فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 20 (زمستان 1385)
 • پیاپی 20 (زمستان 1385)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخنی با خوانندگان
  دکتر باقر ثنائی ذاکر صفحه 7
 • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی عاطفی رفتاری بر سلامت روان خانم های نابارور
  کاترین منوچهری، دکتر طیبه زندی پور، دکتر مه سیما پورشهریاری، دکتر سیدریحان میردامادی صفحه 9
  ناباروری یک اختلال زیستی روانی اجتماعی است و شکست در امر باروری به طور عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی زوج نابارور تاثیر می گذارد لذا در درمان ناباروری باید به تمامی ابعاد آن توجه نمود. اما از آنجا که در امور پزشکی عملا توجه به مسائل روانی و اجتماعی بیماری کم رنگ است اگر نگوییم نادیده گرفته می شود لزوم انجام تحقیقاتی که در عمل سودمندی مداخلات مشاوره ای و روان شناسی را بسنجد احساس می گردد. به این منظور با نمونه ای به حجم 14 نفر خانم تحت درمان ناباروری با عامل ناباروری زنانه, از نوع ناباروری اولیه و اجرای جلسات مشاوره گروهی شناختی...
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی شناختی عاطفی رفتاری، سلامت روان، ناباروری
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر تعارضات والد - فرزند در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران
  امید مرادی، دکتر باقر ثنایی صفحه 23
  هدف از این پژوهش بهبود روابط دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران با والدین شان از طریق به کارگیری روش حل مسئله می باشد. در این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای, منطقه 15 انتخاب و از بین مدارس متوسطه پسرانه این منطقه 3 دبیرستان و از هر دبیرستان هم 40 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض با والدین را پاسخ دادند و 30 نفر از کسانی را که بیشترین تعارض را با والدین شان داشتند, انتخاب و با استفاده از جایگزینی تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. به گروه آزمایش در طی 10 جلسه که مدت هر جلسه یک ساعت...
 • بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت راه حل مدار بر کاهش تعارضات زوجین شهرستان خمینی شهر اصفهان
  لیلا سعیدی، دکتر فاطمه بهرامی، دکتر عذرا اعتمادی صفحه 39
  زوجین متعارض از عادات و ویژگی های همسرشان ناراضی هستند و مشکلاتی را در حوزه های ارتباطی نحوه گذران اوقات فراغت, روابط جنسی و یا اختلاف با دوستان و یا خانواده همسر گزارش می کنند. رویکرد راه حل مدار, یک رویکرد کوتاه مدت تعارضات زناشویی است که در دهه 1970 و 1980 توسط شارز و همسرش کیم برگ بوجود آمد, این رویکرد به جای محدودیت ها بر امکانات و به جای ضعف ها بر نقاط قوت و به جای آسیب شناسی و بیماری بر سلامتی و به جای تاریخچه و علت مشکل بر راه حل تاکید می کند. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین شهرستان خمینی شهر...
  کلیدواژگان: زوج درمانی کوتاه مدت راه حل مدار، زوجین، تعارض زناشویی
 • بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل
  دکتر علی محمد نظری، دکتر شکوه نوابی نژاد صفحه 53
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل صورت گرفته است. مشاوره راه حل محور یکی از انواع درمان های کوتاه مدت است که بر یافتن راه حل ها توسط مراجع با کمک مشاور تاکید دارد. جامعه پژوهش شامل آن دسته از کارکنان ادارات آموزش و پرورش و بهداشت شهرستان شاهرود می باشد که همسر آنها نیز شاغل است. نمونه پژوهش شامل 24 زوج است که از بین زوجینی که حاضر به شرکت در مطالعه شدند به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه رضایت زناشویی فرم تجدیدنظر...
  کلیدواژگان: مشاوره راه حل محور، رضایت زناشویی، زوجین هر دو شاغل
 • آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی و تغییر نگرش دانشجویان دختر (18 الی 24 ساله) نسبت به نحوه انتخاب همسر
  عالیه فرامرزی، دکتر معصومه اسمعیلی، دکتر کیومرث فرحبخش صفحه 81
  در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش درک متقابل ماهیت جنسیتی بر تغییر نگرش دختران پرداخته شد. جامعه مورد تحقیق دانشجویان مرکز جهاد دانشگاهی شهر شیراز بودند.در این تحقیق 30 دانشجو از افرد داوطلب که شرایط تحقیق را پذیرفته بودند. در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه نگرش به نحوه انتخاب همسر بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه اجرا شد. آموزش طی 8 جلسه دو ساعته برای گروه آزمایش ارائه شد. درتجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه...
  کلیدواژگان: نگرش، آموزش، انتخاب همسر، تعالیم آنجلیس، درک متقابل ماهیت جنسیتی
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 95
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 97