فهرست مطالب

Review of Foreign Affairs - Volume:13 Issue: 1, Winter-Spring 2022

Iranian Review of Foreign Affairs
Volume:13 Issue: 1, Winter-Spring 2022

 • تاریخ انتشار: 1402/12/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی بصیری نیا *، محمد فیاض اعظم، مجتبی تویسرکانی صفحات 1-22

  در چشم انداز پیچیده ژیوپلیتیک افغانستان، دستیابی به امنیت پایدار همچنان چالشی در حال تکامل محسوب می شود که مملو از پیچیدگی های درهم تنیده و گذارهای سرنوشت ساز است. این مطالعه با به کارگیری تکنیک های فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، مولفه های متعدد شکل دهنده الگوواره امنیتی افغانستان را به طور نظام مند بررسی می کند. یافته ها حاکی از برتری عوامل سیاسی و اجتماعی این عرصه چندبعدی است. به لحاظ سیاسی، تقویت همکاری های منطقه ای، سیاست های روابط بین الملل راهبردی و تحکیم اراده سیاسی حاکمان به عنوان محورهای کلیدی مطرح است. از نگاه اقتصادی، اولویت با طرح های فقرزدایی و تحریک انگیزه های توسعه ای شدید تحت عنوان «جهاد اقتصادی» است. از دیدگاه اجتماعی، تقویت همبستگی داخلی در امتداد خطوط قومی و مذهبی و تشویق مشارکت عمومی در تامین امنیت ضروری تلقی می شود. از منظر فرهنگی نیز، ارتقای استانداردهای آموزشی و تقویت اعتماد شهروندان به حکومت حایز اهمیت تلقی می شود. تسلط مجدد طالبان و ضرورت بازنگری در پارادایم های سنتی امنیتی، نقش راهبردی ایران را در گفت وگوهای دیپلماتیک و کمک های بشردوستانه برای تعدیل سیاست های طالبان و تامین ثبات افغانستان پررنگ می کند. این مطالعه با تجزیه وتحلیل برهم کنش های پیچیده عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بینش های کاربردی ارزشمندی برای سیاست گذاران فراهم می آورد تا بتوانند نیازهای پیچیده صلح سازی افغانستان را از طریق یک چارچوب جامع مبتنی بر ثبات سیاسی، رفع فقر اقتصادی، انسجام اجتماعی و همکاری منطقه ای، راهبری کنند. پژوهش حاضر همچنین راهنمایی راهبردی برای ذی نفعانی که در تحقق امنیت پایدار مبتنی بر حقوق بشر و حکمرانی فراگیر در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند، فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: امنیت پایدار، افغانستان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، فقرزدایی، مشارکت عمومی
 • محمدرضا قرایی آشتیانی، مصطفی اسماعیلی *، امید علی محمدی صفحات 23-60

  آرامش و امنیت موهبتی است که خداوند برای رشد و توسعه جوامع بشری به بشر عطا کرده است. آنچه مسلم است آرامش یک آرمان انسانی است و همه انسان ها در زندگی روزمره خود برای کار و تلاش و تحقق توانایی های مادی و معنوی خود نیازمند آرامش و آسایش هستند. تروریسم - به عنوان یک پدیده قدیمی با شکل و ماهیت جدید - یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین معضلات جهان ماست. در این میان، آنقدر وحشیانه، ظالمانه، ترسناک و مذموم است که می توان آن را «سرطان دنیای مدرن ما» نامید. تروریسم به خودی خود نظام کنش و واکنش را تعیین نمی کند. برخورد با تروریسم باید از یک دستور منطقی پیروی کند. نظمی که در برابر همه پدیده های ضد صلح تعریف شده و در ارزش های طبیعی، الهی و انسانی نهفته است. نظام بین الملل فاقد استراتژی روشن و جامع در برابر تهدیدات امنیتی و نقض صلح است. از این رو، سازوکارها و اقدامات ضد تروریسم مندرج در اسناد بین المللی موجود، گاه جهتی را در پیش گرفته است که لزوما با سایر اقداماتی که در مورد سایر مقوله های صلح جهانی ایجاد شده است، سازگاری ندارد. بلکه تضادها و ناسازگاری های آنها در عمل به وضوح قابل مشاهده است. جمهوری اسلامی ایران با اقدامی نوآورانه به ویژه در دهه اخیر راهبردی را برای ریشه کنی تروریسم در پیش گرفته است. در این راستا، ایران ضمن برخورد با ریشه ها و مبانی فکری و دینی تروریسم، به طور همزمان، تاکتیکی و عملیاتی سعی در مبارزه با مظاهر تروریسم و جلوگیری از گسترش حملات تروریستی داشته است. در این زمینه همکاری های گسترده ای با سازمان های بین المللی و منطقه ای و دستگاه های اجرایی آنها مانند اینترپل داشته است.

  کلیدواژگان: راهبرد، جمهوری اسلامی ایران، تروریسم، غرب آسیا
 • آسیه حایری یزدی* صفحات 61-88

  صحنه جهانی انرژی هسته ای به سرعت در حال تغییر است. برخی کشورها فن آوری هسته ای را به تدریج کنار می گذارند. برخی دیگر در رنسانس هسته ای هستند و برای گسترش جاه طلبانه ترین ساخت و سازهای هسته ای نوین برنامه ریزی می کنند. دولتمردان غالبا بهترین تصمیم را در سیاست هسته ای کشور خود اتخاذ می کنند تا مناسب ترین تعادل را بین سیاست های داخلی انرژی و سیاست های خارجی مرتبط با انرژی و تغییرات محیط بین الملل برقرار کنند. این نوشته سعی دارد جنبه های سیاسی برنامه هسته ای را در سیاست خارجی و روابط بین الملل در منطقه خلیج فارس تحلیل کند. این مطالعه به بررسی دلایلی می پردازد که چرا کشورهای تولید کننده نفت و گاز می خواهند به انرژی هسته ای دست یابند. در این راستا، مقاله به بررسی سیاست های هسته ای در پادشاهی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، و جمهوری اسلامی ایران می پردازد. نقطه شروع نظری، ریالیسم نیوکلاسیک در ادبیات روابط بین الملل است. این نظریه یک زمینه برجسته به عنوان مجموعه ای از باورها و مفروضات کلیدی است که راه های خوبی برای تحلیل نقش انرژی در سیاست خارجی ارایه می دهد. این تیوری بر قدرت مادی متمرکز است و بر اهمیت ساختار داخلی دولت و نیز ادراک دولتمردان از نظام بین الملل تاکید می کند. این جنبه ها فرصتی را برای تبیین موقعیت های مختلف انتخاب های انرژی در سیاست های خارجی دولت های مختلف ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، امنیت انرژی، انتقال انرژی، برنامه هسته ای ایران، روابط بین الملل
 • فرامرز یادگاریان* صفحات 89-112

  این مقاله به بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در روابط ایران و ایالات متحده با اشاره به آخرین اختلافات دو کشور در خصوص معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 می پردازد. این مقاله استدلال می کند که دیوان بین المللی دادگستری دارای هر دو صلاحیت، یعنی صلاحیت در رسیدگی (استماع) و همچنین صلاحیت ماهوی برای رسیدگی به این پرونده است. روش تحقیق در این مقاله روش فرا تحلیلی است. این مقاله برای حمایت از یافته های خود از احکام گذشته دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشابه بین ایران و ایالات متحده، مانند پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، پرونده مربوط به حادثه هوایی، پرونده مربوط به سکوهای نفتی و پرونده دارایی های ایران استفاده می کند. این مقاله همچنین پیامدهای تصمیم ایالات متحده برای پایان دادن به معاهده مودت و به چالش کشیدن صلاحیت دیوان را مورد بحث قرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که استدلال دیوان بین المللی دادگستری مبتنی بر ماده 10 معاهده مودت خواهد بود که اصل تجارت آزاد را تایید می کند و نتیجه گیری خواهد نمود تحریم های ایالات متحده ناقض عهدنامه مودت است.

  کلیدواژگان: عهدنامه مودت روابط تجاری و حقوق کنسولی 1955، دیوان بین المللی دادگستری، پرونده دارایی های ایران، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اختلافات حقوقی میان ایران و ایالات متحده
 • حسن حسینی، امیرمحسن هادیان رسنانی *، سید محمدکاظم سجادپور صفحات 113-128

  فشار حداکثری به مثابه جنگ ترکیبی چندلایه علیه جمهوری اسلامی ایران: روایتی آمریکایی محققان سیاست خارجی و روابط بین الملل در طول زمان درونمایه ها و استدلال های مختلفی در مورد سیاست خارجی مطرح کرده اند. ضرورت مرور این درون مایه ها و تعاریف به سبب تداوم سیاست خارجی و طیفی بودن آن است. به طوری که سیاست خارجی و اصطلاحات آن درون این طیف شکل می گیرند. پژوهش حاضر در مورد نگرش آمریکایی به کارزار فشار حداکثری ضد ایران است. فشار حداکثری اصطلاح و سیاستی جدید بود که دولت ترامپ ضد ایران به کار برد. این پژوهش ابزارهای دولتمردی و حکمرانی آمریکایی را در این حوزه مورد بررسی قرار می دهد. در همین رابطه، به طور تاریخی، چیدمان امنیتی آمریکا در غرب آسیا مراحل مختلفی را طی کرده است. در دهه 1970 میلادی مبتنی بر راهبرد دو ستونی نیکسون بود و بعدا سیاست های تقابلی تحت عناوینی مانند مهار دوجانبه و مهار، جایگزین آن شد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل زمینه ای و طی منطق استقرایی نشان داده می شود که کارزار فشار حداکثری ضد ایران، نمونه ای از جنگ ترکیبی چند لایه آمریکایی بود. ضمنا ، این پژوهش نشان می دهد که این جنگ ترکیبی چند لایه، منطقه را دچار بی ثباتی کرد. بی ثباتی، در کنار چرخش به آسیای آمریکا، چیدمان منطقه ای فراهم کرده است که منطقه را متمایل به میانجیگری و دخالت چین و روسیه می کند. به این ترتیب، محکم شدن جای پای طرف ثالث در منطقه و بی ثباتی، از پیامدهای کارزار فشار حداکثری است و این پیامدها در صورت ظاهر، با چرخش به آسیای آمریکا در تعارض است.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی آمریکا، غرب آسیا، چین، روسیه، رقابت قدرت های بزرگ
 • رحمان نجفی سیار *، مهدی رسولی، حسن خوزین صفحات 129-146
 • علی رضا شیخ محمدی *، سکینه هاشمی صفحات 147-172

  در این مقاله، بازنگری راهبردی ایران به ‏سمت سازمان همکاری شانگهای و بلوک بریکس در چارچوب محیط سیاسی بین المللی در حال‏ تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. با تکیه بر چارچوب واقع گرایی نیوکلاسیک، فشارهای ساختاری و عوامل داخلی کلان که تصمیم ‏های سیاست خارجی ایران را در همکاری با این دو نهاد متاثر می‏ سازند، تجزیه ‏و تحلیل شده ‏اند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و مطالعه منابع اولیه و ثانویه، درک جامعی از بازآرایی ژیوپلیتیک ایران در سیاست نگاه به شرق فراهم می‏کند. یافته‏ های مقاله نشان می ‏دهد که مسیر تهران به سمت سازمان همکاری شانگهای و بریکس با ترکیبی از انگیزه های اقتصادی، دیپلماتیک و راهبردی هدایت می ‏شود. به ‏لحاظ اقتصادی، پیوند با سازمان همکاری شانگهای و بریکس به ایران فرصت های تجاری بیشتر، افق های سرمایه گذاری و سازوکارهای مالی جایگزین در پس زمینه تحریم های غربی ارایه می دهد. از نظر دیپلماتیک، این ارتباطات، موقعیت منطقه ای و بین المللی ایران را تقویت کرده و سکوهایی برای گفت وگو و همکاری راهبردی در اختیار تهران قرار می دهد. از نقطه نظر راهبردی، نزدیکی تهران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس، اثرات عمده ای بر توازن قدرت غرب آسیا و ساختارهای قدرت جهانی دارد و نشان دهنده گذار به ‏سوی نظم جهانی چندقطبی است. مقاله همچنین چالش های چندوجهی را که ایران در این گذار راهبردی با آن روبرو است، کشف می کند، که از مدیریت اولویت های متفاوت در سازمان همکاری شانگهای و بریکس تا سازگاری اهداف داخلی با بلندپروازی‏ های جهانی را شامل م ی‏شود. در اصل، این مقاله بر روی راهبرد سیاست خارجی تطبیقی ایران در نظم جهانی در حال تغییر نور می افکند. با پاسخ دهی به پرسش ‏های مرتبط با انگیزه ها، منافع و چالش های بازنگری راهبردی ایران به ‏سمت سازمان همکاری شانگهای و بریکس، پژوهش حاضر، بینش هایی در مسیر آینده پویایی های ژیوپلیتیک در غرب آسیا و فراتر از آن ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: ایران، سازمان همکاری شانگهای، بریکس، پویایی های قدرت در غرب آسیا، نظم جهانی چندقطبی
 • علی بغیری* صفحات 173-196

  تهران چند سالی است که با آلودگی هوای آزاردهنده دست و پنجه نرم می کند و به نظر می رسد این چالش بدتر می شود. با این حال، دلیل اصلی این امر چیست؟ برای پاسخ به این سوال، بسیاری از مطالعات بر روی مواد اولیه شیمیایی مانند CO متمرکز شده اند و دیگران بر محل ایجاد این آلاینده، مانند کارخانه ها، تمرکز کرده اند. با این وجود، ما با بررسی فرضیه‌های اقتصادی-اجتماعی (شامل تحریم‌ها، جمعیت و سوءمدیریت) و همچنین تغییرات آب و هوایی جهانی از سال 1999 تا 2023 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، سطح بالاتری از تحلیل را انتخاب کرده‌ایم. از طرف دیگر پیش فرض آن است که نفت خام یکی از اصلی ترین محصولات صادراتی ایران است. بنابراین، برای ارزیابی تحریم ها به عنوان فرضیه محوری، نرخ صادرات آن را بررسی کردیم و پیش فرض آن است که رابطه ای منفی بین تحریم ها و چنین صادراتی وجود دارد. در این مرحله به بررسی رابطه تحریم ها با AQI (یکی از بهترین مقیاس ها برای محاسبه آلودگی هوا) و از طرف دیگر تحریم ها و گازهای سمی اصلی پرداختیم. برای فرضیه های رقیب، رابطه بین AQI و آنها (جمعیت، سوء مدیریت، و تغییرات آب و هوایی جهانی) را تحلیل کردیم. در مجموع، در میان آنها، نتایج همبستگی تحریم ها با CO (916/0-)، NO2 (718/0) و SO2 (687/0-) را نشان می دهد. در این میان، احتمالا دولت با استفاده از روش‌ها و اعمال استانداردها، توانسته میزان CO و SO2 را مدیریت کند، در حالی که به دلیل نیاز به مازوت برای حفظ اقتصاد انرژی، NO2 افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: شاخص کیفیت هوا، هوای پاک، ایالات متحده آمریکا، ایران، ازون
 • میثم غفاری نژاد * صفحات 197-218

  قدرت هوشمند از مفاهیم و اصطلاحات برآمده از گفتمان غربی و نظم لیبرال دموکراسی است که دارای مدلول، معانی و شاخص های مشخصی در این گفتمان است. آنچه که در این مقاله بر آن تاکید می شود روایتی متفاوت از منظر چینی به قدرت هوشمند است. داده های آماری، اسناد و روندهای فعلی همگی موید آن است که بیجینگ علیرغم سلطه نظم لیبرالی و سازوکارهای آن بر ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان، بصورت فزاینده ای نقش و نفوذ خود را در مناطق مختلف جهان و از جمله آفریقا گسترش داده است. این کشور با بهره گیری همزمان از فرصت های بین المللی فراهم شده بر اثر جهانی شدن در کنار بازتعریف بنیادین اصول و منافع ملی، به کشوری کلیدی در نظام بین الملل تبدیل شده است. آنچه که امکان تحلیل عمیق را در متن این تعارض نما میسر می-کند، روایتی چینی از قدرت هوشمند است که ریشه در فرهنگ و اندیشه‏های چینی، تحولات تاریخی معاصر و در نهایت اجماع نخبگان این کشور دارد. بنابراین، پرسش اصلی این مقاله به این صورت قابل طرح است که قدرت هوشمند چینی چه مختصاتی دارد و چگونه می توان توسعه و نفوذ چین در آفریقا را مبتنی بر مفاهیم و مختصات این برداشت از قدرت نرم توجیه نمود؟

  کلیدواژگان: چین، قاره آفریقا، قدرت هوشمند، فرهنگ چین، نفوذ
 • مالک ذوالقدر *، افشین اسدی، سید فرشید جعفری پابندی صفحات 219-242

  شاخه هایی از حقوق بین الملل که ارتباط تنگاتنگی با منازعات و درگیری های مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی دارند از این رو سعی خواهد شد این اصول در مناقشه ناگورنو قره باغ عملیاتی شود. از منظر حقوق بین الملل، منطقه مورد مناقشه به عنوان بخشی از قلمروی سرزمینی آذربایجان شناخته می شود و هیچ کشوری، جمهوری خودخوانده ارامنه در آنجا را به رسمیت نشناخته است. از منظر حقوق بین الملل و به استناد قطعنامه های شورای امنیت منطقه قره باغ متعلق به آذربایجان است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی بحران قره باغ و به دنبال پاسخی به آثار حقوقی بحران قره باغ می باشیم که نتایج آن ، براین اساس حقوق جمهوری آذربایجان در حفظ تمامیت ارضی خود انکارناپذیر و مشروع است، بااین حال اقدامات جمهوری آذربایجان ولو در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی خود، نباید تهدیدی را متوجه موجودیت مردم ارمنی قره باغ نماید . به طور کلی با استناد به پذیرش اصل تمامیت ارضی بر حق تعیین سرنوشت ملت ها در حقوق بین الملل، هرگونه اقدامی علیه این اصل مشروع نبوده و حق تعیین سرنوشت تا جایی که به اصل مذکور لطمه ای وارد نشده پذیرفته می شود.

  کلیدواژگان: تمامیت ارضی، تعیین سرنوشت، حقوق بین الملل، قره باغ
 • روح الله خلیل نژاد* صفحات 243-261

  تغییر در نظم امنیتی مناطق باعث تغییر در سیستم های کنترلی و مهار تهدیدات قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای می شود. این تحول را می توان در ابعاد واحدها، نوع روابط، لایه های ارتباطی واحدها با یکدیگر و نحوه عملکرد واحدها برای تامین منافع امنیتی آنها مشاهده کرد. در منطقه غرب آسیا که سه دوره تنظیم را پشت سر گذاشته است، شاهد تحولات چشمگیری در حوزه مقررات هستیم. سیستم امنیتی ساده و خطی، سیستم امنیتی پیچیده و سیستم امنیتی شبکه سه دوره تنظیم هستند که در آنها سه نوع سیستم کنترل و مهار وجود دارد. مهار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید امنیتی منطقه ای همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی آمریکا مطرح بوده است. در این چارچوب سوال پژوهشی زیر مطرح می شود: سیستم کنترل و مهار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه تحولی داشته است و این تحول چگونه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق، فرضیه زیر مطرح می شود: تغییر نظم امنیتی منطقه غرب آسیا باعث شده است که سیستم کنترل آمریکا به یک سیستم کنترل شبکه تبدیل شود و این سیستم یک شبکه چهار لایه (ژیوپلتیک، ژیواکونومیک، ژیوانرژی و ژیوکالچر) در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل می کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تبیینی بوده و برای گردآوری مطالب از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است.

  کلیدواژگان: نظم امنیت شبکه، غرب آسیا، آمریکا، استراتژی کنترل، جمهوری اسلامی ایران
 • مریم اصطهبانانی *، سید روح الله حسینی صفحات 263-288

  این مقاله با استفاده از نظریه ارایه شده توسط جیمز روزنو به تحلیل متغیرهای تاثیرگذار بر دیپلماسی هنری فرانسه در قبال ایران در قرن بیستم می پردازد. هدف این مطالعه درک پویایی پیچیده تبادل فرهنگی بین این دو کشور و روشن کردن مفهوم گسترده تر دیپلماسی هنری در قرن 20 است. نظریه روزنو بر اهمیت متغیرهای متعدد در شکل دهی روابط دیپلماتیک تاکید می کند و نقش بازیگران غیردولتی را در این فرآیند برجسته می کند. یافته ها ماهیت چند بعدی دیپلماسی هنری فرانسه در قبال ایران را برجسته می کنند و بر اهمیت انگیزه های سیاسی، قرابت فرهنگی و ملاحظات اقتصادی در شکل دهی این روابط تاکید می کنند. در پرداختن به متغیرهای روزنو پرسش این است کدام متغیر یا متغیرها در موفقیت دیپلماسی هنری فرانسه در تعامل با ایران قرن بیستم تاثیر گذار بوده اند؟ در پاسخ به این پرسش، باید از روش مطالعه اسنادی برای جمع آوری داده ها بهره برد. لذا از مدل پیوستگی روزنو برای آزمون پژوهش حاضر استفاده شده است. در تبیین مساله‏ی اصلی از روش تحلیل تماتیک (براون و کلارک) استفاده شده است. در مجموع، این مقاله تحلیلی جامع از متغیرهای موثر بر دیپلماسی هنری فرانسه در قبال ایران در قرن بیستم ارایه می کند. با استفاده از چارچوب نظری روزنو، نویسندگان درکی غنی از پویایی این رویه دیپلماتیک و پیامدهای آن برای روابط بین الملل ارایه می کنند.

|
 • Ali Basiriniya*, Mohammad Fayaz Azam, Mojtaba Touiserkani Pages 1-22

  In the intricate geopolitical landscape of Afghanistan, attaining sustainable security remains an evolving challenge fraught with complex dynamics and critical transitions. This study utilizes Fuzzy Analytic Hierarchy Process techniques to systematically elucidate the myriad determinants shaping Afghanistan's security paradigm. Our meticulous examination foregrounds political and social factors as paramount in this multifaceted terrain. Politically, fostering greater regional cooperation, strategic international relations policies, and consolidating the political will of ruling elites emerge as pivotal. Economically, priority rests on catalyzing poverty alleviation and spurring intense developmental drive depicted as ‘economic jihad’. Socially, augmenting solidarity across ethnic and religious divides and encouraging public participation in security are indispensable. Culturally, amplifying educational standards and nurturing trust in governance prove critical. The Taliban takeover marked a profound shift, necessitating reevaluating security paradigms and amplifying Iran’s strategic role in diplomatic engagement and humanitarian aid to moderate Taliban policies and support Afghan stability. By unraveling the complex interplay of factors spanning political, economic, social and cultural dimensions, this study provides invaluable insights to inform context-specific policies and strategies to advance Afghanistan’s multifaceted peacebuilding needs within a holistic framework prioritizing political stability, economic upliftment, social cohesion and regional cooperation underpinned by human rights and inclusive governance.

  Keywords: Sustainable Security, Afghanistan, Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Poverty Alleviation, Public Participation
 • MohammadReza Qaral Ashtiani, Mostafa Esmaili *, omid Ali Mohammadi Pages 23-60

  Peace and security are blessings that God has given to mankind for the sake of growth and development of human societies. What is certain is that peace is a human ideal and all human beings need peace and comfort in their daily lives to work and strive and to realize their material and spiritual abilities. Terrorism -as an old phenomenon with a new form and nature- is one of the most important and challenging problems of our world. Meanwhile, it is so brutal, outrageous, scary and reprehensible that it can be called as "cancer of our modern world". Terrorism by itself does not determine the system of action and reaction. Dealing with terrorism must follow a logical order; An order that is defined against all anti-peace phenomena and lies in natural, divine and human values. The international system lacks a clear and comprehensive strategy against security threats and peace violations. Therefore, the counter-terrorism mechanisms and measures stipulated in the existing international documents have sometimes taken a direction that are not necessarily compatible with other measures that have been established regarding other categories of world peace; Rather, their contradictions and incompatibilities are clearly visible in practice. With an innovative action, especially in the last decade, the Islamic Republic of Iran has taken a strategy to eradicate terrorism. In this regard, while dealing with the roots and intellectual and religious foundations of terrorism, Iran has simultaneously, Tactically and operationally tried to fight with the manifestations of terrorism and prevent the expansion of terrorist attacks. in this field, it has had extensive cooperation with international and regional organizations and their executive bodies, such as Interpol.

  Keywords: Strategy, Islamic Republic, terror, terrorism, West Asia
 • Asieh Haieri Yazdi* Pages 61-88

  The global nuclear energy scene is changing rapidly. Some countries are phasing out nuclear technology. Some are in the nuclear renaissance, planning to promote the most ambitious new construction programme. Statemen make the proper decision in nuclear policy striking the best balance of domestic energy policies, energy-concerned foreign policies, and the dynamism of international relations. This study tries to analyse the political aspects of nuclear programmes in foreign policies and international relations in the Persian Gulf region. The study examines the reasons why oil & gas producer states want to acquire nuclear energy/weapons. It reviews the structural, psychological, and technological dimensions of nuclear politics in a neoclassical realism paradigm to find the balancing energy strategies. The research examines policy in the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Iran. Different states' power and different perceptions of the international system allow for explaining various role players in foreign policy and energy politics. The theoretical starting point of this thesis is Neoclassical Realism in the literature of international relations. This theory offers venues for the analysis of energy diplomacy. The theory concentrates on material power and underlines the importance of state domestic structure, as well as the statesmen’s perception of the international system. These aspects create the opportunity to explain the different positions of energy choices in foreign policies of different states.

  Keywords: Persian Gulf, Energy Security, Energy Transition, Iran Nuclear Program, International Relations
 • Faramarz Yadegarian* Pages 89-112

  This article explores the role of the International Court of Justice (hereafter ICJ) in the relations between Iran and the United States (hereafter U.S.), with reference to the last disputes between the two countries over the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights. The article argues that the ICJ has both jurisdiction (Ratione Materiae) and substantive competence (Merits) to adjudicate the case, based on the trans-analytical method. The article draws on the past judgments of the ICJ in similar cases between Iran and the U.S., such as the Case Concerning US Diplomatic and Consular Staff in Tehran, the Case Concerning the Aerial Incident, and the Case Concerning Oil Platforms, to support its findings. The article also discusses the implications of the U.S. decision to terminate the Treaty of Amity and to challenge the ICJ’s jurisdiction. The article predicts that the ICJ will establish its judgment based on Article 10 of the Treaty of Amity, which affirms the principle of free trade, and conclude that the U.S. sanctions violate the Treaty of Amity.

  Keywords: Treaty of Amity Economic Relations, Consular Rights of 1955, International Court of Justice (ICJ), Certain Iranian Assets Case, JointComprehensive Plan of Action (JCPOA), Legal disputes between Iran, theUnited States
 • Hassan Hosseini, AmirMohsen Hadian Rasanani*, Seyed MohammadKazem Sajjadpour Pages 113-128

  Over time, various foreign policy and International Relations scholars have offered different themes and arguments on foreign policy. The necessity to review these themes and definitions are due to the continuity of foreign policy as a continuum, in which foreign policy and its different terms take shape and are formed. This study conducts a research on an American perspective of the maximum pressure campaign against Iran, which was a new term and policy enforced by the Trump administration. It reviews different tools of American statecraft and argues that the maximum pressure campaign was a multilayered hybrid warfare with repercussions. In this regard, historically, the American security arrangement in Western Asia has undergone various stages. In the 1970s it was based on the Twin Pillars of Nixon while later on it was based on confrontation which was adopted under different terms such as dual containment and containment. In this study through a contextual analysis it is deducted that the campaign against Iran was an American example of multi-layered hybrid warfare. In addition, it is argued that this multi-layered hybrid warfare created an unstable region. This development alongside the American pivot to Asia has created a regional arrangement which involves great power competition and is inclined towards Chinese and Russian intervention and mediation. Thus an increased third party foothold and a destabilized regional order are the outcomes of the maximum campaign, which ostensibly contradict the American pivot to Asia.

  Keywords: American Foreign Policy, Western Asia, China, Russia, Great Power Competition
 • rahman najafi sayyar*, Mehdi Rasoli, Hasan Khozin Pages 129-146

  Following the disintegration of the Soviet Union, Azerbajan has constantly pursued an anti-Russia policy in the region and it has always been scared of Russia’s presence and expansionism. Along with other worries at home and abroad (like Karabakh conflict), this concern has driven Ajerbaijan towards cooperation and alliance with the Zionist regime and America. Recently, this relation has previaled in varied domains includnig military and intelligence. Alternatively, as the Islamic Republic of Iran (IRI), the southern neighbor of Azerbaijan, enjoys close relation with the country, either geographically or culturally-civilizationally, any move by Azerbaijan could bear destructive consequences for the IRI. Accordingly, this article deals with “the effective factors in the development of Azerbaijan-Israel relations and its consequnce for the IRI’s national security” as a question and seeks to multidimensionally study the roots and consequences of the mentioned theme for the IRI’s national security with a realistic approach in the frame of Alliance and Security Balance Theory and description.

  Keywords: cooperation, alliance, Zionist regime, Azerbaijan, Iran
 • Alireza shaikh Mohamadi*, Sakineh Hashemi Sakineh Pages 147-172

  This article offers a thorough examination of Iran's strategic realignment towards the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the BRICS bloc within the evolving international political landscape. Utilizing a neoclassical realist framework, the research delves into the systemic pressures and intrinsic state-level factors that influence Iran's foreign policy decisions. The research method adopted encompasses both qualitative analysis and a review of primary and secondary sources to ensure a comprehensive understanding of the geopolitical recalibration. Key findings indicate that Iran's shift is driven by a combination of economic, diplomatic, and strategic imperatives. Economically, affiliations with the SCO and BRICS present Iran with enhanced trade opportunities, investment prospects, and alternative financing mechanisms in the backdrop of Western sanctions. Diplomatically, these affiliations bolster Iran's regional and global position, affording it platforms for dialogue and strategic cooperation. Strategically, the realignment has profound implications for both West Asian power dynamics and the broader global power structures, hinting at a transition towards a more multipolar world order. However, the research also uncovers multifaceted challenges that Iran confronts in this strategic pivot, ranging from managing diverse priorities within the SCO and BRICS to reconciling domestic objectives with global aspirations. In essence, the article sheds light on Iran's adaptive foreign policy strategy amidst a changing global order. By answering questions related to the motivations, benefits, and challenges of Iran's strategic realignment, this research provides valuable insights into the future trajectory of geopolitical dynamics in West Asia and beyond.

  Keywords: Iran Shanghai Cooperation Organization (SCO), BRICS, West Asian Power Dynamics, Multipolar World Order
 • Ali Bogheiry* Pages 173-196

  Tehran is grappling with irritating air pollution for a couple of years and the challenge seems to be getting worse. However, what is the main reason for this? To answer the question, many studies have concentrated on the primary chemical ingredients, like CO; and others have focused on where such pollutants are produced, like factories. Nevertheless, we have selected a higher level of analysis by reviewing socio-economic hypotheses (including sanctions, population, and mismanagement) as well as global climate change from 1999 to 2023 while using descriptive and inferential statistics. We know that crude oil is one of the main exported products of Iran. Thus, to evaluate sanctions as the central hypothesis, we surveyed the rate of crude oil exports, and as an assumption, there is a negative relation between sanctions and such exportation. At this stage, we studied the relationship between sanctions and AQI (one of the best scales for calculating air pollution) and on the other hand, sanctions and main toxic gases. For rival hypotheses, we analyzed the relation between AQI and them (population, mismanagement, and global climate change). All in all, among them, the results demonstrate only the correlation of sanctions with CO (-.916), NO2 (.718), and SO2 (-.687). Meanwhile, it is assumed that by using some methods and applying standards, the government could manage the amount of CO and SO2, whereas, due to the need of Mazut to maintain the economy of energy, NO2 has increased.

  Keywords: AQI, Clean Air, the USA, Iran, O3
 • Meysam Ghafarinejhad* Pages 197-218

  Smart power is one of the concepts and terms derived from the western discourse and the order of liberal democracy, which has specific meanings, meanings and indicators in this discourse. What is emphasized in this article is a different narrative from the Chinese perspective to smart power. Statistical data, documents and current trends all confirm that despite the dominance of the liberal order and its mechanisms on the political and economic structures of the world, Beijing has increasingly expanded its role and influence in different regions of the world, including Africa. This country has become a key country in the international system by taking advantage of the international opportunities provided by globalization along with the fundamental redefinition of national principles and interests. What enables a deep analysis in the text of this apparent conflict is the Chinese narrative of intelligent power, which is rooted in Chinese culture and thoughts, contemporary historical developments, and ultimately the consensus of the country's elites. Therefore, the main question of this article can be posed as what are the coordinates of Chinese smart power and how can the development and influence of China in Africa be justified based on the concepts and coordinates of this concept of soft power?

  Keywords: China, African continent, smart power, Chinese culture, influence
 • Malek Zolghadr*, Afshin Asadi, Seyyed Farshid Jafari Pabandi Pages 219-242

  Branches of international law closely concern international and non-international armed conflicts. So, these principles are tried to be operationalized in the Nagorno-Karabakh conflict. From the point of view of international law, the disputed region is recognized as a part of the territory of Azerbaijan, and no country has recognized the self-proclaimed Republic of Armenia there. Nagorno-Karabakh region belongs to Azerbaijan from the perspective of international law and based on the resolutions of the Security Council. This study is conducted to examine the legal aspects of the Nagorno-Karabakh crisis, seeking an answer to its legal implications. According to the results, Azerbaijan's rights to maintain its territorial integrity are undeniable and legitimate. However, the actions of the Republic of Azerbaijan, even in the context of defending its territorial integrity, should not pose a threat to the Armenian people of Karabakh. Referring to the acceptance of the principle of territorial integrity regarding the right of nations to self-determination in international law, any action against this principle is not legitimate, and the right to self-determination is accepted as long as the said principle is not violated.

  Keywords: territorial integrity, self-determination, international law, Nagorno-Karabakh
 • rohallah khalilnejad* Pages 243-261

  Changes in the security order of the regions cause changes in the control systems and containment of the threats of extra-regional intervening powers. This evolution can be seen in the dimensions of the units, the type of relationships, the layers of the units' communication with each other, and the way the units function to ensure their security interests. In the region of West Asia, which has gone through three periods of regulation, we are witnessing significant developments in the field of regulation. Simple and linear security system, complex security system and network security system are three periods of regulation in which there are three types of control and containment systems. Containment of the Islamic Republic of Iran as a regional security threat has always been discussed in US foreign policy after the victory of the Islamic Revolution. In this framework, the following research question is raised: What evolution has the American control and restraint system undergone against the Islamic Republic of Iran, and how has this evolution been? In response to the above question, the following hypothesis is proposed: the change in the security order of the West Asian region has caused the American control system to become a network control system, and this system is a four-layer network (geopolitics, geoeconomics, geoenergy, and geoculture) against The Islamic Republic of Iran operates. The research method in this article is descriptive-explanatory and documentary and library methods were used to collect the materials.

  Keywords: network security order, West Asia, America, control strategy, Islamic Republic of Iran
 • Maryam Yari Astehbanati, Seyyed Ruhollah Hosseini Pages 263-288