گذشته پنج‌شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹، شماره 9802، 12 صفحه
1
صفحه اول
دیپلماسی ضعیف جواب نمی دهد / رویکرد غیرفعال ایران در مواجهه با تمدید تحریم تسلیحاتی و بازی پیچیده غرب
حنیف غفاری
محمد عبدالهی
3
سیاسی
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
10
اجتماعی
آتش در سینا اطهر شایعات را داغ کرد / بررسی علت آتش سوزی و انفجار مرکز درمانی سینا اطهر در شمال تهران
مریم رمضانی
12
صفحه آخر