شناسایی سریع گونه های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان

پیام:
چکیده:
سودوموناس ها باکتری های مشترک انسان و ماهی اند که موجب باکتریمی همراه با خون ریزی در ماهیان می گردند که تشخیص سریع باعث درمان به موقع می شود. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه دو کیت API 20NE و API 20E با آزمایش های متداول بیوشیمیایی در تشخیص گونه های سودوموناس می باشد. با شروع تلفات شدید ماهیان فیتوفاگ در استان گیلان در فصول بهار و تابستان که شرایط محیطی جهت بروز عفونت باکتریایی مناسب است، تعداد 126 قطعه ماهی فیتوفاگ از 25 کارگاه پرورشی ماهیان گرمابی شهر رشت به پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی انتقال یافت.از نمونه های کلیه، کبد، طحال و مایعات آسیتی ماهیان فیتوفاگ روی محیط آگار خوندار کشت داده شده و در دمای 30 درجه سانتیگراد به مدت 24 تا 48 ساعت گرمخانه گذاری و جدایه ها خالص سازی گردیدند. همزمان از روش بیوشیمیایی متداول و کیت های API جهت تشخیص استفاده شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی تمام جدایه های سودوموناس به روش دیسک دیفیوژن روی محیط مولر هینتون آگار و طبق روش Bauer و همکاران (1966) اصلاح شده بر اساس NCCLS (2007) انجام شد. بر اساس نتایج از 75 جدایه جداشده 9 جدایه (12%) سودوموناس بودند. 9 جدایه با استفاده از API 20NE بیش از 98% در دو گونه سودوموناس آئرژینوزا و سودوموناس فلورسنس قرار گرفتند. در حالی که API 20E سودوموناس آئرژینوزا را تا حد بالای 64٪ و سودوموناس فلورسنس را به صورتfluorescens/Putida P. تشخیص می داد و در آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی، جنتامایسین داروی انتخابی برای هر دو گونه بود و برای سودوموناس فلورسنس کانامایسین و نئومایسین نیز تاثیر 100% داشتند. سودوموناس آئرژینوزا در این تحقیق برای اولین بار در کشور از ماهی جداسازی گردید. نتایج نشان داد از میان دو سیستم API، نوار API 20NE با دقت و قدرت تفکیک بالاتری نسبت به API 20E قادر به تشخیص گونه های سودوموناس در ماهی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1357142 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!