فهرست مطالب

Genetics in the Third Millennium
Volume:4 Issue: 2, 2007

 • تاریخ انتشار: 1386/06/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محمدحسن کریمی نژاد صفحه 749
 • بابک مقیمی، سیدمحمدحسین امینی، کریستین ابرکانینز، سیدنوید المدنی، واله هادوی، گرنوت کرگشویسر، حسین نجم آبادی صفحه 753
  تب مدیترانه ای خانوادگی (FMF) نوعی بیماری ارثی است که بر اثر جهش در ژن MEFV ایجاد می شود. شیوع ناقلان در جمعیت های ترک، ارمنی، و عرب بالاست، اما اطلاعی از فراوانی و طیف جهش های MEFV در کشورهای مجاور ایران در دسترس نیست. در پژوهش حاضر پسربچه ای 8 ساله با علائم تب دوره ای و درد در ناحیه شکم بررسی شد. ژنوتیپ بیمار با روش هیبریدیزاسیون معکوس برای دوازده گونه شایع MEFV تعیین شد. نتایج نشان داد که او و افراد متعددی در خانواده دارای جهش هایی به صورت هتروزیگوت مرکب یا هوموزیگوت هستند. با انجام آزمایش روی افراد بدون علائم از همان روستا مشخص شد که فراوانی آللی جهش نزدیک به 22% است که تا امروز یکی از بالاترین فراوانی های گزارش شده است.
 • شهره اصغری گیوه چی، واله هادوی، سیدنوید المدنی، حسین نجم آبادی صفحه 757
  بیماری گوشه نوعی بیماری ذخیره ای گلیکولیپیدی است که به صورت اتوزومی مغلوب به ارث می رسد. از میزان شیوع بیماری در ایران اطلاعی در دست نیست. بررسی حاضر به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق تر بالینی و تعیین جهش های بیماری در بیماران ایرانی صورت گرفت. هم چنین پس از شناسایی جهش در والدین، تشخیص پیش از تولد بیماری در بارداری های در معرض خطر انجام شد. بررسی ژنتیکی در دو خانواده با سابقه فرزند مبتلا به بیماری گوشه با نتایج مشابه در آنها، حاکی از وجود جهش L444P به صورت هتروزیگوت در هر دو والد بود. نمونه های پرزهای جفتی (CVS) جنین ها برای تشخیص پیش از تولد بیماری تهیه شد. نتیجه آزمایش های انجام شده روی نمونه های جنینی نشان داد که هر دو جنین نیز برای ژن L444P هتروزیگوت یا به عبارتی ناقل بیماری و از نظر بالینی سالم خواهند بود.
 • بیتا بزرگمهر، رکسانا کریمی نژاد، واله هادوی، محمدحسن کریمی نژاد صفحه 760
  نشانگان جوهانسون-بلیزارد یکی از اختلالات نادر دیسپلازی اکتودرم است. مشخصات بارز این نشانگان هیپوپلازی پره های بینی، نقص اکتودرمی جمجمه، اختلال رشد، هیپوتیروییدیسم، ناشنوایی، درجاتی از عقب افتادگی ذهنی و نارسایی بخش برون ریز پانکراس است. دقت در علائم بارز بیماری و تشخیص افتراقی های زیادی که در طب کودکان در مورد این علائم وجود دارد، حاکی از اهمیت مشاوره ژنتیک و بررسی ژنتیکی این بیماران برای رسیدن به تشخیص قطعی و کمک به خانواده است.
 • کیمیا کهریزی صفحه 762
  بیماری های عصبی-عضلانی گروهی از اختلالات ناهمگون و پیشرونده هستند که در آنها واحد حرکتی درگیر می شود. واحد حرکتی از سلول های شاخ قدامی نخاع، عصب محیطی، محل اتصال عصب با عضله و سلول های عضلانی مرتبط تشکیل می شود. این گروه از بیماری ها را به چهار دسته تقسیم می کنند: 1) میوپاتی ها و دیستروفی های عضلانی مثل دیستروفی های عضلانی دوشن و بکر؛ 2) بیماری های عصب محیطی مانند بیماری شارکوت -ماری -توث؛ 3) بیماری های محل اتصال عصب با عضله نظیر نشانگان مادرزادی میاستنی؛ و 4) بیماری های شاخ قدامی نخاع مانند آتروفی های نخاعی-عضلانی. در این افراد معمولا دستگاه عصبی مرکزی و سطح هوش طبیعی است و اشکال اساسی در دستگاه حرکتی بیماران است. نشانه های عمده شامل ضعف عضلات اندام ها و گاهی تنه و عضلات خارجی چشم است. اکثر این بیماری ها ارثی و پی آیند جهش های ژنی و اختلال در پروتئین های عضلات هستند. به دلیل پیچیدگی علائم و تشابه نشانه ها در انواع متفاوت این بیماری ها، تشخیص قطعی چندان آسان نیست. جهت تشخیص بیماری معاینه دقیق بدنی، ارزیابی نورولوژیک، مشاوره ژنتیکی و بررسی های آزمایشگاهی کمک کننده هستند.
 • کاوه علوی صفحه 767
  جهش ها اولین حوادث در کارسینوژنز هستند و نقص ترمیم DNA عامل خطری برای بسیاری از سرطان ها به شمار می رود. نقائص ترمیم DNA غالبا حاصل جهش ها است که ممکن است به از دست دادن فعالیت پروتئین های ترمیم کننده DNA منجر شود. همچنین پلی مورفسیم های DNA ممکن است ساختار آنزیم های ترمیم کننده را تغییر و قابلیت ترمیم آنها را کاهش دهند. وقایع مولکولی که بقاء سلولی، آپوپتوز، تقویت رشد و تمایز سلولی را تنظیم می کند در کینتیک کلی رشد سلولی خوشخیم و بدخیم نقش مهمی دارد و بر ایجاد پسرفت یا پیشرفت رشد سلولی (خوشخیم و بدخیم) مؤثر است. پروتئین P53 یک سرکوبگر تومور کاملا شناخته شده است که نقشی اساسی در شروع آپوپتوز دارد. مقدار پروتئین P53 هنگام مواجه سلول با استرس های ژنوتوکسیک افزایش می یابد و به علت نقش محافظ آن به عنوان «گارد ژنوم» معرفی شده است. اشکال جهش یافته این پروتئین غالبا عملکرد فوق را از دست می دهند و این موضوع سبب شده تا جهشP53 شایع ترین تغیر ژنتیکی سرطان های انسان باشد. از سوی دیگر جهش های P53 با پاسخ دهی ضعیف به مداخلات درمانی مثل کموتراپی و رادیوتراپی همراه بوده و مطالعات اخیر حاکی از تاثیر احتمالا مفید و ارزشمند ژن درمانی با هدف P53 به عنوان یک درمان مکمل در این سرطان ها بوده است. در این نوشتار مروری بر چگونگی عملکرد این ژن خواهیم داشت.
 • صادق ولیان بروجنی، ایثار نصیری صفحه 776
  به بروز افتراقی یک ژن، بسته به اینکه از پدر یا مادر به ارث رسیده باشد، مهرگذاری ژنی می گویند (1). مهرگذاری ژنوم به صورت اپی ژنتیک، یک منطقه ویژه را بر اساس خاستگاه آن از پدر یا مادر علامت گذاری و بیان یا عدم بیان آن را تنظیم می کند (2). مهرگذاری ژن ها طی تکوین سلول های جنسی یا پس از لقاح و در مرحله ای که هسته گامت ها در سیتوپلاسم سلول تخم از هم جدا هستند، انجام می شود. مهرگذاری در طی تشکیل سلول های جنسی پاک می شود و دوباره استقرار می یابد، به این ترتیب مهرگذاری ویژه و مناسب جنسیت، به فرزند منتقل می شود (3). اولین ژن مهرگذاری شونده عامل رشد شبه انسولین 2 (IGF2) نام دارد که در سال 1991 در موش شناسایی شد (4 و 5). حدود 50 ژن مهرگذاری شونده مشابه در ژنوم انسان و موش شناسایی شده است. این ژن ها عموما به صورت دسته ای قرار می گیرند. درون این دسته های ژنی، ژن هایی با مهرگذاری پدری و مادری وجود دارند. مهرگذاری ژن های نزدیک معمولا یا پدری و یا مادری و نشان گر وجود چندین روند تنظیمی درون دسته های ژنی است (6). ژن های مهرگذاری شده در انسان بر روی کرموزوم های 1، 6، 7، 11، 13، 14، 15، 19، 20 و X قرار دارند (7). دو دسته ژنی مهرگذاری شونده در انسان، یکی در بازوی بلند کروموزوم 7 (7q15) و با اندازه یک میلیون جفت باز (1Mbp) و دیگری در بازوی بلند کروموزوم 15 (15q11-q13) و با اندازه 2 میلیون جفت باز (2Mbp) شناسایی شده است. مهرگذاری احتمالا با تنظیم رشد و نمو در طی بارداری و مراحل اولیه شیرخوارگی و رفتارهای پیچیده انسانی مثل جنون جوانی، تمایل به الکل، زبان آموزی و تعامل اجتماعی ارتباط دارد (8).
 • علی فرازمند، سارا لهسایی صفحه 784
  طی سال های اخیر توجیه جدیدی برای برخی از بیماری های ژنتیکی ارائه شده است. گسترش توالی های سه تایی (سه نوکلئوتیدی) می تواند باعث از هم گسیختگی یک ژن یا پیوستگی توالی های دو ژن به هم شود. حضور این گسترش ها گاهی شامل هزاران تکرار سه نوکلئوتیدی است و نشان می دهد پردازش DNA و RNA ممکن است باعث برخی بیماری های خاص شود. نحوه اعمال اثر گسترش یک توالی بر ایجاد یا تشدید یک بیماری هنوز کاملا روشن نشده است. این مقاله به توصیف نوع جدیدی از ناپایداری ژنتیکی یعنی «گسترش تکرارهای سه تایی» می پردازد. این نوع ناپایداری که در سال 1991 با کمک فن کلونینگ ژن مسؤول نشانگان X شکننده معرفی شد، یک پدیده عمومی در ناهنجاری های نورولوژیک انسان است. این کشف علاوه بر اهمیت آشکاری که در علم پزشکی داشت، باعث حل یک مشکل اساسی در نگرش سنتی به ژنتیک انسانی شد: نوعی وراثت غیرمندلی به نام «پیش افتادگی». درک روند گسترش تکرار و مسیرهای مولکولی که نتیجه حضور این گسترش ها در بیماری های انسانی است، در مواجهه ما با این بیماری ها کمک کننده است. ما در اینجا با تاکید بر روی مدل های مولکولی گسترش این تکرارها، به بررسی پیشرفت جالبی که در طول دهه اخیر در این زمینه به وجود آمده است، می پردازیم.
 • فاطمه فکرمندی، عبدالرضا اسماعیل زاده صفحه 793
  یک ریزآرایه ماتریکسی از ردیف های حاوی توالی نمونه هاست که روی یک سطح ثابت شده اند. این روش بر اساس قواعد جفت شدن بازها محیطی را برای جفت شدن نمونه های شناخته شده (پروب ها) با نمونه های ناشناخته (الگوها) فراهم می آورد. برخلاف روش های قدیمی تر که عمدتا بر پایه بررسی یک ژن در هر آزمون عمل می کنند، ریزآرایه ها وسعت عمل بسیار گسترده ای دارند، به طوری که می توان کل ژنوم را روی یک تراشه ژنی بررسی کرد. برخی از کاربردهای این فناوری عبارتند از: بررسی بیان ژن ها و کشف ژن های جدید، تشخیص بیماری ها، کشف داروها، تحقیقات سم شناسی، تحلیل پاتوژن ها و ژن درمانی. فناوری های نوینی که از ریز آرایه ها مشتق شده اند نیز شامل ریز آرایه های پروتئینی، آنتی بادی و سلولی (بافتی) هستند.
 • صفحه 806
 • صفحه 812
 • صفحه 813
|
 • Babak Moghimi, Seyed Mohammad Hossein Amini, Christian Oberkannis, Seyed Navid Almadani, Valeh Hadavi, Gernot Kriegsh, Auml, User Page 753
  Familial Mediterranean Fever (FMF) is an inherited inflammatory disorder which caused by mutations in the MEFV gene. The disease is common among Turks, Armenians and Arabs, whereas no data from the neighbor countries is available. We studied an 8 years old boy with periodic fever and recurrent abdominal pain. Genotype analysis was performed by reverse-hybridization for 12 most frequent variants. Result indicated the patient and several individuals in the family were compound heterozygote or homozygote for the mutations. Genetic analysis for the other individuals without any clinical features in the village showed an allelic frequently of 22%, which is the highest rate reported to date.
 • Shohreh Asghari Givechi, Valeh Hadavi, Seyed Navid Almadani, Hossein Najmabadi Page 757
  Gaucher' disease (GD) is one of the lysosomal storage disorders which inherited in an autosomal recessive mode. There is no data available from the incidence of the disease in Iran. The aim of the study was to determine the type of mutations and clinical information in Iranian patients. After detection of the mutations for the parents we performed prenatal diagnosis for the pregnancies at risk. The result of genetic analysis for two families was similar and indicated L444P mutation for both diagnoses. The result indicated that the two fetuses were normal for the disease and inherited L444P mutation in heterozygote status
 • Bita Bozorgmehr, Roxana Kariminejad, Valeh Hadavi, Mohammad Hassan Kariminejad Page 760
  Johanson-Blizzard syndrome is one of the rare forms of ectodermal dysplasia. The main manifestations are nasal alar hypoplasia, ectodermal scalp defects, growth retardation, varying degree of mental retardation, hypothyroidism, exocrine pancreatic insufficiency and congenital deafness. Focusing on these diverse clinical manifestations, with so many differential diagnoses for each sign, reveals the importance of genetic counseling in patients with multiple diverse clinical sign and symptoms.
 • Kimia Kahrizi Page 762
 • Kaveh Alavi Page 767
  Mutations are the first step in carcinogenesis pathways and insufficiency in DNA repair is a risk factor for several cancers. Mutations may lead to loss of function of DNA repair proteins. Similarly, DNA polymorphisms may be associated with impairment in these proteins. Molecular events, which regulate cell survival, apoptosis, growth acceleration and cellular differentiation, have a critical role in kinetics of benign and malignant cellular growth and may influence the progression of tumorogenesis. P53 protein is a well-known tumor suppressor that is involved in many tumors in human and animal models and is a major controller of apoptosis. Level of P53 is increased, when genotoxic injuries occur. Because of its important role in preventing tumorogenesis, P53 is known as “Guardian of the Genome”. Mutant forms of this cannot play the proper role and may lead in cancer development. Mutation in P53 is the most common cancer-related mutation in human. On the other hand, cells with mutant P53 may respond weakly to chemotherapy and/or radiotherapy. P53-targeted gene therapy is a supplementary goal of cancer treatment. This article is a review of mechanisms of action, regulation and damage of this gene.
 • Ali Farazmand, Sara Lahsaee Page 784
  In recent years, a new mechanism of genetic disease has been discovered: the expansion of the triplet DNA sequences (tri-nucleotides) that either interrupt or compromise a gene. The presence of these expansions, sometimes containing thousands of tri-nucleotide repeats lead to processing of DNA and RNA that result in specific diseases. It remains mysterious that how this expansion in a single allele may exert a dominant effect and how the extent of the expansion increases the severity of the disease remain mysteries. This article describes a novel type of genome instability, expansion of tri-nucleotide repeats, originally discovered in 1991 upon cloning the gene responsible for fragile X syndrome. It has proved to be a general phenomenon responsible for a growing number of human neurological disorders. Besides apparent medical importance, the discovery of tri-nucleotide repeat expansion unraveled a fundamental problem in classical view of human genetics: a non-Mendelian type of inheritance called anticipation. Understanding the mechanisms of repeat expansion and the molecular pathways originally from these expansions expression to human diseases became a formidable task for modern biology. Here we discuss the major breakthroughs made in this field during the last decade, with an emphasis on molecular models of repeat expansion.
 • Fatemeh Fekrmandi, Abdorreza Esmaeelzadeh Page 793
  A microarray is an orderly arrangement of samples which are immobilized on a surface. It provides a medium for matching known (probes) and unknown (targets) samples based on base-pairing rules. However, traditional methods in molecular biology generally work on a "one gene in one experiment" basis, which means that the throughput is very limited and the "whole picture" of gene function is hard to obtain. This technology promises to monitor the whole genome on a single chip so that researchers can have a better picture of the interactions among thousands of genes simultaneously. Some of applications of this technology are: gene expression profiling and gene discovery, disease diagnosis, drug discovery, toxicological research, pathogen analysis, gene therapy, etc. Novel techniques derived from microarrays are: protein microarrays, antibody microarrays and tissue microarrays. Regarding the rapid development of basic sciences and the necessity of their application in clinical sciences and importance, advantages and variety of microarray applications, in the near future, there will be a tremendous development in application of this branch of science in the fields of diagnosis and treatment.