آرشیو یک‌شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۹۶۲۸
صفحه اول
۱
یادداشت

شرحی بر حدیث ولایت: عدم مذاکره، راه نفوذ دشمن را می بندد

دکتر حمیدرضا ترقی

جمهوری اسلامی راه ورود دوباره  آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره  آمریکا در ارکان کشور را بسته. این منع از مذاکره که گفته می شود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است. 

مقام معظم رهبری.12 /8/98چگونه نفوذ ازراه مذاکره رخ داد

سد کردن راه نفوذ سیاسی و تسلط آمریکا بر ایران از طریق عدم مذاکره با شیطان بزرگ، سیاستی منطبق بر مبانی مستحکم دینی و عقلانی است که گفتمان مقاومت را به عنوان گفتمان ایستادگی برابر مستکبرین و ظالمان و غلبه بر راهبرد تحریم و فشار حداکثری معرفی و اراده پولادین و اقتدار و عزتمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران را برابر خوی استعماری و دیکتاتوری آمریکا به نمایش می گذارد.

تعبیر قرآنی «یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان» ناظر به مسئله نفوذ گام به گام شیطان است. (المیزان جلد 8 صفحه 24)؛ «خطوه»در اصطلاح عرب، به جای پای باقی مانده در برف یا شنزار اشاره دارد و در صورتی که فرد به آن <جای پا> «اعتماد» کند و در جای آن قدم بگذارد پای او در برف یا شنزار فرو رفته و متوقف می شود. خطوه از روش های فریب شیطان است که مرحوم علامه طباطبایی آن را به «نفوذ گام به گام شیطان» تفسیر نموده است. هر چند بر اساس آیه شریفه «قل الله اسرع مکرا»، مکر شیطان در پازل مکر الهی است اما یکی از 

پیچیده ترین انواع «مکر» شیطان، «خطوه» و «نفوذ تدریجی، مرحله ای و گام به گام» است. 

نفوذ در ادبیات «پسابرجام»یک واژه بدیع، متفاوت، پیچیده، و از جهتی «جدیدالصدور»

 در فضای سیاسی، فرهنگی کشور است که رهبرمعظم انقلاب با تولید ادبیات نظری نو، به چارچوب مفهومی جدید برای آن می اندیشند؛ این نفوذ شامل 4 قسم است:

1 - نفوذ از طریق، مسیر، مجرا، معبر و ممشای برجام 

2- متون سه گانه «توافق وین» 

3-«قطعنامه 4421»و 

4-نقشه راهMap Road آژانس انرژی اتمی و ایران.

 در برابر این قسم از اقسام نفوذ باید به استراتژی «خوانش نقادانه متن برجام»جهت بررسی دقیق اشکالات متون سه گانه فوق که مکررا توسط رهبر انقلاب تاکید شده است توجه نمود. مثل تاکید رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور و خطبه های نماز عید فطر مصادیق نفوذ از طریق متن برجام شامل موارد زیر است :

الف)-نفوذ استراتژیک (کشف نقشه آتی علمی کشور) 

ب)- نفوذ صنعتی (کشف ابعاد پیشرفت صنعتی کشوراز طریق کنترل اقلام دوگانه که شامل 233 قلم از اصیل ترین نیازهای صنعت کشور است و در دست گرفتن نبض صنعت با مدیریت اقلام صنعتی، طبعا کنترل اقلام دوگانه مهندسی، کشور را قفل می کند) 

ج)- نفوذ مطالعاتی ؛با تعبیه حفره های امنیتی متعدد در متن برجام

د)-نفوذ نظامی ؛به بهانه راستی آزمایی آژانس در موضوع PMD و بازدید از مراکز حساس نظامی کشور

ه)-نفوذ دفاعی ؛با از بین بردن ساختارها و زیرساختارهای بازدارندگی دفاعی کشور در قطعنامه 4421

و)-نفوذ اقتصادی ؛با حفظ قوانین و زیرساخت های تحریم ها در متن برجام، ورود گروه های مختلف اقتصادی با هدف افزایش واردات و وابستگی اقتصادی

ز)-نفوذ امنیتی ؛ از طریق کاهش حساسیت های امنیتی و عادی سازی دسترسی به مراکز حساس نظام

 ح)-نفوذ ژئوپلتیک ؛متن توافق هسته ای جزئی از چارچوب ژئوپلتیک آمریکا در منطقه و بخشی از طراحی منطقه ای غرب است، مقابله با بیداری اسلامی و جریان مقاومت، تسلط بر کشورهای در حال مبارزه در منطقه و حتی کشورهای ضد استکباری آمریکای لاتین بخشی از این طراحی است

 ط)- نفوذ محاسباتی ؛از طریق اختلال در دستگاه محاسباتی که هضم شدن در نظام بین الملل را برای حل مشکل آب پیشنهاد می دهد و به گران فروشی توافق بد منجر می شود

ی)-نفوذ اجتماعی ؛از طریق نمایش وجهه آمریکا به عنوان یک کشور صلح طلب و تامین کننده رفاه

 ک)- نفوذ گفتمانی ؛تخطئه شعار مرگ بر آمریکا، به حاشیه راندن استراتژی اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون 

نفوذ به عنوان تبعات و نتایج برجام

صرف نظر از خود برجام تبعات و نتایج برجام نیز  در عرصه  های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مطالعاتی آثار نفوذی داشته که اگرچه مسئله نفوذ اعم از برجام است ولی باید به مسئله اخص یعنی «برجام» به مثابه هسته اصلی نفوذ توجه کرد.

با توجه به آنکه نفوذ در ادبیات فضای متاخر کشور، معنای گسترده تر و موسع تر از معانی امنیتی و مطالعاتی سابق دارد باید چهار پروژه زیر در پروسه و زنجیره 

الف)-فهم عمیق معانی نفوذ 

ب)-کشف دقیق مصادیق آن 

ج)- استنباط صحیح غایات دشمن در این مرحله از تاریخ انقلاب اسلامی به درستی طی شود تا نقشه جامعی از: 

1 -بسترها و زمینه های نفوذ، 2 -علل و عوامل نفوذ، 3- اهمیت و غایات نفوذ، 4 -ابزارهای نفوذ و

 5 -موانع حرکت دشمن در پروژه نفوذ داشته باشیم.

 پروژه اول: (مفهوم شناسی) نفوذ از طریق برجام و مسائل پسابرجام 

پروژه دوم: (روش شناسی) نفوذ 

پروژه سوم: (معرفت شناسی)نفوذ و کشف بایدها و نبایدهای جبهه خودی در برابر جبهه معارض

 پروژه چهارم: (فراگیرسازی) پروژه نفوذ. 

 ساحا ت نفوذ و عرصه های مانور دشمن

 عرصه مانور دشمن حداقل در پنج عرصه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مطالعاتی - امنیتی قابل تقسیم است.

 که فصل مشترک ؛قدر متقن و فصل مقوم وجه ممیزه هر ساحت و عرصه باید شناسایی و برای آن تدبیر شود اجمالا باید دانست: الف)- نفوذ اقتصادی با ابزار ظاهری تجارت و بازرگانی و ورود کالاهای آمریکایی و باز شدن پای شرکت های آمریکایی با هدف تشدید وابستگی اقتصادی کشور به شریان جهانی اقتصاد و هضم شدن در اقتصاد کاپیتالیستی طراحی شده است. 

مثال های دیگر شامل موارد زیر است: 

* اشراف به زنجیره تامین قطعات صنعتی جهت اعمال تحریم های جدید در صنعت

* تسلط به مدیریت اقتصادی با به کارگیری اهرم تحریم پس از بررسی میزان حساسیت ایران در هر موضوع تحریم 

* به حاشیه راندن راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی

 ب)- نفوذ سیاسی از طریق عادی سازی و قبح شکنی از نشست و برخاست با آمریکایی ها و به قدرت رساندن جریان غربگرا و لیبرال از طریق انتخابات با هدف دموکراتیزه کردن لیبرالیسم در کشور ایران دنبال می شود. موج جدید حمله به شورای نگهبان، متفاوت از امواج قبلی و در واقع گام اول پروژه نفوذ سیاسی است. در کنار این موارد می توان به بحث درباره افتتاح دفتر حافظ منافع آمریکا و یا تشکیل پرونده های جدید حقوق بشری اشاره نمود. نفوذ در گروه های مطالبه گر و معترض این گروه ها با توجه به اینکه ممکن است دارای تنگناها و محدودیت های داخلی باشند، دست یاری نفوذگر را می پذیرند.

ج)-نفوذ اجتماعی  وفرهنگی؛ نفوذ از طریق رسانه و رسانه های جدید در کل، فضای مجازی عرصه ای است که در آن بسیاری از محدودیت ها و موانع مقابله با نفوذ وجود ندارد. پس بنابراین عرصه ای است که در آن نفوذگران می توانند مستقیما با مردم و کنشگران سیاسی رو در رو شوند و پیام های خود را به آنان منتقل نمایند. فضای مجازی نسبت به کتاب، روزنامه و مجله در دسترس تر و ناشناخته تر است و امکانات بیشتری از قبیل صوت و تصویر را نیز در اختیار کاربر می گذارد. کمپین هایی که له یا علیه این جناح یا آن جناح به راه می افتند، شایعاتی که پراکنده می شود و تهمت هایی که به نیروهای داخلی زده می شود، مانند خوره، اراده ها را تضعیف کرده و نیروها را پراکنده و متفرق می کند و در خوش بینانه ترین  حالت، نیروهای داخلی را دچار انفعال، بی عملی، خانه نشینی و کناره گیری می کند.

 •نفوذ از طریق سازمان های مردم نهاد حساسیت برانگیز نیست و چون اهداف فعالیت سازمان های مردم نهاد در جامعه معمولا انگیزه های جامعه  پسندی دارد، قدرت جذب آن بالاست.

د)-نفوذ نظامی؛ هنوز یک هفته از بیانیه لوزان نگذشته بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با مداحان اهل بیت علیهم السلام، فرمودند: «نکته بعدی که به مسئولان محترم تذکر دادیم و به شما هم عرض می کنیم، این است که به هیچ    وجه اجازه داده نشود که آنها به بهانه نظارت، به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقا. مسئولان نظامی کشور به هیچ وجه ماذون نیستند که به بهانه نظارت یا بازرسی و مانند اینها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند. توسعه دفاعی و توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملت در عرصه نظامی است و بایستی همچنان محکم بماند و محکمتر شود» بیانات،20 /01 /94

این منع از مذاکره که گفته می شود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است. برای آمریکایی ها البته خیلی سخت است. آمریکای متکبر و مستکبر که منت می گذارد بر سر روسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشیند با آنها حرف بزند، سال ها است اصرار می کند که با سران جمهوری اسلامی مذاکره کند و جمهوری اسلامی امتناع می کند؛ این برای آمریکا خیلی سخت است. معنایش این است که در دنیا ملتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت غاصبانه  آمریکا را و قدرت طاغوتی آمریکا را و دیکتاتوری بین المللی آمریکا را قبول نمی کند و زیر بار نمی رود. این منع از مذاکره، یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست؛ راه نفوذ دشمن را می بندد، اقتدار جمهوری اسلامی را و ابهت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان می دهد و ابهت پوشالی طرف مقابل را در برابر چشم همه  جهانیان می شکند، [چون] پشت میز مذاکره  سیاسی با آنها نمی نشیند. 12/08/1398

به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

اگر امروز شاهد بیشترین و بالاترین رکورد نفوذ در سطوح مختلف کشور توسط دشمن هستیم که تعداد قابل توجهی از آنها تاکنون  توسط اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دستگیر شده اند ناشی از آثارمذاکره وبرجام و آثار و تبعات آن ست که در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشته است .