آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
معارف
۸
چراغ راه

رویای دنیا و بیداری آخرت

قال الامام الحسین(ع): «واعلموا ان الدنیا حلوها و مرها حلم، و الانتباه فی الاخره، و الفائز من فازفیها، والشقی من شقی فیها»

امام حسین(ع) فرمود: بدانید که شیرینی و تلخی دنیا، رویایی بیش نیست، و آگاهی و بیداری واقعی در آخرت است. و رستگار کسی است که در آخرت رستگار است، و تیره بخت کسی است که در آخرت تیره بخت باشد. (1)