بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی بابونه در موش سوری نر

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به نقش التهاب و درد در تاخیر درمان بیماری ها و نبود درمانی مناسب و بدون عوارض جانبی برای التهاب و درد با داروهای شیمیایی و همچنین خاصیت گیاه بابونه در رفع ورم و تسکین درد در طب سنتی، پژوهشی با هدف بررسی اثر ضد التهابی و ضد دردی عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه انجام شد.
مواد و روش ها
در این پژوهش که بر روی 144 سر موش سوری نرنژاد NMRI با وزن 20-25 گرم انجام شد، حیوانات به طور تصادفی به 6 گروه هشت تایی شامل گروه شاهد (دریافت کننده نرمال سالین)، گروه کنترل مثبت (دریافت کننده دگزامتازون با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم یا مورفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم) و چهار گروه دریافت کننده دوزهای 500،600،800،1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی بابونه تقسیم شدند. التهاب به وسیله تزریق زیرجلدی فرمالین به کف پا، تزریق گزیلن به گوش و درد نیز به وسیله تزریق داخل صفاقی اسید استیک ایجاد شد. داده ها نیز با استفاده از آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد عصاره هیدروالکلی بابونه باعث کاهش التهاب ناشی از گزیلن و فرمالین به ویژه در دوزهای 1000 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه های شاهد و کنترل مثبت می گردد. همچنین عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در تمامی دوزها به ویژه دوز 1000 میلی گرم بر کیلوگرم، باعث کاهش درد ناشی از تزریق اسید استیک 0.7% در مقایسه با گروه شاهد می شود.
نتیجه گیری
با توجه به یافته ها عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه در کاهش التهاب و درد موثر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
451
لینک کوتاه:
magiran.com/p1176277 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.