گذشته شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹، شماره 9809، 12 صفحه
1
صفحه اول
4 سال دوم هم میوه نداد! / با وجود ادعاهای اخیر مبنی بر موفقیت دولت، آمار چیز دیگری می گوید
معصومه پورصادقی
مسعود پیرهادی
2
سیاسی
دولت نگاهی به وضعیت معیشت مردم داشته باشد / حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با «رسالت»
حانیه مسجودی
صحبتهای دولت با واقعیات جامعه متفاوت است / عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس
5
شهرستان ها
6
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 6 الی 8)
9
بین الملل
10
اجتماعی
از دست های پشت پرده تا عدم حذف دفترچه بیمه های کاغذی / نگاهی به سرنوشت کارت الکترونیک هوشمند
زهره سادات موسوی
بازی با جان در آزمون سرنوشت ساز! / با توجه به افزایش جان باختگان، داوطلبان خواستار تعویق زمان برگزاری کنکور بودند اما مسئولان مخالفت کردند
مریم رمضانی
12
صفحه آخر
فریم به فریم با کرونا / گزارشی از سختی های فعالیت عکاسان خبری در روزهای شیوع کووید19 در گفت و گو با سجاد صفری
گفتگو: حسن شجاعی
معراج السعادۃ (13) / فصل نهم : فایده علم اخلاق و برتری آن بر سایر علوم