معرفی عوامل خسارتزای درختچه های بادام کوهی در منطقه کوه سیاه دشتی استان بوشهر

پیام:
چکیده:
این تحقیق در سال های 1388 تا 1389 برای شناسایی عوامل تخریب و خشکیدگی جنگل بادام کوهی منطقه کوه سیاه دشتی و ارائه توصیه های کاربردی جهت مدیریت و کنترل این عوامل در استان بوشهر انجام شد. به منظور بررسی آفات، نمونه برداری های منظم دوره ای از درختان بادام کوهی انجام گردید. مراحل نابالغ حشرات، از طبیعت جمع آوری و در آزمایشگاه روی گیاه میزبان پرورش داده شد. بیماری شناسی گیاهی با انجام نمونه برداری، جداسازی و در نهایت شناسایی بیمارگرها در طبیعت و آزمایشگاه انجام شد. همچنین عوامل موثر در تخریب رویشگاه ها اعم از انسانی، طبیعی، کاربری های اقتصادی و نقش آنها نیز مورد بررسی قرارگرفت. سوسک طوقه و ریشه بادام Klug Capnodis carbonaria، زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein، شپشک نخودی Fabricius Eulecanium persicae، جوجه تیغی Hystrix leucura Sykes و سوسک پوستخوار Scolytus amygdali Geurin-Meneville از مهمترین آفات بادام کوهی بود. نتایج بیماری شناسی وجود قارچ های Fusarium proliferatum Matsushima، (Fr.) Keissl Alternaria alternata، Aspergillus parasiticus و Kuntze Chaetomium sp. را ثابت نمود. از مهمترین عوامل تخریب انسانی جنگل های بادام در استان می توان به توسعه صنعتی و چرای دام اشاره نمود. زغال گیری، آتش سوزی های عمدی، ایجاد راه های ارتباطی، تاسیسات و معادن در مراحل بعدی تخریب قراردارند. در این مقاله روش هایی برای کنترل آفات و احیای جوامع بادام کوهی در استان بوشهر ارائه شده است
زبان:
فارسی
صفحه:
165
لینک کوتاه:
magiran.com/p1245989 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!