فهرست مطالب

نامه هنرهای نمایشی و موسیقی - پیاپی 35 (زمستان 1402)

نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
پیاپی 35 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید پوریا نصیری*، حمید عسکری رابری صفحات 5-25

  ژوهش حاضر به روش شناسی و تحلیل موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آهنگ سازی در دانشگاه های دولتی ایران (گروه موسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر) در دهه 1390 پرداخته است. تبیین دستاوردهای پژوهشی در مراکز دانشگاهی ایران و در رشته ی آهنگ سازی به منظور شکل گیری زمینه های پژوهشی جدید ازجمله اهداف اصلی این پژوهش بوده است. این پژوهش اهدافی چون دسته بندی موضوعی، تعیین فراوانی روش های پژوهش به کاررفته و بیشترین و کمترین موضوعات پژوهشی را مورد بررسی قرار داده است. سیوالات اصلی پژوهش عبارت اند از: 1) پایان نامه های رشته آهنگ سازی در چه گروه های موضوعی طبقه بندی می شوند؟ 2) روش پژوهش مورد استفاده و فراوانی آن چه بوده است؟ 3) بیشترین و کمترین موضوعات مورد پژوهش کدام اند؟ 4) کدام کلیدواژه ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند؟. پیش ازاین نیز پژوهش های مشابهی در رشته های گروه علوم انسانی صورت گرفته است، اما از مرتبط ترین پژوهش های پیشین می توان به پژوهشی در رشته ی نوازندگی ساز جهانی اشاره کرد. در این پژوهش درمجموع دویست و پانزده عنوان پایان نامه مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخت و با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پایان نامه ها را در شش گروه اصلی و بیست و یک زیرگروه فرعی طبقه بندی موضوعی کرد. گروه های اصلی این پژوهش عبارت اند از: «تجزیه وتحلیل آثار آهنگ سازی»، «مطالعات میان رشته ای موسیقی»، «موسیقی شناسی»، «علوم آهنگ سازی»، «پداگوژی موسیقی» و «سایر موضوعات». موضوعاتی چون «تجزیه وتحلیل آثار منتخب آهنگ سازان» و «تجزیه وتحلیل اثر پایان نامه عملی دانشجو» بالاترین فراوانی و موضوعاتی نظیر «مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و موسیقی» و «مطالعات میان رشته ای هنرهای زیبا و موسیقی» کمترین فراوانی را داشته است. از میان روش های پژوهش مورد استفاده، روش «توصیفی» بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. از سایر روش های پژوهش به ترتیب فراوانی می توان به روش های «همبستگی»، «تاریخی»، «تجربی» و «علی-تطبیقی» اشاره کرد. درنتیجه ی استخراج 1049 کلیدواژه، کلیدواژه هایی چون «سونات»، «هارمونی»، «فرم» و «آهنگ سازی» مشمول بیشترین تکرار بودند.

  کلیدواژگان: روش شناسی و تحلیل موضوعی، آهنگ سازی، تحصیلات تکمیلی موسیقی، پایان نامه های موسیقی
 • احمدرضا معتمدی، مرتضی جان بخش، علی محمدی پرفکر* صفحات 27-49

  مقاله ی حاضر به شناخت رویکرد حالت ساز نورپردازی در رویارویی با سیر تحول مثبت و منفی شخصیت اصلی پرداخته و باهدف اصلی شناخت شیوه ی دگرگونی کیفیت نورپردازی برای القای مسیر رو به صعود یا سقوط شخصیت اصلی؛ دو فیلم سینمایی «حکم» (1982) و «پدرخوانده» (1972) را مورد واکاوی قرار داده است. روش تحقیق از نوع کیفی- تحلیل داده های مشاهده ای است. تجزیه وتحلیل اطلاعات هر دو فیلم به شیوه ی موازی در دو مقوله انجام گرفته است؛ نخست با استفاده از نظریه ی تحول شخصیت جنی جارویس، گام های اصلی سیر تغییر شخصیت اصلی فیلم شناسایی شده و سپس نورپردازی از منظر کارکرد حالت ساز آن مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به بررسی انجام شده می توان گفت فیلم برداران به دنیای قبل و بعد از تغییر شخصیت اصلی توجه داشته اند و حالت های نورپردازی خود را به گونه ای تکوین کردند که دگرگونی که در طول روایت برای شخصیت عارض شده است، درون یک منظره ی بصری بهتر القا شود. در تحول مثبت، شخصیت بر نقصان درونی خود غلبه کرده و خاطرات تلخ و باور دروغ خود را کنار گذاشته و در انتهای روایت تکامل می یابد. ازاین رو، در طول فیلم، کیفیت نورپردازی برای شخصیت و محیط پیرامونش از نور نیمه سخت، قرارگیری نور اصلی در موقعیت های سایه ساز، شدت پایین روشنایی و فال - آف سریع (تضاد بالا) گذار کرده و با افزایش نرمی و شدت نور اصلی، استفاده از نور پرکننده و کاهش سایه ها و فال - آف آرام (تضاد کم)، به حالت متضاد خود دگرگون شده و بدین طریق القاکننده تغییروتحول مثبت شخصیت بوده است. اما در تحول منفی، شخصیت نمی تواند باور دروغ خود را کنار بگذارد. به همین جهت در طول روایت به جای آنکه از منظر اخلاقی رشد کند، دچار سقوط می شود. ازاین رو، حالت نورپردازی با جای گذاری نور اصلی در موقعیت های سایه ساز، کاهش درجه نرمی نور اصلی، استفاده نکردن از نور چشم، حذف نور پرکننده و فال - آف سریع (تضاد بالا)، سقوط شخصیت را القا کرده است.

  کلیدواژگان: نورپردازی، حالت، شخصیت اصلی، سیر تحول مثبت و منفی
 • علی خلجی*، بهنام رضا قلی زاده صفحات 51-70
  در صنعت سرگرمی، جهانی شدن زمانی اتفاق می افتد که فعالیت شرکت های رسانه ای داخلی به فراتر از مرزهای ملی خود می رسد و مخاطبان و مصرف کنندگان را در کشورهای دیگر جذب می کند. از مهم ترین صنایع سرگرمی فیلم های سینمایی هستند. فیلم های سینمایی به رسانه ی قدرتمندی تبدیل شده اند که پدیده ی جهانی سازی را سرعت می بخشند. از میان تمام فیلم های تولیدشده، لیست پرفروش ترین ها، فیلم هایی را شامل می شود که به بیشترین مقدار فروش تاریخ در سطح جهان دست یافته اند. اما چه مولفه های در فیلم ها این میزان از فروش را رقم زده اند؟ هدف تحقیق حاضر یافتن مهم ترین ویژگی های فیلم های پرفروش جهان است. برای این کار در کنار احصای مشخصات فیلم ها به روش اسنادی، داستان فیلم ها با رویکرد کیفی و توصیفی- تحلیلی با تمرکز بر 36 وضعیت نمایشی «ژرژ پولتی» بررسی شده است. جامعه ی آماری این پژوهش لیست فیلم های پرفروش تاریخ هستند که نمونه گیری از آن ها، دوازده فیلم اول لیست را شامل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد وضعیت نمایشی «تهور جسورانه» و «ایثار در راه آرمان» دو پیرنگ غالب این فیلم ها بوده است؛ آرمان ابرقهرمانی و آخرالزمانی این فیلم ها محدود به یک سرزمین یا کشور خاص نیست بلکه برای نجات کل سیاره و بشریت است. قهرمانان این فیلم ها با اینکه چهره غربی دارند اما به خوبی عواطف انسانی را که مختص منطقه خاصی نیست، به نمایش می گذارند. تمام فیلم ها حداقل از یک بازیگر با شهرت جهانی استفاده کرده اند و در انتخاب نام فیلم، ایجاد تمایز مهم ترین راهبرد این فیلم ها بوده است. استفاده از ژانرهای اکشن- ماجراجویی و علمی- تخیلی، تولید و توزیع توسط «شش شرکت بزرگ» جهانی، بازتولید فیلم های موفق قبلی، استفاده از ستاره های بازیگری، شرکت در جشنواره های مختلف هنری و کسب جایزه و داشتن بودجه ای بالاتر از حد معمول هر ژانر مهم ترین ویژگی های فیلم های پرفروش بوده است. تمرکز شرکت های تولید و توزیع کننده این فیلم ها بر افرادی بوده است که به صورت مداوم بیننده ی فیلم هستند. همچنین تحلیل یافته ها نشان می دهد که این فیلم های بلند سینمایی با ارایه ی نسخه ی بدلی از واقعیت، مفهومی از جهان را شکل می دهند که منطبق با باورهای ایدویولوژیکی است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، فیلم، وضعیت نمایشی، آخرالزمانی
 • شایان کیوان نیا*، اصغر واعظی صفحات 71-85
  آن چه ما را به اندیشه وامی دارد، امور اندیشه ناپذیری هستند که مرزهای اندیشه را تعیین می کنند. تفکر آن هنگام نقش اش را به بهترین شکل ایفا می کند که قدرت مواجهه با انواع مفاهیم و تصاویر جدید را در زمانه اش داشته باشد. تکنولوژی و هنر با همه ی توان و سرعت دگرگونی خود تا حد زیادی این امکان را از راه ها و ابزارهای مختلف در اختیار بشر گذاشته اند. در هنر که با تاثر و عاطفه در ناب ترین شکل آن مواجهیم، می تواند آفرینش جدیدی برای تفکر و تاثیر باشد. همچنین امروزه وجود انواع امکانات تکنولوژیکی می تواند به تفکری بهتر کمک کرده و بستری نو برای خلق تکنیک های جدید فراهم آورد. ازاین رو سینما به مثابه محل تلاقی تکنولوژی، هنر و اندیشه قادر است امکانات فراوانی را به منظور بازنمایی تفکر مدرن و مسایل همراهش در اختیارمان قرار دهد. مسیله ی مورد بحث این مقاله شیوه ی آفرینش مفاهیم جدید و واکاوی آن ها از طریق سینما، در بستر هنر و تکنولوژی، با نگاه به وجود دو مفهوم صیرورت و امور اندیشه ناپذیر است. دلوز نیز با پژوهش هایی نزدیک به این حوزه ها، سینما را از کارآمدترین روش ها برای دستیابی به خلق و فهم مفاهیم در دنیای امروز دانسته و بر قابلیت آن در ساخت امکان هایی جدید و اندیشه هایی نو تاکید می کند. این بحث با هدف سنجش حدود قدرت کنش گری هنر سینما، با توجه به شیوه ی اندیشه ورزی مدرن و ابزارهای تکنولوژیکی اش، به دنبال این است که در چارچوب جریان نظری اومانیسم به این پرسش ها پاسخ دهد که چرا نگاه دایمی به تکنولوژی های روز و تلاش در فهم چرایی وجود آن ها در حال حاضر ضروری است و چگونه بهره وری صحیح از آن ها، به فهم بیشتر مفاهیم و مسایل جدید سر برمی آیند، کمک خواهد کرد؟ سینما به عنوان نمونه ای از تکنولوژی که هنر و علوم انسانی نیز در آن نقش برجسته و جداناپذیری دارند، با چه نگرشی این توان را دارد که امکانات فکری بیشتری در اختیار بشر بگذارد؟ و درنهایت چگونه از منظر آفرینش معنا و فهم آن، کارگردان سینما با فیلسوف در یک مقام قرار می گیرند؟ در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، از جدیدترین ابزارهای کتابخانه ای و اینترنتی قابل دسترس استفاده شده است.
  کلیدواژگان: اومانیسم، ابزارهای تکنولوژیکی، دلوز، سینمایی اندیشیدن، کارگردان به مثابه فیلسوف
 • مریم آیت اللهی، فریده آفرین* صفحات 87-105
  فلاسفه همواره سعی کرده اند تا برای چیستی ماهیت مرگ پاسخی شایسته ارایه بدهند. مرگ مانند هر پدیده ی دیگری طیف های متنوعی داشته؛ با رویکردهای مختلف مطالعه و به انحای مختلف در آثار هنری تصویر شده است. مسیله پژوهش این است که در شخصیت های انیمیشن «شگفت انگیزان» چگونه و با چه درجاتی اضطراب، ملال و مرگ اگزیستانسیال نشان داده شده اند. هدف پژوهش این است که در این انیمیشن با توجه به مضمون داستان، رابطه ی مرگ و هستی را بررسی کند تا به این پرسش ها پاسخ دهد: مفهوم مرگ اگزیستانسیال در ارتباط با چه مفاهیمی و با چه شدت هایی در شخصیت های اثر تحلیل است؟ چه ویژگی های صوری به نمایش مرگ اگزیستانسیال و مفاهیم به هم پیوسته ی شخصیت ها کمک کرده است؟ از این طرق، چه ویژگی ها و ابعادی از شخصیت ها آشکار می شود؟ پژوهش حاضر از نظر نوع، نظری و کیفی است و از طریق پژوهش، اسنادی و به صورت توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. رویکرد آن، ناظر بر مرگ اگزیستانسیال و مفاهیم وابسته آن در کتاب هستی و زمان به موازات بحث ملال در مفاهیم بنیادین متافیزیک اثر مارتین هایدگر است. به گفته ی هایدگر، مرگ نحوه ای از هستی است که فقط انسان از آن برخوردار است. انسان را توان غلبه بر انواع مرگ چون وفات و مرگ اگزیستانسیال نیست. این مرگ است که بر انسان آوار می شود. شرح مفاهیم لازم پژوهش، این امکان را ایجاد می کند تا از طریق تحلیل فعالیت ها، اضطراب و درجه ملال و شدت مرگ اگزیستانسیال هرکدام از شخصیت ها بتوانیم ابعاد وجودی آن ها را بیشتر بشناسیم. با بررسی مفاهیم هایدگر و تحلیل آن در این انیمیشن درمی یابیم که شخصیت های اصلی داستان در مسیر رسیدن به منحنی شخصیت، مرگ اگزیستانسیال را تجربه می کنند. از بررسی و تحلیل تغییرات شخصیتی کاراکترهای اصلی انیمیشن مذکور، این نتیجه به دست آمد که انواع ملال، اضطراب و شدت مرگ اگزیستانسیال خانواده ی پار ناشی از قانون زدگی، ثابت ماندن آن ها در جایگاه سوژگی، بحران هویت به واسطه ی جداکردن از آنچه می توانند انجام دهند و گم گشتگی آن ها در خواست کسان است. این عوامل، بنیادی برای افکندن و خیز برداشتن  فراهم می کنند. با روی دادن منحنی شخصیت، هر کدام از آنها تغییراتی در فرم و رنگ به خود می بینند.
  کلیدواژگان: مرگ اگزیستانسیال، اضطراب، ملال، هایدگر، شگفت انگیزان
 • بهرام جلالی پور* صفحات 107-127

  داستان بلند شازده کوچولو نوشته ی آنتوان دو سنت اگزوپری اثری در ستایش درک مشترک است؛ یادآوری این امر که هیچ کس کامل نیست و برای دستیابی به صلح و دوستی، باید که یکدیگر را بفهمیم. مطرح شدن این ایده در دوران پر از آشوب جنگ دوم جهانی عجیب نیست؛ همچنان که هنوز هم موضوعی نو به حساب می آید. اما شازده کوچولو، باوجود ارزش های شاعرانه و مفاهیم بلند انسانی آن، ازنظر پیرنگ، به ویژه برای اقتباس دراماتیک به اصلاحاتی نیازمند است. در این مقاله، با مطالعه ی تطبیقی اقتباسی سینمایی از آن به مارک آزبرن، با تاکید بر نظریه ی روایت و نیز آرای لیندا هاچن و دبورا کارتمل درزمینه ی اقتباس، ظرفیت های دراماتیک داستان بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان داد، فیلم انیمیشن مذکور کوشیده اقتباسی امروزی از اثر ارایه دهد و با طرح مسایل کودک امروزی در مواجهه با زندگی شخصی و اجتماعی، داستان دو سنت اگزوپری را از سطح داستانی نمادین فراتر ببرد. در این فیلم هر سه سطح موردنظر دبورا کارتمل قابل ملاحظه است. نخست آنکه از رسانه ی روایی رمان به رسانه ی دیداری فیلم «انتقال» صورت گرفته و از ابزار بیانی رسانه ی مقصد برای عینیت بخشیدن به آن بهره گرفته است. این امر ملاحظات مربوط به اقتباس از گونه ی روایی به گونه ی دیداری را، آن چنان که مد نظر لیندا هاچن بوده، تامین کرده است. دوم آنکه، این انتقال همراه با «تفسیر» بوده است، زیرا در آن متناسب با مخاطب و زمانه، تفسیری جدید از داستان ارایه شده و نقش نهاد مدرسه در جوامع سرمایه داری در کشتن خلاقیت کودکان و تبدیل کردن آن ها به «آدم بزرگ» نقد شده است. فیلم ساز به این اکتفا نکرده که اقتباسی از شازده کوچولو ارایه دهد و مقایسه را به فرایند بینامتنی روایت واگذار کند. بلکه فیلم، با روایت موازی سرگذشت شازده کوچولو و داستان دختربچه ی امروزی، امکان «قیاس» را بین آن ها فراهم ساخته است. به این ترتیب، می توان اقتباس سینمایی موردنظر را موفق ارزیابی کرد.

  کلیدواژگان: شازده کوچولو، آنتوان دو سنت اگزوپری، انیمیشن، مارک آزبرن، اقتباس
 • امیرحسین زنجانبر* صفحات 129-144

  تیتراژها و پوسترهای سینمایی علاوه بر کارکرد معرفی فیلم دارای کارکرد تبلیغی- هنری هستند. امروزه در تیتراژ فیلم ها و پوسترهای سینمایی از تایپوگرافی به منظور برجسته سازی هنری- تجاری عنوان استفاده می شود. تایپوگرافی، کارکرد بصری- هنری مازادی به متن خوانداری می دهد. عناوین تایپوگرافیک در فیلم ها و پوسترها از دو طریق در تشکیل معنا مشارکت می کنند: یکی برهم کنش برون نوشتاری و دیگری برهم کنش درون نوشتاری. برهم کنش برون نوشتاری عبارت است از تعامل عنوان با همسایگانش (با موسیقی، تصاویر مجاور عنوان و پلان های تصویری متحرک در پس زمینه ی عنوان) و برهم کنش درون نوشتاری عبارت است از تعامل وجه خوانداری با وجه دیداری عنوان (وجه تایپوگرافیک آن). موضوع مطالعه ی این مقاله به برهم کنش درون نوشتاری عناوین فیلم های کودک و نوجوان محدود شده است. درهمین راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی در پی پاسخ به چگونگی برهم کنش معنایی دو وجه خوانداری و دیداری تایپوگرافی های عناوین مندرج در تیتراژ آغازین فیلم ها و پوسترهای سینمایی است. رهیافت این مقاله مبتنی بر نظریه ی برهم کنش پنج گانه ی متن و تصویر است که اسکات و نیکولایوا آن را درخصوص تعامل نوشتار و ابژه ی فرانوشتاری تصویر (برهم کنش برون نوشتاری) ارایه داده اند، لیکن نوآوری مقاله ی پیش رو در این است که با تسری روش دسته بندی ایشان، برهم کنش درون نوشتاری (برهم کنش دو وجه دیداری و خوانداری نوشتار) را مورد توجه قرار می دهد. نمونه های مورد مطالعه ی این مقاله به روش هدفمند انتخاب شده اند و شامل عنوان بندی های هفت فیلم و پوستر سینمایی و انیمیشن کودک و نوجوان به نام های «شهر گربه ها»، «دختر قدبلند»، «فیل شاه»، «زندگی خصوصی حیوانات خانگی»، «پرواز ممنوع»، «پسر دلفینی»، و «بالا» است. علت انتخاب آن ها به نوآوری و جایگاه هنریشان بستگی ندارد؛ بلکه دلیلش آن است که نمونه های یادشده تمام انواع پنج گانه ی دسته بندی اسکات- نیکولایوا را پوشش می دهند. ازیک سو بسامد بالای بازی های تایپوگرافیک در عنوان بندی فیلم ها و پوسترهای سینمایی کودک و نوجوان و ازسویی دیگر خلا پژوهش در این حوزه، ضرورت تحقیق را مسجل می کند. نتیجه ی پژوهش پیش رو، نشان می دهد که در تیتراژ آغازین فیلم ها و نیز در پوسترهای سینمایی، عنوان فیلم نه تنها از طریق برهم کنش بیرونی با همسایگانی نظیر موسیقی و پلان های تصویری پس زمینه، بلکه از طریق برهم کنش درونی به پنج سبک گوناگون در معناسازی ایفای نقش می کند: تقارنی، تکمیلی، توسیعی، ترکیبی و تناقضی.

  کلیدواژگان: فیلم کودک و نوجوان، پوستر فیلم، تیتراژ، تایپوگرافی، نیکولایوا
|
 • Seyed Pouria Nasiri *, Hamid Askari Rabori Pages 5-25

  Graduate theses have consistently held paramount significance as pivotal reference sources within academic and scientific spheres. This article adopts the methodology of thematic analysis to delve comprehensively into 215 Master's theses encompassing the domain of Music Composition. These theses were conducted during the period spanning from 2011 to 2021 in two Iranian state universities: the Faculty of Music at the University of Art and the Department of Music, Faculty of Fine Arts at the University of Tehran. This research aims to address the following questions: 1) In what thematic categories are the theses in the field of composition classified? 2) Which types of research methodology have been utilized in this field? 3) What are the most and least researched topics in the field of Music Composition? and 4) Which keywords have been predominantly employed in the theses? Similar prior research has critically analyzed thematic content in theses and articles within Iranian universities, primarily focusing on humanities, arts, and engineering sciences. The required information for the present study including titles, abstracts, and keywords, has been collected through a library-based approach. Using a descriptive-analytical method and based on the content of the theses, thematic categorization and methodology classification have been undertaken. By examining titles, abstracts, and content analysis, the theses have been categorized into six main groups, which are as follows: "Analysis of Compositional Works", "Interdisciplinary Studies", "Musicology", "Composition Sciences", "Music Pedagogy", and " Miscellaneous Topics”. The outcomes of the analysis indicate that topics such as "Analysis of Compositional Works" and "Historical and Comparative Music Studies" have garnered the most attention. On the other hand, subjects like " Interdisciplinary Studies in Sociology and Music" and "Interdisciplinary Studies in Fine Arts and Music" encompass the least represented titles. Thesis research methods leading to five categorized methods Descriptive, Historical, Experimental, Casual Comparative and Correlation. The descriptive method was the most commonly used. Keywords such as "Harmony" and "Form" are prominently repeated over 20 times, indicating that harmonic and formal analysis are of particular interest to students in the field of music composition research topics.

  Keywords: Graduate Studies in Music, Methodology, Thematic Analysis, Music Composition, Music Theses
 • Ahmadreza Motamedi, Morteza Janbakhsh, Ali Mohammadi Porfekr * Pages 27-49

  This article examines the approach of lighting design in dealing with the positive and negative transformation of the main character. The main objective is to understand the way in which the quality of lighting design influences the portrayal of the main character's upward or downward trajectory. The films “Verdict” (1982) and “Godfather” (1972)  are analyzed to achieve this goal. The research method employed is qualitative-observational data analysis. The analysis of both films is conducted in parallel, first by identifying the main steps of the main character's transformation using Jennie Jarvis's theory of personality development, and then by examining the lighting design from the perspective of its mood-setting function. Based on the conducted analysis, it can be said that the cinematographers have paid attention to the world before and after the main character's transformation and have crafted their lighting states in a way that enhances the transformation experienced by the character throughout the narrative within a visual landscape. In the positive transformation, the character overcomes their inner flaws, leaves behind bitter memories and false beliefs, and evolves by the end of the story. Therefore, throughout the film, the lighting quality for the character and the surrounding environment transitions from semi-hard light, positioning the key light in shadowed positions, low light intensity, and fast fall-off (high contrast), to increasing softness and intensity of the key light, using fill light, reducing shadows, and adopting slow fall-off (low contrast), thus inducing the positive transformation of the character. However, in the negative transformation, the character is unable to abandon their false beliefs. Consequently, instead of moral growth throughout the narrative, they experience a downfall. Therefore, the lighting state induces the character's downfall by placing the key light in shadowed positions, reducing the softness of the key light, not using eye light, eliminating fill light, and employing fast fall-off (high contrast).

  Keywords: lighting, mood, Main Character, positive, negative character arc
 • Ali Khalaji *, Behnam Rezagholizadeh Pages 51-70
  In the entertainment industry, globalization occurs when the activities of domestic media companies reach beyond their national borders and attract audiences and consumers in other countries. Movies are one of the most important entertainment industries. Movies have become a powerful medium that accelerates the phenomenon of globalization. Out of all the films produced, the list of the biggest box-office hits includes the films that have achieved the highest worldwide sales in history. But what are the components of the movies that have made these sales? The aim of this study is to find the most important features of the world's blockbusters. To this end, along with documenting the characteristics of the films, the stories of the films have been explored with a qualitative and descriptive analytical approach focusing on George Polti's 36 dramatic situations. The statistical population of this study is the list of the highest-grossing films of history, sampling of them includes the first 12 films of the list. The results show that daring enterprise and self-sacrifice for an ideal are the two main plots of these films. The superhero and apocalyptic ideals of these films are not limited to a certain land or country, but to save the entire planet and humanity. Although the heroes of these films have western faces, they show well the human emotions that are not specific to a particular region. All the films have used at least one world famous actor and in choosing the name of the film, differentiation has been the most important strategy of these films. Action-adventure and science-fiction genres, production and distribution by the global "big six companies", reproducing previous successful films, using acting stars, participating in various art festivals and winning awards, and having a budget higher than usual for each Genre have been the most important features of blockbusters. The production and distribution companies of these films have focused on people who are constantly watching the film. Analysis of the findings also shows that these feature films form a concept of the universe that is consistent with ideological beliefs by presenting an alternate version of reality.
  Keywords: Globalization, Movies, Dramatic situations, Representation, Apocalyptic
 • Shayan Keivannia *, Asghar Vaezi Pages 71-85
  The unthinkable things prompt us to think and determine the boundaries of the thought. Thinking will play its role in the best way when it has the power to face all kinds of new concepts and images in its time without any effort to search for a specific or predetermined method to understand or order the world. Technology and art, with all their power and speed of transformation, have provided this possibility to humankind through various ways and tools. In art, we face affection in its purest form, which seeks to create new ways of thinking and influencing. Also, nowadays, various technological possibilities can help us think better, and by showing the repeatability of functions and thoughts, we can face the repetition of mechanisms differences and provide a basis for creating new techniques to help humankind. Therefore, as a meeting place of technology, art, and thought, cinema can offer many possibilities to represent modern thinking and its accompanying issues. The issue discussed in this article is the way of creating new concepts and analyzing them through cinema in the context of art technology, and always looking at the existence and impact of two concepts, namely transformation and unthinkable affairs. With research related to these fields, Deleuze considers cinema to be one of the most efficient methods to create and understand concepts in today's world and emphasizes its ability to create new possibilities and ideas. This article, to measure the limits of the action power of the art of cinema about the modern way of thinking and its technological tools, seeks to answer these questions in the framework of the theoretical current of humanism and whether it is possible to create from the perspective of creation. Could we take the cinema director as a philosopher? Or is a cinematic work dealing with a new issue or issues as reliable as a philosophical work or concept created with its argumentative method? And finally, to what extent is knowledge of today's technology necessary for thinking in our contemporary world? In this descriptive-analytical research, the latest available library and internet tools have been used.
  Keywords: anti-humanism, Deleuze, cinematic thinking, cinema as philosophy, director as a philosopher
 • Maryam Ayatollahi, Farideh Afarin * Pages 87-105
  Philosophers have always tried to provide a suitable answer for the question “what is the nature of death?” Death, like any other phenomenon, has various spectrums and has been studied with different approaches and depicted in different ways in works of art. The aim of the research is to examine the relationship between death and Being in this animation, considering the theme of the story, in order to answer these questions: The concept of existential death can be analyzed in relation to what concepts and with what intensities in the work? What formal features have helped to show the existential death and connected concepts of the characters? The current research is theoretical and qualitative in terms of type, and it was written through descriptive-analytical method and documentary research. Its approach is based on existential death and its related concepts in the book of  Bein and time, which considers the impact of death on the meaning of life, parallel to the discussion of boredom in The Fundamental Concepts of Metaphysics by Martin Heidegger, a German philosopher. Examining the necessary concepts makes it possible for each of the characters to know their existential dimensions more through the analysis of activities, anxiety and degree of boredom and intensity of existential death. The results of this article show that the main characters of the narration, experience existential death on the way to reaching the character arc. From the investigation and analysis of the character arcs of the main characters of the mentioned animation, it was concluded that the existential death of the Parr family is caused by the legalization, severe laws, identity crisis, and their absorption in everyday possibilities. By feeling the types of boredom, anxiety and intensity of existential death, i.e. impossibilities they succeed in finding their existence or knowing who they are. Without a sense of existential death and the dependent concepts, they are deprived of who they are and their true power. At the same time, by becoming who they are, they can experience existential death as a found for rising to possibilities in new light and color. In the same way, the design and the formal features of the body and the colors of their clothes will change.
  Keywords: Existential death, anxiety, Boredom, Heidegger, the Incredible
 • Bahram Jalalipour* Pages 107-127

  The little prince written by Antoine de Saint-Exupéry is a story in praise of common understanding: no one is perfect and to achieve peace and friendship, we must understand each other. It is not strange that this idea came up during the chaos of World War II; as it is still considered a deeply new subject. But The Little Prince, despite its poetic values and high human concepts, in its plot needs some reforms, especially for dramatic adaptation. In this article, the dramatic capacities of this story have been investigated with a comparative study of its film adaptation by Mark Osborne, emphasizing the narrative theory and the opinions of Linda Hutcheon and Deborah Cartmell in the field of adaptation. The result of the research show that the aforementioned anime film tried to present a modern adaptation of the work and by presenting the issues of today's childhood in the face of personal and social life, the story of Saint-Exupéry goes beyond the level of a symbolic story. In this movie, all three levels of Cartmell are noticeable. First, it has been transferred from the novel's narrative medium to the visual medium of the film, and the expressive means of the destination medium have been used to objectify it, which raises the considerations of adapting from the narrative form to the visual form, as considered by Linda Hatcheon. Secondly, this transition was accompanied by "commentary", because in it, a new interpretation of the story was presented according to the audience and the time, and the role of the school institution in capitalist societies in killing children's creativity and turning them into "great people" was criticized. Is. Finally, the director is not content to simply present an adaptation of The Little Prince and leave the comparison to the intertextual process of the narration. Rather, the film, with the parallel narration of the story of The Little Prince and the story of a modern-day little girl, has provided the possibility of "comparison" between them. In this way, the movie adaptation can be evaluated as a success.

  Keywords: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry, Film animation, Mark Osborne, adaptation
 • AmirHossein Zanjanbar * Pages 129-144

  Cinematic opening sequences and posters serve as advertising-artistic tools, in addition to their role in introducing films. Nowadays, typography is utilized in film opening sequences and posters to enhance the artistic and commercial prominence of the title. Typography adds a visual-artistic dimension to the text. Typographic titles in films and posters contribute to the formation of meaning in two ways: extratextual interaction and intratextual interaction. Extratextual interaction refers to how the title interacts with its surroundings, including music, adjacent images, and moving visual plans in the background. Intratextual interaction, on the other hand, involves the interaction between the reading aspect and the visual aspect of the title or its typographic form. This article specifically focuses on intratextual interaction in the titles of children and youth films. This analytical-descriptive study aims to explore the interaction of meaning between the two reading and visual aspects of typographic titles in the opening sequences of films and cinematic posters. The approach of this article is based on the Scott-Nikolajeva theory of the five-fold interaction of text and image, which addresses the interaction of writing and the intertextual reference of the image (extratextual interaction). However, this article innovatively focuses on intratextual interaction (the dual visual and reading aspects of the text) by employing their classification method. The examples chosen for this article have been purposefully selected and include the titles of seven films and cinematic posters for children and the youth: "City of Cats," "Tall Girl," "The Elephant King," "The Secret Life of Pets," "No Fly Zone," "Dolphin Boy," and "Up." These examples were chosen not only for their innovation and artistic significance but also because they cover all types of the Scott-Nikolajeva classification. The prevalence of typographic play in the titles of children and youth films and posters, along with the existing research gap in this area, necessitates this investigation. Based on the findings of this study, in the opening sequences of films and cinematic posters, the film title plays a role not only through external interaction with neighbors such as music and background visual plans but also through internal interaction in five diverse styles of meaning-making: symmetrical, complementary, expanding, combined, and contradictory.

  Keywords: Children, Youth Film, cinematic poster, the opening sequences of the film, typography, Nikolajeva