رابطه منابع آب، مراکز جمعیتی و استقرار قوای انتظامی در استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی منطقه خوسف تا قلعه زری

پیام:
چکیده:
خراسان جنوبی، به عنوان شرقی ترین استان ایران با مساحتی معادل 95388 کیلومترمربع، همجوار با کشور اشغال شده افغانستان می باشد. بروز خشکسالی های اخیر در این استان منجر به مهاجرت روستائیان از روستاها به سمت شهرهایی چون بیرجند گردیده است. خالی شدن روستاها به ویژه در نواحی مرزی موجب ایجاد خلا امنیتی گردیده و ضریب نفوذ بیگانگان و مجرمین فرامرزی را به خاک کشور تشدید می کند. در این تحقیق منطقه ای به وسعت 5/21170 کیلومتر مربع حد فاصل بیرجند، نهبندان تا خوسف از نظر پراکنش منابع آب، وضعیت راه ها و مراکز جمعیتی در ارتباط با پراکنش قوای انتظامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منابع آب در پراکنش جمعیت و استقرار نیرو موثر بوده و این موارد در ارتباط کامل با وضعیت راه های موجود می باشند که خود متاثر از وضعیت ژئومورفولوژی منطقه می باشد. همچنین مشخص شد که وجود مراکز جمعیتی به نحو بارزی در بروز امنیت در این مناطق موثر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271311 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.