فهرست مطالب

طب نظامی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1382)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 18، زمستان 1382)
 • تاریخ انتشار: 1382/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • امیر اشرفی آذری، علیرضا عسگری، سید محمد کاظم واعظ موسوی، حمید رخساری زاده صفحه 1
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از لباس های NBC و لباس های نایلونی روی پنج عنصر آمادگی جسمانی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش نیمه تجربی، دانشجویان یک دانشکده افسری در تهران بودند. نمونه آماری 60 نفر از افسران داوطلب بودند که به طور تصادفی به چهار گروه 15 نفری تقسیم و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد آزمایش قرار گرفتند. تمامی افراد گروه ها در مرحله پیش آزمون از لباس های معمولی رزم استفاده نمودند. در مرحله پس آزمون، گروه A با لباس معمولی رزم (به عنوان گروه شاهد)، گروه B از لباس NBC با ماسک، گروه C از لباس NBC بدون ماسک و بالاخره گروه D از لباس نایلونی (نفوذناپذیر) استفاده نمودند. نتایج و اطلاعات با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میانگین داده ها با استفاده از تست های آماری t-test و ANOVA با هم مقایسه گردید. در همه گروه ها، افراد در آزمون های دوی 1600 متر، 45 متر، 9×4 متر، تعداد دراز و نشست در یک دقیقه و انعطاف پذیری شرکت نمودند. مقادیر P کمتر از 05/0 به عنوان اختلاف معنی دار تلقی گردید.
  لباس NBC بدون ماسک (در گروه C) توانست بر روی عنصر استقامت قلبی - تنفسی و سرعت تاثیر گذارد ولی بر روی عناصر چابکی، استقامت عضلات شکم و انعطاف پذیری اثری نداشت. لباس NBC با ماسک در گروه B نیز بر روی عناصر استقامت قلبی – تنفسی و سرعت تاثیر داشت ولی بر سایر عناصر اثری نداشت. لباس نایلونی فقط توانست عنصر سرعت را متاثر کند ولی عناصر دیگر تغییری را نشان ندادند. اگرچه پوشیدن لباس های NBC در این آزمایشات تاثیرات همه جانبه ای بر پارامترهای آمادگی جسمانی نداشت ولی توصیه می شود فرماندهان مربوطه پوشیدن این لباس ها را برای حداقل مدت کوتاهی قبل از هر گونه عملیاتی اجباری نمایند تا رزمندگان به آن ها عادت نموده و نسبت به پوشیدن طولانی مدت این لباس ها سازگار گردند.
  کلیدواژگان: آمادگی هوازی، لباس نفوذناپذیر، لباس NBC
 • حسن ابوالقاسمی، قاسم فروتن، محمدهادی رادفر، علی عمید صفحه 2
  زلزله بم از پرتلفات ترین فجایع طبیعی سال های اخیر جهان بوده است. با توجه به حضور نیروهای نظامی در عملیات های امداد و نجات، در این مقاله فعالیت های امدادی- بهداشتی - درمانی بهداری سپاه و اهمیت ویژگی های خاص نیروهای نظامی برای حضور در این عملیات ها مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان برخی از جنبه های برجسته فعالیت سپاه می توان به مخابره اولین گزارش از وقوع فاجعه، آغاز عملیات امداد و نجات در ساعت اول وقوع فاجعه توسط تیپ یکم سیدالشهدای بم به عنوان اولین نیروهای امدادرسان، راه اندازی دو باب بیمارستان صحرایی در منطقه که اولین بیمارستان های ایرانی مستقر شده در منطقه بودند، اعزام 937 نفر نیروی امدادی- بهداشتی- پزشکی در روز اول، راه اندازی 23 پست اورژانس صحرایی و 13 پست امداد در منطقه، راه اندازی 8 نقاهتگاه در سطح کشور و نقش فعال در انتقال 11792 نفر مجروح به بیمارستان های سراسر کشور اشاره کرد. براساس تجربیات زلزله بم و توانایی های منحصر به فردی که در نیروهای نظامی وجود دارد، باید جایگاه ویژه ای برای حضور این نیروها در عملیات های امداد و نجات در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: نیروهای نظامی، فجایع طبیعی، زلزله
 • حسن عراقی زاده، مسعود ثقفی نیا، وحید انتظاری صفحه 3
  کشور ایران به علت وسعت، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا است و از این جهت رتبه ششم را دارا می باشد، زلزله چه از نظر آثار مخرب مادی و چه از نظر تلفات انسانی مخاطره با رترین بلای طبیعی است، به طوری که در یک دهه اخیر حدود 950 زمین لرزه در ایران رخ داده است و در نتیجه آن 37600 نفر کشته و 53300 نفر آسیب دیده اند که باید به آن تلفات و مصدومین زلزله شهر بم را نیز افزود. بحران های ناشی از بلایای طبیعی به علت قطع و انفصال روند طبیعی زندگی، آثار ناگوار مانند مرگ و میر، جراحت، از کارافتادگی، تخریب تشکیلات اجتماعی و ایجاد حجم زیادی از نیازهای انسانی مانند سرپناه، غذا، پوشاک و کمک های اولیه و پیشرفته پزشکی، نیازمند مدیریت توانمند در سطح مسئولین و نهادهای اجرایی است.
  سیستم مدیریت بحران در ایران به علت مواجهه مداوم با بحران های منطقه ای از تجربه کافی در این زمینه برخوردار می باشد و با بهره گیری از سیستم اورژانس، موسسات غیردولتی چون هلال احمر و بسیج نیروهای مردمی می تواند به کنترل بحران ها بپردازد. بحران های فراگیر و ملی به علت گستردگی حادثه، جمعیت بزرگ تحت تاثیر و محدودیت در ظرفیت پاسخ دهی ارگان های مسئول در مدت زمان کوتاهی موجب ایجاد حجم بالایی از تقاضاهای امدادی، بهداشتی و درمانی می شوند و مدیریت آن ها نیازمند استفاده هماهنگ و به جا از تمام منابع مادی و انسانی کشوری و بین المللی است. درگذشته مدیریت بحران های فراگیر در ایران صرفا در ابعاد امداد نجات و بازسازی بعد از حادثه خلاصه می شد و دیگر ابعاد مدیریت بحران از جمله پیشگیری، کاهش اثرات مخرب، آمادگی مقابله و پاسخ سریع در قالب یک فرآیند منسجم و سازمان دهی شده به فراموشی سپرده می شد.
  در این مقاله قصد داریم مدیریت درمان در زلزله بم را در قالب مدیریت نیروی انسانی، مدیریت انتقال مصدومین، مدیریت امکانات و تجهیزات و برنامه ریزی درمانی بررسی نموده و راه کارهای پیشنهادی را جهت حل بخشی از معضلات مدیریت بحران کشور ارایه دهیم.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مدیریت درمان در حوادث غیر مترقبه، زلزله، بم
 • افسانه لالویی، نفیسه کاشانی زاده صفحه 4
  بعد از جنگ تحمیلی تعداد زیادی از مجروحین جنگ از عوارض گسترده گازهای شیمیایی استفاده شده توسط رژیم عراق رنج می برند. نظر به این که عوارض این گازها به دو نوع زودرس و دیررس تقسیم می شوند و عوارضی مانند: سقط جنین، وزن کم زمان تولد [1] و زایمان زودرس در دسته عوارض دیررس قرار گرفته و اطلاعات زیادی در دست نیست. از این رو، هدف این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک سرانجام حاملگی در همسران مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی و تعیین ارتباط عوارضی از قبیل وزن کم زمان تولد، زایمان زودرس، ناهنجاری های جنینی، مرگ داخل رحمی جنین [2] و شیوع تغییر جنسیت فرزندان با عوامل مرتبط با مصدومیت شیمیایی می باشد.
  مطالعه از نوع توصیفی گذشته نگر بر روی 50 مصدوم شیمیایی از بین 2100 مجروح در سال 1379 از استان کرمان می باشد. روش نمونه گیری به شیوه تصادفی بود. و اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با فرد جانباز توسط پرسش نامه ای که از قبل تهیه شده بود، جمع آوری شد. در بین این 50 نفر، 120 مورد حاملگی در همسرانشان وجود داشت، که از این بین 19 درصد وزن زمان تولد کم،13درصد زایمان زودرس و 8 درصد سقط وجود داشت.
  سه متغیر وزن کم زمان تولد، سقط جنین و زایمان زودرس با متغیرهایی نظیر سن پدر و مادر، میزان تحصیلات مادر و شدت شیمیایی شدن فرد جانباز و سطح اقتصادی با استفاده از نرم افراز آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج این بررسی مؤید آن است که به استثنای سن والدین، در سایر موارد رابطه بدست آمده بین متغیرها معنی دار است (P کمتر از 5 درصد). در حالی که شیمیایی شدن فرد تاثیری در تغییر شیوع جنسیت فرزندان نداشت.
  کلیدواژگان: سرانجام حاملگی، وزن کم زمان تولد، زایمان زودرس، سقط، عوارض گازهای شیمیایی
 • خدابخش احمدی، علی فتحی آشتیانی صفحه 5
  در این مقاله مشکلات روان شناختی فرزندان شهدا و متوفیان سپاهی در سال 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش توصیفی و مقایسه ای انجام شده است و در آن اطلاعات حاصل از 673 نفر از فرزندان 12 تا 36 ساله شهدا و متوفیان سپاهی شهر تهران که به نسبت مساوی از بین خانواده های شهدا و متوفیان و به تفکیک فرزندان دختر و پسر و با روش تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات آزمون SCL 90 - R بود. اطلاعات به دست آمده از اجرای آزمون پس از جمع آوری با استفاده از آزمون گروه های مستقل آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که به ترتیب میزان شیوع علایم اختلالات در بین فرزندان شهدا و متوفیان عبارت بودند از: پارانویید، پرخاشگری، افسردگی، وسواس، اختلال در روابط بین فردی، اختلال بدنی شکل، روان پریشی و فوبیا. همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که به جز اختلال فوبیا در سایر مقیاس های بالینی بین فرزندان شهدا و فرزندان متوفیان تفاوت معنی داری (01/0 > a) وجود داشت و بر این اساس میزان شیوع علایم اختلال در بین فرزندان متوفیان بیشتر از فرزندان شاهد بود.
  کلیدواژگان: فرزندان شهدا، فرزندان متوفیان، اختلالات روان شناختی
 • سیدمحسن تولیت کاشانی، فرزاد پناهی صفحه 6
  از آنجایی که صحنه نبرد یک واقعه تقریبا ناگهانی به همراه و تعداد زیادی مجروح با ضایعات بسیار سطحی تا ضایعات بسیار بحرانی می باشد، تریاژ و تعیین میزان ضایعات و درمان سریع از اهمیت خاصی برخوردار است که اکثر بیماران در مراکز مختلف درمانی از پست امداد تا بیمارستان های صحرایی و نهایتا بیمارستان های پشت جبهه تحت مداوا قرار می گیرند، لیکن آنچه که دز کنار درمان اورژانس بیماران از اهمیت بیشتری برخوردار است، مسئله پرونده نویسی و ثبت و انتقال اطلاعات مجروح می باشد.
  در این مطالعه 151 پرونده مجروحین جنگ تحمیلی که از ابتدای فروردین 1363 تا پایان اسفند ماه 1365 به منظور ادامه درمان به مرکز آموزشی و درمانی شهدای تجریش منتقل و در بخش جراحی این بیماستان بستری شدند، وضعیت درمان از خطوط مقدم جبهه و نهایتا پرونده نویسی و ثبت اطلاعات آنان مورد ارزیابی قرار گرفته است، از مجموع 151 پرونده، 69 مورد (7/45 درصد) پرونده نویسی مناسب بوده و 82 مورد (3/54 درصد) با پرونده ناقص بوده است. و به علاوه انتقال اطلاعات 96 پرونده (6/63 درصد) مناسب و 55 پرونده (4/36 درصد) دارای نقص بوده است.
  با توجه به تاثیر پرونده نویسی و ثبت اطلاعات بیمار در اعمال جراحی مجدد و گاها غیرضروری انجام شده، عدم اطلاع مرکز بعدی از اقدامات انجام شده اولیه و همین طور آمار به دست آمده در بین کسانی که در بیمارستان شهداء شهید شدند، یکی از اشکالات بسیار مشهود می باشد. لذا، با توجه با این که پرونده نویسی نامناسب در بین شهدای 1/61 درصد و انتقال اطلاعات نامناسب 50 درصد بوده است و این امر اشکالات متعددی را به وجود آورده است توجه به امر برنامه ریزی صحیح و ضرورت پرونده نویسی را می طلبد.
  کلیدواژگان: پرونده نویسی، ثبت اطلاعات مجروحین، تریاژ، مرگ و میر مجروحین
 • مهدی خوبدل، علی مهرابی توانا، رضا میرنژاد، رویا اسدزاده، فائزه ساده وندی صفحه 7
  افغانستان یک کشور کوهستانی است که به آب های آزاد راه ندارد. جمعیت آن تا پایان سال 2003 میلادی، 213/717/28 نفر برآورد شده است که در حدود 31 درصد آن باسواد هستند. در مطالعه حاضر کلیه اسناد و مقالات و متون علمی قابل دسترسی در مجلات داخلی و خارجی، کتب و سایت های مختلف اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات موجود در زمینه وضعیت بهداشتی درمانی، شاخص های بهداشتی و بیماری های شایع در مناطق مختلف افغانستان جمع آوری شده است.
  برطبق اطلاعات به دست آمده افغانستان یکی از کشورهای فقیر دنیا است و از لحاظ رتبه بندی اوضاع بهداشتی درمانی سازمان جهانی بهداشت در رتبه های آخر قرار دارد. شاخص های بهداشتی به ویژه شاخص امید به زندگی آن (47 - 46 سال) نشان دهنده وضعیت اسفبار زندگی مردم در این کشور است.
  از مهمترین بیماری های افغانستان می توان به مالاریا، سل، لیشمانیوز، وبا، سرخک، فلج اطفال و انواع بیماری های اسهالی اشاره کرد که سالانه جان عده زیادی از مردمان این کشور به ویژه کودکان آن را می گیرد.
  تجاوز و حمله کشورهای مختلف به افغانستان و جنگ های متوالی داخلی، اقتصاد این کشور را فلج کرده است و در پی آن سیستم بهداشتی درمانی نیز دچار مشکلات عدیده گردیده است که در نهایت افغانستان به یک کشور بحران زده، بیمار و ویران تبدیل شده است.
  کلیدواژگان: افغانستان، بیماری های عفونی، شاخص های بهداشتی، وبا، سل، مالاریا
 • اژدر حیدری، علی نوروززاده، غلامرضا کریمی، احمدرضا دهپور، سهیلا طبایی، محمدرضا زرین دست، علی خوش باطن، علیرضا عسگری صفحه 8
  سرب باعث ایجاد فشار خون در انسان و حیوانات آزمایشگاهی می شود. مکانیسم دقیق فشار خون ناشی از سرب معلوم نیست اما عوامل زیادی از جمله: تغییر در پاسخ دهی سیستم آدرنرژیک ممکن است در این زمینه دخیل باشند. در این مطالعه در طی 28 روز اثر مسمومیت حاد و تحت حاد با سرب بر پاسخ دهی آئورت سینه ای بررسی شد. موش های صحرایی از نژاد Sprague Dawley با وزن 250 - 200 گرم استفاده شدند. پس از خارج کردن آئورت سینه ای و قراردادن آن در محلول کربس سرد، بافت هم بند و چربی آن جدا گردید. حلقه های 3 - 2 میلی متری از آئورت برش داده شدند. برای ثبت انقباض ایزومتریک داخل حمام بافتی قرار داده شد. حمام بافتی حاوی 10 میلی لیتر محلول کربس با دمای 37 درجه سانتی گراد بود که با گاز محتوی 95% اکسیژن و 5% دی اکسید کربن هوادهی می شد. حلقه ها به مدت 45 دقیقه تحت کشش مناسب (2 گرم وزنه) قرار داده شدند، سپس دو بار با محلول 40 میلی مولار کلرور پتاسیم تحت انقباض قرارگرفتند. پاسخ انقباضی دوم به کلرور پتاسیم به عنوان مرجع برای محاسبات بعدی مورد استفاده قرار گرفت. پاسخ های انقباضی با اضافه کردن دوزهای افزایشی عوامل مختلف نطیر فنیل افرین، پرازوسین، کلونیدین، یوهیمبین، دوپامین و SCH در حضور یا عدم حضور L - NAME و ایندومتاسین مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در معرض قرارگرفتن سرب به صورت حاد و تحت حاد باعث افزایش معنی داری در پاسخ انقباض عروقی می شود. به نظر نمی رسد که این اثر سرب به تنهایی ناشی از اثر سیستم آدرنرژیک باشد، بلکه فاکتورهای دیگر نظیر تغییر در تبادل کلسیم داخل سلولی، نیتریک اکساید و مسیر سیکلواکسی ژناز ممکن است دخیل باشند.
  کلیدواژگان: استات سرب، اکسیژناز، سیستم آدرنرژیک، ایندومتاسین، L - NAME
 • داود فرج زاده، رضا توکلی، رضا صراف پور صفحه 9
  همیشه نمی توان از بروز بلایا و مصائب جلوگیری کرد. اما با فراهم آوردن تجهیزات و لوازم مورد نیاز قبل از وقوع بحران، می توان وضعیت زندگی خود و دیگران را در شرایط اضطراری بهبود بخشید. برای مبارزه با بلایا و حفظ حیات، سه اولویت اصلی عبارتنداز: آب، غذا و سرپناه. یکی از مهمترین نیازهای اولیه انسان در شرایط عادی و بحرانی غذا می باشد. شرایط بحران را نیز می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: شرایطی که اراده انسان در آن دخالت ندارد، مانند بلایای طبیعی (زلزله، سیل، طوفان. قحطی) و شرایط بحرانی که انسان در آن به طور مستقیم دخالت دارد، مانند جنگ (بیولوژیک، شیمیایی و هسته ای) و اغتشاشات داخلی. هر یک از انواع بلایا و شرایط بحرانی اثرات متفاوتی بر مقوله غذا و تغذیه خواهند داشت. برنامه ریزی و مدیریت صحیح می تواند از گسترش زیان های ناشی از بحران بکاهد. در این مقاله به ابعاد مختلف برنامه ریزی، برآورد، چگونگی تامین، نگهداری و ذخیره، توزیع و نحوه مصرف مواد غذایی، انواع مواد غذایی ضروری در شرایط بحران، تجهیزات و امکانات (انسانی، مادی و سازمانی) مورد نیاز موجود در کشور پرداخته و متناسب با آن مدل مطلوب برای برنامه ریزی در شرایط بحران ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: غذا، مدل برنامه ریزی، بحران
 • مسعود غفاری، محسن فروغی زاده مقدم صفحه 10
  اورانیوم با عدد اتمی 92 به عنوان سنگین ترین عنصر طبیعی موجود در زمین از سه ایزوتوپ با فراوانی زیر تشکیل شده است (238 U = 99.2746%، 235U = 0.72%،234U = 0.0054%). اورانیوم فقیر شده طی فرآیندی که در آن نسبت ایزوتوپ 235 U یا 234 U در مقایسه با 238 U کاهش یابد، تولید می گردد.
  اورانیوم فقیر شده در جریان بازفرآوری چرخه سوخت نیز تولید می شود. امروزه از اورانیوم فقیر شده در ساخت صفحات محافظ پرتو، وزنه تعادل در هواپیماها، مهمات ضدزره و خودروهای زرهی به کار می رود.
  مواجهه محیطی و شغلی با اورانیوم غالبا از طریق خوراکی یا استنشاقی صورت می گیرد. اخیرا نظریاتی در مورد سازوکارهای آسیب بیولوژیک تابش هایی نظیر ذرات آلفای ناشی از اورانیوم ارایه شده است که براساس آن ها علاوه بر آسیب به DNA به عنوان مولکول هدف، سایر جایگاه های حساس خارج سلولی تحت تاثیر قرار گرفته اند.
  در این مقاله نظریه سلول های ناظر (By stander) و نظریه رخ داد ثانویه (Second Event) مورد بررسی قرار گرفته و شواهد اپیدمیولوژیک و تجربه آن ارایه شده است.
  کلیدواژگان: اورانیوم فقیر شده، پرتو، مواجهه، آسیب
 • حسن لعل دولت آبادی صفحه 11
  مواجهه با راه هوایی مشکل یکی از چالش های متخصص بیهوشی می باشد. با استفاده از percutaneous transtracheal jet ventilation (PTJV) برونکوسکوپ فیبراپتیک می توان جان بیمار را نجات داد. این تحقیق گزارش یک مورد می باشد.
  بیمار 80 ساله ای با انسداد راه هوایی بیش از 80 درصد در اثر تومور لوزه کاندید جراحی رادیکال تونسیلکتومی چپ شده بود. در مشاوره های قلب، گوش و حلق و بینی و بیهوشی، بیمار ASA CLASS IV، با ریسک بالا (high risk) برای بیهوشی و جراحی و توصیه به انجام تراکئوستومی قبل از عمل کرده بودند.
  با استفاده از بی حسی موضعی (PTJV)، سپس بیهوشی عمومی و لوله گذاری با برونکوسکوپ فیبراپتیک جراحی بدون نیاز به تراکئوستومی با موفقیت و بدون عارضه انجام شد.
  کلیدواژگان: راه هوایی مشکل، برونکوسکوپ فیبراپتیک، PTJV
|
 • Ashrafi Azar A., Asgari A., Vaez Mahdavi S. M. K., Rokhsari Zadeh H Page 1
  present investigation aimed to study the effects of wearing NBC garments with and without a face mask and impermeable rubber suits on five parameters of aerobic fitness: cardiopulmonary endurance, speed or velocity, agility, flexibility and the number of sit ups. It was a quasi– experimental study recruiting 60 volunteer male trainees. Their mean age, height, and weight were 24.59 years, 174.95, cm, and 69.72 kg, respectively. The volunteers were randomly allocated to 4 groups: A to D and pre and post–tests were performed. All individuals in all groups were wearing normal combat clothing (NCC) in the pre–tests. In the post–tests however, standard NBC garments without (C) and with (B) a facemask, NCC (A) and impermeable rubber suit (D) were worn. Data were analyzed using ANOVA and student t–test. P values less than 0.05 was considered as significant. Results indicated that in group C, where standard NBC garments were used, only the cardiopulmonary endurance parameter was significantly affected. However impermeable rubber suits repressed the speed of physical activity and not other parameters.
 • Abolghasemi H., Foroutan Gh., Radfar M. H., Amid A Page 2
  Bam earthquake has been one of the most catastrophic natural disasters in recent years. Considerig the presence of military forces in search and rescue missions, medical and assistance activities done by the medical department of sepah in this event in light of the importance of military forces’ special characteristice are dicussed in this event, starting search and rescue mission in the first hour after the disaster by the first brigade of bam as the first assisting forces, setting 2 field hospitals as the first iranian field hospitals in the disaster area in the first day, settling 23 field emergency and 13 field assistance centers in thr area, settling 8-post hospital care centers over the country, T ransporting 11792 casualties to different hospitals around the country. Regarding this disaster experiences and exclusive abilities of military forces, a spesial role for these forces in search and rescue missions should be considered.
 • Araghizadeh H. *, Saghafi Nia M., Entezari V Page 3
  Iran because if its size geographical location, and climatical diversity is among the most disastrous countries in the world earthquake, both on the economic devastation and loss of life, is the most devastating natural disaster. In the last 10 years, there have been about 950 earthquakes in iran and as result 37,600 people were killed and 53,300 injured. These figure do not include casulties of bam earthquake. Crisis from natural disasters special management system. Disaster management system in Iran, because of encountering several natural disasters and a long-lasting recent war, has enogh exprience in this regard, specially in using non-governmental emergency systems, such as red crescent and basij. However, in the past, disaster manegement were mainly limited to the rescue, saving lives and reconstructions after the disaster and other dimensions of crisis manegement including prevention (reducing the effect of disaster) and readiness to respond and quickness of response in an effective way and also an organized management seems to be lacked. In this paper, we will discuses the medical management in bam earthquake. We will discuss the management of the human resources, traportation of injured, equipment and medical care personnel and suggestions will be given to overcome some of the problems in the disaster management.
 • Laluei A., Kashanizadeh N Page 4
  After Iraq-Iran war the community encountered with many of the war wounded who suffer from the outcome of the chemical gases which were used by Iraq.These outcomes are divided into early and late complications. Reproductive outcomes such as spontaneous abortion, low birth weight and preterm labor are delayed outcomes there are limited stuies about these outcomes. The aim of this study was to survey pregnancy outcome in wives of the chemical war Wounded and to determine the relation between chemical gas exposure and such results as low birth weight, preterm labor, intra uterine fetal death, fetus abnormality and altered sex ration. We randomly sampled 50 chemically injureds from 2100 chemically injureds in Keman and obtained questionnaire data concerning chemical gas exposure and reproductive health experience. In these 50 selected chemical victims, there were 120 pregnancies, there were 19% LBW, 13% Preterm labor and 8% abortion, low birth weight, Abortion and preterm labor correlation with mothers and fathers age, education and severity of chemical injuries were analyzedin SPSS system. Except for parent’s age, in other variables P were less than 5% suggesting that the relationship is significant.
 • Ahmadi Kh., Fathi Ashtiania A Page 5
  In this article we have analyzed the psychological problems in children of martyrs and the dead personnel. The analyzed problems relate to 2001. the research method was descriptive and comparative and the collected information were related to 673 People between 12 & 36 years of age who reside in Tehran and are chosen in equal Proportion among the families of masrtyrs and dead personnel, both girls and boys, with random method. The tool utilized for collection of data was SCL 90-R test. The collected data with this mothod were analyzed by statistical t tests and the obtined results showed that the disorders were Pranoia, aggression, obsession, disorder in inter personal relationships, body form disorders, Psychosis and Phobia respectively. Bsides the analysis indicated that, regardless of Phobia in other clinical comparisons among the martyrs’ and late soldiers’ children, there was a meaningful difference (P=0.01) which shows that the rate of the disorder symptoms in dead personnel children are more then that martyrs’ children.
 • Towliat Kashani S. M., Panahi F Page 6
  Battlefied is an invitable accident with different mass casualties from superficial to very serious injuries; the most important point is triage and immediate manegement from fronts to the second line hospitals and a comprehensive record of some war casualties that were admitted in shohada hospital surgery ward between 1984 and 1386. In these cases we evaluated the trauma data registration and medical records. From 151 Patients medical records 69 (45.7%) were complete and 82 (54.3%) incomplete and not useful. However, the records in 96 (63.6%) cases were enough, while 55 (36.4%) cases were unsuitable to evaluate. Because of these two problems some reoperations and sometimes unnecessary operation had been happened, wich obviously had increased the number of expired patients. Unsuitable medical records in martyred was6131 percent, so we have to revise the medical guide lines and records in our military forces.
 • Khoobdel M., Mehrabitavana A., Mirnejad R., Asadzadeh R., Sadevandi F Page 7
  Afghanistan is a mountainous country without connection to any seas or oceans. Up to 2003, the population of this country was 28,717,213 with 31 percent literate people. The present study has considered papers, articles and information from different relevant scientific websites and required information about health indexes and prevalent infectious diseases in Afghanistan were collected. According to these survey, Afghanistan is one of the poorest countries in the world. The health indexes, especially life expectancy index (46-47 year) are disappointing. Every year lots of people die from different diseases, particularly Malaria, Tuberculosis, Leishmaniasis, Cholera, Measles, Poliomyelitis and Diarrhea. This country has these disappointing health problems because of many wars that have faced in the last three decades.
 • Heydari A. *, Noroozzadeh A., Karimi G. R., Dehpour A. R., Tabaei S., Zarrin Dast M. R., Khoshbaten A., Asgari A. R Page 8
  Lead exposure can induce hypertension in human experimental animals. The exact mechanism of lead-induced hypertension is unknown but many factors such as changes in responsiveness of adrenergic system may be involved. In this study the effects of acute and subacute lead exposure (28 days) on responsiveness of thoracic aorta were aorta and pacing in ice-cold Kreb`s solution at 37 C and gassed with %95 O2 / %5 CO2.Aorta rings were ppaced under optimal resting force of 2 gr for 45 min, and then exposed twice to 40-mmo1/1KC1. The contraction response to the second exposure ti KC1 was taken as refrence for other calculations. The contractile responses were evaluated by adding incremental doses of different factors such as phenylephrine, Prazosin, clonidine, yohimbine, dopamine and SCH in the presence or absence of L-NAME and indomethacin. The results showed that acute and subacute lead exposure significantly increases contractileresponse. It also seems that adrenergic system in not solely resposible for this effect and cyclooxygenase rout may be involved.
 • Farajzadeh D., Tavakoli R., Sarrafpour R Page 9
  Disasters are usually inevitable. However, by preparation of necessary equipment and material prior to emergencies, we would be able to improve the situation of others and ourselves. In response to disease and emergencies and for survival, there are three main priorities: water, food and shelter. Among which, food is the most important needs. Disasters can be divided in two general categories: Natural disasters such as earthquake flood, storms, etc, and man–made disasters such as biological, chemical and nuclear war and conflicts. Each of disasters and emergencies has different effects on food and nutrition. Proper planning and management reduce the consequences of crises. In this paper, different aspects of this issue such as programming, Supply, storage, estimation, distribution, consumption and also facilities and equipment needed in crisis, in the country will be discussed and desirable models of planning in crisis and disasters will be introduced.
 • Ghaffari M., Foroughizadeh M Page 10
  Uranium (Z=92) as the heaviest natural element consists of the three following isotopes with the respected abundance (238 U=99.2746%,235U=0.72%, 234U=0.0054%). Depleted Uranium is the product or byproduct of any process in which the percent of 235U or 234U reduces. Today, Depleted Uranium is used in radiation shielding plates, counterweights and balance in jetliners, armor piercing munitions and reinforcing armored military vehicles. Environmental and occupational exposure occurs mostly by ingestion or inhalation, respectively. Recently some theories have been proposed about mechanisms involving radiation damage by alpha emitting particles like uranium according to them in addition to DNA damage as a critical target molecule, some other extranuclear critical sites exist and involve. In this article, By stander theory and Second Event theory are discussed and epidemiologic and experimental evidences reviewed.
 • Lal Dolatabadi H Page 11
  Management of difficult airway is one of the challenges in anesthesia and use of Percutaneous Transtracheal Jet Ventilation (PTJV) and a fiber optic bronchoscope is as a life saving procedure in difficult airway management. An 80-year high risk ASA CLASS IV patient with more than 80% upper airway obstruction due to a large tumor, scheduled for left radical tonsillectomy, was a candidate for tracheostomy before surgery. We performed the procedure by local Anesthesia, PTJV and intubated the patient by fiber optic bronchoscope after general anesthesia (GA). Therefore, tracheostomy obviated while surgery was done successfully.