فهرست مطالب

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال هشتاد و یکم شماره 8 (پیاپی 271، آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم مهرپویا، زهرا صادقی* صفحات 559-564

  ترومبوز بطن چپ (Left ventricle thrombosis, LVT) یک عارضه بسیار جدی و تهدیدکننده حیات است که معمولا به دنبال سکته حاد قلبی همراه با بالارفتن قطعه ST (STEMI) که منجر به اختلال حرکت دیواره ای قابل توجه (RWMA) می شود، رخ می دهد. تشخیص، درمان و مدیریت آن چالش برانگیز بوده و بستگی به موارد مختلفی از جمله نوع ترومبوز، زمان انجام آنژیوپلاستی پرکوتانئوس کرونر (PCI) و بیماری زمینه ای دارد. روش تشخیصی ارجح آن تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی عروقی (CMR) می باشد اما به صورت روتین اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک (TTE) مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که در صورت محرز نبودن تشخیص ترومبوز بطن چپ با اکو کاردیوگرافی معمول، از ماده ی حاجب برای ایجاد دقت (Resolution) بیشتر استفاده می شود. دو عارضه جدی ترومبوز بطن چپ سکته مغزی و آمبولی سیستمیک شریانی (SE) می باشد. در حال حاضر برای درمان ترومبوز بطن چپ از ترکیب آنتاگونیست ویتامین K (وارفارین) درکنار هپارین استفاده می شود. استفاده از آنتی کواگولانت های خوراکی با اثر مستقیم (DOAC) با اینکه نتایج بسیار خوبی به ارمغان آورده ولی به دلیل نبود کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) وسیع برای ارزیابی آن، استفاده روتین از این دارو بحث برانگیز است و تنها در صورت عدم تحمل یا کنتراندیکاسیون های وارفارین، می توان از آنتی کواگولانت های خوراکی با اثر مستقیم، به عنوان جایگزین استفاده نمود. هدف این مطالعه مروری (Narrative review)، بررسی آخرین منابع در زمینه اداره ترومبوزهای بطن چپ و اتخاذ بهترین رویکرد برای این بیماران می باشد.

  کلیدواژگان: سکته حاد قلبی، بطن چپ، آنتی کواگولانت های خوراکی، ترومبوز
 • رضا عاطف یکتا، هدا کاوسی*، پوریا عیسی وند، منیر سادات حاکمی، عبدالوهاب برادران، زهرا تمرتاش صفحات 565-573
  زمینه و هدف

  درگیری قلبی در بیماری اسکلروز سیستمیک شایع می باشد. فیبروز میوکارد یافته‎ی اصلی درگیری قلبی در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک می باشد. با توجه به اینکه درگیری قلبی به عنوان یک فاکتور با پیش آگهی بد بیماری در اسکلرودرمی شناخته شده است یافتن یک روش امکان پذیر و غیرتهاجمی ارزشمند خواهد بود. در مطالعات اخیر وجود Fragmented QRS complexes (FQRS) در نوارقلب در ارتباط با اسکار و فیبروز نشان داده شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مطالعه مورد- شاهد از فروردین 1398 تا اسفند 1398 است که در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان شریعتی و افراد غیرایسکیمک مراجعه کننده به درمانگاه قلب بیمارستان شریعتی در گروه کنترل منطبق بر سن و جنس با گروه بیماران انجام شده است.

  یافته ها

  از میان 141 فرد مبتلا به اسکلروز سیستمیک، 127 نفر (81/85%) زن و 21 نفر (19/14%) مرد بودند. 61 نفر (2/%41) از مبتلایان به اسکلرودرمی و هشت نفر (9/%7) از افراد گروه کنترل در این مطالعه دارای تغییرات FQRS در نوار قلب خود بودند. در این مطالعه در مقایسه بین گروه بیماران مبتلا به اسکلرودرمی و افراد گروه کنترل، فاصله های QRS، QTc و Tp-e به طور معناداری در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک بزرگ تر از افراد گروه کنترل بود. فراوانی تغییرات FQRS، LAHB و LPHB در مبتلایان به بیماری اسکلروز سیستمیک به شکل معناداری در مقایسه با افراد گروه کنترل بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  یافته‎ FQRS در نوار قلب بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک که علایم قلبی واضحی ندارند ممکن است نشان دهنده فیبروز میوکارد باشد و پیش بینی کننده بروز اختلالات قلبی در آینده می باشد.

  کلیدواژگان: آریتمی، بلوک شاخه‎ای، الکتروکاردیوگرام، اسکلروز سیستمیک
 • مریم فاکهی، مرجان قائمی*، نسیم اشراقی، ملینا پورکاظمی، مریم مظلومی، فدیه حق اللهی صفحات 574-580
  زمینه و هدف

  باتوجه به بار ناشی از عوارض پارگی زودرس پرده های جنینی بر زنان باردار و نظام سلامت و همچنین نبود مطالعات کافی پیرامون این موضوع، هدف از انجام این مطالعه تعیین عوامل خطر مرتبط با PROM و PPROM است.

  روش بررسی

  در این مطالعه گذشته نگر مورد-شاهدی، اطلاعات 90 نفر از بیماران با PROM یا PPROM که به بخش زنان بیمارستان فیروزآبادی که از فروردین 1398 تا شهریور 1400  مراجعه کردند (گروه مورد)، جمع آوری شده و سپس تحت بررسی و مقایسه با 90 نفر اززنان که بدون این عارضه بودند (گروه شاهد)، قرار گرفتند.

  یافته ها

  سن مادران و میانگین وزنی آنها در گروه بیمار به طور معناداری از لحاظ آماری پایین تر از گروه شاهد بود (به ترتیب 02/0=P و 001/0=P). بین دو گروه از نظر سابقه PROM و PPROM اختلاف آماری معنادار وجود داشت (001/0>p). همچنین مصرف سیگار و قلیان به طور معناداری در گروه بیمار بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب 04/0=P و 008/0=P) بود. سابقه عفونت ادراری در بارداری و کوریوامینوتیت نیز در بیماران به طور معناداری بالاتر از گروه شاهد بود (001/0>p).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که سن کمتر مادر، سابقه PROM و PPROM، وزن کمتر مادر، سن بارداری کمتر، سابقه دیابت بارداری، سابقه خونریزی سه ماه اول، سابقه مصرف سیگار و قلیان، ترشحات غیرطبیعی واژن و عفونت ادراری به طور معناداری از لحاظ آماری در گروه PROM و PPROM بیشتر است.

  کلیدواژگان: پارگی زودرس کیسه آب، پارگی پیش از موعد و زودرس کیسه آب، عوامل خطر
 • نازلی فرنوش، شهرام سیفی، خدیجه ازوجی، اسدالله شاکری، کیوان لطیفی، پرویز امری مله* صفحات 581-587
  زمینه و هدف

  تهویه فشار مثبت غیرتهاجمی Noninvasive ventilation (NIV) یکی از امیدوارکننده ترین روش هایی است که برای درمان نارسایی تنفسی هایپوکسیک در کووید 19 استفاده شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، نتایج بالینی 80 بیمار مبتلا به نارسایی حاد تنفسی ناشی از COVID-19 که در طول دوره بستری خود تحت تهویه فشار مثبت غیرتهاجمی (NIV) قرار گرفته بودند، تا پیامد نهایی بررسی شد. میزان ترخیص از ICU بدون نیاز به انتوباسیون، به عنوان پیامد اولیه بررسی گردید و بیماران براساس آن بیماران به دو گروه شکست NIV و موفقیت NIV تقسیم شدند. میزان مرگ ومیر، طول مدت بستری در ICU، فراوانی بیماران لوله گذاری شده و فاکتورهای آزمایشگاهی بیماران به عنوان پیامدهای ثانویه در دو گروه شکست NIV و موفقیت NIV، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  در مورد پیامد مرگ و ترخیص، تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود داشت به طوری که تمامی بیماران مبتلا به کروناویروس بستری در ICU که NIV دریافت کرده بودند و به دلیل عدم پاسخ به NIV انتوبه شده بودند پیامد مرگ داشتند و بیمارانی که انتوبه نشدند همگی از بیمارستان ترخیص شدند. میانگین APACHEIIscore در بیماران گروه موفقیت با 05/5±07/11 NIV به طور معناداری کمتر از گروهی بودکه موفقیت با NIV نداشتند (96/4±16/20). 

  نتیجه گیری

  مرگ ومیر در گروه لوله گذاری شده بیشتر از گروه NIV بود. ترکیب اسکور APACHEII و تعداد تنفس یک ساعت پس از دریافت NIV می تواند موفقیت با NIV را پیش بینی کند.

  کلیدواژگان: نارسایی حاد تنفسی، کوید، 19- تهویه غیرتهاجمی
 • مهناز صفری، پونه رحیمی*، اکرم سادات طباطبایی بفروئی صفحات 588-595
  زمینه و هدف

  شناخت فرآیندهای پیچیده سیستم ایمنی در مقابله با عفونت کووید-19 که احتمالا مربوط به پلی مورفیسم در ژن های سایتوکین و کموکاین است، می تواند وضعیت پیش التهابی بیماران را توضیح دهد. بنابراین در تحقیق حاضر همبستگی بین میزان فراوانی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ژن پیش التهابی IFNAR2 با شدت بیماری کووید-19 بررسی شد.

  روش بررسی

  این تحقیق توسط کمیته اخلاق انستیتو پاستور ایران بررسی و با کد اخلاقی IR.PII.REC.1400.042 به تایید این کمیته رسید و از دی 1400 تا آذر 1401 به طول انجامید. این مطالعه بر روی 954 بیمار مبتلا به کووید-19 انجام شد که به دو گروه بهبودیافته و فوت شده تقسیم شدند. پس از اخذ نمونه خون از بیماران و استخراج DNA، ژن IFNAR2 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر شد. سپس پلی مورفیسم های rs2236757 در ژن IFNAR2 با روش RFPL و آنزیم محدود کننده Cac8I بررسی شدند. ژنوتیپ افراد با توجه به الگوی باندهای تشکیل شده، مشخص گردید.

  یافته ها

  ژنوتیپ های AA، GA، و GG به ترتیب با فراوانی 21%، 47% و 32% مشخص شدند. فراوانی آللی این پلی مورفیسم نشان داد که 56% موارد دارای آلل G و 44% دارای آلل A بودند. بررسی همبستگی پلی مورفیسم rs2236757 در ژن IFNAR2 با شدت بیماری کووید-19، عدم نقش این پلی مورفیسم در شدت بیماری (1=OR) را نشان داد. از طرفی آلل A در افراد بهبود یافته به طور معناداری بیشتر از افراد فوت شده بود و مقدار 1OR< نیز این مساله را تایید نمود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل نشان داد که پلی مورفیسم rs2236757 در ژن IFNAR2 با کاهش شدت بیماری در ارتباط است که این مساله نشان دهنده نقش مهم ژن های مرتبط با پاسخ های التهابی و همچنین نقش واریانت های ژنتیکی این ژن ها در شدت بیماری کووید-19 می باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، طوفان سایتوکین، التهاب، پلی موفیسم تک نوکلئوتیدی
 • مریم سهیلی پور*، علی اکبر گرجی پور، مجتبی محمدپور، الهام تابش، محمدجواد طراحی صفحات 596-603
  زمینه و هدف

  اکثر مردم در بسیاری از مواقع از نفخ شکمی شکایت دارند. نفخ شکم معمولا به علت تجمع گاز در دستگاه گوارش یا احتباس مایعات در ناحیه شکمی ایجاد شده و باعث بزرگی بیش از حد معمول شکم و احساس تنگی یا درد در ناحیه شکمی می شود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده بوده که از فروردین 1401، تا خرداد 1402 در شهر اصفهان و بیمارستان خورشید اجرا شده است. جمعیت موردمطالعه مبتلا به نفخ شکم بوده و به صورت دو سو کور وارد یکی از دو گروه مطالعه شده اند. گروه یکم به مدت دو هفته با داروی مترونیدازول و سپس دو هفته با دارو پروبیوتیک درمان شدند. گروه دوم به مدت چهار هفته با داروی پروبیوتیک درمان شدند. شدت نفخ بیماران توسط پرسشنامه چهار سوالی در پنج مرحله، پیش از شروع مطالعه و پس از 4-6-8-12 هفته سنجیده می شود. در نهایت اطلاعات به دست آمده به کمک SPSS software, version 20 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) تفسیر شد.

  یافته ها

  پس از جمع آوری داده ها، 43 بیمار در گروه یکم و 44 بیمار در گروه دوم بررسی شد. در این مداخله دیده شد که در گروه یکم میانگین شدت نفخ تا پایان هفته هشتم و پس از چهار هفته از پایان دارودرمانی، روند کاهش داشت و سپس رو به افزایش گذاشت. در گروه دوم میانگین شدت نفخ تا پایان هفته چهارم و همزمان با پایان دارو درمانی روند کاهش داشت و سپس رو به افزایش رفت.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه نشان داده شد که در مطالعه انجام شده تاثیر این درمان ترکیبی تاثیری بیشتر در کاهش شدت نفخ عملکردی در بین بیماران دارای نفخ عملکردی داشته است.

  کلیدواژگان: شکم، سندرم روده تحریک پذیر، مترونیدازول، پروبیوتیک
 • محمدمهدی باقری، فهیمه صادقی زرندی* صفحات 604-609
  زمینه و هدف

  بیماری های قلبی مادرزادی به عنوان یکی از شایعترین اختلالات در نوزادان، از علل اصلی مرگ پری ناتال و همچنین یکی از علل ایجاد دیسترس تنفسی در نوزادان تازه متولدشده هستند. هدف مطالعه حاضر، تعیین فراوانی بیماری های قلبی مادرزادی در بین نوزادان ترم با دیسترس تنفسی بود.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر از نوع گذشته نگر بود که به بررسی بیماری های قلبی مادرزادی در 145 نوزاد بستری در بخش NICU بیمارستان افضلی پور کرمان پرداخت. این نوزادان از اول فروردین 1391 تا پایان اسفند 1393 به علت دیسترس تنفسی در NICU بستری شده بودند. اطلاعات مربوط به بیماران از پرونده آنها استخراج و در چک لیست جمع آوری داده ها ثبت شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS software, version 20 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) استفاده شد.

  یافته ها

  شیوع بیماری های قلبی مادرزادی در بیماران مبتلا به دیسترس تنفسی 83/84% بود. بیشترین نوزادان مبتلا به بیماری های قلبی مادرزادی، پسر بودند (67/66%). بیش از 69% نوزادان به روش سزارین متولد شده بودند و بیشترین تعداد آنها تحت درمان طبی قرار داشتند (37/85%). بین سرانجام بیمار و بیماری های قلبی مادرزادی اختلاف معناداری وجود داشت (018/0=P). از نظر شیوع بیماری های قلبی مادرزادی ASD ببیشترین میزان شیوع را داشت (48/14%).

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی مادرزادی در کودکان ترم مبتلا به دیسترس تنفسی، تمامی نوزادان ترم با علایم دیسترس تنفسی نیاز به بررسی های قلبی، به خصوص اکوکاردیوگرافی برای تشخیص علت دارند. همچنین با توجه به بالا بودن مرگ ومیر نوزادان مبتلا به بیماری های قلبی مادرزادی با علایم دیسترس تنفسی، نیاز به مراقبت های بیشتر، دقیق تر و کامل تر این نوزادان پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مادرزادی، اکوکاردیوگرافی، نقایص قلبی، نوزاد، سندرم دیسترس تنفسی
 • محمدمهدی غلامیان*، مهرنوش دیانت خواه، محمد کرمانی القریشی، احسان شیروانی صفحات 610-615
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تطابق روند دارودرمانی بیماران مبتلا به NSTE-ACS با گایدلاین ESC2020 در بیمارستان شهید چمران اصفهان می باشد.

  روش بررسی

  مطالعه انجام شده یک مطالعه گذشته نگر است که در مقطع زمانی شش ماهه (از فروردین 1400 تا شهریور 1400) بر روی پرونده 239 بیمار NSTE-ACS در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام گرفت. در این تحقیق پرونده بیماران از لحاظ اندیکاسیون تجویز و انتخاب نوع و دوز داروی تجویزی مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از 18 آیتم بررسی شده، در 14 مورد تطابق بالای %95 گزارش شد. تطابق کمتر از 50% با گایدلاین نیز در موارد انتخاب نوع داروی ضدپلاکت، اندیکاسیون و دوز تجویز شده از مهارکننده های GP2b3a و انتخاب نوع آنتی کواگولانت مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان دهنده ی تطابق کلی نسبتا بالایی در دارودرمانی بیماران NSTEMI-ACS با گایدلاین  می باشد. اما در ارتباط با تجویز مهارکننده های GP2b3a و انتخاب نوع داروی ضدپلاکت و آنتی کواگولانت تطابق ضعیفی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: سکته قلبی، تطابق، گایدلاین
 • علی صمدی خانقاه، مریم خالصی، افسانه حکم آبادی، خشایار اتقیائی* صفحات 616-620
  زمینه و هدف

  بیماری کرون یک اختلال ناهمگن با اتیولوژی های چندعاملی به حساب می آید که در آن تعامل ژنتیک و محیط باعث ظهور بیماری می گردد. تجربیات نامطلوب کودکی می تواند پیامدهای سلامت جسمی و روانی آینده را تحت تاثیر قرار دهد. عصب دهی غنی روده با عصب واگ و تعاملات هورمونی از یک سو و برخورد دائمی دستگاه گوارش با انواع آنتی ژن هم نقش ثابت شده ای در این بیماری دارد.

  معرفی بیمار:

   در این مقاله به گزارش یک مورد ترومای Through & through مقعدی در یک کودک 5/2 ساله در بیمارستان اکبر مشهد در بهار 1402 می پردازیم که تیم درمانی در حین کولونوسکوپی کنترلی برای بستن کولوستومی اولیه متوجه بیماری کرون در وی می شوند.

  نتیجه گیری

  تروما می تواند یک عامل برهم زننده ی ایمنی در دستگاه گوارش شده و از طرف دیگر تلاش برای تنظیم مجدد محور روده ای مغزی می تواند به عنوان یک هدف درمانی برگزیده شود.

  کلیدواژگان: ترومای مقعدی، کودک، بیماری کرون، شعله وری
 • درسا منانی، مسعود محمدی* صفحات 621-622

  سردبیر محترم کارل پریبرام متخصص فیزیولوژی اعصاب در دهه 40 و 50 میلادی به همراه دیوید بوهم فیزیکدان، نظریه ای در رابطه با مکانیسم غیرقابل توصیف مغز در ذخیره حجم زیادی از اطلاعات در فضایی به حجم    cm3 1300 و به خاطر آوردن وقایع و تشبیه آن به یک هولوگرام ارایه دادند.1 هولوگرام یک تصویر سه بعدی منشا گرفته از یک منبع نور تابانده شده به یک تکه فیلم مربعی یک اینچی دارای میلیون ها اطلاعات و داده مختلف می باشد.1 تصوری که پریبرام و بوهم از این موضوع داشتند این بود که مغز و جهان اطرافش تماما در یک دنیای هولوگرافیک زندگی می کنند.1 هولوگرام ها نیز مانند مغز انسان قابلیت باورنکردنی در ذخیره داده دارند، نظریه پریبرام و بوهم دررابطه با تشبیه سازی مغز و هولوگرام بیان کننده توانایی ذهن انسان ها در ذخیره اطلاعات، ساخت خاطرات و به یاد آوردن آنها است.1 یکی از اصلی ترین ساختارهای مغزی که درحافظه و یادگیری نقش دارد هیپوکامپ است، که در عمق لب تمپورال مغز قرار می گیرد.1 خاطرات ما از طریق حواس پنجگانه توسط راه های عصبی به مراکز حافظه منتقل و به صورت سیگنال های الکتریکی و شیمیایی در سیناپس های مغز رمزگذاری می شوند و عمل به خاطر آوردن خاطرات نیز در اثر تحریک همین سیناپس ها خواهد بود.1 ساختارهای مغز با وجود پیچیدگی های خاص خود، نسبت به محرک های شدید بسیار آسیب پذیر بوده و با آسیب به مغز شرایطی را مانند فردی که دچار استرس پس از سانحه (PTSD) شده است به وجود می آورد.2 استرس پس از سانحه، تجربه یک رویداد تروماتیک مانند خشونت دوران کودکی، جنگ، از دست دادن یکی از عزیزان، تصادف رانندگی، تجاوز جنسی و دیگر وقایع آسیب زا است. از مشخصه اصلی این اختلال حملات استرسی شدید و تکراری در فرد می باشد.2 یکی از عوامل زیستی، تغییرات ساختاری مغز مانند آسیب به هیپوکامپ و یا آمیگدال می باشد.2 آمیگدال ساختاری بادامی شکل در دستگاه لیمبیک مغزاست که نقش اصلی در بیان ترس و درک احساسات و بازیابی خاطرات عاطفی و مرتبط با ترس ایفا می کند، این به این معناست که در کسری از ثانیه فکر کردن ارادی یا غیرارادی به موضوعی مرتبط یا نامرتبط، مانند صدای گازدادن موتورسیکلت یا بوی عطر سبب می شود که مغز فرد، سانحه استرس زا را مجددا بازسازی کند که سبب یک واکنش هراس آور شدید در فرد می شود.3 اگر با نظریه هولوگرام مغزی این موضوع را توضیح دهیم، مراکز حافظه ذکر شده به مانند یک تکه فیلم و سیناپس های عصبی، نور تابانده شده به فیلم و تداعی های خاطرات، هولوگرام تشکیل شده می باشد. حال اگر این تکه فیلم آسیب ببیند و شکسته بشود اختلال در این ایمپالس ها و ساختار حافظه سبب تداعی خاطرات تکراری، کابوس های شبانه و استرس شدید و غیرارادی و ناگهانی می شود که فرد هر روز زندگی خود را در آن خاطرات آسیب دیده می گذراند. با این تفاسیر می توان برای اثرات مخرب رویداد تروماتیک بر فرد، علل و توجیه ساختاری و عملکردی بیشتری ارایه داد و حملات استرسی را متعاقب آسیب عملکردی به هیپوکامپ و آمیگدال دانست. مشخص کردن مکانسیم این آسیب کمک شایانی به تشخیص، بهبود و ترمیم آسیب وارده به نقطه اختصاصی ایجادکننده این اختلال در مغز آنها خواهد کرد.

|
 • Maryam Mehrpooya, Zahra Sadeghi* Pages 559-564

  Left ventricular thrombosis (LVT) is a very serious condition and life-threatening complication that usually occurs after acute occlusion of the left anterior descending (LAD) coronary artery followed by acute myocardial infarction with ST-segment elevation (STEMI), which leads to significant regional wall motion abnormality (RWMA). It should be noted that its diagnosis, treatment, and management are challenging now and depend on various factors such as the type of thrombus, time of percutaneous coronary intervention (PCI), and underlying disease. The preferred diagnostic method is cardiovascular magnetic resonance imaging (CMR), but transthoracic echocardiography (TTE) is routinely used for diagnostic and screening purposes also follow-up of response to treatment. It is worth mentioning that when the diagnosis of left ventricular thrombus is not clear with conventional echocardiography, contrast echocardiography is used for more resolution and detailed information. Left ventricular thrombosis can appear in both acute and chronic forms and lead to significant complications, the most important of them are stroke and systemic arterial embolism (SE). According to previous studies, vitamin K antagonist (warfarin) by keeping INR within the therapeutic range currently used to treat left ventricular thrombosis. Although the use of direct oral anticoagulants (DOAC) has brought excellent outcomes, but due to the lack of large clinical trials, the routine use of these agents is controversial, and only in case of warfarin intolerance or contraindications, DOACs can be used as an alternative. Generally, the best way to prevent left ventricular thrombosis is primary percutaneous coronary angioplasty (primary PCI) which preserves left ventricular function. Depending on the sensitivity of the diagnostic method, thrombus will likely resolve in >50% of patients by six months after the MI. On the other hand, in rare cases, surgery is indicated if a thrombosis remains despite the medical treatment especially if it is accompanied by a left ventricular aneurysm. The purpose of this narrative review is to evaluate the latest evidence in the field of left ventricular thrombosis management and to adopt the best approach for these patients.

  Keywords: acute myocardial infarction, left ventricle, oral anticoagulants, thrombosis
 • Reza Atef Yekta, Hoda Kavosi*, Pouria Esavand, Monir Sadat Hakemi, Abdolvahhab Baradaran, Zahra Tamartash Pages 565-573
  Background

  Systemic Sclerosis (SSc) is an autoimmune disease with multi-organ involvement mostly due to fibrosis and ectopic or excessive collagen fibers production in organs. Myocardial fibrosis is the main finding of cardiac involvement in patients with systemic sclerosis. In recent studies, the presence of Fragmented QRS complexes (FQRS) has been shown in the surface electrocardiogram in relation to fibrosis.

  Methods

  The present study is a case-control study during March 2019 to February 2020 that was conducted in 148 patients with scleroderma referred to the Rheumatology clinic in Shariati Hospital and 101 non-ischemic individuals in the control group matched by age and sex with the patient group. All the medical records were reviewed and those who were low risk according to 10-year atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) risk assessment were selected as case groups. Data of ECG were evaluated for availability of FQRS or conductive abnormalities and calculating PR, QRS, QT, QTc and Tp-e intervals.

  Results

  Of the 141 patients with systemic sclerosis, 127(85.81%) were female and 21(14.19%) were male. In the control group, 81 women (80.2%) were present. 61(41.2%) of patients with scleroderma and 8(7.9%) of the control group in this study had FQRS changes in their electrocardiogram. In this study, QRS, QTc and Tp-e intervals were significantly higher in patients with systemic sclerosis compared to those in the control group. The frequency of FQRS, LAHB and LPHB in patients with systemic sclerosis was significantly more than control group. The relationship between PR, QRS, QTc, Tp-e intervals with age, length of disease onset and the severity of skin involvement was assessed. There was a significant correlation between PR-interval and age. Furthermore, there were a correlation between QRS interval and Rodnan skin score, Pulmonary Artery Pressure and Finger to Palm. It is also a meaningful correlation between QTc interval and Rodnan score.

  Conclusion

  The FQRS finding in electrocardiogram in patients with systemic sclerosis, which has no obvious cardiac symptoms, may indicate myocardial fibrosis and predict future cardiac disorders.

  Keywords: arrhythmia, bundle-branch block, electrocardiogram, systemic sclerosis
 • Maryam Fakehi, Marjan Ghaemi*, Nasim Eshraghi, Melina Poorkazemi, Maryam Mazloomi, Fedyeh Haghollahi Pages 574-580
  Background

  The aim of this study was to identify the associated risk factors of premature rupture of membranes (PROM) and preterm premature rupture of membranes (PPROM).

  Methods

  This retrospective case-control study was conducted at Firooz-abadi Hospital between 2019 and 2021. The study included 90 pregnant women diagnosed with PROM or PPROM (case group), compared with 90 women without this complication (control group) who presented to the hospital during the specified period. Demographic and clinical information of the case group was collected and compared with data from 90 pregnant women in the control group, matched for gestational age and other relevant factors. Statistical analysis was performed to assess the differences between the groups.

  Results

  Maternal age and weight were found to be significantly lower in the case group compared to the control group (P=0.02, P<0.001, respectively). This suggests that younger age and lower maternal weight may be risk factors for PROM and PPROM. Furthermore, the number of women with a history of PROM or PPROM was significantly higher in the Case group (P<0.001), indicating that a previous occurrence of membrane rupture increases the risk of subsequent incident. In addition, the study findings showed a significantly higher rate of smoking among pregnant women in the case group compared to the control group (P=0.04). Moreover, the occurrence of urinary tract infections during pregnancy and chorioamnionitis was significantly higher in the case group (P<0.001), suggesting that these infections may contribute to membrane rupture.

  Conclusion

  In conclusion, our study provides valuable insights into the risk factors associated with PROM and PPROM. It highlights that lower maternal age and weight, a history of PROM or PPROM, lower gestational age, a history of gestational diabetes mellitus and first-trimester bleeding, smoking, and urinary tract infections during pregnancy are significantly associated with an increased risk of PROM and PPROM. These findings emphasize the importance of early identification and management of these risk factors in order to prevent or mitigate the occurrence of PROM and PPROM, ultimately improving maternal and neonatal outcomes. Further research and public health initiatives are warranted to raise awareness and promote preventive measures targeting these identified risk factors.

  Keywords: premature rupture of membranes, preterm premature rupture of membranes, risk factor
 • Nazli Farnoosh, Shahram Seyfi, Khadijeh Ezoji, Asadollah Shakeri, Kayvan Latifi, Parviz Amri Male* Pages 581-587
  Background

  Noninvasive ventilation (NIV) has been used as one of the most promising methods to treat hypoxic respiratory failure in COVID-19.

  Methods

  In this study, the clinical outcomes of 80 patients with acute respiratory failure caused by COVID-19 were evaluated. The disease was confirmed in two methods clinical and radiographic confirmation of disease in patients with an acute respiratory infection (highly suspected) or in some cases with a positive PCR test. The rate of discharge from the ICU without the need for intubation was evaluated as the primary outcome and based on that, the patients were divided into two groups: NIV failure and NIV success. Mortality rate, length of stay in ICU, frequency of intubated patients and laboratory factors of patients as secondary outcomes in two groups were compared.

  Results

  Regarding the outcome of death and discharge, there was a statistically significant difference between the two groups. Therefore, all patients with corona who were admitted to ICU and received NIV and were intubated due to non-responsiveness to NIV died and the patients were discharged from the hospital without intubation. All the patients investigated in this study, had received antiviral, antibiotic, and glucocorticoid treatment during hospitalization. In this study, the patients who were in the NIV success group and were not intubated had a lower mean age compared to the group without NIV success (54 vs. 67 years, respectively). The number of white blood cells in the NIV success group was 3945.28±10011.21 and in the group without NIV success was 9242.38±17296.16, which was statistically significant (P=0.004). The number of blood neutrophils in the successful and unsuccessful NIV groups was 12.19±83.04 and 4.31±89.49, respectively (P=0.034). The mean APACHEII score in patients in the NIV success group (11.07±5.05) was significantly lower than the group without NIV success (20.16±4.96).

  Conclusion

  Mortality was higher in the intubated group than in the NIV group. The combination of APACHEII score and respiratory rate one hour after receiving NIV can predict success with NIV.

  Keywords: acute respiratory failure, COVID-19, noninvasive ventilation
 • Mahnaz Safari, Pooneh Rahimi*, Akram Sadat Tabatabaee Bafroee Pages 588-595
  Background

  Understanding the complex processes of the immune system in dealing with the covid-19 infection, which is probably related to polymorphisms in cytokine and chemokine genes, can explain the pro-inflammatory condition of patients. Accordingly, in the present study, the correlation between the frequency of single nucleotide polymorphisms in the pro-inflammatory IFNAR2 gene and the severity of the disease of COVID-19 was investigated.

  Methods

  This research was reviewed by the ethics committee of the Pasteur Institute of Iran and was approved by this committee with the ethics code IR.PII.REC.1400.042. and continued from December 2021 to November 2022. This study was conducted on 954 patients with COVID-19, who were divided into two groups: those who recovered and those who died. COVID-19 infection in all 954 volunteers has been confirmed through rtReal Time-PCR of oropharyngeal or nasopharyngeal swabs.After taking blood samples from patients and extracting DNA, IFNAR2 gene was amplified using specific primers. Then RFPL method and Cac8I restriction enzyme were used to investigate rs2236757 polymorphisms in IFNAR2 gene. Genotype of people was determined according to the pattern of formed bands. The results were statistically analyzed using SPSS software.

  Results

  Calculation of genotypic frequency of rs2236757 polymorphism in IFNAR2 gene showed that in general 21% of cases had AA genotype, 47% GA genotype and 32% GG genotype. The allelic frequency of this polymorphism showed that 56% of cases had G allele and 44% had A allele. In investigating the correlation of rs2236757 polymorphism in IFNAR2 gene with the severity of the disease of Covid-19, the OR value for the GG genotype was equal to 1, which indicates the absence of the role of this polymorphism in the severity of the disease. On the other hand, A allele was significantly more in recovered people than in deceased people, and the value of OR<1 also confirmed this issue.

  Conclusion

  The results showed that rs2236757 in the IFNAR2 gene is related to the reduction of disease severity, which indicates the important role of genes related to inflammatory responses, as well as the role of genetic variants of these genes in the severity of COVID-19.

  Keywords: COVID-19, cytokine storm, inflammation, single nucleotide polymorphism
 • Maryam Soheilipour*, Aliakbar Gorjipour, Mojtaba Mohammadpour, Elham Tabesh, MohammadJavad Tarrahi Pages 596-603
  Background

  Most people often complain of abdominal bloating. The present study was designed and conducted with the purpose of examining the effect of sequential treatment of Metronidazole and Probiotics, and Probiotics alone in reducing the severity of symptoms of functional bloating.

  Methods

  The present study was a randomized clinical trial that was carried out from March 2022 until June 2023 in Isfahan and Khurshid Hospital. The studied population were suffering from flatulence and were diagnosed with functional bloating by a gastroenterologist based on Rome III criteria. Then they entered one of the two study groups in a double-blind manner. The first group was treated with Metronidazole for two weeks and then with Probiotic for two weeks. The second group was treated with Probiotic for four weeks. The severity of patients' bloating was measured by a 4-question questionnaire in five stages: before the start of the study, two weeks after, four weeks after, six weeks after, eight weeks after and 12 weeks after the start of the study.  Finally, the obtained information was entered into SPSS software version 24 Repeated measures ANOVA was used to investigate the relationship between variables.

  Results

  After collecting the data, 43 patients in the first group and 44 patients in the second group were examined. 72.1% of the first group were women and 27.9% were men. In group two, this ratio was 72.7% for women and 27.3% for men. In this intervention, it was seen that in the 1st group, the average severity of bloating decreased until the end of the eighth week and after the second week of drug treatment, and then increased. In the second group, the average intensity of bloating decreased until the end of the fourth week and at the same time as the end of drug treatment, and then increased.

  Conclusion

  It was shown that in the study, the effect of this combined treatment had a greater effect in reducing the severity of functional bloating among patients with functional bloating.

  Keywords: abdomen, irritable bowel syndrome, metronidazole, probiotics
 • MohammadMehdi Bagheri, Fahimeh Sadeghi Zarandi* Pages 604-609
  Background

  Congenital heart diseases (CHD) as one of the most common disorders in newborns are leading cause of perinatal mortality, also one of respiratory distress syndrome causes in newborns. This study aimed to determine the prevalence of congenital heart diseases in infants with respiratory distress syndrome.

  Methods

  This cross-sectional study is a retrospective study that surveyed congenital heart diseases in 145 term infants who were hospitalized in neonatal intensive care unit (NICU), Afzalipour hospital, Kerman. These infants were admitted to the neonatal intensive care unit from March 20, 2012 to the end of March 20, 2015 due to respiratory distress syndrome. Information was extracted from the medical records and then were entered in the checklist. Descriptive statistics (frequency, percentage), analytical (chi-square test) and SPSS version 20 software were used to analyze the data.

  Results

  Out of 145 infants with respiratory distress syndrome, 123 infants had congenital heart diseases. Therefore, the prevalence of congenital heart diseases in patients with respiratory distress syndrome was 84.83%. The most infants with congenital heart diseases were male (66.67%) and weighed between 3-4 kg (47.97%). More than 69% of newborns with congenital heart diseases were born by cesarean section and most of them were receiving medical treatment (85.37%). There was a significant difference between patient outcome and congenital heart diseases (P=0.018). The difference between sex, weight and type of delivery with congenital heart diseases was not significant. In terms of the prevalence of congenital heart diseases, atrial septal defect (ASD) was the most prevalent with 14.48%. After that, patent ductus arteriosus (PDA) was the most prevalent with 11.72%.

  Conclusion

  Due to the high prevalence of congenital heart diseases in term children with respiratory distress syndrome, all term infants with symptoms of respiratory distress syndrome need cardiac examination, especially echocardiography to diagnose the cause. In addition, due to the high mortality of infants with congenital heart diseases with symptoms of respiratory distress syndrome, the need for more, more accurate and complete care of these infants is suggested.

  Keywords: congenital, echocardiography, heart defects, newborn, respiratory distress syndrome
 • MohammadMahdi Gholamian*, Mehrnoush Dianatkhah, Mohammad Kermani-Alghoraishi, Ehsan Shirvani Pages 610-615
  Background

  The purpose of this study was to evaluate the adherence to the ESC 2020 guideline for the management of NSTE-ACS patients admitted to Shahid Chamran Cardiology Hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2021.

  Methods

  In this retrospective study which was done during April 2021 to September 2021 we reviewed the hospital documents of 239 NSTE-ACS patients, in regard to prescribed medication during the admission period in Shahid Chamran Heart Center. Guideline-adherence was evaluated according to ESC2020 guideline. Totally 18 items were evaluated including Antiplatelet (Clopidogrel, Ticagrelor, and Prasugrel) Anticoagulant (Heparin or Enoxaparin), PPI, Statin, Beta blocker, and RAAS blockers (including ACEI/ARB or MRA). In each section the selected drug and the administered dose were compared with the guideline and the guideline adherence for each part was expressed as percent.

  Results

  Almost complete guideline adherence was described for 12 out of 18 reviewed items (77%). However, guideline adherence in relation to the type of medicine chosen as an antiplatelet was reported to be very low, and only 1.2% of the cases received ticagrelor or prasugrel which are the guideline recommended antiplatelet agent. Additionally, most of the administered GP2b3a antagonist agents such as eptifibatide were not in accordance with the guideline (Guideline adherence 39.74%). Also, the choice of the anticoagulant agent was among the items with low guideline adherence (29.76%) and the cross-over between anticoagulants (changing heparin to enoxaparin or vice versa) which has been inhibited by the guideline was seen with high incidence in this center (78 cases).

  Conclusion

  The present study showed relatively high guideline adherence in the most aspects of medical management. However, compliance was reported to be low in relation to the antiplatelet selection, the choice of the anticoagulant agent, and the indication for GP2b3a antagonist use, which maybe due to the higher cost of recommended agents, and shortage of some medications and dosage forms in Iran.

  Keywords: acute coronary syndrome, adherence, guideline
 • Ali Samady Khanghah, Maryam Khalesi, Department Of Pediatrics, Faculty Of Medicine, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran Hokmabadi, Khashayar Atqiaee* Pages 616-620
  Background

  Crohn's disease is considered a heterogeneous disorder with multi-factorial etiologies, in which the interaction of genetics and environment manifests the disease. Adverse childhood experiences can affect future physical and mental health outcomes. The rich innervation of the intestine with the Vagus nerve and hormonal interactions on the one hand and the constant contact of the digestive system with various pathogenic and non-pathogenic antigens have a proven role in autoimmune diseases and can gradually be chosen as a therapeutic goal.

  Case Presentation

  We are reporting a case of Crohn's flare-up after trauma in a pediatric case. A 2.5-year-old male with a through and through anal trauma was presented in Akbar Children's Hospital, Mashhad, Iran, Spring 2023 with active bleeding but conscious. He then underwent a physical examination under general anesthesia in the operating room. At the Lithotomy position, a penetrating wound at the 3 o'clock anal verge and a tear in the perineal area at 9 o'clock, which, according to the evidence of pus discharge, were seen hours after the incident which was irrigated with normal saline and Hydrogen Peroxide respectively. Due to the contamination of the area, a supportive colostomy was decided to be closed after six months. At the appointed time during the colonoscopy, the pediatric gastroenterologist noticed extensive inflammation in the distal patch of the colon, which was consistent with Crohn's disease. Histopathological studies then confirmed this diagnosis. This was even though there were no symptoms of inflammatory bowel disease in the history of the boy's illness before the accident. The patient is then treated with prednisolone, Asacol, and ciprofloxacin, and after the disease subsides, the colostomy surgery team closes the disease.

  Conclusion

  Trauma can be an immune-disrupting factor in the digestive system, and trying to reset the brain-gut axis can be chosen as a therapeutic goal.

  Keywords: anal trauma, child, crohn’s disease, flare up