آرشیو دو‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۸
اقتصاد
۵

گذر

یارانه 93 هزار تومان می شود؟

اگر با مصوبه مجلس، 18 میلیون پردرآمدی که مشمول کمک معیشتی نبودند، مجددا در فهرست دریافت یارانه قرار نمی گرفتند، آن گاه از محل حذف آنها حدود 15 هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شد که دولت می توانست به هر نفر از 60 میلیون باقی مانده تا 93 هزار تومان در ماه پرداخت کند. به گزارش ایسنا، با مصوبه اخیر مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، قرار شد که در سال آینده یارانه نقدی و کمک های معیشتی یکی شده و به جای آنها یارانه 72 هزار تومانی پرداخت می شود. در حال حاضر حدود 78 میلیون نفر یارانه نقدی می گیرند و از بین آنها 60 میلیون نفر انتخاب شده بودند تا کمک های معیشتی دریافت کنند که از محل افزایش قیمت بنزین در هر ماه مبلغی به تناسب اعضای خانوار پرداخت می شود. در این حالت دولت کمک های معیشتی را فقط به افرادی که نیازمند تشخیص داده بود، پرداخت می کرد و 18 میلیون باقی مانده را جزء سه دهک بالای درآمدی دانسته و پرداخت کمک های معیشتی به آنها را انجام نمی داد. اما مسئله اینجاست که در مصوبه جدید مجلس حکم شده که یارانه 72 هزار تومانی به تمام 78 میلیون نفر یارانه بگیر پرداخت شود که در این حالت افراد پردرآمدی که کمک معیشتی نیز دریافت نمی کردند، شامل دریافت این یارانه خواهند شد. 

بازگشت سه دهک بالا به جمع یارانه بگیران، هزینه دیگری را با افزایش مبلغ یارانه ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که پرداخت یارانه 72 هزار تومانی در هر ماه حدود پنج هزارو 600 میلیارد تومان برای 78 میلیون نفر هزینه دارد که هزارو 300 میلیارد تومان آن هزینه مربوط به این 18 میلیون نفر است و در سال به بیش از 15 هزار و 500 میلیارد تومان می رسد. 

در این حالت اگر رای به پرداخت یارانه 72 هزار تومانی به تمام یارانه بگیران داده نمی شد و حکم مجلس بر این بود که فقط به 60 میلیون نفری که مشمول کمک معیشتی شده اند، پرداخت شود؛ آن گاه بیش از 15 هزار میلیارد تومانی را که باید صرف یارانه سه دهک بالا شود، می توانستند بین 60 میلیون نفر توزیع کنند. این بیش از 15 هزار میلیارد تومان در کل سال بین 60 میلیون نفر برای هر نفر 260 هزار تومان اضافه یارانه دارند که در هر ماه به 21 هزار تومان می رسد. 

بر اساس این اگر 18 میلیون پردرآمد به جمع یارانه نهایی یکسان 72 هزار تومانی اضافه نشده و سبد یارانه بگیران همان 60 میلیونی کمک معیشتی باقی می ماند، آن گاه به جای 72 هزار تومان در ماه حدود 93 هزار تومان پرداختی به هر نفر انجام می شد. 

وزارت اقتصاد مالیات بر سود سپرده های بانکی را از لایحه حذف کرد

وزارت اقتصاد با حذف مالیات بر سود سپرده های بانکی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، درآمد مالیاتی 35 هزار میلیارد تومانی دولت از این محل را حذف کرد. 

به گزارش فارس، هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به دولت خبر داد. 

این لایحه پس از مطرح شدن اصلاحات ساختاری بودجه در آذر سال 97 بر سر زبان ها افتاد و اتفاقا جزء اولویت های کاری و برنامه دژپسند در وزارت اقتصاد بود که قرار شد آبان سال جاری به دولت برود؛ اما با چند ماه تاخیر در نهایت به بهمن رسید. 

این لایحه مشتمل بر اصلاحاتی با هدف ساماندهی معافیت های مالیاتی، ایجاد و توسعه پایه های مالیاتی جدید و مالیات بر عایدی املاک انجام شده است. البته این موضوع در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران بود؛ اما اهتمام جدی در این زمینه از سوی مسئولان وجود نداشت؛ تا آنکه آذر سال گذشته با توجه به تشدید تحریم ها به واسطه کاهش فروش صادرات نفت و رهنمودهای بودجه ای مقام معظم رهبری، تکیه بر درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. 

محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه مباحثی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی مالیات ها و مالیات بر عایدی املاک در این لایحه مطرح شده، معتقد است: در بحث مالیات بر مجموع درآمد نکته ای وجود دارد که موضوع اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه است. کسانی که درآمد بیشتری دارند مالیات بیشتری پرداخت می کنند. لزوما این نیست که بررسی کنیم که می خواهیم یک نظام درست کنیم؛ مثلا 30 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بخواهیم به همین میزان مالیات اخذ کنیم. یکی از رویکردهای مهم و سرنوشت ساز این لایحه که در پیش نویس اولیه ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی وجود داشت، تعیین تکلیف مالیات سود سپرده های بانکی و سهام و سهم الشرکه در قالب مالیات بر مجموع درآمد بود.