فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 2 (بهار 1391)
 • پیاپی 2 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 9
 • دکتر عباس اسدی صفحه 13
  روزی نیست که رسانه ها در مورد فساد، مطالبی منتشر نکنند. فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و همچنان یکی از مسائل گریبانگیر بسیاری از کشورهای جهان می باشد. فساد لطمه هایی جبران ناپذیر به توسعه و رفاه اجتماعی وارد می کند، اعتماد عموم به یکدیگر را تضعیف می نماید و سبب ازمیان رفتن بخش هنگفتی از سرمایه اجتماعی و منابع عمومی می شود. مبارزه با کلیه اشکال فساد، یکی از وظایف و رسالت های جهانی روزنامه نگاران به شمارمی آید. رسانه های مستقل با افشاگری مفاسد و زوایای پنهان زدوبندها، ضمن کمک به شفاف سازی در جامعه، برابری فرصت ها و رفاه اجتماعی را برای تمامی شهروندان فراهم می کنند. تحت فشار رسانه های مستقل، تعهدات دولت ها و مقامات مسئول در مبارزه با فساد، عملی می شود. روزنامه نگاری تحقیقی یکی از انواع روزنامه نگاری است که منحصرا در جستجوی «فساد» و برملاکردن آن است. این مقاله که رویکرد نظری - عملی دارد، به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که روزنامه نگاری تحقیقی چگونه می تواند با فساد به عنوان یکی از موانع رفاه اجتماعی مبارزه کند؟
  کلیدواژگان: روزنامه نگاری تحقیقی، رفاه اجتماعی، توسعه و فساد
 • سید علی شاهچراغ صفحه 45
  واژه فرهنگ از دو کلمه «فر» به معنی «پیش» و «هنگ» به معنی «کشیدن» تشکیل شده است؛ بنابراین در ذات کلمه فرهنگ، پیشرفت و جلورفتن و توسعه دیده می شود. فرهنگ راهی است که مردم برای زندگی برمی گزینند. مجموعه ای از آداب و سنت ها و میراث گذشتگان که هر نوع رابطه ای بین مردم در جامعه تحت تاثیر آن ها است. ازاین رو، برای عملی شدن هر نگرشی در سطح وسیع، آن نگرش باید در جامعه به صورت فرهنگ درآید. صنعت بیمه، یکی از راهکارهای مهم برای نیل جوامع به توسعه و رفاه می باشد که در جوامع پر مخاطره امروزی، کمتر کسی به رفاه اجتماعی در شرایط فقدان بیمه فکر می کند. در این مقاله، ضمن این که پیش زمینه های فرهنگی شکل گیری بیمه بیان می گردد، تاکید می شود که رابطه بیمه با توسعه و رفاه، بستگی به وضعیت فرهنگی متفاوت کشورهایی دارد که صنعت بیمه را به کار می گیرند و در ادامه به پیش زمینه های فرهنگی شکل گیری بیمه می پردازند.
  کلیدواژگان: فرهنگ، بیمه، توسعه اجتماعی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی
 • زهره علی خانی صفحه 63
  یکی از گروه های اجتماعی که در بسیاری جوامع و از جمله ایران وضعیت حاشیه ای دارند گروه سالمندان می باشند. از اقدامات اجتماعی موثر برای کمک به سالمندان «توانمندسازی» است تا از طریق آن بتوانند به کنترل و تسلط بر شرایط خودشان نائل آیند. در میان ابزارهای مورد استفاده برای توانمندسازی، اینترنت چشم انداز گسترده ای را در مقابل برنامه ریزان اجتماعی قرار داده است. استفاده از اینترنت به سالمندان اجازه می دهد تا از بسیاری از محدودیت های فیزیکی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی خارج شوند. از میان سرویس های اینترنت، ایمیل فراگیرترین و محبوب ترین فعالیت ارتباطی آنلاین سالخوردگان است. بنابراین سوال اصلی این پژوهش این است که استفاده از ایمیل می تواند چه زمینه هایی برای توانمندسازی سالمندان ایجاد نماید؟ برای پاسخ به این پرسش 15 مصاحبه عمقی با سالمندان کاربر اینترنت انجام شده است. پس از بررسی داده ها نتایج تحقیق در چهار موضوع مخاطب ارتباط، محتوای ارتباط، میزان برقراری ارتباط و میزان تولید محتوا دسته بندی و ارائه گشته اند. تحلیل یافته های این پژوهش نشان می دهد که مخاطب اصلی ایمیل های سالخوردگان خانواده آن هاست و مبادله ایمیل با سالمندان دیگر در اولویت آنان قرار ندارد؛ بنابراین محتوای ایمیل های سالخوردگان بیشتر مکالمات شخصی است، گرچه گاه دیده می شود که آنان ایمیل هایی با مضامین سیاسی و اجتماعی را نیز ارسال می کنند که این خود به حضور اجتماعی آن ها اشاره دارد. اما در نهایت باید گفت که استفاده از اینترنت در جهت توانمندسازی و بهبود وضعیت رفاهی سالمندان نیاز به برنامه ریزی و سیاستگذاری های اجتماعی دارد.
  کلیدواژگان: سالمندان، توانمندسازی، اینترنت و ایمیل
 • غلامرضا غفاری، فاطمه نیک بین صداقتی صفحه 83
  مشارکت زنان در امور فرهنگی و ایفای نقش در موقعیت های اجتماعی، به افزایش قدرت زنان در خانواده و مشارکت بیشتر آنان در تصمیم گیری های مهم خانوادگی منجرمی شود که حاصل آن رفاه بیشتر خانواده است. این مقاله در پی بررسی این مساله است که با توجه به تغییرات اجتماعی حاصل شده در دوره جدید چه ارتباطی بین مشارکت فرهنگی زنان با رفاه و بهزیستی خانواده وجوددارد؟ به عبارت دیگر مشارکت زنان چه بخشی از رفاه و بهزیستی خانواده را می تواند تبیین نماید؟ نخست در راستای مساله مباحث نظری مطرح و سپس فرضیه مورد بررسی مشخص شده است. با روش پیمایشی و استفاده از ابزاز پرسشنامه با افراد نمونه مصاحبه، که زنان خانه دار منطقه 9 شهر تهران بودند، داده های مورد نیاز، جمع آوری و تحلیل شده است. تحلیل انجام شده نشان داد که بین مشارکت فرهنگی زنان با سنجه های دینی، خیریه ای و انجمنی، رابطه معناداری با رفاه اجتماعی خانواده وجوددارد
  کلیدواژگان: مشارکت فرهنگی زنان، رفاه خانواده، مشارکت دینی، مشارکت خیریه ای
 • دکتر علی اصغرکیاء، دکتر جعفر حسین پور صفحه 95
  اطلاعات عنصر اساسی تصمیم های آگاهانه است و اطلاعات مناسب، موجب توانمندسازی مردم و جوامع می گردد. کاربرد رسانه و فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات (ماهواره ها، فیبر های نوری و اینترنت) افراد، گروه ها و نهادهای دیگر را قادرمی سازد که از فواصل دور و فقط با یک کامپیوتر، مودم و یک خط تلفن به جدیدترین اطلاعات دست یابند و جهانی شدن به واقع با فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات ممکن شده است. پیشرفت های ایجاد شده در زمینه پزشکی و اطلاع رسانی نوین به مشتریان، ارائه اطلاعات و خدمات سلامت را تغییرداده و بر سلامت افراد و جامعه نیز تاثیر روزافزونی داشته است. همگرایی رسانه ها (کامپیوتر، تلفن، تلویزیون، رادیو، ویدیو، چاپی و شنیداری) و گسترش اینترنت، زیربنایی برای ایجاد یک شبکه ارتباطی فراگیر پدیدآورده است. این تسهیلات زیربنایی، موجب برخورداری از مجموعه روبه رشدی از اطلاعات سلامت، خدمات حمایتی مرتبط با سلامت و توسعه فناوری ارتباطات برای سلامت شده است. کانال های ارائه دهنده اطلاعات مانند اینترنت، انتخاب های دردسترس متخصصان سلامت را برای ارتباط با بیماران و مشتریان و نیز انتخاب های فراهم شده برای بیماران و مشتریان را جهت تعامل با متخصصان سلامت و با یکدیگر جهت کسب اطلاعات افزایش داده است. در مقایسه با رسانه های ارتباط جمعی سنتی، رسانه های ارتباطی دوسویه (مانند اینترنت)، فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سلامت را با مزایای فراوانی روبرو می سازد، این مزایا عبارتند از:1. بهبود دسترسی به اطلاعات فردی سلامت؛ 2. دسترسی کارشناسان سلامت و بیماران به اطلاعات، حمایت و خدمات سلامت درخواستی؛ 3. تقویت توانایی انتشار گسترده اطلاعات؛ 4. حمایت از تصمیم گیری های به موقع؛ 5. انتخاب های بیشتر برای مشتریان.
  در ارتباطات برای سلامت به منظور حمایت از برنامه های پیشگیری جامع نگر، از تکنولوژی های دیجیتالی به خوبی استفاده می شود. پیشگیری متمرکز بر جامعه، دایره توجهات را از فرد به تغییر در سطح گروه متمایل نموده و بر توانمندسازی افراد و جوامع برای ایجاد تغییر در سطوح متعدد تاکید دارد.
  کلیدواژگان: ارتباطات، سلامت، اینترنت، توانمندسازی
 • غلامرضا لطیفی، سمانه نیازخانی صفحه 115
  رفاه اجتماعی، نظامی از برنامه ها، قوانین، خدمات و کمک هایی است که به نیاز های اولیه مردم و ایجاد امکانات برای این نیازها جواب می دهد. از اساسی ترین نیازهای اولیه، نیاز به آموزش است. با توجه به جمعیت پذیری امروزه شهرها و پیدا شدن شکل تازه ای از شهرها، یکی از ابعاد و موضوعاتی که در سالیان اخیر توجه اکثر اندیشمندان برنامه ریزی شهری را به خود مشغول کرده است، پرداختن به مباحثی نظیر عدالت اجتماعی و فرهنگ در مباحث شهری می باشد.
  یکی از وجوه جاری بودن عدالت اجتماعی درشهر، ترکیب فیزیکی مناسب کاربری ها است. در این میان موقعیت کاربری های آموزشی در شهر به عنوان یکی از بزرگترین کاربری های تولیدکننده سفر های شهری، نقش زیادی در میزان مصرف انرژی بخش حمل ونقل دارد و علاوه بر آن می تواند راندمان آموزشی فراگیران را ضمن تاثیر بر مسائل کمی آموزش، تحت تاثیر قراردهد.
  این تحقیق از منظر عدالت اجتماعی و با تاکید بر کاربری های فرهنگی در معیار کاربری های همجوار در شهر به ارزیابی تطبیقی کاربری آموزشی دو منطقه 6 و 13 تهران می پردازد.
  نتایج این تحقیق که حاصل خروجی توابع تحلیلی نرم افزار ArcGIS بر داده های مورد بررسی از این مناطق است، گویای اینست که در منطقه 6 از نظر شعاع دسترسی دانش آموزان به مدارس و در منطقه 13 از نظرکاربری های همجوار، مدارس از وضعیت مطلوب تری نسبت به منطقه دیگر برخوردارند.
  بنابراین توجه به معیارها و اصول مکان یابی کاربری آموزشی در مکان گزینی های آینده کاربری های آموزشی و کاربری های همجوار آن در این مناطق برای تامین عدالت اجتماعی شهری ساکنان و ارتقای کارایی کاربری های آموزشی در نتیجه همجواری با کاربری های فرهنگی ضروری است.
  کلیدواژگان: رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی، معیارهای فرهنگی، کاربری آموزشی، ارزیابی تطبیقی
 • محسن مسعودیان صفحه 133
  در این مقاله قصد بر آن است به توصیف، تبیین و تحلیل نقش دین و فرهنگ در توسعه جوامع، پرداخته و جایگاه این دو عامل مهم و پیش برنده را در توسعه اجتماعی و اقتصادی و رفاه اجتماعی بیان کنیم. پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و تبیینی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تالیفی، کتاب ها و برخی از مقالات تالیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی و در جهت ترویج یافته ها در خصوص موضوع ذکر شده است.
  کلیدواژگان: دین، فرهنگ، توسعه و رفاه اجتماعی، نقش اجتماعی دین، اسلام
 • دکتر جعفر هزارجریبی، علی اکبر اکبری تبار، سید مستجاد حسینی صفحه 149
  همانطورکه فرانسیس کایرنکراس می گوید «مهمترین چیز درباره فناوری نوپدید چگونگی کارکرد آن نیست، بلکه چگونگی استفاده مردم از آن و تغییراتی است که در زندگی بشر ایجاد می کند». این مقاله درصدد است پیرامون ارتباط میان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی(ICT)، رفاه اجتماعی و به ویژه تاثیراتی که این فناوری ها بر رفاه اجتماعی دارد، به جستجو بپردازد. بنابراین از میان مطالعات و تحقیقاتی که این موضوع را مطالعه و تحقیق نموده و دردسترس محقق بوده اند، به روش اسنادی و کتابخانه ای ابعاد مختلفی را مورد نقدوبررسی قرار داده است. ابتدا فناوری های اطلاعات و ارتباطی و نیز زیر مجموعه ها و اقسام مختلف آنها توصیف شده و در ادامه رویکردهای مختلف به این فناوری ها شامل رویکرد فنی و اجتماعی طرح و تفاوت های آنها مورد بحث قرارگرفته است. در ادامه اشاراتی به تفکرات نظریه پردازانی که در مورد این فناوری ها سخن گفته اند، صورت می گیرد. سپس مباحثی پیرامون ارتباط میان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و رفاه اجتماعی و نیز تاثیرات و تغییرات اجتماعی ایجاد شده در جامعه توسط این فناوری ها ارائه گردیده است. در بخش انتهایی متن، طرح های اجراشده در خارج از ایران مورد بررسی قرارگرفته و نیز شرایط خاص جامعه ایران و فعالیت ها و رخدادها و برخی تصمیمات اتخاذ شده در ارتباط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در ایران و تاثیرات آنها مطرح شده است.
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد آثار و پیامدهای فراگیر شدن فناوری های اطلاعاتی بر سبک زندگی مردم؛ افزایش رفاه اجتماعی آنان را درپی داشته است. همچنین کاربرد این فناوری ها در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به گونه ای است که ارائه خدمات به هنگام، همراه با هزینه های کمتر و دسترسی آسان تر به فرصت ها، زمینه استفاده از نظر شهروندان در اداره جامعه، بالابردن وجهه سیاسی شهر و شهروندان و درنهایت زمینه ارتقاء منزلت اجتماعی آنان را فراهم آورده است. نکته دیگری که از این بررسی حاصل شده این است که کاربرد افزون تر این فناوری ها به وسعت نظر بیشتری نیازمند است که خود به اثربخشی هرچه بیشتر استفاده از این فناوری ها منجرخواهدشد.
  کلیدواژگان: فناوری های اطلاعات و ارتباطات، رفاه اجتماعی، تاثیرات اجتماعیICT
|
 • A. Asadi Page 13
  There is no day that the media do not publish anything about corruption. Corruption in human societies is as old as the civilization and remains as one of the problems facing many countries of the world. Corruption makes irreparable harm to the development and social welfare, undermines public trust, and is the reason for loss of an enormous part of social capital and public resources.Fight against all forms of corruption is considered one of the universal duties and responsibilities of journalists. Independent media exposing the corruption and hidden aspects of collusions, while contributing in transparency in society, provides equal opportunities and social welfare for all citizens. Under the pressure of independent media, governments and authorities have to fulfill their obligations in the fight against corruption. Investigative journalism is a form of journalism that exclusively attempts to find "corruption" and expose it. This paper that has a theoretical-practical approach, tries to answer this question: “how can investigative journalism fight with corruption as one of the obstacles of social welfare”?
  Keywords: Investigative Journalism, Social Welfare, development, corruption
 • S. Ali Shah Cheragh Page 45
  The meaning of the term “culture” implies progress, advancement, and development. Culture is the way that people choose to live by, a set of rules and traditions, legacy of the passed generations, which affects every relationship between people in the society. Thus, for implementing any approach in large scale, the approach must become a culture for the society. Insurance industry is one of the main strategies to achieve development and welfare of the communities, that in today's risky environment, the less one thinks of social welfare in the absence of insurance. In this paper, while describing the cultural background of the formation of insurance, it is emphasized that the relationship between insurance and development and welfare depends on the different cultural status of the countries that apply the insurance industry, and then, it addresses the cultural background of the formation of insurance industry.
  Keywords: Culture, Insurance, Social Development, Economical Growth, Social Welfare
 • Zohreh Alikhani Page 63
  One of the social groups that have a marginalized status in many communities including Iran is the elderly people. One of the effective social measures to help aged people is to "empowering" them so that they can handle their own situation. Among the tools used to enable them, the Internet provides a broad perspective for social planners. Using the Internet allows aged people overcome many physical, geographical, economical, and social limitations. Among the web services, email is the most pervasive and popular online communicating activity of the elderly people. Thus, the main question is: “what grounds can create for empowering the elderly by using email”? To answer that question, 15 deep interviews were carried out with old people who used the Internet. After reviewing the data, the findings were presented in four categories: audience of communication, content of communication, level of communication, and content generation rate. The analysis of the findings show that the main audience of elderly people's emails is their family members and interacting with other aged people is not their priority; so, the content of their emails is largely personal conversation, although there are instances of forwarding emails with political and social content that is indicative of their social presence. But, ultimately, we have to say that using the web for empowering and improving the well being of old people needs social planning and policy making.
  Keywords: Elderly People, Empowering, Internet, E, mail
 • Gh. Ghaffari, F. Nikbin Sedaghati Page 83
  Contributions of women in cultural affairs and their role in social positions lead to women's empowerment in family and more involvement in making important decisions of the family, the outcome of which is much more welfare for the family. This study strives to see what is the relationship between the cultural contribution of women and the welfare and well being of the family with respect to the social changes in the modern day? In other words, what part of the family well being and welfare can be explained by women’s contribution? First, the theoretical discussions in line with the issue have been presented and then the assumption under study has been defined. The needed data were collected and analyzed using survey method and the tool of questionnaire with housewives in the Dist. 9 of Tehran as sample population. The analysis showed that there is a meaningful relationship between cultural participation of women in religious, charitable, and association activities and social welfare of the families.
  Keywords: Cultural Contribution of Women, Family Welfare, Religious Contribution, Charity Contribution
 • A.A. Kia, J. Hossein Pour Page 95
  Information is an essential element of wise decision making and appropriate information empowers people and communities. Use of media and modern information and communication technologies (satellites, optical fibers, and the Web) enables people, groups, and other entities to achieve the latest knowledge from distant locations by using just a computer, modem and/or telephone. Actually, globalization is possible only through information and communication technology. Advancements in medicine and modern communicating information with clients, have changed the method of delivering health information and services, and have affected the health of people and community increasingly. The convergence of media (computer, phone, TV, radio, video, print and audio) and the development of the Internet have created an infrastructure for a comprehensive communication network. These infrastructure facilities have led to a growing collection of health information, health-related support services, and development of information technology for health issues. Channels providing information, such as the Web, have increased the options available for health experts for communicating with patients and clients, as well as the options provided for patients and clients to interact with heath specialists and each other to attain information. Comparing to the traditional mass media, interactive communicating media (e. g. the Internet) provides great benefits for health related information and communication technology.These benefits include: 1- Improving access to individual health information2- Accessing information, support, and requested health services by health professionals and patients3- Enhancing the ability to spread information in large scale4- Supporting timely decision making5- Providing more options for clientsDigital technologies are used well in communications for health in order to support comprehensive prevention programs. Prevention focused on society shifts the attention from the individual to the group level change and emphasizes on enabling individuals and communities to bring about change in different levels.
  Keywords: Communication, Health, Internet, Empowering
 • Reza Latifi, Sameneh Nyazkhany Page 115
  Social welfare is a system of programs, rules, services and aids that responds to the people’s basic needs and provides facilities to meet these needs. And one of the essential needs is the need to education. Regarding today's absorption of population in cities and formation of a new form of cities, one of the dimensions and subjects that have attracted the attention of the majority of experts in urban planning is addressing issues such as social justice and culture in urban topics.One of the aspects showing observance of social justice in cities is the appropriate physical combination of the facilities. In this regard the location of the educational facilities of the city, as one of the biggest sections producing urban travel, has a major role in consumption rate of energy in transportation section. In addition, it can affect the educational efficiency of the learners as well as affecting quantitative educational matters. This paper, from the stand point of social justice and emphasizing on cultural facilities in standard of adjacent facilities in the city, addresses the comparative evaluation of educational facilities in districts 6 and 13 of Tehran.The findings of the paper, derived from analytical functions of ArcGIS software on the data attained from these districts, shows that in Dist. 6 student's access to the schools and in Dist. 13 the adjacent facilities, schools are in a better position compared to other district. Therefore, paying attention to the standards and principles of positioning the educational facilities in locating future educational facilities and its adjacent facilities in these districts is necessary to achieve social justice for the citizens and improve the functionality of educational facilities due to closeness to cultural facilities.
  Keywords: Social Welfare, Social Justice, Cultural Standards, educational facilities, Comparative Evaluation
 • Mohsen Massoudian Page 133
  The purpose of this paper is describing, explaining, and analyzing the role of religion and culture in development of communities, and make clear the position of these two important and driving factors in social and economical development and social welfare. From the stand point of purpose, the present study is descriptive and explanatory, and the contents support the findings through library research method using the compiling resources, books and some of the complied and translated articles, and websites.
  Keywords: Religion, Culture, Development, Social Welfare, Social Role of Religion, Islam
 • J. Hezar Jaribi, A.A. Akbari Tabar, S. M. Hosseini Page 149
  As “Frances Cairn cross” states "The most important thing about a new technology is not how to use it, but how people use it and the changes it brings about in people's life". This paper tries to find the relationship between ICT and social welfare, particularly the effects of these technologies on social welfare. Therefore, various dimensions of issue were reviewed using library and documentary method on available studies that had examined this issue.First, ICT and its multiple subsets and types are explained and then the different approaches to these technologies including technical and social approaches are discussed and their differences are defined. Second, there will be a reference to the ideas of the theorists who have spoken about these technologies. Third, there will be discussions about the relationship between information and communication technologies and social welfare as well as social effects and changes have introduced in the society by these technologies. Finally, the implemented projects outside of Iran are reviewed and the specific situation of the Iranian society, activities, events, and some of the decisions taken about information and communication technologies in Iran and their effect are addressed. The findings of this study shows that the influence and outcome of prevalence of information technologies on people's lifestyle has lead to improvement of their social welfare. Also, the application of these technologies in the economic, cultural, and social dimensions is such that allows for timely services, with lower cost; easier access to opportunities; along with using comments of citizens in handling society; enhancing political aspect of city and citizens; and finally improving their social status. Another point obtained from this review is that greater use of these technologies requires a greater breadth of vision that in turn will lead to much more effectiveness of these technologies.
  Keywords: Information, Communication Technologies (ICT), Social Welfare, Social Influences of IC