فهرست مطالب

تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی - پیاپی 57 (پاییز 1402)

نشریه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
پیاپی 57 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/23
 • تعداد عناوین: 5
|
 • تحلیل تمثیل های انتقادی در داستان گنه گنه های زرد با رویکرد سیاسی و تاثیرات اجتماعی در جهت روشنگری مخاطب
  مریم علیزاده*، کامران پاشایی فخری، پروانه عادل زاده صفحه 1

  ادبیات داستانی انتقادی یکی از بارزترین عرصه هایی است که مسائل و معضلات اجتماعی در آن به خوبی بازنمایی شده است. در برخی دوره های اجتماعی، نویسند گان به دلیل خفقان سیاسی جامعه نمی توانستند به راحتی عقاید خود را بیان نمایند، از شگردهای بیانی غیرمستقیم مانند تمثیل های انتقادی برای بیان آرا و اندیشه ها و انتقادات خود بهره می گرفتند. از آن جا که بررسی تمثیل های انتقادی برای نشان دادن اندیشه ها و انتقادات از اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی جامعه در جهت روشنگری مخاطب ضرورت دارد هدف پژوهش بررسی کنش ها و رفتار های تمثیلی انتقادی در داستان گنه گنه های زرد با رویکرد سیاسی و تاثیرات اجتماعی در جهت روشنگری مخاطب می باشد. ما در این مقاله برآنیم از متن داستان نمونه هایی که بر پایه تمثیل سیاسی، تاریخی و اجتماعی وجود دارد ذکر کنیم و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که؛ تاثیر کنش ها و رفتار های تمثیلی انتقادی با رویکرد سیاسی، اجتماعی و تاریخی در داستان گنه گنه های زرد در جهت روشنگری مخاطب به چه اندازه است؟ روش گردآوری اطلاعات این تحقیق به شیوه کتابخانه ای انجام شده و رویکرد توصیفی - تحلیلی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد نویسنده با تمثیل های انتقادی با رویکرد سیاسی و تاثیرات اجتماعی کنش ها و رفتارهای استبدادی، دیکتاتوری و استعمار و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را برای روشنگری مخاطب به تصویر کشیده است.

  کلیدواژگان: تمثیل و انواع تمثیل، ادبیات داستانی انتقادی، یارعلی پورمقدم، گنه گنه های زرد، سیاسی اجتماعی
 • بررسی جلوه ها و مضامین تمثیلی اسب در دیوان وحشی بافقی
  ندا یانس*، کامران پاشایی فخری صفحه 2

  یکی از انواع مهم ادبی تمثیل است که همواره مورد توجه شاعران و سخنوران بوده است، زیرا اندیشه ها، هویت و فرهنگ ملت ها را بیان می کند. شاعران و نویسندگان از رویکرد تمثیلی حیوانات برای بیان اهداف خود بهره برده اند. وحشی بافقی با استفاده از تمثیل سعی در انتقال پیام به مخاطب دارد. هدف پژوهش این است که با دقت تمام به بررسی مصداق ها و جلوه های تمثیلی اسب در دیوان وحشی بافقی پرداخته شود. این مقاله به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری به شیوه توصیفی - تحلیلی در دیوان وحشی بافقی صورت گرفته است و تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که اسب در دیوان وحشی بافقی چه نقش و جایگاه تمثیلی و نمادینی دارد؟ نتایج حاصل نشان می دهد شاعر به کمک واژه اسب، تمثیل به داستان عشق فرهاد و شیرین و خسرو و شیرین کرده است. علاوه برآن تمثیل به داستان عروج پیامبر عظیم الشان به عرش اعلی دارد.

  کلیدواژگان: تمثیل، اسب، دیوان وحشی بافقی، اسطوره
 • بررسی تطبیقی جلوه های تمثیل در اشعار اخوان ثالث وشفیعی کدکنی بر مبنای اصول فکری مینی مالیسم
  سیده زهرا روحانی*، شهین اوجاق علیزاده صفحه 3

  تمثیل یکی از گسترده ترین شیوه های داستان گویی است که، اندیشه و پیام های اخلاقی ، تعلیمی ، اجتماعی و سیاسی را به خواننده القا می کند. یکی از روش های بیان غیر مستقیم اندیشه های شاعر است که کلام اوراموثر تر می کند .مینی مالیسم هم ، به عنوان یکی از اصلی ترین مناسبات ساختاری کلام در مضامین اجتماعی ، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.در این خصوص، داستان های کوتاه مینی مالیستی به دلیل بهره گیری از ساختار بنیادین داستانی وتمثیلی وهمچنین مناسبات جامعه شناسی ، بستر مناسبی را جهت نقد و تحلیل اصول ساختاری کلام بر مبنای اصل تمثیل فراهم می آورد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی -تحلیلی و به روش کتابخانه ای به تبیین جلوه های تمثیلی اشعار شفیعی کدکنی واخوان ثالث پرداخته است . هدف پژوهش حاضر، انعکاس مبانی جامعه ی یک دوران و شناخت ارزش های متعدد آن در افکار ، اندیشه ها وفرهنگ مردم به زبان تمثیل در اندیشه ی هر یک از این دو سخنوراست.مساله ی اصلی این پژوهش جستجوی تمهیداتی است که شفیعی کدکنی واخوان ثالث جهت بیان مقاصد درونی خویش بر اساس دغدغه های حاکم در ذهن، از آن بهره برده اند. نتایج بدست آمده این پژوهش بیانگر آن است که؛ اشعار اخوان وشفیعی کدکنی،با ساختاراستوار خود،بر مبنای فرم وساختاری منحصر به فرد ،مبانی تمثیلی کلام را به خوبی در اشعار خود منعکس نموده .

  کلیدواژگان: تمثیل، اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، مینی مالیسم، اجتماعیات
 • بررسی الگوی تمثیل و ارسال المثل در منظومه‎ ی غنایی ویس و رامین
  محمدجعفر پروین*، سید احمد حسینی کازرونی، محمدهادی خالق زاده صفحه 4

  در این مقاله سعی شده است که نگاهی به نوع تمثیل های شاعر در این منظومه داشته باشیم،به ویژه ارتباط تنگاتنگ میان سبک فخرالدین اسعد گرگانی با دو موضوع مهم نا خودآگاه و خودآگاه می تواند میزان هنری شاعر را در اقتباس و توجه به تمثیل بهتر نشان دهد ، از آنجا که منظومه ی ویس و رامین از منظر تمثیل بررسی و ملاحضه نشده، روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی و توصیفی به صورت کتابخانه ای می باشد که پس از گردآوری منابع (مقالات و کتب) موجود و اظهار نظر در مورد آنها وهمچنین پس از فیش برداری به روش تحلیلی انجام پذیرفته است. تمثیل در منظومه‎ی غنایی ویس و رامین حدود نود درصد از نوع ارسال المثل و ده درصدتمثیل تشبیهی می باشد. مهم ترین دستاورد در این مقاله تمثیل های موجود در ویس و رامین به تمامی از مقوله ی ارسال المثل و حکمت عامیانه با زبانی ایجاز گونه ومختصر گویانه ای است که البته حکمت واندرزها ومفاهیم ادبی و زیبایی هنری را به بهترین وجه ممکن نمایانده است.

  کلیدواژگان: ویس و رامین، تمثیل، رسال المثل
 • بررسی اشعار تمثیلی پروین اعتصامی بر اساس نظریه یاکوبسن با تاکید بر نقش عاطفی، ادبی و ترغیبی
  ماندانا علیمی*، عصمت غلامی صفحه 5

  پروین اعتصامی بانوی شهیرشعرمعاصرفارسی،ازشاعرانی است که در شعرهای تمثیلی خود با بهره گیری از نظریه یاکوبسن، ارتباطی عمیق با مخاطبان خود براساس نقش عاطفی،ادبی وترغیبی ایجاد کرده است. و انگیزه های فکری خود را با آنان مطرح نموده است. و کاربست این نظریه با رویکرد در پژوهش های سال های اخیر بیشتر شده است. تحلیل محتوایی و درون مایه اشعارتمثیلی پروین بر اساس مبانی نظریه مذکور هدف و مساله مهم پژوهش در این مقاله است .این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ایی جمع آوری شده و نتایج آن بیانگر نقش ترغیبی زبان در این اشعار برای راهنمایی دادن مخاطب به انجام مسائل اخلاقی و امری از نقص و عیب های آن است. شاعر با تکیه بر نقش همزبانی و همدلی و اتحاد در میان همفکران خود به وجود آورده و با حجم وسیعی از اشعار با نگرش انتقادی توانسته مسائل جامعه را به شفافیت بیان نماید. و همچنین با مطرح نمودن پرسشهایی از مخاطبان نقش آنها را در متن مشخص نموده است .نقش عاطفی نشانگر تسلط اجتماعی پروین بر من فردی است .این مطلب بیانگر آن است که تا با بهره گیری از واژگان با بار معنایی غم در شعر پروین بسیار تکرار شده است .و ما در نقش ادبی نشانگر قدرت تخیل بالای پروین برای محسوس نشان دادن اختلاف نظرهای موجود در جامعه با کاربست تمثیل می باشد.یکی ازنمودهای نقش های فرازبانی دراشعارپروین،استفاده از رمزهای دینی،مظاهرطبیعت،که درون مایه اشعارتمثیلی پروین را چندلایه کرده است

  کلیدواژگان: پروین اعتصامی، تمثیل، نقش ادبی، ترغیبی، عاطفی
|
 • Analysis of critical allegories in the story of "Ganeh Ganehai Zard" with political issues and social effects in order to enlighten the audience
  Maryam Alizadeh*, Kamran Pashaei Fakhri, Parvane Adelzade Page 1

  Critical fiction is one of the most obvious fields in which social issues and problems are well represented. In some social periods, writers could not easily express their opinions due to the political suffocation of the society, they used indirect methods of expression such as critical allegories to express their opinions, thoughts and criticisms. Since the examination of critical parables is necessary to show thoughts and criticisms of the political, social and historical situation of the society in order to enlighten the audience, the purpose of the research is to examine the actions and critical allegorical behaviors in the story of "Ganeh Ganehai Zard" with a political approach and social influences in order to enlighten the audience. In this article, we intend to mention some examples based on political, historical and social allegory from the text of the story and examine the social harm caused by it and answer the question that; What is the effect of critical allegorical actions and behaviors with a political, social and historical approach in the story of "Ganeh Ganehai Zard" in the direction of enlightening the audience? The data collection method of this research was done in a library manner and has a descriptive-analytical approach. The results of the research show that the author has portrayed the political and social effects of dictatorial, dictatorial and colonial actions and behaviors and the resulting social harms to enlighten the audience with critical parables.

  Keywords: gory, types of allegory, critical fiction literature, Yar Ali Pourmoghadam, Ganeh Ganehai Zard, social politics
 • Investigation and analysis of the themes and effects of the horse in Bafghi's Bafghi Diwan
  neda yans*, kamran pashaei fakhri Page 2

  Allegory is one of the important literary types, which has always been the focus of poets and orators, because it expresses the thoughts, identity and culture of nations. Poets and writers have used the allegorical approach of animals to express their goals. The aim of the research is to carefully examine the examples and allegorical effects of the horse in Bafaghi's Wild Court. In this article, with a descriptive-analytical method, an attempt has been made to answer the question that in what cases did Bakhti Bafqi use the allegory of the horse in his court? The results show that the poet made an allegory of the love story of Farhad and Shirin and Khosrow and Shirin with the help of the word horse. In addition, it has an allegory to the story of the ascension of the great Prophet to the throne.In addition, it has an allegory to the story of the ascension of the great Prophet to the throne.

  Keywords: allegory, horse, Bafghi&#039, s Wild Diwan, myth
 • A comparative study of the allegory effects in the poems of Akhavan sales and Shafii Kadkani based on the intellectual principles of minimalism
  Seydeh zahra Rouhani *, Shahin Ojagh Alizadeh Page 3

  Allegory is one of the most widespread ways of storytelling that inspires moral, didactic, social and political thoughts and messages to the reader. It is one of the methods of indirect expression of the poet's thoughts An allegory is a narrative that can be read in disguise; so that it takes on other meanings that makes his speech more effective. Minimalism, as one of the main structural relationships of speech in social themes, is of significant importance. In this regard, minimalist short stories provide a suitable platform for analyzing the structural principles of speech based on the principle of allegory, due to the use of the basic narrative and allegorical structure as well as sociological relationships. This research has explained the allegorical effects of the poems of Shafii Kodkani and Akhwansals a descriptive-analytical way. In the thought of each of these two speakers. The main problem of this research is to search for the arrangements that Shafi'i Kodkani and Akhwansals used to express their inner intentions based on the prevailing concerns in the mind. The results of this research show that; The poems of Akhwan and Shafi'i Kodkani, with their solid structure, based on a unique form and structure, reflect the allegorical foundations of the word well in their poems.

  Keywords: Allegory, Akhavan Sales, Shafii Kadkani, Minimalism, Societies
 • Examining the pattern of allegory and sending proverbs in Weiss and Ramin's lyrical poem
  MohammadJafar Parvin*, Seyed Ahmad Hosseini Kazerooni, mohamadhady khalg zade Page 4

  In this article, we have tried to take a look at the poet's allegory in this poem, especially the close relationship between Fakhruddin Asad Gorgani's style and two important themes, unconscious and self-conscious, can better show the poet's artistic level in adapting and paying attention to allegory. Since Weiss and Ramin's system has not been examined and considered from the point of view of allegory, the research method in this research is analytical and descriptive in the form of a library after collecting the available sources (articles and books) and commenting on them as well as After sampling, it has been done in an analytical way. Allegory in Weiss and Ramin's lyrical system is about 90% of the type of parable and 10% allegorical allegory. The most important achievement in this article is that all the parables in Weiss and Ramin belong to Sending proverbs and folk wisdom in a concise and concise language is expressive, which, of course, shows the wisdom of Wonders, literary concepts and artistic beauty in the best possible way.

  Keywords: Weiss, Ramin, metaphor, parable
 • Examining Divan Parvin Etisami with the approach of Yakobsin's verbal communication theory with emphasis on persuasive emotional literary field
  Mandana Alimi *, esmat gholami Page 5

  Parvin Etesami pursues the issue of forging a permanent relationship with her audience by applying Jacobsen’s theory in her poems and presenting her intellectual motivations to them. The application of this theory has increased with the approach of research in recent years. The present study mainly aims to investigate the content and theme of Parvin's Divan (collection of poems), based on the principles of the aforementioned theory. Research data have been collected by the descriptive-analytical method and library sources. Results show that the persuasive lingual role of these poems in guiding the audience to do moral issues is one of their defects. By relying on this role, the poet has developed empathy and unity among her like-minded people and has been able to clearly express social problems through a large volume of poems with a critical attitude. She has also specified the audience’s role in the text by questions from them. The emotional role confirms Parvin's social dominance over the individual self. It reflects that the words with the meaning of sadness are repeatedly observed in Parvin's poetry. The literal role shows Parvin's high imagination power to reveal the differences of opinion in society with the use of metaphors and similes.

  Keywords: Parvin Etesami, Jacobsen, verbal communication. linguistic. paralinguistic role