فهرست مطالب

 • پیاپی 90 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/27
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا منصوری، عزت الله قنواتی، محمدرضا ثروتی صفحات 5-12
  کشور پهناور ایران شرایط جغرافیایی متنوعی دارد به طوری که از 13 اقلیم شناخته شده در جهان، 11 نوع آن را دارا می باشد. این امر باعث شده تا از لحاظ زیست محیطی، طبیعت گردی، تفریحی و اقتصادی توانایی های زیادی داشته باشد.زیر بنای توریستی هر منطقه طبیعت آن است و ژئوتوریسم به عنوان کیی از بخش های آن در سال های اخیر در جهان رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته و در توسعه منطقه ای تاثیر زیادی گذاشته است. بازدید از مناظر ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی یکی از جنبه های اصلی ژئوتوریسم را تشکیل می دهد. استان ایلام با مساحت 19086 کیلومتر مربع در بین 31 درجه و 58 دقیقه تا 34 درجه و 15 دقیقه پهنای شمالی از خط استوا و 45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه و 10 دقیقه درازای خاوری از نیمروز گرینویچ قرار گرفته است. این استان با دارا بودن جاذبه های ژئوتوریستی، ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی مانند کو ه ها، غارها، رودخانه ها، آبشارها و چشمه ها، یکی از مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم محسوب می شود. در این راستا، توجه به ظرفیت های طبیعی، حفاظت، معرفی و بهره گیری از جاذبه های ژئوتوریسمی می تواند در توسعه پایدار استان نقش مهمی داشته باشد، ضمن این که می تواند در حل مشکلاتی مانند بی کاری و ایجاد اشتغال در سطح استان نیز موثر واقع گردد. این پژوهش به روش کتابخانه ای، میدانی، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از نقشه ها و تصاویر ماهواره ای ویژگی های ژئوتوریستی استان ایلام را بررسی می نماید.
  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، استان ایلام، مناظر ژئومورفولوژیکی، توسعه پایدار
 • رضا آقاطاهر، سروش اجاق، محمد فلاح ززولی، محسن جعفری صفحات 13-23
  آرزوی خلق همراهانی الکترونیک و هوشمند در زندگی روزمره انسان ها امروزه با تولید تجهیزات پردازشگر همراه به درستی تحقق یافته است. از طرفی دیگر تلفیق قابلیت های موجود در این تجهیزات با امکانات سیستم اطلاعات مکانی،زمینه ساز ظهور تکنولوژی جدیدی تحت عنوان سیستم اطلاعات مکانی همراه شده است. نمایش اطلاعات مکانی را به بیانی ساده تر می توان به عنوان حیاتی ترین بخش از یک سیستم اطلاعات مکانی همراه به شمار آورد. از دیگر سو، اختصاص بخش عمده ای از بازار تجاری تجهیزات همراه به دستگاه هایی با سیستم عامل آندروید نگارندگان را به بررسی روش های متفاوت نمایش بصری اطلاعات مکانی در چنین تجهیزاتی ترغیب نمود. تحلیل صورت گرفته را می توان به عنوان یکی از مهمترین مطالعات مورد نیاز در توسعه نمونه ای از یک سیستم اطلاعات مکانی همراه به شمار آورد. اما متاسفانه علیرغم اهمیت فراوان این موضوع، تا کنون مطالعاتی جامع و فنی در ارزیابی عملکرد روش های متفاوت نمایش اطلاعات مکانی در بستر این سیستم عامل به انجام نرسیده است. روش های مورد بررسی در این مطالعه شامل استفاده از کتابخانه های ArcGIS، Google Map API Runtime SDK، OSMDroid، MapsFroge و Nutiteq می باشند. برای مقایسه روش های یاد شده و بیان موارد کاربرد هر ک از آنها، سرویس هایی با بکارگیری یکایک این روش ها و زبان برنامه نویسی جاوا توسعه یافت. در نهایت پس از تحلیل نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی متنوع، کیفیت عملکرد، قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف هر یک از روش ها به روشنی بیان گردید. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه را می توان نقطه شروع مناسبی برای انتخاب کتابخانه مناسب جهت نمایش اطلاعات مکانی در هر نمونه ای از یک سیستم اطلاعات مکانی همراه تلقی نمود.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مکانی، سیستم اطلاعات مکانی همراه، تجهیزات همراه، سیستم عامل آندروید، نمایش اطلاعات مکانی
 • علی شماعی، جواد ملکان، پریسا صادقی صفحات 25-40
  فقر اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مهمترین عامل پیدایش حاشیه نشینی در شهرها است. اگر چه حاشیه نشینان در قلمرو زندگی اقتصادی - اجتماعی شهرها به سر می برند ولی به عنوان شهروندان رسمی در جامعه پذیرفته نمی شوند.هدف اصلی این پژوهش ارائه راهبردهای توانمندسازی حاشیه نشینان شهرک شهدای سنقر (از شهرستان های استان مرزی کرمانشاه) است.شناسایی قابلیت ها و محدودیت های حاشیه نشینان برای دستیابی به راهبردهای توانمندسازی آنان بسیار موثر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی با بهره گیری از روش دلفی است. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ایو مصاحبه با کارشناسان و مسئولان شهرداری سنقر می باشد. برای تحلیل داده ها از تکنیک SWOT و QSPM استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که منطقه حاشیه نشین از نظر وضعیت موجود بر اساس ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی در وضعیت متوسط قرار دارد و به عبارت دیگر منطقه حاشیه نشین نتوانسته از نقاط قوت بهره برداری لازم را نماید و در استفاده از فرصت های موجود بی بهره بوده است. همچنین نتوانسته از عواملی که موجب ضعف و تهدید آن می شود دوری گزیند. در نهایت پس از تحلیل های انجام شده و ارائه برنامه ریزی راهبردی کمی و اولویت بندی راهبردها، راهبرد بازنگری 5WO یعنی برگزاری کارگاه توجیهی برای مدیران شهری در جهت اجرای طرح توانمندسازیو ساماندهی با امتیاز نهایی 55 / 2 به عنوان مهمترین راهبرد در اولویت قرار گرفته است. راهبرد تهاجمی 5SO یعنی تشکیل کمیته ویژه توانمندسازی و ساماندهی نیز در اولویت دوم قراردارد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، حاشیه نشینان، SWOT، QSPM، شهرک شهدا، استان مرزی کرمانشاه
 • ابوالقاسم صادقی نیارکی، محمودرضا دلاور، سمیه رخساری طارمی صفحات 41-50
  امروزه شبکه حسگرهای هوشمند به عنوان یکی از روش های نوین اخذ اطلاعات، در مدیریت ترافیک مطرح است که با امکان پایش هوشمند معابر شهری منجر به کاهش سوانح جاده ای می گردد. علیرغم اهمیت نصب و استقرار چنین تجهیزاتی مهمترین دغدغه تعیین مکان بهینه جهت نصب آنهاست. بنابراین آنچه در این تحقیق هدف ماست ارائه روشی مناسب در جهت مکانیابی بهینه حسگرهای ترافیکی است، روش پیشنهادی ترکیبی از روش های فازی سلسله مراتبی و تاپسیس است. لازم به ذکرست که برای تست روش پیشنهادی در این تحقیق بخشی از شبکه معابر شهری در شمال آمریکا به عنوان داده نمونه انتخاب گردید. در مرحله بعد با نظر کارشناسان ترافیک معیارهای تعیین مکان بهینه انتخاب گردید که در این تحقیق عبارت بودند از ترافیک متوسط سالیانه، شدت تصادفات، شیب متوسط و فاصله هر اتصال در شبکه شهری تا مکان های نیازمند کنترل ترافیک.برای مشخص کردن میزان اهمیت معیارهای ورودی از روش سلسله مراتبی فازی استفاده گردید، این روش با استفاده از اعداد فازی در مقایسه زوجی معیارها برای محاسبه وزن آنها، منجر به افزایش دقت محاسبات می گردد. در مرحله بعد وزن های محاسبه شده با استفاده از روش تاپسیس به رتبه بندی اتصالات شهری در محدوده مورد مطالعه پرداخت. در نهایت بعد از اجرای تحلیل مذکور با استفاده از نمره حاصل از روش تاپسیس اتصالات شهری در منطقه مورد مطالعه به سه کلاس متفاوت طبقه بندی شدند. اتصالات شهری قرار گرفته در کلاس اول به عنوان اتصالات شهری با بیشترین اولویت برای نصب حسگرها انتخاب شدند. بنابراین اتصالات مذکور در بیشترین اولویت برای نصب حسگرهای ترافیکی خواهند بود.
  کلیدواژگان: روش فازی سلسله مراتبی، تاپسیس، مکانیابی بهینه، حسگرترافیکی
 • واحد یکانی، افشین علیزاده شعبانی، علی اکبر نظری سامانی صفحات 51-59
  امروزه تصاویر سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی می باشند، که ارزش و قابلیت استفاده از نقشه های تولیدی، به میزان صحت آنها بستگی دارد؛ از این رو هدف این پژوهش ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوشش/کاربری اراضی بوده است، لذا از تصاویر ماهواره Quickbird که توسط نرم افزار Google Earth ارائه می شود،هم برای تعیین نمونه های تعلیمی و هم برای ارزیابی دقت طبقه بندی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه شهرستان طالقان، از توابع استان البرز بوده که در محدوده حوزه آبخیز طالقان واقع شده است. در این پژوهش قبل از تعیین نمونه های تعلیمی به منظور بررسی دقت تصویر Google Earth از لایه های رقومی خطی (جاده ها و آبراهه ها) که دارای مختصات زمینی بودند استفاده شد که خطای مجذور ریشه مربعات معدل 77 / 0 بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعیین نمونه های تعلیمی، تصویر ماهواره ای مذکور بر مبنای طبقه بندی نظارت شده و با خوارزمیک بیشینه احتمال با استفاده از نرم افزار 4/ ENVI 2 به پنج طبقه باغ، کشاورزی، مرتع، دریاچه و فاقد پوشش طبقه بندی گردیدند که ضریب کاپای طبقه بندی 85 / 0 و دقت کلی 4/ 91 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که تصاویر نرم افزار Google Earth به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی در برخی مناطق دقت مکانی بالایی دارند و همچنین استفاده از ویژگی های اکولوژیک مانند شیب منطقه، شبکه هیدرولوژی و... این دقت را افزایش می دهد.در نهایت پیشنهاد می شود از تصاویر ماهواره ای Google Earth به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و حتی تفسیر بصری پوشش/کاربری اراضی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، ارزیابی صحت، Google Earth، حوزه آبخیز طالقان
 • سعید ملکی، رضا احمدی، سجاد منفرد، محمد معتوگی صفحات 61-72
  بسیاری از کشورهای در حال توسعه دارای تمرکز بیش از اندازه در چند نقطه معدود شهری هستند. چنین وضعیتی به مشکلات زیادی منجر می شود. در این کشورها، کیفیت زندگی مردم دستخوش نابرابری های منطقه ای عظیمی است که در بسیاری موارد، به سرعت در حال افزایش است. مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آن ها با محیط طبیعی است. نتیجه ی این روند عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود. هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای توسعه پایدار زیست محیطی و ارزیابی توان پایداری در شهرستان های استان خوزستان می باشد.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد شهرستان های ایذه، دزفول، اندیمشک، لالی و مسجدسلیمان بالاتر از دیگر شهرستان ها در توسعه زیست محیطی در استان خوزستان قرار دارند. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان دهنده برتری شمال استان بر جنوب آن از نظر توسعه زیست محیطی می باشد. اما بین شرق و غرب استان با وجود برتری نسبی شرق استان بر غرب آن تفاوت محسوسی وجود ندارد. نتایج بررسی ضریب همبستگی پیرسون هم گویای رابطه و همبستگی معنادار بین توسعه زیست محیطی و میزان جمعیت شهرستان ها و نرخ شهرنشینی آنها نم یباشد. یعنی اینکه ارتباط معناداری بین میزان جمعیت و نرخ شهرنشینی با توسعه زیست محیطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: پایداری، توسعه، توسعه پایدار، توسعه زیست محیطی، استان مرزی خوزستان
 • بهمن کارگر صفحات 73-81
  گردشگری روستایی از جمله انواع گردشگری است که هر روز مشتاقان بیشتری می یابد و انتظار می رود نقاط روستایی در آینده به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری تبدیل شوند.موضوعی که بسیاری از کشورها از این طریق توانسته اند وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. از این رو در مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک SWOT شاخص های موثر در توسعه گردشگری پایدار براساس مشاهدات میدانی، نظرسنجی از کارشناسان، متخصصین در امر توسعه روستایی و گردشگری،مورد مطالعه، ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.نتایج حاصل نشان می دهد از بین شاخص های مورد مطالعه وجود جاذبه منحصر به فرد گردشگری از نظر نوع مسکن و معماری در روستای هدف به عنوان مهمترین نقطه قوت، شاخص کمبود و نامناسب بودن اقامتگاه ها و مکان های سکونتی برای گردشگران به عنوان مهمترین نقطه ضعف و شاخص تخریب محیط به عنوان یک تهدید در امر توسعه گردشگری پایدارروستای مورد مطالعه(ابیانه)است.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه روستایی، مدل swot، روستای ابیانه
 • سید ابوالفضل مسعودیان، رضا ابراهیمی، منیره محمدی صفحات 83-90
  قرارگیری در عرض های جغرافیایی متفاوت و تنوع ناهمواری ها از یک سو و ورود سیستم های سینوپتیکی متفاوت در طول سال از سوی دیگر یکی از عوامل عمده اثرگذار بر اقلیم ایران زمین است. یکی از فراسنج های اصلی تعیین کننده اقلیم هر ناحیه دما، به ویژه درجه روز می باشد. درجه روز عبارت است از تفاوت دمای آستانه نسبت به میانگین دمای روزانه،که آستانه های دمایی نیز برحسب اهداف تحقیق مورد نظر انتخاب می شوند. در این پژوهش جمع میانگین تعداد درجه روزهای سرمایش و گرمایش فصلی و سالانه کشور به ترتیب از طریق آستانه های دمایی 11 / 25 درجه و 14 / 25 درجه محاسبه شد. داده های دمای روزانه از از پایگاه داده های اسفزاری استخراج گردید. این پایگاه داده ها شامل میانگین روزانه دما از تاریخ 1/ 1/ 1340 تا 1381/12/29 بر روی یاخته هایی به ابعاد 15×15 کیلومتر بر سراسر کشور است. به این ترتیب میانگین دمای روزانه در پایگاه داده های اسفزاری آرایه ای است به ابعاد 15992×7187 که در آن سطرها بیانگر زمان(روز) و ستون ها بیانگر مکان(یاخته ها) هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که بیشترین میزان درجه روز سرمایش از آستانه دمایی 11 درجه در فصل تابستان و مربوط به سواحل دریای عمان و جلگه خوزستان به میزان 750 - 600 درجه روز و کمترین آن از آستانه دمایی 25 درجه برای کل ایران در فصل زمستان به میزان صفر درجه روز است. در میزان نیاز به گرمایش نیز بیشترین آن از آستانه دمایی 14 درجه درفصل زمستان و مربوط به ناحیه شمال غرب و ارتفاعات به میزان 750 - 600 درجه روز و کمترین آن در فصل تابستان مربوط به کل کشور با آستانه دمایی 14 درجه به میزان 0 درجه روز می باشد.
  کلیدواژگان: درجه روز گرمایش، درجه روز سرمایش، واکاوی، ایران
 • روزینا حنیفی صفحات 91-101
  افزایش میزان بهره برداری از منابع شیلاتی و افزایش تقاضای جهانی برای غذا، ضرورت نگاهی نو به طبیعت و توان بالقوه بخش آبزی پروری را بوجود آورده است و این سوال مطرح می شود که آبزی پروری تا چه اندازه می تواند باعث افزایش تولید پروتئین و امنیت غذایی بشر در دراز مدت شود. مطالعه حاضر تلاش برای تامین بخشی از نیازهای اطلاعاتی در مورد توان بالقوه آبزی پروری و تخمین توان اکولوژیک و اقتصادی- اجتماعی استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت برای پرورش ماهیان سردآبی و عمدتا قزل آلای رنگین کمان پرورشی می باشد. مطالعه حاضر با هدف مکا نیابی و اولویت بندی منابع آب زیرزمینی شهرستان سردشت واقع در استان آذربایجا ن غربی برای احداث استخرهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان و با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام گرفته است. بدین منظور پس از بررسی منابع و مطالعات انجام شده پیشین در این زمینه، معیارهای موثر در مکا نیابی استخرهای پرورش ماهی قزل آلا بدین صورت دسته بندی شدند: (1)اکولوژیک - آب (دبی آب، نوع منبع آب، دمای آب، PH) شکل زمین (شیب، ارتفاع)، کاربری اراضی، دوری از مناطق حادثه خیز (دوری از مناطق سیل خیز، دوری از مناطق زلزله خیز)؛ (2) اقتصادی - نزدیکی به بازار، سودآوری، و دسترسی به نیروی کار، (3) اجتماعی - اشتغال زایی، نوع مالکیت بهره برداری، تراکم جمعیت؛ و (4) زیرساختی - نزدیکی به جاده،نزدیکی به برق، یا نزدیکی به تلفن ثابت و مانند اینها. در نهایت با استفاده از داده های گردآوری شده و تهیه لایه های اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده مشخص ساخت که از کل 208 منبع آب مورد بهره برداری (51 چشمه و 157 حلقه چاه)، 141 منبع آب دارای توان پرورش ماهی قز ل آلا هستند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، ماهی قز ل آلا، سامانه اطلاعات جغرافیایی، تصمیم گیری چند معیاره، شهرستان سردشت
|
 • Reza Mansouri, Ezzatollah Ghanavati, Mohammad Reza Servati Pages 5-12
  Iran is a vast country with diverse geographical conditions so that have been 11 climates types from 13 climates known in the world. This has led to environmental viewpoint, ecotourism, recreational and economic capabilities very greatly. The tourist infrastructure of the any region it is nature, and geotourism as part of this tremendous growth in recent years and has had a great impact on regional development. Geomorphological and geological visit is one of the main aspects of Geotourism. Ilam area is 19,086 square kilometers and at the coordinates of geographical latitude of 31, 58´, up to north 34, 15´, and geographical longitude 45, 24´, up to east 48, 10´. The province has some geotourism attractions, geomorphological and geological, including mountains, caves, rivers, waterfalls and springs; one of the talented areas is the development of geotourism. In this regard, Due to the natural capacities, conservation, presentation and enjoyment of geotourism attractions can be important for the sustainable development of the province, and the problems solution like the unemployment and job creation can also be useful in the province. This research is library, field, descriptive - analytical and also using maps and satellite imagers, Ilam Geotourism properties will examine.
  Keywords: Geotourism, Ilam Province, Geomorphological landscapes, sustainable development
 • Reza Aghataher, Soroush Ojagh, Mohammad Fallah Zazuly, Mohsen Jafari Pages 13-23
  Nowadays by producing smart mobile equipment the dream of having smart and electronic partners is properly realized. On the other hand, combining of mobile facilities and Geographic Information System (GIS), Underlie the emergence of another technology known as Mobile Geographic Information System (Mobile GIS). For developing any kind of Mobile GIS we can use different architecture like stand- alone, distributed and so on. But in any architecture showing the spatial information in client side is one the most vital part of a Mobile GIS. On the other hand, since much of the Android operating system is responsible for the commercial market of mobile devices. in this study, we intend to display spatial data in the context of the Android Operating System. The conducted analysis can be considered as one of the most important studies wich are needed to develop any example of a Mobile GIS. But unfortunately, despite great the importance of this subject to date, comprehensive and technical studies in evaluating the performance of different methods is not reached. Methods examined in this study include the use of Google Map API, ArcGIS Runtime SDK, OSMDroid, MapsFroge and Nutiteq libraries. To compare of these methods, some mobile services for each of them are developed. These services were developed by Java language programming in Intellij Integrated Development Environment (IDE). Finally, after interacting with these services, strengths and weaknesses of each method was expressed. In other words, the results of this study can be considered as a good starting point for the development of a complete Mobile GIS.
  Keywords: Geographic Information System (GIS), Mobile GIS, Mobile equipments, Android OS, Mobile Mapping
 • Ali Shamai, Javad Malekan, Parisa Sadeghi Pages 25-40
  Socio-economic poverty is the most important reason for appearance of suburbian in cities.Although suburbanites live in realm of socio – economic life in cities, but they are not accepted as official citizens. The main purpose of this survey is to provide strategies for empowerment of suburbanites is shohada town in songor Kermanshah province with recoynition of capabilities and limitations of suburbanites, trying to empower them is possible. Research method is Survey and descriptive – analytical method with using of Delphi method. Method of gathering of data is library study and interview with experts and municipal officeials of Songor.QSPM and SWOT techniques are used to analysis data. finding results show that Suburbanite region in terms of present situation and based on external and internal evaluation matrix is located in middle status, and in other words, suburbanite region has failed to exploit strong points and/or has failed to use available opportunities, and has failed to avoid from factors that cause threats and weaknesses to it. Finally,after these analyses and providing of quantative strategic planning and prioritizing of strategies,WO5 review strategy, namely holding justifier workshops for urban (civic) managers, in order to organizing and implementing of empowerment plan,with final score of 2/55,has priority over other strategies. SO5 aggressive strategy namely holding special committee for empowermen and organizing is located in second priority.
  Keywords: Empowerment, Suburbanites SWOT, QSPM, Shohada town, Kermanshah Province
 • Abolghasem Sadeghi, Niaraki, Mahmoudreza Delavar, Somaiieh Rokhsari Pages 41-50
  Smart traffic monitoring is a new method of traffic data acquisition. Traffic sensors are the core of such system in consequence optimum allocation of them increases efficiency of monitoring Although big challenges to accomplish this goal is selection of the best methodology for identification of optimum places. Thus this paper tries to propose a new methodology using Fuzzy-AHP and Topsis to determine optimum place for allocation of such devices. To do the analysis a pilot junction in north of Washington was selected. Then effective criteria such as annual average daily traffic (AADT) and accident severity (IR) and average slope and distance from school were determined respecting traffic expert’s idea. Finally Fuzzy-AHP method was used to estimate weight of input criteria, in comparison to famous weighting method such as AHP using fuzzy number for weight estimation of criteria increases efficiency of weight estimation process. Then estimated weight entered to Topsis method to identify appropriate place for sensor allocation. In this step urban links were classified in 3 classes using Topsis score, therefore urban links belongs 1 class were identified as vulnerable link. These links are in in high danger of traffic incident as a result need to be equipped with monitoring traffic instruments such as traffic sensors. Consequently our study tries to propose a new methodology and effective factors for determination of vulnerable urban links that are in high danger of traffic incidents. Therefore the identified links need to be monitored with using appropriate traffic strategy such as geo-sensor traffic network.
  Keywords: Fuzzy AHP, Topsis, Optimum allocation, Traffic sensor
 • Vahed Kiyani, Afshin Alizade, Aliakbar Nazari Pages 51-59
  Nowadays, remote sensing imagery can provide information on the study of land cover and land use applications are, whom the value and usability of the map production rate depends on the accuracy. This study assessed the validity of the classification of the image sensor LISS-IIIsatellite,IRS-P6with the software Google Earth, therefore, the satellite images Quick bird the software Google Earth is available, to determine the education and also to evaluate the accuracyclassification scheme was used. Taleghan city study area, the function the Alborz range Taleghan watershed dislocated. In the project, before of the determination of education for investigation image Accuracy Google Earth of digital lines data (road and river) whom earth coordinate were, be used and RMSE 0/77 obtained. In the stage next, after the determination of education, based on the classification of satellite images to monitor and maximize the likelihood algorithm by ENVI 4/2 software using a five-story garden, agricultural, grassland, lakes, and no coverage were classified as the coefficient Kappa class 0/85 and the overall accuracy of 91/4 respectively. The results showed that the Google Earth software images to assess accuracy of classification of high spatial accuracy and the use of features such as slope area, and hydrology networks, increases accuracy too. Finally, Google Earth satellite images are recommended to evaluate the accuracy of classified satellite images and interpretation of land use/cover are used.
  Keywords: Remote Sensing, Evaluation Accuracy, Google Earth, Taleghan Watershed basin
 • Saeid Maleki, Reza Ahmadi, Sajad Monfared, Mohammad Matougi Pages 61-72
  Many developing countries have concentration excessive in some city. Such a situation leads to many problems. In this countries, quality of life for people is victim of the great regional inequalities which in many cases, is increasing rapidly. Environmental problems is one of the most fundamental problems of present cities and the result of their conflict and mutuality with environment. The result of this process will be imbalance and incompatibility between humans and nature and impaired ecosystem relationships. The purpose of this study is identify sustainable development variables and assess stability in counties of khouzestan province. This study is applied and methodology is descriptive- analytical. The results show counties of izeh, dezful, andimeshk, lali and masjed soleyman are higher than other counties in environmental development in khouzestan province. Also the results of statistical tests shows superiority of northern province on its south counties in environmental development. but between the east and west province does not significant difference despite the relative superiority of east province on its west. The results of the pearson correlation coefficient not show relation and significant correlation between environmental development and county s population and their Urbanization rate. This mean that there is no significant relationship between population and Urbanization rate with environmental development.
  Keywords: stability, development, sustainable development, Environmental development, Khouzestan Province
 • Bahman Karegar Pages 73-81
  The countryside tourism is a category to tourism that is gaining more enthusiasts every day. It is expected that in future the countryside locations turn into one of the most important spots for such activities. Furthermore, many countries have managed to improve their social and economic standing by such activities. Hence, by utilizing SWOT analysis (matrix) and other effective indices of stable tourism and based on field observation, opinion of the experts involved in development of the countryside and the tourism associated with it, has been studied and evaluated. The results obtained show that within the studied indices for attraction, the strength lies within the type of residence and the architecture associated with the target village. The associated indices also show that the lack of proper residences or the improper conditions of them serve as the greatest weak point for attracting tourism. The index of damage to the environment as a threat to the stable tourism and its development in this village is under the investigation.
  Keywords: Tourism. Development of the Village (countryside), SWOT Matrix, The Village of Abyaneh
 • Seyed Abolfazl Masudian, Reza Ebrahimi, Monireh Mohammadi Pages 83-90
  One of the major factors that affect Iran’s climate is its location in different geographical latitudes and variety of uneven lands from one side and entrance of diverse synoptic systems during the year from the other side. One of the main parameters that determine climate of each region is temperature especially degree day. DD is difference between average temperature and temperature thresholds are selected according to the objectives of the research. depict and analyze average, seasonal and annual cooling degree-day through temperature thresholds of25,11 degrees and average, seasonal and annual heating degree-day of the country through temperature ether sholds of 25,14 degrees using Asfazary database(in database is university of Esfahan). This database includes average daily temperature in 44 years from 1962 until 2003 on cells with dimensions of 15*1 kilometers across the country. Therefore, average daily temperature in Asfazary database is an array with dimensions of 15992*7187 in which lines show time (day) and columns show place (cells equal to15*15 kilometers). Results demonstrate that the highest amount of CDD is from temperature thresholds of 11 in summer related to coasts of Oman Sea and Khuzestan Plain equal to (CDD= 600-750) and the lowest amount of it is from.Temperature thresholds of 25for the whole country in winter equal to(CDD= 0). The highest heating need is from temperature thresholds of 1 in winter and related to the north-west area and the altitude equal to(HDD= 600-750) and its lowest is in summer related to the whole country with temperature thresholds of 14 equal to (HDD= 0).
  Keywords: heating degree, day, cooling degree, day, Analysis, Iran
 • Rozina Hanifi Pages 91-101
  Increase the rate of exploitation of fisheries resources and increased global demand for food, the need for a fresh look at the nature and potential of the aquaculture sector has created And the question arises as to how aquaculture can increase protein production and food security in the long time for human. This study is part of an effort to meet the information needs of the aquaculture potential and estimate the ecological and socio - economic warfare for the city of West Azarbaijan fish seller primarily rainbow salmon is farmed. This study groundwater resources allocation and prioritization city located in West Azarbaijan warfare to establish fish farms rainbow salmon and using geographic information systems (GIS) have been conducted For this purpose the study sources and previous studies in this area, effective factors in locating salmon farms were classified as followings: (1) ecologyical - Water (discharges water sources of the water temperature, PH) the land (slope, elevation), land use, Stay away from disaster-prone areas (away from flood prone areas, away from seismically active areas), (2) economic - Close to market, profitability, access to labor, (3) community - jobs, property type operation, population, density and (4) infrastructure - close to road, close to electricity, or nearly fixed, and the like. Finally, using data collected And providing data layers in GIS environment has been carried out. The results revealed that 208 of the total water resource utilization (51 springs and 157 wells), 141 Water supply are suitable for farming salmon
  Keywords: Assessment, Salmon, GIS, multi, criteria decision making, sardasht