جامعه که پذیرش این ماجرا را برای  اهل ‎سنت با چالش مواجه می ‎سازد. جدای از اینکه پذیرش این ماجرا مستلزم اثبات مخالفت ابوبکر با دستور رسول خداصلی الله و علیه و آله و عدم صلاحیت او و عمر برای زمامداری جامعه است که لازم است باورمندان به آن، به لوازم این ماجرا نیز اعتقاد داشته باشند.

  کلیدواژگان: نماز ابوبکر، صلاه ابی‎بکر، خلافت، جانشین پیامبرصلی الله و علیه و آله، جیش اسامه
 • ابوطالب ربیع نیا صفحات 81-96

  امروزه بشر نیازمند به وجود مجموعه ای از رهنمودها، دستورات و قوانینی است که پاسخ گوی نیازهای او در راه دست یابی به سعادت، رشد و پیشرفت در هر عصر و زمان باشد که در صورت نبود آن احکام و قوانین انسان از دست یابی به تکامل و تعالی بازمی ماند. مقاله پیش‎رو به صورت تحلیلی توصیفی به بررسی جامعیت قرآن و نقش اساسی و بنیادین آن در سعادت ابدی انسان پرداخته است.
  در این نوشتار در مورد جامعیت قرآن، به سه دیدگاه ارایه شده است: دیدگاه اول معتقد است، جامعیت قرآن بدین معنا است که این کتاب الهی جامع علوم اولین و آخرین بوده، و مشتمل بر مسایل جزیی و کلی، در همه علوم است. دیدگاه دوم؛ قرآن را کتاب هدایت دانسته، و تنها به ذکر کلیات مباحث هدایت انسان به سوی سعادت بسنده کرده است. دیدگاه سوم؛ در واقع تعدیل دو نظریه پیشین است. به این معنا که از یک‎سو همه علوم بشری در ظواهر قرآن وجود ندارد و هدف اصلی آن را هدایتگری به سوی خدا دانسته و از سوی دیگر، قرآن با فراخواندن مردم به سوی دانش، تفکر و... استخراج مسایل و موضوعات جزیی را به متخصصان امر سپرده است.
  بررسی این دیدگاه ها و اثبات جامعیت قرآن بر اساس دیدگاه سوم، موضوع این پژوهش است.

  کلیدواژگان: قرآن، جامعیت، جاودانه، جهان شمول
 • محمد شهبازی* صفحات 97-118

  از جمله آسیب‎های تحلیل گزاره‎های تاریخی، سطحی‎نگری رخدادهاست که ناشی از عدم اشراف بر جوانب صدور افعال است. انسان به‎عنوان یک عنصر تاریخ‎ساز، کنشگری‎هایی دارد که معلول علت‎ها است که با کشف آن می‎توان گزارش‎های تاریخی را دقیق بررسی و تبیین کرد. فهم دقیق گزارش‎های رسیده از مخالفت صحابه در عصر حیات رسول‎خدا ما را به علل و عوامل مخالفت‎ها وا می‎د‎ارد؛ در یک نگاه کلی، علل مخالفت صحابه با رسول‎خدا در علل زیر خلاصه می‎شود: دنیاگرایی، نفاق،حسادت، انحرافات عقیدتی، رسوخ عادات جاهلی و ضعف ایمان، که هریک به نوبه خود علت مستقلی برای تمرد از اوامر رسول‎خدا به شمار می‎روند. عللی که با رسوخ در روح و روان انسان او را از پذیرش حق باز داشته و برای رسیدن به آمال خود با همه ارزش‎ها مخالفت می‎کند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است با کشف علل مخالفت‎های صحابه آن را آینه فراسوی آینده امت اسلام قرار می‎دهد تا از گرفتاری در مخالفت با ولی‎خدا مصون بماند.

  کلیدواژگان: صحابه‎ رسول‎خدا، صحابه مخالف، صحابه دنیاگرا، منافقین، قبیله‎اندیشی
 • علی مجتبی زاده* صفحات 119-138

  تلاش تفکر سکولار و سیطره نظام‎های برآمده از آن، در کنار زرق و برق ظاهری تمدن مادی از یک‎سو و بروز برخی کاستی‎ها و ضعف‎ها، در نظام جمهوری اسلامی، با وجود همه پیشرفت‎ها و دستاوردها به‎عنوان یگانه نمونه عینی نظام مبتنی بر اندیشه سیاسی اسلام شیعی در عصر حاضر از دیگر سو، تشکیک‎ها و شبهاتی پیرامون اصل کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام در عصر حاضر، به همراه داشته است. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به ارزیابی کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام و پاسخ برخی شبهات در این زمینه پرداخته شده و نشان داده می‎شود، اندیشه اسلامی با برخورداری از استحکام منطقی و اتقان مبانی، در عین قابلیت سازواری با تحولات و الزامات متنوع و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای روز بشر و نظام سازی متناسب با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی مختلف، از کارآمدی مناسب برخوردار است. بحران‎ها و چالش‎های تفکر و نظام‎های سکولار و توفقیات نسبی نظام جمهوری اسلامی با وجود همه دشمنی‎ها، مانع تراشی‎ها و ضعف‎ها، بستر مناسبی برای ارایه الگوی شایسته حیات بشری بر پایه اندیشه غنی اسلام را ایجاد نموده است.

  کلیدواژگان: کارآمدی، اندیشه سیاسی اسلام، مبانی، ساختار، کارکرد
 • محمودرضا قاسمی* صفحات 139-160

  آنچه پیش‎روی دارید مجموعه از نشست‎هایی با موضوع « الهیات و هوش مصنوعی» انجام گرفته است؛ در این نشست‎های علمی به مباحثی چون مفاهیم و تعاریف اساسی درباره هوش مصنوعی، الهیات و اخلاق، هوش مصنوعی از منظر فلسفه و الهیات و نیز در ادامه به جایگاه ایران در زمینه هوش مصنوعی و توصیه‎های مقام معظم رهبری اشاره شده است.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، فلسفه و الهیات، علوم اجتماعی، جایگاه ایران، مقام معظم رهبری
 • تاریخ گروه* صفحات 161-177

  فصلنامه پاسخ با توجه به رسالت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه بر آن است تا یک بخش از نشریه را به درج تعدادی از پرسش ها و شبهات مطرح در موضوعات مختلف که در گروه های علمی این مرکز بررسی و پاسخ داده شده اختصاص دهد. در این بخش به اختصار حاصل برخی از این پژوهش ها برای استفاده پژوهشگران محترم و مخاطبان عزیز نشریه پاسخ ارایه می گردد.

  کلیدواژگان: حضرت علی، حضرت فاطمه، حق فرزندان، ایثار، افطار، محل قبر، بیماری حضرت زهرا، ضرب و شتم
|
 • Ayatollah Najmoddin Tabasi Pages 7-20
 • Yadollah Hajizadeh * Pages 21-41

  One of the doubts raised raised concerning the life of Imam Sajjad (as) and his interactions with Yazid involves “Imam Sajjad’s alleged allegiance with Yazid and its censorship by Shiite scholars.” Drawing from an authenticated hadith documented by Kulaynī in al-Kāfī, wherein Imam Sajjad ostensibly acknowledges himself as a servant of Yazid, a suspicion has emerged suggesting a potential reconciliation with the oppressive ruler of his era. Amidst these discussions, Shiite scholars face accusations of deliberately suppressing this narration. This research, utilizing a descriptive-analytical methodology and drawing on hadith sources and scholarly works related to Imam Sajjad (as), demonstrates that while the aforementioned narration maintains a sound chain of transmission, it is significantly flawed in terms of its content. Moreover, the assertion of its concealment by Shiite scholars is deemed untenable, given the widespread transmission of this narration by numerous Shiite scholars and writers.

  Keywords: Imam Sajjad (as), Allegiance, Yazid, Shiite scholars, Kulaynī
 • Amir Ali Hassanlu, Zekrollah Mohammadi * Pages 41-58

  Undoubtedly, the comprehension of any text, book, or written work necessitates specific scholarly prerequisites, encompassing proficiency in the language, familiarity with the cultural milieu, and an awareness of the historical context surrounding the text's inception and production. Disregarding these contextual conditions renders the comprehension of the text unattainable. This principle is equally applicable to the understanding of sacred texts and divine books, including the Holy Quran. This article endeavors to scrutinize a skepticism regarding Imam Khomeini's stance on Quranic interpretation, asserting a departure from the perspectives of the original and early Shiites. The skeptic posits that contemporary Shiites, particularly religious authorities and the founder of the Islamic Republic, have introduced innovations in Shiite beliefs and doctrines. Furthermore, the skeptic contends that present-day Shiite ideology is a construct stemming from their ideological inclinations and political maneuvers. In this article, employing a descriptive-analytical methodology, an investigation is conducted into the assertions found in Imam Khomeini’s writings to counter the skepticism raised by the critic. The research aims to demonstrate that the foundational tenets of early Shiite beliefs align with contemporary Shiism, considering the general approach of Shiites in interpreting the Quran through the Quran and the principles put forward by the Prophet (pbuh) and Ahl al-Bayt (as) in Quranic interpretation. The study underscores that the essential principles governing the interpretation of the Quran, as well as the qualifications of those eligible for interpretation, have remained unchangeable among Shiite scholars throughout history.

  Keywords: Imam Khomeini, Understanding the Quran, Conditions of understanding the Quran, Quran, Ahl al-Bayt (as), Satan’s temptations
 • Rasul Chegini * Pages 59-80

  One of the primary Sunni arguments affirming the legitimacy of the first caliph’s leadership is anchored in his assumption of the prayer leadership during the illness of the Messenger of God (pbuh). This argument holds significant prominence within the Sunni community and is cited as one of the initial narrative arguments. This article employs an analyticaldescriptive methodology to scientifically scrutinize the narrative surrounding the first caliph’s prayer. Drawing upon Sunni sources encompassing hadith, theology, and history, the research provides internal and external criticisms of this event. External criticisms, arising from the absence of explicit textual support for Abu Bakr’s caliphate and the lack of indication of representation in the congregational prayer as a representation for caliphate, underscore the incongruity of this event with the Sunni perspective. The internal critique of this event involves posing inquiries such as: Why did ‘Ā’isha deviate from the Prophet’s directive and exhibit procrastination in its execution? Additionally, what compelled the Prophet (pbuh) to partake in the congregational prayer despite evident weakness and physical incapacity? Further analysis is dedicated to the implications of the Prophet’s (pbuh) prayer performance and the absence of his intent for the congregational prayer to symbolize leadership representation for the community. This line of questioning challenges the Sunni perspective. The acknowledgment of this event suggests Abu Bakr’s divergence from the command of the Messenger of God (pbuh), thereby asserting the incompetence of both him and the second caliph in the governance of the community. This conclusion compels the adherents to the aforementioned event to concede to the subsequent implication.􀀁

  Keywords: Abu Bakr’s prayer, Caliphate, Successor of the Prophet(pbuh), Usāma’s Army
 • Abutaleb Rabia’ Nia * Pages 81-96

  In the contemporary context, humanity necessitates a comprehensive framework of principles, directives, and regulations tailored to meet its evolving requirements for attaining happiness, development, and advancement in every era and time. In the absence of those rules and laws, humanity remains deprived of attaining perfection and excellence. This article, articulated through an analytical and descriptive approach, investigates the comprehensiveness of the Quran and its foundational significance in perpetuating human happiness. This academic paper delineates three perspectives on the universality of the Quran. The first viewpoint posits that the universality of the Quran encompasses all fields of knowledge, spanning from the first inhabitant of the earth to the last, across various sciences. The second perspective regards the Quran as a guidance manual, emphasizing general principles that steer humanity toward perpetual happiness. The third perspective, a moderated synthesis of the former two, proposes that not all human sciences are explicitly addressed in the Quran; its primary objective is guiding humanity toward God. Simultaneously, the Quran, by advocating knowledge and critical thinking, designates the extraction of specific issues to experts. This research delves into the examination of these perspectives and endeavors to substantiate the universality of the Quran, particularly grounded in the third viewpoint.

  Keywords: Quran, Comprehensiveness, Eternal, Universality
 • Mohammad Shahbazi * Pages 97-118

  A pitfall in dissecting historical narratives lies in the superficial interpretation of events, a consequence of a failure to grasp the intricacies underlying the occurrence of actions. Humanity, functioning as an architect of history, engages in a tapestry of interactions propelled by discernible motives. Unveiling these underlying reasons allows for a meticulous and profound exploration, enabling an elucidation of historical accounts. An accurate comprehension of the documented opposition among certain companions during the Prophet's lifetime (pbuh) unveils the underlying reasons and contributing factors that precipitated these instances of dissent. In a general overview, the factors contributing to the opposition of certain companions to the Messenger of God (pbuh) can be succinctly outlined as follows: material attachment, hypocrisy, envy, doctrinal deviations, entrenched pre-Islamic customs, and a frail faith. Each of these elements serves as an autonomous rationale for dissent against the directives of the Messenger of God (pbuh). These underlying causes, ingrained within the human spirit and psyche, act as impediments to embracing the truth, propelling individuals to oppose all values in pursuit of their desires. Employing a descriptiveanalytical methodology, this research elucidates the origins of companions’ opposition, serving as a reflective guide for the future Islamic community to fortify itself against resistance to the divinely appointed vicegerent (walī) of God.

  Keywords: Companions of the Messenger of God (pbuh), Opposingcompanions, Companion pursuing worldly gains, hypocrites, Tribalism
 • Ali Mojtaba Zadeh * Pages 119-138

  The rise of secular ideologies and the prevalence of systems influenced by them, coupled with the apparent allure of material progress on the one hand, and the exhibition of certain shortcomings in the Islamic Republic system, despite being a unique embodiment of Shiite Islamic political thought in the contemporary period, on the other hand have given rise to uncertainties and skepticism regarding the efficacy of Islamic political ideology. This article, using analytical and descriptive methods, evaluates the effectiveness of Islamic political thought and addresses some doubts in this regard. It demonstrates that Islamic thought, with its logical strength and solidity of foundations, possesses appropriate effectiveness. It not only adapts to changes and diverse requirements but also has the capacity to respond to the needs of humanity and systematize accordingly with the demands and conditions of various times and places. The crises and challenges inherent in ideological and secular frameworks, juxtaposed with the relative accomplishments of the Islamic Republic system, notwithstanding adversities, impediments, and vulnerabilities, establish an opportune foundation for delineating a commendable model of human existence grounded in the profound Islamic thought.

  Keywords: Effectiveness, Islamic political thought, Foundations, Structure, Function
 • Mahmoud Reza Qasemi * Pages 139-160
 • History Group * Pages 161-177