فهرست مطالب

قرآن و طب - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1402)

نشریه قرآن و طب
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حاتم احمدی*، الهه محرمی صفحات 1-11

  مطالعات اخیر در  سبک زندگی بیماران سرطانی نشان داده که عوامل محیطی بر شروع و پیشرفت سرطان تاثیر بسزایی دارد. حساسیت سلولهای سرطانی به محدودیت غذایی و انرژی یکی از موضوعات مورد مطالعه در زمینه پیشگیری و درمان سرطان است. یکی از این روش های محدودیت کالری، روزه گرفتن است که انواع گوناگونی دارد. روزه در اسلام عبادتی است که در آن، فرد مسلمان از اذان صبح تا اذان مغرب از چیز هایی مانند خوردن، آشامیدن و... خودداری می کند. این مقاله مروری با بررسی مقالاتی از پایگاه های اطلاعاتی مختلف از جمله پاب مد، گوگل اسکولار و ساینس دایرکت و جستجوی کلمات کلیدی: روزه متناوب، روزه رمضان، روزه داری، محدودیت غذایی، بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی، سیستم ایمنی و سرطان ، به تاثیر روزه داری در پیشگیری از سرطان و  درمان آن، با کاهش عوارض شیمی درمانی و افزایش اثربخشی آن می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که محدودیت کالری می تواند مانع رشد و پیشرفت سرطان شود و نیز اثربخشی شیمی درمانی و پرتو درمانی را افزایش دهد، اگرچه برای نتیجه گیری قطعی اثر بخشی بالینی روزه داری در پیشگیری و  درمان افراد مبتلا به سرطان، مطالعات بیشتر و دقیق تر در گروه های بزرگتر نیاز است. همچنین انکولوژیست ها باید شرایط سلامتی بیماران را به دقت ارزیابی کنند و در صورت بروز متاستاز یا انواع سرطان های تهاجمی، آنها را از روزه گرفتن منع کنند.

  کلیدواژگان: روزه داری، سرطان، پیشگیری، شیمی درمانی
 • فریده سادات سجادی پور، ماریه دهقان منشادی*، نجمه سدرپوشان، محمد حسین فلاح صفحات 2-12

  مرگ فرزند برای مادر سخت ترین تجربه ممکن در زندگی است و آسیب های روانشناختی متعددی با خود دارد. به ویژه فوت فرزند به خاطر سرطان دشواری های خاص خود را دارد. به دلیل دشواری این تجربه مادران نیازمند تسلی و آرامش هستند. اما چگونگی تسلیت گویی اهمیت زیادی دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین آداب تسلیت گویی بر اساس تجارب زیسته مادران داغدیده فرزندان سرطانی بود. پژوهش حاضر آمیخته و در قالب طرح آمیخته اکتشافی و شامل روش کیفی پدیدارشناسی و کمی بود. روش نمونه گیری هدفمند و با حداکثر اختلاف بود. تعداد افراد نمونه 13 نفر از مادران داغدیده به خاطر فوت فرزند مبتلا به سرطان در شهر یزد بودند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. بعد از انجام مصاحبه از شرکت کنندگان و ضبط مصاحبه، هر کدام از مصاحبه های ضبط شده بر روی کاغذ پیاده شده و به روش کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. از تحلیل داده ها 3 مضمون اصلی و 16 مضمون فرعی حاصل شد. مضامین اصلی تسلیت گویی متمرکز بر معنویت، تسلیت گویی متمرکز بر هیجان کارآمد و تسلیت ناگویی بود. با استفاده از داده های حاصل، بسته مشاوره سوگ و آداب تسلیت گویی با رویکرد اسلامی شامل ده جلسه طراحی شد. برای اعتبارسنجی بسته طراحی شده از تکنیک دلفی استفاده شد. سپس پاسخ های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) کمی سازی شد. حداقل مقدار قابل قبول برای روایی محتوا 79/0 بوده که برای جلسات روایی 85/0 به دست آمد. هم چنین حداقل ضریب نسبی روایی محتوا نیز 62/0 بوده که برای جلسات 67/0 حداقل مقدار به دست آمده بود. نتایج نشان دهنده اعتبار بسته مشاوره بود. این یافته ها نشان می دهد در تسلیت گویی با مادران داغدیده باید آدابی را رعایت کرد که کارکرد تسلی بخشی را داشته باشد و منجر به آسیب و ناراحتی بیشتر مادر داغدیده نشود.

  کلیدواژگان: بسته آداب تسلیت گویی اسلامی، اعتبارسنجی، سوگ
 • . نمازی زادگان*، مصطفی مومنی صفحات 12-28
  تاثیر متقابل سلامت جسم و روان بر یکدیگر از اصول پذیرفته شده در اسلام و علم پزشکی است. همچنین در میان مجموعه عواملی که بر سلامت جسم و روان تاثیر گذارند، نقش تغذیه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این پژوهش آثار غذایی خرما بر احوال و رفتار انسان از دیدگاه اسلامی را بررسی کرده و آیات و روایاتی را که در این زمینه وجود دارد، واکاوی کرده و با دستاوردهای علمی تطبیق داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، خوردن این ماده غذایی ارزشمند نه تنها در پیشگیری و درمان ضعف و بیماریهای جسمانی موثر است؛ بلکه به عنوان یک میوه بهشتی آثار مثبتی بر سلامت روح و روان و نیز خلق و خو و شخصیت و رفتار انسان داشته و باعث اندوه زدایی، حلم و بردباری، پاکی و صفای دل و دوری از وسوسه شیطان می شود و زمینه خشنودی و قرب الهی را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: خرما، خلق وخو، سلامت شخصیت، قرآن و حدیث، پزشکی
 • سید محمدرضا نیک آسا، حسن موثقی*، آیت مولایی، ناصر رهبرفرش پیرا، محمد محمدزاده اصل صفحات 13-24
  هدف

  هدف از این پژوهش آن است که حق آموزش بهداشت و درمان را باتاکید بر ادله قرآنی، حقوق ایران و بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به قرآن کریم و ادله حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  حق بهره مندی ازعالی ترین استاندارد قابل حصول سلامتی وبهداشت به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حق ها و آزادی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق ها را گرد هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می کنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوی، محیط زیست پاک و... مقوم ذات سلامتی انسان به شمار می روند. در کنار این مسئله، برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی معنا خواهد بود. همین واقعیت شاهدی براین مدعاست که «کلیه ی مصادیق حقوق بشر، متقابلا به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مرتبط به هم می باشند.» تحقق عالی ترین استاندارد مورد نظر ماده ی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتا تدریجی الحصول، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از این رو میزان تحقق و بهره مندی از این حق، رابطه ای مستقیم با سطح رشد و توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی با علم به این واقعیت، از دولت های عضو می خواهد تا با بهره گیری از همکاری های بین المللی اقتصادی و فنی با یکدیگر، ظرفیت ها و قابلیت های خود را جهت ارتقا میزان بهره مندی از این حق افزایش دهند. از این رو آموزش مسائل بهداشتی و درمانی که مقدمه ایفای و استیفای حق بهداشت و درمان میباشد نیز باید مورد توجه قرار گیرد. د رحقوق ایران نیز اصول دوم و سی ام قانون اساسی در خصوص حق بر آموزش تاکید دارد. و در اصل 29 قانون اساسی ج.ا.ا نیز حق برخورداری از بهداشت و درمان موردتاکید قرار گرفته است. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. از منظر قرآن کریم بهداشت در آموزه های قرآن و اسلام آنچنان از اهمیت و ارزش برخوردار است که نخستین کتاب عبادی فقه اسلامی با طهارت آغاز می شود و مسئله طهارت بدن و روح و روان از مهم ترین اهداف آموزه های آن شمرده می شود قرآن در آیه 100 سوره مائده با طرح سوالی می کوشد تا به اهمیت ویژه بهداشت توجه دهد و با بیدار کردن وجدان آدمی، او را به ارزش آن متوجه کند. از این رو از وی می پرسد که آیا زشتی ها با پاکی ها برابرند؟ از نظر قرآن پاکیزه و سالم بون و سازگاری اشیاء با طبع انسان، شرط اساسی در بهره وری از فرآورده های زمینی است و انسان تنها می بایست از چیزهای پاک و بهداشتی بهره برداری کند. (بقره آیه 168)

  نتیجه گیری

  حق بر بهداشت و سلامتی از حقوق بررسمیت شناخته برای بشر از منظر قرآن کریم و حقوق ایران و بین الملل است . تحقق عالی ترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولت ها و طی زمان است. تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین کننده ای که برای سلامتی شمردیم، چالشی بزرگ برای دولت ها به شمار می رود.

  کلیدواژگان: حق بر بهداشت و سلامت، حق آموزش، حقوق بشر، قرآن، حقوق ایران، حقوق بین الملل
 • علیرضا طبیبی، سید محمد حسینی* صفحات 29-38

  خودمراقبتی دربردارنده اعمالی است که افراد به طور ارادی و آگاهانه و هدفمند برای خود و خانواده و جامعه خویش به کار می بندند تا در ارتقا و صیانت از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی گام بردارند. از دیدگاه اسلام، خودمراقبتی در حوزه سلامت به طور جامع تبیین شده است و تمام ساحت های مادی و غیرمادی انسان را شامل می شود. این پژوهش با هدف گردآوری و تحلیل داده ها از منابع اسلامی- قرآن کریم و سنت- بر آن است تا عوامل اساسی خودمراقبتی در سلامت معنوی را تبیین کند از این رو با شیوه توصیفی- تحلیلی و روش کتابخانه ای- اسنادی آیات و روایات مرتبط با سلامت معنوی واکاوی شده است. پژوهش حاضر بیانگر آموزه های اسلامی در راستای تقویت سلامت معنوی در حوزه های فردی و اجتماعی است. بر این اساس، داده های استقراشده از آیات قرآن کریم و روایات معصومین از نظرگاه تطبیقی با یکدیگر پیوند داده شده اند تا با استنتاج مقولات و مفاهیم مرتبط با سلامت معنوی عوامل اساسی ارتقا و صیانت سلامت معنوی تبیین شود. در نتیجه آشکار گردید که باورمندی به قیامت و خوف از عظمت و شکوه خداوند، دو عامل اساسی در خودمراقبتی سلامت معنوی هستند.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، باور به قیامت، خوف از شکوه خدا
 • علیرضا فاضلی*، کامران اویسی صفحات 39-51
  هدف

  در جامعه کنونی ما ، بسیاری از افراد دچار فشارهای روانی هستند و با آنها دست و پنجه نرم می کنند. یکی از این فشارها، فشار ناشی از وضعیت بیماری است، در عین حال تاثیر ارزش ها و عقاید مذهبی در سلامت روانی افراد در پژوهش های گوناگون بررسی شده است. امروزه روان شناسان و روان پزشکان به مسائل مذهبی و اعتقادی در درمان مشکلات روانی مراجعان خود، از طریق روش های مقابله ای، توجه بیشتری را نشان می دهند از این رو نمی توان از ظرفیت اسلام و وحی الهی غافل بود. در همین راستا این مقاله سعی دارد تا به نقش توکل به مثابه یکی از مفاهیم اسلامی در کاهش فشار ناشی از بیماری روی بیمار و طرق تقویت آن بپردازد.

  روش

  روش تحقیق در این مقاله بنا بر ماهیت امر و موضوع تحقیق، روش کتابخانه ای و اسنادی است که بر منابع دینی و تجربی تطبیق داده شده است.

  یافته ها

  در عین حالی که تحقیقات تجربی بسیاری به ارتباط مستقیم سلامت روان و توکل اذعان کرده اند، با مراجعه به متون دینی به کارکرد توکل در فشارهای روانی و سختی ها دست می یابیم و در ادامه راه های تقویت توکل در قرآن بررسی می شود.

  نتیجه گیری

  اشخاص به میزانی که حائز مقام توکل باشند در فشارهای ناشی از بیماری، تاب آوری بیشتری دارند و فشار کمتری ادراک می کنند و این امر توسط داده های تجربی به اثبات رسیده است و منابع دینی ازجمله قرآن کریم، متوکلان را بری از حزن و فشار می داند و یاری و محبت الهی را برای آنان تضمین می کند. از این رو هرچه از طریق راه های تقویت توکل، ازجمله رقت قلب، معرفت حقیقی به خداوند سبحان، یاد نعمت های خدا، عبودیت و پرستش خدا، توجه به نسبت میان دنیا و آخرت، قطع طمع از دیگران و مطالعه قرآن به خصوص قصص قرآنی در مراتب توکل پیش بروند فشارهای کمتری حس می کنند و به سلامت روان دست می یابند.

  کلیدواژگان: توکل، سلامت روان، بیماری، فشار روانی، قرآن
 • زینب نیک نیاز*، مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی، لیلا نیک نیاز صفحات 52-66
  هدف

  در مطالعه مروری حاضر، به مرور مقالاتی که تاثیر روزه ماه مبارک رمضان را بر بیماری های گوارشی بررسی کرده اند، پرداختیم.

  مواد و روش ها

  پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Embase، Web of Science، SID و Magiran جستجو شدند. تنها مطالعات اصیل منتشرشده در مجلات علمی معتبر که تاثیر روزه ماه مبارک رمضان را بر علائم و بیماری های گوارشی ارزیابی کرده بودند، وارد این مرور نظام مند شدند. 

  یافته ها

  با استفاده از جستجوی نظام مند، 37 مقاله معیارهای ازپیش تعریف شده ما را برای ورود به مرور نظام مند داشتند. براساس نتایج مقالات واردشده، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی و زخم معده و اثنی عشر در ماه رمضان نسبت به ماه قبل و یک ماه بعد از رمضان، بیشتر بود. در بیماران مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی، سطح آنزیم های کبدی و استئاتوز کبدی در گروه روزه دار در مقایسه با گروه غیرروزه دار کمتر بود. در بیماران سیروزی، اگرچه روزه داری ماه رمضان هیچ تاثیری بر عملکرد کبد یا حتی بهبود آنزیم های کبدی در بیماران با شدت بیماری متوسط نداشت اما با خطر بالاتر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی همراه بود. در بیماران مبتلا به کولیت زخمی، میانگین نمره فعالیت بیماری پس از ماه رمضان کاهش یافته بود و این کاهش در بیماران مرد معنی دار بود. علاوه بر این، نتایج مطالعات نشان دادند که روزه داری ماه مبارک رمضان در افراد سالم به جز یبوست تاثیر منفی دیگری بر عملکرد کبد یا فراوانی و شدت علائم گوارشی ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، روزه داری ماه مبارک رمضان در جمعیت سالم هیچ اثر نامطلوبی ندارد اما در برخی از بیماری های گوارشی مانند زخم معده ممکن است با عوارض همراه باشد.

  کلیدواژگان: روزه ماه مبارک رمضان، بیماری های گوارشی، علائم گوارشی، زخم معده
|
 • Hatam Ahmadi *, Elaheh Moharam Pages 1-11

  Recent studies on the lifestyle of cancer patients have shown that environmental factors have a significant impact on the onset and progression of cancer. The sensitivity of cancer cells to food and energy restriction is one of the topics studied in the field of cancer prevention and treatment. One of these calorie restriction methods is fasting, which has various types. Fasting in Islam is a form of worship in which a Muslim refrains from eating, drinking, etc. from the morning call to the evening call. This is a review article by reviewing articles from various databases including PubMed, Google Scholar and Science Direct and searching for keywords: intermittent fasting, Ramadan fasting, fasting, food restriction, cardiovascular diseases, diabetes, obesity, system Immunity and Cancer deals with the effect of fasting in the prevention of cancer and its treatment, by reducing the side effects of chemotherapy and increasing its effectiveness. The results of the study show that calorie restriction can prevent the growth and development of cancer, as well as its effectiveness. to increase chemotherapy and radiation therapy, although more and more detailed studies in larger groups are needed to definitively conclude the clinical effectiveness of fasting in the prevention and treatment of people with cancer. Also, oncologists should carefully assess the health conditions of patients and prohibit them from fasting in case of metastasis or aggressive cancers.

  Keywords: Fasting, cancer, Prevention, Chemotherapy
 • Farideh Sadat Sajjadipour, Marieh Dehghan Manshadi *, Najmeh Sadrposhan, Mohammad Hossein Fallah Pages 2-12

  The death of a child is the most difficult experience for a mother in life, and it has many psychological damages. Especially the death of a child due to cancer has its own difficulties. Because of the difficulty of this experience, mothers need consolation and comfort. But how to express condolences is very important. Therefore, the aim of the present study was to develop condolence rituals based on the lived experiences of bereaved mothers of cancer children. The current research was mixed and in the form of a mixed exploratory design and included qualitative and quantitative phenomenological methods. The sampling method was purposeful and with maximum difference. The number of sample people were 13 bereaved mothers due to the death of their child with cancer in Yazd city. The data collection method was semi-structured interview. After interviewing the participants and recording the interview, each of the recorded interviews was written down on paper and analyzed using the Collaizi method. 3 main themes and 16 secondary themes were obtained from the data analysis. The main themes were condolence focused on spirituality, condolence focused on effective emotion, and condolence not expressed. Using the obtained data, a package of grief counseling and condolence rituals with an Islamic approach was designed including ten sessions. Delphi technique was used to validate the designed package. Then, the collected responses were analyzed and quantified in the form of two indexes, the relative coefficient of content validity (CVR) and the content validity index (CVI). The minimum acceptable value for content validity was 0.79, which was obtained for validity sessions at 0.85. Also, the minimum relative content validity coefficient was 0.62, which was the minimum value obtained for the sessions of 0.67. The results showed the validity of the counseling package. These findings show that in condolence with bereaved mothers, etiquette should be observed that has a consoling function and does not lead to more harm and discomfort to the bereaved mother.

  Keywords: package of Islamic condolence rituals, Validation, mourning
 • N Namazezadgan *, Mostafa Momene Pages 12-28
  The mutual influence of physical and mental health on each other is one of the principles accepted in Islam and medical science. Also, among the set of factors that affect physical and mental health, the role of nutrition is very important. This research has investigated the nutritional effects of dates on human condition and behavior from the Islamic point of view and has analyzed the verses and narrations that exist in this field and compared them with scientific achievements. According to the results of this study, eating this valuable food is not only effective in preventing and treating weakness and physical diseases, but as a heavenly fruit, it has positive effects on the health of the soul and mind, as well as the mood, personality and behavior of humans, and it causes relief from sadness, calmness and Tolerance, purity and purity of heart and distance from Satan’s temptations and provides the basis for happiness and closeness to God.
  Keywords: dates, mood, Health, personality, Behavior, Quran, Hadith, Medical Sciences
 • Seyyed Mohammad Reza Nikasa, Hasan Movassaghi *, Ayat Molaei, Nasser Rahbar Farshpira, Mohammad Mohammadzadeh Asl Pages 13-24
  Purpose

  The purpose of this research is to examine and analyze the right to health education based on Quranic evidence, Iranian and international law.

  Materials and methods

  This research was done with the method of library studies and in a descriptive-analytical way, which was obtained and analyzed by referring to the Holy Quran and legal evidence.

  Findings

  The right to benefit from the highest attainable standard of health and hygiene is described as a fundamental right that is very important for the realization and enjoyment of other rights and freedoms. Although this right belongs to the second generation of human rights in terms of content, it is closely related to other generations of human rights. The right to health encompasses a wide range of rights, each of which plays an undeniable role in its realization. Therefore, the availability of healthy drinking water, sufficient and nutritious food, clean environment, etc. are considered to be the essence of human health. In addition to this issue, having the right to life without having physical and mental health will be meaningless. This fact is evidence for the claim that "all examples of human rights are mutually dependent, inseparable and related." The realization of the highest standard desired by Article 12 of the Covenant of Economic, Social and Cultural Rights will take on the color of reality in light of the application of the maximum economic and technical facilities and through a necessarily gradual process of achievement. Therefore, the degree of realization and benefit of this right has direct links with the level of economic and social growth and development of a country. Knowing this fact, the Covenant of Economic and Social Rights requires the member states to increase their capacities and capabilities by benefiting from international economic and technical cooperation with each other in order to improve the benefit of this right. Therefore, the education of health and treatment issues, which is the prelude to fulfilling the right to health and treatment, should also be taken into consideration. In Iranian law, the second and thirtieth principles of the constitution emphasize the right to education. And in Article 29 of the Constitution of J.A., the right to health and treatment has been emphasized. Islam has recognized the right to health by establishing the concept of "hygiene", "preventive medicine" and similar concepts. From the point of view of the Holy Quran, health is so important and valuable in the teachings of the Quran and Islam that the first devotional book of Islamic jurisprudence begins with purity, and the issue of purity of the body and soul is considered one of the most important goals of its teachings. A question tries to pay attention to the special importance of health and by awakening a person's conscience, to make him realize its value. Therefore, he asks him if the ugliness is equal to the purity. According to the Qur'an, clean and healthy bon and compatibility of things with human nature is a basic condition in the productivity of earthly products, and man should only use clean and healthy things. (Baqarah verse 168)

  Conclusion

  The right to health is one of the recognized rights for humans from the perspective of the Holy Quran and Iranian and international law. Realization of the highest standard desired by the covenant requires spending the maximum resources available to governments and over time. Realization of this standard is considered a big challenge for governments, considering the foundations that determine whether we count for health.

  Keywords: right to health, Right to Education, Human rights, Quran, Iranian Law, International Law
 • Alireza Tabibi, Sayyed Mohammad Hoseini * Pages 29-38

  Self-care includes the actions that people use voluntarily, consciously, and purposefully for themselves, their families, and their society to take steps to protect their physical, mental, and social health. From the point of view of Islam, self-care in the field of health has been comprehensively explained and includes all material and non-material fields of human beings. This research aims to collect and analyze data from Islamic sources - the Holy Quran and Sunnah - to explain the basic factors of self-care in spiritual health. Therefore, the verses and narrations related to spiritual health have been analyzed with the descriptive-analytical method and the library method. Therefore, by deriving data from Islamic sources, they were analyzed with a comparative approach to explain the essential factors in spiritual health by inferring categories and concepts related to spiritual health. Finally, the result is that belief in the resurrection and fear of God’s glory are two essential factors in self-care for spiritual health.

  Keywords: Spiritual Health, Belief in the resurrection, Fear of God’s glory
 • Alireza Fazeli *, Kamran Oveys Pages 39-51
  Purpose

  In our current society, many people suffer from psychological pressure and struggle with them. One of these pressures is the pressure caused by the condition of the disease, at the same time, the influence of religious values and beliefs on people's mental health has been investigated in various researches. Today, psychologists and psychiatrists pay more attention to religious and belief issues in the treatment of their clients' mental problems through coping methods. Therefore, one cannot ignore the capacity of Islam and divine revelation. In this regard, this article tries to address the role of trust as one of the Islamic concepts in reducing the pressure caused by illness on the patient and ways to strengthen it.

  Method

  The research method in this article is based on the nature of the matter and the subject of the research, the library and documentary method. which is based on religious and empirical sources.

  Findings

  While many experimental researches have acknowledged the direct relationship between mental health and trust, by referring to religious texts, we can find the function of trust in mental pressures and hardships, and even further, ways to strengthen trust in the Quran are examined. .

  Conclusion

  To the extent that people have the status of trust, they have more resilience in the pressures caused by illness and perceive less pressure, and this has been proven by experimental data, and religious sources, including the Holy Quran, are free from sadness and pressure. and guarantees divine help and love for them. Therefore, everything through the ways of strengthening trust, including compassion of the heart, true knowledge of God Almighty, remembering the blessings of God, worshiping and worshiping God, paying attention to the relationship between this world and the hereafter, stopping greed from others and studying the Qur'an, especially the Qur'anic stories in As they move forward in trust, they feel less pressure and achieve mental health.

  Keywords: Trust, mental health, illness, Mental stress, Quran
 • Zeinab Nikniaz *, Mahdieh Abbasalizad Farhangi, Leila Nikniaz Pages 52-66
  Objective

  In the present systematic review, we aimed at reviewing the peer review articles investigating the effect of Ramadan fasting on gastrointestinal disease.

  Methods

  We searched databases of Pubmed, Embase, google scholar, Cochrane library, SID, and Magiran from 1960 to June 2019. Only original research published in peer-reviewed scientific journals, which evaluated the effect of Ramadan fasting on gastrointestinal symptoms and diseases were included.

  Results

  Using our systematic search, 37 articles met our predefined inclusion criteria.Studies showed that the upper gastrointestinal (UGI) bleeding and peptic and duodenal ulcers perfusion in Ramadan were higher compared with the month before and a month after Ramadan. Moreover, studies showed that anthropometric indices, inflammatory cytokines, liver enzymes level, and hepatic steatosis were improved in the fasting group compared with the non-fasting group in patients with non-alcoholic fatty liver disease. In cirrhotic patients, some studies showed that although Ramadan fasting had no effect on liver function or even improve liver enzymes in patients with disease severity of child class A & B, it was associated with higher risk UGI bleeding in cirrhotic patients. One study investigated the effect of Ramadan Fasting in inflammatory bowel disease patients and showed that in patients with ulcerative colitis (UC), the mean score of disease activity decreased after Ramadan and this decrement was significant in male UC patients.In addition, studies indicated that Ramadan fasting does not have an effect on liver function or frequency and severity of gastrointestinal symptoms except for constipation in healthy subjects.  

  Conclusion

  According to the results, Ramadan fasting does not associate with any adverse effect in the healthy population. However, in some gastrointestinal diseases such as peptic ulcers, it may be associated with complications.

  Keywords: Ramadan fasting, digestive diseases, gastrointestinal symptoms, peptic ulcer