فهرست مطالب

فصلنامه مدیریت اسلامی
سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید زین الدینی* صفحات 11-45

  تحول به عنوان مبداء عزیمت انسان و جامعه در مسیر حرکت تکاملی جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی در کانون توجه آموزه های اسلامی قرار دارد. در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحول آفرینی همواره مورد مطالبه ولی فقیه بوده است. این مقاله در پی آن است، با استفاده از روش تحلیل مضمون منشور تحول را مبتنی بر اندیشه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) تبیین نماید. شبکه مضامین، براساس روندی مشخص، مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر را نظامند می کند؛ سپس این مضامین به صورت نقشه های شبکه تارنما، رسم شده و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنما نشان داده می شود. در این تحقیق، کلیه مکتوبات و بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 تا سال 1401، به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از کدگذاری؛ برای منشور تحول؛ 319 مضمون پایه، 14مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی شد و شبکه مضامین ترسیم گردید. بر اساس نتایج تحقیق، مضمون فراگیر «چیستی تحول» مشتمل بر مضامین سازمان دهنده؛ مفهوم تحول، ابعاد تحول، ویژگی تحول آفرین، ویژگی تحول و معیار تحول است. مضمون فراگیر «چرایی تحول» از مضامین سازمان دهنده؛ اهمیت و ضرورت تحول، اهداف و کارکردهای تحول تشکیل شده است و در نهایت مضمومن فراگیر «چگونگی تحول» شامل مضامین سازمان دهنده؛ مجریان تحول، حوزه عمل تحول، پیشران تحول، زمان تحول، الزامات و ملاحظات تحول، ابزارها و روش های تحول و منهیات تحول است.

  کلیدواژگان: تحول، تغییر، مدیریت تحول، حکمرانی اسلامی، حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)
 • زهرا غفوری، محمد حکاک*، سید محمد رکنی جو صفحات 47-69
  این پژوهش به ارایه الگوی حکمرانی اسلامی بر مبنای عهد مالک اشتر که در پی جامعه نیک وآرمان-گرا ست، می پردازد. نامه 53 حضرت امیر به والی مصر، مشهورترین سند شرح وظایف حاکمان اسلامی است. نوع شناسی مقاله حاضر، بر اساس هدف از نوع اکتشافی است که با رویکرد استقرایی انجام شده و در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد. روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی، و روش تحلیل داده ها نیز از نوع تحلبل مضمون می باشد. در این پژوهش متن نامه 53 مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت که در نهایت منجر به احصاء 135 مضمون پایه گردید که در 19 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند. سه مضمون فراگیر شامل؛ اصول اخلاقی، سیاست های کلان و اقدامات عملی حکمرانی می باشد که پژوهش حاضر را از سایر پژوهش ها متمایز ساخته است.
  کلیدواژگان: حکمرانی اسلامی، نامه 53 نهج البلاغه، نظام اسلامی، حکومت علوی
 • محمدباقر بابایی* صفحات 71-112

  از نگاه قرآن کریم، زندگی اجتماعی از ویژگی های خاص دنیا است و قبل و بعد آن زندگی فردی است. سازمان محفل رشد و شکوفایی آدمی است که یا او را به مقام انسانی می رساند و یا به مقام پایین می برد تا آدمی به این دنیا نیاید و در اجتماع و سازمان قرار نگیرند شکوفا نمی شود و در همان وضعیت اولیه باقی می ماند. نقش مهمی که سازمان در زندگی آدمی دارد ایجاب می کند که به این سیوال پاسخ داده شود که از نگاه قرآن سازمان چیست و از چه تعریف و هویتی برخوردار است. با هدف پاسخ دهی به این سیوال از روش اجتهادی استفاده گردید و واژه هایی که اشاره ای به مفهوم مشترک سازمان یعنی انتظام اجتماعی داشتند استخراج شد آن گاه با مراجعه به آیات مشابه معنی و تفسیر گردید. بر اساس این تحقیق از نگاه قرآن کریم، برخلاف رویکرد افلاطونی و دکارتی ، سازمان دارای وجودی اعتباری است که مصادیق حقیقی آن توسط پیامبران علیهم السلام بازنمایی شده اند و مصداق آن یا سازمان ایمانی است که آدمی در آن می تواند از ملایکه برتری یافته و یا سازمان طاغوتی است که جایگاه آدمی را به پایین تر از حیوان سقوط می دهد. در این رویکرد سازمان اصل و مدیریت از ضروریات و فروعات ابقایی و مانایی آن است. صراط، دین، ملت، دار السلام، ولایت، امت وسط از جمله استعاره هایی است که قرآن برای تبیین مفهوم سازمان بکار برده است.

  کلیدواژگان: استعاره های قرآنی سازمان، دین، ملت، صراط ولایت، دار السلام و امت وسط
 • هادی خان محمدی* صفحات 113-150

  شایسته محوری از مهم ترین مباحث روز در مدیریت منابع انسانی است که براساس آن کارکرد های منابع انسانی تنظیم می شوند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل شایستگی هیات امنای موقوفات سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد. ابتدا مطالعات کتابخانه ای با هدف استخراج مباحث نظری شایستگی صورت پذیرفته است. در بخش روش شناسی تحقیق از تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش اول کلیه اسناد بالادستی مرتبط تحلیل گردیدو مضامین آن استخراج شدند و در بخش دوم مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران سازمان، برخی امنا موقوفات و نیز سایر خبرگان صورت گرفت و تحلیل گردیده اند و در نهایت با توجه به چاچوب نظری تحقیق، مضامین مشترک در قالب مدل شایستگی استخراج شده است. این مدل دارای 4 بخش اصلی با عناوین «مهارت»، «انگیزه»، «دانش» و «ویژگی های فردی» است. اهم مهارت ها شامل « توسعه و آبادانی موقوفات، پیگیری و صیانت از حقوق موقوفات، ارتقادهنده بهره وری موقوفات، اجرای امینانه نیات و مهارتهای مدیریت اجرایی» می باشد. از بعد دانشی نیز آشنا به مباحث « بهره وری موقوفات، قوانین عمومی و تخصصی و...» باشد. در مورد شایستگی انگیزشی نیز می بایست ارزش مدار و انقلابی و برخوردار از روحیه جهادی بوده و از نظر ویژگی های فردی متشرع و متدین، مسیولیت پذیری، علم محور» باشد و ویژگی های عمومی او متناسب با وظیفه در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مدیریت اسلامی، مدل شایستگی، شایستگی منابع انسانی
 • محمدرضا نیک نام، امین نیک پور*، یاسر سالاری، آمنه فیروزآبادی صفحات 151-178

  مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ضمن طرح مراحل سیر تکوینی انقلاب اسلامی که شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی می باشد، به نقش حساس مسیولین درراستای تحقق دولت اسلامی تاکیددارند، لذا یکی از اقشاری که می تواند نقش موثری در این خصوص داشته باشد، بسیج ادارات است؛ این تحقیق از نوع بنیادی، باهدف تبیین ابعاد و مولفه های نقش مدیران بسیج ادارات در راستای تحقق دولت اسلامی بر اساس منویات مقام معظم رهبری با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.نمونه آماری این پژوهش20 نفر از مدیران و خبرگان سازمان بسیج ادارات می باشدکه با مصاحبه نیمه ساختار یافته به روش گلوله برفی کدهای مربوطه احصاء و مورد تحلیل قرارگرفت که نتایج بدست آمده، تعیین نقش های سازمان بسیج ادارات در هفت مولفه اعتقادی، خدمت گرایی، عدالت ، اقتصادی ، قانون گرایی، کادر سازی و درون زایی حکمرانان می باشد.

  کلیدواژگان: دولت اسلامی، انقلاب اسلامی، بسیج ادارات، مقام معظم رهبری
 • طاهره سادات آروین اصل، حسن سلطانی*، سعید رازقی صفحات 179-207
  نهاد دادگستری از سازمان هایی است که پیوسته در ارتقای فرهنگ سازمانی خود تلاش داشته و به نظر می رسد مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی از عملکرد مطلوب تری برخوردار باشد و چنانچه نهادی مثل دادگستری در زمینه خدمت به ارباب رجوع، در نظر داشتن خدا در کلیه امور قضاوت، داشتن روحیه مردمی توسط قضات و مسیولین آن، تزکیه نفس، استفاده صحیح و دقیق از بیت المال و... از مطلوبیت کافی برخوردار نباشد رفته رفته محبوبیت خود را میان آحاد مردم از دست می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا آمیخته است. جامعه هدف پژوهش حاضر در بخش کیفی و کمی اساتید و خبرگان مدیریت سازمانی و مدیریت جهادی با حداقل 10 سال سابقه خواهند بود. حجم نمونه مبتنی بر رویکرد اشباع نظری تعیین می گردد و روش نمونه گیری نیز روش گلوله برفی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها، در مرحله کیفی، از روش نظریه داده بنیاد استفاده می شود. فرایند در روش داده بنیاد شامل کدگذاری است. همچنین در مرحله کمی، روایی گویه های مصاحبه مبتنی بر Imapct Factor و شاخص های CVR و CVI تایید شده است. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در قوه قضاییه عبارتند از: تفکر خدایی کردن امور، مراجعه به مشاوره، پذیرفتن خطاهای خود و جبران، آموزش مسیولیت پذیری، آموزش احترام به یکدیگر، خوشرویی در محیط کار، پرورش کارکنان، اهمیت به بیت المال، وضع قوانین، ارتقای اعتماد به نفس، استفاده از ظرفیت ها، ارتقای تعهد کارکنان، توسعه مشارکت، نهادینه کردن رفتار دینی، تفکر توسعه، قناعت، جهد بسیار، آموزش های صحیح به کارکنان و پیامدهای نبود فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی عبارتند از : هدر رفتن منابع، عدم مسیولیت پذیری، نداشتن جهت گیری خدایی، نبود اعتماد به نفس، عدم توجه به مشارکت، عدم تکریم یکدیگر، بدخلقی، بی توجهی به کردار دینی، بی توجهی به توسعه، ضعف روابط، مردمی نبودن، بی توجهی به ارزش ها.
  کلیدواژگان: راهبرد، فرهنگ سازمانی مطلوب، مدیریت جهادی
|
 • Majid Zeineddini * Pages 11-45

  Transformation as the origin of human and society's departure in the path of evolutionary movement to achieve worldly and hereafter happiness is in the focus of Islamic teachings. During the years after the victory of the Islamic Revolution, reformation has always been demanded by religious scholars. This article follows that, using the method of content analysis to explain the manifesto of transformation based on the thought of Hazrat Imam Khamenei. The network of themes, based on a specific process, systematizes the basic, organizing and inclusive themes; Then these themes are drawn in the form of website network maps and the prominent themes of each of these three levels are shown along with the relationships between them. In this research, all the writings and statements of the Supreme Leader from 1368 to 1401 have been studied in full. After coding; for the charter of transformation; 319 basic themes, 14 organizing themes and 3 overarching themes were identified and the theme network was drawn. Based on the results of the research, the overarching theme of "what is transformation" including organizing themes; The concept of transformation, the dimensions of transformation, the characteristic of transformation, the characteristic of transformation and the criterion of transformation. The overarching theme of "why transformation" is one of the organizing themes; The importance and necessity of the transformation, the goals and functions of the transformation have been formed, and finally, the inclusive "how of transformation" includes the organizing topics; The implementation of transformation, the scope of transformation, the drivers of transformation, the time of transformation, the requirements and considerations of transformation, the tools and methods of transformation, and the ends of transformation.

  Keywords: transformation, Change, change management, Islamic Governance, Hazrat Imam Khamenei
 • Zahra Ghafoori, Mohammad Hakkak *, Seyyed Mohammad Roknijo Pages 47-69
  This research presents model of Islamic governance based on Malik Ashtar's treaty, which is in the foundation of a good and idealistic society. Hazrat Amir's letter 53 to the governor of Egypt is the most famous document describing the duties of Islamic rulers. The current research has an exploratory nature, it is done with an inductive approach and it is placed in the framework of interpretive paradigm. The information sources of the research are the text of letter 53 of Nahj al-Balagha. Thematic analysis method was used to analyze the data. In this research, the text of 53 letters was examined and analyzed, which finally led to the counting of 146 basic themes, which were classified into 19 organizing themes and 3 inclusive themes. These three inclusive themes include; Ethical principles (ideal considerations), macro policies (actual considerations), and practical measures (applicable considerations) are the Differentiates this research different from other researches.
  Keywords: Islamic Governance, Letter 53 of Nahj al-Balagha, increasing insight, Islamic system, Alawi government
 • Mohammadbagher Babaei Talatapeh * Pages 71-112

  From the perspective of the Holy Quran, social life is one of the special features of the world, and before and after it is individual life. The organization is the circle of growth and prosperity of a person, which either brings him to a human position or takes him to a lower position, so that a person does not come to this world and is not included in the society and organization, he does not flourish and remains in the same initial state. The important role that the organization plays in human life requires an answer to the question of what the organization is from the Qur'an's point of view and what is its definition and identity. In order to answer this question, the ijtihad method was used and the words that had a reference to the common concept of the organization, i.e. social order, were extracted, then the meanings and interpretations were made by referring to the similar verses. According to this research, from the point of view of the Holy Quran, contrary to the Platonic and Cartesian approach, the organization has a Virtual existence whose true examples have been represented by the Prophets, peace be upon them, and its example is either the organization of faith in which a person can be superior to the angels, or The organization is a tyranny that lowers the status of a person to the level of an animal. In this approach, the principle of organization and management is one of the essentials and branches of its preservation and protection. Path, religion, nation, Dar al-Salaam, Wilayat, Middle Ummah are among the metaphors used by the Qur'an to explain the concept of organization

  Keywords: Quranic metaphors of organization, Religion, Nation, Serat Velayat, Dar al-Salam, the middle nation
 • Hadi Khan Mohammadi* Pages 113-150

  Competency-orientation is one of the most important topics in human resource management. The purpose of the research is to design a competency model for the Board of Trustees of Endowments and Charitable Affairs Organization. In the first stage, library studies were conducted with the aim of extracting theoretical issues of competence. In the methodological part, thematic analysis has been used. In the first part, all the upstream documents are analyzed and their contents are extracted and in the second part, semi-structured interviews with managers, some trustees of endowments and other experts have been analyzed and finally common themes have been extracted in the form of a competency model. This model has 4 main parts: “Skill”, “Motivation”, “Knowledge” and “Personal Characteristics”. The skills include "developing and improving endowments, following up and protecting the rights of endowments, improving the productivity of endowments, faithful implementation of intentions and executive management skills". In the academic section, one should be familiar with "improving the productivity of endowments, legality and faithful implementation of intentions". Regarding the motivational, he should be value-oriented and in terms of personal characteristics, he should be "lawful, committed, science -oriented" and general characteristics should be considered appropriate to the task

  Keywords: islamic management, Competency model, competency human resource
 • Mohammadreza Niknam, Amin Nikpour *, Yaser Salari, Ameneh Firoozabadi Pages 151-178

  The Supreme Leader (Madh Zaleh Al-Ali) while planning the stages of the formation of the Islamic Revolution, which includes the Islamic Revolution, the Islamic system, the Islamic State, the Islamic State and the Islamic Civilization, emphasizes the important role of the officials in the realization of the Islamic State, therefore, one of the strata that can play a role To be effective in this regard is the mobilization of departments; This research is of a fundamental type, with the aim of explaining the dimensions and components of the role of the managers of Basij administrations in order to realize the Islamic state based on the Supreme Leader's list, using the field and library content analysis method. The statistical sample of this research is 20 managers and experts. The Basij Departments Organization is a semi-structured interview using the snowball method, and the relevant codes were analyzed and the results obtained determined the roles of the Departments Basij Organization in seven components of faith, service, justice, economic, legalism, staffing, and endogeneity. It is the rulers.

  Keywords: Islamic state, Islamic Revolution, mobilization of departments, Supreme Leader
 • Tahereh Sadat Arvin Asl, Hassan Soltani *, Saeed Razeghi Pages 179-207
  Judiciary is one of the organizations that has continuously tried to improve its organizational culture and it seems to have a more favorable performance based on Jihadi management indicators and if an institution like Judiciary in the field of serving clients, considering God in all matters of judgment, has If the public spirit is not sufficiently favored by the judges and its officials, self-cultivation, correct and accurate use of the treasury, etc., it will gradually lose its popularity among the people. Therefore, the purpose of the current research is the strategies to make the desired organizational culture more efficient based on jihadi management indicators in the judiciary of the Islamic Republic of Iran. The current research is applied in terms of purpose and mixed in terms of execution method. The target population of the present research in the qualitative and quantitative part will be professors and experts of organizational management and jihadi management with at least 10 years of experience. The sample size is determined based on the theoretical saturation approach and the sampling method is the snowball method. In order to analyze the data of the interviews, in the qualitative stage, the foundational data theory method is used. The process in the foundation data method includes coding. Also, in the quantitative stage, the validity of interview items based on Imapct Factor and CVR and CVI indicators has been confirmed. Finally, the findings indicate that the strategies to make the desired organizational culture more efficient based on jihadi management indicators in the judiciary are: thinking of deifying things, going to counseling, accepting one's mistakes and making amends, teaching responsibility, teaching respect for each other, and being pleasant. In the workplace, employee training, importance to the treasury, establishing rules, promoting self-confidence, using capacities, promoting employee commitment, developing participation, institutionalizing religious behavior, development thinking, contentment, great effort, proper training for employees and consequences. The absence of a desirable organizational culture based on jihadi management indicators include: wastage of resources, lack of responsibility, lack of godly orientation, lack of self-confidence, lack of attention to participation, lack of respect for each other, bad mood, neglect of religious deeds, neglect of Development, weak relationships, not being popular, neglecting values
  Keywords: Strategy, desirable organizational culture, Jihadist Management