فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 28 (زمستان 1387)
 • پیاپی 28 (زمستان 1387)
 • 158 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/12/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کاربرد رویکرد بوم شناختی در مشاوره با زنان شاغل در خانواده های دو شغلی
  دکتر سیده خدیجه آرین صفحه 7
 • بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی
  فاطمه سعیدیان، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر علیرضا کیامنش صفحه 35
 • رابطه بخشش خیانت همسر و سلامت روان زنان متاهل
  دکتر طیبه زندی پور، اعظم شفیعی نیا، فاطمه حسینی صفحه 53
 • ارزیابی کارکردهای مراکز مشاوره دانشگاهی شهر تهران: نظرپرسی و رضایت سنجی از مراجعان
  دکتر مهناز اخوان تفتی صفحه 67
 • هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت شغلی استرانگ در میان دانش آموزان دوره متوسطه نظری، فنی حرفه ای، کار و دانش و دوره پیش دانشگاهی شهر اصفهان
  لیلا حق شناس، دکتر محمدرضا عابدی، دکتر ایران باغبان صفحه 95
 • تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر کاهش تعارض های والد - فرزند در دختران شهر کرمان
  دکتر عباس رحمتی، بهناز لطفی صفحه 117
 • بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله به شیوه گروهی بر ارتقای انگیزش پیشرفت و سازگاری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال 86-1385
  امین میرموسوی، دکتر کیانوش زهراکار، دکتر نورعلی فرخی صفحه 133
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 147
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 149