فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 23 (پاییز 1386)
 • پیاپی 23 (پاییز 1386)
 • 158 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/12/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • تاثیر برنامه جرات آموزی گروهی در افزایش مهارت جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرات
  دکتر احمد به پژوه، مسعود حجازی صفحه 7
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر برنامه جرات آموزی گروهی در افزایش میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش اموزان کم جرات اجرا شده است. برای این منظور ابتدا 232 نفر دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان ایجرود در استان زنجان با استفاده از پرسشنامه جرات ورزی گمبریل و ریچی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس سی نفر از دانش اموزانی که دارای پایین ترین میزان جرات ورزی...
  کلیدواژگان: جرات ورزی گروهی، عزت نفس، دانش آموزان کم جرات
 • بررسی نقش جو سازمانی مدرسه در استرس شغلی مشاوران دوره متوسطه شهر تهران
  دکتر قدسی احقر صفحه 25
  هدف از این پژوهش بررسی نقش جو سازمانی مدرسه در استرس شغلی مشاوران است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مشاوران دوره متوسطه شهر تهران در سال 1386 است. حجم نمونه طبق اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه 220 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از دو ابزار عمده الف) پرسشنامه جو سازمانی مدرسه دارای...
  کلیدواژگان: جو سازمانی، استرس شغلی، مشاوران
 • بررسی اثربخشی آموزش های آماده سازی شغلی و کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینی جوانان داوطلب استفاده از تسهیلات اشتغال زایی شهر تهران
  دکتر سیمین حسینیان، دکتر شهناز طباطبایی یحیی آبادی، آناهیتا خدابخشی کولایی صفحه 41
  از آنجا که اشتغال به کار جوانان در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می کند و برعکس بیکاری جوانان به عنوان یک معضل اساسی مطرح و قابل بحث است، پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش های آماده سازی شغلی و کارآفرینی بر تمایلات کارآفرینی جوانان 20 تا 29 ساله داوطلب استفاده از تسهیلات اشتغال زایی شهر تهران انجام...
  کلیدواژگان: آماده سازی شغلی، کارآفرینی، جوانان، تسهیلات اشتغال زایی
 • بررسی ارتباط بین شیوه های رویارویی با فشار روانی (استرس) و سلامت روانی در گروهی از دانشجویان گیلان
  دکتر سیدموسی کافی، دکتر سیدولی الله موسوی صفحه 67
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی رویارویی با استرس و ارتباط آن با سلامت روانی انجام شد و 311 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان با پرسشنامه های رویدادهای زندگی دوران دانشجویی، روش های رویارویی و سلامت عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های حاصل با استفاده از مجذور خی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد آن دسته از دانشجویانی که از استرس های خانوادگی...
 • تعیین اثربخشی مشاوره رفتاری - شناختی جنسی زوجین بر بهبود، اعتماد به نفس جنسی، بی پرده گویی جنسی و دانش جنسی زنان سردمزاج در شهر اصفهان
  روناک عشقی، دکتر فاطمه بهرامی، دکتر مریم فاتحی زاده صفحه 83
  خانواده یکی از مهم ترین ارکان جامعه است و همان طور که می دانید، روابط زوجین به عنوان هسته خانواده بر چهار پایه ارتباطات عاطفی، شناختی، اقتصادی و جنسی قرار دارد. از این رو، اختلالات جنسی، زوج و جامعه را با مشکلات متعددی مواجه می سازد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مشاوره رفتاری- شناختی جنسی بر بهبود...
  کلیدواژگان: سرد مزاجی جنسی، دانش جنسی، اعتماد به نفس جنسی، بی پرده گویی جنسی، مشاوره رفتاری، شناختی جنسی زوجین
 • بررسی رابطه ولی - فرزندی، ابراز وجود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز
  دکتر غلامحسین عبادی، مختار معتمدین صفحه 97
  هدف این پژوهش رابطه ولی- فرزندی، ابراز وجود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز بود. نمونه پژوهش را 292 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز تشکیل می دادند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ولی- فرزندی ابراز وجود و از معدل کل پایان سال تحصیلی گذشته دانش آموزان...
  کلیدواژگان: خانواده، روابط خانوادگی، رابطه ولی، فرزندی، ابراز وجود، عملکرد تحصیلی
 • رابطه بین مدیریان و بهره وری خدمات آنان در دانشگاه آزاد اسلامی
  دکتر فتاح ناظم صفحه 117
  هدف اساسی پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کارآفرینی مدیران و بهره وری خدمات آنان و تعیین الگوی ریاضی برای بهره وری خدمات مدیران براساس کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه ای تعداد 474 نفر از مدیران واحدهای مناطق مختلف دانشگاه...
  کلیدواژگان: بهره وری، کارآفرینی، آموزش عالی
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 145
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 147