فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1402)

نشریه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجید درودیان *، امیرحسین خلج معصومی، عیسی خیری صفحات 9-26

  مساله فساد و انواع آن در ایران طی چند دهه‌ی اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌ها و محورهای تصمیم-‌سازی و سیاست‌گذاری حاکمیت و دولت در زیرمجموعه‌های اداری و سازمانی خود بوده است؛ این موضوع زمانی حیاتی می‌شود که اساسا انقلاب اسلامی مقاومت و مبارزه‌ای بود برای مقابله با فساد در دوران رژیم پهلوی؛ هر جا فساد قاعده مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای نا درست دیوانسالاران و کارگزاران دولتی مفسد تطابق می یابند. به همین منظور دولت تلاش خود را معطوف به این کرده است تا سطح فساد به ویژه در نوع اداری آن را کاهش دهد. به همین منظور مقاله حاضر تلاش دارد در چارچوب این موضوع به این سئوال بپردازد که شاخصه اصلی سیاست ها و راهبردهای موجود در کشور برای مبارزه با فساد چیست؟. در مقام فرضیه و در پاسخ به سئوال اصلی باید گفت اتخاذ تدابیر قانونی، جرم انگاری و پیوستن به کنوانسیون‌های مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت اداری از طریق افزایش مشارکت مردمی در نظارت بر رفتار مدیران، افزایش شفافیت و پاسخگویی و تقویت زیرساختهای دولت الکترونیک از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به منظور مبارزه با فساد اداری بوده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است و داده‌های آن به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای جمع آوری گردیده است.

  کلیدواژگان: مبارزه با فساد، شفافیت مالی، فساد اداری، ایران
 • زهرا محمدی، مجید گلپرور *، بهناز اژدری صفحات 27-55

  آگاهی سیاسی، مهارتی قابل یادگیری و توسعه‏پذیر است و از موضوع (زیست اجتماعی بشر)، هدف (دانایی و توانایی در تصمیم‏ گیری امور جمعی) و غایت (یافتن یا ساختن راه ‏های سعادت بشر در اجتماع) علم سیاست جدا نیست. از این رو، آگاهی‏ بخشی سیاسی نه یک محصول جانبی، بلکه از کارویژه‏ های اصلی علوم سیاسی محسوب می‏ شود. مقاله حاضر نیز با توجه به اهمیت آگاهی سیاسی شهروندان به مثابه یک سرمایه ملی پایدار با هدف ترسیم الگوی نقش ‎آفرینی علوم سیاسی در آگاهی‏ بخشی سیاسی همگانی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد صورت پذیرفته است. برای این منظور، 18 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با اساتید علوم سیاسی صاحب‏ نظر در حوزه آگاهی سیاسی انجام شد که تحلیل متن آنها در فرآیند کدگذاری باز به ظهور 426 کد اولیه معطوف به 136 مفهوم انتزاعی در قالب 25 مقوله منجر شد. این مقوله‏ ها به پیروی از الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین در شش طبقه شامل پدیده محوری (آگاهی‏ بخشی سیاسی) و شرایط علی، عوامل زمینه ‏ای، عوامل مداخله‏گر، راهبردها و پیامدهای آگاهی‏بخشی سیاسی به ‏واسطه علوم سیاسی به یکدیگر مرتبط شدند. وفق یافته ‏های مقاله، شرایط علی شامل منابع انسانی علوم سیاسی، ماهیت علم سیاست، گستره کنش، گروه‏های علوم سیاسی، کانال‏های ارتباطی، کارویژه ‏های حرفه‏ ای و عوامل روانشناختی بیشترین تاثیر را بر راهبردهای ارتقای نقش‏آفرینی علوم سیاسی در آگاهی‏بخشی سیاسی همگانی می‏گذارند. این راهبردها در درجه دوم از مولفه‏های دارای منشا بیرونی اعم از جامعه و دولت و زیرمجموعه‏های آنها که در زمره عوامل زمینه‏ای و مداخله‏ گر طبقه ‏بندی می‏شوند، تاثیر می‏پذیرند.

  کلیدواژگان: آگاهی سیاسی، آگاهی&rlm، بخشی سیاسی، دانش سیاسی، علم سیاست، گروه &rlm، های علوم سیاسی
 • احسان پورمحمود، محمدجواد جعفری *، مهدی حاتمی صفحات 57-78

  یکی از مقولات مهم در ایران تنوع فرهنگی است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که تنوع فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی داشته و راهکارهای تنوع فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تنوع فرهنگی در بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد. در قانون اساسی ایران، تنوع فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. اصول متعددی از قوانین اساسی به مسئله فرهنگ و حقوق فرهنگی مانند حق بر آموزش و پرورش رایگان، حق آزادی ارتباطات و اطلاعات و حق تساوی در برخورداری از همه حقوق فرهنگی پرداخته است. تنوع فرهنگی در قانون اساسی ایران سه عنصر فرهنگی یعنی، زبان، مذهب و شیوه زندگی را در برگرفته است. به نظر می رسد یکی از چالش ها و مشکلات پیش روی تنوع فرهنگی عدم به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی به شکل مستقل و عدم تخصیص بودجه فرهنگی مشخص سالانه از طرف دولت می باشد. فرصت شمردن تنوع فرهنگی، نگرش به تنوع فرهنگی به عنوان زیربنای امنیت، اتخاذ سیاست های چند فرهنگی به طور عام و سیاست های تربیتی چند فرهنگی به طور خاص، توجه به واقعیت های اجتماعی و حساسیت های بین فرهنگی، ارتباط بین فرهنگی، آموزش بین فرهنگی و گفتگوی بین فرهنگی از مهمترین راهکاری تقویت تنوع فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی سیاسی، تنوع فرهنگی، حقوق فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی
 • مصطفی امیری، سمانه رحمتی فر *، علی اکبر گرجی ازندریانی صفحات 79-101

  مبانی فکری عقیدتی حقوق ملت در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که محل بحث و اختلاف نظر است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همین امر دستمایه نگارش مقاله حاضر شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سوال است که مبانی فکری عقیدتی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروطه از منظر جامعه شناسی سیاسی چیست؟ فرضیه مقاله نیز عبارت است از:« تحولات سیاسی اجتماعی داخلی مانند تعامل با دنیای خارج و کشورهای اروپایی و همچنین حوادث خارجی مانند شکست روسیه از ژاپن مبانی جامعه شناسی سیاسی حقوق ملت در قانون مشروطه است. ادامه رویکرد آزادی خواهی در انقلاب اسلامی 1357 نیز مبانی جامعه شناسی سیاسی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حوادث مختلفی مانند شکست ایران از روسیه، تحولات صنعتی شدن و انقلاب هایی مانند انقلاب فرانسه به عنوان عامل خارجی و اعزام دانشجویان ایران به خارج از کشور و تعامل آن ها با دنیای خارج از ایران، ناتوانی قاجارها در اداره درست امور کشور و نارضایتی طبقات مختلف ازجمله بازاریان و هم چنین نقش روحانیت زمینه های مشروطه و تحقق حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطه را فراهم آورد. نتیجه اینکه ادامه روند ضد استبدای و مطالبات مردمی در جریان انقلاب اسلامی باعث تدوین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تاسی از قانون مشروطه شد.

  کلیدواژگان: حقوق ملت، قانون اساسی، قانون مشروطه، مساوات، آزادی، امنیت
 • امیرعلی کتابی، حسن سعیدی * صفحات 103-118

  از نظر روانشناسی سیاسی، رفتار و اخلاق سیاسی پیامبران و ائمه معصومین در شکل دهی به جامعه مطلوب به صورت روش ماکیاولیستی اندیشه های غرب نبوده که اساس آن بر دروغ، زور وفساد وخدعه ونیرنگ باشد. بلکه برمبنای آموزه ها و روش های قرانی و هستی شناسی الهی  بوده و این روش ها به صورت رفتار صبورانه، شجاعانه، قوی، دارای اعتماد به نفس بالا بوده وهمچنین بر کافران، بسیار قویدل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند.(اشداء علی الکفار رحماء بینهم29. فتح) این پژوهش، کیفی و از نوع  مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از خبرگان به طور کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان خواهد داد که کاربرد هستی شناسی در حوزه روان شناسی سیاست موجب تحقق جامعه مطلوب می شود. مثال عملی آن امام خمینی است که در چارجوب هستی شناسی قرانی در روانشناسی سیاسی و مبارزاتی علم کرد و موفق به نظام سازی و جامعه مطلوب در انقلاب ایران شد موفقیت ایشان به دو دلیل بوده است اولا در مرحله شناخت خداوند به مرحله یقین رسیده بود (هستی شناسی الهی) ثانیا، رفتار اخلاقی پیامبران و امامان معصوم را در نظام سازی حکومت مطلوب الگوی خویش قرار داده بود و این، شرط موفقیت وی در نظام سازی مطلوب در انقلاب اسلامی ایران بوده است. 

  کلیدواژگان: جامعه مطلوب، روانشناسی، جامعه اسلامی، هستی شناسی
 • زهرا کرانی، محمدرضا قنبری سلحشور، محسن نصراصفهانی * صفحات 119-139

  هدف اصلی این مقاله تبیین جامعه شناختی از بحران های دولت های منطقه ای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه تبیین جامعه شناختی با استفاده از نظریات لوسین پای و ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.سوال اساسی پژوهش حاضر این است:از منظر نظریه لوسین پای بحرانهای شش گانه دولتهای شکننده چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دولت های شکننده منطقه ای مانند عراق، افغانستان و سوریه هر کدام به نوعی در بحران های مدنظر لوسین پای غوطه ور شده و ظرفیت و توانایی آن ها در مسیر حل این بحران ها به شدت کاهش پیدا کرده که این مسئله نگرانی ها و پیامدهای امنیتی برای منافع ایران همراه داشته است. زمینه سازی برای حضور قدرت های بیگانه در این کشورها و تهدیدات امنیتی ناشی از این حضور برای جمهوری اسلامی؛ ظهور تروریسم و ناآرامی در مرزهای ایران؛ ظهور گروه های تکفیری سلفی وتلاش در جهت تضعیف جبهه مقاومت از جمله پیامدهای امنیتی این دولت های شکننده برای جمهوری اسلامی ایران می باشد. به طور کلی می توان اشاره کرد این بحران ها بیشتر از آنکه ریشه داخلی داشته باشند منشا بیرونی و خارجی دارند بدین معنا که کشورهای منطقه ای و بویژه قدرت های غربی و در راس آن ها امریکا تلاش دارند تا با بحران سازی و تشدید بحران در کشورهای شکننده، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه سازند.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، دولت شکننده، بحران، جمهوری اسلامی، لوسین پای
 • سید حسن موسوی امجد، غفار زارعی *، امین روان بد صفحات 141-162

  الگوی نظام سیاسی در هر جامعه همواره تحت تاثیر باورها و ارزش های آن جامعه قرار دارد. این موضوع در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357، شکل برجسته تری به خود گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر با مورد مطالعه جامعه دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز، درصدد بررسی تاثیر باورها و ارزش های مذهبی بر شکل گیری و تحقق الگوی مردمسالاری دینی می باشد. براساس فرمول کوکران تعداد 332 نفر بعنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و به روش t تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد تحقق الگوی مردمسالاری دینی تحت تاثیر نگرش مردم جامعه ایران نسبت به مولفه های این الگو قرار دارد. همچنین از منظر دیپلماسی عمومی، تحقق الگوی مردمسالاری دینی به منزله پذیرش شکل متمایزی از اداره جامعه است که می تواند عاملی برای گسترش اندیشه انقلاب اسلامی نیز تلقی شود. از این منظر، صدور الگوی مردمسالاری دینی به منزله صدور ارزشهای انقلاب اسلامی در مرحله جدید انقلاب اسلامی است. استدلال دیگری که مطرح است اینکه پیوند دین و ارزشهای سیاسی توسط انقلاب اسلامی، الگوی خاص و متمایزی است که به طور واضح، نفی تبلیغ الگوی سکولاریسم از یک طرف و نفی ناکارآمد نشان نقش دین در اداره جوامع اسلامی از طرف دیگر است. 

  کلیدواژگان: انگاره ها و عقاید مذهبی، مردمسالاری دینی، انقلاب اسلامی، کشورهای مسلمان
 • خلیل الله سردارنیا *، ساهره مشایخ صفحات 163-188

  پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات کنونی و انتخابات در آینده داشته است؟ این پژوهش با روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با تکنیک پرسشنامه ای در دو شکل باز و بسته انجام شده است.. یافته های پژوهش در هر دو پرسش نامه باز و بسته با محور های چندگانه نشان دادند که عوامل و شرایط نامطلوب و بد اقتصادی کشور از بالاترین تاثیر در ایجاد انگاره و جهت گیری رفتاری در انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی منفی به نتایج انتخابات و احتمالا استمرار آن در آینده داشته اند. در جایگاه بعدی، عوامل دیگر قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت و مدیران ضعیف و ناکارامد یا کمتر کارامد، عدم شفافیت و فساد در نظام سیاسی و اقتصادی (بوروکراسی کمتر پاسخگو و نظارت پذیر) ، ضعف اخلاق مدنی، نبود فضای رقابتی و باز در حد مطلوب، وجود تبعیض ها، هدایت شدگی ها و فرصت های نابرابر در تبلیغات، عدم برخورداری کاندیداها از شاخص های صلاحیت، ارتباط پذیری صادقاانه با مردم و اخلاق مدنی و در نهایت نهادینه نبودن شرایط مطلوب برای تحقق رفتار انتخاباتی در قالب دو انگاره مطلوب حق فردی و تکلیف ملی برای بهبود شرایط و تعیین سازنده سرنوشت فردی و ملی. در مجموع این انگاره های سلبی منجر به کاهش مشارکت انتخاباتی دانشجویان مورد مطالعه در حد کمتر از یک سوم بود.

  کلیدواژگان: انگاره ها، متغیرهای اقتصادی، متغیرهای سیاسی، مشارکت داشچویان، انتخابات ریاست جمهوری
 • مجید عباسی، نصرالله عسکری * صفحات 189-211

  هویت یکی از عواملی است که همواره در روابط ایران و عربستان سعودی تاثیرگذار بوده است. ولیکن پیروزی انقلاب اسلامی این عامل را برجسته تر نمود. بویژه اینکه انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی با تاکید بر عامل تشیع است. هویتی که در تعارض با هویت اسلامی-عربی سعودی ها با تاکید بر وهابیت قرار دارد. افزون بر این هویت سیاسی سعودی ها در نزدیکی و اتحاد با غرب تعریف شده ولیکن هویت ایرانی با اتحاد جهان اسلام و در تعارض با غرب معرفی می شود. لذا این سوال اصلی به ذهن متبادر می شود که هویت های سیاسی -اجتماعی متفاوت چه پیامدهایی بر روابط ایران و عربستان سعودی پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که هویت های سیاسی-اجتماعی متفاوت تحت تاثیر ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران با محوریت آموزه های مذهب شیعه در مقابله با نظام سلطه و تلاش برای فرهنگ مقاومت و عربستان سعودی با محوریت تفکر وهابیت در همکاری با نظام سلطه و در تقابل با فرهنگ مقاومت اسلامی موجب اتخاذ سیاست های تقابل گرایانه دو طرف در روابط دوجانبه، بحران های منطقه ای و رقابت های بین المللی شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز اسنادی-کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، جامعه شناسی سیاسی، هویت، سازه انگاری، شیعه، وهابیت
 • سعید عطوفت، علی شجاعی فرد، علیرضا خدامی * صفحات 213-236

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز می باشد. روش پژوهش، پیمایش است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز می باشند که 302 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که برای تعیین اعتبار آن از روش اعتبار صوری، که به کارشناسان مورد نظر که اساتید بخش جامعه شناسی می باشند عرضه شد، که نظر آنان مبتنی بر تایید اعتبار پرسشنامه ها بوده است. برای تعیین پایایی، از شیوه هماهنگ درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش، بیانگر آن هستند که میانگین نگرش دانشجویان به مشارکت سیاسی در سطح پایینی می باشد. یافته های تحلیلی پژوهش نشان می دهد رابطه مشارکت سیاسی دانشجویان با دینداری ، اعتماد سیاسی، هویت ملی و مراودت با دوستان در فضای مجازی مثبت، قوی و معنادار می باشد. در بین متغیرهای جمعیتی رابطه جنسیت، تاهل و رشته تحصیلی با مشارکت سیاسی معنادار، مثبت و قوی است. تبیین مشارکت سیاسی در حالت کلی، بر حسب مجموع متغیر های مستقل، بیانگر آن است که دینداری(234/0)، مراودت با دوستان در فضای مجازی(226/0)، هویت ملی(125/0) و تاهل(099/0) به ترتیب قوی ترین پیش بینی کننده های مشارکت سیاسی هستند و قادرند 48 درصد از تغییرات واریانس مشارکت سیاسی دانشجویان را تبیین نمایند

  کلیدواژگان: اعتماد سیاسی، دانشجویان، کمیته امداد امام خمینی، فضای مجازی، شهر شیراز
 • زهرا قنبری مله * صفحات 237-254

  قحطی بزرگ سال (1298-1296 هجری شمسی-1917-1919میلادی) بی تردید بزرگترین قحطی بود که تلفات جانی فراوانی را در ایران سبب شد در برخی منابع در این قحطی نزدیک به 40درصد از جمعیت ایران به سبب گرسنگی و سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن از بین رفتند. علی رغم این که ایران بی طرف، بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بوده است. اما قحطی بزرگ در ایران، یکی از بزرگترین قحطی های عصر جدید، و قطعا یکی از بزرگترین فجایع قرن بیستم، ناشناخته و نامکشوف مانده است. حال با طرح این سوال که چه عواملی باعث به وجود آمد این قحطی بزرگ در سال 1296/1917 شده است؟ می توان گفت ترکیبی از مصادره نظامی، واسطه گری هنگام جنگ، احتکار و مشکلات کشاورزی و به علاوه جنگ باعث بهم خوردگی تجارت و تولید محصولات کشاورزی شده بود و همچنین احتکار احمد شاه قاجار، جنگ جهانی اول، ورود قوای روس و انگلیس به خاک ایران، خشکسالی و آفت زدگی را میتوان از عوامل به وجود آمدن قحطی در ایران ذکر کرد و تاثیر این قحطی بزرگ را میتوان بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم ایران دید.

  کلیدواژگان: قحطی بزرگ، ایران، جنگ جهانی اول، گرسنگی، احتکار
 • فتانه رستمی *، توران رزمجو، فرزانه دستمرد صفحات 255-281

  بررسی سیمای زن در شعر فارسی، یکی از راه های شناخت هویت و جایگاه زن ایرانی در دوره های مختلف است. ادبیات هر دوره، نمایان گر نگرش نویسندگان و شاعران آن زمان و به طور کلی بیانگر اندیشه حاکم بر آن دوران است؛ بنابراین به جاست برای شناخت سیمای زن در هر دوره، اشعار شعرای آن دوره را مورد بررسی قرار دهیم تا به این واقعیت مهم دست یابیم. از همان آغاز مشروطیت، وضعیت زن ایرانی مورد توجه و اعتراض روشنفکران ایرانی از جمله ملک الشعرای بهار بوده است. او به مساله زن و موضوعاتی از قبیل:عشق، ازدواج، حجاب و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی زنان می پردازد و در آگاهی زنان و حمایت از حقوق و آزادی آنان اشعاری می سراید. بهار با نگرشی متاثر از فرهنگ سنتی، نسبت به موضوع زن و عشق نگاه مثبتی ندارد ، ولی زن را در جایگاه مادر می ستاید و برای او مقامی شایسته و درخور قائل است. زن در دوره انقلاب اسلامی در اجتماع، حضوری فعال دارد و علاوه بر شرکت در مبارزات علیه طاغوت پس از آن هم در مسائل سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار بوده است. او از لحاظ برخی شاخص های کیفی و معنوی، وضعیتش تا حدودی بهبود می یابد. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی – تحلیلی، سیمای زن در دوره انقلاب اسلامی و دوره مشروطه بر اساس اندیشه شعری ملک الشعرای بهار بررسی شود.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، سیمای زن، شعر، مشروطه، ملک الشعرای بهار
|
 • Majid doroudian *, Amirhossein Khalaj Masoumi, Issa Khairi Pages 9-26

  The issue of corruption and its types in Iran during the last few decades, especially after the victory of the Islamic Revolution, has been one of the concerns and axes of decision-making and policy-making of the government and the government in its administrative and organizational subgroups; This issue becomes crucial when the Islamic revolution was basically a resistance and struggle to deal with corruption during the Pahlavi regime. Wherever corruption is regularized, the institutions, laws and rules of behavior are matched with the wrong models of bureaucrats and corrupt government officials. For this reason, the government has focused its efforts to reduce the level of corruption, especially in its administrative type. For this purpose, the present article tries to address the question within the framework of this issue, what are the main characteristics of the existing policies and strategies in the country to fight corruption? As a hypothesis and in response to the main question, it should be said to adopt legal measures, criminalize and join the conventions of fighting administrative corruption and promoting administrative health through increasing public participation in monitoring the behavior of managers, increasing transparency and accountability, and strengthening government infrastructure. Electronics has been one of the strategies of the Islamic Republic of Iran to fight against administrative corruption. This article has been compiled with a descriptive-analytical method and its data has been collected in the form of documents and libraries.

  Keywords: Fighting corruption, financial transparency, administrative corruption, Iran
 • Zahra Mohammadi, majid golparvar *, Behnaz Azdari Pages 27-55

  Political awareness is a skill that can be learned and developed, and it is not separate from the subject (human social life), the goal (knowledge and ability to make decisions about collective affairs) and the destination (finding or building ways for human happiness in society) of political science. Therefore, political awareness is not a side product, but one of the main features of political science. Considering the importance of citizens' political awareness as a stable national capital, this article has been made with the aim of drawing a model of the role of political science in public political awareness by using foundational data theory. For this purpose, 18 specialized semi-structured interviews were conducted with political science professors dominated in the field of political awareness, whose text analysis in the open coding process led to the emergence of 426 initial codes related to 136 abstract concepts in the form of 25 categories. According to the findings of the article, causal conditions including political science human resources, the nature of political science, scope of action, political science groups, communication channels, professional specialties and psychological factors have the greatest impact on role-playing promotion strategies. Political science contributes to public political awareness. These strategies are secondarily affected by the components of external origin, such as the society and the government and their subcategories, which are classified as contextual and intervening factors.

  Keywords: Political Awareness, Political Knowledge, Political Science, Political Science Groups
 • Ehsan Pourmahmoud, Mohammad Javad Jafari *, Mehdi Hatami Pages 57-78

  One of the important categories in Iran is cultural diversity. The purpose of this article is to examine the question of what place cultural diversity has in the constitution of the Islamic Republic of Iran and what are the solutions for cultural diversity in the Islamic Republic of Iran from the perspective of political sociology? This article is descriptive and analytical, and data collection has been used in data collection. The findings indicate that cultural diversity is formed in appropriate political and social contexts. Cultural diversity is recognized in Iran's constitution. Several principles of the constitution deal with the issue of culture and cultural rights, such as the right to free education, the right to freedom of communication and information, and the right to equality in enjoying all cultural rights. Cultural diversity in Iran's constitution includes three cultural elements, namely, language, religion and way of life. It seems that one of the challenges and problems facing cultural diversity is the non-recognition of cultural rights in an independent form and the non-allocation of a specific annual cultural budget from the government. The opportunity to consider cultural diversity, view cultural diversity as the foundation of security, adopt multicultural policies in general and multicultural education policies in particular, pay attention to social realities and intercultural sensitivities, intercultural communication, intercultural education and intercultural dialogue are among the most important It is a solution to strengthen cultural diversity in the Islamic Republic of Iran from the perspective of political sociology.

  Keywords: political sociology, cultural diversity, cultural rights, Islamic Republic of Iran, constitution
 • Mostafa Amiri, Samaneh Rahmatifar *, Ali Akbar Gorji Azandaryani Pages 79-101

  The intellectual and ideological foundations of the nation's rights in the constitutional law and the constitution of the Islamic Republic of Iran is one of the topics that is the subject of debate and disagreement and has received little attention. Therefore, this is the basis for writing the present study. The aim of this paper is to examine the question of what are the ideological foundations of the nation's rights in the constitution of the Islamic Republic of Iran and the constitution from the perspective of political sociology. The hypothesis of the article is: Internal socio-political developments, such as interaction with the outside world and European countries as well as external events, such as the defeat of Russia against Japan are the foundations of the political sociology of the nation's rights in the constitutional law. The continuation of the libertarian approach in the Islamic Revolution of 1979 is also the basis of the political sociology of the nation's rights in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The present study is descriptive and analytical, and the library method was employed to explore the mentioned topic. The findings indicate that various events, such as the defeat of Iran by Russia, industrialization developments and revolutions, such as the French Revolution as a foreign factor and the sending of Iranian students abroad and their interaction with the world outside of Iran, the inability of the Qajars to manage the affairs of the country properly and the dissatisfaction of various classes,.

  Keywords: Constitution, Constitutional Law, Equality, Freedom, Nation', s Rights, Security
 • Amirali Ketabi, hassann saeedi * Pages 103-118

  From the point of view of political psychology, the behavior and political ethics of the prophets and imams in forming a desirable society was not the Machiavellian method of Western ideas, which is based on lies, force, corruption, deceit, and deceit. Rather, it is based on the teachings and methods of the Qur'an and divine ontology, and these methods are patient, brave, strong, have high self-confidence, and are also very strong-hearted and hard-hearted towards unbelievers, and are very compassionate and kind to each other. 29. Fatah) This research is qualitative and of the type of library and documentary studies. The information obtained has been qualitatively analyzed using experts.
  The findings of the research will show that the application of ontology in the field of political psychology leads to the realization of the ideal society. A practical example of that is Imam Khomeini, who studied political and campaign psychology in the framework of Quranic ontology and succeeded in creating a system and a desirable society in the Iranian revolution. His success was due to two reasons. Divine Knowledge) Secondly, he had made the moral behavior of the prophets and infallible imams his model in establishing a desirable government system, and this was the condition for his success in establishing a desirable system in the Islamic Revolution of Iran.

  Keywords: Ideal society, psychology, Islamic society, ontology
 • zahra korani, mohammadreza ghanbari, mohsen nasresfahani * Pages 119-139

  The main goal of this article is the sociological explanation of the crises of regional governments and its effect on the national security of the Islamic Republic of Iran. The research method in this study is sociological explanation using Lucien Pai's theories and information gathering tools from library and internet sources. The basic question of the current research is: From the perspective of Lucien Pai's theory, what effect does the six crises of fragile states have on Iran's national security? The results of the research show that the regional fragile states such as Iraq, Afghanistan and Syria are somehow immersed in the crises considered by Lucinpai and their capacity and ability to solve these crises has greatly decreased, which is a matter of security concerns and consequences for Iran's interests. accompanied laying the groundwork for the presence of foreign powers in these countries and the security threats caused by this presence for the Islamic Republic; The emergence of terrorism and unrest in Iran's borders; The emergence of Salafist takfiri groups and efforts to weaken the resistance front are among the security consequences of these fragile governments for the Islamic Republic of Iran. In general, it can be pointed out that these crises have external and foreign origins rather than having internal roots, which means that the regional countries, especially the America at the head of them, are trying to create a crisis and intensify the crisis in fragile countries, the national security of the Islamic Republic. to threaten Iran.

  Keywords: National security, fragile state, crisis, Islamic Republic, Lucien Pai
 • sayed hassan mosavi amjad, ghaffar Zarei *, Amin revanbod Pages 141-162

  The model of the political system in any society is always influenced by the beliefs and values of that society. This issue has taken a more prominent form in Iranian society after the Islamic revolution of 1357.with the study of the community of humanities students of the Islamic Azad University of Shiraz University, aims to investigate the influence of religious beliefs and values on the formation and realization of the model of religious democracy. Based on Cochran's formula, 332 people were selected as the sample size by simple random sampling method and were analyzed by t-test method. The findings show that the realization of the model of religious democracy is influenced by the attitude of the people of the Iranian society towards the components of this model. the realization of the model of religious democracy means the acceptance of a distinct form of society administration, which can also be considered as a factor for the expansion of the Islamic Revolution. From this point of view, issuing the model of religious democracy means issuing the values of the Islamic Revolution in the new stage of the Islamic Revolution. Another argument is that the link between religion and political values by the Islamic revolution is a special and distinct model, which is clearly a negation of the propagation of the model of secularism on the one hand and an ineffective negation of the role of religion in the administration of Islamic societies on the other hand.

  Keywords: religious ideas, beliefs, religious democracy, Islamic revolution, Muslim countries
 • Khalilallah Sardarnia *, Sahereh Mashayekh Pages 163-188
 • Majid Abbasi, Nasrollah Askary * Pages 189-211

  Identity is one of the factors that has always been influential in the relations between Iran and Saudi Arabia. But the victory of the Islamic revolution made this factor more prominent. Especially, the Islamic revolution of Iran is based on the Islamic-Iranian identity with an emphasis on the Shiite factor. An identity that is in conflict with the Islamic-Arabic identity of the Saudis with an emphasis on Wahhabism. In addition, the political identity of the Saudis is defined in closeness and unity with the West, but the Iranian identity is introduced with the unity of the Islamic world and in conflict with the West. Therefore, the question is raised, what are the consequences of the different political-social identities on the relations between Iran and Saudi Arabia after the victory of the Islamic Revolution? The findings of the research indicate that different political and social identities are influenced by the ideology of the Islamic Revolution of Iran, centered on the Shiite religion in confronting the domination system and striving for a culture of resistance, and Saudi Arabia, centered on Wahhabi thinking, in cooperation with the domination system and in opposition to The culture of Islamic resistance has led to the adoption of confrontational policies by both sides in bilateral relations, regional crises and international competitions. The research method of this article is descriptive-analytical and the data collection tool is library-documentary.

  Keywords: Islamic revolution, political sociology, identity, constructivism, Shia, Wahhabism
 • Saeed Atofat Shoar, ali shojaeifard, alireza khodami * Pages 213-236

  The research aims at investigating socio-cultural factors affecting the political participation of students under the support of the Imam Khomeini Relief Committee in Shiraz. The research method is survey. The statistical population includes all the students under the support of the Committee in Shiraz, 302 of whom were selected as a sample using a systematic sampling method. The research tool is a questionnaire, which was presented to the experts who are professors of the sociology department to determine its validity using the face validity method, whose opinion was based on confirming the validity of the questionnaires. In order to determine reliability, the internal consistency method using Cronbach's alpha method has been used. The descriptive results of the research reveal that the average attitude of students towards political participation is at a low level. The analytical findings of the research indicate that the relationship between students' political participation and religiosity, political trust, national identity and communication with friends in virtual space is positive, strong and meaningful. Among the demographic variables, the relationship between gender, marital status and field of study with political participation is significant, positive and strong. The explanation of political participation in the general state, according to the total of independent variables, shows that religiosity (0.234), communication with friends in virtual space (0.226), national identity (0.125) and marriage (0.099) ) are respectively the strongest predictors of political participation and can explain 48% of the changes in the variance of students' political participation.

  Keywords: Students, Imam Khomeini Relief Committee, political trust, Cyber Space, Shiraz
 • ZAHRA GHANBARI MALEH * Pages 237-254

  The Great Famine of the year (1296-1298 AH-1917-1919 AD) was undoubtedly the biggest famine that caused many casualties in Iran. According to some sources, in this famine, nearly 40% of Iran's population died due to hunger, malnutrition and related diseases. They were lost from it. Despite the fact that neutral Iran was the biggest victim of the First World War. But the great famine in Iran, one of the greatest famines of the modern era, and certainly one of the greatest disasters of the 20th century, remains unknown and undiscovered. Now, by raising the question, what factors caused this great famine in 1917/1296? It can be said that a combination of military confiscation, mediation during the war, hoarding and agricultural problems, and in addition, the war had caused the disruption of trade and the production of agricultural products, as well as the hoarding of Ahmad Shah Qajar, the First World War, the entry of Russian and British forces into Iran. Drought and pest infestation can be mentioned among the causes of famine in Iran, and the impact of this great famine can be seen on the social and economic conditions of Iranian people.

  Keywords: Great Famine, Iran, World War I, Hunger, hoarding
 • Fatane Rostami *, tooran razmjoo, Farzane Dastmard Pages 255-281

  The image of a woman in Persian poetry is one of the ways to know the identity and position of Iranian women in different periods. The literature of each era shows the attitude of the writers and poets of that time and generally expresses the ruling thought of that era. So, in order to understand women's image in each period, it is appropriate to study the poems of the poets of that period in order to achieve this important fact. Since the beginning of constitutionalism, the status of Iranian women has been the focus and expression of Iranian intellectuals, including Malek osh-Sho'arā Bahar. He deals with the issue of women and topics such as: love, marriage, hijab and cultural and social activities, and he writes poems about women and supporting their rights and freedom. With an attitude influenced by traditional culture, Bahar does not have a positive view of women and love, but he places women in the position of mothers and gives her a worthy and worthy position. During the period of the Islamic revolution, women have an active presence in society, and in addition to participating in the struggle against the Taghut, she has been influential in political and social issues. From some qualitative and spiritual indicators, his condition improves to some extent. In this article, an attempt has been made to analyze the image of women in the period of the Islamic revolution and the constitutional period based on the poetic thought of Malek osh-Sho'arā Bahar

  Keywords: Islamic revolution, women', s image, poetry, constitution, Malek osh-Sho', arā Bahar