فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 42 (زمستان 1385)
 • پیاپی 42 (زمستان 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیستم ها و سبک های مدیریت در کتابخانه
  یان راجرسون ترجمه: سیدعلی سیادت، احمد شعبانی صفحه 1
 • حق مؤلف در محیط های چاپی و الکترونیکی
  مهدی خادمیان صفحه 2
 • سنجش خدمات الکترونیکی در ککتابخانه ها: آمارهایی برای عصر دیجیتال
  یوسف سدادی صفحه 3
 • همکاری بین کتابخانه های آموزشگاهی و عمومی به منظور افزایش لذت از خواندن
  W.B. Elley ترجمه: سوسن عباسی هرمزی صفحه 4
 • نقش کتابخانه ها در سوادآموزی بزرگسالان
  رضا غریبی صفحه 5
 • ارزشیابی طرح خدمات مکاتبه ای نهضت سوادآموزی یا کتابخانه های سیار پستی برای نوسوادان و کم سوادان
  زهره میرحسینی صفحه 6
 • دیجیتالی کردن چرا؟
  ابی اسمیت ترجمه: یعقوب نوروزی صفحه 7
 • استاندارد بین المللی کتابشناختی توصیفی برای پیایندها
  ناصر کلهری صفحه 8
 • اهمیت و تاثیر کتابخانه های عمومی
  سعید غفاری صفحه 9
 • مطالعه (کتاب خوب)
  عزت فرید صفحه 10