فهرست مطالب

علوم مدیریت ایران - پیاپی 72 (زمستان 1402)

فصلنامه علوم مدیریت ایران
پیاپی 72 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا رحمانی اصل*، ابوالحسن فقیهی، رضا واعظی، غلامرضا کاظمیان صفحات 1-30
  توسعه کالبدی شهرهای بزرگ، آنها را در معرض خطرات ناشی از حوادث طبیعی و انسان ساخت قرار داده است. به همین دلیل، امروزه، یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهرها، موضوع ایمنی و مدیریت مخاطرات و حوادث ناگوار شهری است. حادثه حریق و فروریزش برج 16 طبقه پلاسکو بر اثر اتصال برق در یک واحد آن، نشان داد که بحران به صورت بخش جدایی ناپذیر کلان شهر تهران در آمده و شمار زیادی از ساختمان های مرتفع قدیمی و حتی جدید، وضعیت مناسبی در مقابله با حریق و دیگر حوادث ناگهانی ندارند. موردکاوی این حادثه خاص و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیریت بحران پس از وقوع آن، موجب می شود تا درس های این فاجعه به فرصت تجربه اندوزی تبدیل گردد و با تدوین قوانین و رویه های مناسب، راهکارهایی برای تاثیر گذاری مثبت این حوادث بر زندگی مردم ارائه شود و کارکرد مدیریت بحران در آینده بهبود یابد. درپژوهش حاضر، از روش فراترکیب بعنوان مناسب ترین ابزار گرد آوری، تجمیع، ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مطالعات پژوهشی متعدد و پراکنده استفاده شد و از نظرا ت خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه های مرتبط با حادثه پلاسکو برای دستیابی به دانش و تجربیات صاحب نظران بهره برده ایم. از اینرو،به بررسی و تبیین کارشناسانه و تخصصی عوامل فروریزش ساختمان پلاسکو تهران و تحلیل عملکرد مدیریت بحران شهر تهران در این حادثه پرداخته ایم. سپس الزامات ضروری برای پیشگیری از حوادث آتی را پیشنهاد داده تا بر اساس راهکارهای علمی و اجرایی حاصله، تحولی در شیوه مدیریت بحران های شهری ایجاد شود.
  کلیدواژگان: حوادث غیرمترقبه، حادثه پلاسکو، عملکرد مدیریت بحران، آتش سوزی
 • شهرام فردوسی، شهریار عزیزی*، بهمن حاجی پور، طیبه امیرخانی صفحات 31-62
  مروری بر ادبیات پژوهشی نشان می دهد تدوین الگویی از استراتژی های بازیابی خدمات در چارچوب نظریه فرهنگ مصرف کننده و متغیرهای تاثیر گذار در این رابطه یکی از حوزه هایی است که نیازمند پژوهشی عمیق تر می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر سعی در روشن ساختن ابعاد موضوع و تهیه الگو و مدلی جامع در این خصوص دارد  که قادر به تبین الگوی بازیابی خدمات با توجه به نظریه فرهنگ مصرف کننده باشد. برای تحقق این هدف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که ابعاد تشکیل دهنده بازیابی خدمات در چارچوب نظریه فرهنگ مصرف کننده چیست؟ چه روابطی بین عوامل تشکیل دهنده الگوی بازیابی خدمات در چارچوب نظریه فرهنگ مصرف کننده وجود دارد؟ در این تحقیق از روش فراترکیب رویکرد ساندلوسکی و باروسو جهت بررسی ادبیات تحقیق استفاده شده است. در این پژوهش در ابتدا 210 مقاله منتشرشده پس از سال 2000 و مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شد که پس از بررسی های اولیه و مطالعه چکیده در نهایت تعداد 39 مقاله انتخاب شدند. در نهایت نیز مدل نهایی پژوهش ارائه گردید.  مدل نهایی که حاصل دیدی کل نگرانه در بحث بازیابی خدمات است، در بردارنده 40 کد با عنوان مضامین پایه، 16 کد با عنوان مضامین سازمان دهنده، و 6 کد با عنوان مضامین فراگیر است. 6 کد با عنوان مضامین فراگیر با عنوان های " شخصی سازی بازیابی، آمادگی های قبل از بازیابی ، استراتژی های بازیابی ، ابزارهای بازیابی ، ادراک از بازیابی، واکنش های پس از بازیابی" شناسایی و تشکیل شدند.
  کلیدواژگان: بازیابی خدمات، استراتژی های بازیابی خدمات، فراترکیب. نظریه فرهنگ مصرف کننده
 • فاطمه عباسی مزار*، وحید خاشعی صفحات 63-92
  کنترل راهبردی کسب وکارها در شرایط کنونی که با تحولات سریع و عمیقی مواجه هستند، از جمله مهمترین دغدغه های مدیران به شمار میرود. هدف این پژوهش ارائه مدلی جامع برای کنترل راهبردی کسب وکارهای صنعت سیم و کابل کشور است. صنعت سیم و کابل، صنعتی با گستره کاربرد فراوان، تقاضای بالا و بازار رو به رشد است که افزایش تمایل به برقی سازی و دیجیتالی شدن، زمینه رشد بیشتر آن را در سال های آینده فراهم خواهد آورد. به منظور ارائه مدل ، پژوهش به روش آمیخته در دو مرحله انجام گرفت؛ بخش کیفی، با اجرای تحلیل مضمون روی 8 مصاحبه نیمه ساختاریافته و 6 مصاحبه ویدئویی/ متنی موجود در صفحات وب که با خبرگان صنعت سیم و کابل انجام شده بود، و سپس دسته بندی آنها بر اساس مناظر روش BSC در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) به پایان رسید و در بخش کمی، جهت آزمون مدل از رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) بهره گیری شد و در نهایت تحلیل MICMAC برای بررسی روابط میان مضامین مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد صنعت سیم و کابل پانزده مفهوم کنترلی دارد که در سطوح مختلف به شرحی که در مدل نهایی آمده است طبقه بندی میشوند؛ در طبقه اول مفاهیم کنترل تعاملی، کنترل کارکنان، کنترل مسائل راهبردی و ارزیابی عملکرد، جای گرفته است، در طبقه دوم، مفاهیم کنترل زنجیره ارزش، کنترل کیفی و کنترل جذب مشتریان، در طبقه سوم، کنترل فرایندهای پژوهش و نوآوری، کنترل روابط سیاسی و کنترل مفروضات فروش، در طبقه چهارم، مفاهیم کنترل رضایت مشتریان و کنترل توسعه بازار و نهایتا در طبقه پنجم مفاهیم کنترل حسابداری، کنترل قابلیت های سازمان و کنترل سناریوهای سودآوری قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: کنترل راهبردی، تحلیل مضمون، کارت امتیازی متوازن، مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، مکس کیودی ای (MAXQDA)
 • راضیه منتظری، محمد حکاک*، حجت وحدتی، سید نجم الدین موسوی صفحات 93-113

  امروزه بسیاری از کشورهای دنیا و بالاخص ایران، در کنترل مبارزه با فساد دچار مشکل بوده و نیازمند وجود مدل های جامع و عملی برای مقابله با آن هستند. این پژوهش تلاش می کند تا به ارائه مدلی  درباره دلایل ناکامی مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی ایران به دانش ما درباره این پدیده کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه داده بنیاد ابتدا مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با اعضای هیئت علمی دانشگاه و مجریان دستگاه های اجرایی انجام شد و سپس مطابق با روش استراوس و کوربین، مدل فرآیندی پژوهش طراحی گردید. در مجموع 185 مفهوم شناسایی شد که در 38 خرده مقوله و 16 مقوله اصلی طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد که مبارزه با فساد اداری بخاطر وجود عواملی چون مشکلات قانونی، مسائل هنجاری-رفتاری، مشکلات ساختاری-مدیریتی و مسائل محیطی ناکام مانده است. این پدیده در بستر عواملی همچون فرهنگ و ارزش های حاکم، سیاست و حکومت قرار دارد و ویژگی های سازمانی، ویژگی های مدیریتی و ویژگی های اطلاعات (عوامل مداخله گر) بر آن اثر می-گذارند. اصلاحات نهادی- قانونی، پیشگیری و کنترل فساد، بکارگیری رویکرد انگیزشی-حمایتی، برخورداری از مکانیزم نظارتی فعال و شفاف سازی از جمله استراتژی هایی هستند که درصورت بکارگیری، با پیامدهای مطلوبی در بخش های اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و سیاسی همراه خواهد بود. انتظار بر این است که مدل ارائه بتواند مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی ایران را با موفقیت همراه سازد.

  کلیدواژگان: فساد اداری، ناکامی مبارزه با فساد اداری، سازمان های دولتی، نظریه داده بنیاد
 • سید مهدی ساعتچی، فرزاد آسایش*، صدیقه طوطیان اصفهانی، سید محمود هاشمی صفحات 115-152
  یکی از مفاهیم بنیادی در حوزه برند، هویت برند است. هدف این پژوهش، کشف مقوله های موثر بر هویت سازی برند در بانک های ایرانی و بررسی روابط بین آن ها، به منظور ارائه یک مدل است. روش این تحقیق، آمیخته بوده و جهت طراحی مدل از رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده های بخش کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته با 23 نفر از خبرگان بانکی(بانک ملت) گردآوری و مفاهیم پژوهش از تحلیل متن مصاحبه ها استخراج گردید. سپس از طریق پرسشنامه نسبت به گردآوری داده ها از 112 نفر خبرگان بانکی(بانک های سپه، مسکن، تجارت، پارسیان و سامان) و آزمون مدل اقدام شد. روش نمونه گیری بخش کیفی، قضاوتی و گلوله برفی و در بخش کمی، خوشه ای می باشد. پس از تحلیل داده های کیفی، تعداد 350 کد اولیه، 79 مفهوم و 23 مقوله، احصاء گردید. پدیده محوری این پژوهش، هویت سازی برند می باشد و یافته ها شامل مقوله های: کمبود آگاهی افراد جامعه، فقدان اعتماد کافی نزد جامعه و مشتریان، کاهش رضایت مشتریان، کاهش وفاداری مشتریان، رقبای داخلی، افت تعهد کارکنان و تنزل تصویر برند، به عنوان شرایط علی؛ مقوله های: اهداف و استراتژی ها، مدیریت منابع انسانی، برندسازی داخلی، ارتباطات، خدمات و ابزارها، قدرت مالی و انتخاب نوع مشتریان، به عنوان راهبردها؛ مقوله های: فرهنگ سازمانی، ساختار و فرایندها به عنوان شرایط زمینه ای و مقوله محدودیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر  شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد به کارگیری راهبردهای ارائه شده برای هویت سازی برند در بانک ها، تاثیرگذاری بالایی بر حصول پیامدهای ایجاد رفتار شهروندی برند در کارکنان و خلق تصویر مطلوب برند در جامعه، دارد.
  کلیدواژگان: برند، هویت سازی برند، بانک های ایرانی، نظریه داده بنیاد
 • علی آقایی ملک آبادی، احمدرضا عمانی*، آزاده نوراله نوری وندی، صادق صبوری صفحات 153-180
  با توجه به چالش ها و ضعف های متعدد در زمینه مدیریت عملکرد در راستای توسعه منابع انسانی پایدار در بخش ترویج کشاورزی استان تهران، شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی پایدار متناسب با شرایط منطقه، بسیار ضروری به نظر می رسد. نظر به اینکه مباحث مدیریت عملکرد و توسعه منابع انسانی پایدار پدیده ای تک وجهی نبوده و صرفا از طریق روش های کمی نمی توان به تحلیل و کنکاش عمیق آنها پرداخت، مطالعه کیفی و تحلیل عمقی آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق از رویکرد کیفی استفاده شد و به منظور شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی پایدار، از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و گروه متمرکز(کانونی) استفاده شد. نقطه نظرات مصاحبه شوندگان از طریق کدگذاری نظام مند استخراج و مولفه ها و الگوی پیش فرض تحقیق تعیین شد. در گام اول پس از مطالعه منابع و سوابق تحقیق، پنج بعد برای مدیریت عملکرد و شش بعد برای توسعه منابع انسانی پایدار شناسایی شد که در گام بعدی با برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته و گروه های کانونی با خبرگان در نهایت سه بعد برای مدیریت عملکرد و چهار بعد برای توسعه منابع انسانی پایدار مورد تایید قرار گرفت و 25 زیر معیار برای  مدیریت عملکرد در راستای توسعه منابع انسانی پایدار در بخش ترویج کشاورزی استان تهران استخراج و به اجماع نظر رسید و در قالب مدل مفهومی ارائه شد. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می گردد برنامه ریزان بخش ترویج کشاورزی استان تهران، این معیارها و زیرمعیارها را برای تحقق مدیریت عملکرد در راستای توسعه منابع انسانی پایدار مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، توسعه منابع انسانی پایدار، ترویج کشاورزی، تحقیق کیفی
|
 • Reza Rahmaniasl *, Abolhassan Faghihi, Reza Vaezi, Gholamreza Kazemian Pages 1-30
  The physical development of the major cities has exposed them to the risks caused by natural and man-made disasters. For this reason, today, one of the most important issues in urban planning and management is the issue related to urban safety and the management of urban risks and disasters. The Plasco Building fire and collapse incident in Tehran on January 19, 2017, due to an electrical connection, showed that the crisis has become an inseparable part of Tehran metropolis and a large number of old and even new high-rise buildings, are not in a good position to deal with fire and other sudden incidents. Therefore, the goal of this research is to investigate the Plasco incident and analyze the strengths and weaknesses of its management performance. We hope that, this research provides the lessons of this disaster into opportunity and experience which in turn come up with formulating appropriate rules, procedures and solutions to positively affect these incidents on people's lives and improves disaster management functionality in the future. We used   meta-synthesis method for collecting, aggregating, combining and integrating the findings of numerous and scattered research studies and obtained the experts knowledge and experiences as well that could explain the causes of the collapse of the Plasco building and have analyzed the performance of Tehran Disaster Management   in this incident. The results of the study show that what are the necessary requirements for the prevention of future accidents and some ways of creating the changes required for urban disaster management of Tehran.
  Keywords: Disaster, Plasco Incident, Disaster Management Performance, Fire
 • Shahram Ferdosi, Shahriar Azizi *, Bahman Hajipour, Tayebeh Amirkhani Pages 31-62
  A review of the research literature shows that developing a model of service recovery strategies within the framework of consumer culture theory and influencing variables in this regard is one of the areas that requires deeper research. Based on this, the current research tries to clarify the dimensions of the subject and prepare a comprehensive model in this regard, which is able to explain the model of service recovery according to the consumer culture theory. To achieve this goal, the current research seeks to answer these questions: what are the dimensions of service recovery in the framework of consumer culture theory? What are the relationships between the factors that make up the model of service recovery in the framework of the consumer culture theory? In this research, the meta synthesis method by Sandelowski and Barroso approach have been used to review the research literature. In this research, at first, 210 articles published after 2000 and related to the research topic were selected, and after preliminary reviews and abstract study, 39 articles were finally selected. Finally, the final research model was presented. The final model, which is the result of a holistic view in the discussion of service recovery, contains 40 codes under the title of basic themes, 16 codes under the title of organizing themes, and 6 codes under the title of overarching themes. 6 codes were identified and formed as overarching themes with the titles "recovery personalization, pre-recovery preparations, recovery strategies, recovery tools, perception of recovery, post-recovery reactions".
  Keywords: consumer culture theory, service recovery, service recovery strategies, meta synthesis
 • Fateme Abbasi Mazar *, Vahid Khashei Pages 63-92
  Strategic control of businesses when they’re facing rapid and profound changes, is one of the most important concerns of managers. The purpose of this paper is to provide a comprehensive model for the strategic control of wire & cable businesses in Iran. The wire & cable industry have a wide range of applications, high demand, and a growing market, and also the increasing desire for electrification and digitalization will provide a basis for its further growth in the coming years. In order to present the mentioned model, the research was conducted in two stages using a mixed method. In qualitative phase, by performing a thematic analysis on 8 semi-structured interviews and 6 video/text web interviews that were conducted with wire &cable industry experts, then classifying them based on 4 perspectives of BSC method in MAXQDA software. In the quantitative phase, the ISM approach was used to test the model, and finally MICMAC analysis was used to examine the relationships between themes. Findings showed that the wire & cable industry has fifteen control concepts that are classified at different levels as described in the final model; In the first phase, the concepts of interactive control, employee control, strategic issues control and performance evaluation are placed, in the second phase, the concepts of value chain control, quality control and customer attraction control, in the third phase, R&D&I processes control, political relationships control and sales assumptions control, in the fourth phase, the concepts of customer satisfaction control and market development control, and finally, in the fifth phase, the concepts of accounting control, organization capabilities control and profitability scenarios control are placed.
  Keywords: strategic control, theme analysis, Balanced Score Card (BSC), Interpretive Structural Modeling (ISM), MAXQDA
 • Razieh Montazeri, Mohamad Hakkak *, Hojjat Vahdati, Seyyed Najmaddin Mousavi Pages 93-113

  Today, all the countries of the world, especially Iran, have problems in controlling the fight against corruption and need comprehensive and practical models to deal with it. This research tries to present a comprehensive model of the failure to fight against administrative corruption in Iran's government organizations and contribute to our knowledge of this phenomenon.In this research, using data-based theory, semi-structured interviews were conducted with university faculty members and executives of executive bodies and then according to the method of Strauss and Corbin, the research process model was designed and then according to the method of Strauss and Corbin, the research process model was designed. After analysis, a total of 185 concepts were identified, which were classified into 38 subcategories and 16 main categories. The results showed that the fight against administrative corruption has failed due to factors such as legal problems, behavioral-normative problems, structural-management problems and environmental problems. This phenomenon is based on factors such as culture and ruling values, politics and government, and organizational characteristics, management characteristics and information characteristics (intervening factors) affect it.  Institutional-legal reforms, prevention and control of corruption, using motivational-supportive approach, having an active monitoring mechanism and transparency were among the strategies that, if used, will be associated with favorable consequences in the social, organizational, economic and political sectors. It is expected that the mentioned model can successfully fight against administrative corruption in Iran's government organizations.

  Keywords: Administrative Corruption, Failure to Fight Against Administrative Corruption, Government Organizations, Grounded Theory
 • Seyed Mahdi Saatchi, Farzad Asayesh *, Sedighe Tootian Esfahani, Seyed Mahmood Hashemi Pages 115-152
  One of the fundamental concepts in the domain of brand is brand identity. The purpose of this research is to discover the effective categories on brand identity building in Iranian banks and examine the relationships between them, in order to present a model. The method of this research is mixed and the systematic approach of Grounded theory has been used to design the model.In the qualitative phase we collected data from interviews with 23 banking experts (Mellat Bank) and research concepts were extracted from the text analysis of the interviews. Then, in order to confirm the qualitative phase of research and test the model, we used a questionnaire that was distributed among 112 banking experts (Sepeh, Maskan, Tejarat, Parsian and Saman banks). The sampling in the qualitative phase, was judgmental and snowballing, and in the quantitative part, was cluster sampling. In the process of qualitative data analysis, we found 350 primary codes, 79 concepts and 23 categories. The central phenomenon of this research was Building brand identity, and the findings included the following categories: lack of community awareness, lack of sufficient trust among society and customers, decrease in customer satisfaction, decrease in customer loyalty, domestic competitors, decrease in employee’s commitment and degradation of brand image as causal conditions. The categories of goals and strategies, human resources management, internal branding, communication, services and tools, financial strength and choosing the type of customers as strategies.  The categories of organizational culture, structure and processes as background conditions. The categories of political, social and economic limitations as intervening conditions. The results of the research show that the use of strategies presented for brand identity building in banks has a high impact on achieving the consequences of creating brand citizenship behavior in employees and creating a favorable brand image in the society.
  Keywords: Brand, Brand Identity, Iranian banks, Grounded Theory
 • Ali Aghaee Malekabadi, Ahmadreza عمانی *, AZADEH Noorollah Norivandi, Sadegh Sabouri Pages 153-180
  Considering the existence of many challenges and weaknesses in the area of performance management in line with the sustainable human resources development in the agricultural department of Tehran province, the recognition of the criteria and sub-criteria of performance management in line with the sustainable human resources development requires more observations. Identifying these criteria and sub-criteria is of much importance given the conditions of the region. We used the qualitative approach of semi-structured interviews and focus group to identify performance management criteria and sub-criteria in line with sustainable human resources development. In the literature review step, we identified five dimensions for performance management and six dimensions for the sustainable human resources development. Then, we conducted the semi-structure interviews with experts. Through a systematic coding approach, we analyzed the points of view of the interviewers and focus groups. Finally, three dimensions for performance management and four dimensions for sustainable human resource development were confirmed. Then 25 sub-criteria for performance management in line with the development of sustainable human resources were extracted in the agricultural department of Tehran province that formed the conceptual model of the research. Based on the findings of research the authors recommend that the planners of the agricultural department of Tehran province take into consideration the criteria and sub-criteria of the performance management in line with the development of sustainable human resources.
  Keywords: performance management, sustainable human resource development, agricultural promotion, Qualitative Research