میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)

پیام:
چکیده:
به منظور مطالعات ریزدیرینه شناسی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ در حوضه کپه داغ، برش قره سو در یال جنوبی ناودیس کلات نادری انتخاب شده است. ستبرای سازند آب تلخ در این برش 1410 متر بوده و غالبا شامل مارن و سنگ آهک مارنی است. مطالعات انجام شده به شناسایی 14 جنس و 40 گونه از روزن داران پلانکتونی در 5 زون زیستی منجر شده است. گونه های شناسایی شده نشان دهنده سن ابتدای کامپانین پیشین کامپانین پسین برای سازند آب تلخ در برش قره سو می باشد. علاوه بر این، با استفاده از تغییرات جمعیت روزن داران پلانکتونیک به بنتونیک و نیز نسبت اشکال بنتونیک سطح زی به درون زی، تغییرات بوم شناختی دیرینه بررسی شده است. بر این اساس سازند آب تلخ به چهار بخش P1، P2، P3 و P4 تقسیم شده که در بخشهای P1 و P3 آن، سطح آب و مواد غذایی بالا و میزان اکسیژن پایین بوده است در حالی که در بخشهای P2 و P4 سطح آب و میزان مواد غذایی کاهش یافته، ولی سطح انرژی محیط و میزان اکسیژن افزایش داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1209790 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.