فهرست مطالب

تاریخ ایران - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 69، زمستان 1390و بهار 1391)

مجله تاریخ ایران
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 69، زمستان 1390و بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/02/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی بحرانی پور صفحه 1
  مهروبان از بنادر باستانی سواحل خوزستان است که نقش ویژه ای در تجارت دریایی بین المللی داشته است. گذشته از اشاره های منابع تاریخی، شواهدی چون خرده سفالینه های موجود در سطح شهر مهروبان، از رواج فعالیت های تجاری دست کم از روزگار ساسانیان در این بندر خلیج فارس وجود دارد. در منابع تاریخی اسلامی در حد فاصل قرون 3 تا قمری از مهروبان به عنوان بندری در زیر سایه رونق سیراف، و پس از زلزله و سقوط سیراف، به عنوان بندری در غرب خلیج فارس در حد فاصل عراق، خوزستان و فارس یاد شده است. اما یافته های باستان شناسی، خاصه خرده های انبوه چینی آلات یافته شده در بررسی سطحی منطقه باستان شناسی مهروبان توسط هیات مشترک باستان شناسان و مورخان ژاپنی و ایرانی در اردیبهشت 1386 نشان از وسعت تجارتی دارد که تا سواحل چین در جریان بوده و از نظر زمانی تا قرن هشتم قمری ادامه داشته است. مقاله حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ گوید که با توجه به مدارک تاریخی و باستان شناختی، دامنه مکانی و زمانی تجارت چینی آلات در بندر مهروبان تا کجا و چه زمانی بوده است؟ فرضیه تحقیق آن است که گرچه با سقوط خلافت عباسی در بغداد به دست مغولان راه های دریایی عراق به هند، و با ویرانی اصفهان به دست مغولان راه های پس کرانه ای منتهی به مهروبان به کلی تضعیف شد، از اواسط دوره ایلخانان مهروبان رونقی مجدد یافت، تا آنجا که تا قرن هشتم کتان نواحی پس کرانه ای را با چینی آلات مشرق زمین مبادله می کرد.
  کلیدواژگان: تجارت چینی آلات، بندر مهروبان، چین، خلیج فارس
 • شهرام جلیلیان صفحه 23
  از مرگ خسرو پرویز در فوریه 628 میلادی تا تاج گذاری یزدگرد سوم در ژوئن 623 میلادی بیش از ده پادشاه به تخت لرزان شهریاری ساسانیان نشانده شدند، که هنوز تبارنامه و مدت شهریاری، و حتی چگونگی پی هم آیی پاره ای از آنها، که البته همگی پادشاهان دست نشانده بزرگان و شاه گزینان نیرومند ایرانی بودند، چندان شناخته شده و روشن نیست. نمونه آشکار چنین ناشناختگی تاریخی، در پیوند با دوره شهریاری گشنسب ده/ پیروز گشنسب ده، و خرزاد خسرو/ فرخزاد خسرو دیده می شود، و مسئله مهم آن است که آیا گشنسب ده و پیروز گشنسب ده، یک پادشاه بوده اند یا نه، و اگر احتمالا یک پادشاه بوده اند، و پیروز نام شاهانه گشنسب ده بوده است، آیا وی پس از مرگ بوران پادشاه شده بود، یا در دوره پس از مرگ آزرمیدخت؟ همچنین باید پرسید که آیا خرزاد خسرو و فرخزاد خسرو، یک پادشاه بوده اند یا نه، و اگر احتمالا یک پادشاه بوده اند، آیا او پس از مرگ آزرمیدخت پادشاه شده بود، و یا پس از مرگ دو جانشین او، خسرو پسر مهرگشنسب و پیروز گشنسب ده؟
  کلیدواژگان: ساسانیان، گشنسب ده، پیروز گشنسب ده، خرزاد خسرو، فرخزاد خسرو
 • عطاءالله حسنی صفحه 43
  تیمور کورکان در سه دوره متناوب با حمله به ایران و هند و شام و مصر و روم، ساختار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی این مناطق را مواجه با بحران و دچار برخی تغییرها کرد. یکی از اقدامات او جنگ با یلدرم بایزید بود. این جنگ ساختارشکن، نقطه عطفی در تحولات منطقه و جهان به شمار می رود و مطالعه و بررسی آن از اهمیت برخوردار است. نویسنده این مقاله، با ابتناء کار خود بر روش تاریخی، تلاش کرده است که علل و عوامل و چگونگی وقوع این رویداد اثرگذار را بر اساس منابع اصلی بازنمایاند. برآیند جامع روایات تاریخی گویای این است که اقدامات توسعه طلبانه سلطان بایزید برای به تصرف در آوردن عجولانه قلمرو امیرنشین های مسلمان همسایه و دست اندازی به امیرنشین هم پیمانش قسطمونیه و مناطق آماسیه و سیواس و قیصریه که به برهم خوردن نظم ساختاری واحدهای سیاسی و انباشتگی نارضایتی از او و نیز شکل گیری حلقه معارضان در هجرت انجامید، زمینه پیوستن معارضان او را به تیمور فراهم آورد. از سوی دیگر، شکل دادن ائتلافی از سلاطین ممالک ایران علیه تیمور و قرار گرفتن در موقعیت رهبری آن ائتلاف و تعرض به ارزنجان، بایزید را در مهب طوفان خشم تیمور و قلمروش را در معرض تاخت و تازهای او قرار داد. ورود بازیگرانی از اروپا به جرگه هم پیمانان تیمور و وجود دولتمردانی که به تحریک حس انتقام جویی تیمور پرداختند، و خطابه های تحریک کننده ای که کاتبان و دبیران بایزید علیه تیمور به کار بردند، همه و همه دست به دست هم داد و تیمور را که تجربه ای سی و اند ساله از پیروزی های پیاپی داشت، به نقطه بازگشت ناپذیر عزم جنگ کشاند.
  کلیدواژگان: ایران، عثمانی، تیمور کورکان، یلدرم بایزید، جنگ انکوریه
 • سلیمان حیدری، حسین پوراحمدی صفحه 77
  بخشی از اسواران به عنوان جنگجویان سواره نظام ویژه ارتش ساسانی در آستانه فتوح به مسلمانان پیوستند و ضمن ادامه فعالیت نظامی و نقش در گسترش فتوحات اسلامی، پس از استقرار در شهرهای تازه تاسیس بصره و کوفه در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این شهرها سهمی عمده داشتند. آنها پس از روی کار آمدن امویان، ضمن شرکت در جنبش های ضد اموی به فعالیت فکری علیه جریان جبرگرایی که از سوی امویان تبلیغ می شد روی آوردندکه نتیجه آن پیدایش تفکر «قدری» بود. فعالیت های ضد اموی اسواران منجر به تبعید تعدادی از آنان به مرزهای سوریه شدو در آنجا نقش مهمی در تحولات سیاسی و فرهنگی دنیای اسلام بازی کردند.
  کلیدواژگان: اسواران، بصره، کوفه، جنبش های ضد اموی، قدریه
 • محمد کلهر صفحه 99
  سعدالله درویش یکی از کنشگران نهضت جنگل، نامی آشنا برای پژوهشگران این وادی است. اگرچه مناصب خاص و درخور توجه وی در دوران نهضت جنگل در گیلان (1300 1299ش) از جمله ریاست شهربانی و دژبانی رشت، صدر قشون سرخ مازندران و سفارت از سوی میرزا کوچک خان به منظور مذاکره با دولت مرکزی و تئودور روتشتاین، وی را به یکی از بزرگان نهضت جنگل در این دوران بدل کرده است، اما کم توجهی پژوهشگران به نقش و عملکرد سعدالله درویش، سبب رانده شدن وی از متن حوادث و وقایع نهضت جنگل به حاشیه شده است. از طرف دیگر، غیربومی بودن و فقدان آگاهی از پیشینه و فرجام سیاسی سعدالله بر ناکارآمدی ارائه تحلیلی علمی همراه با عینیت تاریخی در خصوص او افزوده است. مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی انتقادی به خاطرات سعدالله درویش و انطباق آن با سایر اسناد و مدارک موجود، علل و عوامل گرایش وی به فعالیت سیاسی، از جمله اقدامات ژرمنوفیلی در جنگ جهانی اول و حضور موثر وی در نهضت جنگل را مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: سعدالله درویش، جنگ جهانی اول، زومر، نهضت جنگل، روتشتاین
 • علی اصغر میرزایی صفحه 123
  در دهه 550 میلادی در پادشاهی خسرو یکم شورشی رخ داد که رهبری آن با انوشه زاد، پسر خسرو یکم (انوشیروان) بود. این شورش، هرچند در بالای هرم قدرت در شاهنشاهی ساسانی رخ داد اما منابع، ماهیت و هدف از آن را متفاوت گزارش کرده اند؛ برخی منابع بر پافشاری لجوجانه شاهزاده بر ایمان مسیحی اش تاکید دارند. برخی خیزش شاهزاده را برای دستیابی به تاج و تخت پدر رو به مرگش گزارش می کنند و برخی نیز زندیک بودن انوشه-زاد و ماهیت مزدکی شورش وی را پیش می کشند. به نظر می رسد برخی تفاوت های قابل توجه میان منابع، اصل رویداد و زمان آن را که در هنگام بیماری شاه روی داده، بیشتر به نفع تاج خواهی شاهزاده می دانند تا باور ترسایی وی یا زندیک بودنش. انوشه زاد بزرگترین پسر خسرو بود اما شورش وی که منجر به زندانی یا نابینا کردن وی گردید، عملا او را از گروه نامزدهای جانشینی بیرون کرد و فرصت را به هرمزد داد که برخی منابع نیز او را پسر بزرگ شاه معرفی می کنند. این مقاله بر آن است تا به بررسی ماهیت این شورش بپردازد.
  کلیدواژگان: انوشه زاد، خسرو انوشیروان، زندیک، شورش حکومتی
|
 • Ali Bahranipour Page 1
  As an ancient port on Khuzestan’s coast of Persian Gulf، Mahruban has had a special role in the international marine trade. Apart from a number of references in a few historical sources، there is some historical and archeological evidence such as the chinaware pieces of Mahruban which bear testimony to the currency of their trade، at least، since the Sassanid era. Islamic historical sources from 9th to 13th century consider Mahruban as a secondary port overshadowed by the flourishing port of Siraf. Even after the earthquake of Siraf which left it in ruins، Mahruban was simply called a little port on the western coast of the Persian Gulf، somewhere between Mesopotamia، and the two provinces of Khuzestan and Fars. Yet، the archeological remains especially the chinaware pieces detected by the Iranian-Japanese historians and archaeologists in an earth survey dowsing in Mahruban archaic site in may 2006 bore testimony to the expansion of the trade that geographically had reached China and temporally had survived until the 14th century. The present article tries to answer the following: Regarding the historical and archaeological evidences، how much was the temporal and local range of chinaware trade in Mahruban port? The hypothesis upon which the research is based is that although with the fall of the Abbasid Caliphate and the collapse of Baghdad as their capital as well as the fall of Isfahan by the Mongol invasion both the sea route of Iraq to India via the Indian Ocean، and the inner Persia’s roads toward Mahruban port were weakened، Mahruban flourished once more in the mid 14th century so that much cotton from the inner Persia was traded for chinaware from the Far East.
  Keywords: Chinaware Trade, Mahruban Port, China, the Persian Gulf, the Indian Ocean
 • Shahram Jalilian Page 23
  Since the death of Xusrō II Parviz in the February of 628 A. D to the coronation of Yazdgerd III in the June of 623 A. D، more than ten kings most of whom were stooges of the powerful Iranian noblemen and king electors and whose genealogies، duration of reigns and even the order by which one succeeded the other are still unknown and unclear ascended to the unstable throne of Sasanid kingdom. One shining example of such historical obscurity is observed in relation with the reign of Gošnasb-deh/ Pērōz Gošnasb-deh and Xwarrah-zād Xusrō/ Farroxzād Xusrō. The major question is whether Gošnasb-deh and Pērōz Gošnasb-deh were the one and the same king and if so and if Pērōz was simply the royal name of Gošnasb-deh، did he come to the throne after the death of Bōrān or after the death of Āzarmīgduxt? One also needs to ask whether Xwarrah-zād Xusrō and Farroxzād Xusrō were the one and the same and if so، did he ascend to the throne after the death of Āzarmīgduxt or after the death of her two successors، Xusrō son of Mīhr-Gošnasb and Pērōz Gošnasb-deh?
  Keywords: Sasanid, Gošnasb, deh, Pērōz Gošnasb, deh, Xwarrah, zād Xusrō, Farroxzād Xusrō
 • Ataollah Hassani Page 43
  Tamerlane، through his three sporadic invasions of Persia (Iran)، India، Syria، Egypt، and Asia Minor، provoked crisis and caused a number of changes in the regions’ political، social، cultural and economic structures. One of his moves was fighting a war with Yildirim Bayezid. This particularly deconstructive war، which can well be considered as a major landmark in both regional and worldwide turmoils that ensued، deserves a close study and extensive research. Applying a historical method and making use of primary sources، the researcher of the present study has attempted to identify the causes and effects of such a historic event. Findings indicate that expansionist measures of Yildirim Bayezid to rush to seize the territory of neighboring Muslim Beyliks and to overrun Kastamonu، his allied emirate، as well as Amasya، Sivas، and Kayseri – all of which disturbed the structural order of the region’s political units and heightened people’s dissatisfaction with him، thus leading to the formation of the circle of opponents abroad – paved the way for the alliance between the opponents and Tamerlane. On the other hand، forming a coalition of Persian Sultans against Tamerlane and assuming its leadership as well as storming into Arzanjan exposed Bayazid to Tamerlane’s blind rage and his territory to his full-scale invasions. In fact، ambassadors who came to the court of Tamerlane from Europe، statesmen who tried to incite his desire for revenge and Bayazid’s scribes and secretaries whose provocative remarks were directed at Tamerlane all contributed to inducing him، a man with more than thirty years of experience in successive victories، to the war’s point of no return
  Keywords: Iran, Ottoman, Tamerlane, Yildirim Bayezid, Ankara War
 • Hossein Poor Ahmadi, Soleyman Heidari Page 77
  A part of Asvaran as the cavalry of the Sassanid Army joined Muslims. Not only did they continue their military activities in expanding Islamic conquests but also، having resided in Basra and Kufa، played a major role in the political، economical and cultural activities of these cities. At the time of the Ommayyad، they attended the anti-Ommayyad movements also became interested in the intellectual movements against determinism which were favored by the Ommayyad. Due to their support of such anti-Ommayyad movements، a number of Asvaran were sent on exile to the frontiers with Syria. In Syria، they had an important role in the political and cultural changes of the Islamic World.
  Keywords: Asvaran, Determinism, Movement, Basra, Kufa
 • Mohammad Kalhor Page 99
  Sadollah Darvish، one of the reactionaries of the Jungle Movement، is most known to scholars of this field. Although his outstanding positions of authority during the Jungle Movement in Gilan (1920 1921) such as the headship of Rasht’s Constabulary، the military police and Mazandaran''s Red Army as well as his appointment by Mirza Kochak Khan as an ambassador to negotiate with the federal government and Theodor Rothstein، have turned him to one of the leading figures of the Jungle Movement at that time. Yet، disregarding such an important role and performance، scholars have long tended to marginalize Sadollah Darvish as regards the events of that Movement. Strangely enough، his being a non-native as well as lack of scholarly awareness of his political background and fate have all added to the inefficiency of historically objective scientific research done in the field. Having a critical approach towards the memoirs of Sadollah Darvish and matching them against other present documents، the present article aims at studying the causes of his turn to political activities including the Germanophil measures he took in the course of the First World War and his effective presence in the Jungle Movement.
  Keywords: Sadollah Darvish, First World War, Zomer, Jungle Movement, Rotshtein
 • Ali Asghar Mirzaee Page 123
  In the sixth decade of the sixth century، during the reign of Khosrow I (Anushiravan)، there occurred a rebellion led by Anushazad، his own son. Although this rebellion broke out at the top of the pyramid of power in the Sasanian era، different sources differ on its nature and the ends to which it was put; some emphasize the pertinacious persistence of the prince on his Christian faith; some relate his leap to seize the throne of his moribund fatherl; Still some other pinpoint prince’s being Zandik and the Mazdakite nature of his rebellion. It seems، however، that some see the marked differences between the sources، the actual event and the time it had occurred i. e. when the king was on his death bed more in favor of the prince’s claim to the throne rather than his Christian faith or being Zandik. Anushazad was the eldest son of Khosrow Anushirvan and his rebellion which ended in his imprisonment and blindness basically excluded him from the list of claimants to the throne and gave Hormozd، an alleged son of the king، an opportunity to come to the throne. This paper attempts to explore the nature of this rebellion.