نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی

پیام:
چکیده:
مقدمه
استراتژی های کنونی درمان پسوریازیس، رضایت بخشی کاملی ایجاد نمی کند. با مهار سایتوکین های التهابی، نیکوتین آمید می تواند تاثیر درمان های موضعی کنونی را افزایش دهد. در این مطالعه، اثر بخشی ترکیب کلسی پوتریول موضعی و نیکوتین آمید در مقایسه با کلسی پوتریول به تنهایی، در درمان پسوریازیس مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها
بیماران بزرگ سال مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط به صورت تصادفی انتخاب شدند وترکیب کلسی پوتریول 005/0 درصد و نیکوتین آمید 4 درصد، یا کلسی پوتریول 005/0 درصد به تنهایی را دو بار در روز به مدت 12 هفته به صورت موضعی دریافت کردند. بیماران در شروع مطالعه و سپس پس از ماه اول و سوم درمان، توسط یک متخصص پوست معاینه شدند و شدت پسوریازیس با استفاده از منطقه ی اصلاح شده ی پسوریازیس و شاخص شدت پسوریازیس (PASI یا Psoriasis area and severity index) مورد بررسی قرار گرفت. رضایت بیمار نیز در انتهای آزمایش با استفاده از یک مقیاس رتبه بندی 10 نقطه ای بررسی شد.
یافته ها
شصت و پنج بیمار (شامل 35 مرد) با میانگین سنی 5/8 ± 5/36 سال در مطالعه شرکت کردند. در شروع مطالعه، ضایعات هر دو گروه با توجه به شاخص PASI مشابه بود. در پایان آزمایش، نمره ی PASI با کلسی پوتریول و نیکوتین آمید (9/7 ± 6/83 درصد)، در مقایسه با کلسی پوتریول تنها (7/9 ± 8/77 درصد)، بیشتر کاهش یافت (001/0 > P). همچنین، بیماران بهبود یافته در گروه کلسی پوتریول و نیکوتین آمید در مقایسه با کلسی پوتریول تنها، رضایت بیشتری داشتند (001/0 > P). عوارض جانبی شامل قرمزی و خارش خفیف (6/4 درصد) و سوزش متوسط و حساسیت به نور (0/3 درصد) بود.
نتیجه گیری
نیکتوین آمید در صورتی که همراه با کلسی پوتریول در درمان موضعی پسوریازیس به کار برده شود، اثر بخشی آن را افزایش می دهد و می تواند مکمل خوبی برای درمان فعلی پسوریازیس محسوب گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
2202
لینک کوتاه:
magiran.com/p1370968 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.