گذشته دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱، شماره 2548، 16 صفحه
1
صفحه اول
دکتر علی محمد حاضری
دو فوریت طرح احیای تالاب ها و دریاچه ها تصویب نشد / با وجود احتمال شیوع بیماری های واگیردار انسانی به دلیل خشک شدن تالاب ها
رییس کل بانک مرکزی: نرخ ارز مرجع تغییر نمی کند / پیشتر گفته شده بود مبنای ارز از اول آذر نرخ مبادلاتی خواهد بود
3
سیاست
حمایت تهران معنوی است / واکنش بروجردی به ادعای ایرانی بودن «فجر5»
صالحی: هدف بازگرداندن صلح و آرامش به سوریه است / تهران میزبان نخستین نشست گفت وگوی ملی سوریه
8
نگاه دوم
روشنفکری دینی در تحقق اهدافش موفق بود / نقش روشنفکران در جامعه ایران در گفت وگو با فاطمه صادقی
عظیم محمودآبادی
11
تئاتر
هوشنگ گلمکانی
آخرین کودتاچی به ایرانشهر آمد / آیین گشایش نمایش «مکبث» با کارگردانی قطب الدین صادقی
پیچیدگی های کودکی در یک نمایش / میزگرد نمایش «چش مهایی که مال توست» با حضور بهاره رهنما، نسیم ادبی و شیوا ارسطویی- بخش پایانی
12
شهر
دکتر معصومه ابتکار
نگاه جهانی به سرویس های بهداشتی / از موزه توالت تا روز جهانی سرویس بهداشتی
توجه به سلامت روح وجسم شهروندان / ابوترابی در دومین نشست تخصصی سرویس های بهداشتی در منظر شهری تاکید کرد